Με λένε Τάκη - είμαι γκουρού, όταν γράφω σπάω μεγάλη πλάκα, δίχως να λέω τίποτα για πλάκα.

Οι απόψεις, εκτιμήσεις, αξιολογήσεις ή προβλέψεις, οι οποίες εκφράζονται σ αυτό το blog αποτελούν παλαβομάρες του χρήστη που γράφει με το nick Τάκης Μορφονιός και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών προϊόντων. Στο blog γίνονται συζητήσεις - εκτιμήσεις μεταξύ αγνώστων, οπότε οι αναγνώστες να μην λαμβάνετε τίποτα ως δεδομένο και αληθές.
Συνεπώς, ο,τιδήποτε γράφεται στο www.mitarola.blogspot.gr, δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση για αγορά ή πώληση αξιών ή προτροπή για πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης.

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019

Παπουτσάνης ... το growth story (ετήσια αποτελέσματα 2018)

Παπουτσάνης
Οι πωλήσεις της Παπουτσάνης ανήλθαν σε 24,24 εκατ. ευρώ έναντι 20,775 εκατ. το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 16,7%. Οι πωλήσεις της εταιρίας αποτελούν ρεκόρ και για άλλη μια φορά αποδεικνύεται πως για τα πάντα υπάρχει τρόπος
Η διοίκηση Γκάτζαρου - Τασόπουλου εκθέτει το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς των Δαυίδ - Λεβέντη, που είχαν οδηγήσει την εταιρεία ένα βήμα πριν την χρεοκοπία.

Οι εξαγωγές εξωτερικού ανήλθαν σε 10,037 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύουν ποσοστό 41,41% του συνολικού κύκλου εργασιών και είναι αυξημένες κατά 38,94% έναντι των 8,089 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.
Το 23% του συνολικού κύκλου εργασιών προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 33% από πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, το 29% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 15% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

Περσέας και ετήσια αποτελέσματα 2018

Περσέας
Στα Αρνητικά της μετοχής περιλαμβάνονται :
1) Η κατοχή μετοχών της τραπέζης Πειραιώς
Για το 2018 τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 1,9 εκατ. ευρώ λόγω ζημιών από μεταβολή της εύλογης αξίας των κατεχόμενων μετοχών.
Η αξία των μετοχών της Πειραιώς κατά την 31/12/2018 ανήλθε στο ποσό του 1,097 εκατ. ευρώ και να φανταστείτε ότι για την αγορά των μετοχών της τραπέζης Πειραιώς διατέθηκαν 6,037 εκατ. ευρώ. Μεγάλο λάθος της διοίκησης να βάλει 6 εκατ. ευρώ στην ανακεφαλαιοποίηση της Πειραιώς ... πλέον η συνολική ζημιά απο την εν λόγω κίνηση ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ.

2) Η μεγάλη εξάρτηση απο τη χρεοκοπημένη μητρική ΣΕΛΟΝΤΑ
Οι πωλήσεις προς τον Όμιλο Σελόντα αντιπροσωπεύουν περίπου το 85% των συνολικών πωλήσεων.
Οι συνολικές απαιτήσεις είναι ύψους 42,174 εκατ. ευρώ, όπου το μεγαλύτερο μέρος τους είναι απαιτήσεις απο τη ΣΕΛΟΝΤΑ. Οι συνολικές απαιτήσεις είναι διπλάσιες των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας. Το νούμερο είναι τρομακτικό ...

3) Η επικείμενη Δημόσια Πρόταση
H δρομολογούμενη εξαγορά των Ιχθυοτροφείων Σελoντα και Νηρέα θα οδηγήσει σε δημόσια πρόταση που πιθανότατα θα γίνει και προς τους μετόχους της Περσεύς.


Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η τιμή μιας πιθανής δημόσιας πρότασης θα είναι η μεγαλύτερη εκ των:
  • Πρώτον, της μέσης σταθμικής χρηματιστηριακής τιμής του τίτλου κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την ολοκλήρωση του deal και
  • δεύτερον, της αποτίμησης της «εύλογης αξίας» της μετοχής από ανεξάρτητο εκτιμητή.

Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2019

Hertz Autohellas ... και ψάχνοντας 350 εκατ. ευρώ!!

