Με λένε Τάκη - είμαι γκουρού, όταν γράφω σπάω μεγάλη πλάκα, δίχως να λέω τίποτα για πλάκα.

Οι απόψεις, εκτιμήσεις, αξιολογήσεις ή προβλέψεις, οι οποίες εκφράζονται σ αυτό το blog αποτελούν παλαβομάρες του χρήστη που γράφει με το nick Τάκης Μορφονιός και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών προϊόντων. Στο blog γίνονται συζητήσεις - εκτιμήσεις μεταξύ αγνώστων, οπότε οι αναγνώστες να μην λαμβάνετε τίποτα ως δεδομένο και αληθές.
Συνεπώς, ο,τιδήποτε γράφεται στο www.mitarola.blogspot.gr, δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση για αγορά ή πώληση αξιών ή προτροπή για πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης.

Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

Ελληνικές εξαγωγές (Εμπορικό ισοζύγιο) αυτή η μάχη πρέπει οπωσδήποτε να κερδηθεί. Είναι απαράδεκτο μόλις το 14% του ΑΕΠ μας να είναι προιόν των εξαγωγών. Μόνο την Κύπρο ξεπερνάμε.

Στην 4ετία 2009-2012, καταγράφεται αύξηση κατά 57% των ελληνικών εξαγωγών καθώς και σχεδόν διπλασιασμός της συμμετοχής τους στο ΑΕΠ της χώρας (από το 7,6% το 2009 στο 13,8% το 2012). Παράλληλα, εκτινάσσεται στο 38% του συνόλου, η αξία των εξαγωγών του κλάδου των πετρελαιοειδών και καυσίμων.

Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, το 2012, προκύπτει υπερδιπλασιασμός εξαγωγών (+109,4%), μικρή αύξηση εισαγωγών (8,8%) και σημαντική βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας (-32,7%), σε σχέση με το 2004.

Το μερίδιο της συμμετοχής των εξαγωγών στο σχηματισμό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ),  φτάνει πλέον το 13,8%. Σε αυτό καθοριστικό ρόλο πέρα της αύξησης των εξαγωγών, παίζει και η μείωση του ΑΕΠ της χώρας.

Η εντυπωσιακή πορεία των ελληνικών εξαγωγών την τελευταία τριετία, σε συνδυασμό με τη μείωση των εισαγωγών έχει βελτιώσει σημαντικά και το εμπορικό ισοζύγιο σε σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Εμπορικό ισοζύγιο - περίοδος 2000 - 2012Το 2012,  ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών έφθασε στο 17%. Έτσι κέρδισε δύο θέσεις στην κατάταξη των ευρωπαϊκών εξαγωγών. Έτσι πλέον, η Ελλάδα, βρίσκεται στην 19η θέση στο σύνολο των 27 οικονομιών της Ένωσης. 

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), οι ελληνικές εξαγωγές, σύμφωνα με την Eurostat, αυξήθηκαν κατά 17% το 2012, ενώ σε αξία ανήλθαν σε 26,7 δισ. ευρώ.

Αύξηση κατά 7% σημείωσαν και οι ελληνικές εισαγωγές το 2012, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να μειωθεί μόλις κατά 4,8%.


Η συνεισφορά των εξαγωγών στο ΑΕΠ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης - 27 εκτιμάται σε 35% κατά μέσο όρο. Η επίδοση της ελληνικής οικονομίας υπολογίζεται σε 13,8%, βελτιωμένη κατά 2,87 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2011, ωστόσο παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή συγκριτικά με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒΕ, Δημήτρη Λακασά, «η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα οικονομιών όπως η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Εσθονία. Πρόκειται για οικονομίες εντός του ευρώ, οι οποίες σημειώνουν πολύ υψηλή εξαγωγική επίδοση, σε ποσοστά άνω του 70%, με διαχρονικά υψηλούς ρυθμούς αύξησης της εξαγωγικής τους δραστηριότητας

Εξαγωγές

Το 2012, η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε 27.619 εκατομμύρια ευρώ. Παρά την οικονομική κρίση που συνεχίστηκε στην Ελλάδα και κατά το έτος αυτό, οι εξαγωγές σημείωσαν σημαντική αύξηση του όγκου τους, της τάξεως του 14%. Η παρατηρούμενη αυτή αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δύο παράγοντες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εγχώρια οικονομική κρίση: 

• αφενός στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων ως συνέπεια  της μείωσης των τιμών τους, καθώς και του κόστους των παραγωγικών συντελεστών στην Ελλάδα

• και αφετέρου στην αυξανόμενη εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων με την αναζήτηση νέων αγορών, δεδομένης της ύφεσης στην εγχώρια αγορά.

Χώρες προορισμού (2012)

Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανήλθαν σε 44% κατά το 2012, καταδεικνύοντας το ειδικό βάρος της στο ελληνικό εξωτερικό εμπόριο. Δυναμική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών το  2012 σημειώθηκε στις χώρες Τουρκία, Λιβύη, Λίβανο και Κίνα.

Στους κυριότερους εταίρους συγκαταλέγονται

•  Τουρκία (11%) 
•  Ιταλία (8%)
•  Γερμανία (6%)
•  Βουλγαρία (6%)
•  Κύπρος (5%)
•  ΗΠΑ (4%)
•  Ηνωμένο Βασίλειο (3%)


Κύρια προϊόντα εξαγωγών
• Τρόφιμα και ποτά 
• Βιομηχανικά προϊόντα
• Προϊόντα πετρελαίου
• Χημικά προϊόντα 


Εισαγωγές
Οι εισαγωγές  παρουσίασαν πολύ μικρή αύξηση κατά το 2012 και διαμορφώθηκαν στο ύψος των 49.161 εκατ. Ευρώ από 48.417 εκατ. Ευρώ το 2011. Καθοριστικό ρόλο  στην παραμονή των εισαγωγών ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με αυτά του προηγούμενου έτους  διαδραμάτισε η περιοριστική οικονομική πολιτική που ασκήθηκε στη χώρα και το έτος 2012 ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. 

Στις σημαντικότερες χώρες συγκαταλέγονται

• Ρωσία (12%)
• Γερμανία (9%)
• Ιταλία (8%)
• Σαουδική Αραβία (5%)
• Κίνα (5%)
• Ολλανδία (5%)
• Γαλλία (4%)

Κύρια προϊόντα εισαγωγών

• Μηχανήματα
• Μεταφορικά μέσα
• Καύσιμα
• Χημικά προϊόντα 
• Τρόφιμα. 


Στους επόμενους δύο πίνακες φαίνονται οι εισαγωγές και εξαγωγές της χώρας, ανά χώρες και γεωγραφικές περιοχές.

Το 2012, πλεονασματικό ισοζύγιο εμφανίζουν οι εξής κλάδοι:
 • Ποτά & Καπνός: Εξαγωγές 624,1 εκατ. ευρώ έναντι εισαγωγών 495,4 εκατ. ευρώ
 • Λάδια & Λίπη: Εξαγωγές 383,8 εκατ. ευρώ έναντι εισαγωγών 282,9 εκατ. ευρώ
 • Πρώτες Ύλες: Εξαγωγές 1,4 δις ευρώ, έναντι εισαγωγών 1,24 δις ευρώ
 • Εμπιστευτικά Είδη: Εξαγωγές 587,3 εκατ. ευρώ έναντι εισαγωγών 14,3 εκατ. ευρώ
Ελλειμματικοί παραμένουν οι μεγαλύτεροι κλάδοι, όπως των Τροφίμων (-913 εκατ. ευρώ) και των Βιομηχανικών Προϊόντων (-12,57 δισ ευρώ).
Επιτακτική λοιπόν είναι η ανάγκη η χώρα να φτιάξει βιομηχανία.
Ανησυχητικά σημάδια των Ελληνικών Εξαγωγών.

165 σχόλια:

 1. Η μετοχοποίηση του χρέους

  http://frenostonkatiforo.blogspot.gr/2011/03/blog-post_13.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το χρέος δημιουργήθηκε από το έλλειμμα που παρουσίαζε το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και το οποίο οφειλόταν στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου.

  Το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών μετατρέπεται αυτόματα σε ισόποσο κρατικό χρέος, το οποίο επειδή το δημόσιο ήταν ευμέγεθες αναγκαστικά αναγκαζόταν αυτό να δανειστεί.
  Εάν ένα σύστημα αποτελείται από δυο οργανισμούς και το σύστημα αυτό παρουσιάζει ελλείμματα, αυτός που είναι ο πιο σπάταλος θα αντιμετωπίσει πρώτος το πρόβλημα. με το δανεισμό του σπάταλου, τροφοδοτείται και ο λιγότερο σπάταλος και δεν έχει ανάγκη δανεισμού.
  Ενδιαφέρον έχει να δούμε πόσο μικρότερο θα ήταν το χρέος εάν δεν αγοράζαμε κάποια εισαγόμενα δεδομένου ότι υπάρχουν αντίστοιχα εξαιρετικά ελληνικά.
  Εάν δεν αγοράζαμε ολλανδικό χοιρινό θα είχαμε 60 - 70 δις από το λιγότερο χρέος.
  Εάν δεν αγοράζαμε εισαγόμενα παπούτσια και προτιμούσαμε τα ελληνικά που είναι εξαιρετικά θα είχαμε 70 –80 δις λιγότερο χρέος.
  Εάν πίναμε τις αμιγώς ελληνικές μπύρες που είναι εξαιρετικές, θα είχαμε 30 – 40 δις μικρότερο χρέος.
  Να ξέρετε ότι φεύγουν έξω πολλά χρήματα σε πληρωμή μερισμάτων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Είναι αδύνατον να πληρώνουμε τόκους και χρεολύσια ετησίως, περισσότερα από το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών.
  Επομένως αυτό (το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών), το δίνουμε ως μέρισμα ή με όποιον άλλο τρόπο θέλουν.
  Μόνο εάν το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών είναι θετικό, θα έχουμε τη δυνατότητα να αποπληρώνουμε χρέος.
  Πρέπει να έρθουν τα χρήματα, για να μπορούμε να τα δώσουμε.
  Όσα έρθουν, τόσα max μπορούμε να δώσουμε.

  Όσο το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών είναι αρνητικό, έχουμε, ως κράτος, ανάγκη δανεικών, το ύψος των οποίων είναι όσο είναι το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, επομένως μέρισμα 0.

  Με τη μετοχοποίηση του χρέους, η Ελλάδα θα γίνει η πρώτη επιλογή για επενδύσεις από τους μεγάλους επενδυτές.
  Επενδύσεις δηλαδή, που επηρεάζουν το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών.

  Παράδειγμα:
  Μια μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία θέλει να ανοίξει μια νέα μονάδα και εξετάζει τις επιλογές.
  Μέχρι τώρα, η Ελλάδα δεν ήταν στις επιλογές της.
  Με την υλοποίηση της πρότασής μου, η Ελλάδα θα γίνει η πρώτη της επιλογή.
  Εάν η αυτοκινητοβιομηχανία σκοπεύει να κάνει μια επένδυση 2 δις ευρώ, θα κάνει το εξής: Θα αγοράσει μετοχές ΕΛΛΑΝ αξίας 5 δις ευρώ και θα κάνει την επένδυσή της.
  Συνολικά θα διαθέσει 7δις.
  Η επένδυσή της θα επηρεάσει το ΙΤΣ , θα αυξηθεί το μέρισμα και η τιμή της μετοχής ΕΛΛΑΝ.
  Εάν η αυτοκινητοβιομηχανία πουλήσει τις μετοχές ΕΛΛΑΝ όταν η αξία τους γίνει 7 δις ευρώ (και θα γίνει σύντομα εάν σκεφτούμε ότι αυτό θα το κάνουν πολλοί), θα της έχει έρθει τζάμπα η επένδυση.
  “Συνωστισμό στην είσοδο” θα κάνουν οι επενδυτές.  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Τάκη συμφωνώ σε όλα όσα γράφετε.

