Με λένε Τάκη - είμαι γκουρού, όταν γράφω σπάω μεγάλη πλάκα, δίχως να λέω τίποτα για πλάκα.

Οι απόψεις, εκτιμήσεις, αξιολογήσεις ή προβλέψεις, οι οποίες εκφράζονται σ αυτό το blog αποτελούν παλαβομάρες του χρήστη που γράφει με το nick Τάκης Μορφονιός και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών προϊόντων. Στο blog γίνονται συζητήσεις - εκτιμήσεις μεταξύ αγνώστων, οπότε οι αναγνώστες να μην λαμβάνετε τίποτα ως δεδομένο και αληθές.
Συνεπώς, ο,τιδήποτε γράφεται στο www.mitarola.blogspot.gr, δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση για αγορά ή πώληση αξιών ή προτροπή για πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης.

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2018

Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ)


Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, είναι :
 • Διύλιση αργού πετρελαίου και διάθεση καυσίμων (κύρια δραστηριότητα).
 • Εμπορία προϊόντων πετρελαίου συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών πωλήσεων (κύρια δραστηριότητα).
 • Έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων.
 • Παραγωγή και εμπορία πετροχημικών και χημικών.
 • Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της Elpedison, την από κοινού εταιρεία (50/50) με την Ιταλική Edison.
 • Συμμετοχή στο φυσικό αέριο, μέσω της κατά 35% συμμετοχή στη ΔΕΠΑ ΑΕ.
 • Παροχή μελετών και τεχνικών υπηρεσιών για τεχνικά έργα συναφή με θέματα υδρογονανθράκων.
 • Συμμετοχή στη μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, θαλάσσιες μεταφορές)

Διύλιση Πετρελαιοειδών   (κύρια δραστηριότητα)
Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 75% του συνολικού ενεργητικού. Ο Όμιλος διαθέτει τα τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατέχοντας περίπου το 65% της ελληνικής αγοράς στον τομέα του χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών και το μοναδικό διυλιστήριο της Π.Γ.Δ.Μ., στα Σκόπια.
Τα εγχώρια διυλιστήρια του Ομίλου, σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη, καλύπτουν περίπου το 65% της συνολικής διυλιστικής δυναμικότητας της χώρας, με συνολικό δείκτη συνθετότητας Nelson 9,3. Λόγω της γεωγραφικής τους θέσης (παράκτια διυλιστήρια) αλλά και της υψηλής συνθετότητάς τους, έχουν το πλεονέκτημα της εύκολης πρόσβασης αλλά και της δυνατότητας επεξεργασίας όλων των τύπων αργού που είναι διαθέσιμα στην περιοχή. Επιπλέον, οι υποδομές αποθήκευσης και διακίνησης παρέχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης 6,65 εκατ.m3 αργού και προϊόντων.
Διυλιστήριο Ασπροπύργου
 Το διυλιστήριο Ασπροπύργου κατασκευάστηκε το 1958, είναι τύπου FCC και χαρακτηρίζεται από υψηλή συνθετότητα. Είναι ένα από τα πιο σύγχρονα διυλιστήρια στην Ευρώπη καθώς έχει υποστεί μία σειρά αναβαθμίσεων, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι:
1986: έργο μετατροπής υπολειμμάτων με την εγκατάσταση μονάδων FCC, mild hydrocracker, visbreaker και CCR,
1999: αύξηση της διυλιστικής δυναμικότητας στα 148 kbpd
2004: σημαντική αναβάθμιση με εκτεταμένες βελτιώσεις των μονάδων μετατροπής.
 

 Το διυλιστήριο διαθέτει σημαντικό αριθμό κυρίων μονάδων απόσταξης και μεταγενέστερων μονάδων μετατροπής, οι οποίες περιλαμβάνουν: μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης (FCC), μονάδα απόσταξης υπό κενό (vacum distillation unit), μονάδα υδρογονοπυρόλυσης (mild hydrocracker) και μονάδα ιξωδόλυσης (visbreaker) για την αναβάθμιση των υπολειμμάτων ατμοσφαιρικής απόσταξης. Έχει σημαντική δυναμικότητα παραγωγής βενζίνης μέσω των μονάδων ισομερισμού και αναμόρφωσης (CCR).

Το διυλιστήριο περιλαμβάνει μεγάλο ιδιωτικό λιμάνι και δίκτυο αγωγών αργού που το συνδέει με την εγκατάσταση εκφόρτωσης και αποθήκευσης αργού στην Πάχη Μεγάρων, καθώς και αγωγό για τελικά και ημιτελή προϊόντα που συνδέεται με το διυλιστήριο της Ελευσίνας. Επιπλέον, έχει την κύρια ευθύνη παροχής αεροπορικού καυσίμου στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Κατά το 2013, το διυλιστήριο Ασπροπύργου πέτυχε εξαιρετική επίδοση μηχανικής διαθεσιμότητας (99,3%), με ιδιαίτερα χαμηλό αριθμό ωρών διακοπής λειτουργίας μονάδων. 
Το 2014 ολοκληρώθηκε η σύνδεση του διυλιστηρίου με το δίκτυο φυσικού αερίου. Το έργο αυτό αναμένεται να αποδώσει σημαντικά κέρδη, καθώς θα δίνεται η δυνατότητα υποκατάστασης του μαζούτ ιδιοκατανάλωσης με φυσικό αέριο, όταν η τιμή του βρίσκεται σε πιο ανταγωνιστικά επίπεδα. Επίσης, περιβαλλοντικά οφέλη προκύπτουν και από τη μείωση εκπομπών CO2, λόγω της χρήσης φυσικού αερίου, ως καθαρότερο καύσιμο.

 Διυλιστήριο Ελευσίνας
Το διυλιστήριο Ελευσίνας έχει ημερήσια δυναμικότητα διύλισης 100 χιλ. βαρέλια και πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η αναβάθμισή του, ένα έργο ύψους €1,4 δισ. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει την εγκατάσταση τριών κύριων μονάδων, της μονάδας υδρογονοπυρόλυσης υψηλής πίεσης (hydrocracker) δυναμικότητας 39.000 βαρελιών/ημέρα, της μονάδας θερμικής πυρόλυσης (flexicocker) δυναμικότητας 20.000 βαρελιών/ημέρα και της μονάδας απόσταξης υπό κενό.

Στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο αποτελούν, τόσο η μεγάλη αποθηκευτική δυναμικότητα του διυλιστηρίου, ύψους 3,3 εκατ.m3 σε αργό και προϊόντα πετρελαίου όσο και η εφοδιαστική υποδομή του για τη διαχείριση των εισαγωγών και των εξαγωγών. Η τελευταία περιλαμβάνει μεγάλες ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις και σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων. Το διυλιστήριο συνδέεται μέσω αγωγών με το τερματικό στην Πάχη και με το διυλιστήριο του Ασπροπύργου.

Η αναβάθμιση έχει ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου καθώς έχει αυξηθεί η παραγωγή μεσαίων κλασμάτων σε αντικατάσταση μαζούτ υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, μεγιστοποιώντας τη χρήση αργών υψηλού θείου για την παραγωγή ντίζελ (ULSD).