Hertz Autohellas
Απο το 2010 ο όμιλος εμφανίζει συνολικά αθροιστικά κέρδη για αυτά τα 8 χρόνια 131,382 εκατ ευρω (14,362 το 2010 ... 13,365 το 2011 ... 8,098 το 2012 ... 6,494 το 2013 ... 16,115 το 2014 ... 18,633 το 2015 ... 22,69 το 2016 και 31,625 εκατ. το 2017)
 

Οι συνολικές αποσβέσεις γιαυτά τα 8 χρόνια φθάνουν τα 445,145 εκατ. ευρώ (55,399 το 2010 ... 54,648 το 2011 ... 52,27 το 2012 ... 49,358 το 2013 ... 51,104 το 2014 ... 54,6 το 2015 ... 62,53 το 2016 και 65,236 εκατ. το 2017)

Άρα θα έπρεπε οι συνολικές ταμειακές λειτουργικές χρηματοροές να ήταν του ύψους 131,382 + 445,145 = 576,527 εκατ. ευρώ .... όμως οι συνολικές ταμειακές λειτουργικές χρηματοροές γιαυτά τα 8 χρόνια είναι μόνο 32,677 εκατ. ευρώ
Άρα απο τον όμιλο λείπουν περίπου 576,527 - 32,677 = 543,85 εκατ. ευρώ!!!

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

Επιλογές 2019 με στόχο να μην χάσουμε.

Η χρηματιστηριακή χρονιά 2019 ίσως να είναι δύσκολη .... οι πρώτες ενδείξεις αυτό φανερώνουν.
Ας κάνουμε τις επιλογές μας, που παραδοσιακά κάνουμε κάθε έτος τέτοια εποχή. Ο πρώτος στόχος για φέτος είναι να μην χάσουμε ... 

Επιλογές ... με Γενικό Δείκτη 613,3
ΔΕΗ 1,294  .... Δρομέας 0,21 .... Εβροφάρμα 0,645 .... Ελληνικά Πετρέλαια 7,38 .... Ικτίνος 4,58 .... Interlife 1,6 .... Μοτοδυναμική 0,705 ....  Μυτιληναίος 7,29 .... Παπουτσάνης 0,998 .... Περσέας 0,935 και για τους συντηρητικούς  ΕΥΔΑΠ 5 και ΕΥΑΠΣ 4,44.

Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2018

Creta Farm

Creta Farm και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.
Η διοίκηση της Creta farm αποφάσισε να εκδοθούν και διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς 2.063.000 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,42 εκάστη και τιμή διάθεσης €0,60 για κάθε μία νέα μετοχή .
Μετά την ως άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 13.248.312 ευρώ και θα διαιρείται σε 31.543.600 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,42 ευρώ εκάστης.

Τα συνολικά έσοδα της αύξησης θα ανέλθουν σε 1,238 εκατ. ευρώ.

Αφού μου το έχετε ζητήσει ... για να ρίξουμε μια ματιά στους ισολογισμούς της εταιρείας ....

Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2018

Ευχές

Εύχομαι σε όλους Χρόνια πολλά με υγεία και πανω απο όλα να έχετε καθαρό μυαλό ... αν και οι περισσότεροι ΝεοΈλληνες δεν διαθέτουν απο δαύτο.Κλείσιμο Γενικού Δείκτη στις 29/12/2017 802,37 μονάδες ... σήμερα 608,58 μονάδες .... πτώση 24,15%

Η προφητεία για το 2018, ήταν ....
 
Τάκης Μορφονιός 31 Δεκεμβρίου 2017 - 12:31 μ.μ.
Εγώ κύριε Μανώλη θα ήθελα να παίξω με μια 7άδα ... αλλά δεν θα τη δηλώσω για δύο λόγους.
Πρώτον μικρή συναλλακτική δραστηριότητα και ακόμη μαζεύω, δεύτερον δεν θα ήθελα να βάλω κάποιους παίκτες στα νούμερα τα σημερινά, αλλά χαμηλότερα, οπότε θα παίξω με μια δυάδα ... έτσι για την πλάκα.

Ικτίνο 2,22
Παπουτσάνη 0,26
(ακόμη δεν έχω ολοκληρώσει τις αγορές μου ... αργώ) σε προσαρμοσμένη τιμή 0,52
Άντε να βάλω έτσι για γούστο και
ΔΕΗ 1,95 (αν και δεν πιστεύω ότι θα κάνει τίποτα εντός του 2018 ... αλλά την έχω για πιο πίσω)
Βάζω και ΔΡΟΜΕΑ 0,185 έτσι γιατί πιστεύω ότι σίγουρα έχει καλύτερα νούμερα μέσα στο 2018 (αλλά δεν την αγοράζω, πέρα των λίγων τεμαχίων που έχω πάρει)

Κανονικά πρέπει να σας παίξω μόνο με τον ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ ... αλλά πάμε με την 4άδα.