   Είναι μεγάλες αλήθειες αυτές που γράφετε.
   -------------------------------------------------------------------
   Όλα τα καλά μυαλά πλέον θα μπουν στην παραγωγή, στην επιχειρηματικότητα, θα ασχοληθούν με την καινοτομία, και από τελευταίοι σε αυτήν θα γίνουμε πρώτοι.

   Η φοροδιαφυγή είναι εφεύρημα των πολιτικών που την επικαλούνται.
   Την χρησιμοποιούν για να δικαιολογήσουν την αποτυχία τους.
   Με απίστευτο θράσος δε, δηλώνοντας πως αυτήν τη φορά θα την πατάξουν, διεκδικούν την επανεκλογή τους.
   Είναι η καλύτερη απόδειξη της αδυναμίας τους να κατανοήσουν όλες τις διαστάσεις του προβλήματος.
   -----------------------------------------------------
   Το θέμα είναι οι Ελληνάρες να καταλάβουν ότι το οικονομικό μπορντέλο της Ελλάδος, που ίσχυε τα τελευταία 30 χρόνια , μας τελείωσε.
   Πάπαλα - καπούτ, πως το λένε.
   Να βγει η αντιπολίτευση να πει την αλήθεια στο λαό και να του εξηγήσει τι έχει γίνει. Γιατί βλέπω το ξύλο στο τέλος να το τρώνε αυτοί.

   Τέρμα κύριοι!!!! Μην πιπιλίζετε δήθεν την καραμέλα ότι οι άνθρωποι δεν είναι νούμερα. όταν τρώγατε δεν λέγετε τέτοια. Τώρα είναι αργά, ουδείς θα σας σώσει - αν δεν καταλάβετε τι έχει γίνει.

   Διαγραφή
  2. Μια μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία θέλει να ανοίξει μια νέα μονάδα και εξετάζει τις επιλογές λέτε κύριε Τάκη.

   Όμως κύριε Τάκη - στις επιλογές της δεν θα είναι η Ελλάδα.
   Σιγά μην κάτσει να ασχοληθεί με τους απεργούς, τους συνδικάλες των κεκτημένων δικαιωμάτων και τους αγράμματους εκπροσώπους των εργαζομένων.

   Εδώ είναι η χώρα των μετρίων, του τυχαίου, του απρόσμενου και των φαφλατάδων αμπελοφιλοσόφων. Όπου φύγει φύγει η αυτοκινητοβιομηχανία. Σαν πως δεν είχαμε αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ελλάδα??? Τις διώξαμε όπως, όπως.

   Διαγραφή
  3. Κύριε Τάκη σας έκανα το blog σας επίτιμο μέλος, μαζί με του κυρίου Μάνου.
   Αν για κάποιο λόγο δεν το επιθυμείτε να μου το πείτε.

   πολύ ωραίο το άρθρο σας
   '' Κουίζ: Ποια είναι η “ρίζα” της κρίσης; ''


   Και εξίσου ωραίο το συμπέρασμα σας.
   -------------------------------
   Η ΕΡΤ ευθύνεται που δεν τα ήξεραν αυτά οι πολίτες.
   Ελπίζω, με τη νέα ΕΡΤ, να τά μάθουν.
   Εάν οι πολίτες δεν τα “χωνέψουν” αυτά, δε θα βγούμε από την κρίση.
   -----------------------
   Η ΕΡΤ ασχολείτο με τις συνωμοσίες και πως η τράπεζα της Ελλάδος ανήκει στους Ροθτσάιλντ. Κυνηγάμε φαντάσματα και δεν βλέπουμε την ορθάνοικτη παλάμη που μας ρίχνει τις μούντζες.

   Διαγραφή
 4. Συγχαρητήρια για το νέο άρθρο σας κύριε Τάκη. Για αυτό θα έπρεπε να είναι η συζήτηση, το ΝΟ 1 και όχι τι θα γίνουν οι βολεμένοι της ΕΡΤ και πόσους ακόμη ζημιογόνους οργανισμούς θα διατηρήσει ο Σύριζα και οι υπόλοιποι του τριτοκοσμικού σοσιαλισμού που στην ουσία αποτελεί κοινό τόπο των περισσότερων πολιτικών κομμάτων.

  Από εξαγωγικούς ομίλους νομίζω πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στον όμιλο ΒΙΟΧΚ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ελάτε τώρα κύριε Gerry.
   Θα συζητήσουν οι αντιπολιτεύσεις τέτοια πράγματα??? Ή μήπως περιμένετε να έχουν σχεδιασμό βιομηχανικής ανάπτυξης και αύξησης εξαγωγών και του υγιούς ΑΕΠ της χώρας που όμως να μην βασίζεται σε δανεισμό??

   Σιγά μην ασχολούνται με τέτοια οι αντιπολιτεύσεις. ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΝΕ ΑΥΤΑ!!!
   Εδώ είναι Ελλάντα. Πετάς τις μπούρδες περί της κακιάς Γερμανίας που θέλει απολύσεις του Δημοσίου τομέα, λες ότι θα πιάσεις τη φοροδιαφυγή (καλά μεγαλύτερη ανοησία απο αυτό δεν υπάρχει), λες θα βάλεις τους κλέφτες φυλακή και τάζεις τη γη της επαγγελίας, με ΔΙΧΩΣ ΚΟΠΟ.

   Διαγραφή
  2. Καθίστε τώρα να ακούσω Αλέξιο και την κόντρα του με Γλέζο.
   χαχαχαχα

   Ξυπνάτε βρεεεεεε!!!!
   Λέει ο Γλέζος πως έφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ απο το 3% στο 27% χάρη των συνιστωσών. μπουχαχαχα βρε τι ακούμε!!!!

   Αλέξιε - πες την αλήθεια στο λαό!!!!
   πες τους. Τέρμα το δημόσιο και το αραλίκι. Η Ελλάδα χρεοκόπησε, πρέπει να δουλέψουμε σκληρά με μισθούς μικρούς για αρχή και αν είμαστε καλοί θα ανέβουμε.

   Πες τα βρε λεβέντη!!! Μην παραμυθιάζεις τους παλαιόθεν βολεμένους.

   Αν βγαίνει βρε Αλέξιε ο Φωτόπουλος και κάθε τέτοιος να δηλώνει ότι ψήφισε και ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ - δεν πας πουθενά και ένα πράγμα σημαίνει, ότι έχεις λάθος οικονομική πολιτική.

   Τέρμα οι πολιτικές μπούρδες για σήμερα.

   Διαγραφή
 5. Θερμά συγχαρητήρια στους 2 Τάκηδες. Με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο.  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Προσθέτω και τα δικά μου συγχαρητήρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μια παράμετρος που συντελεί σημαντικά στην δημιουργία κρίσης είναι η μειωμένη καταναλωτική συνείδηση.

  Έχετε προσέξει πόσα χρήματα δαπανούν (τηρουμένων των αναλογιών) οι μεγάλες ομάδες του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ των φτωχών* χώρων του Νότου για ξένους αθλητές;
  Οι Βόρειες χώρες, που οι πολίτες τους έχουν καταναλωτική συνείδηση, δαπανούν ελάχιστα, γι αυτό ευημερούν.
  Η Νορβηγία δεν ξέρει τι να κάνει τα λεφτά, ξένους ποδοσφαιριστές δεν αγοράζουν οι ομάδες της.
  Η Φιλανδία το ίδιο, η Ολλανδία το ίδιο.
  Η Γερμανία, τηρουμένων των αναλογιών, δαπανά ελάχιστα και αυτά για να διαφημίζει έμμεσα τη γνωστή φαρμακοβιομηχανία.

  Την τελευταία φορά που πήγα σε γήπεδο, πολλά χρόνια πριν, οι φίλαθλοι έβριζαν τον πρόεδρο της ομάδας γιατί δαπάνησε λίγα χρήματα για να πάρει ξένους παίχτες.
  Κανονικά έπρεπε να διαμαρτύρονταν γιατί έδωσε αυτά τα “λίγα” (που ήταν πάρα πολλά) και δεν προτίμησε Έλληνες.

  Από τέτοιες, φαινομενικά ασήμαντες, παρατηρήσεις, μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την κρίση.
  Ένας πίνακας που θα είχε ενδιαφέρον, αν και τα πραγματικά νούμερα δεν είναι εύκολο να τα μάθει κάποιος, είναι πόσα χρήματα/έτος δαπανούσαν την τελευταία εικοσαετία, οι ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ της πρώτης εθνικής κάθε χώρας για ξένους αθλητές και προπονητές, στη διπλανή στήλη ο πληθυσμός και η αναλόγια δαπάνης/κάτοικο και στην τελευταία στήλη η οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η κάθε χώρα.

  *Δεν είναι φτωχές, οι πιο πλούσιες είναι, αλλά "φτωχοποιούνται" από τη μειωμένη καταναλωτική συνείδηση των πολιτών και από τους ηλίθιους πολιτικούς που οι πολίτες τους επιλέγουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απόλυτα εύστοχη παρατήρηση.

   Σε συνέχεια προηγούμενού σας σχολίου πιστεύω ότι θα έπρεπε έστω και ανεπίσημα (μιας και επίσημα μπορεί να μην επιτρέπεται) να ξεκινήσει καμπάνια για αγορά ελληνικών προϊόντων και ουσιαστικού εμπάργκο στα ξένα. Είναι χιλιάδες τα προϊόντα που θα μπορούσαμε να επιλέξουμε που παράγονται στην Ελλάδα έναντι ξένων χωρίς να υστερούν (αν δεν είναι και καλύτερα) σε ποιότητα.

   Εγώ το κάνω και ξέρω αρκετό κόσμο που το έχει ως κριτήριο στις αγορές του. Έχει όμως πολλά περιθώρια ακόμα.

   Διαγραφή
  2. Αλλο καμπάνια κατανάλωσης ελληνικών προιόντων, διακοπών σε ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς κλπ από ΙΝΚΑ ή άλλους φορείς πρόταση που μας βρίσκει όλλους σύμφωνους και άλλο πληρώνω τα 320 δις του συσωρευμένου χρέους από τα εισαγώμενα προιόντα με μετοχές ελληνικής ανάπτυξης...

   Εκτός εάν είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε το ίδιο από τους Ιταλούς, Ισπανούς, Πορτογάλλους κλπ. Αυτό είναι εξαιρετική ιδέα, την έχει διατυπώσει πρώτος ο καθηγητής κύριος Βαρουφάκης (για όλη την ΕΕ για το πλέον του αποδεκτού χρέους 60% κατά Μάαστριχτ) απαιτεί όμως την ομοφωνία των 17.

   Τώρα ως προς την φοροδιαφυγή, φυσικά και υπάρχει, είναι τεράστια, μπορεί να παταχθεί, με απλές διατάξεις του φορολογικού κώδικα, φτάνει να μην υπάρχουν παράθυρα. Πχ πιάστηκες να μην αποδίδεις ΦΠΑ ή να εισφοροδιαφεύγεις απασχολόντας λαθρομετανάστες. Έκλεισα την επιχείρηση επιτόπου για 6 μήνες (δεν ξανανοίγει με συγγενείς πρώτου βαθμού) και στην 2η φορά οριστικά. Οπως Αμερική ας πούμε. Τυχόν δικαστική σου προσφυγή, έφεση κλπ θα λαμβάνεται υπ΄όψιν μόνο μετα από οριστική δικαίωση. Ακριβώς το αντίθετο απ΄ότι γίνεται σήμερα.