Η παραπάνω επένδυση έχει σημαντικές θετικές περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, καθώς μειώθηκαν όλες οι εκπομπές ρύπων. Συγκεκριμένα, οι εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) μειώθηκαν κατά 70,2%, οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου (“NOx”) κατά 11,6% και οι εκπομπές σωματιδίων (PMS) κατά 84,2%.

Τέλος, μετά την αναβάθμιση, το διυλιστήριο έχει αυξήσει την ευελιξία του σε σχέση με την προμήθεια αργού πετρελαίου, καθώς είναι σε θέση να επεξεργάζεται 100% αργό υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, βαρέα προϊόντα αργού, καθώς και ημικατεργασμένα προϊόντα στις μονάδες μετατροπής (hydrocracker complex).

Το αναβαθμισμένο διυλιστήριο Ελευσίνας ξεκίνησε την εμπορική του δραστηριότητα το δεύτερο εξάμηνο του 2012 και εντός του 2013 ολοκλήρωσε τη διαδικασία αριστοποίησης όλων των μονάδων. Κατά το Β’ εξάμηνο το διυλιστήριο λειτούργησε σχεδόν στο 100% της δυναμικότητάς του, ενώ πολλές μονάδες ξεπέρασαν τις αρχικές προδιαγραφές σχεδιασμού.

 Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης
Το 2011 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα αναβάθμισής του, το οποίο αφορούσε τρεις βασικούς τομείς: (α) την ανανέωση των μονάδων απόσταξης, (β) την αύξηση της αποθηκευτικής δυναμικότητας για την ενίσχυση της ευελιξίας στην τροφοδοσία αργού και (γ) την προσθήκη μιας μονάδας καταλυτικής αναμόρφωσης (CCR,15 χιλ. βαρέλια ανά ημέρα) καθώς και μιας μονάδας αποθείωσης για την αύξηση της παραγωγής βενζίνης και ντίζελ.

Το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης συνδέεται μέσω αγωγού με το διυλιστήριο του Ομίλου στα Σκόπια, το μοναδικό διυλιστήριο στην Π.Γ.Δ.Μ.

Το 2013 στο αναβαθμισμένο διυλιστήριο Θεσσαλονίκης συνεχίστηκε η λειτουργία με διύλιση αργών υψηλού περιθωρίου διύλισης, ελαχιστοποίηση του πρόσθετου (ΜΤΒΕ) για την παραγωγή βενζινών και ελαχιστοποίηση κατανάλωσης φυσικού αερίου. Το διυλιστήριο, με τη νέα μονάδα Καταλυτικής Αναμόρφωσης (CCR), κατεργάστηκε επιπλέον της ίδιας παραγωγής νάφθας, τη διαθέσιμη νάφθα από το διυλιστήριο Ελευσίνας, αυξάνοντας το συνολικό περιθώριο των διυλιστηρίων του Ομίλου. Επιπλέον, μετά από εφαρμογή προγράμματος προληπτικής συντήρησης σε αγωγούς και ατμοπαγίδες πέτυχε βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης.

Διυλιστήριο OKTA 
Το 1999, ο Όμιλος απέκτησε το διυλιστήριο ΟΚΤΑ στα Σκόπια (π.Γ.Δ.Μ.) μέσω της θυγατρικής του EΛ.Π.ET. Βαλκανική. Η ΟΚΤΑ συνδέεται μέσω αγωγού με το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης, για μεταφορά προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. ντίζελ). Η τοποθεσία του διυλιστηρίου προσδίδει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη διάθεση προϊόντων στην εσωτερική αγορά των Σκοπίων, μέσω εμπορικών εταιρειών, και εξαγωγών σε γειτονικές χώρες των Βαλκανίων. Το 2014 η ΟΚΤΑ εστίασε σε δραστηριότητες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και διέθεσε 516 χιλ. τόνους.


Εμπορία Πετρελαιοειδών   (κύρια δραστηριότητα)
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, πέραν των πωλήσεων από τα διυλιστήρια προς εμπορικές εταιρίες, δραστηριοποιείται και στην εμπορία πετρελαιοειδών (λιανικό επίπεδο) τόσο στην Ελλάδα μέσω της θυγατρικής μέσω της θυγατρικής του ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ, με τα σήματα EKO και BP.
 
Στις 26 Ιουνίου 2009 τα ΕΛΠΕ εξαγόρασαν το δίκτυο πρατηρίων της BP.
Η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 359 εκατ. ευρώ, ποσό που συμπεριλαμβάνει την ανάληψη καθαρού δανεισμού και άλλων υποχρεώσεων, ύψους ευρώ 40 εκατ. ευρώ.
Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, τα ΕΛΠΕ αποκτούν 1.100 πρατήρια καυσίμων... περίπου 326.000 ευρώ ανά πρατήριο , αποθηκευτικές εγκαταστάσεις χωρητικότητας 170 χιλ. κυβικών μέτρων, σε όλη την επικράτεια και τον τομέα εμπορικών και βιομηχανικών πελατών της BP.

 
Σήμερα .... Διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο με πάνω από 1681 πρατήρια (εκ των οποίων 907 είναι πρατήρια ΕΚΟ και 774 λειτουργούν με το σήμα της ΒΡ), σε σύνολο αγοράς περίπου 5.500 πρατηρίων, 15 εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, 23 σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, 2 εμφιαλωτήρια υγραερίου σε Βορρά και Νότο και μία μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών. Αυτή η εκτεταμένη υποδομή εφοδιασμού είναι το αποτέλεσμα της εξαγοράς και της ενοποίησης μιας σειράς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη λιανική αγορά κατά τη διάρκεια των 10 τελευταίων ετών. Η υπάρχουσα υποδομή δίνει τη δυνατότητα στον Όμιλο να έχει μία σημαντική παρουσία, τόσο στην ηπειρωτική χώρα όσο και στη λιανική αγορά των ελληνικών νησιών καθώς και στις γεωγραφικά διάσπαρτες εγκαταστάσεις αεροδρομίων.

 Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας 
Οι δραστηριότητες του Ομίλου στην ηλεκτρική ενέργεια έχουν ως βασικό άξονα την παραγωγή ενέργειας μέσω της ELPEDISON POWER και τη διασυνοριακή εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελληνική αγορά μέσω της ELPEDISON ENERGY. Η συμμετοχή του Ομίλου και στις δύο εταιρείες είναι μέσω της ELPEDISON BV (50% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., 50% EDISON), η οποία συμμετέχει σε κάθε μία από τις ELPEDISON POWER και ELPEDISON ENERGY με ποσοστό 75.78%.  

Η ΕLPEDISON BV ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης

Ο Όμιλος λειτουργεί δύο μονάδες συνδυασμένου κύκλου, συνολικής ισχύος 810 MW, μέσω της ELPEDISON, κοινοπραξία με την ιταλική EDISON. Δραστηριοποιείται επιπλέον στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με χαρτοφυλάκιο άνω των 200 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.


