Με λένε Τάκη - είμαι γκουρού, όταν γράφω σπάω μεγάλη πλάκα, δίχως να λέω τίποτα για πλάκα.

Οι απόψεις, εκτιμήσεις, αξιολογήσεις ή προβλέψεις, οι οποίες εκφράζονται σ αυτό το blog αποτελούν παλαβομάρες του χρήστη που γράφει με το nick Τάκης Μορφονιός και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών προϊόντων. Στο blog γίνονται συζητήσεις - εκτιμήσεις μεταξύ αγνώστων, οπότε οι αναγνώστες να μην λαμβάνετε τίποτα ως δεδομένο και αληθές.
Συνεπώς, ο,τιδήποτε γράφεται στο www.mitarola.blogspot.gr, δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση για αγορά ή πώληση αξιών ή προτροπή για πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης.

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021

Taboola

Taboola  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό IACA ... εδώ ....  και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι TBLA
Αριθμός μετοχών : 258,5 εκατομμύρια μετοχές 


Presentation Taboola ... εδώ ...


Το SPAC του ΙACA
Στις 6 Αυγούστου 2020 ιδρύεται 
η εταιρεία ION Acquisition Corp. 1 Ltd και δημιουργήθηκε το Spac - IACA. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 6.468.750 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.


Στις 6 Οκτωβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 25.875.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 258.875.000 δολάρια.
Η εταιρεία SPAC - ΙΑCA εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα πέμπτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 7.175.000 ενταλμάτων στην τιμή του 1 δολαρίου, ανά ένταλμα, στον χορηγό
ION Holdings 1, LP και ION Co-Investment (θυγατρική των ασφαλιστών, συλλογικά, οι «αρχικοί μέτοχοι»), δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 7.175.000 δολάρια.


Η συμφωνία συγχώνευσης με την Taboola
Την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 το spac IACA, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Taboola.
Η Taboola θα συγκεντρώσει 459 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 200.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί
από θεσμικούς επενδυτές συμπεριλαμβανομένων των Fidelity Management & Research Company LLC, Baron Capital Group, κεφαλαίων και λογαριασμών που διαχειρίζονται οι BlackRock, Hedosophia, Federated Hermes Kaufmann Funds.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο NYSE με το νέο σύμβολο "TBLA"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την Taboola, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια,
σε περίπου 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια.
Μετά τη συγχώνευση η Taboola θα έχει 585 εκατομμύρια δολάρια στο ταμείο της, όπου πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια θα χρησιμοποιηθούν για έρευνα και ανάπτυξη.
Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της IACA δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Taboola (78%), τους μετόχους της IACA (10%), τον χορηγό της IACA (2%) και τους επενδυτές PIPE (8%).

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021

Momentus

Momentus Space .... εδώ .... 

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό SRAC ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι MNTS
Αριθμός μετοχών : 151,2 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation Momentus ... εδώ ...


Το SPAC του SRAC
Στις 28 Μαΐου 2019 ιδρύεται η εταιρεία Stable Road Acquisition Corp. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 4.312.500 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - SRAC.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.


Στις 13 Νοεμβρίου 2019, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 17.795.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 177.950.000 δολάρια.

Η εταιρεία SPAC - SRAC εισάγεται στον Nasdaq, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την Momentus
Την 7 Οκτωβρίου 2020 το spac SRAC, σύνηψε 
οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Momentus.

Η Momentus θα συγκεντρώσει καθαρά 313 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 175.000.000 δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων από ιδιώτες επενδυτές ανάπτυξης μετοχών, οικογενειακά γραφεία και επιλεγμένους δημόσιους θεσμικούς επενδυτές ανώτερης βαθμίδας.


Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Nasdaq με το νέο σύμβολο "MNTS"
Η κεφαλαιοποίηση της Momentus, με την τιμή της μετοχής στα 20 δολάρια, θα ανέρχεται σε 3,024 δισεκατομμύρια δολάρια.