Εκπλήρωση της προφητείας ....
Ικτίνος σήμερα 4,85 απο 2,22 άνοδος; 118,46%
Παπουτσάνης σήμερα 0,98 απο 0,52 άνοδος 88,46%
ΔΕΗ 1,349 απο 1,95 , πτώση 30,8%
Δρομέας 0,21 απο 0,185 άνοδος 11,9%
Μέση απόδοση χαρτοφυλακίου 47%

Η δυάδα όμως που πίστευα ήταν Ικτίνος και Παπουτσάνης .. μέση αποδοση 103,46%Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

ΔΕΗ

Νέο thread, δώρο λόγω εορτών, όπου θα γίνονται συζητήσεις και σχόλια που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την ΔΕΗ. Σεβαστείτε τον κανόνα ....

Δεν ξεχνάω όσο ο γιουτιουμπίστας του Capital έχει χαρτιά της ΔΕΗ και ασχολείται διαρκώς μαζί της ... μην ελπίζετε. Όταν φύγει, είτε με ζημίες, είτε με ένα μικρό κέρδος, τότε έρχεται η μεγάλη μακροπρόθεσμη άνοδος. Μέχρι τότε μακρυά και αγαπημένοι.

Ικτίνος

  Άντε λογω των εορτών και επειδή είστε αρρωστάκια με την αφεντιά του σας κάνω δώρο ένα  νέο thread όπου θα γίνονται συζητήσεις και σχόλια που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εταιρεία Ικτίνος. Σεβαστείτε τον κανόνα .... 

Μιλάμε για το χαρτί του 2017 και 2018 !!!

Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018

Foodlink

Η ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε., μητρική Εταιρεία του Ομίλου Εταιρειών FDL, ιδρύθηκε το 1997 και δραστηριοποιείται στο χώρο των Contract Logistics. Ως logistics ορίζεται η διαδικασία διαχείρισης των αποθεμάτων μιας επιχείρησης, από την πρώτη ύλη μέχρι το έτοιμο προϊόν, στην κατάλληλη ποσότητα, ποιότητα, τόπο και χρόνο και με το χαμηλότερο κόστος, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους.
Οι κατηγορίες προϊόντων στις οποίες κυρίως δραστηριοποιείται η ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ περιλαμβάνουν:
  • Τρόφιμα
  • Ποτά
  • Ηλεκτρονικά Είδη 
  • Προϊόντα Υψηλής Τεχνολογίας
  • Καπνικά προϊόντα
  • Λοιπά καταναλωτικά Είδη (ΡούχοΧαρτί)

Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018

ΤΙΤΑΝ μια πραγματική Ελληνική πολυεθνική

Τιτάν
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Τιτάν, για το 2017, ανήλθε σε 1.506 εκατ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα με το 2016 που ήταν 1509 εκατ. ευρώ.  
Παρόλο την οικονομική κρίση της Ελλάδος, την πτώχευση της και το μηδενισμό της οικοδομικής δραστηριότητας, οι πωλήσεις του Τιτάνα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και συγκρίνονται με τις πωλήσεις των 1.578 εκατ. ευρώ του 2008 και των 1.568 εκατ. ευρώ του 2006 όταν και ο όμιλος είχε πετύχει ρεκόρ κερδοφορίας.


Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018

CNL Capital - Profile - Χαιδεμένος

CNLCAPITAL
Μια πρώτη προσέγγιση ...
Δεν θυμάμαι άλλη περίπτωση εταιρίας να μπαίνει στο Χρηματιστήριο και να πέφτουν τα ποσοστά των βασικών μετόχων τόσο πολύ .... και αυτό διότι θα δοθούν 400.000 μετοχές προς 10 ευρώ με τούς παλαιούς μετόχους να έχουν 384.000 μετοχές. Σύνολο μετοχών 784.000
Απο άποψη παιγνίου δεν το αντιλαμβάνομαι .... βέβαια η Επενδυτική Τράπεζα είναι ο ανάδοχος, κάνει το δελτίο της Δημόσιας Προσφοράς και είναι και ο 2ος βασικός μέτοχος. (μετά τον Μιχαήλ Στασινόπουλο)
Οπότε μετά την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο θα έχουμε
1ος βασικός μέτοχος Μιχαήλ Στασινόπουλος με 12,75%
2ος βασικός μέτοχος Επενδυτική τράπεζα με 4,46%
3ος βασικός μέτοχος Olympic Investments Inc με 3,82%
4ος βασικός μέτοχος Μιχαήλ Βαφόπουλος με 2,55%
κατόπιν όοοοοοολα τα ψιμάρια ..........