Προμήθεια Μεταφορά και Εμπορία Φυσικού Αερίου 
Ο Όμιλος συμμετέχει κατά 35% στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ), που αποτελεί τον κύριο εισαγωγέα και πάροχο φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ο ΔΕΣΦΑ, 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ, που αποτελείται από το σύστημα μεταφοράς αερίου υψηλής πίεσης και τον τερματικό σταθμό LNG στη Ρεβυθούσα, βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης εναλλακτικής αξιοποίησης.
Η ΔΕΠΑ ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης

Η αξία της συμμετοχής στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την 31η Δεκεμβρίου 2017, η οποία αντικατοπτρίζει το 35% στον Όμιλο ΔΕΠΑ, ανέρχεται στα €659 κατ.
 
Πετροχημικά / Χημικά
Ο Όμιλος διαθέτει και λειτουργεί το μεγαλύτερο συγκρότημα πετροχημικών/χημικών στην Ελλάδα.
Το κύριο μέρος των εγκαταστάσεων είναι στη Θεσσαλονίκη και παράγει πολυπροπυλένιο, PVC, βιομηχανικούς αλειφατικούς διαλύτες (white spirit, εξάνιο κλπ.), και καυστική σόδα/χλώριο.
Οι μονάδες των πετροχημικών λειτουργούν σε ενοποιημένη βάση με το διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης και χρησιμοποιούν πεντάνιο, νάφθα και ελαφρά κηροζίνη που χρησιμοποιούνται σαν πρώτες ύλες στις μονάδες παραγωγής βιομηχανικών διαλυτών. Επίσης αξιοποιούν κοινές υποδομές βοηθητικών παροχών και άλλων εγκαταστάσεων υποστήριξης. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του τομέα πετροχημικών και της ανάπτυξης νέων προϊόντων τεχνολογίας αιχμής και υψηλής προστιθέμενης αξίας, ο Όμιλος προχώρησε τα τελευταία χρόνια σε περαιτέρω καθετοποίηση της παραγωγικής βάσης με την κατασκευή μονάδων προπυλενίου στον Ασπρόπυργο, πολυπροπυλενίου στη Θεσσαλονίκη και ΒΟΡΡ φιλμ στην Κομοτηνή. 


Οι δραστηριότητες των πετροχημικών επικεντρώνονται κυρίως σε περαιτέρω επεξεργασία προϊόντων των διυλιστηρίων, όπως προπυλένιο, πολυπροπυλένιο, διαλύτες και ανόργανα, καθώς και εμπορία στην εσωτερική αγορά. Μέρος της παραγωγής γίνεται στον Ασπρόπυργο, όπου παράγεται το προπυλένιο, ενώ οι περισσότερες μονάδες χημικών βρίσκονται στο διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι η παραγωγή πολυπροπυλενίου στηρίζεται στην τεχνολογία της Basel, η οποία θεωρείται ως μία από τις κορυφαίες διεθνώς.
Με βάση την συμμετοχή στα οικονομικά μεγέθη η αλυσίδα προϊόντων προπυλενίου και πολυπροπυλενίου αποτελούν τη βασική δραστηριότητα του ομίλου.


Έρευνα & Παραγωγή υδρογοναθράκων 
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. 
Συγκεκριμένα, συμμετέχει, ως διαχειριστής, με ποσοστό 50% στην παραχώρηση του Δυτ. Πατραϊκού Κόλπου μαζί με την Edison (50%), με ποσοστό 25% σε κοινοπραξία με την εταιρεία Calfrac (75%) στην Παραχώρηση του Θρακικού Πελάγους και με ποσοστό 25% μαζί με την Total (50%) και την Edison (25%) στη θαλάσσια περιοχή «Block 2» καθώς και ως διαχειριστής (100%) στις δύο χερσαίες περιοχές της Δ. Ελλάδας, «Άρτα-Πρέβεζα» και «ΒΔ Πελοπόννησος».

Επιπλέον, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει ανακηρυχθεί ως Επιλεγείς Αιτών στην θαλάσσια περιοχή «Block 10» στον Kυπαρισσιακό Κόλπο, ενώ έχει υποβάλλει προσφορές για παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και παραγωγής στη θαλάσσια περιοχή «Block 1», βόρεια της Κέρκυρας καθώς και ως μέλος κοινοπραξίας για δύο θαλάσσιες περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης (με Total και ExxonMobil) και μία θαλάσσια περιοχή στο Ιόνιο (με Repsol).

Τα Ελληνικά Πετρέλαια την τελευταία δεκαετία έχουν ''μεγαλώσει'' ως εταιρεία και αυτό φαίνεται από τα Ενσώματα Πάγια που έχουν απογειωθεί στα 3,312 δισεκατομμύρια ευρώ από 855 εκατ. το 2008, αλλά και από τις αποσβέσεις των 194,67 εκατ , έναντι των 132,5 εκατ του 2008. Αυτό οφείλεται σε μια σειρά επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν από τα ΕΛΠΕ ... συγκεκριμένα :
 • το 2009 η BP HELLAS μεταβιβάζει τα εμπορικά δικαιώματά της στην Ελλάδα στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, συμπεριλαμβανομένων του δικτύου πρατηρίων καυσίμων, αποθηκευτικών χώρων, καθώς και εμπορικών και βιομηχανικών πελατών.
 • το 2010 και 2011 ολοκληρώνονται οι εργασίες ανέγερσης νέων μονάδων στο διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα γίνεται η μεγαλύτερη ιδιωτική βιομηχανική επένδυση στην Ελλάδα, που αφορά στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του διυλιστηρίου Ελευσίνας.
Το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης των Ελληνικών Πετρελαίων έγινε με ξένα κεφάλαια ... με αποτέλεσμα ο τραπεζικός δανεισμός να ανέρχεται πλέον σε 2,82 δισεκατ. ευρώ από 1,2 δισεκατ. το 2007. Η αύξηση του τραπεζικού δανεισμού κατά 1,6 δισεκατ. ευρώ έχει οδηγήσει το συντελεστή μόχλευσης των ιδίων κεφαλαίων στο 43,17% από 27,54% το 2007.

Ο καθαρός δανεισμός σε επίπεδο ομίλου ανέρχεται σε 1,8 δισεκ. ευρώ αυξημένος κατά 800 και πλέον εκατομ. ευρώ σε σχέση με το 2007. 
Το ύψος του τραπεζικού δανεισμού ανέρχεται σε 2,820 δισεκ. ευρώ, ενώ στο ταμείο υπάρχουν 1,02 δισεκατ ευρώ ... ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το δανεισμό των ΕΛΠΕ. 
Αν ο καθαρός δανεισμός έπεφτε κατά 1 δισεκατ ευρώ, τότε ο συντελεστής μόχλευσης θα επανερχόταν στο 25%, σε επίπεδα που βρισκόταν πριν το 2008, ενώ παράλληλα τα ΕΛΠΕ θα είχαν λιγότερα χρηματοοικονομικά έξοδα. Αν μπορούσε ο όμιλος να ελαττώσει τον καθαρό τραπεζικό δανεισμό του κατά 1 δισεκ. ευρώ τότε θα μπορούσε να ευνοηθούν τα ενοποιημένα κέρδη κατά 50 και πλέον εκατ. ευρώ

Εντός του 2018 τα Ελληνικά Πετρέλαια πρέπει να αναχρηματοδοτήσουν - αποπληρώσουν 1,1 δις ευρώ απο δάνεια που λήγουν .... φυσικά ο όμιλος δεν θα έχει το παραμικρό πρόβλημα για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού του, καθώς εγγύηση αποτελούν τα ταμειακά του διαθέσιμα (1,1 δις ευρώ), αλλά και οι ισχυρές ταμειακές ροές .