Υποθέτοντας ότι κανένας μέτοχος του SRAC δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Momentus (75%), τους μετόχους του SRAC (11%), τον χορηγό του SRAC (2%) και τους επενδυτές PIPE (12%).

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021

Volta Charging

Volta Charging  .... εδώ ....  

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό SNPR ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι VLTA
Αριθμός μετοχών : 203,1 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation VOLTA
... εδώ ...


Το SPAC του SNPR
Στις 24 Ιουλίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία Tortoise Acquisition Corp. II. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 8.625.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - SNPR.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.


Στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 34.500.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 345.000.000 δολάρια.

Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 5.933.333 ενταλμάτων, στην τιμή του 1,5 δολαρίου ανά ένταλμα, στο χορηγό Tortoise Acquisition Corp II.
Η εταιρεία SPAC - SNPR εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και ένα τέταρτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.


Η συμφωνία συγχώνευσης με την Volta
Την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 το spac SNPR, σύνηψε 
οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Volta.

Η Volta Charging θα συγκεντρώσει καθαρά έσοδα 600 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 300.000.000 δολαρίων, όπου θα καλυφθεί από κεφάλαια και λογαριασμούς που διαχειρίζονται οι BlackRock, Fidelity Management & Research Company, LLC και Neuberger Berman Funds.
Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Nasdaq με το νέο σύμβολο "VLTA"

Η κεφαλαιοποίηση της Volta, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, θα ανέρχεται σε 2,031 δισεκατομμύρια δολάρια
. Η επιχειρηματική αξία της Volta εκτιμάται σε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Υποθέτοντας ότι κανένας μέτοχος της SNPR δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Volta (64%), τους μετόχους του SNPR (17%), τον χορηγό του SNPR (4,2%) και τους επενδυτές PIPE (14,8%).


Να σημειώσουμε εδώ ότι η ομάδα Tortoise Acquisition είναι η ίδια ομάδα που ολοκλήρωσε την εξαγορά της Hyliion, ενός κατασκευαστή ηλεκτρικών λύσεων κινητήρα για την κλάση 8 εμπορικά οχήματα. Οι επενδυτές που επένδυσαν στην αρχική εταιρεία Tortoise Acquisition Corp. (ticker - SHLL) είδαν το spac να εκτοξεύεται από τα 10 δολάρια έως και πάνω από τα 50, πριν καταρρεύσει στην ζώνη των 16 με 20 δολαρίων.

Η Tortoise Acquisition Corp. ΙΙ όταν συστάθηκε είχε δεσμευτεί ότι θα επιχειρήσει να βρει μια εταιρεία στην αγορά ενέργειας παρόμοια με το πρώτο της spac, όταν και επιλέγει η Hyliion. Συνεπώς η εταιρεία ήταν συνεπής με την αρχική της δέσμευση.

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021

REE Automotive

REE Αutomotive .... εδώ ....  

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό VCVC ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι REE
Αριθμός μετοχών : 358,1 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation REE ... εδώ ...Το SPAC του VCVC
Στις 10 Αυγούστου 2020 ιδρύεται η εταιρεία 10X Capital Venture Acquisition Corp. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 5.031.250 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - VCVC.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.


Στις 27 Νοεμβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 20.125.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 201.250.000 δολάρια.

Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 5.500.000 ενταλμάτων, στην τιμή του 1 δολαρίου ανά ένταλμα, στο χορηγό 10X Capital SPAC Sponsor I LLC.
Η εταιρεία SPAC - VCVC εισάγεται στον Nasdaq, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.


Η συμφωνία συγχώνευσης με την REE
Την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 το spac VCVC, σύνηψε 
οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία REE.