Στην τιμή των 10 ευρώ που γίνεται η εισαγωγή ... η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας θα είναι 7,84 εκατ. ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια θα είναι 6,447 εκατ. ευρώ όπου στο ταμείο θα υπάρχουν 4,393 εκατ. ευρώ και τα 2,283 εκατ ευρώ είναι ομολογιακά δάνεια

Για το 2017 παρουσίασε κέρδη 137 χιλιάδες ευρώ (30 χιλιάδες το 2016) δηλαδή 0,175 ευρώ ανά μετοχή .... P/E = 57.
Πρόκειται για μια καινούργια εταιρία που μπαίνει σε μια τιμή που προσωπικά θεωρώ ελαφρώς τσιμπημένη .... έχει και ένα ομολογιακό 243 χιλιάδων ευρώ στη χρεοκοπημένη YALCO (άλλη μια μεγάλη επιτυχία του βιντεάκια .... ναι ναι ναι έχει και YALCO) ....

Αφήστε καλύτερα .... θα έχει πολλά επίπεδα το παίγνιο!!!!!!

Το ενημερωτικό δελτίο .... εδώ ....

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

Inform Λύκος

Ιnform LYKOS
H INFORM ΛΥΚΟΣ ιδρύθηκε το 1897, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1994 και σήμερα έχει ηγετική παρουσία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στο χώρο του Information Management, υπό το εμπορικό σήμα INFORM με παραγωγικές μονάδες σε Ελλάδα, Ρουμανία και Αλβανία.
Δραστηριοποιείται διεθνώς και πρωταγωνιστεί στον χώρο της διαχείρισης εντύπων, της κατασκευής εντύπων ασφαλείας και του Business Process Outsourcing παρέχοντας υπηρεσίες εκτύπωσης και εμφακέλωσης λογαριασμών, ηλεκτρονικής παρουσίασης λογαριασμών και διαχείρισης εκτυπώσεων για Τράπεζες, Τηλεπικοινωνίες, Δημόσιο Τομέα και Βιομηχανικές/Εμπορικές εταιρείες και απασχολεί σήμερα περίπου 400 εργαζομένους. 

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Μινέρβα, Κορδέλλος,SPACE


Κορδέλλος
Η εταιρία το 2017 κατάφερε να πετύχει τη 2η συνεχόμενη κερδοφόρα χρήσης της μετά από τις 7 ζημιογόνες χρήσεις των ετών 2009 έως και 2015 όταν και είχε αθροιστικά  10,534 εκατ. ευρώ συνολικές ζημιές.
 Η εταιρία το 2017 πέτυχε καθαρά κέρδη 167 χιλιάδες ευρώ, έναντι 678 χιλιάδες το 2016. Η στασιμότητα της Ελληνικής οικονομίας,  το ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον και η παρατεταμένη ύφεση της Ελληνικής οικοδομής έχουν οδηγήσει τις εταιρίες του χαλυβουργικού κλάδου σε μεγάλη πτώση του κύκλου εργασιών τους.
Συγκεκριμένα η Κορδέλλος το 2017 παρουσίασε κύκλο εργασιών 43,301 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 15,33% έναντι των 37,545 εκατ. ευρώ του 2016 .... όμως κατά πολύ συρρικνωμένες σε σχέση με τις πωλήσεις των ετών 2006 - 2008 όταν κινούνταν σε νούμερα πάνω απο 70 εκατ. ευρώ με κορύφωση τα 84,741 εκατ. του 2008.

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Folli follie

Μου ζητήσατε ένα thread όπου θα γίνονται συζητήσεις μόνο για τη ΦΟΛΙ ... ΟΚ
Σε αυτό το thread θα γίνονται συζητήσεις και σχόλια που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εταιρεία ΦΟΛΙ. Σεβαστείτε τον κανόνα .... 
Θυμίζω μόνο ότι αυτά που βιώνει η χρηματαγορά, σε ότι αφορούν τη ΦΟΛΙ, τα έχω αναφέρει πριν 8 μήνες .... οπότε ουδεμία έκπληξη έχω, όταν η αγορά έβλεπε το χαμηλό P/E και την ευκαιρία της ζωής της,
Θυμίζω τις γραφές ....  πριν ακόμη συμβεί το οτιδήποτε .... συνεπώς μη μου λέτε ότι θα πέσω ή έχω πέσει όξω σε ότι αφορά το αεριτζίδικο της Ελληνικής χρηματαγοράς.
Ανέλυα ...
Εγώ για Follie έχω πολλές ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά ... ποτέ μου δεν έχω αγοράσει, ούτε θα αγοράσω. Ο λόγος απλός ... φοβάμαι μην ποτέ δικαιωθώ και σκάσει η φούσκα βρίσκοντας εμένα αγορασμένο ... οπότε η ξεφτίλα θα είναι τεράστια.