Προσέξτε !!!!
Οι αθροιστικές λειτουργικές χρηματοροές απο το 2007 ανέρχονται σε 5,38 δισεκατ. ευρώ όταν ο όμιλος έχει εμφανίσει ΣΥΝΟΛΙΚΑ ενοποιημένα καθαρά κέρδη 1,1 δις ευρώ (απο το 2007). Αυτό εξηγείται λόγω των υψηλών αποσβέσεων που διενεργούνται (συνολικές αποσβέσεις απο το 2007 = 1,9 δις ευρώ).
Άρα ο όμιλος μπορεί χάρη των εξαιρετικών χρηματοροών του να αποπληρώσει (όταν το θελήσει) το δανεισμό του, αλλά και να κάνει τις απαραίτητες επενδύσεις του. 
Το πρώτο μέλημα, σε ότι αφορά τα θεμελιώδη, θα πρέπει να εντοπιστεί στην μείωση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού κατά 1 δισεκατ. ευρώ ή στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά 1 δισεκ ευρώ .... κάτι το οποίο θεωρείται ότι είναι εφικτό να συμβεί εντός της επόμενης πενταετίας αν δεχτούμε τις εξής προϋποθέσεις :  
 • καθαρά ετήσια κέρδη 350 εκατ. ευρώ
 • απόδοση μερίσματος στους μετόχους 150 εκατ. ευρώ (0,5 ευρώ ανά μετοχή)
Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν τα ίδια κεφάλαια των ΕΛΠΕ να ανεβαίνουν κατά 200 εκατ, ετησίως ... οπότε σε μια πενταετία να ξεπεράσουν τα 3 δισεκ ευρώ (10 ευρώ ανά μετοχή)
Στο κλείσιμο της χρήσης 2017 τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ΕΛΠΕ ανέρχονται σε 2,308 δισεκατ ευρώ ήτοι 7,55 ευρώ ανά μετοχή.
Για το 2017 με την τιμή της μετοχής στα 8 ευρώ : P/BV = 1,06
Στόχος για το 2022 : ΒV > 3 δισεκ ευρώ .... ΒV ανά μετοχή > 10 ευρώ

Πρέπει το management των ΕΛΠΕ να κάνει καλύτερη διαχείριση και να κάνει ότι ακριβώς έκαναν οι Βαρδινογιάννιδες στην Μοτορ Οιλ. Δείτε με ποιόν τρόπο  ανεβάζει η Μότορ Όιλ τα ίδια κεφάλαια της απο το 2013 εως σήμερα ....
ενώ ταυτόχρονα κατεβάζει τον καθαρό δανεισμό της απο το 2011 . Επιτέλους οι Βαρδινογιάννιδες κατάλαβαν ότι δεν πρέπει να δίνουν υψηλά μερίσματα (κάτι που κάνει η ΕΧΑΕ σήμερα και τα θεμελιώδη της όλο και χαλάνε) .... αλλά να σβήσουν το δανεισμό τους. Σήμερα η ΜΟΗ είναι ισχυρότερη απο ποτέ γιαυτό και η μετοχή της πέταξε ενώ η μετοχή των ΕΛΠΕ σέρνεται ....  την ίδια οικονομική πολιτική πρέπει να ακολουθήσουν και τα ΕΛΠΕ.  

Ας επιστρέψουμε όμως στα Ελληνικά Πετρέλαια. Οι πωλήσεις του ομίλου, για το 2017, έκλεισαν στα 7,994 δισεκατ. ευρώ αυξημένες για πρώτη φορά, μετά το 2012, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά όταν και έκλεισαν στα 6,613 δισεκατ. (2016). Η πτώση των πωλήσεων από το 2012 οφείλεται στην πτώχευση της χώρας καθώς η κατανάλωση καυσίμων στην Ελλάδα μειώθηκε σημαντικά αλλά και λόγω της κατάρρευσης στη ζήτηση του πετρελαίου θέρμανσης. 

Η ραγδαία πτώση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου κατά τα έτη 2013 - 2014 είχε αρνητική επίπτωση στην αποτίμηση των αποθεμάτων με αποτέλεσμα όλες οι εταιρείες του κλάδου να καταγράψουν ζημιές. Αυτό σε συνδυασμό και με το ότι το  2013 χαρακτηρίστηκε από τη δυσχέρεια στην προμήθεια αργών πετρελαίων και των κυρώσεων στις εισαγωγές πετρελαίου από το Ιράν που παρέμειναν σε ισχύ το 2013, όπου προστέθηκαν οι πολιτικές ταραχές στο Ιράκ και τη Λιβύη, που επηρέασαν αρνητικά την παραγωγή και τις εξαγωγές αργών από τις συγκεκριμένες χώρες, ενώ πτώση σημείωσαν και οι εξαγωγές Ρωσικού αργού προς την Ευρώπη καθώς μετατίθενται προς την Κίνα και Άπω Ανατολή, οδήγησαν σε αύξηση του κόστους προμήθειας πρώτων υλών για τα διυλιστήρια της Μεσογείου που, σε συνδυασμό με την ασθενική ζήτηση για προϊόντα στις χώρες της Νότιας Ευρώπης και παράλληλα την αύξηση εισαγωγών έτοιμων προϊόντων (κυρίως diesel) από Β. Αμερική και Μέση Ανατολή, είχαν σαν αποτέλεσμα τη συμπίεση των περιθωρίων διύλισης που διαμορφώθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα της δεκαετίας.
Έτσι τα ΕΛΠΕ καταγράφουν τα έτη 2013 και 2014 ιστορικές ζημιές της τάξης των 269,229 εκατ ευρώ, 365,292 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Το 2017 η ανάκαμψη των τιμών αργού πετρελαίου επηρέασε θετικά την αποτίμηση αποθεμάτων. Επίσης η σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 14% , καθώς και η ενισχυμένη κερδοφορία των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, κυρίως λόγω των επιδόσεων του ΔΕΣΦΑ οδήγησαν τα Καθαρά Κέρδη 2017 στα 381,72 εκατ. που αντιστοιχούν σε 1,25 ευρώ ανά μετοχή.
Τα EBITDA του 2017 ανήλθαν στα  850,2 εκατ ευρώ και αποτελούν το υψηλότερο επίπεδο ιστορικά, κυρίως λόγω της βελτίωσης των επιδόσεων όλων των διυλιστηρίων του Ομίλου.
Όμως με αποσβέσεις στα 200 εκατ. ευρώ, χρηματοοικονομικά κόστη maximum 200 εκατ. ευρώ τότε τα προ φόρων κέρδη κατεβαίνουν στα 450 με 500 εκατ. ευρώ ... κάτι που δείχνει ότι με τον τρόπο που διοικούνται τα ΕΛΠΕ, είναι δύσκολα επιτεύξιμη η φετινή κερδοφορία, καθώς οι συγκυρίες δεν θα είναι κάθε χρόνο ευνοϊκές.
Με την τιμή στα 8 ευρώ έχουμε : Ρ/BV = 1,06 και P/E = 6,4  
                                                                                               Η ανάλυση των ΕΛΠΕ έγινε στις 06/04/2018