   Διαγραφή
  3. Ως προς την φοροδιαφυγή και για την απόδοση του ΦΠΑ θα συμφωνήσω 100% μαζί σας. Πλήν όμως, κύριε hippy, θα διαφωνήσω στο ότι οι πολίτες θα πρέπει να φορολογούνται βάση κλίμακας. Είμαι της άποψης ότι πρέπει να υπάρχει ενιαίος φορολογικός συντελεστής - στα πάντα - και για όλα τα εισοδήματα, με φορολόγηση απο το 1ο ευρώ, αρκεί τα εισοδήματα να προκύπτουν με την λογική έσοδα (μείον) έξοδα.

   Η φορολόγηση θα πρέπει να είναι ενιαία και με ένα φορολογική συντελεστή, το πολύ 15%. Δεν είναι δυνατόν οι μεγολοεισοδηματίες να έχουν συνέταιρο το κράτος και να αποδίδουν τα μισά τους ετήσια εισοδήματα στο Ελληνικό δημόσιο.

   Αυτή η φοροδιαφυγή δεν πρόκειται ποτέ να παταχθεί. Πρέπει το κράτος να είναι φιλικό προς ΟΛΟΥΣ τους φορολογούμενους πολίτες, όλων των εισοδημάτων και να βάλει ένα μικρό φορολογικό συντελεστή (όπως είπα πιο πάνω το πολύ 15%) , ώστε να δώσει κίνητρο στους ''πλουσίους'' και στους επιχειρηματίες να εμφανίσουν τα εισοδήματα τους στην Ελλάδα, να τα κυκλοφορήσουν εντός Ελλάδος και να συνεχίζουν να έχουν τη δραστηριότητα τους στην Ελλάδα.

   Γιαυτού του είδους τη φοροδιαφυγή ο Τάκαρος έγραψε ειρωνικά :
   ''θα πιάσεις τη φοροδιαφυγή (καλά μεγαλύτερη ανοησία απο αυτό δεν υπάρχει)''

   Διαγραφή
  4. Δεν θα συφωνήσω μαζί σας Κύριε Τάκη, αλλά αυτό φαντάζομαι το περιμένατε.

   Η πιο δίκαιη λύση δεν είναι πάντα η ίση αντιμετώπιση. Μην το βλέπουμε σαν εξίσωση. Η κοινωνία θεμελιώθηκε στην αρχή του "καθένας συνεισφέρει σύμφωνα με τις δυνατότητες του και στον καθένα προσφέρουμε σύμφωνα με τις ελάχιστες ανάγκες του"...ή για να το πούμε ποιητικότερα "Δες την κοινωνία σαν να ήταν η οικογένεια σου. Ίσως έτσι την κάνεις καλύτερη".

   Φοροδιαφυγή υπάρχει παντού. Και στην Γερμανία και τις ΗΠΑ. Ο μοναδικός συντελεστής πχ 15% σαν μόνο αποτέλεσμα θα έχει ο υδραυλικός των σημερινών 3000 ευρώ ετησίως ή ο δικηγόρος των 5000 ευρώ να πληρώσουν 450 και 750 ευρώ αντίστοιχα. Οκ κόβουμε το αφορολόγητο στους ελεύθερους επαγγελματίες μετά τα πρώτα 5 χρόνια έναρξης (εξαιρούνται οι υπάλληλοι με μπλοκάκια) κι έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Εάν όμως σε πιάσω να φοροκλέβεις μεγάλε στο έκλεισα.

   Διαγραφή
  5. Όχι κύριε hippy. Κανένας δεν θέλει να βάλει συνέταιρο στα εισοδήματα του το κράτος σε ποσοστά 40% με 50%, είτε βγάζει 1 ευρώ,είτε 1.000.000.000.000 ευρώ το χρόνο. Το κράτος να κάνει δικές του μπίζνες - δεν θα κονομήσει από τα υψηλά εισοδήματα.

   Ίσα ίσα. Το κράτος πρέπει να δώσει κίνητρα στα υψηλά εισοδήματα να δηλώνονται στην Ελλάδα και να κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας - διαφορετικά υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές να κάνουν ωραιότερα πορτοκάλια.

   Το χρήμα πρέπει να κυκλοφορεί και όχι να φορολογείται με υψηλούς συντελεστές.

   Διαγραφή
  6. Όταν μιλάμε για λεφτά ουδείς θέλει να συνεισφέρει σύμφωνα με τις δυνατότητες του. Όποιος θέλει να συνεισφέρει βάσει των δυνατοτήτων του, μπορεί να κάνει τις δωρεές του, όπου θέλει.

   Στην τσέπη όλοι είναι δεξιοί και στα προνόμια αριστεροί.

   Το κράτος πρέπει να βρει τον ιδανικό τρόπο ώστε να δώσει κίνητρα στα υψηλά εισοδήματα να εμφανιστούν στην Ελλάδα, να δηλωθούν στην Ελλάδα και να κυκλοφορήσουν στο εσωτερικό της χώρας, είτε αυτά παράχθηκαν στην Ελλάδα, είτε αλλού.

   Διαγραφή
  7. Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα φθάνει τα 30 δις ευρώ ετησίως. Αν μειωνόταν στα 10 δις ευρώ θα μπορούσε να μειώσει τους φόρους που καταβάλλουν οι φορολογούμενοι κατά ποσοστό 30%.

   Εγώ λέω ότι αυτό επιτυγχάνεται με ενιαίο φορολογικό συντελεστή - το πολύ 15% - στα πάντα.

   Διαγραφή
  8. Αυτό που λέτε:

   "Το κράτος πρέπει να δώσει κίνητρα στα υψηλά εισοδήματα να δηλώνονται στην Ελλάδα και να κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας"

   είναι σοφό και με βρίσκεται απολύτως σύμφωνο για ΟΛΑ τα εισοδήματα. Τα χαρτονομίσματα θα έπρεπε να είχαν ημερομηνία λήξεως, να ήταν κάπως σαν το γάλα. Μεγάλε ή το καταναλώνεις μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία ή με κάποια διαδικασία ακυρώνεται. Να είναι αντικίνητρο η αποθησαύρiση του στις τράπεζες. Να δείτε για πότε μηδενίζει η ανεργία.

   Θα μου πείτε "Κι οι τραπεζίτες τι θα κάνουν βρε Χίππη? Κλέφτες θα γίνουν?"

   Σάμπως τώρα τι είναι, απαντώ...Χα χα χα!!!

   Διαγραφή
  9. Μήπως πριν από τη φοροδιαφυγή πρέπει να συζητήσουμε το πως διαχειρίζεται το κράτος τους (όσους) φόρους ήδη πληρώνουμε; Μήπως να δούμε π.χ. σε ποιές τιμές κατασκευάζεται ένα δημόσιο έργο και που καταλήγει μέρος των χρημάτων; Μήπως να δούμε το πως (και πόσο)γινονται οι αμυντικές προμήθειες; Η πληρωμή των φόρων είναι η μια πλευρά της εξίσωσης. Η άλλη είναι η διαχείρηση αυτών των φόρων.

   Διαγραφή
  10. Ότι αναφέρετε είναι σωστό, συνεπώς δεν θα διαφωνήσω μαζί σας παρά μόνο στην διατύπωση της πρώτης πρότασης.

   "Μήπως ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ με τη φοροδιαφυγή πρέπει να συζητήσουμε ΚΑΙ το πως διαχειρίζεται το κράτος τους (όσους) φόρους ήδη πληρώνουμε;"

   Αν συμφωνείτε κι εσείς βρήκαμε δυό πολύ καλά κριτήρια προσανατολισμού της ψήφου μας. Ζητούμενα, δικαιοσύνη κι αποτελεσματικότητα.

   Διαγραφή
 8. Τα παραπάνω επιχειρήματα συνιστούν απάντηση και σε όσους χρησιμοποιούν το εξής επιχείρημα:

  Κόβουν από μισθούς και συντάξεις και αυτά τα χρήματα χάνονται από την αγορά. Ενώ αν δεν έκοβαν ο κόσμος θα έκανε αγορές και το Κράτος θα τα ξαναέπαιρνε πίσω από άμεσους, έμμεσους φόρους και εισφορές.

  Έχει ένα μικρό Point αυτό το επιχείρημα αλλά ξεχνά ότι όταν τα χρήματα που δίνονται για μισθούς και συντάξεις δεν παράγονται στη χώρα αλλά έρχονται ως δανεικά από ξένους και στη συνέχεια όσο και να είναι οι εισφορές τους, το ΦΠΑ τους καταναλώνονται σε προϊόντα που έρχονται από ξένους ως επί το πλείστον και επομένως ένα σημαντικό κομμάτι των χρημάτων αυτών που δανείστηκε το Κράτος θα ξαναπάει σε αυτούς που του δάνεισαν (χωρίς βέβαια αυτό να προσμετράται ως αποπληρωμή!)

  Το παραπάνω επιχείρημα λοιπόν θα είχε βάση αν ήμασταν μία χώρα που δεν είχε ανάγκη δανεισμού οπότε οι μισθοί και συντάξεις ήταν προέρχονταν από εγχώρια παραγόμενο χρήμα και μπορούσε κάπως να εξασφαλιστεί ότι το σύνολο των χρημάτων που καταβάλλονταν θα καταναλωνόταν σε εγχώρια προϊόντα ή αποταμιευόταν σε ντόπιες τράπεζες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Στη Eurobank περνά το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
  http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=522119

  Και φυσικά ο κυρ Πέτρος πανηγυρίζει.
  Πλήρης επιβεβαίωση του bankingnews.gr - μας λέει.
  Και συνεχίζει :
  Οι εξελίξεις δικαιώνουν πλήρως το www.bankingnews.gr το οποίο με πολύ ξεκάθαρο τρόπο από την πρώτη στιγμή πήρε θέση υπέρ του deal Eurobank με ΤΤ.

  μπουχαχαχαχα
  Δηλαδή κυρ Πέτρο δικαιώθηκες για το ΤΤ - αλλά για την πατάτα ότι ο πωλητής στην Eurobank, πως τάχα μου ήταν η ΕΤΕ, δεν θα πεις ούτε κουβέντα?????
  Εκεί πάτησες μπανανόφλουδα. Πες ότι έπεσες όξω βρε!!!!

  Όσο για το ΤΤ, μόνο οι άμπαλοι φιτσουλέοι, οι τυφλοί και οι χαζοί πίστευαν ότι θα μπορούσε να καταλήξει στην ΑΛΦΑ. Μεταξύ μας δεν πρόκειται για καμιά σπουδαία δικαίωση.

  χαχαχα τώρα οι άμπαλοι φιτσουλέοι περιμένουν σπάσιμο σε good και bad Eurobank????
  Ξυπνάτε βρεεεεε!!!! Τι σας κάνει να νομίζετε ότι η Αλφα είναι καλύτερη???

  Ο Τάκαρος λέει ότι η ΕΥΡΩΒ είναι καλύτερη απο την ΑΛΦΑ. Όποιος πιστεύει το αντίθετο, να έρθει εδώ μέσα να κοντράρει τον γκουρού - εμένα δηλαδή - με στοιχεία και όχι φιφιρίκια και λόγια του αέρα.
  Αντε ντεεεεεε - σας περιμένω.

  ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΚΟΤΣΙΑ????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Mosnieur Takis όπου είναι ανακατεμένη η Rothschild δύσκολα χάνει.

   Προσωπικά ειμαι σε φαση αναμονής για το πως θα αντιδρασει η μετοχή από την αρχή της ερχόμενης εβδομάδος μέχρι και το τέλος της.

   Διαγραφή
  2. Κύριε Δαρείε θα κάνω τους ίδιους απλοϊκούς υπολογισμούς.
   Στα 0,5 ευρώ η Eurobank θα έχει χρηματιστηριακή αξία 2 δις ευρώ. Άντε μαζί με το ΤΤ και την Προτον να βγουν και άλλα χαρτιά και να έχει χρηματιστηριακή αξία κάτι περισσότερο.

   Ας νομίζουν οι άλλοι ότι η ΑΛΦΑ στα 0,4 ότι είναι φτηνότερη απο την Eurobank στα 0,5. Δικαίωμα τους να κάνουν λάθος.

   Επιπλέον είναι πλεονέκτημα, ότι δεν υπάρχει ιδιώτης στην EΥΡΩΒ, αλλά μόνο το ΤΧΣ.

   Διαγραφή
  3. Εγω (όπως έχω αναλύσει) πόνταρα για τον τελευταίο λόγο που γράφετε. Και αυτος είναι και ο λόγος που δεν με ενδιαφέρει να τα δώσω άμεσα.

   Διαγραφή
 10. Πόσες μετοχές έχουν οι ιδιώτες στην ΕuroΒomb? 261,103,500 περίπου (6,45%).

  Πόσες μετοχές έχουν οι ιδιώτες στην ΑΛΦΑ? 1,784,269,648 περίπου (16%).

  http://www.capital.gr/news.asp?id=1816686

  Οι οποίες θα αυξηθούν κατά 17,5 εκατ. μετά την υποχρεωτική επαναγορά τίτλων αξίας €7,7 εκατ. ευρώ (http://www.capital.gr/NewsTheme.asp?id=1820221)

  ή σαν να λέμε με ένα ισοδύναμο των άλλων reverse split περίπου 180,176,965

  Μετοχικά μικρή βλέπω διαφορά. Ωστόσο κερδοσκοπικά διαφοροποιούνται τα πράγματα. Οπως υποστήριζα τις προάλλες στο φίλο Ζακ "έρχεται από δισθεόρατη πτώση, θα παίζει τ΄όνομα της τις προσεχείς εβδομάδες στα σενάριο πώλησης του ΤΤ, θα παίζει τ΄όνομα της τους προσεχείς μήνες στα σενάριο της δικής της πώλησης, έχει ελκυστική κεφαλαιοποίηση 2,6-2,8 δις, υποφερτό P/BV 0,8 περίπου κλπ κλπ"

  Αυτά τα τελευταία είναι ακόμη εν ισχύ. Όμως να κρατώ μικρό καλάθι θεωρώντας την παρούσα εξέλιξη εν μέρει προεξοφλημένη. Συνεπώς σε κίνηση πάνω από 0,73 ευρώ (+20%) αποχαιρετώ με τις καλύτερες αναμνήσεις. Τα 261 εκατ. μετοχές ιδιωτών από την πρόσφατη αύξηση μέσω των υβριδικών ομολόγων είναι πολλά και πρόσφατα για να τα κοντράρω.

  Οπως όμως έχω ξαναγράψει στο 0,4 P/BV αλλάζω άποψη και πλεύση για τις πρώην Ελληνικές ζομποτράπεζες. Η βοήθεια σας κύριε Τάκη θα (μας) ξεκαθαρίσει αρκετά τα πράγματα. Αφού τό΄χετε , κάντε ένα συγκριτικό test drive. Γιατί από τη μια υπάρχουν τα δάνεια σε καθυστέρηση από την άλλη όμως υπάρχουν οι προβλέψεις της τελευταίας 3ετίας αλλά και τα collaterals. Don΄t warry, η ευθύνη δική μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "Don΄t worry" βέβαια...πάλι με εκθέτει η απροσεξία μου

   Διαγραφή
 11. Τα ερωτήματα δύο για την ΟΤΟΕΛ.

  1ο) Για ποιο λόγο δεν έδωσαν οι Βασιλάκιδες μέρισμα το 2011??
  Θα ήταν πρόβλημα να έδιναν μέρισμα το 2011, 5 με 6 εκατ. ευρώ, όταν η εταιρία είχε ταμείο 90 εκατ.???

  2ο) Θα πείτε ότι δεν έδωσαν μέρισμα το 2011 για να δώσουν το 2013 μέρισμα και για το 2011. Όμως το μεγάλο ερώτημα του 2013 είναι .... γιατί πάει σε reverse split η μετοχή - μια νέα για 3 παλιές???

  Όποιος απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα θα καταλάβει τι μπορεί να κάνει στο άμεσο μέλλον η μετοχή, καθώς στις χρηματαγορές τίποτα δεν είναι τυχαίο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και στην τελική ανάλυση, τι άλλαξε απο τις 28 Μαρτίου 2013 και το μέρισμα των 0,12 ευρώ που πρότεινε ΑΡΧΙΚΑ η διοίκηση για το 2013, σχέση με την 7 Ιουνίου 2013 όπου τελικά αποφάσισε reverse και επιστροφή κεφαλαίου 0,213 ευρώ (μετά το reverse 0,64) το διπλάσιο δηλαδή απο ότι αρχικά είχε προτείνει????

   Έεεεεεεε??? Τι άλλαξε μέσα σε 2 μήνες, κακά παιδάκια????

   Θα μου πείτε έκανε το reverse split, 1 νέα για κάθε 3 παλιές, για να μπορέσει να κάνει την επιστροφή κεφαλαίου των 0,64 (μετά reverse). Με το reverse ανεβάζει την ονομαστική στα 0,96 και με την επιστροφή την ξανακατεβάζει στα 0,32.
   Αναγκαίο κακό θα πείτε το reverse καθώς η ονομαστική δεν μπορεί να είναι κάτω απο τα 0,3.

   Όμως γιατί πάει σε reverse και δεν κεφαλαιοποιεί τα κέρδη εις νέον και τα λοιπά αποθεματικά???
   Εεεεεε???? Γιατί???

   Διαγραφή
 12. Κύριε Τάκη καλημέρα και καλή εβδομάδα.
  Με απασχολεί εδώ και μέρες το δεύτερο ερώτημα σας,για το reverse split της ΟΤΟΕΛ,που μάλιστα η εταιρεία δεν το έχει σίγουρο, αφού όπως λέει περιμένει την σύμφωνη γνώμη των πιστωτριών τραπεζών.Ομολογώ ότι δεν βλέπω απάντηση,δεν γνωρίζω και την προϋστορία της εταιρείας.
  Η βοήθεια σας πολύτιμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιατί κύριε Νίκο πάει σε reverse, ενώ δεν το έχει ανάγκη???

   Γιατί πάει σε reverse και δεν κεφαλαιοποιεί τα κέρδη εις νέον και τα λοιπά αποθεματικά???
   Εεεεεε???? Γιατί???

   Διαγραφή
  2. Monsieur Takis bonjour. Απο ότι θυμαμαι η Τράπεζα Πειραιώς κάποια στιγμη είχε εξαγοράσει την Avis (ανταγωνιστή της ΟΤΟΕΛ) και η συνεργασία μεσω της Πειραιώς Best Leasing (μέτοχος και η ΟΤΟΕΛ)συνεχίστηκε μέχρι που συγχωνεύτηκαν και δημιουργήθηκε η Olympic (με την συγχώνευση μειώθηκε το ποσοστό της ΟΤΟΕΛ)....

   Μήπως κάτι παίζει πλέον με την Olympic και πιθανη της ολική εξαγορά?

   Διαγραφή
  3. Από την Avis έχει φύγει η ΟΤΟΕΛ.
   Εμένα η όλη φάση μου λέει ότι γκρίνιαξαν οι Market makers , εισακούστηκαν απο τους Βασιλάκιδες και εσπευσμένα αποφάσισαν, μεγαλύτερο μέρισμα. Αλλά γιατί ΚΑΙ reverse???

   Διαγραφή


  4. "Γιατί πάει σε και δεν κεφαλαιοποιεί τα κέρδη εις νέον και τα λοιπά αποθεματικά???"

   1) Διότι έχει απλώσει σαν τραχανάς και είναι δυσκολότερα ελεγχόμενη.

   2) Μέσα απ΄το reverse θα δει μονομιάς και ακριβώς ποιός κατέχει πόσα.

   3) Μικραίνει ο αριθμός των μετοχών άρα αυξάνει η αξία πιθανών stock options που πιθανόν επιφυλάσσει για την πάρτη του και 2-3 κολλητούς ο Βασιλάκης. Ιδιαίτερα εάν έχει την πληροφόρηση απ΄τον αρχάγγελο (το Μιχαήλ το Σάλλα ντε) ότι τα νούμερα θα βγούν και τελειώνει το υφεσιακό σπιράλ.

   4) Εχει αποθεματικά και ταμείο ανέγγιχτο συνεπώς είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει εξαγορά αν έχει κάτι κατά νου. Αλλιώτικα θα χρειαζόταν έξτρα ΓΣ για να φτιάξει ταμείο μέσω της διακασίας reverse.

   Το ακούμπησα κάπως?

   Σε κάθε περίπτωση δεν σκάμε και πολύ. Οι ευκαιρίες δεν έλειψαν ποτέ, παρά την καλοκαιρινή ραστώνη.

   Διαγραφή
  5. Να είστε καλά κύριοι Τάκη,Δαρείε και Ηλία.Βοηθάτε πολύ.
   Και εγώ το ευχαριστώ έχω μάθει να το λέω δημόσια.

   Διαγραφή
 13. Επειδή όμως δεν έχω ασχοληθεί ποτέ επιμόνως με την συγκεκριμένη μπορεί και να λανθάνω.Πάντως μου μυρίζουν μετοχικές ανακατατάξεις anyway.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλά όπου είναι η Πειραιώς και γενικά όπου έχουν οι ζομποτράπεζες συμμετοχές σε εισηγμένες , μυρίζουν ανακατατάξεις.

   Διαγραφή
  2. Μηπως ήρθε η ώρα αύξησης ποσοστών μετόχων μειοψηφίας?

   Θεωρώ ότι μεσα στο επόμενο διμηνο θα ξεκαθαρίσει (αν όχι πιο νωρίς).

   Διαγραφή
 14. Καλημερα σας!

