Με λένε Τάκη - είμαι γκουρού, όταν γράφω σπάω μεγάλη πλάκα, δίχως να λέω τίποτα για πλάκα.

Οι απόψεις, εκτιμήσεις, αξιολογήσεις ή προβλέψεις, οι οποίες εκφράζονται σ αυτό το blog αποτελούν παλαβομάρες του χρήστη που γράφει με το nick Τάκης Μορφονιός και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών προϊόντων. Στο blog γίνονται συζητήσεις - εκτιμήσεις μεταξύ αγνώστων, οπότε οι αναγνώστες να μην λαμβάνετε τίποτα ως δεδομένο και αληθές.
Συνεπώς, ο,τιδήποτε γράφεται στο www.mitarola.blogspot.gr, δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση για αγορά ή πώληση αξιών ή προτροπή για πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης.

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

ΑΔΜΗΕ, Γενική Εμπορίου, Ικτίνος, Μοτοδυναμική, Νηρέας, Παπουτσάνης και paper Pack

Αναλύσεις - σχολιασμοί 7 εταιριών ..... ΑΔΜΗΕ, Γενική Εμπορίου, Ικτίνος, Μοτοδυναμική, Νηρέας, Παπουτσάνης και paper Pack
ΑΔΜΗΕ
Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών  είναι εταιρία συμμετοχών με μοναδικό περιουσιακό στοιχείο το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης Εταιρίας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ («ΑΔΜΗΕ ΑΕ»).
Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών .... ο ΑΔΜΗΕ όχι.  Οι στόχοι και η στρατηγική της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση του σκοπού του ΑΔΜΗΕ. Αυτός θα αποτελεί το μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο και θα ασκεί έλεγχο επί αυτού.  Σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έχει 232 εκατ μετοχές .... Θα κάνω την εξής υποθετική παραδοχή, πως ο ΑΔΜΗΕ απορροφάται απο την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών δίχως ΑΜΚ, δίχως dilution .... τότε τα 232 εκατ μετοχές του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα γίνουν 455 εκατ. μετοχές. Άρα η επόμενη ανάλυση γίνεται με βάση αυτή την αυθαίρετη παραδοχή.

Η καθαρή θέση του ΑΔΜΗΕ αντιστοιχεί σε 976,6 εκατ ευρώ ήτοι 2,15 ευρώ ανά μετοχή, ενώ ανακοινώθηκαν για τη χρήση 2017 καθαρά κέρδη 61,737  εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε 0,14 ευρώ ανά μετοχή.

Το 24% του ΑΔΜΗΕ πουλήθηκε 320 εκατ. στους Κινέζους, δηλαδή 2,8 ευρώ ανά μετοχή. Το υπόλοιπο 25% σε κρατική εταιρεία. Η ΔΕΗ έχασε ένα πολύ καλό asset της, παρ' όλα αυτά εξασφάλισε τη ρευστότητα που ήθελε μιας και ουσιαστικά πήρε 320 από τους Κινέζους και 330 από το Ελληνικό δημόσιο, δίνοντας για κάποιο διάστημα λύση στην ρευστότητα της. Το υπόλοιπο 51% δόθηκε στους μετόχους της ΔΕΗ και διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο.

Για το 2017, τα EBITDA έφθασαν στα 172 εκατ. ... οι συνολικές αποσβέσεις στα 64,317 εκατ. ευρώ και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανέρχονται στα 24,705 εκατ. ευρώ.

Ο ΑΔΜΗΕ υποχρεούται να μοιράζει ως μέρισμα το 50% των καθαρών κερδών του ... για τον ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών  είναι άγνωσται αι βουλαί του Κυρίου (όποιος γνωρίζει κάτι διαφορετικό ας με ενημερώσει) ... θέλει μεγάλη προσοχή για όσους έχουν ΑΔΜΗΕ οι λόγοι είναι : δεν ξέρουμε τι θα ισχύσει για τον ΑΔΜΗΕ συμμετοχών που δεν είναι ο ΑΔΜΗΕ και τα φετινά κέρδη μάλλον δύσκολα θα ξεπεραστούν τα επόμενα χρόνια.
                                                                                                Η ανάλυση του ΑΔΜΗΕ έγινε στις 06/04/2018

Γενική Εμπορίου
Εταιρία θωρηκτό ....όπου  κάτω από πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες, όπως πτώχευση της Ελλάδος, μνημόνια και έλευση Τσιπροκαμένων στην εξουσία, η εταιρεία παρόλο την πτώση του κύκλου εργασιών κατά 45,38%, από το 2008, θωρακίστηκε και δεν απειλείται η ύπαρξη της.

Τι έχει καταφέρει η ΓΕΒΚΑ!!!
1) Να μειώσει τις συνολικές της υποχρεώσεις στα 7,584 εκατ. ευρώ, απο 26,225 εκατ. ευρώ το 2008 .... αυτό επιτεύχθηκε με τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού στα 2,485 εκατ. ευρώ απο 20,2 εκατ το 2008.
Μείωσε κατά 17,715 εκατ. ευρώ το δανεισμό της μέσα στη δυσκολότερη οικονομική κατάσταση που έζησε η χώρα.

2) Οι απαιτήσεις του ομίλου έχουν πέσει στα 7,7 εκατ. ευρώ απο 20,4 εκατ. το 2008.

Συνολικές λειτουργικές χρηματοροές απο το 2008 = 29,824 εκατ. ευρώ
Συνολικά καθαρά κέρδη απο το 2008 = 7,155 εκατ. ευρώ
Συνολικές αποσβέσεις απο το 2008 = 3,806 εκατ. ευρώ.

Τι να λέμε τώρα. Εταιρία ΘΩΡΗΚΤΟ.

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 23,118 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,96 ευρώ, ήτοι η μετοχή στα 0,58 διαπραγματεύεται στο 0,6 της BV.

Οι πωλήσεις έχουν σταθεροποιηθεί στα 23 με 25 εκατ ευρώ τα 5 τελευταία χρόνια ... όταν κάποτε έκανε πωλήσεις 41 και 42 εκατ. ευρώ (2006, 2007)... το αποτέλεσμα είναι η κερδοφορία να είναι μειωμένη και να διαπραγματεύεται με ένα Ρ/Ε της τάξης του 20 με 30.

Τα κέρδη της είναι της τάξης των 0,02 με 0,03 ευρώ ανά μετοχή (538 χιλιάδες καθαρά κέρδη το 2016) ενώ δεν φαίνεται η διοίκηση να πιστεύει ότι τα άσχημα είναι πίσω ... οπότε θα έπρεπε να αυξάνει αποθέματα , να ανοίγει τραπεζικό δανεισμό και να προσδοκά αύξηση πωλήσεων.

Για το 2017 οι πωλήσεις έφθασαν στα 23,458 εκατ ευρώ, μειωμένες σε σχέση με το 2016 κατά 2,42%, όμως  η αύξηση του συντελεστή μικτού κέρδους στο 23,38% απο 22,49% το 2016 και η πτώση του χρηματοοικονομικού κόστους είναι οι βασικοί παράγοντες που συνετέλεσαν στην θετική μεταβολή των καθαρών μετά από φόρους κερδών της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη.
Έτσι η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 675 χιλιάδες ευρώ (538 χιλιάδες το 2006) που αντιστοιχούν σε 0,03 ευρώ ανά μετοχή. Οπότε στην τιμή των 0,58 έχουμε :
 P/E = 19,33 και P/BV = 0,6.
Αν καταφέρει να βελτιώσει την κερδοφορία της, δηλαδή να βγάζει κέρδη μετά φόρων πέριξ του 1,5 εκατ. ευρώ .... τότε η μετοχή θα ξεκινήσει να κινείται προς το 1,5 ευρώ ... σε πρώτη φάση.
                                                                                               Η ανάλυση της ΓΕΒΚΑ έγινε στις 08/04/2018

Ικτίνος
Έγραφα με βάση τα αποτελέσματα 9μηνου .... 2,4 η μετοχή τότε.
Στο 9μηνο ανακοίνωσε κύκλο εργασιών 32,5 εκατ.ευρώ. Άρα στα ετήσια αποτελέσματα στο χαλαρό θα πετύχει πωλήσεις 47,6 εκατ. ευρώ και αυτό δίχως να κάνει αύξηση στους τιμοκαταλόγους των μαρμάρων, όπως έκαναν οι ανταγωνιστές του.
Δηλαδή του χρόνου που θα δώσει αύξηση στις τιμές 20% που θα φτάσουν οι πωλήσεις?? Πωλήσεις 2018 στα 60 εκατ. ευρώ με στόχο τα 70 εκατ. ευρώ με το νέο εργοστάσιο του Λαζαρίδη να δουλεύει.

Τα EBITDA τρελάθηκαν ... τα προ φόρων κέρδη στα 12 εκατ. και τα μετά φόρων στα 8 ακόμη και με τις πιθανές απομειώσεις που θα ανακοινώσει στην ΙΔΕΗ.
Στα 2,4 το P/E μονοψήφιο .... τώρα το βλέπει όοοοοοολη η αγορά
----------------------------------------------------------------------
Σήμερα (10/04/2018) το Θηρίο ανακοίνωσε τα ετήσια αποτελέσματα του.

Κύκλος εργασιών 47,6 εκατ για την μητρική και 51,725 εκατ. για τον όμιλο (2,08 εκατ οι πωλήσεις της ΙΔΕΗ απο το αιολικό πάρκο). Οι πωλήσεις αποτελούν ρεκόρ όλων των εποχών, τόσο της μητρικής όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο ... ενώ οι εξαγωγές έφθασαν στο 95,15% των συνολικών πωλήσεων μαρμάρου.

Το περιθώριο του μεικτού κέρδους εκτοξεύθηκε στο 54,49% (38,89% το 2016) εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης σε ογκομάρμαρο.

Τα EBITDA τρελάθηκαν έκλεισαν στα 20,284 εκατ ευρώ, απο 8,694 εκατ το 2016.
Τα προ φόρων κέρδη στα 14,602 εκατ. και τα μετά φόρων στα 9,012 εκατ (0,32 ευρώ ανά μετοχή) ακόμη και με την απομείωση της ΙΔΕΗ. Τα καθαρά κέρδη της μητρικής έκλεισαν στα 10,178 εκατ. ευρώ (0,36 ευρώ ανά μετοχή).
Στα 1,242 + 0,249 = 1,491 εκατ ευρώ οι ενοποιημένες απομειώσεις και στα 2 εκατ ευρώ σε επίπεδο μητρικής. Η ΙΔΕΗ είχε ζημιές 802 χιλιάδες ευρώ, λόγω υψηλών αποσβέσεων (1,360 εκατ ευρώ) .
Το 2017 έγινε η τελευταία απομείωση της ΙΔΕΗ απο υπεραξίες και ήταν ύψους 1,249 εκατ ευρώ ... ενώ μια μικρότερη απομείωση (429 χιλιάδες ευρώ) αφορούσε τη Σητεία.
Άρα δίχως τις απομειώσεις τα καθαρά κέρδη θα ανέρχονταν πάνω απο 12 εκατ ευρώ (ήτοι 0,42 ευρώ ανά μετοχή)

Ο τραπεζικός δανεισμός στα 18,094 εκατ ευρώ απο 21,366 εκατ το 2016 ... στο ταμείο υπάρχουν 5,682 εκατ. ευρώ και ο συντελεστής μόχλευσης των ιδίων κεφαλαίων στο υγιέστατο 25,64%. Η Ικτίνος βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη.
Άψογες οι λειτουργικές ταμειακές ροές στα 14,805 εκατ. ευρώ ... ο όμιλος εισπράττει τις πωλήσεις του!!

Η μετοχή σήμερα ξεκινάει απο τα 3,44 ευρώ και δείχνει ασταμάτητη, προς τα Ιστορικά υψηλά της.

P/E = 10,75 και P/BV = 2,73
                                                                                               Η ανάλυση του Ικτίνου έγινε στις 10/04/2018

Μοτοδυναμική
Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ είναι η επίσημη αποκλειστική διανομέας της YAMAHA MOTOR σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία και από το 2011 της PORSCHE AG στην Ελλάδα.

Έχοντας νέα μοντέλα δίκυκλων υψηλότερης μέσης αξίας, ο Όμιλος κατάφερε το 2017 μεγαλύτερη διείσδυση στις αγορές έναντι του ανταγωνισμού. Έτσι με θετικά πρόσημα κινήθηκαν το 2017 οι αγορές δίκυκλων εξωλέμβιων και αυτοκινήτων που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.
Στα προϊόντα της Porsche υπήρξε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και του μεικτού περιθωρίου κέρδους. Συγκεκριμένα οι πωλήσεις των αυτοκινήτων ανήλθαν σε 15,214 εκατ. ευρώ από 12,530 εκατ. ευρώ 2016, παρουσιάζοντας μια αύξηση της τάξης του 21,4% .... ενώ οι πωλήσεις μηχανών ήταν σταθεροποιημένες στα 30,805 εκατ ευρώ απο 30,992 εκατ. του 2016.

Οι συνολικές ενοποιημένες πωλήσεις της Μοτοδυναμικής ανήλθαν στα 54,5 εκατ ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση για 5η συνεχή χρονιά από το 2012 όταν και είχαν καταβαραθρωθεί στα 28,839 εκατ ευρώ.
Το 2012 ήταν η χειρότερη χρονιά από άποψη πωλήσεων για τον όμιλο. Σήμερα οι πωλήσεις, σε σχέση με το 2012, είναι αυξημένες κατά 88,9%.
Το ιστορικό ρεκόρ των πωλήσεων επιτεύχθηκε το 2007 όταν και έφθασαν στα 86,875 εκατ. ευρώ και έκτοτε ήταν μειωμένες για 5 συνεχή έτη, έως ότου φθάσουμε το 2012 όταν και έπιασαν 'πάτο'.

Τα EBITDA ανήλθαν στα 2,732 εκατ ευρώ παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 24,18% σε σχέση με το 2016. Τα καθαρά κέρδη έκλεισαν στα 1,334 εκατ. ευρώ (ήτοι 0,11 ευρώ ανά μετοχή)  αυξημένα κατά 41,46% σε σχέση με τις 943 χιλιάδες ευρώ του 2016. Η Μοτοδυναμική έχει περάσει πλέον σε κερδοφορία για τρίτη συνεχή χρονιά .... οι ζημιές  των ετών 2009 έως και  2014 που συνολικά για αυτά τα 6 έτη έφτασαν στα 7,378 εκατ ευρώ ανήκουν στο παρελθόν.

 Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανέρχονται σε 10,015 εκατ. ευρώ ήτοι 0,86 ευρώ ανά μετοχή παρουσιάζονται αυξημένα κατά 29,66% σε σχέση με τα ιδια κεφάλαια των 7,724 εκατ. ευρώ του 2014. Έκτοτε τα ίδια κεφάλαια της ΜΟΤΟ είναι αυξανόμενα.  Το 2007 τα ίδια κεφάλαια του ομίλου είχαν φθάσει στα 16,372 εκατ ευρώ, αλλά εξαιτίας των συσσωρευμένων ζημιών των ετών 2009 - 2014 έπεσαν στα 7,724 εκατ. του 2014. Μάλιστα η οικογένεια Κυριακόπουλου, βασική μέτοχος της ΜΟΤΟ, είχε προβεί, το 2010, σε ΑΜΚ ύψους 3,9 εκατ ευρώ προκειμένου να ενισχυθούν τα θεμελιώδη της εταιρείας και η ρευστότητα της.

Ο τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε 6,464 και στο σύνολο του είναι βραχυπρόθεσμος και αποτελεί το κεφάλαιο κίνησης , αφού στο ταμείο υπάρχουν μόλις 285 χιλιάδες ευρώ. Ο συντελεστής μόχλευσης των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε 38,16% . Η ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων του ομίλου ανέρχεται στις 27 ημέρες, όπερ και σημαίνει ότι ο όμιλος σχετικά γρήγορα εισπράττει τις πωλήσεις του, ενώ η ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων του (μηχανές, αυτοκίνητα, λιπαντικά) είναι στις 106 ημέρες και έτσι είναι απαραίτητος ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός.
Με την τιμή στο 0,8 έχουμε : Ρ/BV = 0,93 και P/E = 7,27  
                                                                                               Η ανάλυση της Μοτοδυναμικής έγινε στις 05/04/2018

Νηρέας
Διαβάζω για τους διθυράμβους του Νηρέα και τα σούπερ αποτελέσματα με τα μονοψήφια Ρ/Ε του 3, δίχως να είναι αντιληπτό στους περισσότερους ότι τα αποτελέσματα των εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας μπορούν να μοχλευθούν με τη βοήθεια των βιολογικών αποθεμάτων. Στην πραγματικότητα μπορούν να εμφανίσουν ότι αποτελέσματα θέλουν ..... σαν πως ξέρουν πόσα βιολογικά αποθέματα έχουν?
Δεν ξεχνώ πως η ΣΟΥΠΕΡ ΔΙΑΣ απο εκεί που έσχιζε τους πάντες μόλις την πήρε ο Γεωργιανός, μέσω της Tethys Ocean, χρεοκόπησε σε μια νύχτα και μηδένισαν τα πάντα.
Ο λόγος είναι απλός καθώς  ότι θέλουν μπορούν να εμφανίσουν ως κερδοφορία στις ιχθυοκαλλιέργειες παίζοντας με τα βιολογικά αποθέματα που ουδείς ορκωτός μπορεί να υπολογίσει πόσα έχουν. Μήπως μπορούν να μετρήσουν τις τσιπούρες?

Ορίστε δείτε 

Σειρά 3 ... Κέρδη/Ζημιές οφειλόμενες σε μεταβολές στην τιμή ή στην ποσότητα των Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων = 194,335 εκατ.
Αν αυτό το νούμερο ήταν όσες και οι πωλήσεις των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (σειρά 4) - 179,976 εκατ. ευρώ .... τότε που είναι τα κέρδη οέοοοοοο ??
Οπότε ας αφήσουν τα μονοψήφια P/Ε και τις μεταξωτές κορδέλες και ας μιλήσουν για παιχνίδια, για την πώληση του Νηρέα ή για τεχνική ανάλυση ... μη μου γράφουν για θεμελιώδη όταν πρόκειται για τέτοιες μετοχές. Αλλού θα έπρεπε να κοιτάνε σε τέτοιες μετοχές και όχι στα κέρδη ....
Ξαναγράφω ... ΝΗΡΕΑΣ
Δάνεια 166 εκατ με καθαρό δανεισμό 146 εκατ ... τα ίδια κεφάλαια 156 εκατ δεν μου λένε τίποτα. Με βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 197 εκατ ... υπεράξια επιχείρησης 30 εκατ και άυλα 15 εκατ??? Άγνωστη η πραγματική book value

ΑΓΝΩΣΤΗ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ BOOK VALUE !!!!


Όμως, για να να επιχειρήσουμε όμως να δούμε ποια μπορεί να είναι η Βook Value του Νηρέα!!
Έλεγα στις 15 Δεκεμβρίου 2013 - 11:36 π.μ.
ΝΗΡΕΑΣ και ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Με 155 - 160 εκατ. ετήσιες πωλήσεις το μέγιστο που μπορεί να εμφανίζει σε βιολογικά αποθέματα είναι 1,5 φορά τις ΕΤΗΣΙΕΣ πωλήσεις των ψαριών του. Δηλαδή 240 εκατ. ευρώ σε ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, δίχως όμως αυτά να τα έχει. Απλώς έτσι μοχλεύει τον Ισολογισμό και εμφανίζει μεγαλύτερα τα ίδια από όσα πραγματικά είναι.

Το σωστό όμως είναι να πολλαπλασιάζει τις μηνιαίες πωλήσεις επι 9,5 (άντε 10 να σας κάνω τη χάρη με μια μικρή μόχλευση).
Άρα ο ΝΗΡΕΑΣ με μηνιαίες πωλήσεις 160 εκατ. (οι ετήσιες) / 12 = 13,3 εκατ. θα έχει πραγματικά βιολογικά αποθέματα 13,3 Χ 9,5 = 126 εκατ. Άντε 130 εκατ. ευρώ.

Πόσα βιολογικά αποθέματα εμφανίζει ο ΝΗΡΕΑΣ στην τελευταία του οικονομική κατάσταση??????
Εμφανίζει 200 εκατ. βιολογικά αποθέματα. Θα πρέπει να ήταν 130 εκατ. όπως έγραψα παραπάνω.
Δεν είναι δυνατόν να εμφανίζει περισσότερα βιολογικά αποθέματα απο ετήσιες πωλήσεις. Δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζει τα ψάρια του ώριμα για πώληση όταν ο μέσος χρόνος για να ωριμάσουν οι ψαρούκλες είναι 1,5 χρόνος.

Άρα κούρεμα τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία κατά 70 εκατ. ευρώ ακατέβατα!!!
Βγάζω επομένως τα ίδια κεφάλαια του ΝΗΡΕΑ γύρω στα 20 εκατ. ευρώ.
Εκεί τον κοστολογώ και εκεί να είναι το ταβάνι. Οτιδήποτε πάνω απο 20 εκατ. είναι φούσκωμα ιδίων κεφαλαίων

αυτό το μπακάλικο 9,5 που έγραψα άνευ αιτιολογήσεως που έγραψα, γκουρούδες, να το έχετε ως μπούσουλα για να αποτιμάται τα βιολογικά αποθέματα των εταιριών ιχθυοκαλλιέργειας.
Τα βιολογικά αποθέματα των ψαριών πρέπει να είναι κάτω απο τις ετήσιες πωλήσεις. Όποιος εμφανίζει μεγαλύτερα βιολογικά αποθέματα απο τις πωλήσεις μοχλεύει κατά πολύ τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας.