51 σχόλια:

 1. Εξαιρετική η ανάλυση! Παραθέτω όμως εδώ μια διαφορετική άποψη όπως τη δημοσίευσε προ ημερών ο μ/μ.

  https://www.mikrometoxos.gr/apokleistiko-ekthesi-tis-credit-suisse-gia-omv-kolafos-gia-ta-elpe/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτός είναι ο δημοσιογράφος, απο ανέκαθεν γουστάρει ΜΟΗ, και του γυρίζουν τα εντόσθια με ΕΛΠΕ.
   Σχετικά με Λάτση ....
   Να μην διαβάζω εξυπνάδες ότι τάχα μου ο Λάτσης είναι μάγκας που αγόρασε ΕΛΠΕ στα 3,9 και Θαααααα τα πουλήσει στα 8,1 γιατί θα σκάσει η κοιλάρα μου απο τα γέλια. Μεγαλύτερο κορόιδο δεν υπήρξε στα τραπεζικά δρώμενα ... του έσκασε η ΕΥΡΩΒ στα χέρια του και χαμπάρι δεν πήρε ... ακόμη τα έχει με τον Νανόπουλο που δεν τον άφησε να πουλήσει το 2006 την κωλοτράπεζα του και την έφαγε.
   χαχαχα ο Λάτσης είναι ο έξυπνος που θα πουλήσει ΕΛΠ στα 8,1 και ο ξένος που θα αγοράσει ΕΛΠΕ στα 8,1 και θα πάρει το 51% είναι ο πανίβλακας !!!

   Διαγραφή
  2. Προσωπικά θεωρώ σκάνδαλο να αποκρατικοποιηθούν τα ΕΛΠΕ με 8,1!!! Αλλά είπαμε τώρα κυβερνούν οι αριστεροί και μπορούν αυτοί να πουλάνε όπου γουστάρουν και σε όποια τιμή θέλουν, αφού έχουν το αριστερό πλεονέκτημα!! μπουχουχουχου

   Εμένα μου αρέσει η ανάλυση του Αναλητη ... είναι πιο μέσα στα πράγματα. Η μόνη ένσταση μου είναι ότι πρέπει να αλλάξει το managementκαι ίσως αυτό που περιγράφει να γίνει το 2019 και όχι φέτος!!!

   https://www.mikrometoxos.gr/alitis-ta-elpe-tha-einai-blue-chip-tis-chronias-kai-ochi-mono/

   Διαγραφή
  3. Σε ότι με αφορά ... εγώ θα αγοράσω στα 7 αν πάει. Αν δεν πάει ΚΑΛΑ ΣΑΣ ΚΕΡΔΗ!!!!

   Διαγραφή
  4. Σίγουρα και η ανάλυση της Credit Suisse κάπου θα αποσκοπεί. Ίσως να θέλει να κατευθύνει τη μαρίδα να πετάξει τα χαρτιά. Παρόλα αυτά κρατάω αυτό που είχατε πει κύριε Τάκη ότι πρόκειται για μακροπρόθεσμη επένδυση. Θέλει να χώσεις χαρτί μέσα, με καλό σημείο εισόδου και να μην το κοιτάς κάθε μέρα. Μπαούλο δηλαδή που λέμε και πετάς και τα κλειδιά απ το παράθυρο...

   Διαγραφή
 2. Σε holding, με ενισχυμένο ρόλο του Δημοσίου, οι συμμετοχές των ΕΛΠΕ στις έρευνες υδρογονανθράκων

  συγνωμη,για να καταλαβω η σημερινη μετοχη που εχω στο χαα εχει μεσα την τιμη απο τις συμετοχες αυτες,πως θα δωσουν το 51% χωρις τις συμμετοχες αυτες

  γιατι αν παρουν τις συμετοχες απο το 51% θα τις παρουν και απο τις δικες μου μετοχες

  η ΔΕΗ εδωσε το δικτυο αλλα ΕΔΩΣΕ ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ και μετοχες απο το δικτυο
  σε οσους ειχαν μετοχες τις ΔΕΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Χρήστος Ανέστη κυριε Τακη! Μεταξύ ΕΛΠΕ και ΜΟΗ στις τρέχουσες τιμές, ποιαν θα επιλέγατε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το ένα είναι θωρηκτό (ΜΟΗ) το άλλο έχει story (ΕΛΠΕ) ... δεν ξέρω την απάντηση.

   Διαγραφή
 4. Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά σε όλους, με Υγεία!

  Τι λέτε κύριε Τάκη θα μας κάνει τη χάρη να γυρίσει προς τα 7?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τώρα δεν νομίζω ... μετά το μέρισμα και την πώληση του 51% ίσως δώσει ευκαιρία. Αν πάλι δεν γυρίσει θα δω πως θα τα πάει το καινούργιο management και δεν έχω πρόβλημα αν πεισθώ να αγοράσω και ψηλότερα.

   Διαγραφή
 5. Κύριε Τάκη δεχτείτε τις θερμότερες ευχές μου.Να είστε πάντα καλά και να σας καμαρώνουμε για την διαύγεια της σκέψης σας.Χρόνια σας πολλά.
  Χρόνια πολλά και για εσάς αγαπητοί θαμώνες της σελίδας του Τάκαρου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χρόνια πολλά κύριε Νίκο ... να είστε καλά και να μην σας χάνουμε.

   Διαγραφή
 6. Χρόνια πολλά εύχομαι σε όλους του Τακαρόπληκτους ...

  περιμένοντας με αδημονία τον οδοντίατρο μου να επιστρέψει Πέμπτη πρωί, καθώς η αριστερά πλευρά μου (ά ρε Τσίπρα πήρες την εκδίκηση σου) πρήστηκε και με πονά αφόρητα το τελευταίο δοντάκι μου. Μαύρα τα μαντάτα απο εχθές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χρονια πολλα!!! Με την μεταβαση απο τον Χειμωνα στην Ανοιξη εχω παρομοια θεματα με τα δοντια κ εγω καθε χρονο. Υπομονη μεχρι την Πεμπτη με niflamol αν χρειαστει κ ολα θα πανε καλα. Περαστικα.

   Διαγραφή
 7. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
  ΚΑΛΑ ΚΕΡΔΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
  ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Τάκαρε, το θωρηκτό ΓΕΒΚΑ το βλέπω δυνατό. Πάνω από 0.64 βλέπω να κάνει δυνατή κίνηση. Τη γνώμη σου παρακαλώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εταιρία θωρηκτό ....όπου κάτω από πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες, όπως πτώχευση της Ελλάδος, μνημόνια και έλευση Τσιπροκαμένων στην εξουσία, η εταιρεία παρόλο την πτώση του κύκλου εργασιών κατά 45,38%, από το 2008, θωρακίστηκε και δεν απειλείται η ύπαρξη της.