Η Ree θα συγκεντρώσει καθαρά 500 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 300.000.000 δολαρίων, με συμμετοχή μακροπρόθεσμων στρατηγικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των Koch Strategic Platforms, Mahindra & Mahindra και Magna International.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Nasdaq με το νέο σύμβολο "REE"
Η κεφαλαιοποίηση της REE, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, θα ανέρχεται σε 3,581 δισεκατομμύρια δολάρια.


Υποθέτοντας ότι κανένας μέτοχος της VCVC δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της REE (83,8%), τους μετόχους του VCVC (5,6%), τον χορηγό του VCVC (2,2%) και τους επενδυτές PIPE (8,4%).


Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021

Hyzon Motors - μπορεί να γίνει η Τesla των φορτηγών;

Hyzon Motors  .... εδώ ....  

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό DCRB ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι ΗΥΖΝ
Αριθμός μετοχών : 268,2 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation Hyzon Motors ... εδώ ...


Το SPAC του DCRB
Στις 7 Σεπτεμβρίου 2017 ιδρύεται η εταιρεία Decarbonization Plus Acquisition Corporation III. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 5.750.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - DCRB.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.


Στις 22 Oκτωβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 22.572.502 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 226.000.000 δολάρια.

Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 6.000.000 ενταλμάτων, στην τιμή του 1 δολαρίου ανά ένταλμα, στο χορηγό Decarbonization Plus Acquisition Sponsor, LLC, σε ανεξάρτητους διευθυντές της Εταιρείας και σε μια θυγατρική του διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρεία.
Επίσης, ο Χορηγός και η θυγατρική του διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρείας αγόρασαν επιπλέον 514.500 ιδιωτικά εντάλματα τοποθέτησης στην τιμή του 1 δολαρίου.


Η εταιρεία SPAC - DCRB εισάγεται στον Nasdaq, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.


Η συμφωνία συγχώνευσης με την Hyzon
Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 το spac DCRB, σύνηψε 
οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Hyzon.

Η Hyzon Motors θα συγκεντρώσει ακαθάριστα έσοδα 625 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 400.000.000 δολαρίων, όπου θα καλυφθεί από κεφάλαια και λογαριασμούς που διαχειρίζονται η BlackRock, η Federated Hermes Kaufmann Funds, η Fidelity Management & Research Company LLC, η Wellington Management και η Riverstone Energy Limited.
Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Nasdaq με το νέο σύμβολο "ΗΥΖΝ"
Η κεφαλαιοποίηση της Hyzon, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, θα ανέρχεται σε 2,688 δισεκατομμύρια δολάρια.


Υποθέτοντας ότι κανένας μέτοχος της Hyzon δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Hyzon (75%), τους μετόχους του DCRB (8%), τον χορηγό του DCRB (2%) και τους επενδυτές PIPE (15%).

Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2021

LATCH

LATCH  .... εδώ ....  

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό TSIA ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι LTCH
Αριθμός μετοχών : 155,8 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation LATCH ... εδώ ...Το SPAC του TSIA
Στις 18 Σεπτεμβρίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία 
TS Innovation Acquisitions Corp. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 7.500.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - TSIA.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.


Στις 13 Νοεμβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 30.000.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 300.000.000 δολάρια.
Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 5.333.334 ενταλμάτων, στην τιμή του 1,5 δολαρίου ανά ένταλμα, στο χορηγό TS Innovation Acquisitions. Η εταιρεία SPAC - CLA εισάγεται στον Nasdaq, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και ένα τρίτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή. Η συμφωνία συγχώνευσης με την LATCΗ
Την 25 Ιανουαρίου 2021 το spac TSIA, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία LATCH.
Η LATCH θα συγκεντρώσει 490 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 190.000.000 δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων και λογαριασμών που διαχειρίζονται οι BlackRock, D1 Capital Partners, Durable Capital Partners LP, Fidelity Management & Research Company LLC, Chamath Palihapitiya, The Spruce House Partnership, Wellington Management, Arrow Mark Partners, Avenir και Lux Capital.