Ας τα προσέξουν επομένως τα βιολογικά αποθέματα και όσοι γράφουν καλά λόγια για το ΓΑΛΑΞΙΔΙ.
Διότι αν ανοίξει και εδώ ο φάκελος των βιολογικών αποθεμάτων βλέπω και αυτόν να πρέπει να κουρεύει καμιά 15ριά εκατ. ευρώ ψαρούκλων.

Πως είναι δυνατόν με 23 εκατ. ευρώ πωλήσεων να παρουσιάζει 33 εκατ. ευρώ σε βιολογικά αποθέματα??
Όλες οι ψαρούκλες του δηλαδή είναι ώριμες προς πώληση????

ΣΗΜΕΡΑ ....
ΝΗΡΕΑΣ και ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Με 180 εκατ. ετήσιες πωλήσεις το μέγιστο που μπορεί να εμφανίζει σε βιολογικά αποθέματα είναι 1,5 φορά τις ΕΤΗΣΙΕΣ πωλήσεις των ψαριών του. Δηλαδή 270 εκατ. ευρώ σε ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, δίχως όμως αυτά να τα έχει. Απλώς έτσι μοχλεύει τον Ισολογισμό και εμφανίζει μεγαλύτερα τα ίδια κεφάλαια του από όσα πραγματικά είναι.

Το σωστό όμως είναι να πολλαπλασιάζει τις μηνιαίες πωλήσεις επι 9,5 (άντε 10 να σας κάνω τη χάρη με μια μικρή μόχλευση).
Άρα ο ΝΗΡΕΑΣ με μηνιαίες πωλήσεις 180 εκατ. (οι ετήσιες) / 12 = 15 εκατ. θα έχει πραγματικά βιολογικά αποθέματα 15 Χ 9,5 = 135 εκατ. Άντε 150 εκατ. ευρώ.

Πόσα βιολογικά αποθέματα εμφανίζει ο ΝΗΡΕΑΣ στην τελευταία του οικονομική κατάσταση??????
Εμφανίζει 197 εκατ. βιολογικά αποθέματα. Θα έπρεπε να ήταν 150 εκατ. το πολύ όπως έγραψα παραπάνω.
Δεν είναι δυνατόν να εμφανίζει περισσότερα βιολογικά αποθέματα απο ετήσιες πωλήσεις. Δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζει τα ψάρια του ώριμα για πώληση όταν ο μέσος χρόνος για να ωριμάσουν οι ψαρούκλες είναι 1,5 χρόνος.

Άρα στα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχει μια μόχλευση των ιδίων κεφαλαίων κατά 50 εκατ. ευρώ ακατέβατα!!!
Αν σβήσω απο τα ίδια κεφάλαια του Νηρέα 50 εκατ. ευρώ τότε αυτά απο τα 156 εκατ. ευρώ πέφτουν στα 106 εκατ. ευρώ δηλαδή περίπου 0,36 ευρώ ανά μετοχή.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ..... δείτε το Γαλαξίδι, όπου πρόσφατα έγινε Δημόσια Πρόταση και ο βασικός μέτοχος την πήρε την εταιρεία απο το χρηματιστήριο.
Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 44,453 εκατ (2016) ... 38,541 εκατ (2015)
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 36,069 εκατ (2016) ... 39,58 εκατ (2015)
Πηλίκο Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία / Πωλήσεις = 0,81 (2016) ... 1,02 (2015)

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ .... δείτε πως κινούνται τα βιολογικά αποθέματα λίγο πριν την πτώχευση της το 2012.
Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 55,714 εκατ (2012) ... 70,692 εκατ (2011) ... 65,956 (2010)
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 73,825 εκατ (2012) ... 89,955 εκατ (2011) .... 97,329 (2010)
Πηλίκο Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία / Πωλήσεις = 1,32 (2012) ... 1,27 (2011) ... 1,47 (2010)

ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ .... σήμερα με βάση τα αποτελέσματα του 2017.
Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 179,976 εκατ (2017) ... 168,284 εκατ (2016)
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 197,082 εκατ (2017) ...  180,624 εκατ (2016)
Πηλίκο Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία / Πωλήσεις = 1,09 (2017) ... 1,07 (2016)
Πως κινούνταν το 2012 ...
Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 158,918 εκατ (2012) ... 152,896 εκατ (2011) ... 147,518 (2010)
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 251,308 εκατ (2012) ... 240,082 εκατ (2011) .... 257,804 (2010)
Πηλίκο Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία / Πωλήσεις =  1,58 (2012) ... 1,57 (2011) ... 1,74 (2010).

Σαφώς η κατάσταση στον Νηρέα είναι πολύ καλύτερη σήμερα από ότι ήταν το 2012 ... όμως ακόμη χρειάζεται δουλειά. Τέλος τα κέρδη που ανακοινώθηκαν για το 2017, όπως έχω αναλύσει, άνετα θα μπορούσαν να ήταν κατά 15 εκατ. ευρώ λιγότερα οπότε  αντί να ανακοινώσει 23 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη θα ανακοίνωνε 8 εκατ. ευρώ, οπότε το P/E απο 3 γίνεται 11.


Paper Pack (ΠΠΑΚ)
H προηγούμενη αναφορά ... εδώ ... και οι βασικές προϋποθέσεις που έθετα ήταν :
1) Πωλήσεις ανά τρίμηνο 3,5 εκατ. ευρώ
Η εταιρεία ανακοίνωσε ετήσιες πωλήσεις 15,692 εκατ. ευρώ απο 15,244 εκατ το 2016.
2) Μεικτά κέρδη πάνω απο 4 εκατ ... δηλαδή περιθώριο μεικτών κερδών στο 28% με 30%

Η εταιρεία ανακοίνωσε μεικτά κέρδη 4,578 εκατ. ευρώ απο (4,341 εκατ το 2016) με το περιθώριο του μεικτού κέρδους να κλείνει στο 29,17%
3) EBITDA πάνω απο 2 εκατ ευρώ
Η εταιρεία ανακοίνωσε EBITDA 2,762 εκατ. ευρώ
4) Καθαρά κέρδη πάνω απο 1,1 εκατ. τουλάχιστον
Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 0,35 ευρώ ανά μετοχή.

5) Συνέχιση μείωσης του τραπεζικού δανεισμού εως το σημείο να έχει περισσότερο ταμείο από δάνεια.
 Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός για το 2017 ήταν 4,053 εκατ ευρώ απο 2,26 εκατ το 2016 ... αυτή η μικρή αύξηση οφείλεται στο ότι τα ενσώματα Πάγια αυξήθηκαν απο 2,842 εκατ ευρώ σε 5,284 εκατ ευρώ, λόγω μιας προσθήκης ύψους 2,655 εκατ. ευρώ που αφορά μηχανήματα ... γιαυτό και ο τραπεζικός δανεισμός ανέβηκε ελαφρά. 

Έγραφα ότι αν τηρούνται οι 5 παραπάνω όροι η μετοχή δεν πωλείται στα επίπεδα των 2,2.
Σήμερα 21 Μαρτίου 2018 η μετοχή έκλεισε στα 3,16 ... άρα στην τιμή των 3,16 έχουμε :

 P/E = 9,02 και P/BV = 2,08.
Μια υγιέστατη εταιρεία, που εισπράττει τα κέρδη της, εξαιτίας των εξαιρετικών χρηματοροών της και που η μετοχή της πλησιάζει την δίκαιη τιμή της ... θα μπορούσε να κινηθεί έως τα 4 δίχως να προκαλέσει.
                                                                                                Η ανάλυση της Paper Pacκ έγινε στις 21/03/2018

Παπουτσάνης (ΠΑΠ)
Πρόκειται για μια προβληματική εταιρεία όπου από τα χέρια των οικογενειών Δαυίδ - Λεβέντη το 2008 - 2009 αλλάζει ιδιοκτησιακό καθεστώς και τείνει να γίνει turn around story.

Συγκεκριμένα .... το 2008 η Παπουτσάνης είχε ζημιές 7,5 εκατ. ευρώ, το 2009 ζημιές 4,747 εκατ. ευρώ, το 2010, επίσης ζημιές 4,7 εκατ. ευρώ. Όμως ... εντός του 2008 πραγματοποιήθηκε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 36,06 εκατ.ευρώ.
Σκοπός της αύξησης αυτής ήταν:
• η αποπληρωμή δανείων του Ομίλου ύψους 25 εκατ. ευρώ
• ποσό ύψους 4 εκ. ευρώ διατέθηκε για την εξαγορά του μειοψηφικού πακέτου (49%) της Gageo. Μετά από αυτήν την εξαγορά η Plias ΑΒΕΕ κατέχει το 100% των μετοχών της Gageo A.B.E.E.
• ποσό
ύψους 7 εκ. ευρώ διατέθηκε στην υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος με σκοπό την καθετοποίηση της παραγωγής, μείωση του βιομηχανικού κόστους, αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων.

Το Οκτώβριο του 2010 ακολουθεί ..... Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, όπου εκδίδονται 38,547 εκατομμύρια νέες μετοχές προς 0,31 ευρώ η μία και εισρέουν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας 11,949 εκατ. ευρώ
Η εταιρεία έχει αλλάξει πλέον χέρια ....

Το 2007 η καθαρή θέση της Παπουτσάνης ήταν μόλις 864 χιλιάδες ευρώ .... με τον τραπεζικό δανεισμό να ανέρχεται στα 39 εκατ. ευρώ, στο ταμείο να υπάρχει μόνο 1 εκατ. ευρώ και τις ζημιές να τρέχουν. Χάρη όμως τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και της αναδιοργάνωσης της εταιρείας φθάσαμε το 2017 όπου .... η εταιρεία εμφάνισε κέρδη, μετά απο πάρα πολλά χρόνια, 420 χιλιάδες ευρώ, ο τραπεζικός δανεισμός στα 9,06 εκατ ευρώ και στο ταμείο να υπάρχουν 1,918 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία έχει εξυγιανθεί !!!

Ειδικότερα ο συντελεστής μόχλευσης των ιδίων κεφαλαίων απο το πτωχευτικό 97,22% του 2007 σήμερα βρίσκεται στο 28,51%

Στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις των 10.000 τ.μ. (με βασικές μονάδες παραγωγής σαπωνόμαζας, στερεού σαπουνιού, προϊόντων προσωπικής υγιεινής, καλλυντικά, ξενοδοχειακά amenities, πλαστικά μπουκάλια και καπάκια), παράγει για λογαριασμό της και για λογαριασμό τρίτων σαπούνια και καλλυντικά, απευθυνόμενη συγχρόνως με ανάλογα προϊόντα, όπως αφρόλουτρα, άλλα σαμπουάν και είδη καθαρισμού και ατομικής υγιεινής, σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και κρουαζιερόπλοια. Για ορισμένα από αυτά συνεργάζεται με την εταιρεία φυτικών καλλυντικών Κορρές. Τα επώνυμα προϊόντα της φέρουν τα εμπορικά σήματα «Καραβάκι», «Κορρές», «Πράσινα παραδοσιακά», «Aromatics», «Papoutsanis Family», «Glycerine», «Natura», «Olivia», «Papoutsanis Baby», «Papoutsanis Kids», «Skin Essentials», «Personelle Papoutsanis». Στον τομέα των επωνύμων προϊόντων (Olivia, Καραβάκι, Natura, Aromatics κ.λπ.) η εταιρεία σχεδιάζει την ενδυνάμωση των brands μέσω επαναλανσαρίσματος προϊόντων, εισαγωγής νέων κωδικών και τοποθέτησής τους σε νέα σημεία πώλησης.

Κατά το έτος 2017 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 20,775 εκατ. ευρώ έναντι 18,032 εκατ. το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 15,2%. Η σημαντική αυτή ανάπτυξη προήλθε τόσο από την αύξηση των πωλήσεων στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 8,1εκατ. ευρώ που αντιπροσωπεύει ποσοστό 39% του συνολικού
κύκλου εργασιών, έναντι 6,5 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης (36%).
Από το σύνολο του κύκλου εργασιών,το 25% περίπου αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ, το 34% πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, και το υπόλοιπο 41% παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις.

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται 17,908 εκατ ευρώ ήτοι 0,35 ευρώ.
Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε 0,01 ευρώ σανά μετοχή.
Με την τιμή στα 0,43 ευρώ έχουμε : Ρ/BV = 1,22 και P/E = 43  
Η αποτίμηση της μετοχής δείχνει απαιτητική .... όμως βρισκόμαστε μπροστά σε ένα turn around story, που ίσως αποδειχθεί και σε growth story.
                                                                                                       Η ανάλυση της Παπουτσάνης έγινε στις 21/03/2018

222 σχόλια:

 1. Κύριε Έλλην ... σε αυτό το Thread να γράφετε ότι θέλετε για Τζιρακιάν ... μέχρι να βγάλει τα ετήσια αποτέλεσμα του, οπότε θα σας φτιάξω thread για Τζιρακιάν με ανάλυση.
  Αφήστε τα άλλα thread που αφορούν συγκεκριμένες μετοχές ελεύθερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και πάντα να θυμάστε ... τρελές κούρσες που μπορεί να γίνουν και να πάνε οι μετοχές στο Θεό ... αλλά πρέπει να κοιτάζω και γύρω μου ... αν υπάρχει κανένας βλάκας για να πουλήσω, διότι αν δεν υπάρχει τότε είναι δώρον άδωρο.
   Η εταιρεία πάντως δεν είναι στα χειρότερα της .... αλλά ακόμη υπάρχουν προβλήματα. Με την μετοχή στα 6 με 7 (προσαρμοσμένη τιμή) μετά τις νέες μετοχές της ΑΜΚ όλοι θα θέλουν να πουλήσουν. Γιαυτό η μετοχή κάνει ράλλι ... ευελπιστούν ότι κάποιο κορόιδο θα βρουν μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, για να πουλήσου!!!

   Είναι απλά τα πράγματα ....

   Διαγραφή
  2. ο.κ κυριε τακη δεν θα ξαναγαψω σε αλλη ενοτητα.ειπατε οτι Με την μετοχή στα 6 με 7 (προσαρμοσμένη τιμή) μετά τις νέες μετοχές της ΑΜΚ όλοι θα θέλουν να πουλήσουν . ας παει στα 6 ευρω το χατρι και ας μην βρω να το πουλησω σε κανεναν

   Διαγραφή
  3. Ειναι προφανες οτι δεν κατανοειτε οτι σας γραφω ... ηδη ειναι στα 6.5

   Διαγραφή
  4. Ειναι φανερο για ποιο λογο εχει κανει το ραλι η μετοχη .... φερθειτε εξυπνα. Σας τα εχω γραψει σχεδον ολα ...

   Διαγραφή
  5. Εγλω αυτό που βλέπω είναι ότι ο ΤΖΚΑ σοβαρούς όγκους (αν είναι σοβαροί όγκοι τα 6.000 τεμάχια και 10.000 τεμάχια που δεν έγιναν σε 1 πράξη αλλές πολλες) έκανε πάνω απο 1€. Οι προηγούμενοι σοβαροί όγκοι πάνε πίσω και πριν το 2010.

   Αρα τι να λέμε.....Ουδείς πέραν τον βασικών μετόχων έχει πάνω από 1000 μετοχές στα απόλυτα χαμηλά.Τρίχες δηλαδή.

   Διαγραφή
  6. ενταξει ρε παιδια συμφωνω μαζι σας .παμε παρακατω εχετε να προτεινετε εσεις η καποιος αλλος κατι καλυτερο ?? ακουω γνωμες?

   Διαγραφή
 2. Εξαιρετικές αναλύσεις, όπως άλλωστε μας έχετε συνηθίσει, κ. Τάκη!
  Διατηρώ θέσεις σε τρεις από τις παραπάνω εταιρείες (ΙΚΤΙΝ, ΠΠΑΚ, ΓΕΒΚΑ από την μεγαλύτερη στην μικρότερη) και τις αυξανω (ειδικά στην τελευταία που θεωρώ ότι θα ωφεληθεί πρώτη από την αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, όποτε αυτή ήθελε έρθει) κάθε φορά που έχω ρευστότητα.
  Σήμερα θα δημοσιεύσει αποτελέσματα και η ΦΛΕΞΟ (άλλη μεγάλη μου καψούρα, για χάρη της οποίας παραβλέπω έναν βασικό μου κανόνα, να μην επενδύω σε μετοχές που δεν διανέμουν μερίσματα). Θα παρακαλούσα να γράψετε κάποιο σχόλιο και για αυτή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θεωρώ εξαιρετικά τα αποτελέσματα της ΦΛΕΞΟ (η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα κάτι διαφορετικό από τη διοίκηση Γκινοσάτη).
   Χαλάλι το ότι ούτε φέτος θα εισπράξουμε μέρισμα. Τα διακρατούμε και διανεμόμενα κέρδη φαίνεται ότι πιάνουν τόπο και με το παραπάνω. Με το νέο εργοστάσιο που δρομολογείται στην Αυστραλία η εταιρεία θεωρώ ότι θα αλλάξει κυριολεκτικά επίπεδο και θα δικαιολογεί πολλαπλάσια αποτιμίμηση.

   Διαγραφή
  2. H εταιρεια βρισκεται σε επενδυτικο οργασμο που δεν εχει τελειωμο. Οπως εχει πει και ο φιλος του ιστολογιου ο κ. Παναγος συντομα θα δουμε κ τα 100 εκατ στον κυκλο εργασιων με τα αναλογα αποτελεσματα μετα φορων. . Θωρηκτό!

   Διαγραφή
 3. Καλές επιλογές κ.Τάκη ,αν και σήμερα αγόρασα ΠΛΑΘ (ξαναγορασα δηλαδή)
  Ασχολούμαι από 2011 πρώτες αγορές στα 0.50 τελευταιες στα 1.40 τα έδωσα όλα πάνω από
  2.50 .Τι λέτε αν σταματήσει ή μειώσει επενδύσεις δεν θα απογειωθούν τα κέρδη ? όχι οτι τώρα πάει άσχημα (έχει υψηλό δανεισμό )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Φερέλπιδες εταιρείες οι ΓΕΒΚΑ, ΙΚΤΙΝ, ΠΠΑΚ, ΚΑΡΤΖ & ΠΑΠ που είναι στο κατώφλι των ενιαψήφιων κεφαλαιοποιήσεων.
  Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Chapeau!
  Καλές διοικήσεις που σε δύσκολες εποχές επιβίωσαν. Μια γρήγορη παρατήρηση είναι η μείωση των υποχρεώσεων τους (τραπεζικών δανεισμών), αν και αυτό δεν είναι καλό γιατί δείχνει και αποεπενδύσεις.
  Χρειαζόμαστε εταιρείες με εξωστρέφεια.
  Κε Τάκη έχετε βρει κάποια εταιρεία που να έχει αύξηση σε επενδύσεις.

  Σαν πολιτική ευχή θα ήθελα μόνο μια μεταρρύθμιση, μείωση 30% του εταιρικού φόρου (άμεσα ή έμμεσα) στις νέες επενδύσεις και απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών.

  Η γνώμη σας για το σερραϊκό ζαχαροπλαστείο που έκλεισε και 63 χρόνια ποια είναι, έβγαλε ετήσια και δεν ακούστηκε τίποτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ναι σε ΓΕΒΚΑ , ναι σε ΕΥΑΠΣ , μακρυά απο ΜΟΤΟ .
  Ο λόγος ?
  Είναι η μοναδική εταιρία που το FREE FLOAT της δεν ήθελε και δεν θέλει τη μετοχή.
  Απλά του την φορτώσανε με το έτσι θέλω ,το έβαλαν και στην ΑΜΚ το 2010 που έγινε στα 0,60 € και έκτοτε είναι εγκλωβισμένο.οι περισσότεροι είναι παλιοί μέτοχοι της ΑΡΒΑ που τους εδωσαν ως μέρισμα σε είδος μετοχές της ΜΟΤΟ τον Μάρτιο του 2008 με τη διαδικασία carve-out .Αυτος ειναι και ο λόγος που παρ ολα τα καλα θεμελιώδη της δεν τολμα να την παιξει κανένα lobby και να την κάνει αεροπλανάκι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η ΜΟΤΟ χτυπάει την εταιρία SIXT/LION του Θεοχαράκη που βγαίνει στο σφυρί. Αν την πάρει αλλάζουν τα δεδομένα.

   Διαγραφή
  2. Ενδιαφέρουσες πληροφορίες κύριε Ανώνυμε και Δρομέα.

   Διαγραφή
  3. Αν το free float δεν θελει τη μετοχη ειναι ευχαριστο νεο καθως θα μπορουσες να αγορασεις μετοχες απο αυτους που δεν τη θελουν ... το δυσαρεστο νεο ειναι οτι οι Κυριακοπουλοι μαλλον δεν εχουν τη διαθεση να δωσουν μετοχολογιο .. οποτε η μετοχη θα πορευεται ελαφρως υποτιμημενη και παντα βαση των επιδοσεων της.