   Τι έχει καταφέρει η ΓΕΒΚΑ!!!
   1) Να μειώσει τις συνολικές της υποχρεώσεις στα 7,584 εκατ. ευρώ, απο 26,225 εκατ. ευρώ το 2008 .... αυτό επιτεύχθηκε με τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού στα 2,485 εκατ. ευρώ απο 20,2 εκατ το 2008.
   Μείωσε κατά 17,715 εκατ. ευρώ το δανεισμό της μέσα στη δυσκολότερη οικονομική κατάσταση που έζησε η χώρα.

   2) Οι απαιτήσεις του ομίλου έχουν πέσει στα 7,7 εκατ. ευρώ απο 20,4 εκατ. το 2008.

   Συνολικές λειτουργικές χρηματοροές απο το 2008 = 29,824 εκατ. ευρώ
   Συνολικά καθαρά κέρδη απο το 2008 = 7,155 εκατ. ευρώ
   Συνολικές αποσβέσεις απο το 2008 = 3,806 εκατ. ευρώ.

   Τι να λέμε τώρα. Εταιρία ΘΩΡΗΚΤΟ.

   Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 23,118 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,96 ευρώ, ήτοι η μετοχή στα 0,58 διαπραγματεύεται στο 0,6 της BV.

   Οι πωλήσεις έχουν σταθεροποιηθεί στα 23 με 25 εκατ ευρώ τα 5 τελευταία χρόνια ... όταν κάποτε έκανε πωλήσεις 41 και 42 εκατ. ευρώ (2006, 2007)... το αποτέλεσμα είναι η κερδοφορία να είναι μειωμένη και να διαπραγματεύεται με ένα Ρ/Ε της τάξης του 20 με 30.

   Τα κέρδη της είναι της τάξης των 0,02 με 0,03 ευρώ ανά μετοχή (538 χιλιάδες καθαρά κέρδη το 2016) ενώ δεν φαίνεται η διοίκηση να πιστεύει ότι τα άσχημα είναι πίσω ... οπότε θα έπρεπε να αυξάνει αποθέματα , να ανοίγει τραπεζικό δανεισμό και να προσδοκά αύξηση πωλήσεων.

   Για το 2017 οι πωλήσεις έφθασαν στα 23,458 εκατ ευρώ, μειωμένες σε σχέση με το 2016 κατά 2,42%, όμως η αύξηση του συντελεστή μικτού κέρδους στο 23,38% απο 22,49% το 2016 και η πτώση του χρηματοοικονομικού κόστους είναι οι βασικοί παράγοντες που συνετέλεσαν στην θετική μεταβολή των καθαρών μετά από φόρους κερδών της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη.

   Έτσι η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 675 χιλιάδες ευρώ (538 χιλιάδες το 2006) που αντιστοιχούν σε 0,03 ευρώ ανά μετοχή. Οπότε στην τιμή των 0,58 έχουμε : P/E = 19,33 και P/BV = 0,6.

   Αν καταφέρει να βελτιώσει την κερδοφορία της, δηλαδή να βγάζει κέρδη μετά φόρων πέριξ του 1,5 εκατ. ευρώ .... τότε η μετοχή θα ξεκινήσει να κινείται προς το 1,5 ευρώ ... σε πρώτη φάση.

   Η ανάλυση της ΓΕΒΚΑ έγινε στις 08/04/2018

   Διαγραφή
 9. Καλησπερα σας. Δουλεψα και σας παρουσιαζω τις 11 πρωτες εταιρίες που εχουν δημοσιευσει τα αποτελεσματα τους, τα κερδη τους για το 17 κ το τωρινο P/E της μετοχης τους..
  Προσοχη...Δεν εψαξα να δω δανεια, ιδια κεφαλαια και αν τα κερδη ειναι μουσαντενια (εκτακτα κτλ).
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ............ΚΕΡΔΗ..........ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ.....P/E
  ΠΛΑΙΣΙΟ...........€4.9εκατ..........4,4...........19,82
  ΕΥΔΑΠ.............€43,5εκατ.........6,1...........14,93
  QUEST.............€5,912εκατ........11,80.........23,78
  ΚΡΙ-ΚΡΙ...........€7,34εκατ.........3,93..........17,70
  ΑΝΕΜΟΣ............€9,8εκατ..........1,745.........14,72
  ΚΡΗΤΩΝ............€325χιλ...........0,77..........12,62
  ΙΚΤΙΝΟΣ...........€9,012εκατ........3,38..........10,72
  PROFILE...........€1,02εκατ.........1.31..........15,16
  PAPERPACK.........€1.383εκατ........3,38...........9,66
  ΕΛΤΡΑΚ............€4,937εκατ........3,24...........9,22
  ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ.......€420,39χιλ........0,43..........51,81

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ακόμη 21 εταιρίες που εχουν δημοσιευσει τα αποτελεσματα τους, τα κερδη τους για το 17 κ το τωρινο P/E της μετοχης τους..
   Προσοχη...Δεν εψαξα να δω δανεια, ιδια κεφαλαια και αν τα κερδη ειναι μουσαντενια (εκτακτα κτλ)....
   ΕΤΑΙΡΕΙΑ............ΚΕΡΔΗ..........ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ.....P/E
   ΠΛΑΣ ΘΡΑΚΗΣ.......€10,6εκατ.........2,51..........10,41
   ΟΤΕ...............€192,7εκατ........11,65.........29,61
   ΕΥΑΘ..............€16,45εκατ........4,92..........10,86
   ΤΙΤΚ..............€42,7εκατ........21,80..........39,25
   ΜΥΤΙΛ.............€154,6εκατ.......10,50...........9,72
   ΑΔΜΗΕ.............€23εκατ...........1,894.........189,4
   ΣΑΡΑΝΤΗΣ..........€28.63εκατ........14,30.........17,45
   ΟΠΑΠ..............€126.2εκατ........9,725.........24,62
   VIOHALCO..........€83.8εκατ.........3,71..........11,47
   ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ.........€313.6εκατ........18,62..........6,58
   AUTOHELLAS........€31.6εκατ.........23,60..........9,12
   ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ.....€83.7εκατ..........4,78..........14,59
   ΜΙΝΟΑ.............€4.1εκατ...........2,4...........62,66
   ΑΡΑΙΓ.............€60.4εκατ..........9,26..........10,95
   ΜΠΡΙΚ.............€940χιλ............1,86..........23,60
   ΑΝΕΚ..............€9.8εκατ...........0,09...........1,70
   ΦΟΥΡΛΗΣ...........€10εκατ............5,58..........28,81
   GRIVALIA..........€63,1εκατ..........9,17..........14,71
   ΝΗΡΕΥΣ............€23,4εκατ..........0,2795.........3,51
   FLEXOPACK.........€7,383εκατ.........6,30...........10,0
   TRASTOR...........€3χιλ..............0,80............N/A

   Διαγραφή
  2. Ακομη 11 εταιριες με τα κερδη του 17. Η φριγο εχει αρνητικα ιδια κ οι καρατζης κ ελσστρον ειχαν και εκτακτα κερδη απο πωληση ξενοδοχειου κτλ....