  Συγχαρητηρια ακομη μια φορα Κ.Τακη.Κ Δαρειε ανεβαινουμε σταθερα!
  Chris

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Καλημέρα και καλή βδομάδα. Κανονικά έπρεπε να το γράψω στο θέμα του TAP ,αλλά μιά και έχει σχέση με μελοντικές εξαγωγές το βάζω εδω κύριοι. Η ΣΩΛΚ αφου 2 φορές βρήκε τοίχο στο 2,60 περίπου (2χ{α}) ,εξαργύρωσε και τις ανακοινώσεις του αγωγού και τώρα κάνει το απαραίτητο γύρισμα να φύγουν και οι βιαστικοί. Ηδη όσο γράφω είναι κάτω απο τεχνική στήριξη απο αυτές τις άμπαλες του κυρΜορφονιού . Οπως είχα βάλει και στο λινκ της εταιρίας οι εργασίες του αγωγού δεν ξεκινούν αύριο για να τελείωσουν μεθαύριο. Είναι ένα έργο που θα μας απασχολήσει ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ τα επόμενα χρόνια. Το πάρα πολύ το έβαλα με κεφαλαία όχι τυχαία ,καλό είναι για γενικότερη μόρφωση να ψάξουν όλοι το ιστορικό των κοιτασμάτων-αγωγών στην ευρύτερη περιοχή μας. Στο θέμα πάλι. Που μπορεί να οδηγήσει αυτή η διόρθωση στην Σωλκ??? Ηδη είναι σε σημαντική τιμή ,άρα πιό κάτω απο αυτήν υπάρχει το προηγούμενο χαμηλό που είναι και = {α}+10 σεντσια περίπου. Προσωπικά αν και είναι μακρυά ακόμα αυτή η τιμή θα αναμείνω υπομονετικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Στο άθροισμα των ισοζυγίων περιλαμβάνεται και το ισοζύγιο υπηρεσιών. Υποκατηγορία του είναι και το ταξιδιωτικό. Συμφωνώ απόλυτα στην ανάγκη δημιουργίας βιομηχανίας ,αλλά πόσο καιρό θα πάρει μέχρι να σχεδιαστεί ,αποφασιστεί ,υλοποιηθεί κάτι τέτοιο?? Ισως κύριοι πιό γρήγορα αποτελέσματα να έχουμε άν αυξήσουμε την συνεισφορά του τουρισμού οποιαδήποτε μορφής στο ισοζύγιο. Ετσι και αλλιώς κοιτάζοντας τα νούμερα υπάρχει τεράστιο περιθώριο βελτίωσης με τις υποδομές που έχουμε τώρα και υπερ-τεράστιο αν τις βελτιώσουμε στο μέλλον.
  Επίσης στο πίνακα που ανέβασες κ.Τακη αν και φαίνεται η βελτίωση στο τομέα πλοία εγω πιστεύω οτι και εκεί μπορούμε πολύ καλύτερα με ελάχιστο στόχο να το γυρίσουμε θετικό. Τις γνώσεις τις έχουμε μας λείπουν οι υποδομές Τις οποίες τις έχουμε επίσης αλλά είναι μια αμαρτωλή ιστορία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Εκανα ένα bet της πλάκας με 1000 κομμάτια στον ΔΡΟΜΕ έτσι για να τον παρακολουθώ.

  Monsieur Takis μην με κάνετε ντά :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γραφτήκαμε και στο LiveJournal για να είναι πιο σωστά τα πράγματα.

   Διαγραφή
 18. οι ανακεφαλαιοποιησεις των τραπεζων απετυχαν
  ειναι δυνατον σε χρονο dt να εξανεμιζεται το 50% των χρηματων που εβαλαν οι επενδυτες στην ετε----
  και η εργας καλυτερα ειχε συμπεριφερθει παλαι ποτε
  Κυριε τακη το μεγαλυτερο ζομπι απεδειχθει η ετε και οχι η πειραιως.
  σε τετοιο χρηματιστηριο δεν αξιζει να επενδυεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εάν υπολογίσουμε και την αξία των warrants που πήραν οι επενδυτές των ΑΜΚ την μεγαλύτερη απομείωση και με διαφορά υπέστη η ΕΥΡΩΒ, 56%.

   Απολύτως λογικό λόγω της αρχικής αρνητικής θέσης. Δεύτερη η ΕΤΕ για τον ίδιο λόγο, 31%. ΠΕΙΡ 22%. Νομίζω θα γλυστρίσει προς το 0,7χχ.

   Διαγραφή
  2. Σωστάτη ανάλυση και καλός μπούσουλας monsieur.

   Διαγραφή
  3. Κύριε χατζηαβατη σας διορθώνω.
   Οι ανακεφαλαιοποιήσεις πέτυχαν και δεν θα μπορούσαν να αποτύχουν αφού τα λεφτά τα έβαλε το Ελληνικό Δημόσιο από λεφτά που δανείστηκε απο τους Ευρωπαίους.
   Τώρα αν υπήρξαν πολίτες που έβαλαν λεφτά στις ΑΜΚ, ποιος τους φταίει???

   ΑΣ ΔΙΑΒΑΖΑΝ ΤΑΚΑΡΟ, να πρόσεχαν που βάζουν τα λεφτά τους.

   Το σωστό όμως είναι αυτό που λέει ο κύριος hippy.
   Πρέπει να αθροίζουμε την χρηματιστηριακή τιμή των ζομποτραπεζών με αυτή που έχουν τα warrants.

   Οπότε την μεγαλύτερη πτώση την έχει η ΕΥΡΩΒ - η οποία είναι και η φτηνότερη τράπεζα.
   Θα ρισκάριζα να πω πως είναι ζήτημα μερικών μηνών να γράψει στο ταμπλό το 1,2Χ !!!

   Αντίθετα ακριβότερη είναι η ΑΛΦΑ - ενώ η Πειραιώς παραμένει η χειρότερη και ας λέει ότι θέλει το ταμπλό σήμερα. Και για το ΤΤ έλεγε κάποτε το ταμπλό ότι είναι ανθεκτικό στα 2,6 με 3,6,μέχρι να βγει ο Τάκαρος και να προβλέψει την κατάρρευση του.

   Διαγραφή
 19. Οποιος νομιζει οτι Χ.Α.Α ειναι τραπεζες καλα να παθει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. εγω παντως ΚΟΥΡΟΥΔΕΣ της απανταχου επικρατειας Γουαρετσεντια της Ναυαρχιδας στο 0.29 ΑΓΟΡΑΖΩ....

  Εκοψα καφε , χυμους αποφλιομενους , και οτι παχαινει ...

  Πινω μονο νερο και περιμενω ...


  Are you looking for me Madam ?

  Aleko mou Sallam


  xxxxxmmxxmmxm χειροτερευουμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσύ καλαμπουρίζεις και γι αυτό είσαι ωραίος φίλε Λάκη, ωστόσο εγώ έχω μια παραξενιά στην αγορά, προσπαθώ να έχω μια εικόνα, ένα πλάνο.

   Οπως βλέπουμε τα warrants διατηρούν κάποια τιμή, άσχετα ότι η μαμά μετοχή έχει καταποντιστεί. Αυτό μας δείχνει πως εμπεριέχουν "αξία χρόνου" που φυσικά θα απομειώνεται όσο θα πλησιάζουν προς την λήξη τους. Συνεπώς είναι απίθανο να ασκηθούν, ιδιαίτερα στην ΕΤΕ που δεν υπάρχει βασικός μέτοχος (εκτός κι αν κάνει τρίπλα ο Λάτσης). Σε κάθε χρονική στιγμή θα συμφέρει καλύτερα τον κάτοχο να τα πουλήσει παρά να τα ασκήσει καθώς σ΄αυτήν την περίπτωση θα χάνει ταυτόχρονα το time value.

   Πειραματιζόμενοι στο excel της ΕΧΑΕ βλέπουμε πως σε τρέχουσα τιμή ΕΤΕ 2,40 και ΕΤΕΤΠ 0,54 αντιστοιχεί volatility 26% (έναντι 36% της καλύτερης και με διαφορά ΑΛΦΑ). Για να αγοράσεις λοιπόν φίλε Λάκη στο 0,29 πρέπει η μαμά να υποχωρήσει στα 2,00-2,05 ευρώ (κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά πιθανό). Κι όποιος θελήσει να τα ασκήσει θα χρειαστεί να ξηλωθεί 4,46-4,72 ευρώ/μετοχή, αναλόγως χρόνου 1-6 6μηνα (σιγά σιγά βρε, μην βιάζεστε, θα γίνει κανένα ατύχημα χα χα χα). Μετά την 3ετία, με δεδομένο ότι το ΤΧΣ έχει δικαίωμα να πουλήσει τη συμμετοχή του, πιθανολογώ πως τα warrants θα καταρεύσουν.

   Πότε θα με συνέφερε να προτιμήσω ΕΤΕΠΤ αντί ΕΤΕ?

   Εάν είχα την πληροφορία "από μέσα" (χα χα χα) ότι επίκειται παιχνίδι στα τραπεζόχαρτα οπότε τα warrants θα υπεραποδώσουν, αλλά ΔΕΝ.

   Ιδιαίτερα χαρτιά, για ζόρικους παίχτες, προσωπικά δεν τα κοιτάζω ΚΑΘΟΛΟΥ. Προτιμώ τις μαμάδες τους (από νέος προτιμούσα τις μαμάδες) με P/BV < 0,4 όπως έχω πει (αυτό δηλαδή της μεγάλους ασθενούς Credit Agricole).

   Διαγραφή
  2. Ενα τελευταίο και δεν ξαναγράφω (για σήμερα)

   "Η Τράπεζα της Ελλάδος δίνει ELA 20,8 δισεκ. ευρώ στις ελληνικές τράπεζες, με κόστος 2,75% και έναντι αυτών έχει λάβει ως εγγύηση – collaterals από τις ελληνικές τράπεζες 98,8 δισεκ. ευρώ.

   Η ΕΚΤ παρέχει ρευστότητα 61,1 δισεκ. ευρώ στις ελληνικές τράπεζες και οι εγγυήσεις που έχει λάβει φθάνουν τα 79,8 δισεκ. ευρώ."

   (Ο Λεωτσάκος γράφει "κατ΄αποκλειστικότητα" μπαρούφες μερικές φορές, όμως δίνει και πληροφορίες διαμαντάκια όσον αφορά τα θεμελιώδη)

   http://www.bankingnews.gr/bank-insider/item/99378-%CF%84%CE%BF-ela-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CF%8C-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%84-4%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-2014-%CF%84%CE%BF-ela-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B5%CF%82-%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9-%E2%80%93-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B1-120-%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B1-20-%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CE%BC%CE%B5-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B1-6-10-%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%B5%CE%BA-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-%E2%80%93-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%89%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%AD%CF%81%CF%89-%CF%84%CE%BF-ela-%CF%83%CE%B5-eurobank-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-alpha-bank

   Πλήρης απεξάρτηση του υποκατάστατου ELA από την ΕΚΤ θα φέρει εξοικονόμηση 20,8 δις χ 1,75% = 3,64 δις max στις "πρώην" νεκροζώντανες. Πλέον του 1 δις από την μείωση των επιτοκίων των προθεσμιακών που ήδη ξεκίνησε.

   Προς Θεού δεν λέω πως γυρίζουν ή πως έλυσαν τα προβλήματα τους, αλλά δεν υπάρχει μόνο το μαύρο των δανείων που θα διαγραφούν οριστικά. Υπάρχουν και κάποιες καβάντζες.

   Διαγραφή
  3. "εκτός κι αν κάνει τρίπλα ο Λάτσης"

   Το θεωρείτε απίθανο κύριε hippy???

   Διαγραφή
  4. Ο Λάτσης και ο κάθε Λάτσης μπορεί να κάνει τρίπλα, αρκεί να αγοράσει σε τιμές πολύυυυυ χαμηλότερα απο τις τιμές που μπήκε το ΤΧΣ.

   Γιαυτό φωνάζω να μην πουλήσει το ΤΧΣ ούτε μια μετοχή, κάτω απο την τιμή κτήσης του.
   Δεν θα κάνουμε μάγκες του ΛατσοΚωστοπουλέοΣαλλάδες που βγήκαν απο την πίσω πόρτα για να μπουν απο την εμπρός.