   Διαγραφή
 6. Καλημέρα κ.Τάκη και τις θερμές ευχαριστίες μου που μοιράζεστε τις πολυτιμες γνώσεις σας μαζί μας. θα ήθελα κάποια στιγμή την άποψη σας για την απορρόφηση των δύο θυγατρικών απο την μητρική Γέβκα.Πιστεύετε οτι αυτο θα συμβαλει περαιτέρω στην βελτίωση μελλοντικά της εταιριας; Ευχαριστώ! Costacos

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν μιλατε για τη Γενικη Εμποριου Βορειου Ελλαδος και την ΑΠΕ οχι .. καθως ηδη ενοποιουνται και ανηκουν στη μητρικη κατα 100% και εγω μιλω παντα για τα ενοποιημενα αποτελεσματα και οχι για τα αποτελεσματα της μητρικης.

   Διαγραφή
  2. Ναι αυτές εννούσσα. Ευχαριστώ πολύ.costacos

   Διαγραφή
 7. Τζιρακιάν ..... για ποιο λόγο έχει κάνει το τρελό ανοδικό ράλι??
  Η εξήγηση ...

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΜΚ
  όπου Α = η τιμή της μετοχής την τελευταία μέρα πριν μπουν οι νέες μετοχές
  Μ1 = πλήθος μετοχών πριν την ΑΜΚ
  Μ2 = αριθμός νέων μετοχών
  Β = τιμή αύξησης των νέων μετοχών
  Γ τιμή μετοχής την πρώτη μέρα που μπαίνουν οι νέες μετοχές

  Γ = ( (Α Χ Μ1) + (Β Χ Μ2) ) / (Μ1+Μ2)

  Στην περίπτωση του Τζιρακιάν έχουμε :
  Μ1 = 1,27 εκατ. μετοχές ....... Μ2 = 0,254 εκατ. μετοχές
  και Β = 32

  Οπότε : αν για παράδειγμα Α = 0,2 έχουμε Γ = 5,5
  αν Α = 2 έχουμε Γ = 7
  αν Α = 4 έχουμε Γ = 8,66
  αν Α = 6 έχουμε Γ = 10,32
  αν Α = 8 έχουμε Γ = 12
  αν Α = 20 έχουμε Γ = 22

  Παρατηρούμε ότι όσο μεγαλώνει η τιμή Α τόσο τείνει να συγκλίνει στην τελική τιμή Γ.

  Άρα .... όταν ανακοινώνεται ότι θα κεφαλαιοποιηθούν επιτέλους τα χρήματα που έχουν βάλει κατά το παρελθόν οι βασικοί μέτοχοι μέσω ΑΜΚ που θα γίνει στα 32 ευρώ και θα εκδοθούν μόνο 254 χιλιάδες νέες μετοχές ... είναι πολύ λογικό να υπάρξει κερδοσκοπία όταν η μετοχή είχε καταλήξει στα τάρταρα των 4 και 20 σεντς .... αφού αν γίνει τελικά η ΑΜΚ με αυτούς τους όρους το κέρδος είναι ΣΧΕΔΟΝ βέβαιο .... ακόμη και με τη συντριβή που θα υποστεί η τιμή Γ μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών.

  Όμως και η κερδοσκοπία και το τρελό ανοδικό ράλι δεν μπορεί να είναι παντοτινό .... καθώς

  1) οι 300.000, το πολύ, αδέσποτες μετοχές ... με Α = 0,2 ευρώ κοστίζουν 60.000 ευρώ .... με Α = 1 ευρώ κοστίζουν 300.000 ευρώ .... με Α = 2 ευρώ κοστίζουν 600.000 ευρώ, όλο και περισσότερα ευρώ δηλαδή, άρα η άνοδος είναι όλο και δυσκολότερη, ενώ ταυτόχρονα η τιμή Α συγκλίνει στην τελική τιμή Γ !!!

  2) τα θεμελιώδη της εταιρείας δεν βοηθούν

  3) λόγω των κακών θεμελιωδών την ημέρα που θα μπουν οι νέες μετοχές όσο μεγαλύτερη θα είναι η τιμή Γ τόσο μεγαλύτερη κατάρρευση θα υποστεί η τιμή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. σε ευχαριστω τακαρε για τα στοιχεια που εδωσες.η αναλυση που εκανες ειναι εξαιρετικη και συμφωνω απολυτα με τα νουμερα που εδωσες μεχρι κεραιας .περιπου αυτα ειχα και εγω υποψην μου οταν αποφασισα να μπω στην συγκεκριμενη μετοχη . το σκεπτικο μου ειναι οτι εφοσον κυκλοφορουν αδεσποτες μονον 300.000 μετοχες περιπου και με δεδομενο οτι εβαλε λεφτα απο την τσεπη του ο βασικος μετοχος η μετοχη μετα την εισοδο των νεων μετοχων θα σταθεροποιηθει γυρω στο ταληρο . για να σταθεροποιηθει ομως εκει ειναι απαραιτητο να ενοποιησει και καποια αλλη εταιρια ο ομιλος αλλιως οντος θα καταρευσει σαν μια νεα λαυρεωτικη .αυτην την στιγμη και με βαση τουσ ογκους που βλεπω στο ταμπλο πιστευω οτι οι βασικοι μετοχοι προσπαθουν να συγκεντρωσουν οσες περισσοτερες απο τις αδεσποτες μετοχες που κυκλοφορουν στην αγορα για αυτο και πεφτει το χαρτι.η διαδικασια αυτη θα κρατησει ισως αρκετο καιρο για αυτο μπορει να δουμε το χαρτι παλι σε πολυ χαμηλα επιπεδα για να απαγοητευτουν ολοι και να γινει γενικο μαζεμα του χαρτιου.ειναι λοιπον μια μετοχη υψηλου ρισκου για αυτους που θελουν να μην κοιμουνται ησυχοι τα βραδια και να σκιαζονται .σιγουρα δεν ενδικνυεται για τακαρους . εγω απλως οταν σας ρωτησα την γνωμη σας ηλελα να επιβαιβαιωσω τα στοιχεια που παραθεσατε και σας ευχαριστω πολυ για τον κοπο που κανατε. απο εκει και περα ο καθενας ειναι υπευθυνος για τις επιλογες του και τις ζημιες του .και παλι σας ευχαριστω γαι τον κοπο σας .υ.γ.ασχετο εσυ που κοινοποιησες τον συνδεσμο απο κατω απο τον τακαρο ανωνυμε εχεις μπερδεψει τα μπουτια σου σιγουρα

   Διαγραφή
  2. Τα δεδομένα
   1) Δεν έγινε καμιά αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών τώρα. Αυτή έγινε πριν πολλά χρόνια απο τον πατέρα που αποβίωσε και τη μητέρα. Συνεπώς δεν θα μειωθεί κανένας τραπεζικός δανεισμός, ούτε θα βελτιωθούν τα κεφάλαια κίνησης.

   2) Μετά την ΑΜΚ (αν γίνει) τα ίδια κεφάλαια θα γυρίσουν θετικά .. καθώς θα σβηστεί το ποσό των 8 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ που έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια και εμφανιζόταν στις υποχρεώσεις της εταιρείας. Σίγουρα η μετοχή θα βγεί απο την κατηγορία επιτήρησης.

   3) Η εταιρεία είναι ζημιογόνος εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θα συνεχίσει να είναι. Οι ταμειακές ροές της άθλιες ... εξαιτίας του ότι δεν μπορεί να εμφανίσει κέρδη. Άρα θα συνεχίσουν τα ίδια κεφάλαια να μειώνονται και η μετοχή δεν πρόκειται να προσελκύσει ούτε ένα σοβαρό επενδυτή με cash που θα έρθει με σκοπό να επενδύσει. Η μετοχή απευθύνεται μόνο σε τζογαδόρους, άμυαλους και σε όσους δεν έχουν μπόλικο χρήμα και πάνε για παίγνια.
   Δεν πρόκειται να ευνοηθούν τα αποτελέσματα της εταιρείας ούτε το 2018 εξαιτίας του ράλι των μετάλλων ... καθώς τα αποθέματα είναι ιδιαίτερα χαμηλά και θα συνεχίσουν να είναι, καθώς δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κεφάλαια κίνησης.

   Συμπέρασμα
   Αν τελικά γίνει η ΑΜΚ και δεν αλλάξουν πάλι άποψη ... τότε μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών βλέπω ταβάνι να είναι το 0,5 της BV ... δηλαδή τα 2 με 2,5 ευρώ.

   Διαγραφή
  3. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
 8. https://new-economy.gr/2018/04/22/i-profile-os-vellerefontis-stin-ximaira-tou-texnologikou-kladou/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Για το θωρηκτο ΓΕΦΚΑ να αναφέρω πως τον Ιούλιο δίνει 0,01 μέρισμα και 0,02 επιστροφη κεφαλαίου. Δηλαδή 5% μερισματικη απόδοση στις τρέχουσες τιμές, κάτι που έκανε και τις προηγούμενς χρονιες. Αργά η γρήγορα η μετοχή θα κινηθεί υψηλότερα, καθώς και διαγραμματικά είναι στρωμένο το χαρτι....είδωμεν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν έχω μετοχές ΓΕΒΚΑ ,έχω την εντύπωση πάντως ότι τα θωρηκτά ήταν επαρκώς εξοπλισμένα αλλά έστριβαν αργά .Στα υπόψην αν σηκώσει αγκυρες .

   Διαγραφή
 10. Καλησπέρα κύριε Τάκη. Πώς είδατε τα αποτελέσματα της ΕΛΑΣΤΡΟΝ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. κ. Τάκη, θα μπορούσατε να αναλύσετε 2 κυπριακές εταιρείες; Θα ήθελα να δω μια ανάλυση από κάποιον που ίσως να μην είχε εξετάσει τις εταιρείες στο παρελθον, ώστε να προσφέρει μια νέα ματιά, μακριά από τις προκαταλήψεις. LOUIS PLC - LUI CY, TSOKKOS HOTELS PLC – TSH CY. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 2017 στις 26 και 27 Απριλίου αντίστοιχα.
  Ευχαριστώ,
  Κυριάκος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Louis ... με αρνητικα ιδια κεφαλαια 35 εκατ,συσσωρευμενες ζημιες 113 εκατ ευρω και δανεια πανω απο 250 εκατ δεν εχω να δω τιποτα αλλο ... αναφωνω μονο η ζωη εν ταφω ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να ανοιξω και την άλλη ή θα χασω τσαμπα ενα τριλεπτο? Αν ειναι να σκιαχτω πειτε μου ...

   Διαγραφή
  2. Να την ανοίξετε κ. Τάκη. Θωρηκτό, παμφθηνη και με τα προβλήματα στην περιοχή ο τουρισμός πάει τρένο στο νησί. Υπολογίζω ότι για φέτος θα ανακοινώσει κέρδη 12-13εκ. Κεφαλαιοποίηση 33εκ..

   Με εκτίμηση,
   thecoffeeroomboy

   Διαγραφή
  3. Το νούμερο που έγραψα είναι πλην απροόπτων γιατί κατα καιρούς εμφανίζονται και εκτακτες ζημιες/έκτακτα κερδη απο συνναλαγματικές διαφορες.

   Τα ιδία στις 30/06/2017 ήταν περίπου 173εκ αλλά προσοχή γιατί το 2015 η εταιρεία αναθεώρησε ανοδικά τα πάγια στοιχεία της κατά 37εκ.

   Αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι. Ο ορισμός της φτήνιας.

   ΘΩΡΗΚΤΟ

   thecoffeeroomboy

   Διαγραφή
  4. Αφου το λετε εσεις θα την ανοιξω.

   Διαγραφή
  5. κ. Τακη, Οπως σας ειπα
   LOUIS PLC: Παρακαλω ξανακοιταξτε την μετα την ανακοινωση αποτελεσματων.
   Ειναι turn around story.
   2016
   Revenues: 110 million

   Operating Cash: 31million
   Operating profit:21 million
   Financing expenses: 15million
   Market Cap: 11million.
   Κοιταξτε Operating Margins, Free cash flows που θα αποπληρωσουν σιγα σιγα τα δανεια.
   Φετος θα ανακοινωσει ακομη καλυτερα αποτελεσματα μετα απο πολλες ζημιες στα cruise lines. Την κρατησαν οι τραπεζες ζωντανη διοτι ειναι η μεγαλυτερη τουριστικη εταιρεια στο νησι. Θα πληρωνονται κανονικα οι τραπεζες μετα απο το περσινο loan restructuring και σε λιγα χρονια θα πληρωθουν και οι μετοχοι.

   Ευχαριστω,
   Κυριακος

   Διαγραφή
  6. Θα την κοιταξω κυριε Κυριακο ... μεχρι τα 6μηνιαια 18 που θα ανακοινωσουν οι εταιρειες το Σεπτεμβριο θα μελετω τα ετησια του 17. Αρα χρονο εχουμε ... ομως να ξερετε αρνητικα ιδια κεφαλαια δεν αγοραζω ποτεεεεε. Να γινουν θετικα να αρχιζει να κατεβαζει δανεισμο και βλεπουμε ...

   Διαγραφή
  7. ευχαριστω κ. Τακη,
   Σας εχω πει μονο αυτες τις 2 επειδη ειναι πιο risky και ενδιαφερουσες.
   εαν θελετε ομως μπορειτε να κοιταξετε, VCW CY και SAL CY. H πρωτη ειναι blue chip και η δευτερη ειναι cash cow με dividends.

   αποτελεσματα 2017 για Λουη
   Negative Equity= 20.1m ( 2016:31.7m)
   Total Debt=305m ( 2016:345m)
   Current Liabilities:37.8m ( 2016:130m)!
   Revenues:115m (2016:110m)
   Operating profit:23.7m
   Operating cash:30.4m
   Net Cash: 13.3m
   Net profit: 11.5m ( 8.2m one-off loan restructuring profit)
   Market Cap:11m

   Ευχαριστω,
   Κυριακος

   Διαγραφή
  8. Όσον αφορά την ΤΣΟΚ παρακαλώ επιτρέψτε μου μόνο να ανακαλέσω τον όρο θωρηκτό διότι οι τρέχουσες υποχρεώσεις ξεπερνούν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού που το αναφέρει και η διοίκηση.

   Κατα τα άλλα εξαιρετικά κέρδη (περιλαμβάνουν και 2.5εκ μη επαναλαμβανόμενα κέρδη απο Rebate) και ακόμα πιο εξαιρετικές ταμειακές ροές αν και στις ταμειακές ροές περιλαμβάνεται πόσο απο προκαταβολές.

   thecoffeeroomboy

   Διαγραφή
 13. Πείτε μας μια γνώμη για κανάκη (ίδια κεφ. 20εκ , κέρδη 2,1εκ , διαθέσιμα 7.6 ε)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΙΚΤΙΝΟΣ.
  Υπόκλιση σε κ.Τάκη για την ορθολογική ανάλυση, την επιμονή.Οι μαρμαρόπληκτοι βρήκαν το καινούριο τους αμόρε.
  Το μοναδικό που δεν έχω κατανοήσει είναι η μη ανησυχία εκ μέρους σας κ.Τάκη για τα "μπερδέματα" του Ομίλου στην Κρήτη.Θεωρείτε πως θα υπάρξει απεμπλοκή ή πως όσο και αν τραβήξει η ενασχόληση με το project τα μεγέθη και η προοπτική της εταιρείας θα μείνουν ανεπηρέαστα;
  Ευχαριστώ
  Τίτος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @ Τίτος
   Ευχαριστίες κι απο μένα στον κύριο Τάκη για την επιμονή του στο θωρηκτό .
   Μερικά πράγματα πρέπει να λέγονται για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
   Btw πέρασε και δεύτερο πακέτο 100k.
   Καλή συνέχεια σε όλους

   Διαγραφή
  2. Κυριε Τιτο

   1. Με τη Σητεια εχει ετοιμο τον αγοραστη του ποσοστου του Καμπουριδη
   2. Συντομα η μετοχη πιανει τα ιστορικα ολικα υψηλα οπως ειχα προβλεψει προ ετων ... αρα ειμαι απολυτα δικαιωμενος και δεν θα κατσω να σπασω τη κεφαλα μου για το αν η μετοχη θα σπασει τα 10 ή αν θα τα προσεγγισει και ως που ...

   Διαγραφή
  3. Στις 3/5 στην τακτικη θαχει 3,80+. Θα ακούσουμε τον παππου και ολοι μαζι θα πιασουμε το ασμα "πηρε φωτια η Καλαμαρια".

   Διαγραφή
  4. Μυριζει εξαγορά από χιλιομετρα

   Διαγραφή
  5. Στα 200εκ θα γινει η πωληση μεσα στο επομενο πενταμηνο

   Διαγραφή
  6. Η κεφαλαιοποίηση του ΚΥΡΜ με την τιμή της δημόσιας πρότασης 4,50ευρώ/μετοχή ήταν 105 εκατ. περίπου και το BV 1,52. Δεν υπονοώ απολύτως τίποτα (αν και σήμερα πούλησα ευχαριστημένος την μισή μου θέση καλού κακού). Μια χαρά.

   Κύριε Τάκη θερμές ευχαριστίες.

   Διαγραφή
  7. Μεγάλος σχετικά ο ογκος σήμερα, μάλλον έγινε και κάποιο πακέτο. Ή ετοιμάζει είδηση ή ξεκίνησε η διανομή.

   Διαγραφή
  8. Καλησπέρα σε κύριο Τάκη και φίλους του blog.
   Κύριε Hippy επειδή έχω μεγάλη (για τα κυβικά μου) θέση στη μετοχή σκόπευα να διώξω κάποια κομμάτια στο €4,20 με 4,30. Με αυτά όμως που βλέπω στο ταμπλώ και ακούω απο φίλους ανεβάζω τον πήχυ στα € 8 (και τα υπόλοιπα στα € 10).
   Τα παραπάνω απηχούν προσωπική μόνο άποψη και δεν έχουν σκοπό να πομπάρουν το χαρτί γι αυτό να μην τα λάβει κανείς υπόψη.
   Καλή συνέχεια.

   Διαγραφή
  9. Θελω να εκφρασω την ευγνωμοσυνη μου στον Κ. Τακη για τις συμβουλες του για τον Ικτινο αφου σημερα πουλησα ολη την θεση μου με πολυ καλα κερδη. Αν διορθωσει θα τον ξαναδω. Σας ευχαριστω πολυ κ Τακη!!!!

   Διαγραφή
  10. Κύριε spooky σας βρίσκω αρκετά αισιόδοξο αλλά μου αρέσει η αισιοδοξία στον άνθρωπο. Ομορφαίνει τη μέρα. Μακάρι να έχετε δίκιο και το υπόλοιπο 50% της αρχικής θέσης να φθάσει στο επίπεδο που πιθανολογείτε.

   Διαγραφή
  11. Σωστά μαντέψατε κ. Ευρωβλάχο. Έγινε σχετικά νωρίς (11:16΄), και ήταν 100.000 κομάτια στα 4 ευρώ.

   Διαγραφή
  12. Έδωσα κι εγώ τη μισή θέση σήμερα. Για την άλλη μισή βλέπουμε. Όπως και στους πάτους έτσι και στην κορυφή θα γυροφέρνει για ικανό διάστημα. Κι αν πέσει θα την τιμήσουμε ξανά. Βόλια να χω μόνο ...

   Διαγραφή
  13. Με τέτοια άνοδο που έχει η μετοχή δυσκολεύομαι να φανταστώ ποιος αγοράζει.
   Αν δεν είχα δεν θα τολμούσα .

   Διαγραφή
  14. Μια ερωτηση. αυτοι που αγοραζουν είναι μαριδεοι? αγοραζουν στον βροντο? στο γυρισμα που ολοι περιμενουν(και δικαιως) θα προστατεψουν την θεση τους αυξανοντας την και τελικα σκουπίζοντας την οποια προσφορα? η εταιρεια αξιζει" 200 τα μαρμαρα +50 Σητεια &αιολικα.καντε την διαιρεση. οποιος εχειυπομονη να δει ολο το εργο

   Διαγραφή
  15. Για να μην τρελαθουμε τελειως ... αν εχει 120 εκατ κεφαλαιοποιηση η ΜΕΡΚΟ ποσο πρεπει να εχει το θωρηκτο που εχει μεταλλαχθει σε f16?

   Διαγραφή
  16. Για να μην σχολιάσω κάτι άλλες εξυπνάδες που διαβάζω ... βγαίνουν οι ειδήμονες που το παίζουν και έμπειροι και γράφουν, ότι τάχα μου να θυμηθούμε ότι ο Κυριακίδης έβγαλε την εταιρία του απο το ταμπλό στα 100 εκατ και υπονοούν ότι δήθεν το θωρηκτό που έχει μεταλλαχθεί σε F16 πως είναι ακριβό.

   Βρε σεις ... ο Κυριακίδης με δικά του λεφτά πρόσφερε 100 εκατ ευρώ για να βγάλει την εταιρία του απο το ΧΑΑ. Εσείς τι λέτε πρόσφερε λίγα ή πολλά??? Σκεφτείτε λίγο .... και κατόπιν σκεφτείτε ότι αν ο Κυριακίδης πρόσφερε 100 εκατ για το 100% της εταιρίας του ... πόσα άραγε θα ζήταγε για να την πουλήσει σε άλλον?? Σκεφτείτε λίγο βρεεεεε ..... σας πέταξε κάτι ο μικροομέτοχος και εσείς ως γνήσιοι ΝεοΈλληνες άμυαλοι τσιμπήσατε και τα γράφετε αλλού και το παίζετε έξυπνοι και ειδήμονες.
   Δεν λέω να μην πουλήσετε .... πουλήστε. Λέω να μην αντιγράφετε παπαριές. Βάλτε λίγο το μυαλό σας να σκεφτεί τι σας σερβίρουν. Μην τα καταπίνετε αμάσητα όοοοολα.