   ΕΤΑΙΡΙΑ...................ΚΕΡΔΗ..........ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ.....P/E

   ΕΛΤΟΝ............... .€3,33 εκατ..................1,565......... 12,56
   ΙΝΤΕΡΚΟ..............€2,742 εκατ..................5,2......... 19,91
   ΕΥΠΙΚ............. .€15,975 εκατ................3,77............6,49
   ΦΡΙΓΟ............ ..€14,937 εκατ...............0,238...........5,66 (Αρνητικά ιδια)
   ΕΛΑΣΤΡΟΝ.........€3,13 εκατ....................1,42.............8,36
   ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ.......€1,003 εκατ.................3,36.............14,93
   M.L.S...................€1,8 εκατ.....................4,34.............29,94
   FOLLIE................€212 εκατ...................16,44.............5,19
   ΙΑΣΩ...................€10,51 εκατ..................0,94..............10,93
   ΚΑΡΑΤΖΗ...........€8,958 εκατ...................7,5...............12,29
   ΕΥΑΠΣ...............€16,449 εκατ.................4,87.............10,75

   Διαγραφή
  3. Να ειστε καλα κ Βαμμενε.
   Ακομα 5 εταιριες που παρουσιασαν αποτελεσματα σημερα. Παρουσιαζω ΜΟΝΟ κερδοφορες εταιριες.

   ΕΤΑΙΡΙΑ...................ΚΕΡΔΗ..........ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ.....P/E

   ΑΣΚΟ....................€2,985 εκατ.................2,30..............10,11
   ΔΕΗ......................€88,7 εκατ...................2,688.............7,03
   LOGISMOS.... .....€40.359 χιλ..................0,36..............42,35
   ΑΤΤΙΚΑ.................€1,25 εκατ...................1,60.............246,15
   ΕΛΓΕΚΑ...............€1,6 εκατ.....................0,19...............3,77 (Εκτακτα κερδη απο πωληση συμμετοχής)

   Διαγραφή
  4. Σας ευχαριστω κ.Στελιο κ να προσθεσω οτι η Ελγεκα θα ειχε ζημιες χωρις την πωληση της Arivia γιαυτο πριν αγορασουμε οτιδηποτε θελει πολυ μελετη κ προσοχη. Τα p/e πολλες φορες δεν αντιπροσωπευουν το αν ειναι φθηνη μια εταιρια. Περιμενουμε την Δευτερα και τις υπολοιπες εταιριες κ ελπιζουμε κ ο κ.Τακης να βγαλει κανα νεο λαυρακι!

   Διαγραφή
  5. Προσθέστε αν θέλετε και τη ΜΕΝΤΙ (έβγαλε αποτελέσματα χθες):

   ΜΕΝΤΙ...............1,747 εκατ.....................0,93...............2,35 (Εκτακτα κέρδη από πώληση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου)

   Διαγραφή
  6. Επίσης στην ΑΝΕΚ, μπορείτε να προσθέσετε:
   (Έκτακτα κέρδη από διαγραφή τόκων και αναδιάρθρωση τραπεζικού δανεισμού)

   Διαγραφή
  7. Εισηγμένες: Με 20% «έτρεξαν» τα κέρδη του 2017
   Η εικόνα των μέχρι τώρα δημοσιευθέντων ετήσιων αποτελεσμάτων. Πού αποδίδουν οι χρηματιστηριακοί αναλυτές τις βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις των εισηγμένων εταιρειών. Αναλυτικός πίνακας.
   http://www.euro2day.gr/news/market/article/1610464/eishgmenes-me-20-etrexan-ta-kerdh-toy-2017.html

   Διαγραφή
 10. Δεν βρηκα πουθενα σχολιο σου για νηρεα....καποια γνωμη?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν θέλετε να κερδίσετε ποτέ στις χρηματαγορές θα πρέπει να ψάχνετε περισσότερο και να ερευνάτε τα πάντα ... παρόλο που ο χρόνος είναι λίγος.

   Τέλος πάντων ...
   μπείτε εδώ
   http://mitarola.blogspot.gr/2018/04/paper-pack.html
   και διαβάστε

   Διαγραφή
  2. ευχαριστω δεν το προσεξα

   Διαγραφή
 11. Κύριε Τάκη τα ΕΛΠΕ έχουν έρθει σε απόσταση βολής στα 7,23. Τι λέτε, θα τα " πυροβολήσετε"?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ειπα 7 οχι 7.23 .... ανεβαινει και η τιμη του πετρελαιου στενευουν και τα περιθωρια διυλισης παμε για ασχημο 6μηνο ... εχουμε Ιταλιες εχουμε ΦΟΛΕΣ .... για ελατε κατω απο 7 περικαλω ....

   Διαγραφή
  2. Απο εδώ και κάτω μπαίνουμε στο παίγνιο και εμείς ...

   Διαγραφή
  3. Και επειδή έχει κόψει το μερισματάκι ... δεν σας το κρύβω ότι η πρώτη τιμή στόχος μου είναι τα 6,5 ... δειλά δειλά.

   Διαγραφή
  4. Μάλλον περιμέναμε πολλοί στο 6,5 γι αυτό και δεν μας έκανε τη χάρη. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες καλές μετοχές που τις περιμένω χαμηλότερα. Μπορεί να ακολουθήσει και κανένα bull trap για να αγοράσουμε πιο ψηλά.

   Διαγραφή
 12. Πού είσαι κ δρομέα-τζωρτζη---- τι λες στα 0.22 έφτασε πάλι η μετοχή ΔΡΟΜ ,αξίζει να πάρουμε κανένα διχίλιαρο ευρώ κομμάτια ΄???? ήσουν πολύ ένθερμος πρίν 2-3 μήνες
  Μανώλης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σσσσσσσσσσσσσσσ κ.Μανώλη κινδυνεύουμε να φάμε στη μάπα και δεύτερη τετραλογία
   αφιερωμένη στο.......................
   http://www.lifo.gr/uploads/image/715763/DSC00578_-_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF.jpg

   Διαγραφή
 13. Αργά και σταθερά πλησιάζει στον 1ο στόχο. Πολύ κοντά, ίσως και λίγο χαμηλότερα από στόχο βολής Μορφονιού (7). Το θέμα είναι εάν η έξοδος της Παρασκευής από τον δείκτη της Msci την οδηγήσει κατευθείαν στον 2ο στόχο που είναι κάτω από 6,66


  Συμφωνώ με Μορφονιό δυσκολίες στο 2ο τρίμηνο και μετά. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι όσοι ασχολούνται εμπορικά με ΙΡΑΝ ετοιμάζουν -θεωρητικά- έξοδο στο 3ο τρίμηνο και μετά, λόγω επιστροφής κυρώσεων από κ. Τραμπ.