Η κεφαλαιοποίηση της LATCH, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, είναι 1,558 δισεκατομμύρια δολάρια.

Υποθέτοντας ότι κανένας μέτοχος της TSIA δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Latch (64%), τους μετόχους του TSIA (19%), τον χορηγό του TSIA (4%) και τους επενδυτές PIPE (12%). 
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Latch αναμένει να έχει έως και 510 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά.

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021

Freyr Battery

FREYR Battery .... εδώ ....  

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό ALUS ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι FREY
Αριθμός μετοχών : 137,7 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο NYSE)
Presentation FREYR ... εδώ ...
Το SPAC του ALUS
Στις 13 Ιουνίου 2019 ιδρύεται η εταιρεία Alussa Energy Acquisition Corp. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 7.187.500 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - ALUS.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.


Στις 29 Νοεμβρίου 2019, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 28.750.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 287.500.000 δολάρια.

Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 8.000.000 ενταλμάτων, στην τιμή του 1 δολαρίου ανά ένταλμα, στο χορηγό Alussa Energy Sponsor LLC
Η εταιρεία SPAC - ALUS εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.


Η συμφωνία συγχώνευσης με την Freyr
Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 το spac ALUS, σύνηψε 
οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Freyr.

Η Freyr Battery θα συγκεντρώσει καθαρά 850 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 600.000.000 δολαρίων, όπου θα καλυφθούν από κεφάλαια και λογαριασμούς που διαχειρίζονται Koch Strategic Platforms, Glencore, Fidelity Management & Research Company LLC, Franklin Templeton, Sylebra Capital and Van Eck Associates Corporation

Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο NYSE με το νέο σύμβολο "FREY"
Η κεφαλαιοποίηση της Freyr, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, θα ανέρχεται σε 1,377 δισεκατομμύρια δολάρια.


Υποθέτοντας ότι κανένας μέτοχος της ALUS δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Freyr (30%), τους μετόχους του ALUS (21%), τον χορηγό του ALUS (5%) και τους επενδυτές PIPE (44%).

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021

Microvast

Microvast .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στον Nasdaq με τον κωδικό THCB ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι MVST
Αριθμός μετοχών : 300,5 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στον Nasdaq)


Παρουσίαση Microvast ... εδώ ...


Το SPAC - Tuscan Holdings Corp. (THCB)
H Tuscan Holdings Corp. ιδρύθηκε στο Ντελαγουέρ στις 5 Νοεμβρίου 2018. Εκδόθηκαν 7.200.000 μετοχές στο χορηγό του spac.


Στις 7 Μαρτίου 2019 το spac THCB εισάγεται στο Nasdaq. Σύμφωνα με την αρχική δημόσια προσφορά, η Εταιρεία πούλησε 27.600.000 μετοχές, στην τιμή των 10 δολαρίων.
Συγκεντρώθηκαν 276.000.000 δολάρια.
Kάθε αρχική μονάδα μετοχής THCB εδικαιούτο ένα εξαγοράσιμο ένταλμα. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή με τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.


Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 615.000 μετοχών στην τιμή των 10 δολαρίων ανά μετοχή σε ιδιωτική τοποθέτηση στην Tuscan Holdings Acquisition LLC (ο «Χορηγός») και στην EarlyBirdCapital, Inc.
Στις 9 Νοεμβρίου 2020 υπήρχαν 35.487.000 μετοχές της κοινής μετοχής της Εταιρείας.


Η συμφωνία συγχώνευσης με την Microvast
Την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 το spac ΤHCB, σύνηψε 
οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία Microvast.

Η Microvast θα συγκεντρώσει 822 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 540.000.000 δολαρίων, όπου ηγείται ο στρατηγικός συνεργάτης Oshkosh Corporation, καθώς και κεφάλαια και λογαριασμοί που διαχειρίζονται οι BlackRock, Koch Strategic Platforms και InterPrivate.


Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Nasdaq με το νέο σύμβολο "MVST"
Η κεφαλαιοποίηση της Microvast, με την τιμή της μετοχής στα 20 δολάρια, ανέρχεται σε 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια.


Υποθέτοντας ότι κανένας μέτοχος της Microvast δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της Microvast (70%), τους μετόχους του THCB (9%), τον χορηγό του THCB (3%) και τους επενδυτές PIPE (18%).


Μicrovast

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021

Social Finance (SoFi)

Social Finance (SoFi) .... εδώ ....  

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό IPOE ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι SOFI
Αριθμός μετοχών : 865,1 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation SoFi ... εδώ ...


Το SPAC του IPOE
Στις 10 Ιουlίου 2020 ιδρύεται η εταιρεία  Social Capital Hedosophia Holdings Corp V. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 20.125.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β .... έτσι δημιουργήθηκε το Spac - ΙPOE.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.


Στις 14 Οκτωβρίου 2020, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 80.500.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 805.000.000 δολάρια.

Ταυτόχρονα με το κλείσιμο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 8.000.000 ενταλμάτων, στην τιμή των 2 δολαρίων ανά ένταλμα, στο χορηγό SCH Sponsor V LLC
Η εταιρεία SPAC - CLA εισάγεται στον NYSE, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και ένα τέταρτο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.


Η συμφωνία συγχώνευσης με την SoFi
Την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 το spac ΙPOE, σύνηψε 
οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία SoFi.


Η SoFi θα συγκεντρώσει 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 1.200.000.000 δολαρίων, όπου τα 275 εκατομμύρια θα καλυφθούν από τον Chamath Palihapitiya, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της SCH, και την Hedosophia, ενώ τα υπόλοιπα 950 εκατομμύρια δολάρια του PIPE, θα καλυφθούν από κεφάλαια και λογαριασμούς που διαχειρίζονται οι BlackRock, Altimeter Capital Management, Baron Capital Group, Coatue Management, Durable Capital Partners LP και Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP).

Η κεφαλαιοποίηση της SoFI, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια, είναι 8,651 δισεκατομμύρια δολάρια , ενώ με την τιμή της μετοχής στα 20 δολάρια η κεφαλαιοποίηση θα ανέρχεται σε 17,3 δισεκατομμύρια δολάρια .
Το Μάιο του 2020 η SoFi μετά από χρηματοδότηση αποτιμήθηκε σε περίπου 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη PitchBook Data.

Υποθέτοντας ότι κανένας μέτοχος της IPOE δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της SoFi (74,2%), τους μετόχους του IPOE (9,3%), τον χορηγό του IPOE (2,3%) και τους επενδυτές PIPE (14,2%).

Η SoFi θα είναι η τέταρτη εταιρεία που εισάγεται στο NYSE από τα SPACs του Chamath Palihapitiya, ακολουθώντας την Virgin Galactic (NYSE: SPCE) , την Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN) και την Clover Health (NASDAQ: CLOV) .

Lucid Motors .... έρχεται με το Lucid Air

Το εργοστάσιο με μια ματιά.

  • Τοποθεσία: 590 στρέμματα στο Casa Grande της Αριζόνα. 
  • Χρόνος κατασκευής: Λίγο λιγότερο από ένα έτος.  
  • Είναι στο στάδιο της έναρξης λειτουργίας του.  
  • Παραγωγική ικανότητα: 30.000 μονάδες ετησίως αρχικά και με την κατάλληλη επέκταση 400.000 μονάδες ετησίως.

ObsEva

ObsEva  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό OBSV ... εδώ ....
Αριθμός μετοχών : 61,174 εκατομμύρια μετοχές 
Εισαγωγή στο Nasdaq : Στις 26 Ιανουαρίου 2017, εκδίδονται 6,5 εκατομμύρια μετοχές στα 15 δολάρια. Συγκεντρώθηκαν 97,5 εκατομμύρια δολάρια.

Presentation ObsEva ... εδώ ...