   Δηλαδή έπρεπε ο Ευάγγελος Χαιδάς να σας κάνει μια Δημόσια πρόταση στα 3 ευρώ και να σας πάρει απο το ΧΑΑ την εταιρία του με κεφαλαιοποίηση στα 80 εκατ. για να είστε όλοι εσείς ευχαριστημένοι.
   Η δίκαιη τιμή της μετοχής είναι 150 εκατ. ευρώ ακατέβατα ... τα έχουμε αναλύσει αυτά. Έχουν περάσει οι λογικές να κοιτάμε P/BV και να λέμε φτηνές οι Τεχνικές Ολυμπιακές, οι Ιντρακόμ και όλες οι κολλάντζες του κερατά που οι μέτοχοι έχουν να δουν κέρδη απο προ Χριστού αιώνα, καλά για μερίσματα αυτά τα αναζητούν στην προϊστορική εποχή.
   Αυτά τα κοιτάγαμε όταν πτώχευε η Ελλάδα ... απο εδώ και στο εξής το μόνο που θα μμετράει είναι τα P/E, οι μελλοντικές κερδοφορίες και τα κέρδη να εισπράττονται μέσω των ταμειακών ροών.

   Διαγραφή
  17. Χαιρετω παιδες.. αποψη μου σ αυτη τη φαση που δεν υπαρχουν εγκλωβισμενοι το χαρτι παει ανετα οπου τους κανει κεφι..

   Διαγραφή
  18. Τακαρε αυτοι που πουλησαν/ο καλυτερος στα 2,5 τι θελεις να πουν? Ο Βασιλάκης απτον μ/μ ποτε του δεν προτεινε Ικτινο παρα μονο εξ ανάγκης όταν ο κυρ Ηλιας τους εβγαλε την εταιρεια τζαμπα και ο Παυλίδης τελειωσε το παραμυθι με τα 430χ Ελπις. Τον τελευταιο μηνα εχει καθαρισθεί 1εκ χαρτια πουχουνε παει σε χοντρα μπαουλα..

   Διαγραφή
  19. Ελλαδάρα...
   Η υπόθεση Ικτίνος αρχίζει και τελειώνει με 3(τρεις)λέξεις:"Εύγε κύριε Τάκη".
   Οιαδήποτε άλλη παρατήρηση/σχόλιο στην παρούσα φάση παρέλκει.
   Μετά την ΓΣ τα ξαναλέμε.
   Τίτος

   Διαγραφή
  20. Αν ο Ικτιν μετά την μεγαλη κουρσα της περασμενης εβδομαδας γυρισει γυρω στα 4 ευρω θα ξαναμπει στο χαρτοφυλακιο μου. Μετα τα ετησια αποτελεσματα εκτος των ππακ,φλεξο και ασκο που εχω παρακολουθω και τις εξης κ θα αγορασω 2-3 απο αυτες:

   Ταξινομηση κατα το μικροτερο p/e

   ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 6,68
   ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 6,95
   ΠΕΡΣΕΥΣ 7,38
   ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΚΗ 7,63
   ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 8,14
   ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 9,24
   ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 11,01
   ΚΡΗΤΩΝ 11,46
   BOCH (περιμενω περπου ενα -15% απο την τωρινη τιμη που λεει ο κ. Τακης)

   Διαγραφή
  21. Επιλεγω την κουρτινα Νο3 ... μονο να θυμαστε οτι η μετοχη εχει εγκλωβισμενους 10ετιας και βαλε. Αρα με τροπο και με κολπο. Σχεδον ουτε ενας παλαιος μετοχος δεν κερδιζει.... μην κοιτατε τι παπαριες γραφουν.

   Διαγραφή
  22. δπ 30% πιο πανω από εδώ μεσα στο καλακαιρι. οριακο το αν θα επιτυχει

   Διαγραφή
  23. Και ποιος θα κανει τη ΔΠ?

   Θα αποτυχει... αν γινει στην τιμη που λετε.

   Διαγραφή
  24. και ποιος ειναι σε θεση να αρνηθει δημοσια προταση στον περσεα τακαρε?? οι μαριδεοι?? παντος οι δημοσιες προτασεις γινονται με βαση το μεσο ορο τιμης της μετοχης του τελευταιου εξαμηνου.οποτε λιγο δυσκολο να αφησουν την μετοχη να τρεξει και πολυ απο τα παροντα επιπεδα .σιγα δηλαδη ο περσεας δεν ειναι και ο μοναδικος που πουλα τροφες για ψαρια.εαν δεν βρει τον περσεα στην τιμη που θελει ο καινουργιος ιδιοκτητης της σελοντα δεν προκειτε να τον αγορασει.να δω μετα που θα πουλα τις ψαροτροφες του ο περσεας.

   Διαγραφή
  25. Δεν τα γνωρίζετε καλά κύριε. Οι ΔΠ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ όπως παλιά. Διαβάστε πρώτα τον νέο νόμο που ισχύει και να επανέλθετε.

   Διαγραφή
  26. Αν ημουν Αντυπας στην αρχικολαντζα των ψαριων Σελοντα θα επαυα να πουλαω.

   Διαγραφή
  27. δεν εννοουσα την..κουρτινα Νο3 αγαπητε, αλλα την παραπανω συζητιση και δεν είναι εκτιμηση δικια μου αλλα προθεση του επιχειρηματια,, με αμφιβολλα αποτελέσματα για εμενα

   Διαγραφή
  28. και που θα πουλαγες τακαρε ?ο μεγαλυτερος ογκος εμπορευματων παει στην σελοντα σε σημειο που ο περσεας να παρακαλαει να μην την πιασει γριπη την σελοντα γιατι θα κολησει αυτος ιλαρα. δηλαδη λες να εχουν επιλογες στον περσεα να πουλησουν αλλου και παρακαλανε την κολανζτα τον σελοντα?? κυριε καταδρομεα δωστε εσεις σε μενα τον ασχετο παρακαλω τα φωτα σας για τις δημοσιες προτασεις

   Διαγραφή
  29. Μελετήστε κύριε και αφήστε τις ειρωνείες.

   https://www.hba.gr/info/MiFID%20II-MiFIR

   Διαγραφή
  30. Προς κύριο Ελλην
   Η ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων του Περσέα έχει φτάσει στις 331 ημέρες .... σιγά μην χάσω τέτοιο κελεπούρι πελάτη. Βέβαια επειδή ψάχνουν για κορόιδο να πουλήσουν την κολλάντζα του Στεφανή είναι κάπως βελτιωμένες οι απαιτήσεις. Να φανταστείτε πριν το 2012 η ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων ήταν πάνω απο 450 ημέρες.

   Προσέξτε κύριοι !!!!!!!!!!!!
   Οι απαιτήσεις του Περσέα είναι στα 40,7 εκατ. ευρώ, όταν τα ίδια κεφάλαια του είναι 22,7 εκατ. ευρώ. Σχεδόν διπλάσιες οι απαιτήσεις απο τα ίδια κεφάλαια. 40,7 εκατ οι απαιτήσεις και οι συνολικές πωλήσεις στα 44,862 εκατ. ευρώ. Και που να πάμε πιο πίσω .... κανονικά οι μέτοχοι του περσέα θα έπρεπε να πηγαίνουν στις Συνελεύσεις και να φωνάζουν ότι το βερεσε τελείωσε. Η εταιρία κόντεψε να βαρέσει κανόνι εξαιτίας, κυρίως της Σελόντα και εδώ που τα λέμε ακόμη και τώρα αν η Σελόντα δεν πληρώσει ο Περσέας είναι χρεοκοπημένος. ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΚΥΡΙΟΙ??? ΚΟΦΤΕ ΤΟΝ ΟΜΦΑΛΙΟ ΛΩΡΟ ΜΕ ΤΗ ΣΕΛΟΝΤΑ!!!!!!!

   Διαγραφή
  31. τακαρε με επισες .και επειδη ξεφορτωθηκα σημερα ολη την λαβι και εχω ρευστοτητα μαλλον θα παρω περσεα γιατι δεν βλεπω κατι καλυτερο για την ωρα. αν και ο ομφαλειος λορος της εταιρειας απο την σελοντα δυσκολα θα κοπει . το προβλημα του περσεα μοιαζει με της ελτον .σε ευχαριστω παντος για τα στοιχεια που εδωσες.

   Διαγραφή
  32. Κύριε Έλλην
   το μόνο ανησυχητικό είναι η σχέση με τη Σελόντα ... και οι απαιτήσεις απο Σελόντα.

   Διαγραφή
  33. αυτο ακριβως προσπαθω να πω και εγω τακαρε απο την πρωτη στιγμη για τον περσεα.να που καταληξαμε καπου .αλλα εαν κοπει ο βερεσες προς την σελοντα ποσες θα ειναι οι υπολοιπες πωλησεις του περσεα?? κατω απο τις μισες που εχει σημερα φανταζομαι.αρα δυσκολα κοβετε ο βερεσες ειδικα οταν εχει ξεκινησει.

   Διαγραφή
  34. Σας θυμίζω ότι η Σελόντα πήγε πάνω στον Περσέα ... και πήρε ο Στεφανής τον Περσέα για να κάνει ότι γουστάρει και να πληρώνει όποτε το θυμάται.
   Άρα αν κοπεί ο βερεσές να μου πει η Σελόντα πως θα την βγάλει πέρα και που θα βρει να ταΐζει τις ψαρούκλες??

   Διαγραφή
  35. Και σε τελική ανάλυση ας το κλείσουν το μαγαζί μόνοι τους .... αυτή είναι μαγκιά και όχι να τους το κλείσει η Σελόντα ή οι ΕΛΙΧΘ.

   Διαγραφή
  36. Μα ο μισός περσέας είναι σελόντα .Αυτή δεν είναι μια σχέση αλληλεξάρτησης?,το βερεσέ εδώ δεν μου κάνει εντύπωση,όταν αυτό αποτελεί πάγια τακτική και μεταξύ ανεξάρτητων εταιρειών προμηθευτών.Καί έχει δίκιο στο σημείο αυτό ο ελλην κακός πελάτης η σελόντα αλλά πελάτης ,Μανώλης

   Διαγραφή
  37. Κυριε Μανωλη αντιλαμβανεστε τι εχω γραψει?? Διπλασιες οι απαιτησεις απο τα ιδια κεφαλαια. Καταλαβαινετε ποσο τρομακτικο ειναι αυτο????
   Ειναι σαν να σας ελεγα οτι το Ατλαντικ εχει ταχυτητα κυκλοφοριας αποθεματων στις 300 ημερες ... που σημαινει χρεοκοπια και εσεις να μου λετε τα αποθεματα ειναι αποθεματα και δεν τρεχει τιποτα.

   Κακιστο το management του Περσεα.

   Διαγραφή
  38. Πράγματι είναι τρομακτικό.Απλά θα ήθελα να σας ρωτήσω πως την ξεχωρίσατε ως καλή επιλογή,υπό αυτές τις συνθήκες.Μάλιστα κοντράρατε και κάποιον άλλο θαμώνα του blog ,ότι θα έχει καλύτερη απόδοση απο οποιοδήποτε τράπεζα Ευχαριστώ Μανώλης

   Διαγραφή
  39. Την μετοχή την έχω προτείνει απο τα 3 και τα 4 σεντσ ... πάντα σκεπτόμενος ότι δεν θα αφήσουν ΣελόντοΝηρέες να χρεοκοπήσουν και ότι τελικά θα βρεθεί κάποια λύση.

   Διαγραφή
  40. Φανταστείτε κύριε Μανώλη να βρεθεί κάποιος σοβαρός επενδυτής να πάρει τη Σελόντα και το Νηρέα και να δει ξεχωριστά την περίπτωση του Περσέα ... και να κατεβάσει τις απαιτήσεις στα 10 εκατ. απο 40 και να το δει τεχνοκρατικά το πράμα ...

   Διαγραφή
  41. Και εξάλλου η κόντρα είναι με τράπεζες. μπουχαχαχαχα είναι δυνατόν να χάσω???

   Διαγραφή
 15. K. Τακη καλησπερα τα αποτελεσματα της friggoglas πως τα ειδατε?Εχουμε κατι ενδιαφερον η υο ρισκο παραμενει τεραστιο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μετοχες με αρνητικα ιδια τις πεταω κατευθειαν στον Καιαδα ... δεν κοιτω τιποτα αλλο. Τα βραδια δεν θελω να σκιαζομαι.

   Διαγραφή
 16. Απο τα μεχρι στιγμης αποτελεσματα του 17 οι 2 πιο φθηνες καλες εταιριες στο χαα με βαση το p/e ειναι:
  1) ευπικ με p/e 6,52
  2) μοη με p/e 6,62
  Δεν εχω καμια μετοχη απο τις 2 εταιριες.
  Ημερομηνια 25/4/2018

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Τάκη θα θέλαμε και τη δική σας ματιά στα αποτελέσματα της ΕΛΣΤΡ.

   Διαγραφή
 17. Συγχαρητήρια στον Κ Τάκη γιά τον ικτίνο ,για πολλά χρόνια τον ανέφερε ως θωρηκτό Πλήρης δικαίωση.Με την ΜΕΝΤΙ K Τάκη υπάρχει τίποτα νεώτερο για την αναδιάρθρωση των δανείων?Προφανώς θα χρειαστεί και αυτή πολύ υπομονή.Η μείωση της εξάρτησης της πάντως απο τον χρεωκοπημένο εοππυ θα επιδράσει θετικά αλλά μακροπρόθεσμα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα αποτελέσματα ΜΕΝΤΙ πολύ καλά...θετικές λειτουργικές χρηματοροές 4,8 εκ. ευρώ, αποπλήρωσε 5 εκ. ευρώ δάνεια, μειώθηκαν τα χρέη από νοσοκομεία, κέρδη προ φόρων 2,3 εκ. ευρώ, γενικώς όλα πολύ καλά...δεν καταλαβαίνω κι εγώ γιατί δεν προχωρά η αναδιάρθρωση δανείων...

   https://www.mediconsa.com/gr/wp-content/uploads/files/fr/2017/2017_12_31_oikkat_ae.pdf

   Διαγραφή
  2. MEDICON
   Την έχω πρωτοαναφέρει και αναλύσει στα 0,5 ευρώ, στις 10 Σεπτεμβρίου 2017.
   http://mitarola.blogspot.gr/2017/09/medicon-llas-high-risk-no1.html#more

   ΣΗΜΕΡΑ
   Στο κλείσιμο της χρήσης 2017 ....

   Η καθαρή θέση της ΜΕΝΤΙ είναι 7,838 εκατ. ευρώ (1,77 ευρώ ανά μετοχή) .... ο αναβαλλόμενος φόρος ανέρχεται στα 5,273 εκατ. ευρώ .... συνεπώς τα ίδια κεφάλαια δίχως τον αναβαλλόμενο φόρο είναι 2,565 εκατ. ευρώ δηλαδή 0,58 ευρώ ανά μετοχή. Αν σκεφτούμε ότι το 2012 τα ίδια κεφάλαια ήταν 2,459 εκατ ευρώ (0,56 ευρώ ανά μετοχή), ενώ τα ίδια κεφάλαια δίχως το τρικ του αναβαλλόμενου φόρου ήταν ΑΡΝΗΤΙΚΑ κατά 2,572 εκατ ευρώ, τότε είναι εύκολο κάποιος να αντιληφθεί ότι μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια από το κούρεμα των ομολόγων, τα νούμερα της εταιρίας είναι εμφανώς βελτιωμένα.

   Όμως από το σύνολο του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ αξίας 30,66 εκατ. ευρώ αν αφαιρέσουμε 5,273 εκατ. αναβαλλόμενου φόρου και 1,255 εκατ. επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη το ενεργητικό πέφτει στα 24,132 εκατ. ..... όπου με τα 3,458 εκατ. ευρώ των ομολόγων που λήγουν έως το τέλος του 2042 να ανέρχεται σε 27,59 εκατ. ευρώ.

   Αφαιρούμε τις συνολικές υποχρεώσεις 22,355 εκατ. ευρώ (18,98 εκατ. ευρώ είναι ο τραπεζικός δανεισμός) και τα ίδια κεφάλαια του ομίλου τα βρίσκουμε 27,59 - 22,355 = 5,235 εκατ. ευρώ ήτοι 1,18 ευρώ μόνο που τόσα θα ήταν αν αποπληρωνόντουσαν τα ομόλογα ΣΗΜΕΡΑ. Είναι ζήτημα χρόνου η MEDICON να εμφανίζει ίδια κεφάλαια, δίχως τον αναβαλλόμενο φόρο στα 1,18 ευρώ ανά μετοχή .... αυτό ίσως συμβεί και στο κλείσιμο της χρήσης 2018.

   Διαγραφή
  3. Στον τομέα των τραπεζών ... MEDICON 2

   Συμφωνία ΑΛΦΑ με MEDICON
   Στις 13/03/2018 μεταξύ της εταιρίας και της τράπεζας υπογράφηκε σύμβαση η οποία προβλέπει τα ακόλουθα:
   1. Με την πρόσθετη πράξη αναγνωρίσεως – ρυθμίσεως οφειλής από τις υπ. αρίθμ. 994/16.02.1995 και 3044/17.12.2003 συμβάσεις πιστώσεως με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό ρυθμίσθηκε οφειλή της Εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό του 1.072.896,84 ευρώ. Η αποπληρωμή θα γίνει δια τεσσάρων (4) ετησίων χρεολυτικών δόσεων, της μεν πρώτης καταβλητέας την 31/12/2018, των δε επόμενων κατά την αντίστοιχη ημέρα κάθε επόμενου έτους, της δε τελευταίας την 31/12/2021, εκάστης δόσεως ανερχόμενης σε ποσό Ευρώ τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (Ευρώ 330.000,00) πλην της τελευταίας δόσεως, η οποία θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ογδόντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (Ευρώ 82.896,84).
   2. Με την πρόσθετη πράξη ρύθμισης του από 20.12.2007 προγράμματος εκδόσεως, μετά συμβάσεως καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως, κοινού ομολογιακού δανείου, ρυθμίσθηκε οφειλή της Εταιρείας που ανέρχεται στο ποσό των 4.660.997,29 ευρώ. Το ποσό αυτό η εταιρεία οφείλει να εξοφλήσει σταδιακά με πρώτη καταβαλλόμενη δόση στις 31/12/2021 εκ ποσού 247.103,16 ευρώ. Θα ακολουθήσουν 5 ετήσιες δόσεις (έως 31.12.2026) εκ ποσού 330.000,00 ευρώ εκάστη. Η τελευταία δόση θα καταβληθεί στις 31.12.2027 εκ ποσού 2.763.894,13 ευρώ.

   Συμφωνία ΕΘΝΙΚΗ με MEDICON
   Την 30/03/2018 συμφωνήθηκαν οι βασικοί όροι αναδιάρθρωσης του δανεισμού στα πλαίσια της ανάλογης συμφωνίας με την ALPHA BANK και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υπογραφής των τελικών συμβατικών εγγράφων.

   Είναι θέμα χρόνου να συμφωνήσει και με Eurobank και κατόπιν ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός να καταστεί μακροπρόθεσμος και η μετοχή να βγει απο την Επιτήρηση που βρίσκεται αδίκως!!

   Ο τραπεζικός δανεισμός έχει κατέλθει σε 18,98 εκατ ευρώ (22,968 εκατ το 2016 και 31,077 εκατ το 2012), ενώ στο ταμείο υπάρχουν 4,424 εκατ ευρώ. Ο συντελεστής μόχλευσης στο 63,67%, που διαρκώς όλο και βελτιώνεται απο το πτωχευτικό 93,04% του 2012.

   Η μετοχή έχει πάψει να είναι υψηλού ρίσκου.

   Με EBITDA στα 3 εκατ. ευρώ (2,598 εκατ το 2017 .... 3,532 εκατ. το 2016) .... με αποσβέσεις 700 χιλιάδες ευρώ και χρηματοοικονομικά έξοδα 1,5 εκατ. ευρώ ή MEDICON δύναται να εμφανίζει προ φόρων κέρδη 0,8 εκατ ευρώ εως 1,3 εκατ ευρώ .... και μετά φόρων κέρδη 550 χιλιάδες ευρώ (0,12 ευρώ ανά μετοχή) εως και 1 εκατ. ευρώ (0,23 ευρώ ανά μετοχή)

   Διαγραφή
  4. Εξαιρετικός κε Τάκη!! Προσυπογράφω το συμπέρασμα σας ότι η μετοχή έχει πάψει να είναι υψηλού ρίσκου. Έχω την αίσθηση (διορθώστε με αν κάνω λάθος) ότι από την στιγμή που θα αποτυπωθεί στον ισολογισμό 6μήνου η μεταφορά των δανείων από τις βραχυπρόθεσμες στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις θα αρθεί και η επιτήρηση (έστω κι αν δεν έχει υπάρξει συμφωνία με την Eurobank μέχρι τότε)...σωστά?

