Με λένε Τάκη - είμαι γκουρού, όταν γράφω σπάω μεγάλη πλάκα, δίχως να λέω τίποτα για πλάκα.

Οι απόψεις, εκτιμήσεις, αξιολογήσεις ή προβλέψεις, οι οποίες εκφράζονται σ αυτό το blog αποτελούν παλαβομάρες του χρήστη που γράφει με το nick Τάκης Μορφονιός και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών προϊόντων. Στο blog γίνονται συζητήσεις - εκτιμήσεις μεταξύ αγνώστων, οπότε οι αναγνώστες να μην λαμβάνετε τίποτα ως δεδομένο και αληθές.
Συνεπώς, ο,τιδήποτε γράφεται στο www.mitarola.blogspot.gr, δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση για αγορά ή πώληση αξιών ή προτροπή για πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης.

Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018

Ικτίνος αποτελέσματα Ά εξαμήνου 2018

Σε αυτό το thread θα γίνονται συζητήσεις και σχόλια που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εταιρεία Ικτίνος. Σεβαστείτε τον κανόνα .... 
Μιλάμε για το χαρτί του 2017 και 2018 !!!

Ικτίνος αποτελέσματα Ά εξαμήνου 2018 

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

ΔΕΗ και εμπορικές απαιτήσεις

Σε αυτό το thread θα γίνονται συζητήσεις και σχόλια που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εταιρεία ΔΕΗ. Σεβαστείτε τον κανόνα .... 

Πρόβλημα 1 ... οι εμπορικές απομειώσεις της ΔΕΗ
Οι εμπορικές απαιτήσεις της ΔΕΗ ανέρχονται σε 1,325 δισεκατομ. ευρώ, επί συνολικών εμπορικών απαιτήσεων 4,181 δις ευρώ.

Στις συνολικές απαιτήσεις των 4,181 δις ευρώ, έχει διενεργηθεί πρόβλεψη απομείωσης 2,855 δις ... δηλαδή η ΔΕΗ έχει απομειώσει το 68,29% των συνολικών εμπορικών απαιτήσεων της.

ΔΕΗ

Σε αυτό το thread θα γίνονται συζητήσεις και σχόλια που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την ΔΕΗ. Σεβαστείτε τον κανόνα ....

Ικτίνος

Σε αυτό το thread θα γίνονται συζητήσεις και σχόλια που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εταιρεία Ικτίνος. Σεβαστείτε τον κανόνα .... 
Μιλάμε για το χαρτί του 2017 και 2018 !!!

Ικτίνος συζητήσεις

Σε αυτό το thread θα γίνονται συζητήσεις και σχόλια που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εταιρεία Ικτίνος. Σεβαστείτε τον κανόνα .... 
Μιλάμε για το χαρτί του 2017 και 2018 !!!

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

ΠΕΡΣΕΥΣ .... γιατί η μετοχή εκτοξεύχθηκε απο τα 4 σεντς στα 0,9 ευρώ και εξακολουθεί να παραμένει φθηνή?

Η δραστηριότητα της Εταιρίας επικεντρώνεται αποκλειστικά στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων διατροφής ψαριών (ιχθυοτροφών).
Από το 1994 μέχρι και σήμερα η εταιρεία σχεδιάζει και παράγει εξειδικευμένες ιχθυοτροφές με την εμπορική επωνυμία ΙΧΘΥΣ καλύπτοντας τις διατροφικές ανάγκες των ιχθυδίων σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους.
Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε ιδιόκτητο οικόπεδο 22.000 τ.μ. στο Ζευγολατιό Κορινθίας. 


Μετοχική σύνθεση

Μεταξύ των βασικών μετόχων της Εταιρείας, ήτοι της WISE MANAGEMENT SA (συμφερόντων Κυριακού - ΑΝΤΕΝΑ), της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ και του κου Γ. Αντύπα έχει υπογραφεί η από 18.7.2007 συμφωνία μετόχων. Στην εν λόγω συμφωνία ορίζεται πως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από επτά (7) μέλη, εκ των οποίων τρεις (3) θα υποδεικνύονται από την ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.,τρεις (3) από την WISE και ένας (1) θα είναι ο κ. Γ. Αντύπας (ή άλλο πρόσωπο κοινής αποδοχής μεταξύ ΣΕΛΟΝΤΑ και WISE).

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2007 μεταβιβάστηκε το 54% της Περσεύς απο την εταιρία Ευρωσυμμετοχές (Αθηναϊκές Συμμετοχές) στους νέους μετόχους .... συγκεκριμένα μεταβιβάστηκαν συνολικά προς την Ιχθυοτροφεία Σελόντα 7.134.253 μετοχές, στην εταιρεία Wise Management 1.140.774 μετοχές και στον κ. Γ. Αντύπα 1.034.447 μετοχές στην τιμή των 0,7 ευρώ.

Ακολούθησε υποχρεωτική δημόσια πρόταση από Σελόντα - Wise στην τιμή των 1,99 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης προσφέρθηκαν από του μετόχους που αποδέχτηκαν τη Δημόσια Πρόταση 566.823 μετοχές, ήτοι μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 3,29% ......Εποχικότητα πωλήσεων
Λόγω των βιολογικών χαρακτηριστικών του ψαριού, οι ποσοτικές ανάγκες διατροφής του μεταβάλλονται ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού εκτροφής.
Το στοιχείο αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υψηλή κατανάλωση ιχθυοτροφών κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου (Ιούνιος - Οκτώβριος), κατά την οποία πραγματοποιείται το 65% των πωλήσεων του έτους.


Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π (ΙΝΤΕΡΚΟ)


Intercontinental International (INTEPKO)
Η Εταιρεία συστάθηκε στις 22 Μαρτίου 2013. Η ΑΕΕΑΠ ελέγχεται από την κυπριακή Αjolico Trading Limited σε ποσοστό 71,4%, στην οποία μέτοχοι είναι ο Παναγιώτης-Αριστείδης Χαλικιάς, η Παναγιώτα Χαλικιά και η Ελένη Χαλικιά με 33,3% έκαστος.
Η πρώτη επένδυση της εταιρείας πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2012 και αφορά την απόκτηση ενός χαρτοφυλακίου 14 εμπορικών ακινήτων από την πρώην Εμπορική Τράπεζα.
Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ΙΝΤΕΡΚΟ είναι ..... εδώ .....

Πρόκειται για 20 ακίνητα εντός Ελλάδας με αξία αποτίμησης 63,15 εκατ. ευρώ , αντικειμενικής αξίας 37,042 εκατ. ευρώ ... με αξία κτήσης 58,521 εκατ. ευρώ.
Η πλειονότητα των ακινήτων της, ήτοι τα 14, είναι μισθωμένα στην Alpha Βank, ως τραπεζικά υποκαταστήματα. Ένα κτήριο γραφείων και καταστημάτων στην περιοχή του Ολυμπιακού Χωριού στις Αχαρνές Αττικής είναι μισθωμένο στο ΙΚΑ .... ένα στον ΑΒ Βασιλόπουλο και ένα στον Σκλαβενίτη.