   Διαγραφή
  5. Κατά τη γνώμη μου κύριε Τάκη, μόνο μια περίπτωση υπάρχει να πουλήσει το ΤΧΣ σε τιμές κτήσης.
   Να αρχίσει να κινείται η Ελληνική οικονομία και μαζί με αυτήν και οι τιμές των τραπεζών στο ταμπλό.
   Σε κάθε άλλη περίπτωση ή θα αναγκαστεί να πουλήσει φθηνότερα (κάπου αναφέρθηκε για ανεκτό -30%) ή θα μείνουν στο κράτος(κάτι που το θεωρώ απίθανο).

   Διαγραφή
 21. Τυχερέ κύριε Λάκη,και η ρακί άχρωμη σαν το νερό είναι.Και μου έχει φέρει ένα δίλιτρο από τα Χανιά ο γιός μου , σπιτική ,που μου το συνέστησε για φάρμακο. Δεν συγκρίνεται με το προϊόν του συνεταιρισμού που βρίσκω στην πρωτεύουσα. Αλλά τι λέω,μιλέι το αλεπόπουλο στην αλεπού;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Με την ευκαιρία του εξαιρετικού θέματος που άνοιξε ο κ. Τάκης, αλλά και την καθοριστική συμβολή του άλλου κυρίου Τάκη, ένα άρθρο, παλιό, αλλά δυστυχώς σχετικά «διαχρονικά επίκαιρο».

  =====================================================================================
  Συγκλονιστικά στοιχεία, καθόλου γνωστά, ακόμη και για τους πολλούς που παροικούμε την Ιερουσαλήμ, και που προσφέρονται για προβληματισμό, έδωσε στην εξαιρετική ομιλία του ο Νίκος Καραμούζης, στην εκδήλωση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ με τίτλο «SOS Ανάπτυξη: πώς θα βγούμε από την ύφεση για να μείνουμε στην Ευρωζώνη», που έγινε στο ΕΒΕΑ την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου, μιλώντας μαζί με τους Νίκο Χριστοδουλάκη, Θόδωρο Φέσσα, και Kevin Featherstone του LSE.

  Σύμφωνα με όσα είπε ο - και καθηγητής και άριστος γνώστης των μακροοικονομικών- Νίκος Καραμούζης "... σήμερα, η ιδιωτική κατανάλωση (σ.σ. στην Ελλάδα ) φτάνει το 75% του ΑΕΠ και σε συνδυασμό με την υψηλή δημόσια κατανάλωση, αθροίζουν στο 92%, περίπου, του ΑΕΠ , το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη των 27".

  Και για όποιον δεν κατάλαβε μένει ένα 8% του ΑΕΠ για όλα τα υπόλοιπα.
  Ποιο κράτος και ποια κοινωνία μπορούν να επιβιώσουν έτσι; ΚΑΝΕΝΑ.
  Όμως και ο Θεόδωρος Φέσσας επεσήμανε ότι στην κατάσταση των τελευταίων ετών οδήγησε «η ανάπτυξη βασισμένη στην κατανάλωση, η οποία με την σειρά της βασίστηκε στον δανεισμό, με δημόσιες επενδύσεις από το Κράτος, με μέριμνα για στρατιές δημοσίων υπαλλήλων και δικών του ανθρώπων», καθώς και το έλλειμμα «εργασιακής λογικής και τρόπου λειτουργίας των πραγμάτων», που σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι προτιμάμε τα εύκολα...

  Επανερχόμενοι στην τοποθέτηση Καραμούζη, και για να μην υπάρχουν αμφιβολίες συμπλήρωσε: "Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, που τροφοδοτήθηκε από την ταχύτατη πιστωτική επέκταση, τη μείωση της αποταμίευσης και την αύξηση των πραγματικών μισθών, σε συνδυασμό με τη διόγκωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, οδήγησαν στη ραγδαία επιδείνωση του εξωτερικού ελλείμματος και του πληθωρισμού, σε περιβάλλον διαρκούς χειροτέρευσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

  Με την πρόσφατη κρίση, έγινε προφανές ότι οι παραπάνω ανισορροπίες δεν ήταν διατηρήσιμες και ότι η διόρθωσή τους απαιτούσε σοβαρές πολιτικές περιορισμού του δημοσιονομικού ελλείμματος και της κατανάλωσης, με παράλληλη, όμως, την αναγκαία αύξηση, ως αντιστάθμισμα, της εθνικής αποταμίευσης, των επενδύσεων, των παραγωγικών δραστηριοτήτων και των εξαγωγών". Για τις δε επενδύσεις (σ.σ. ναι σε οποιαδήποτε οργανισμό εάν δεν υπάρχουν επενδύσεις απλά πεθαίνει για τους δημοσιολογούντες...) είπε: " ... η αξία του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού της χώρας σε τρέχουσες τιμές έχει μειωθεί κατά 62% (!) τα τελευταία τέσσερα χρόνια, συμπληρώνουμε 15 συνεχή τρίμηνα με αρνητική τη μεταβολή των ιδιωτικών επενδύσεων, ο συνολικός σχηματισμός σταθερού κεφαλαίου μειώνεται με διψήφιο ρυθμό ετησίως επί τέσσερα συνεχόμενα χρόνια, και το ποσοστό των επενδύσεων έχει μειωθεί στο 14.7% του ΑΕΠ το 2011 από 24% το 2007".
  Ποιο κράτος και ποια κοινωνία μπορούν να επιβιώσουν έτσι; ΚΑΝΕΝΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Όσο για το που πήγαν κάποια από τα πολλά χρήματα που πετάξαμε, τόνισε:
  " Η διάρθρωση του ΑΕΠ, όσον αφορά στην παραγωγική δομή, έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η αγροτική παραγωγή έχει μειωθεί στο 4.6% του ΑΕΠ από 10% πριν από 20 χρόνια, περίπου. Παρά τα δεκάδες δισεκατομμύρια κοινοτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων την τελευταία τριακονταετία, που δεν έπιασαν τόπο (€ 177 δις σε τρέχουσες τιμές), το εξωτερικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων της Ελλάδας παραμένει, σήμερα, ελλειμματικό κατά €4 δις και η ανταγωνιστικότητα στον αγροτικό τομέα έχει χειροτερεύσει κατά 40% τα τελευταία δέκα χρόνια".
  Ποιο κράτος και ποια κοινωνία μπορούν να επιβιώσουν έτσι; ΚΑΝΕΝΑ
  Παράλληλα ο κ. Καραμούζης αποκάλυψε ότι σύμφωνα με αξιόπιστες εκτιμήσεις ένα ποσό περίπου 15 δισ. βρίσκεται σε "σεντούκια" σε κατοικίες πολιτών, θυρίδες, κ.λπ., ενώ τόνισε ότι στην Αργεντινή όταν συντελέστηκε η χρεωκοπία είχαν "φυγει" από τις τράπεζες το 24% των καταθέσεων, όταν ήδη στην Ελλάδα σήμερα έχει αναληφθεί το 27% των καταθέσεων!!!
  Ποιο κράτος και ποια κοινωνία μπορούν να επιβιώσουν έτσι; ΚΑΝΕΝΑ
  Επειδή πρόκειται για μία από τς καλύτερες και πιο τεκμηριωμένες ομιλίες που έχω ακούσει τα πολλά τελευταία χρόνια, αλλά και επειδή προτείνει συγκεκριμένες λύσεις, την παραθέτω αυτούσια:
  " Αγωνιούμε όλοι, σήμερα, για το πώς η Ελλάδα, σε ένα δύσκολο και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, θα κατορθώσει να χαράξει και να υλοποιήσει μια επιτυχή στρατηγική εξόδου από την κρίση.
  Το μέτρο της πρόκλησης είναι το μέτρο του κινδύνου – αν δεν αντιδράσουμε συγκροτημένα και συλλογικά, αν δε συμφωνήσουμε σε ένα νέο ξεκίνημα στο πλαίσιο της Ευρωζώνης, θέτουμε σε κίνδυνο την εθνική μας προοπτική και κυρίως το μεγαλύτερο επίτευγμα της μεταπολεμικής Ελλάδας: την ευρωπαϊκή ένταξη που αποτελεί ιστορική θεσμική κατάκτηση.
  Υπάρχουν τουλάχιστον δύο αλληλένδετες θεμελιώδεις οικονομικές προϋποθέσεις εξόδου από την κρίση, η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας σε σύγχρονη ανοικτή οικονομία αγοράς, με μικρό αλλά επιτελικό και παραγωγικό δημόσιο τομέα.
  Η ανάπτυξη είναι ο καθοριστικός παράγοντας για τον περιορισμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, την ταχεία μείωση του λόγου δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη μείωση της ανεργίας. Η οικονομία της αγοράς και η μείωση του κράτους είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επικράτηση οικονομικού ορθολογισμού και πειθαρχίας, κοινωνικής και οικονομικής αποτελεσματικότητας και βέλτιστης κατανομής των οικονομικών πόρων.
  Για να μιλήσουμε για τον αναπτυξιακό δρόμο εξόδου από την κρίση, επιβάλλεται να κατανοήσουμε πρώτα το περιβάλλον, το σημείο εκκίνησης της νέας αναπτυξιακής προσπάθειας, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "Παράλληλα ο κ. Καραμούζης αποκάλυψε ότι σύμφωνα με αξιόπιστες εκτιμήσεις ένα ποσό περίπου 15 δισ. βρίσκεται σε "σεντούκια"

   Ο κύριος Καραμούζης βγάζει -όπως και πολλοί άλλοι- λάθος συμπεράσματα για το που είναι τα 15 – 20 δις, τα οποία είναι εκτός συστήματος.
   1 δις το χρόνο βγάζουν έξω οι λαθρομετανάστες χωρίς εμβάσματα. Παρανόμως. (Τα νομίμως εξερχόμενα με εμβάσματα, Western Union, κλπ. είναι άλλα. Άλλο 1 δις το χρόνο).
   Τα χρήματα αυτά δεν προσμετρώντας στο ΙΤΣ (Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών).
   Υποτίθεται δε ότι είναι εδώ.
   Τη δεκαετία 2002 – 2011 τα μη καταμετρημένα στο ΙΤΣ χρήματα, εκτιμώ ότι υπερβαίνουν τα 10 δις.
   Άλλα 5 δις (περίπου), είναι "παρκαρισμένα" από τους μετανάστες και τους λαθρομετανάστες και αυτό γιατί η παράνομη έξοδος του χρήματος δεν είναι εύκολη υπόθεση (δεν έχουν προλάβει να τα βγάλουν)
   Η μη προσμέτρηση αυτών των 10- 15 δις στο ΙΤΣ, δημιουργεί τη λανθασμένη αίσθηση ότι υπάρχει φοροδιαφυγή.

   Ο λανθασμένος συλλογισμός είναι ο εξής:
   Εάν, στο τέλος του μήνα, υπάρχουν στην επικράτεια Χ χρήματα και στα δημόσια ταμεία Ψ χρήματα, οι ιδιώτες θα έχουν (Χ – Ψ) χρήματα.
   Εάν το (Χ – Ψ) είναι πολύ μεγάλο, σε σχέση με το Ψ, τότε υπάρχει φοροδιαφυγή.

   Εάν όμως το Χ δεν είναι Χ, άλλα (Χ-15) δις, στο τέλος του μήνα οι ιδιώτες θα έχουν συνολικά [(Χ-15)δις -Ψ] χρήματα, οπότε όχι μόνο δεν φοροδιαφεύγουν, αλλά έχουν "στεγνώσει".