   Και μια επισήμανση...βάσει των συμφωνιών αναδιάρθρωσης του δανεισμού με ΑΛΦΑ και ΕΤΕ το επιτόκιο είναι 3-4%, οπότε αν υποθέσουμε ότι και οι άλλες τράπεζες συμφωνούν με τους ίδιους όρους, τότε 19 εκατ. ευρώ (δάνεια) x 3-4% = 570 χιλ. με 760 χιλ. (άρα μεγάλη πτώση των χρηματοοικονομικών εξόδων...άρα μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους)...

   Διαγραφή
  5. Τα δάνεια της ΕΤΕ και ΑΛΦΑ θα γυρίσουν σε μακροπρόθεσμα ... η επιτήρηση θα αρθεί μόλις τακτοποιηθεί και η ΕΥΡΩΒ.
   Νομίζω ότι ο δρόμος προς τα 2 είναι ανοικτός και πιθανολογώ ότι θα τα προσεγγίσει εντός του 2018.

   Διαγραφή
  6. Medicon Hellas: Η εισηγμένη αύξησε τα καθαρά κέρδη της από το 1,165 στο 1,71 εκατ. ευρώ, με τη συμβολή «κερδών από πώληση επενδύσεων» ύψους 1,399 εκατ. ευρώ.

   Διαγραφή
  7. Πηρε και αυξημενες προβλεψεις ... και αυξησε εξοδα διαθεσης. Ομως στην παρουσα φαση μας απασχολει η αποκατασταση των ιδιων κεφαλαιων και οχι ποσα κερδη εχει.

   Διαγραφή
  8. Η MEDICON HELLAS A.E σε συνέχεια της από 27.07.2017 ανακοίνωση της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προχώρησε σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 4701/2017 Διαταγής Πληρωμής του κυρίου Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κοινοποιώντας κατασχετήρια εις χείρας τρίτων, ήτοι προέβη σε κατάσχεση εις χείρας των Νοσοκομείων των οφειλόμενων ποσών προς την εταιρεία. Το αιτούμενο ποσό ανέρχεται στα 536.249,54 ευρώ, πλέον των συμβατικών τόκων υπερημερίας. Η Medicon κοινοποίησε στην τράπεζα στις 30.4.2018 το αίτημα της να εξοφλήσει με ιδία κεφάλαια πλήρως και ολοσχερώς το ανωτέρω αιτούμενο ποσό.

   Διαγραφή
 18. Σε εκείνο το Folli Follie τα εκαναν ΠΑΛΙ τα μαγικά τους.

  Διαβαζει πρωτα κάποιος καθαρά κερδη 216.8εκ. Θαμπωνεις μιλαμε... Εξωπραγματικο.

  Και λες αντε να κοιταξω και τις ταμειακες ροες. Πάρε κατι λειτουrγικες ταμειακες εκροες -177εκ απο συναλλαγμα, πάρε και αυξηση αποθεμάτων 51εκ (εδω γελαμε αυτα τα αποθεματα διαρκως αυξάνονται) παρε και 48εκ αύξηση απαιτήσεων.

  Και on top που λενε και και στην αγγλοσαξονική πάρε και εισπράξεις δανείων 164εκ.

  Ποσα είπατε κύριοι είναι τα κέρδη; ΠΟΣΑ;

  thecoffeeroomboy

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το σχόλιο νομίζω έχει στοιχεία υπερβολής. Τη στιγμή που ο αριθμός των καταστημάτων και οι πωλήσεις ανεβαίνουν, δε νομίζω ότι είναι πολύ ρεαλιστικό να περιμένει κάποιος ότι τα αποθέματα θα μειώνονται. Το ίδιο και για το δανεισμό ο οποίος (ως καθαρός) είναι εκτός επικίνδυνων ορίων. Στις συναλλαγματικές διαφορές, χωρίς να λέει κάποιος ότι το νούμερο δεν προκαλεί εντύπωση, υπάρχει νομίζω δικαιολογία για το 2017.
   Με τα παραπάνω δε εννοώ ότι τα πάντα είναι ρόδινα αλλά ότι είναι μάλλον υπερβολικοί πολλοί φόβοι. Για το 2018 φαίνεται ότι υπάρχουν σημεία στον ορίζοντα που μάλλον θα βελτιώσει την κατάσταση (πχ μεριsματική πολιτική της DUFFRY).
   Προσωπικά θα ήμουν υπερ της μείωσης της επέκτασης σε ΗΠΑ και Δυτ. Ευρώπη (ή και παύσης της ακόμη υπό κάποιες προϋποθέσεις) και να στραφεί εκεί που ήδη είναι δυνατή (δηλαδή στην Ασία με προσθήκη της Ινδίας στη στόχευσή της), Ελλάδα (λόγω της ανάπτυξης του τουρισμού), Βαλκάνια και σε επιλεγμένες κινήσεις σε Αφρική και Ν. Αμερική. Νομίζω επίσης ότι πρέπει να γίνει πολλή δουλειά εντός των καταστημάτων ώστε να μπαίνει πιο εύκολα ο πελάτης μέσα αλλά και να αγοράζει (από τη σχεδίαση κάποιων πραγμάτων ως τη γενικότερη ατμόσφαιρα πώλησης που θα την ελεγα λίγο "ψυχρή").

   Ροκοσσόφσκυ

   Διαγραφή
  2. Να προσθέσω ότι στο διαδίκτυο γίνεται καλή δουλειά από μέρους της.
   Διαβάζω δε ότι ο Κουτσολιούτσος ξέχωρα από την ορθότατη διακοπή της juicy coutoure από μια σειρά αγορών ανέφερε ως αιτία της μη καλής απόδοσης του links of London στην Αγγλία εκτός Λονδίνου, το Brexit. Δε νομίζω ότι εκεί είναι η αιτία. Θεωρώ ότι στο Λονδίνο πάει καλά γιατί υπάρχουν πολλοί τουρίστες και γιατί η "κουλτούρα" του Λονδίνου είναι λίγο διαφορετική της υπόλοιπης Αγγλίας όντας επηρρεασμένη από σαφώς περισσότερες φυλές και κοινότητες. Προσωπικά εκλαμβάνω και αυτό ως ένδειξη ότι ο όμιλος πρέπει να αφήσει την επέκταση σε ΗΠΑ και Δ. Ευρώπη διαθέτοντας τις δυνάμεις του αλλού.

   Ροκοσσόφσκυ

   Διαγραφή
  3. Παιδια τι συζητατε? Ειναι χρονιο το προβλημα ... ειμαι αν οχι ο πρωτος απο τους πρωτους που εχει πει για τις αδυναμες χρηματοροες. Μην μου γραφουν οτι αυξανει τα αποθεματα λογω αναπτυξης και ετσι εξηγουνται οι αδυναμες χρηματοροες.

   Εγω αμφισβητω τα κερδη που μας φουμαρουν

   Διαγραφή
  4. Η απάντηση επι του ταμπλώ κ. Ροκοσσόφσκυ.

   http://www.capital.gr/agores/3290078/sto-limit-down-i-folli-follie

   Κανένα στοιχείο υπερβολής το σχόλιο μου.
   Το πρόβλημα με την ΦΦ είναι ότι ΚΑΝΕΝΑΣ ΙΚΑΝΟΣ αναλυτής δεν ξερει ΑΝ υπάρχει τρύπα στον ισολογισμό της ΦΦ και δεν μπορεί να υπολογίσει πόση είναι αυτή, αφού η εταιρεία ΟΛΑ της τα κερδη τα βγάζει απο την Κίνα ενώ απο τις υπόλοιπες θυγατρικές βγαζει αν όχι ζημιες ΨΙΧΟΥΛΑ.

   Ουσιαστικά η Quintessential Capital Management αναφέρει αυτό που λεγόνταν επί καιρό στην αγορά και μάλιστα ακούγεται ότι η ΦΦ έλεγε ψέματα μέχρι και για τον αριθμό των καταστημάτων στην Κινα.

   Και φυσικά όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονταν όταν κάποιος κοιτούσε τις ταμειακές ροές της εταιρείας. Στα κέρδη μπορεί μια εταιρεία να παρουσιάζει ΟΤΙ θέλει. Σκεφτείται γιατί εταιρεία λιανικής έχει τόσο χάλια ταμειακές ροές; Γιατί φέτος η εταιρεία αύξησε τον δανεισμό όταν έχει τέτοιου μεγέθους ταμείο; Γιατί ούτε ένα μέρισμα; Πολλά τα γιατί κ. Ροκοσσόφσκυ και όταν μαζέυονται τόσα καλύτερα κάποιος να απέχει.

   Με εκτίμηση,
   thecoffeeroomboy

   Διαγραφή
  5. Να ακουτε τον κυριo cofeeroomboy .. ειναι καλος αναλυτης.
   Οτι γραφει να το διαβαζετε δις.

   Διαγραφή
  6. Να ευλογησω και εγω τα δικα μου γενεια ... οχι μονο οι αλλοι.

   http://mitarola.blogspot.gr/2017/07/20.html?m=1

   Η τελευταια αναλυση ειναι της follie

   Διαγραφή
  7. Εγώ πάντως μόλις τοποθετήθηκα στα 10.74€. Με τα κέρδη που έβγαλα μέχρι σήμερα απο την τοποθέτηση στον ΔΡΟΜΕΑ. Και δεν το έκανα για trade αλλά με την προοπτική 6μήνου.

   Διαγραφή
  8. Διάβασα στα πεταχτά κομμάτια της ανάλυσης http://www.qcmfunds.com/wp-content/uploads/THE-REPORT-2-SUPER-FINAL.pdf

   Γράφουν πολλά, αλλά και μόνο γι αυτό, ΜΑΚΡΙΑ (για μένα) :

   Apparent lack of financial controls: according to FF Investor Relations, in Asia the company uses no digitalized ERP system and no centralized inventory tracking system. “Everything is done via email/spreadsheets”.

   Διαγραφή
  9. οι φαπες που θα τρωει το χαρτι της follie απο εδω και περα κυριε μιχαλη θα κανουν πολυ κροτο.χαχαχαχαχα

   Διαγραφή
  10. @κ. Τακη
   Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Είναι σημαντικό να το λέτε εσείς. Να θυμάστε, προσωπικά χρηματοοικονομική ανάλυση δεν έμαθα ούτε στα πανεπιστήμια, ούτε είχα μέντορα αλλά έμαθα διαβάζοντας εσάς και τον κ. kikou.

   @κ. Μιχάλη Π.
   Στην Ασία που βγαίνουν ΟΛΑ τα κερδη της ΦΦ, auditor είναι η γνωστή και έγκριτη σε όλους τους τραπεζικούς κύκλους (ειρωνεύομαι) Hong Kong Audit Firm, Chung & Partners. Δεν λέω, οι ανθρωποι μπορεί να λένε και να αναπαριστούν την αλήθεια, απλά λέω ότι εγείρονται πολλά ερωτήματα και κόκκινες σημαίες.

   @κ. Δρομεα
   Καλή σας τύχη ελπίζω να σας βγει και σε όποιον άλλον αγόρασε σήμερα. Εμένα δεν με ενοχλεί όταν κάποιος είναι ενημερωμένος και αποδέχεται ένα ρίσκο και ειδικά εσείς που έχετε αποδείξει ότι είστε διαβασμένος. Με ενοχλούν όταν στα forums βλέπανε p/e 5 και έγραφαν όλοι ευκαιριάρα η ΦΦ χώρις να ξέρουν τι τους ξημερώνει. Ο κ. Τάκης ήταν ο πρώτος που δημόσια ο ανθρωπος εξήγησε γιατι φαίνεται οτι μάλλον δεν πάει κάτι καλά με την εταιρεία.

   thecoffeeroomboy

   Διαγραφή
  11. Κύριε thecoffeeroomboy ευχαριστώ θερμά. Οπως είπα το ρίσκο είναι με ορίζοντα 6μήνου. Και προφανώς η εταιρία δεν είναι.....Τζιρακιάν...Και για να προλάβω τυχόν κακοπροαίρετους η αγορά μου έγινε στο δεύτερο κλείδωμα της μετοχής με 400.000 πωλητές.

   Διαγραφή
  12. Κύριε thecoffeeroomboy έγραψα 2-3 πράγματα. Σωστά-λάθος έχει δευτρεύουσα σημασία (πάντως δεν έκανα καμία εκτίμηση για την πορεία της μετοχής, τίμη κτλ). Βγαίνετε κάποιες μέρες μετά, σε μια μέρα που γίνεται μια πολύ συγκεκριμένη κίνηση και λέτε για απαντήσεις στο ταμπλώ κτλ. Με μια μέρα δεν κρίνεται τίποτα κύριε, ούτε και τραβώ κανά ζόρι για την πορεία της μετοχής. Αυτού του είδους η επιχειρηματολογία μου μοιάζει παντως σα να έβγαινε κάποιος-όχι πολύ καιρό πριν-να βλέπει την τιμή του Ικτίνου στα 82 σεντς λόγου χάρη και να λέει "η απάντηση επί του ταμπλώ"

   Ροκοσσόφσκυ

   Διαγραφή
  13. Σωστα στο 0,80 καποιοι εδώ μεσα εβλεπαν Αρμαγεδωνες στον Ικτινο και εβαζαν stop loss/γιατι ειχε 800χιλ μετα φορων. Αλλοι βλεπουν ακομη και τωρα επιστροφή στο 2φραγκο,,τωρα πως θα γινει αυτό με 17+καθαρα για φετος! πονανε τα μυαλα μας. Για το Φολι που είναι και το θεμα της ημερας θα ελεγα ότι αν η Fidelity εχει φαει παππα και εχει 9,8% στην νεα Αλαπιδα τοτε τι να πω. Για το ταμπλο και αν η Φολι θα διαλυθει θα το δουμε στον χρονο. Να θυμισω ότι το 2012 στα 3,5-4ευρω παλι καποιοι ξενοι λογω υψηλου δανεισμου εβλεπαν ότι παει για φουντο αλλα ένα χρονο μετα εγραψε 34. Θα μου καποιος τωρα είναι αλλιως.. Εεε οποιος φοβαται πεφτει και κοιμαται.

   Διαγραφή
  14. Κύριοι δεν είναι ΑΛΑΠΙΔΑ η Follie κουλάρετε .... μην μπερδεύετε ανόμοια πράγματα Ικτίνους, Αλαπίδες ΦΟΛΕΣ και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Τα πράγματα είναι απλά .... η Follie δεν είναι τόσο λαμπερή όσο φαίνεται, αλλά ΑΛΑΠΙΔΑ δεν είναι. Τώρα αν οι Κουτσουλιούτσοι ξέρουν τι πραγματικά αξίζει η εταιρία τους δεν το γνωρίζω ... έχω επιφυλάξεις.

   Πάντως για εμένα η δίκαιη αποτίμηση της Follie είναι πιο κάτω .... ο κύριος Δρομέας που αγόρασε σήμερα δεν νομίζω ότι θα χάσει. Ίσως όμως να βιάστηκε.

   Σε ότι με αφορά ... τελείως αυθαίρετα (τρελός είμαι λέω και καμιά τρέλα) θα αφαιρούσα απο τη Follie 1 δις απο τα ίδια κεφάλαια της και θα αποτιμούσα τη λογιστική της αξία περί τα 12 ευρώ ανά μετοχή, ενώ τα καθαρά της κέρδη θα τα έστελνα στα 50 με 60 εκατ. ευρώ κάπου μεταξύ 0,75 με 0,9 ευρώ ανά μετοχή.
   Άρα μέσα στην τρέλα μου λέω ότι κάτω απο τα 8 ευρώ αξίζει το ρίσκο ... ώστε να υπάρχου περιθώρια για ένα καλό κέρδος. Δεν θεωρώ ότι η Fidelity έχει φάει παππά, αλλά της άρεσε να είναι η μετοχή ψηλά και αντί για υπερτιμημένη να θεωρείται υποτιμημένη.

   Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να βιαστώ τη Δευτέρα ... θα δω πως θα πάει η τάση .

   Διαγραφή
  15. Και σε τελική ανάλυση αν είναι να φοβάμαι ... καλύτερα να πέσω να κοιμηθώ και να φτιάξω επιδερμίδα.

   Διαγραφή
  16. Για εμένα το report που διέλυσε τη μετοχή σήμερα ... έχει πολύ βάση. Γιαυτό εφιστώ προσοχή και καθαρό μυαλό.

   Διαγραφή
  17. Πριν 2 μήνες έγραψα εδώ https://goo.gl/ckfYWF:

   ---
   *Πολύ επικίνδυνη μετοχή* και με πολύ κακή φήμη στο εξωτερικό.

   Για όσους αναρωτιούνται γιατί τα p/e είναι τόσο χαμηλά και άρα γιατί η μετοχή φαίνεται υποτιμημένη: Στην καλύτερη περίπτωση, οι ταμιακές ροές είναι στον πάτο (παρα τα μεγάλα λογιστικά κέρδη..) και κέρδη δεν εισπράττονται για πολλούς μήνες. Στην χειρότερη περίπτωση υπάρχει λογιστικό σκάνδαλο κάτι που οι Financial Times έχουν γράψει δύο άρθρα εδώ και καιρό:
   https://ftalphaville.ft.com...

   Ο CEO δεν ξέρει να αρθρώσει δυο λέξεις στα αγγλικά (τι ειρωνεία σε τέτοια εξωστρεφής εταιρία..) και φυσικά ούτε και που κατέφερε να απαντήσει στις ερωτήσεις στο παραπάνω άρθρο για τις ταμιακές ροές. Αν προσθέσουμε και την πολύ μικρή λογιστική εταιρία στο Hong Kong για μια εταιρία τόσο μεγαλης κεφαλαιοποίησης.. Τα συμπεράσματα δικά σας.
   ---

   Διαγραφή
  18. Κυριε Τακη η εκθεση λεει για αδυναμια πληρωμης δανεισμου, για 40 εκατομμυρια πωλησεις στην Κινα κτλ. Σε αυτες τις θεσεις, εγω δε βλεπω καθολου βαση. Αρνητικα σημεια στη λειτουργια της επιχειρησης υπαρχουν. Αλλο αυτο ομως κι αλλο οι ισχυρισμοι της εκθεσης

   Διαγραφή
  19. Μπορείτε να βρείτε το σύνολο της έκθεσης στο link:
   http://www.qcmfunds.com/folli-follie/
   Η έκθεση πάντως φαίνεται εμπεριστατωμένη (ειδικά τα σημεία της σύγκρισης των μεγεθών της ff σε σύγκριση με αυτά των ανταγωνιστών της και του ορκωτού που ελέγχει την Κινα, μόνο 2 άτομα προσωπικό).
   Το πλέον ανησυχητικό για εμένα (πέραν της μεγάλης πτώσης του ομολόγου) είναι ότι η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει δώσει πειστικές και συγκεκριμένες απαντήσεις. Μόνο αοριστολογίες και απειλές για νομικές ενέργειες.

   Διαγραφή
  20. Δείτε και αυτό:
   http://www.capital.gr/epixeiriseis/3290251/ti-apanta-meso-twitter-i-qcm-sti-diapseusi-tis-folli-follie
   Μήπως θα πρέπει να περιμένουμε και νέα στοιχεία από το fund?
   Εν τω μεταξύ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φαίνεται να είναι πολύ ικανοποιημένοι με όλα όσα συμβαίνουν και δεν σκοπεύουν να αναλάβουν άμεσα κάποια πρωτοβουλία... Μη μου τους κύκλους τάραττε...

   Διαγραφή
  21. https://mobile.twitter.com/HindenburgRes/status/992406648764420097

   Επισημαίνεται κι εδώ η έλλειψη ουσιαστικών απαντήσεων από τη διοιδιοί της ff

   Διαγραφή
  22. Για πωλησεις δεν ξερω ... για δανεισμο ξερω οτι το μεγαλυτερο μερος του το εχει η μητρικη η οποια ειναι ζημιογονος με κακες χρηματοροες. Με 500 εκατ δανεια η μητρικη και 150 στο ταμειο και εγω αμφισβητω αν μπορει να πεισει οτι μπορει να τον αποπληρωσει.

   Αφηστε καλυτερα .. δεν θα ασχοληθω καθολου με την μετοχη. Μελετησα λιγο τον Ισολογισμο του 17 (παροτι ειχα πει δεν ξανανοιγω ισολογισμο της φολι) και τρομαξα. Πολυ σσχημα τα σποτελεσματα. Καλυτερα να πεσω νσ κοιμηθω....

   Διαγραφή
  23. Κ. Ροκοσσοφσκυ,

   Λυπαμαι που πηρατε το σχολιο μου προσωπικα. Η αληθεια είναι την Παρασκευη μπηκα για να σας απαντησω και με προλαβε η εκθεση του hedge fund και όταν μπηκα η μετοχη ηδη ηταν στο -20 εξου και το «η απαντηση επι του ταμπλω».

   Αλλα ας δουμε τι ηθελα να σας γραψω.

   Σyμφωνα με την οικονομικη εκθεση της ΦΦ ο ομιλος ενοποιεί πληρως ολες του τις συμμετοχες (για να μην τις γραφω ονομαστικα μια μια) εκτος από την Μαρινα Μυτιληνης ΑΕ και Cosmobrands ΑΕ τις οποιες ενοποιει με την μεθοδο της καθαρης θεσης. (http://www.ffgroup.com/el/ependytes/pliroforiako-yliko/oikonomikes-katastaseis/2017/ σελ 44 των αναλυτικων αποτελεσματων).