  Εικόνα όπου φαίνεται το τετράγωνο αναμονής - με όχι τυχαία χρώματα -και η πτωτική ακολουθία που προκλήθηκε από την απώλεια του χαμηλού του ορίου κοντά στα 7,60

  Κάτι που έμαθα πρόσφατα και δεν έχω ακόμα κάτσει να υπολογίσω μακροπρόθεσμα το ΤΙ και το ΓΙΑΤΙ είναι η πρόθεση των Αζέρων να φτιάξουν διυλιστήριο στη Τουρκία. Πάντως θα πρέπει σίγουρα να απασχολήσει ανταγωνιστές και εξαγωγούς προϊόντων πετρελαίου στη φιλήσυχη γείτονα χώρα.

  https://invst.ly/7ljo5


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πιθανολογώ πως θα έχετε υπ΄όψιν σας φίλε Lorac το άρθρο...αλλά μια επανάληψη δεν βλάπτει

   https://www.mikrometoxos.gr/apokleistiko-ekthesi-tis-credit-suisse-gia-omv-kolafos-gia-ta-elpe/

   Διαγραφή
  2. Φίλε Ηλία,έδωσα τα ΕΛΠΕ σε δυο δόσεις,8,6 και 7,6.Οι χθεσινοί πιθανοί υποψήφιοι αγοραστές της πλειοψηφίας των ΕΛΠΕ δείχνουν ότι μάλλον ορθώς έπραξα.
   Καλημέρα σε όλους.

   Διαγραφή
 14. Τάκη, δεν μας κάνεις ένα update για τα ΕΛΠΕ? Πως σου φάνηκαν τα αποτελέσματα του εξαμήνου?
  Εγω τα βρίσκω εξαιρετικά, φοβάμαι απλώς τις πολιτικοοικονομικές εξελίξεις και είμαι σε δίλημμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλώνω και εγώ ενδιαφέρον για το update του κ.Τάκη.

   Δηλώνω και προβληματισμό από την εξέλιξη του αντίπαλου διυλιστηρίου στην περιοχή. Όταν ολοκληρωθεί το project αυτό από κάπου θα φάει και ελπε-μοη είναι κοντά του.

   Διαγραφή
  2. Να προσθέσω και τη δική μου παράκληση για τα ΕΛΠΕ...Είμαι χρόνια στη μετοχή, ξεφόρτωσα μαζικά πέρυσι το καλοκαίρι πάνω από το 50% της θέσης μου γύρω στο 8 αλλά τρώγομαι συνεχώς να τα ξαναπάρω, με συνεχή μπρος - πίσω ως προς το σωστό timing και την τιμή, με αποτέλεσμα πλήρη αδράνεια...
   Ένα update από τον κύριο Τάκη ελπίζω να με ξεμπλοκάρει, τουλάχιστον να πάρω μια απόφαση!

   Γρηγόρης

   Διαγραφή
  3. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό που γράφει ο Μικρομέτοχος? Ότι τα κερδη προέρχονται από την μεγαλύτερη αποτίμηση των αποθεμάτων και δεν ειναι πραγματικά?
   "Το A’ Εξάμηνο 2018, τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA των ΕΛΠΕ ανήλθαν στα €336 εκ. (2017: €457εκ.) και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €128 εκ. (2017: €224εκ.). Κύριοι λόγοι για τη μεταβολή των συγκρίσιμων αποτελεσμάτων αποτελούν τα χαμηλότερα περιθώρια διύλισης και η ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου (ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ και στην ΜΟΗ φυσικά)

   Η αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου (+47% vs Α’ Εξάμηνο 2017) οδήγησε σε σημαντικά κέρδη αποτίμησης αποθεμάτων (€150εκ.), καθώς και υψηλότερα έσοδα από πωλήσεις (€4,67 δισ. +15%), με τα Δημοσιευμένα κέρδη EBITDA στα €473εκ. (+25%) και τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη στα 225 εκατ. (+34%)."

   Διαγραφή
  4. Πρός Ανώνυμο : ο κος Τάκης τόχει πεί και δηλώσει...είπαμε να διαβάζετε τα κείμενα προσεκτικά...κάτω από 6.50 € αγοράζει και πάντα σιγά-σιγά (γιαβάς γιαβάς) ...αναφέρομαι στα ΕΛΠΕ. Αν θέλετε και τη δική μου γνώμη να σκέφτεστε μετά τον 10/2018 για αγορά στα ΕΛΠΕ

   Διαγραφή
  5. Προφανώς και έχω διαβάσει όλα όσα έχει γράψει ο κύριος Τάκης για τα ΕΛΠΕ (και όχι μόνο).
   Ευχαριστώ για την προσωπική σας εκτίμηση του timing, υπάρχει κάποιο σκεπτικό / πληροφορία από πίσω ;

   Γρηγόρης

   Διαγραφή
 15. Από τη στήλη BlackBox του liberal.gr

  - Έχουμε και μια δυσάρεστη εξέλιξη στο μέτωπο των αποκρατικοποιήσεων. Έφτασε η στιγμή που πρέπει να ξεχάσουμε την πώληση των Ελληνικών Πετρελαίων. Μη αναζητάτε αποδείξεις και επίσημες ανακοινώσεις, αλλά... το λαλούν στο υπουργείο Οικονομίας, το λαλούν και στο Κεφαλάρι, το λαλούν και στα κεντρικά των ΕΛΠΕ, ακόμα και στα Χανιά το λαλούν όπου εκλέγεται ο Γ. Σταθάκης.

  - Ο κύβος ερρίφθη και το ναυάγιο της αποκρατικοποίησης έχει ήδη δρομολογηθεί. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητά από τον αγοραστή να υποβάλει και δημόσια πρόταση για τα ποσοστά των μικρομετόχων. Οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται να προσφύγουν δικαστικά εναντίον της διαδικασίας, ενώ έκλεισαν και την πόρτα στα μούτρα στους εκπροσώπους της Glencore και δεν τους επέτρεψαν να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ. Επιπλέον στην αγορά συζητείται ότι η Glencore τελικά μπορεί και να μην υποβάλει προσφορά, οπότε πώληση με έναν διαγωνιζόμενο δεν θα προχωρήσει. Η στήλη προειδοποιεί τους αναγνώστες της ότι πολλά θα ακούσουν, θα γίνονται και δημόσιες διαβεβαιώσεις ότι όλα προχωρούν, διαδικασίες θα εξελίσσονται, αλλά πώληση δεν θα γίνει, τουλάχιστον με αυτήν την κυβέρνηση.
  https://www.liberal.gr/arthro/218282/Blackbox/2018/Black-Box-392018.html

  Γρηγόρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν ίσχυε αυτό, δεν έπρεπε να πέφτει μετοχή, με μεγάλο όγκο?
   Δεν το ξέρουν οι insiders?

   Διαγραφή
  2. Η πώληση με άλλη κυβέρνηση, και όχι με το τσίρκο, ευνοεί όλους τους μετόχους, μικρούς και μεγάλους. Υπομονή και τσίμπημα σε διορθώσεις

   Διαγραφή
 16. ΜΟΗ τι δουλειά έχει άραγε στα ΜΜΕ; Αρνητική είδηση για μένα. Core business ναι, business γενικώς ΟΧΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Πρόσεχε τι γράφεις.
Αν δεν είσαι καλό παιδάκι θα σε κάνω ντα ντα!!!