Η ObsEva SA ιδρύθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2012 και έχει έδρα στη Γενεύη της Ελβετίας.
Είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρεία κλινικού σταδίου που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση νέων θεραπευτικών λύσεων σε γυναίκες ηλικίας 15 εως 49 ετών, για σοβαρές καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την αναπαραγωγική υγεία και την εγκυμοσύνη των γυναικών. Τα φάρμακα της ObsEva έχουν στόχο τη θεραπεία της ενδομητρίωσης, των ινομυωμάτων της μήτρας και του πρόωρου τοκετού.

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021

FUBO TV ..... στον μετέωρο δρόμο που χάραξε η Netflix και η ROKU.

FUBO TV  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο NYSE με τον κωδικό FUBO ... εδώ ....
Αριθμός μετοχών : 67,533 εκατομμύρια μετοχές 
Εισαγωγή στο NYSE : Στις 08 Οκτωβρίου 2020, εκδίδονται 19,706 εκατομμύρια μετοχές στα 10 δολάρια
Συγκεντρώθηκαν καθαρά 183 εκατομμύρια δολάρια.Η FUBO TV εισήχθηκε στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατόπιν συγχωνεύσεως με εισηγμένη εταιρεία. Η εταιρεία που απορρόφησε τη FUBO TV είχε ιδρυθεί στην Φλόριντα τον Φεβρουάριο του 2009 με το όνομα York Entertainment, Inc. Κατόπιν, άλλαξε το όνομά της σε FaceBank Group, Inc. 
Στις 10 Αυγούστου 2020, η Εταιρεία άλλαξε το όνομά της σε FuboTV Inc. και από την 1η Μαΐου 2020, το ticker της Εταιρείας άλλαξε σε «FUBO».

Πιο συγκεκριμένα ......
Στις 23 Μαρτίου 2020, το Bloomberg News ανέφερε ότι η FaceBank Group, μια εταιρεία τεχνολογίας ψυχαγωγίας, συνήψε συμφωνία συγχώνευσης με τη FuboTV. Μετά τη συγχώνευση, η συνδυασμένη εταιρεία θα ονομάζεται FuboTV και θα διευθύνεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο FuboTV, τον David Gandler. Η FuboTV σχεδιάζει να αξιοποιήσει το χαρτοφυλάκιο της Facebank για να δημιουργήσει νέες εμπειρίες ροής για τους καταναλωτές και επίσης να επεκταθεί διεθνώς. Η FaceBank διαπραγματευόταν στο εξωχρηματιστηριακό χρηματιστήριο OTC.


Μετά τη συγχώνευση με τη FaceBank Group, η FuboTV άρχισε να διαπραγματεύεται στο OTC με το σύμβολο FUBO. Η εταιρεία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εγγραφεί σε ένα μεγάλο χρηματιστήριο «τους επόμενους μήνες»

Η FuboTV άρχισε να διαπραγματεύεται στο NYSE με το σύμβολο "FUBO" στις 8 Οκτωβρίου 2020. Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 10% στο ντεμπούτο τους στην αγορά.

Στις 8 Οκτωβρίου 2020, εκδόθηκαν 18.300.000 μετοχές σε μια δημόσια προσφορά στα 10,00 δολάρια ανά μετοχή, δημιουργώντας καθαρά έσοδα 170,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Στις 22 Οκτωβρίου 2020, οι επενδυτές τραπεζίτες άσκησαν το δικαίωμά τους να αγοράσουν επιπλέον 1.406.708 μετοχές στα 10,00 δολάρια ανά μετοχή, δημιουργώντας επιπλέον καθαρά έσοδα 13,1 εκατομμύρια δολάρια. 

Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021

Ελληνικό Χρηματιστήριο Νο14

Μπορείτε να βρίσκετε παλαιότερα threads αυτής της κατηγορίας .... αριστερά στις ετικέτες με την ένδειξη  Ελληνικό Χρηματιστήριο

 

 

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021

AST & Science - Space Mobile

AST  .... εδώ ....

Διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό NPA ... εδώ .... και μετά τη συγχώνευση το ticker θα είναι ASTS
Αριθμός μετοχών : 181,55 εκατομμύρια μετοχές (όταν εισαχθεί στο Nasdaq)
Presentation AST
... εδώ ...Το SPAC του NPA
Στις 28 Μαίου 2019 ιδρύεται η εταιρεία New Providence Acquisition Corp. και δημιουργήθηκε το Spac - NPA. Εκδόθηκαν για τον χορηγό 5.750.000 κοινές μετοχές κατηγορίας Β.
Τα Μερίδια Κατηγορίας Β θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές Κατηγορίας Α την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης του Spac με την εταιρεία που θα επιλεγεί.


Στις 13 Σεπτεμβρίου 2019, η εταιρεία ολοκλήρωσε την αρχική δημόσια προσφορά, όπου εκδόθηκαν 23.000.000 μετοχές, στα 10 δολάρια, δημιουργώντας ακαθάριστα έσοδα 230.000.000 δολάρια.
Η εταιρεία SPAC - NPA εισάγεται στον Νasdaq, παράλληλα κάθε αρχική μονάδα εδικαιούτο και το ένα δεύτερο ενός εξαγοράσιμου εντάλματος. Κάθε ένταλμα (WARRANT) δίνει στον κάτοχο του την δυνατότητα να αγοράσει μία κοινή μετοχή σε τιμή άσκησης 11,50 δολάρια ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 5.500.000 ενταλμάτων στην τιμή του 1 δολαρίου, ανά ένταλμα, στον χορηγό New Providence Management LLC και επιπλέον 600.000 ιδιωτικών ενταλμάτων στο 1 δολάριο στους αναδόχους.

Η συμφωνία συγχώνευσης με την AST&Science
Την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 το spac NPA, σύνηψε οριστική συμφωνία για να συγχωνευτεί με την εταιρεία AST&Science (AST).
Η AST θα συγκεντρώσει 460 εκατομμύρια δολάρια μέσω του συνδυασμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως δεσμευμένου PIPE ύψους 230.000.000 δολαρίων, που θα καλυφθεί από θεσμικούς επενδυτές.


Η συνδυασμένη εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο Nasdaq με το νέο σύμβολο "ASTS"
Ο συνδυασμός επιχειρήσεων αποτιμά την AST, με την τιμή της μετοχής στα 10 δολάρια,
σε περίπου 1,815 δισεκατομμύρια δολάρια.


Υποθέτοντας ότι κανένας δημόσιος μέτοχος της NPA δεν ασκήσει τα δικαιώματα εξαγοράς του, η ιδιοκτησία της συνδυασμένης εταιρείας αμέσως μετά τη συγχώνευση θα αποτελείται από τους τρέχοντες κατόχους μετοχών της AST (71%), τους μετόχους της NPA (13%), τον χορηγό της AST (3%) και τους επενδυτές PIPE (13%).
Η επιχειρηματική αξία της συγχώνευσης Pro Forma είναι 1,392 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ η συνδυασμένη εταιρεία αναμένεται να έχει, στο ταμείο, περίπου 423 εκατομμύρια δολάρια.

  • Η AST & Science LLC εξασφαλίζει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την πρώτη φάση της εμπορικής εκτόξευσης του διαστημικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
  • Το έργο στοχεύει, το 2023, στη μετατροπή της κάλυψης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας για τις 49 μεγαλύτερες χώρες στις περιοχές του Ισημερινού - συμπεριλαμβανομένων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ), της Γκάνας, της Μοζαμβίκης, της Κένυας και της Τανζανίας.
  • Το SpaceMobile θα είναι το πρώτο διαστημικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που θα συνδέεται απευθείας με smartphone 4G και 5G χωρίς να χρειάζεται εξειδικευμένο υλικό.