   Αυτό όμως που θελω να προσεξετε είναι ότι ολες οι επενδυσεις τoυ ομιλου στην Ασια ενοποιουνται μεσω της Folli Follie Group Sourcing LTD.
   Η ΦΦ στο ακολουθο link http://www.ffgroup.com/el/ependytes/pliroforiako-
   yliko/oikonomikes-katastaseis-thygatrikon/2016/ παρουσιαζει τις οικονομικες καταστασεις των θυγατρικων της. Μεχρι και το ετος 2013 στις συγκεκριμενες καταστασεις επισυναπτονταν και το auditor’s report. Παμε να δουμε ποιος εκανε το 2013 audit τις καταστασεις των θυγατρικων:

   Αττικα Πολυκαταστηματα ΑΕ (Grant Thorton)
   FF Group Romania (Baker Tilly)
   Planaco AEBEE (Baker Tilly)
   Μουστακης ΑΕΕ (Baker Tilly)
   MFK Fashion Investment Limited (Baker Tilly)
   MARINA MYTILHNHS AE (Baker Tilly)
   Logistics Express (Baker Tilly)
   Ice Cube AE (Baker Tilly)
   Folli Follie (UK) Limited (Chris Skarpakis & Co Ltd)
   FF Συμμετοχων (Baker Tilly)
   Folli Follie Spain S (Audalia)
   FF Group Sourcing Limited (Chung and Partners Ltd η auditing εταιρεια των 2 ατομων που εμφανιζονται οι ενστάσεις του hedge fund)
   FF Group Bulgaria (Baker Tilly)
   Folli Follie France (messine audit company)
   Collective Πατρων (Baker Tilly)

   H auditing εταιρεια (Baker Tilly) αντικαταστάθηκε από την Ecovis.

   Διαγραφή
  24. Παμε τωρα να δουμε τι εγινε το 2016 (η ΦΦ δεν εχει δημοσιευσει οικονομικες καταστασεις θυγατριικων για το 2017)

   Το 2016 για να μην μακρηγορούμε η ΦΦ εμφάνισε σε ενοποιημενο επιπεδο:
   ΕΝεργητικο 2,580εκ
   Μη κυκλοφορους 781εκ
   Κυκλοφορουν 1,799εκ εκ των οποιων 586εκ αποθεματα, 654απαιτησεις και 328εκ ταμειο

   Παθητικο
   1,851 εκ Ιδια κεφαλαια
   Μακροποροθεσμες υποχρεωσεις 405εκ
   Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις 290εκ

   Συνολικο ΕΙσοδημα
   Πωλησεις 1,337εκ
   Κερδη Καθαρα 226,9 εκ

   ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΩΡΑ. Αν ανοιξετε τις καταστασεις θυγατρικων και πατε στις καταστασεις θυγατρικων 2016 θα δειτε ότι ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΕΣ ΟΙ θυγατρικες είναι αν όχι ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ τοτε βγαζουν ΨΙΧΟΥΛΑ και τα ιδια πανε να μηδενισουν. Μονο η ATTICA πολυκαταστηματα είναι υγιεις και κερδοφορα.

   Για το 2016 λοιπον η FF Group sourcing limited (ναι ναι η θυγατρικη στο Hong Kong που ενοποιει ολες τις συμμετοχες στην Ασια και που γινεται audited από την Chung and Partners Ltd την εταιρεια που συφωανα με το hedge fund εχει 2 ατομα στο γραφειο της) παρουσιασε τα εξης αποτελεσματα

   Revenue 1,008 m USD
   Profit for the year 284m USD!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Assets 1,529, USD
   Non0Current Assets 228m USD
   Current Assets (κυκλοφορουν) 1,504m USD από τα οποια 468εκ αποθεματα 655εκ απαιτησεις και 217εκ ταμειο.

   Ιδια 1,529εκ!!!!!!!!!!!!
   Και μολις 203εκ Υποχρεωσεις

   Διαγραφή
  25. Τι βλεπουμε λοιπον εκει μεσα. Ότι όλα τα κερδη και τα περισσοτερα ιδια κεφαλαια της ΦΦ είναι συγκεντωμενα στην Ασιατικη εταιρεια που γινεται audit από μια εταιρεια που το hedge fund αμφισβητει όχι μονο την εγκυτητα της αλλα και την ικανοτητα της να κανει audit mμια εταιρεια σαν την ΦΦ. Συγκεκριμενα αν αφαιρεσουμε ΟΛΑ τα στοιχεια τιυ ισολογισμου της Ασιατικης τοτε για το 16 η ΦΦ θα ηταν ελαφρως ζημιογονα με ΙΔΙΑ κεφαλαια περιπου 400-500 εκ θα επρεπε να αποπληρωσει όμως ΟΛΟΝ τον δανεισμο γιατι τα δανεια δεν είναι στην Ασιατικη αλλα στις υπολοιπες θυγατρικες. Η εκθεση του Hedge fund μαλιστα το παει σε άλλο επιπεδο και αμφισβητει όχι μονο την εγκυροτητα των ισολογισμων τις ασιατικης αλλα επιμενει και αμφισβητει και τον αριθμο των καταστηματων στην Ασια και τον αριθμο των POS.

   Και όπως ειπα δεν υπαρχει αναλυτης που να μπορει να υπολογισει την τρυπα στην ΦΦ αφου δεν ξερει αν τα νουμερα που βλεπει μπροστα του είναι ορθα και εγκυρα η όχι. Η εκθεση του hedge fund διαβαστε την εχει πολύ πιο συγκεκριμενα στοιχεια εκαναν τρομερη δουλεια.

   Τα παραπανω τα εγραψα λιγο βιαστικα οποτε συγχωρεστε αν υπαρχουν καποιες μικροδιαφορες στα νουμερα καθως και ορθογραφικα αλλα ελπιζω να πιασατε την γενικη εικονα.

   Wouldn’t touch it with a barge pole.

   Και παλι συγνωμη που το πηρατε προσωπικα όπως ειπα την απαντηση την εδωσε το ταμπλω γιατι θεωρω την εκθεση του fund πολύ πιο αναλυτικη.

   Με εκτιμηση,
   thecoffeeroomboy

   Διαγραφή
  26. Κυριακή κοντή γιορτή κύριε thecoffeeroomboy. Αυτή την εβδομάδα θα δούμε ποιος τελικά έχει δίκιο. Η εταιρία η οι επικριτες της...

   Διαγραφή
  27. ειπαμε οι φαπες αρχισαν απο την παρασκευη και θα συνεχισουν να πεφτουν βροχη στην μετοχη της follie- follie και την δευτερα .γενικα η μετοχη θα φαει το ξυλο της αρκουδας.το ξαναλεω για δευτερη φορα μην πειτε μετα οτι δεν σας το ειπα.

   Διαγραφή
  28. Η εταιρία FF οφείλει ΑΜΕΣΑ (είναι το πιο εύκολο) να προσκομίσει στην επιτροπή αποδεικτικά από τις τράπεζες στα οποία να φαίνεται πως οι καταθέσεις είναι αυτές που φαίνονται. Δεν είναι χρονοβόρο θαρρώ!! Και για τα άλλα ας επιληφθεί ανεξάρτητη εταιρία ελέγχου!

   Διαγραφή
 19. Τα αποτελέσματα του ΛΟΥΛΗ όπως τα είδα στο site της εταιρείας είναι ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με πέρυσι.

  Μια σύντομη ακτινογραφία: EBITDA 10,491εκ από 11,227εκ πέρυσι, αποσβέσεις 4εκ και τόκοι 2,037εκ. Κέρδη προ φόρων 4,389εκ και μετά από φόρους 2,608εκ έναντι 3,340εκ.

  Τίποτα το συνταρακτικό!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Αυτό που μου χτύπησε με μια γρήγορη ματιά είναι η αύξηση κατά 33% του καθαρού δανεισμού από τα 28,18 εκατομ. στα 37,47 (αύξηση τραπεζικού δανεισμού +7,43 εκατομ. και μείωση ταμείου - 1,8 εκατομ.).
  Μειώθηκε ελαφρά και το ποσοστό μικτού κέρδους από το 24,8% στο 22,2%, είχαμε και αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές -2,8 εκατομ. από +5,3 πέρυσι...

  Δεν ήταν και πολύ καλά, αλλά όπως έγραφε και ο David Dreman στο Contrarian Investement Strategies : The next generation, οι αρνητικές εκπλήξεις έχουν ελάχιστη επίδραση στις "out-of-favor" μετοχές, όπως είναι χαρακτηριστικά ο ΛΟΥΛΗΣ με P/BV στο 0.41 και P/Sales στο 0.38.

  Γρηγόρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λάθος : +4,87 οι περσινές λειτουργικές ροές και όχι +5,3 που έγραψα

   Γρηγόρης

   Διαγραφή
  2. Σωστές οι επισημάνσεις. Όντως έχει μια μικρή πτώση στο περιθώριο μεικτού κέρδους αλλά αυτό από μόνο του δεν λέει και πολλά. Όσον αφορά την αύξηση του δανεισμού αυτή ήταν γνωστή με το περιβόητο δάνειο των 5εκ από την EBRD, που όλοι αναρωτιούνται τι το ήθελε. Τέλος, το P/E από περίπου 11 πάει στο 15, αν και αποφεύγω την εμμονή με το P/Ε (το λεγόμενο P/E syndrom). Οπότε πάει μπαούλο κι αυτή και βλέπουμε.

   Διαγραφή
 21. Κυριε Τακη,

  Οταν βρειτε χρονο σας παρακαλω κοιταξτε τη Salamis – SAL CY στη Κυπρο οπου οι καταθεσεις ειναι ισον με τη κεφαλαιοποιηση της εταιρειας
  Market Cap:15m
  Profit 5.5m ( recurring)
  Bank Debt almost zero !
  Operating Profit 6.6m
  Cash at Bank:15.1 !
  Free Cash Flow: 50% !
  Dividend Yield 2016: 20%. 2017 >10%?

  Καλο και τιμιο management.

  Μικρη εταιρια με τα αναλογα ρισκα.

  Ευχαριστω,
  Κυριακος Α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ
  Ο Όμιλος ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση γαλακτοπαραγωγικών ζώων, στην παραγωγή και πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων και εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων. Αποτελείται από την μητρική Εταιρεία και από τη θυγατρική Εταιρεία CAMPUS ΑΕ, (κατέχει το 100% των μετοχών) που εδρεύει στην Μέστη Αλεξανδρούπολης και η βασική δραστηριότητα της θυγατρικής είναι η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος, η οποία απορροφάται εξολοκλήρου από το εργοστάσιο της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ στο Διδυμότειχο.

  Η CAMPUS πέραν των ιδιόκτητων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της έχει δημιουργήσει και το «cluster κτηνοτρόφων» που αποτελεί ένα μοντέρνο «συνεργατισμό» νεαρών κτηνοτρόφων στο χωριό Μέστη της Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με τον οποίο η Campus αναλαμβάνει τη στέγαση και τη σίτιση κοπαδιών συγκεκριμένων κτηνοτρόφων και ταυτόχρονα αγοράζει το παραγόμενο από τα κοπάδια αυτά γάλα δημιουργώντας σημαντικές συνέργειες. Το μοντέλο αυτό αποδίδει αρκετά ικανοποιητικό εισόδημα για τους συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους και αποτελεί ένα αρκετά ελκυστικό μοντέλο διαχείρισης κοπαδιών ζώων.

  Η συνολική ημερήσια παραγωγή από ιδιόκτητα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αλλά και άλλων κτηνοτρόφων ανέρχεται σε πάνω από 35 τόνους γάλα ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο 2,5% της εγχώριας παραγωγής νωπού αγελαδινού γάλακτος. Το cluster της CAMPUS A.E. αποτελεί ένα μοναδικό και πρότυπο μοντέλο για τα δεδομένα της εγχώριας αγοράς και τη μόνη αξιόλογη προσπάθεια προς την κατεύθυνση της αύξησης της ελληνικής παραγωγής αγελαδινού γάλακτος. Η εγχώρια παραγωγή είναι ελλειμματική καλύπτοντας μόνο το 35% των αναγκών της και αναγκάζει τη χώρα μας να πραγματοποιεί μεγάλες εισαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.

  Παρά τη μείωση της κατανάλωσης του φρέσκου γάλακτος η εταιρία πέτυχε ρεκόρ πωλήσεων που έφτασαν στα 30,641 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 6% σε σχέση με τις πωλήσεις των 28,906 εκατ. του 2016. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η εταιρία ανακοίνωσε κερδοφόρα αποτελέσματα της τάξης των 536 χιλιάδων ευρώ ήτοι 0,039 ευρώ ανά μετοχή.

  Τα ΕΒΙΤDA έχουν σταθεροποιηθεί πάνω από τα 3 εκατ. ευρώ και έκλεισαν στα 3,272 εκατ. ευρώ , όπου με αποσβέσεις ύψους 1,3 εκατ. ευρώ και χρηματοοικονομικά έξοδα το πολύ 1 εκατ. ευρω ... η εταιρία δύναται να εμφανίζει προ φόρων κέρδη μεταξύ 700 χιλιάδων ευρώ εως και 1 εκατ. ευρώ.

  Τα ίδια κεφάλαια της Εβροφάρμα ανέρχονται σε 10,728 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,78 ευρώ ανά μετοχή .... όπου αν αφαιρέσουμε απο το ενεργητικό της εταιρίας τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία τότε τα ίδια κεφάλαια πέφτουν σε 0,53 ευρώ ανά μετοχή.

  Ο τραπεζικός δανεισμός είναι σχετικά υψηλός και ανέρχεται σε 18,93 εκατ. ευρώ, ενώ στο ταμείο υπάρχουν 819 χιλιάδες ευρώ. Ο συντελεστής μόχλευσης βρίσκεται στο 62,8%.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε ότι με αφορά ... η εταιρία είναι ελπιδοφόρα και τα μάτια μου βλέπουν ότι στα 0,5 βρίσκεται σε δίκαιη αποτίμηση.
   Αν την έβρισκα 30% χαμηλότερα θα την αγόραζα .... 20% χαμηλότερα μάλλον θα την αγόραζα.
   Είναι φανερό ότι τη μετοχή την προσέχουν!!!

   Διαγραφή
  2. Τακαρε δεν μπορω να το πιστεψω. Πριν 7/8χρονια στα μαρμαρα τωρα εδώ? στο μυαλο μου μεσα εισαι ΓΙΓΑΝΤΑ! Το καλοκαιρακι θαναι στο BV. o Προσεχων

   Διαγραφή
  3. Το πρόβλημα με αυτή είναι ότι έχει ένα και μόνο μεγάλο πελάτη. Αν για κάποιο λόγο χάσει τα lidl πάπαλα.

   Διαγραφή
  4. Μόνο αυτό?
   Η συνολική αγορά του γάλακτος φθίνει
   Το lidl δίνει μικρά περιθώρια κέρδους
   Στη βόρεια Ελλάδα επεκτείνεται το ΘΕΣ ΓΑΛΑ ταχύτατα(χύμα γάλα από μηχάνημα)
   Γεωγραφικά οι κοντινές χώρες δεν προσφέρονται για εξαγωγές
   Επενδύσεις και διαφήμιση θέλουν χρήματα

   Στα θετικά
   Καλή ποιότητα προιόντων μάλιστα το γιαούρτι ΑΡΙΣΤΟΝ
   Το εταιρικό μοντέλο

   Είχα παλιότερα από αρχές 16 μέχρι αρχές 17 λίγα κομμάτια με καλή απόδοση πάντως

   Διαγραφή
  5. Ακριβώς. Ειδικά η ΘΕΣ ΓΑΛΑ πάει σφαίρα και αναπτύσσει και άλλα προϊόντα από γάλα όπως γιαούρτια και τυριά.

   Διαγραφή
  6. Κύριοι δεν θα συμφωνήσω μαζί σας .. η αγορά γάλακτος στην Ελλάδα είναι ελλειμματική, οπότε το πεδίο ανάπτυξης για την ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ είναι απεριόριστο ... χρειάζεται ένα καλό project ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ελλάδα ή καλύτερα θα έλεγα απαιτείται ένας ισχυρός partner.

   Διαγραφή
  7. Κυριε Τάκη οποτε μπορείτε να μας παρουσιασετε τις Βοσυς και Κρήτων θα ηταν θαυμασιο. Η πρωτη γυρισε σε κερδοφορια το 16 και δινει και μερισματα και η 2η τον ηπιε λιγο με τον Μαρινόπουλο αλλα τωρα βλεπω αρχιζει να συνερχεται και να τα πηγαινει καλα.

   Διαγραφή
  8. Τις παρακολουθω αλλα δεν εχω θεση. Το δικο σας ματι θα μας κανει να τις δουμε πιο ψαγμενα. Να δουμε αν αξιζει κανεις να ασχοληθει.
   Ακομη θα ηθελα να ρωτησω για την boch αν ειναι υποχρεωμενη να κανει απομειωση 2 δις λογω των ΜΕΔ και τηε ΕΚΤ ή ειναι στο χερι της εταιριας να εξυγυανθει μια κ καλη. Τα 2 δις λογικα θα τα ειδε το εμπειρο ματι σας.

   Διαγραφή
  9. Στο 1,5 με 1,6 που έλεγα ότι θα πάει η BOCH θα έχει κεφαλαιοποίηση 650 εκατ ευρώ ... συνεπώς, σε αυτή την τιμή, απο τα ίδια κεφάλαια της έχω διαγράψει αυτά τα 2 δις.
   Σε ότι με αφορά η πρώτη τοποθέτηση μου θα γίνει σε αυτά τα επίπεδα. Για αρχή λίγα, καθώς η μετοχή είναι σε τάση και στην τάση δεν πάμε ποτέ κόντρα.

   Διαγραφή
 23. Tha mas trelanete vradiatika...mia PERS,mia EBROF, mia MENTI....ante na koimi8eis meta....den mporo na grapso k ellinika...sorry!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. http://www.capital.gr/forum/thread/3633035?page=100000

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Καλησπέρα! Παρέστη κάποιος στην Τακτική Συνέλευση της Ικτίνος; Αν ναι μια ενημέρωση θα ήταν χρήσιμη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από το δελτίου τύπου,

   Οι προοπτικές για το 2018 είναι πολύ καλές, η εταιρία συνεχίζει τον ίδιο δυναμικό ρυθμό ανάπτυξης (σαν αποτελέσματα της αύξησης της παραγωγής και της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου, ογκομάρμαρα), με αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων.

   Κατά το τρίμηνο 1/1/-31/3/18 πέτυχε τα ακόλουθα :

   α) Πωλήσεις 11,7 εκατ. Ευρώ έναντι 6,6 εκατ. Ευρώ το 2016 (αύξηση 78%).

   β) Το ΕΒΙΤΑ διαμορφώθηκε στο 2,9 εκατ. Ευρώ έναντι 1,4 εκατ. Ευρώ το 2016 (αύξηση 106%).

   Οι προοπτικές είναι ακόμη πιο ευοίωνες μετά την αγορά του εργοστασίου στη ΒΙΠΕ Δράμας και την αναμενόμενη πλήρη λειτουργία του στο δεύτερο εξάμηνο του 2018. Το συνολικό ύψος της επένδυσης θα ανέλθει στα 10 εκατ. από τα οποία τα 7 εκατ. θα υπαχθούν στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 και θα αποδώσει στη εταιρία περίπου 2,1 εκατ. ευρώ με την μορφή φοροαπαλλαγής. Η επένδυση του εργοστασίου στη ΒΙΠΕ αναμένεται να προσθέσει στον κύκλο εργασιών για το 2018 περίπου 7 εκατ. ευρώ.

   Η εταιρία στις 30/3/2018 εξαγόρασε το 79,656 % της εταιρίας Latirus Ltd από την εταιρία DolphinCi Thirteen Ltd, έναντι τιμήματος 14 εκατ. ευρώ. Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ κατείχε ήδη ποσοστό 20,344% και μετά την εξαγορά κατέχει το 100% της κυπριακής εταιρίας Latirus Ltd.

   Διαγραφή
  2. Η εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει, ότι με απόφαση της από 3-5-2018 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ποσού 0,069720836 ευρώ ανά μετοχή. Από το εν λόγω ποσό παρακρατείται ο αναλογούν φόρος ποσοστού 15%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 παρ.4 του ν. 4389/2016 και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή, θα ανέλθει σε 0,059262711 Ευρώ.
   Η εταιρία κατέχει ίδιες μετοχές και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 113.979 μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετοχών και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,07 ευρώ και το καθαρό σε 0,0595 ευρώ ανά μετοχή.