   Διαγραφή
 24. Τις υστερήσεις αυτές, τις κατατάσσω σε τρεις βασικούς τομείς:

  Πρώτο και κυριότερο, δεν διαμορφώθηκε έγκαιρα ένα ολοκληρωμένο και πειστικό εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης, με ευρύτερη κοινωνική αποδοχή, αν όχι εναλλακτικό, πάντως συμπληρωματικό του Μνημονίου και ουσιαστικά βάση διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας και την Τρόϊκα. Ένα πρόγραμμα, που θα συνδύαζε την ανάπτυξη με τις μεταρρυθμίσεις και τη δημοσιονομική προσαρμογή, που θα επικεντρωνόταν στη μείωση των δημοσιονομικών δαπανών και την εξυγίανση του Δημοσίου Τομέα και όχι την αύξηση των φόρων, που θα εξισορροπούσε το μεγάλο κόστος προσαρμογής του ιδιωτικού τομέα με ανεργία και κλείσιμο επιχειρήσεων, με εκείνο του δημοσίου τομέα.

  Δεύτερον, στο πλαίσιο του Μνημονίου, αποτύχαμε στο να προτεραιοποιήσουμε την υλοποίηση ενός εμπροσθοβαρούς προγράμματος σοβαρών μεταρρυθμίσεων, που θα έκτιζαν έγκαιρα απόθεμα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης στις διεθνείς αγορές και τους εταίρους. Η καθυστέρηση είχε ως αποτέλεσμα τη διόγκωση της δυσπιστίας στις διεθνείς αγορές, την προβολή ολοένα νέων απαιτήσεων από την Τρόϊκα για ακόμη περισσότερα οριζόντια μέτρα και τη γενικευμένη αμφισβήτηση της ειλικρίνειας και των προθέσεών μας.

  Ένα εμπροσθοβαρές, αξιόπιστο πρόγραμμα θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει:
  • σημαντικές ιδιωτικοποιήσεις,
  • μείωση των δημοσίων δαπανών και του μεγέθους του κράτους,
  • σοβαρές μεταρρυθμίσεις, κυρίως στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα,
  • την απελευθέρωση των αγορών προϊόντων και εργασίας,
  • φιλικά μέτρα για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη,
  • όλα σχετικά χαμηλού κοινωνικού κόστους και υφεσιακής επίπτωσης,
  • μέτρα, που, όμως, θα είχαν αμβλύνει τη συνεχή πίεση αφενός για οριζόντια μείωση μισθών και συντάξεων και αφετέρου για την επιβολή υπερβολικών φορολογικών μέτρων, που διαλύουν σήμερα την ιδιωτική οικονομία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

  Τρίτον, η εμφανής αναποτελεσματικότητα και αποτυχία στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων με την Τρόϊκα. Ατυχώς, ο κίνδυνος χρεοκοπίας της χώρας είναι πιθανότερος σήμερα σε σχέση με την έναρξη της κρίσης που επιβεβαιώνει το μέγεθος της αποτυχίας της προσπάθειας.

  Αποτέλεσμα, κάθε επισκόπηση του Μνημονίου από την Τρόϊκα να μετατρέπεται σε μια μίνι κρίση υπό το βάρος των συνεχών αποτυχιών στο πρόγραμμα και, έτσι, τρέχαμε κάθε φορά πίσω από τις διεθνείς αγορές και εξελίξεις μέσα στην Ευρωζώνη, αδυνατώντας να συγκροτήσουμε αποτελεσματικό πλαίσιο πολιτικής και συμμαχιών, μέσα και έξω από την Ελλάδα, που θα αγόραζαν χρόνο και θα βελτίωναν τους όρους και τις προοπτικές των συμφωνιών.

  Μπήκαμε, έτσι, σε ένα μοιραίο, σωρευτικό φαύλο κύκλο, που, ατυχώς, όξυνε η αποσταθεροποιητική συμπεριφορά και οι πολιτικές επιλογές των ευρωπαίων εταίρων μας.

  Έτσι, οι διεθνείς αγορές δεν πίστευαν στις δυνατότητες επιτυχίας, η δυσπιστία τους δυσχέραινε την προσπάθεια, με την Τρόϊκα να απαιτεί διαρκώς σκληρότερα μέτρα, δοκιμάζαμε συνεχώς την ανοχή των ευρωπαϊκών λαών και κυβερνήσεων, ενώ ταυτόχρονα η ύφεση δοκίμαζε την αντοχή του ελληνικού λαού – μετατρέποντας τη θεραπεία σε τιμωρία και την ελπίδα σε ζόφο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. 3. Η Υψηλή Συμμετοχή της Κατανάλωσης στο ΑΕΠ
  Την τελευταία δεκαετία, σημειώθηκε μία ακραία αύξηση της ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης και μία ραγδαία μείωση της εθνικής αποταμίευσης. Σήμερα, η ιδιωτική κατανάλωση φτάνει το 75% του ΑΕΠ και σε συνδυασμό με την υψηλή δημόσια κατανάλωση, αθροίζουν στο 92%, περίπου, του ΑΕΠ , το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη των 27.

  Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, που τροφοδοτήθηκε από την ταχύτατη πιστωτική επέκταση, τη μείωση της αποταμίευσης και την αύξηση των πραγματικών μισθών, σε συνδυασμό με τη διόγκωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, οδήγησαν στη ραγδαία επιδείνωση του εξωτερικού ελλείμματος και του πληθωρισμού, σε περιβάλλον διαρκούς χειροτέρευσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

  Με την πρόσφατη κρίση, έγινε προφανές ότι οι παραπάνω ανισορροπίες δεν ήταν διατηρήσιμες και ότι η διόρθωσή τους απαιτούσε σοβαρές πολιτικές περιορισμού του δημοσιονομικού ελλείμματος και της κατανάλωσης, με παράλληλη, όμως, την αναγκαία αύξηση, ως αντιστάθμισμα, της εθνικής αποταμίευσης, των επενδύσεων, των παραγωγικών δραστηριοτήτων και των εξαγωγών.

  Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου μία από τις βασικότερες αναπτυξιακές προκλήσεις μπροστά μας.

  Αν ένας τέτοιος σημαντικός μετασχηματισμός, που είναι βέβαιο ότι θα έχει σοβαρό οικονομικό και κοινωνικό κόστος προσαρμογής, δεν υλοποιηθεί σταδιακά και σε θετικό περιβάλλον, αλλά στηριχθεί, κυρίως, στη μείωση των μισθών και συντάξεων, χωρίς την παράλληλη ενίσχυση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και την υλοποίηση γενναίων μεταρρυθμίσεων, και όλα τα παραπάνω λειτουργούν σε περιβάλλον ακραίας νομισματικής στενότητας, οξύτατης δημοσιονομικής προσαρμογής, αρνητικών προσδοκιών και επενδυτικής απαξίωσης, είναι βέβαιο ότι η οικονομία θα οδηγηθεί σε βαθειά και παρατεταμένη ύφεση και τελικά, διεύρυνση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και της ανεργίας. Αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε σήμερα.

  4. Η Κατάρρευση των Ιδιωτικών Επενδύσεων
  Καθοριστική αποτυχία του Μνημονίου και της οικονομικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια, αποτελεί η κατάρρευση των ιδιωτικών επενδύσεων, η σοβαρή μείωση των δημόσιων επενδύσεων και η αποχώρηση ξένων επενδύσεων.

  Συγκεκριμένα, η αξία του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού της χώρας σε τρέχουσες τιμές έχει μειωθεί κατά 62% (!) τα τελευταία τέσσερα χρόνια, συμπληρώνουμε 15 συνεχή τρίμηνα με αρνητική τη μεταβολή των ιδιωτικών επενδύσεων, ο συνολικός σχηματισμός σταθερού κεφαλαίου μειώνεται με διψήφιο ρυθμό ετησίως επί τέσσερα συνεχόμενα χρόνια, και το ποσοστό των επενδύσεων έχει μειωθεί στο 14.7% του ΑΕΠ το 2011 από 24% το 2007.

  Η παραπάνω δραματική απαξίωση του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού της χώρας, σε συνδυασμό αφενός με τη μεγάλη ανεργία, που απαξιώνει συσσωρευμένες δεξιότητες των εργαζομένων και αφετέρου με τα σημαντικά αντικίνητρα και το αρνητικό περιβάλλον για επιχειρηματικότητα, υπονομεύουν, αν δεν καθιστούν αδύνατη, την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τα επόμενα χρόνια.

  Βρισκόμαστε, λοιπόν, αντιμέτωποι με ένα μεσοπρόθεσμο υφεσιακό φαύλο κύκλο σε εξέλιξη. Χρειαζόμαστε επειγόντως, παράλληλα και συμπληρωματικά με το Μνημόνιο, ένα νέο αναπτυξιακό μείγμα οικονομικής πολιτικής, που θα στηρίζεται στη θεαματική ανάκαμψη των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Διεθνείς μελέτες έχουν καταδείξει ότι το 50% της βελτίωσης της παραγωγικότητας και κατά συνέπεια και της ανταγωνιστικότητας σε μια χώρα οφείλεται στα ποιοτικά στοιχεία, στη συνολική παραγωγικότητα (όπως η φιλικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, οι δαπάνες για έρευνα και τεχνολογία, η ποιότητα της παιδείας, η ποιότητα της Δημόσιας Διοίκησης, η ευελιξία στις αγορές, η χαμηλή γραφειοκρατία κλπ) και μόνο το 50% στους συντελεστές της παραγωγής, κεφάλαιο και εργασία.

  Είναι στα παραπάνω ποιοτικά στοιχεία και στη χαμηλή συσσώρευση κεφαλαίου, όπου η Ελλάδα έχει τα σημαντικότερα αναπτυξιακά προβλήματα και όχι αναγκαστικά στο κόστος εργασίας σαν το κυρίαρχο ζητούμενο.

  5. Η Ελλάδα, Μια Σχετικά Κλειστή Οικονομία Υπηρεσιών
  Η διάρθρωση του ΑΕΠ, όσον αφορά στην παραγωγική δομή, έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία είκοσι χρόνια.

  Η αγροτική παραγωγή έχει μειωθεί στο 4.6% του ΑΕΠ από 10% πριν από 20 χρόνια, περίπου.

  Παρά τα δεκάδες δισεκατομμύρια κοινοτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων την τελευταία τριακονταετία, που δεν έπιασαν τόπο (€ 177 δις σε τρέχουσες τιμές), το εξωτερικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων της Ελλάδας παραμένει, σήμερα, ελλειμματικό κατά €4 δις και η ανταγωνιστικότητα στον αγροτικό τομέα έχει χειροτερεύσει κατά 40% τα τελευταία δέκα χρόνια.

  Παράλληλα, η βιομηχανία αντιπροσωπεύει μόνο το 10% του ΑΕΠ και το υπόλοιπο 87% αποτελούν οι υπηρεσίες, στην πλειοψηφία τους μη εμπορεύσιμα διεθνώς αγαθά.
  Επιπλέον, το ποσοστό των εξαγωγών αγαθών αποτελεί, σήμερα, μόνο το 8% του ΑΕΠ, το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη των 27 και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών το 20%, περίπου, του ΑΕΠ, έναντι 35% μέσο όρο στην Ευρώπη των 27.

  Είμαστε μια σχετικά κλειστή, μη ανταγωνιστική οικονομία, που παρουσίασε τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της τελευταίας 15ετίας, κυρίως, λόγω της ραγδαίας αύξησης της ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης σε μη βιώσιμα επίπεδα, δηλαδή, χωρίς να συνοδεύεται από παράλληλη βελτίωση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας.

