Με λένε Τάκη - είμαι γκουρού, όταν γράφω σπάω μεγάλη πλάκα, δίχως να λέω τίποτα για πλάκα.

Οι απόψεις, εκτιμήσεις, αξιολογήσεις ή προβλέψεις, οι οποίες εκφράζονται σ αυτό το blog αποτελούν παλαβομάρες του χρήστη που γράφει με το nick Τάκης Μορφονιός και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών προϊόντων. Στο blog γίνονται συζητήσεις - εκτιμήσεις μεταξύ αγνώστων, οπότε οι αναγνώστες να μην λαμβάνετε τίποτα ως δεδομένο και αληθές.
Συνεπώς, ο,τιδήποτε γράφεται στο www.mitarola.blogspot.gr, δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση για αγορά ή πώληση αξιών ή προτροπή για πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης.

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019

Το σάπιο μήλο - Folli follie ... μελετάτε τας γραφάς!!!

Εδώ και πολλά χρόνια ήμουν αρνητικός με τη Folli Follie .... χαρακτηριστικά έλεγα :

Εγώ για Follie έχω πολλές ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά ... ποτέ μου δεν έχω αγοράσει, ούτε θα αγοράσω. Ο λόγος απλός ... φοβάμαι μην ποτέ δικαιωθώ και σκάσει η φούσκα βρίσκοντας εμένα αγορασμένο ... οπότε η ξεφτίλα θα είναι τεράστια.

Είναι άξιο απορίας πως γίνεται μια πολυεθνική που δραστηριοποιείται σε 30 χώρες και κάνει πωλήσεις 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ με EBITDA στα 291 εκατ. και καθαρά κέρδη 222 εκατ. ευρώ (σε επίπεδο ομίλου) να μην δίνει μερίσματα στους μετόχους της ??

Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019

Unibios πρώην Βιοσώλ

Η πρώην Βιοσώλ δραστηριοποιείτο στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων θέρμανσης (καλοριφέρ), κλιματισμού (κεντρικές κλιματιστικές μονάδες κλπ) και λοιπών ειδών θέρμανσης, κλιματισμού κ.λ.π. 
Η συγγενής εταιρεία ΒΙΟΣΩΛ ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε., η οποία αποκτήθηκε στις 3/08/2006, δραστηριοποιείται στην τοποθέτηση και ενοικίαση ικριωμάτων, την εμπορία υλικών ικριωμάτων , μηχανοκίνητων πλατφορμών και εξεδρών για εκδηλώσεις.

Όμως οι εγχώριοι παραγωγοί προϊόντων θέρμανσης κλιματισμού αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και έντονο ανταγωνισμό κάτω από το βάρος των εισαγωγών από χώρες χαμηλού κόστους. Η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η Βιοσώλ ήταν διαχρονικά ζημιογόνος ... οπότε αποφασίζεται η συγκέντρωση κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά επιχειρήσεων κυρίως στον κλάδο της επεξεργασίας του ύδατος που θα αποτελέσει τον ένα από τους κύριους πόλους ανάπτυξης του ομίλου.

Η εταιρία Unibios Συμμετοχών προέκυψε από την μετατροπή της παραδοσιακής βιομηχανικής εταιρίας Βιοσώλ ΑΒΕ σε όμιλο συμμετοχών μέσω μια διαδικασίας εξαγορών, αυξήσεων κεφαλαίου και εταιρικών μετασχηματισμών. Η εταιρεία Βιοσώλ ΑΒΕ κατά την διάρκεια του 2008 μετονομάσθηκε σε «Unibios Συμμετοχών ΑΕ». Η αλλαγή αυτή σηματοδότησε την ολοκλήρωση της μετατροπής της παραδοσιακής βιομηχανικής εταιρίας «Βιοσώλ ΑΒΕ» με δραστηριότητα στους κλάδους της Θέρμανσης και του Κλιματισμού σε ένα νέο όμιλο που ασχολείται με τεχνολογίες και προϊόντα για την υπεύθυνη χρήση του νερού και της ενέργειας.

Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019

Ιντερτεκ

Κάποτε ήταν μια κερδοφόρα επιχείρηση που της περίσσευαν τα μετρητά. Έως και το 2007 είχε μηδενικό τραπεζικό δανεισμό με το ταμείο της να ανέρχεται σε 8,5 εκατ ευρώ που αντιστοιχούσε σε 1 ευρώ ανά μετοχή
Το 2010 είχε ταμείο 11,006 εκατ. ευρώ με τον τραπεζικό δανεισμό να ανέρχεται σε 4,175 εκατ. ευρώ. Άρα μπορούσε να αποπληρώσει όλο τον τραπεζικό δανεισμό και να περισσεύουν 6,831 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 0,81 ευρώ ανά μετοχή

Σήμερα στο ταμείο υπάρχουν μόλις 138 χιλιάδες ευρώ με τον τραπεζικό δανεισμό να φθάνει στα 4,201 εκατ. ευρώ.

Σήμερα η εταιρεία προχωρεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με 0,5 ευρώ ανά μετοχή και η μετοχή βρίσκεται σε αυτά επίπεδα.

Η ρευστότητα (κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) της Ιντερτέκ το 2007 ήταν 4,23 , το 2010 ήταν 4,02 .... σήμερα 1,8.
Η ειδική ρευστότητα της εταιρείας το 2007 ήταν 3,44, το 2010 ήταν 3,37 σήμερα έχει κατέλθει στο 1,23.


Για να θυμηθούμε όμως με ποιες πρακτικές η ρευστότητα της Ιντερτεκ εξαφανίστηκε ...

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019

Οδοιπορικό με τις Ελληνικές τράπεζες ... Thread No2 (Αναβαλλόμενος φόρος και ίδια κεφάλαια)

Τράπεζες Νο2 .... Τι είναι ο αναβαλλόμενος φόρος?
Ο αναβαλλόμενος φόρος πρόκειται για μια δημιουργική λογιστική ... για ένα τρυκ προκειμένου οι Ελληνικές τράπεζες να ξεπερνούν τα stress test, δίχως να βάζουν κεφάλαια, δίχως δηλαδή να κάνουν ΑΜΚ με καταβολή μετρητών.

Το κράτος εγγυάται ότι οι τράπεζες θα έχουν κερδοφορία για τα επόμενα 30 χρόνια και αναλαμβάνει την ευθύνη να προσφέρει σε μετρητά τα κεφάλαια στην περίπτωση που οι τράπεζες δεν τα καταφέρουν.
Δηλαδή, το δημόσιο εγγυάται ότι θα καταβάλλει τον αναβαλλόμενο φόρο στην περίπτωση που οι τράπεζες δεν παρουσιάσουν κέρδη τα επόμενα 30 χρόνια ώστε να συμψηφιστεί με τον φόρο. Η εγγύηση του δημοσίου ήταν απαραίτητη προκειμένου η ΕΚΤ να αναγνωρίσει εποπτικά το ποσό αυτό ενισχύοντας αντίστοιχα την κεφαλαιακή βάση των τραπεζών ενόψει του stress test. Στην πράξη η αναγνώριση του αναβαλλόμενου φόρου δεν θα επιβαρύνει το δημόσιο χρέος. Αυτό θα συμβεί μόνο στην περίπτωση που οι τράπεζες δεν εμφανίσουν κέρδη και τελικά απαιτηθεί το δημόσιο να καταβάλλει το ποσό που έχει αναγνωριστεί ως φορολογική υποχρέωση.