   Η αποκοπή θα γίνει την Δευτέρα 14-5-2018, δικαιούχοι του μερίσματος (record date) είναι οι κάτοχοι μετοχών στην λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Τρίτη 15-5-2018 .Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής, ορίζεται η Παρασκευή 18-5-2018

   Διαγραφή
 26. Kαλησπερα κ.Βασιλη. Ναι τα μεγεθη του 18 θα είναι 60% αυξημένα συμφωνα με τις προβλεψεις της διοικησης. Στην συνελευση κοσμος πολυς. Γιωργος Αν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. με τοσα κερδοι και το μερισμα ειναι περιπου στα περσινα επιπεδα .επειδη πολλες χαρες και πανηγυρια γινονται και το παρτυ της ικτικνος καλλα κρατει θα πρεπει να εχετε υποψην σας οτι ο κλαδος του μαρμαρου οπως και της ναυτιλιας ειναι κυκλυκοι κλαδοι και ετσι και φταρνιστει η κινα θα παθετε πνευμονια στον ικτινο.αρα απο αυτες τις σημερινες τιμες των 4,50 ευρω ταβανι θα κανει το πολυ μεχρι τα 6 ευρω αν τα κερδοι τα φετινα μεγαλωσουν και επαναλυφθουν και τα επομενα χρονια .αλλιως εαν πεσει γριπη στην κινα βλεπω την εταιρεια να απραζει πνευμονια και να γυρνα στο διφραγκο .θυμυθηται τι επαθε η εταιρεια λαζαριδης μαρμαρα μονο αυτο εχω να πω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Έλλην και με τον ωραίο τρόπο που τα λέει. Αν και πιστεύω ότι θα δει ακόμα καλύτερες τιμές η μετοχή (και 6 και 8 ευρώ ίσως), θέλει προσοχή γιατί πλέον το downside risk έχει μεγαλώσει σε σχέση με το περιθώριο ανόδου. Γιατί αν καποια στιγμή αρχίσει να μειώνει τα κέρδη θα το δει το δίφραγκο ξανά...κι αν πιάσει γρίπη η Κίνα και γυρίσει σε ζημιές άνετα βλέπει και πιο κάτω ( μην πω 0,70 και με πείτε και γραφικό)...

   Διαγραφή
  2. Κύριοι σημασία έχει ότι ο οικοδεσποτης έχει δώσει σήμα από τα απόλυτα χαμηλά και μάλιστα με τιμή στόχο που την έπιασε ακριβώς. Όλα τα άλλα που γράφετε είναι να χουμε να λέμε.

   Διαγραφή
  3. Κύριοι το κάψατε τελείως .... αν και δεν θέλω να ξανασχολιάσω για το θωρηκτό που έχει μεταλλαχθεί σε F16 εντούτοις θα πω δύο κουβέντες.

   Η δίκαιη αποτίμηση είναι 150 εκατ. ακατέβατα ... εσείς τον γυρίσατε στα 2 ευρώ, του βγάλατε και ζημιές επειδή η Κίνα θα συναχωθεί και θα πάει ξανά στα 0,7. Πότεεεεεεεεε?
   Πάμε διευκρινήσεις.

   1) Το Α΄τρίμηνο είναι το χειρότερο απο άποψη πωλήσεων, απο πάντα ... λόγω χειμώνα. Άρα μην κάνετε την απλοϊκή πράξη Πωλήσεις Α΄τριμήνου που ανακοίνωσε ο CEO Χαιδάς Χ 4 ... για να βρείτε τις ετήσιες πωλήσεις. Θα πέσετε όξω.

   2) Ο λαζαρίδης που κολλάει?? Αυτός έμεινε με την εσωστρέφεια του και δεν βγήκε με εξαγωγές .... έτσι πτώχευσε.

   3) Το μάρμαρο είναι σε φουλ ζήτηση .... σας λέω οτι η ΜΕΡΚΟ, θα εκτεθώ και ας πέσω όξω .... πάει για κέρδη 2018 κοντά στα 20 εκατ. ευρώ. Εσείς καθίστε να βλέπετε συνάχια Κίνας και ζημιές θωρηκτού.

   4) Ο Ευάγγελος Χαιδάς απο πέρσι έχει μπει στη λογική ότι δεν πρέπει να δίνει μέρισμα μια φορά το χρόνο .... αλλά περισσότερες φορές, όπως ακριβώς κάνουν οι Αμερικάνοι. Άρα μην κάνετε υπολογισμούς πόσο % μέρισμα δίνει. Θα εκτεθείτε.

   5) Αν και λέω ότι απο 150 εκατ κεφαλαιοποίηση και πάνω δεν ξαναγράφω, επειδή με ιντριγκάρετε .... θέλω να εκτεθώ. 8 ευρώ και άνω θα τα δει. Αν όλα πάνε καλά θα εκτεθεί πολύς κόσμος με αυτά που γράφει στο διαδίκτυο. Όμως όταν μιλάμε για χρηματαγορές καλό είναι να είμαστε σεμνοί και να μην λέμε πολλά .... κάτι μπορεί να αλλάξει και να μην βγουν τα νούμερα, όπως έγινε το 2014 που μας προέκυψαν Βαρουφάκιδες και Λαφαζαναίοι.

   6) Πείτε ένα μπράβο στον Ευάγγελο ... μην είστε μικροπρεπείς. Ο άνθρωπος έχει δώσει ρεσιτάλ management.
   ΤΗΑΝΚΣ Α LOT κύριε Χαιδά .... τους έσκισες όλους. Αφού έχεις καταφέρει μετά τον Μυτιληναίο τα ξενάκια να κοιτούν Ικτίνο έχει δώσει ρεσιτάλ.

   7) Για να μην παρεξηγηθώ .... δεν λέω να μην πουλήσετε. Πουλήστε και εγώ έχω δώσει τεμάχια και όσο ανεβαίνει θα δίνω .... αλλά μην γράφετε ότι κατεβαίνει στην κεφάλα σας, επειδή μπορεί να μην έχετε καθόλου χαρτί ή πουλήσατε χαμηλά.

   ΤΕΛΟΣ !!!!!!!!!!!!!! Απο εδώ και στο εξής ο Τάκαρος δεν θα κάνει κανένα σχόλιο για Ικτίνο.

   Διαγραφή
  4. Εύγε κε Τάκη για ακόμη μία φορά. Ήθος, γνώση και αξιοπρέπεια!

   Διαγραφή
  5. Sorry Δάσκαλε, παραφέρθηκα! Πρέπει να σας φόρτωσα πολύ. Ζητώ συγγνώμη κύριε Τάκη! Γράφουμε και καμιά βλακεία να περάσει η ώρα.

   Διαγραφή
  6. Όχι κύριε Ευρωβλάχε δεν με φορτώσατε εσείς ... δεν με φόρτωσε κανείς. Απλώς ήθελα να γράψω μερικά πράγματα να τα διαβάσουν όλοι ... γιατί με διαβάζουν όλοι!!

   Διαγραφή
  7. Verba volant, scripta manent κ.Τάκη

   Στον ΚΟΡΔΕΛΟ βλέπεται τίποτα ή πάει από του χρόνου ?

   Διαγραφή
  8. Κύριε Τακη, εξαιρετικός και απολαυστικός!

   Διαγραφή
  9. Κύριοι υπομονή .... να είμαστε καλά και μέχρι το καλοκαιράκι μέσα Αυγούστου θα έχουμε αναλύσει τις περισσότερες εταιρίες και κάποιες Κυπριακές.

   Διαγραφή
  10. Συμφωνώ για Κύπρο η ανάπτυξη είναι ΕΚΕΙ σε εμας θθθθαααααα έρθει αν και εφόσον

   Διαγραφή
 28. ΑS COMPANY

  Πρόκειται για άλλη μια εταιρία θωρηκτό που παλεύει να φτάσει στη δίκαιη αποτίμηση της, ακόμη όμως υπολείπεται αυτής. Η μόνη και διαχρονική ένσταση μου είναι ότι η εταιρία έχει τοποθετήσεις 5,609 εκατ. ευρώ σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις .... τα 3,445 εκατ είναι επενδύσεις σε ευρώ και τα 2,164 εκατ. είναι σε δολάρια. Πέρσι είχε 2,709 εκατ. τοποθετημένα σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.

  Αυτό εμένα δεν μου αρέσει. Οι εταιρίες πρέπει να έχουν τα ρευστά τους είτε στο ταμείο τους είτε να τα επενδύουν στην ανάπτυξη τους ή αν δεν θέλουν ούτε το ένα ούτε το άλλο να τα επιστρέφουν στους μετόχους.

  Ο τραπεζικός δανεισμός της ΑΣΚΟ είναι 2,02 εκατ ευρώ, ενώ στο ταμείο υπάρχουν 5,671 εκατ. ευρώ.
  Άρα η εταιρία μπορεί να αποπληρώσει τον δανεισμό της και να έχει στο ταμείο 3,651 εκατ. ευρώ , που αντιστοιχούν σε 0,28 ευρώ ανά μετοχή και αν προσθέσουμε σε αυτό το ποσό και τα 5,609 εκατ. ευρώ που είναι τοποθετημένα σε βραχυπρόθεσμες επενδύεις τότε το cash της ΑΣΚΟ ανεβαίνει σε 9,26 εκατ. ευρώ δηλαδή 0,71 ευρώ ανά μετοχή.

  Η ρευστότητα της ΑΣΚΟ είναι μνημειώδης ... όλες οι υποχρεώσεις είναι 8,292 εκατ. ευρώ, που υπερκαλύπτονται απο το ρευστό της που συνολικά είναι 5,671 εκατ (ταμείο) + 5,609 εκατ. (σε επενδύσεις) = 11,280 εκατ.

  Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 25,914 εκατ ήτοι 1,97 ευρώ ανά μετοχή ... και με την τιμή στο ταμπλό στα 2,3 παίζει με P/BV = 1,16

  Οι πωλήσεις το 2017 σταθεροποιήθηκαν στα 25,954 εκατ. ευρώ (25,756 εκατ. το 2016) ... μόνο το 2008 η ΑΣΚΟ πέτυχε περισσότερες πωλήσεις απο το 2017, όταν και είχαν ανέλθει σε 27,245 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA στα 4,91 εκατ. ευρώ (5,451 εκατ. ευρώ το 2008) , ενώ τα καθαρά κέρδη έκλεισαν στα 2,984 εκατ. ευρώ ήτοι 0,23 ευρώ ανά μετοχή ... και με την τιμή στο ταμπλό στα 2,3 παίζει με P/Ε = 10

  Επιδίωξη του ομίλου είναι η αύξηση των εξαγωγών, οπότε μετά την Κύπρο που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται σχεδιάζει και την είσοδο του στην Ρουμανία.

  Από το 2006 έως σήμερα η ΑΣΚΟ έχει πετύχει, αθροιστικά, συνολικά καθαρά κέρδη 20,489 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 1,707 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως (0,13 ευρώ ανά μετοχή).
  Οι λειτουργικές ταμειακές ροές της είναι άψογες, καθώς έχει εισπράξει σε αυτά τα 12 χρόνια 22,675 εκατ. ευρώ συνολικά.

  Είμαι σίγουρος ότι οι Γάλλοι που είχαν πάρει ποσοστό στην AS Company και κατόπιν το επέστρεψαν στον Ανδρεάδη θα το έχουν μετανιώσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. παρα πολυ καλη εταιρια η ασκο!
   ο ανδρεαδης ειναι νοικοκυρης!
   ουτε εμενα μου αρεσει που εχει επενδυτικα προιοντα...αλλα ενταξει ειναι χαμηλου ρισκου..
   η απαντηση του ειναι οτι ακομα και οι καταθεσεις εχουνε ρισκο...κοιτα κυπρο..οποτε το κανει για διασπορα κινδυνου και οχι για να κερδισει..
   θα προτιμουσα να τα επιστρεψει στους μετοχους αλλα προφανως δεν θελει να πληρωσει το 15 τοις εκατο φορο...οποτε καθε χρονο δινει την μεγιστη επιστροφη κεφαλαιου που μπορει..

   πολυ σημαντικο ειναι οτι ειναι σε εναν κλαδο που οι πωλησεις ειναι καθε χρονο σταθερες και λιγο μειωμενες...η ασκο καταφερνει ολα αυτα τα χρονια να κερδιζει μεριδιο αγορας...μπραβο τους!

   οι εξαγωγες δεν θα βοηθησουν αμεσα...ισως τα επομενα χρονια...αν και στην ρουμανια ειναι ο μεγαλοπελατης τους τα τζαμπο οποτε θα βοηθηθουν αρκετα..
   Παναγος

   Διαγραφή
 29. Καλησπέρα σας κ.Τακη!θα ήθελα την άποψη σας αν εινα εφικτό για τα Φολι-Φολι.Μια δίκαιη τιμή διαπραγμάτευσης για την μετοχή...Ευχαριστω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μηδέν. Υπάρχει μεγάλο ρίσκο να υπάρχει κομπίνα.. Μείνετε μακρία καλύτερα.

   Διαγραφή
  2. Κύριε Μπάμπη αν και έχω απαντήσει για τη ΦΟΛΙ ... ας κάνω μια προσπάθεια να συγκεντρώσω ότι πιστεύω γιαυτήν.

   1) Η περίπτωση της Follie είναι απο τις εταιρίες που έχω πάψει να ανοίγω τον Ισολογισμό τους και να τις κοιτάζω. Ο λόγος είναι ότι έχω πολλές ενδείξεις ότι κάτι βρωμάει και δεν ανοίγω να διαβάσω τους Ισολογισμούς της γιατί φοβάμαι μην με θαμπώσουν με τα νούμερα που παρουσιάζουν οι Κουτσουλιούτσοι και τσιμπήσω και εγώ κανένα χαρτάκι ... οπότε έχω πει στον εαυτό μου, ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. Δεν ανοίγεις Ισολογισμούς της, δεν την μελετάς ... απλά την αγνοείς, γιατί είναι πλανεύτρα!!

   Αν διαβάσετε την ανάλυση που έκανα εδώ
   http://mitarola.blogspot.gr/2017/07/20.html
   (είναι η τελευταία εταιρία, κάτω, κάτω)
   λέω ...
   Τα νούμερα είναι αδίστακτα ... δείχνουν ότι ο όμιλος δεν εισπράττει τα κέρδη του.
   συνολικές χρηματοροές = 502 εκατ. ευρώ!!!! Που είναι το 1 δις οεοοοοο???
   ΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ του ομίλου ... ή αν θέλετε , πολιτική του ομίλου, ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΩ , μοχλεύω τα ίδια κεφάλαια μου και προχωρώ.
   Είναι βέβαιο ότι οι Ισολογισμοί της Follie είναι μοχλευμένοι και περιέχουν ρίσκο. Καμιά σχέση η λογική της διοίκηση Κουτσουλιούτσο με λογικές τύπου Γεράρδου, Βακάκη - όπου αναπτύσσονται με ίδια κεφάλαια και όταν cashάρουν.

   2) Λέω ότι δεν είναι ΑΛΑΠΙΔΑ η Follie και να κουλάρετε .... μην μπερδεύετε ανόμοια πράγματα Ικτίνους, Αλαπίδες ΦΟΛΕΣ και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Τα πράγματα είναι απλά .... η Follie δεν είναι τόσο λαμπερή όσο φαίνεται, αλλά ΑΛΑΠΙΔΑ δεν είναι. Τώρα αν οι Κουτσουλιούτσοι ξέρουν τι πραγματικά αξίζει η εταιρία τους δεν το γνωρίζω ... έχω επιφυλάξεις.

   Πάντως για εμένα η δίκαιη αποτίμηση της Follie είναι πιο κάτω .... ο κύριος Δρομέας που αγόρασε σήμερα δεν νομίζω ότι θα χάσει. Ίσως όμως να βιάστηκε.

   3) όμως πάλι δεν θα έβαζα το χέρι μου στη φωτιά ότι αυτά που γράφω στο 2 ότι είναι σωστά. Μπορεί να είναι ΟΛΑ ΛΑΘΟΣ ... βλέπετε η μητρική δεν βγάζει κέρδη είναι απο πάντα ζημιογόνα και αν η μητρική είναι ζημιογόνα, γιατί τελικά να έχει κέρδη ο όμιλος??
   Άρα μήπως είναι ΑΛΑΠΙΔΑ?

   4) τελείως αυθαίρετα (τρελός είμαι λέω και καμιά τρέλα) θα αφαιρούσα απο τη Follie 1 δις απο τα ίδια κεφάλαια της και θα αποτιμούσα τη λογιστική της αξία περί τα 12 ευρώ ανά μετοχή, ενώ τα καθαρά της κέρδη θα τα έστελνα στα 50 με 60 εκατ. ευρώ κάπου μεταξύ 0,75 με 0,9 ευρώ ανά μετοχή.
   Ο υπολογισμός των κερδών γίνεται με αποδοχή των ταμειακών λειτουργικών ροών κατά μέσο όρο ανά έτος. Αποδέχομαι δηλαδή τις ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές ως κέρδη ....

   Άρα μέσα στην τρέλα μου λέω ότι κάτω απο τα 8 ευρώ αξίζει το ρίσκο ... ώστε να υπάρχουν περιθώρια για ένα καλό κέρδος. Δεν θεωρώ ότι η Fidelity έχει φάει παπά (μπορεί όμως να τον έχει φάει).
   σαν πως πρώτη φορά θα είναι?? Δηλαδή στις Αλαπίδες ποιοι ήταν μέσα?? Πάντως η Fidelity σίγουρα ήξερε ότι η μετοχή ήταν υπερτιμημένη αλλά γούσταρε να θεωρείται απο την μάζα υποτιμημένη.

   5) Ο δανεισμός ξερω οτι το μεγαλυτερο μερος του το εχει η μητρικη η οποια ειναι ζημιογονος με κακες χρηματοροες. Με 500 εκατ δανεια η μητρικη και 150 στο ταμειο και εγω αμφισβητω αν μπορει να πεισει οτι μπορει να τον αποπληρωσει.

   Οπότε κατέληξα στο συμπέρασμα ....
   Αφηστε καλυτερα .. δεν θα ασχοληθω καθολου με την μετοχη. Μελετησα λιγο τον Ισολογισμο του 17 (παροτι ειχα πει δεν ξανανοιγω ισολογισμο της φολι) και τρομαξα. Πολυ σσχημα τα σποτελεσματα. Καλυτερα να πεσω νσ κοιμηθω....

   Διαγραφή
  3. Προσωπικά στην συνεδρίαση της Παρασκευής σαν πεταλούδα θαμπώθηκα απ΄την μεγάλη πτώση και μπήκα νωρίς. Στο -10% πούλησα τη θέση (ευτυχώς) πειθαρχόντας στις αρχές μου (stop loss).

   Ωστόσο η εταιρεία όπως σωστά λέτε δεν είναι ΑΛΑΠΙΣ ούτε καν ΦΡΙΓΟ. Έχει και κάποια ασημικά στο σεντούκι η ρευστοποίηση των οποίων στην ανάγκη θα μπορούσαν να της δώσουν ανάσες. Στον ισολογισμό της 31/12/2017 έχουν μετοχές της Dufry 150εκ και άλλα 50εκ. σε ένα Collar & Booster Hedging Instrument (να πω την αλήθεια δεν ξέρω τι είναι αυτό). Φαίνεται επίσης να έχουν και μεγάλο ταμείο.

   Θα συμφωνήσω απολύτως με το συμπέρασμα σας. Οι μεγάλες αναταράξεις απαιτούν και γερό στομάχι. Για την βδομάδα που έρχεται "καλυτερα να πεσω νσ κοιμηθω". Σαν έλληνας μικροεπενδυτής όμως θα ήθελα πολύ να νικήσουν τόσο ο Κουτσό όσο και οι συνάδελφοι που τόλμησαν...και νομίζω έχουν αρκετές πιθανότητες.

   Διαγραφή
 30. Ένα μεγάλο μπράβο στον Ικτίνο το κτήνος! Και φυσικά στους ανθρώπους πίσω από αυτόν για τη σκληρή και αποδοτική δουλειά τους. Χαίρομαι τριπλά λόγω εντοπιότητας αλλά και λόγω ότι με αφορμή τα "εγκαίνια" αναγνώρισα στο πρόσωπο του Μορφονιού έναν αξιόπιστο και "θεμελιώδη" play-er ή αιώνιο boy του χρηματιστηρίου!

  Αποτελέσματα ουδέτερα για τις μπανκιες σήμερα, μιας και δεν είχαμε απρόοπτα στα αποτελέσματα και πάνω κάτω ήταν αναμενόμενα βάσει της μεθοδολογίας και των παραδοχών που ακολούθησαν. Νομίζω καλά κάνει το μπανκινγκ και μας θυμίζει την ιταλική περίπτωση και η εκτίμηση μου είναι ότι και οι 4 θα επιχειρήσουν αμκ.

  Το πιο πιθανό είναι αυτή που φαίνεται καλύτερη να ξεκινήσει πρώτη. Ορμώμενη από 1-2 θετικά που περιμένει στον ισολογισμό της και ρυθμίζοντας τις προβλέψεις της για το τέλος της χρονιάς μπορεί να δημιουργήσει το απαραίτητο θετικό μομεντουμ.

  Σημείο προβληματισμού (και άκομψο) οι αλλαγές στην ετε λίγο πριν την ανακοίνωση της επιτυχίας στα στρες τεστ

  Ευρωβ και πειρ δικαίως 3-4η θέση με ισχυρή πιθανότητα -αν συνεχίσουν οι μεγαλομέτοχοι της και τα επόμενα χρόνια- η ευρωβ να είναι το επόμενο νο1

  και για να μην ξεχνιόμαστε, ευνοημένος είναι η εταιρία τύπου "δεη" που με τραπεζική σταθερότητα και αναβαθμισμένο περιβάλλον θα παίξει το χαρτί της ανανέωσης=βελτίωσης του τραπεζικού της δανεισμού ή τύπου turn around story που θα μπορεί να κάνει αμκ ή ρύθμιση δανείων και πλέον να εξελιχθεί από φήμη σε γεγονός. Με 2 παραδείγματα που έχω στο μυαλό μου από τον κ.Μορφονιό. Controversial και τα δύο :-)

  Το ένα πιστεύω θα είναι ο ΠΑΠ μιας και οι κινήσεις εκεί δείχνουν ότι ετοιμάζεται για την επόμενη φάση. Όχι βέβαια για να γίνει πύραυλος αλλά τα επόμενα -καλά τουριστικά -χρόνια να γίνει ικτίνος στη θέση του θωρηκτού. Σημείο αναφοράς τα 0,35 και η πορεία μετά το reverse που μπορεί να δώσει ευκαιρίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Lorac Το ένα είναι ο ΠΑΠ ... το άλλο???

   Διαγραφή
  2. Για ΠΑΠ ο Τακαρος δηλώνει μακροπρόθεσμος ... αδιαφορώ τι λέγονται και τι γράφονται. Τα ίδια λεγόντουσαν και για τον Ικτίνο τόοοοοτε που λέτε κύριε Lorac. Στα 0,23 με 0,28 πήρα τα χαρτιά μου ... όσα μπόρεσα, ήθελα περισσότερα. Αλλά εγώ δεν αγοράζω σε μια ή 2 ή 3 συνεδριάσεις ... αλλά σε ποοοοοοολλές και απο λίγα κάθε ημέρα. Ε ο ΠΑΠ δεν έκατσε πολύ σε αυτά τα επίπεδα. Αν τα νούμερα του φτιάξουν κατά πολύ θα πάρω και περισσότερα .... προς το παρόν τον αγνοώ.

   Εκείνη την παλαιά εποχή που αναφέρεστε λέγαμε και για ΕΥΠΙΚ στα 0,3!!!
   Δείτε και αυτό .... μόνο εδώ θέλει προσοχή λόγω Κύπρου και χαμηλής εμπορευσιμότητας.

   http://www.interlife.info/InterlifeFiles/InterlifeGR/pdf/EtisiesOikonikesKatastaseis/INTERLIFE_2017.pdf

   Thanks κύριε cofferoomboy!!

   Διαγραφή
 31. Δάσκαλε πώς βλέπεις την αποχώρηση του χρεοκοπημένου ψυχάρη απο τον κέκρωπα, πήγαν στην αλφα λόγω χρεών (την τετάρτη έγινε πλειστηριασμός του σπιτιού του ) μυρίζομαι χοντρό τζόγο προσεχώς Μανώλης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. κ. Τάκη θα ήθελα την άποψη σας.
  Σε ένα πρόσφατο άρθρο του ο μικρομετοχος σύγκρινε την ff με τον Καράτζη και ούτε λίγο ούτε πολύ κατέληγε στο συμπέρασμα ότι είναι το ιδιο, γιατί ο Καρατζης έχει πρόβλημα με το cash flow του (αγνοώντας ότι η εταιρεία έχει μεγενθυνθεί μέσα στην κρίση, ότι υλοποιεί συνεχως νέες παραγωγικές επενδύσεις και επεκτείνεται σε νέους τομείς και ότι δεν έχει δανεισμό).
  Προσωπικά θεωρώ το ως άνω άρθρο ως απόδειξη της θεωρίας του Αϊνστάιν ότι τα μόνα άπειρα είναι το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία και για το πρώτο δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι.
  Θα ήθελα όμως και τη δική σας έμπειρη άποψη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βαλε link για να δουμε τι εγραφε και να καταλαβουμε !

   Διαγραφή
  2. Δεν συγκρίνω ανόμοιες εταιρίες ... γενικώς αποφεύγω να συγκρίνω εταιρίες. Απλώς επιλέγω εταιρίες.
   Για τη ΦΟΛΑ δεν έχω να πω κάτι άλλο.

   Για τον Καράτζη τα έχω αναλύσει όλα εδώ ...
   http://mitarola.blogspot.gr/2014/10/blog-post_13.html#more
   όταν σχεδόν όλοι κοιμόντουσαν ... τώρα που πάει για placements τον βλέπουν όλοι.

   Πηγαίνετε, κύριε Ξενοφών, στην ανάλυση μου στη σελίδα 10 ... κοιτάξτε τους μέσους όρους της δεκαετίας και ελέγξτε αν τα αποτελέσματα του Καράτζη το 2014, 2015 , 2016, 2017 είναι ΟΚ.

   Είναι εύκολο να δώσετε μόνος σας την απάντηση.

   Διαγραφή
  3. κυριε ξενοφων ο καρατζης θα κινδυνευσει μονο στην περιπτωση που κανει το λαθος να αγορασει μοναδες παραγωγης λιγνιτη.ενας αλλος κινδυνος ειναι να κανει αγοραπωλησιες ηλεκτρικης ενεργιας .αν δεν μπει στο πειρασμο να κανει αυτα τα δυο λαθοι και συνεχισει να παραγει οπωσ μεχρι τωρα η μετοχη μονο προς τα πανω θα βλεπει.τωρα αν καποιοι εφαγαν φολες η τα πηραν για να γραψουν καλλα λογακια και θελουν να συγκρινουν τον αερα κοπανιστο της φολι με μια παραγωγικη εταιρια σαν τον καρατζη αυτο ειναι αλλο θεμα

   Διαγραφή
  4. Κύριε Ελλάνιε δεν νομίζω να κάνει κάποιο από αυτά τα λαθη.
   Νομίζω ότι οι επενδύσεις του θα είναι στην βελτίωση των βιομηχανικών μονάδων του, στα ξενοδοχεία και στις ΑΠΕ. Τομείς που τους γνωρίζει η εταιρεία.

   Διαγραφή
 33. Κύριε ανώνυμε εδώ είναι το link:
  https://www.mikrometoxos.gr/to-mikroskopio-toy-m-m-evgale-lavraki-se-folli-kai-karatzis/

  Σας ευχαριστώ κύριε Τάκη! Αυτήν την ανάλυση την είχατε γράψει σε απανταπά δικού μου ερωτήματος τότε (μόλις είχα ανακαλύψει το blog και ήταν από τις πρώτες μου ερωτήσεις / ωραίες αναμνήσεις...) και ήταν κατατοπιστικότατη! Είχα αρχίσει τότε να φορτώνω Καρτζ και μετά την αναλυσή σας συνέχισα να αγοράζω οποτε είχα ρευστότητα.

  Θα κάνω την άσκηση! Ευχαριστώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Έκανα την άσκηση και το συμπέρασμά μου είναι ότι το άρθρο του μμ είναι ανακριβές.
  Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ξεπέρασαν τα 14.000.000€ και σε αυτές δεν περιελήφθη το τίμημα της πώλησης της θυγατρικής/ακινήτου. Η εταιρεία εισπράττει τα κέρδη της.
  Το εν λόγω τίμημα (15.800.000€) περιελήφθη στις επενδυτικές ταμειακές ροές, για αυτό με ήταν θετικές περίπου 1.800.000€ παρά τις επενδύσεις ύψους πάνω από 14.000.000€ (νέο ξενοδοχείο, μόλις άνοιξε, κλπ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Eγω παντως ακουσα τον κ. Τακη που εγραψε ότι αγορες στα 8 μεσοπρόθεσμα θα δικαιωθουν και αγορασα στα 7,52 το 1/3. Μεχρι τα 5 θα ανοιξω τα αλλα 2/3 μεσα στον Μαιο (..αν κανει). Κατοπιν τον Ιουνιο θα παω Μυκονο και θα την στησω εξω από το κατάστημα της Φολι πουχει κάθε μερα 10μετρα ουρα για 3μηνες, να βγαζω φωτογραφειες. Τι μονο τα καργιολια της QCM θα δημιουργουν εντυπώσεις..Οσο για τον Κουτσολιουτσο περα απο πειστικες απαντησεις πρεπει να βαλλει και το χερι στην τσεπη. 500εκ κανει αυτη την στιγμη η εταιρεια ας βγει(μαζι με τους κινεζους) να βαλλει μια 50νταρα να παρειτο 10% μεσα απτην αγορα να τους κοπει ολονων η περιοδος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. κλειδωμενη και σημερα η φολα-φολα στο -30% για δευτερη μερα δικαιωνοντας με απο το πρωι.που θα σταματησει ο κατηφορος ισως κατω απο το ταληρο .τολμω να εκτεθω και λεω οτι θα σταθεροποιηθει μεταξυ 5ευρω και 3.55 ευρω .αν σπασει καθοδικα και το 3.50 η εταιρια ισως παει για οριστικο φουντο

   Διαγραφή
  2. Καλα τοτε να τρεξω να πουλησω τα φολι να αγορασω τον Λιμπαρ που θα παει 10ευρω. PS ημουν και εγω εχθες στο συνταγμα ενας απο αυτους που διαδιλωνα για την απελευθερωση της κανναβης#@

   Διαγραφή
  3. οχι φιλε ανωνυμε που φοβασαι να πεις το ονομα σου .εσυ να κρατησεις την φολα για παρτυ σου . εγω δεν ειπα σε κανεναν να αγορασει τον τζακ και την φασολια του. ουτε και εδωσα τιμες για τον ΤΖΑΚ.ειπα μαλιστα οτι δεν ειναι μετοχη για τακαρους αλλα μετοχη λαχειο . απλα ρωτησα την γνωμη του τακαρου και την πηρα.απο εκει και περα ομως βγηκα το πρωι οπως και την προηγουμενη παρασκευη και επωνυμα και οχι ανωνυμα οπως εσυ για να προστατεψω καποιους απο τις φαπες της φολας- φολας. τωρα εαν εσυ θελεις την φολα και ελπιζης σε αυτην κρατα την και αγορασε και αλλα κομματια σε τιμη ευκαιριας. μακαρι να κανω λαθος εγω και εσυ και οποιος την εχει σαν επιλογη να κερδιζει.το ξερω ειναι πολυ ασχημο να χανεις τους κοπους σου ειδικα οταν προερχονται απο δουλεια και αποταμιευση.εγω προσπαθησα μεσα απο το βημα που μας δινει ο τακαρος να προστατεψω καποιους .τιποτε περισσοτερο .σου ευχομαι και παλι να εχεις καλλα κερδοι στην επιλογη σου που λεγετε φολι-φολι

   Διαγραφή
  4. Εγω κυριε ανωνυμε δεν θα ασχοληθω καθολου με follie. Ο ισολογισμος του 17 ειναι τρομακτικος. Μακαρι να σας βγει ... αλλα εγω μακρυα. Δηλωνω αδυναμια να την αποτιμησω .. μπορει να εχουμε μπροστα μας μια νεα betanet.
   Oι απαντησεις των Κουτσολιουτσων ηταν τρεις λαλουν και 2 χορευουν.

   Μενω μακρυα απο ολα τα επιπεδα τιμων που μπορει να δει. Ευχομαι καλη τυχη σε ολους.

   Διαγραφή
  5. May 2018 Semi-Annual Index Review:
   o Announcement date: May 14, 2018
   o Effective date: June 1, 2018


   Υπάρχει ένα πρόσθετος κίνδυνος που πρέπει να λάβουν υπ΄όψιν οι βραχυπρόθεσμοι. Σε μια βδομάδα θα ανακοινωθεί η αναθεώρηση δεικτών του MSCI GREECE INDEX (USD). Η Φολι συμμετέχει με μικρό ποσοστό μεν 3,87% αλλά η πιθανή αποπομπή της θα ασκήσει πρόσθετη πίεση (έστω και προσωρινά στην καλή περίπτωση). Η απραξία είναι σπάνια κερδοσκοπική αρετή αλλά νομίζω επιβάλλεται. Τουλάχιστον για τους συνετούς παίχτες.

   Διαγραφή
  6. Το γνωρίζω Ηλια όπως πιστευω και η αγορα{τουλάχιστον οι επαγγελματιες). Παντως πολυ καλα κανεις και το αναφέρεις. Να συνδραμω και εγω λεγοντας ότι ο Κουτσολιουτσος δεχεται πιεσεις από τους συνεταιρους του να βγαλει αγορες στο ταμπλω.

   Διαγραφή
  7. Έχοντας θετικό κλείσιμο στην αμερική εάν δεν βγει κάποια νέα κακή είδηση για τη ΦΟΛΙ καθαρά από από ένστικτο θα έδινα 70% πιθανότητες να ανοίξει θετικά αύριο στο ξεκίνημα και παρά την (λογικά) ενδοσυνεδριακή πίεση πιθανολογώ πως τελικά δεν θα χαθεί το 7 (BV = 0,57 περίπου). Σε ότι με αφορά όμως έχω κατά νου μικρές κινήσεις. Μεγάλωσα, δεν αντέχω την πίεση. Στο τέλος του μήνα επαναξιολογούμε τη σχέση μας με την εταιρεία.

   Διαγραφή
  8. κ. Hippy μέχρι να δούμε την ΦΟΛΙ να βάλει μια από τις Big Four να κάνουν audit, δεν ακουμπάμε την μετοχή. Βγήκε κάποια ανακοίνωση ότι θα το κάνουν αλλά δεν έχω μεγάλες ελπίδες ότι θα γίνει τελικά. Είναι δυνατόν μια εταιρία με 1 δις κεφαλαιοποίηση να έχει μια λογιστική εταιρία που δεν την έχει ακουστά κανείς? Μέχρι και οι πολύ μικρές εταιρίες του ΧΑΑ έχουνε big four για έλενχο και το κόστος δεν είναι μεγάλο, μιλάμε για 30-50 χιλιάδες. Μια εταιρία σαν την ΦΟΛΙ, πολυεθνική, άντε να ήτανε 100-150 χιλιάδες κόστος. Σαφώς και δεν είναι τίποτα μπροστά στο μισό δις που έχει χάσει σε αξία μέχρις στιγμής.

   Ίσως μεσοπρόθεσμα να ανέβει και πάλι η μετοχή, αλλά θα είναι καθαρά speculation χώρις να έχει απαντηθεί καμία αμφιβολία και το ρισκό να πάει στο μηδέν δεν είναι αμελητέο.

   Την καλύτερη περίπτωση που μπορώ να σκεφτώ εγώ (για τους επενδυτές της ΦΟΛΙ) είναι να υπάρχει μεγάλη κομπίνα που να μην έχει όμως σχέση με υπεξαίρεση χρημάτων κλπ αλλά με tax evasion ίσως και για money laundry με τους κινέζους που ναι μεν παράνομα.. αλλά δεν θα επηρέαζαν τόσο την αξία της μετοχής και θα εξηγούσαν τα μαγειρέματα με τους ισολογισμούς..

   Διαγραφή
  9. Το 7 θα χαθει δεν ξερω ποτε αλλα θα δει και χαμηλοτερα νουμερα.

   Διαγραφή
  10. Για ποια BV μιλατε κυριε hippy και λετε 0.57? Αυτην που γραφουν οι Ισολογισμοι, αυτην που προκυπτει αν κουρεψουμε 1 δις ή καποια αλλη?

   Η εταιρια ειναι μοχλευμενη και θελει προσοχη.

   Διαγραφή
  11. Τα πράγματα με το φολί δεν είναι καλά. Καθόλου καλά, ακόμη και αν όπως λέει η επίσημη ανακοίνωση φταίει το κεφάλαιο κίνησης για τις ροές. Κατά τη γνώμη μου από αυτά που είδα πολύ γρήγορα, αυτό ισχύει. Είναι μια σοβαρή δικαιολογία και στέκει. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν είναι καλό για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

   Τώρα με την προσθήκη του κυρίου Dimitri Konstantinidis από πάνω, μου μπήκανε «ψύλλοι στα αυτιά» μήπως τι σενάριο που περιγράφει έχει σοβαρές πιθανότητες να είναι υπαρκτό. Δεν ξέρω.

   Αυτό που ξέρω όμως είναι μια κουβέντα που μου είχε πει κάποιος πριν μια δεκαετία περίπου, «σιγά μη καρφώσω συνάδελφο», ήταν τα λόγια του, σε μια τυχαία συζήτηση, για άσχετο θέμα.

   Άρα και η αδυναμία πρόσληψης ελεγκτή από τις μεγάλες, η αργοπορία που επέδειξε η διοίκηση να απαντήσει στις κατηγορίες, αλλά και το χαρτί με τα σημεία πώλησης που είδα ότι δώσανε στην δημοσιότητα, όλα συνηγορούν στο να μένει κανείς μακριά από την συγκεκριμένη μετοχή, ακόμη και αν οι κατηγορίες δεν ευσταθούν. Ο χρόνος θα δείξει.

   Εύχομαι να διαψευσθεί το αμοιβαίο. Όχι τίποτα άλλο, αλλά στην κατάσταση που είναι η χώρα αυτή τη στιγμή, το τελευταίο που χρειάζεται είναι ένα σκάνδαλο τέτοιου μεγέθους.

   Καλημέρα σε όλους και καλή δύναμη στους μετόχους της εταιρείας.

   Διαγραφή
  12. "Μεγάλη μπουκιά να τρως μεγάλη κουβέντα να μην λες" συμβούλευε η γιαγιά. Σοφή γυναίκα.

   "Put your money where your mouth is" λέει ο ανώνυμος κερδοσκόπος...υπάκουσα και πήρα 500 κομμάτια στο άνοιγμα.

   Προφανώς κ. Τάκη αναφέρομαι στην BV βάσει του ισολογισμού. Το πιθανότερο είναι πως έχετε δίκιο και το νούμερο είναι μαϊμού...πόσο όμως 15-20-30%???

   Χαιρετίζω την επανεμφάνιση του καλού φίλου Μάνου στο μπλογκ...Η απουσία σου σημαντική φίλε.

   Διαγραφή
  13. Πιθανολογώ-ελπίζω πως σήμερα θα παιχτεί ανάποδα το χαρτί...δλδ μετά από τα αρχικά κέρδη θα το χώσουν για να τρομάξουμε οι μαριδαίοι κι αφού τιναχτούν τα αχλάδια θα κλείσει σε ίδια ή ανώτερη από χθες τιμή.

   (αν κάνω λάθος θα επαληθευτεί ξανα η σοφή γιαγιά χα χα...για να δούμε)

   Διαγραφή
  14. https://prnt.sc/jf694f

   Ανάσες για το ομόλογο της λεγάμενης σήμερα. Αλλά βλέπω πως το ΧΑΑ αρχίζει και επηρεάζεται αρνητικά, margin calls? Οψόμεθα!

   Διαγραφή
  15. http://bankingnews.gr/index.php?id=364465

   Κλειδωμένες στο limit down -30% Intralot, Intracom, λόγω φημών ότι η Quintessential θα εκδώσει έκθεση για την εταιρεία

   Άρχισαν τα όργανα....με επιτροπή ανύπαρκτη.....

   Διαγραφή
  16. Intralot αλλη κολαντζα του κερατα.

   Που ειστε κυριε Λουκα???? Τωρα ηταν η ωρα σας!!!

   Διαγραφή
  17. Συμφωνώ μαζί σας ναι, αγαπημένη θεσμικών και τούτη, με τις ζημίες στους μετόχους και τα κέρδη στα δικαιώματα μειοψηφίας!!! Αυτή ναι δεν χρειάζεσαι το Ισραηλοαμερικανάκι να σου πει!!

   Διαγραφή
  18. Το ομόλογο σε ευρώ ανέκαθεν είχε μικρή εμπορευσιμότητα. Οι πραγματικοί αγοραστές (απ΄την εικόνα του Bloomberg) είναι στο 60 δλδ 10% καλύτερα μεν από χθες αλλά πολύ πολύ χαμηλά. Με αποδόσεις σχεδόν διπλασιασμού...ζόρικα τα πράγματα.

   Διαγραφή
  19. http://prntscr.com/jf8uin

   Εικόνα ομολόγου chf.

   Διαγραφή
  20. Περαιτέρω βελτίωση για το ομόλογο της ΦΦ σήμερα. Πράξη τώρα στο 74. ΑποΔείξτε το ταμείο κύριοι της FF για να πάμε παρακάτω!!!

   http://prntscr.com/jfo9uu

   Διαγραφή
  21. Περαιτέρω εικόνες από το ΦΦ ομόλογο σε chf


   http://prntscr.com/jfobav

   http://prntscr.com/jfobnp

   Διαγραφή
 36. Κύριε Τάκη τα σέβη μου.Και το εννοώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεια σας κυριε Νικο ... να μην σας χανουμε.

   Διαγραφή
  2. την intralot την καταντησαν κολαντζα τα αλανια του κοκκαλη για να την παρουν παλι πισω.οταν τα αλανια παρουν παλι τον ελεγχο της εταιριας τοτε θα διαπιστωσουν ολοι ξαφνικα οτι η intralot θα παψει να ειναι μια κολαντζα.το ιδιο πιστευω θα συμβει και με τις αλλες εταιριες του ομιλου .μολις καταφερουν να τις ελενξουν τα αλανια ολα θα αλλαξουν ξαφνικα .η επανοδος των χαρτιων του ομιλου καποια στιγμη θα γινει σιγουρα .βεβαια μεχρι να γινει αυτο μακρια και αλαργα απο τις εταιριες του ομιλου και ειδικα απο την INTRALOT

   Διαγραφή
 37. Σαν παλαιό στέλεχος της εταιρίας Εχω να πω οτι παει απο το κακό στο χειρότερο.Εχει πουλήσει τα Ασημικά σε Ιταλία -Περου που ήταν κερδοφόρα.θελει αρκετή προσοχή και τοίχο τοιχο.Μονο το κομμάτι που εχει στην Αμερική την κραταει ζωντανή...Έως ποτε θα δείξει....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τον Ιούλιο του 2018 τελειώνει και η σύμβαση με τον ΟΠΑΠ.Η σύμβαση αφορα τα λογισμικά τον τυχερών παιχνιδιών κυρίως του στοιχήματος.

   Διαγραφή

Πρόσεχε τι γράφεις.
Αν δεν είσαι καλό παιδάκι θα σε κάνω ντα ντα!!!