  Επειδή η διαδικασία προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας θα επιφέρει σοβαρή συγκράτηση της ιδιωτικής και δημόσια κατανάλωσης, είναι επιβεβλημένο, στη νέα αναπτυξιακή στρατηγική μας, να επικεντρωθούμε στην επίτευξη θεαματικής αύξησης της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω μιας επιθετικής πολιτικής επενδύσεων, εξωστρέφειας και υποκατάστασης εισαγωγών, στο πλαίσιο της μετακίνησης παραγωγικών πόρων από μη εμπορεύσιμα αγαθά σε διεθνώς εμπορεύσιμα, με υψηλή προστιθέμενη αξία και τεχνολογικό περιεχόμενο.

  Στο παραπάνω πλαίσιο που περιέγραψα, εκτιμώ ότι η επιστροφή στην ανάπτυξη έχει και μία σειρά από «μακρο» οικονομικούς και πολιτικούς όρους και προϋποθέσεις. Θα αναφερθώ σύντομα σε έξι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Στο παραπάνω πλαίσιο που περιέγραψα, εκτιμώ ότι η επιστροφή στην ανάπτυξη έχει και μία σειρά από «μακρο» οικονομικούς και πολιτικούς όρους και προϋποθέσεις. Θα αναφερθώ σύντομα σε έξι.
  α) Σταθερό Διεθνές και Ευρωπαϊκό Περιβάλλον
  Να επικρατήσουν διεθνώς υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και να αποκατασταθεί η σταθερότητα και η αναπτυξιακή προοπτική της Ευρωζώνης, τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ενίσχυση της στρατηγικής εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, η προσέλευση ξένων επενδύσεων και η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.
  Να θυμίσω ότι, πάνω από 75% των εξαγωγών μας κατευθύνονται στην Ευρώπη των 27 και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ως προς αυτά, θα πρέπει να προετοιμαστούμε για αντιξοότητες στο διεθνές περιβάλλον τουλάχιστον για το ορατό μέλλον.
  β) Απομάκρυνση της Πιθανότητας Επιστροφής στη Δραχμή
  Θα πρέπει να υποχωρήσει σημαντικά το σενάριο της δραχμής. Όσο οι διεθνείς και οι εγχώριες αγορές κατακλύζονται από τέτοιες εκτιμήσεις ή φόβους, επενδύσεις στην Ελλάδα δεν θα γίνουν, οι ιδιωτικοποιήσεις θα καρκινοβατούν ή θα γίνονται σε εξευτελιστικές τιμές, η ρευστότητα και οι καταθέσεις θα συνεχίζουν να μειώνονται, οι προσδοκίες και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων θα παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και η ύφεση θα παρατείνεται.
  Πώς διώχνει όμως κανείς από το τραπέζι τους δραχμολάγνους; Να αναφέρω δύο βασικές προϋποθέσεις:
  Πρώτον, με έργα και μετρήσιμα αποτελέσματα στην οικονομική πολιτική και τις μεταρρυθμίσεις, που βελτιώνουν την αξιοπιστία μας, το κύρος μας, την εμπιστοσύνη των αγορών και των εταίρων μας και ανεβάζουν το κόστος της κερδοσκοπίας στην καταστροφική εκδοχή.
  Δεύτερον, απαιτούνται η ταχύτατη ενίσχυση των ευρωπαϊκών θεσμών στήριξης και αλληλεγγύης και, κυρίως, το σαφές πολιτικό στίγμα κορυφής από τους Ευρωπαίους ηγέτες, με δέσμευση για την παραμονή της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό πυρήνα, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις που υπονομεύουν καθημερινά την προοπτική και τη σταθερότητα της χώρας, παρότι κατανοώ την κόπωση όλων με το ελληνικό πρόβλημα.
  γ) Ανάταξη του Τραπεζικού Τομέα και Βελτίωση της Ρευστότητας στην Ελληνική Αγορά
  Σημαντική προϋπόθεση επανεκκίνησης της οικονομίας είναι η διαμόρφωση ενός λειτουργικού και ισχυρού χρηματοπιστωτικού συστήματος, η αποκατάσταση της πιστωτικής ροής χρηματοδότησης της οικονομίας και το άνοιγμα των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου στον ελληνικό κίνδυνο.
  Η επικείμενη επανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και η ενίσχυση της αξιοπιστίας του, στα πλαίσια της εφαρμογής του νέου Μνημονίου, πρέπει να συνδυαστούν με ένα σημαντικό πακέτο ενίσχυσης της τραπεζικής ρευστότητας στην αγορά.
  Όλοι γνωρίζουμε ότι με αρνητικούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης, ανάκαμψη της οικονομίας δύσκολα θα σημειωθεί.
  δ) Αναβάθμιση του Πολιτικού Συστήματος
  Προϋπόθεση για την υλοποίηση μιας σύγχρονης αναπτυξιακής στρατηγικής είναι η αναβάθμιση του πολιτικού συστήματος.
  Το ζητούμενο, για την ανάπτυξη σήμερα, είναι η διαμόρφωση μιας πολιτικής ηγεσίας:
  που θα ενστερνίζεται τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της οικονομίας αγοράς, μετατρέποντας το Μνημόνιο σε ευκαιρία ανάπτυξης,
  που θα προωθήσει, συνειδητά και χωρίς ακρότητες, ένα γενναίο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων στην κοινωνία και την οικονομία,
  που θα στηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα, τον ανταγωνισμό και την αποτελεσματική εποπτεία στις αγορές,
  που θα εποπτεύει μια μικρότερη, λιτή, πειθαρχημένη, λειτουργική και αποτελεσματική για τον πολίτη και την οικονομία δημόσια διοίκηση,
  που θα πρεσβεύει την ιδιωτική αλληλεγγύη, τον κοινωνικό ρόλο και την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και των οικονομικά ισχυρών,
  που θα βλέπει την κοινωνική πολιτική σαν ένα ευρύ πλέγμα ευκαιριών για τους ασθενέστερους, σε συνδυασμό με ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας και δικαιοσύνης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. ε) Νέα Εξωστρεφής Επιχειρηματική Τάξη
  Ηγεσία δεν απαιτείται μόνο στην πολιτική. Η έξοδος από την κρίση προϋποθέτει εξίσου ηγετική επιχειρηματική παρουσία στην οικονομία και στην κοινωνία, για να μην κυριαρχήσει το ξένο κεφάλαιο, που έχει τις δικές τους επιλογές και τις δικές του προτεραιότητες στην αναπτυξιακή ανάταξη της χώρας.
  Χρειαζόμαστε την αναβάθμιση και κινητοποίηση της εγχώριας επιχειρηματικής τάξης και κυρίως του δυναμικού εξωστρεφούς και μη κρατικοδίαιτου κομματιού της.
  Μία επιχειρηματική τάξη που αναλαμβάνει ηγετικές επενδυτικές πρωτοβουλίες, με εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας, χωρίς να απαιτεί διαρκώς προνόμια και ευνοϊκές ρυθμίσεις από το κράτος.
  Μια επιχειρηματική τάξη:
  που έχει κοινωνικές αναφορές, που βλέπει την εταιρική ευθύνη, την εταιρική διακυβέρνηση και την κοινωνική ευθύνη ως αναπόσπαστα κομμάτια της επιχειρηματικότητας και του ρόλου της,
  που δεν βολεύεται στη θαλπωρή και το εύκολο κέρδος της κρατικής προστασίας και των κρατικών προμηθειών.
  Η ιστορία έχει δείξει ότι η οικονομία της αγοράς λειτουργεί αποτελεσματικά μόνο όταν λειτουργούν αποτελεσματικά οι θεσμοί της αγοράς (π.χ. δικαιοσύνη, ανταγωνισμός, ασφάλεια, εποπτεία, διάκριση εξουσιών), αλλά κυρίως όταν υπάρχει ηθική και κοινωνική διάσταση στην επιχειρηματικότητα και το κέρδος.
  στ) Εθνικό Σχέδιο Εξόδου από την Κρίση
  Τέλος, όπως τόνισα και στην αρχή της ομιλίας μου, η χώρα χρειάζεται να διαμορφώσει ένα δικό της σχέδιο εξόδου από την κρίση. Να αποκτήσει το δικό της βηματισμό, δηλαδή, μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης και μελλοντικής ευημερίας, που θα αξιοποιεί και υλοποιεί τη νέα συμφωνία με την Τρόϊκα, μετατρέποντάς την σε ευκαιρία και προοπτική, που θα στηρίζεται στην αναβάθμιση των θεσμών, το ριζικό εκσυγχρονισμό του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, τη βαθειά μεταρρύθμιση των πυλώνων του κοινωνικού μισθού, το άνοιγμα των αγορών, την οικονομική εξωστρέφεια και τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις.
  Ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα αξιοποιεί τα δικά μας συγκριτικά πλεονεκτήματα, σε κλάδους όπως, ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας, οι υποδομές, οι μεταφορικές υπηρεσίες, οι αγροτο–επιχειρήσεις, τα τρόφιμα και ποτά, οι τραπεζικές υπηρεσίες, τα φάρμακα, τα εξειδικευμένα βιομηχανικά προϊόντα.
  Ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα που αξιοποιεί αποτελεσματικά τους υφιστάμενους πόρους του ΕΣΠΑ, αλλά και νέους πόρους που μπορεί να προκύψουν από τη διαμόρφωση ενός νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης, για την περιφέρεια της Ευρώπης, που οφείλουμε να διαπραγματευτούμε.
  Με δυο λόγια: η φυγή προς τα εμπρός απαιτεί να πνεύσει στη χώρα ένας ισχυρός άνεμος οικονομικής ελευθερίας και επιχειρηματικότητας, μακριά από τον κρατισμό και την εσωστρέφεια, ένα δημιουργικό σοκ αναβάθμισης των θεσμών και ευρύτατων και βιώσιμων μεταρρυθμίσεων, που θα αναμορφώσουν ριζικά τη χώρα, θα βελτιώσουν τις παραγωγικές της δυνατότητες και τις κοινωνικές ευκαιρίες, και θα αναβαθμίσουν τα κοινωνικά και παραγωγικά πρότυπα".
  Σε ερώτημα προς τον κ. Φέσσα «Πώς μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη», η απάντηση που έδωσε ήταν «αρχίζοντας μεταφορά πόρων από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, για σωστότερη εξυπηρέτηση και με καλύτερο κόστος», ενώ τάχθηκε υπέρ των ιδιωτικοπιήσεων ακόμη κια στις πολύ χαμηλές σημερινές τιμές.
  Κλείνοντας, ο Kevin Featherstone τοποθετήθηκε ιδιαίτερα κριτικά έναντι του τελευταίου πακέτου διάσωσης της Ελληνικής οικονομίας, το οποίο εκτιμά ότι «δεν είναι εκείνο που θα αλλάξει την κατάσταση. Βρισκόμαστε ακόμη στον δρόμο των μεταβατικών, βήμα-βημα λύσεων. Οπότε υπάρχει ο κίνδυνος, η Ελλάδα να χρειαστεί πρόσθετη βοήθεια. Το νέο πακέτο δείχνει στενή ματιά, υπηρετεί τα πολιτικά συμφέροντα και τις σκοπιμότητες ηγετών της Ευρωζώνης»
  Κατά τον Featherstone «το πρόβλημα είναι ότι το νέο πακέτο διάσωσης δεν κάνει κάτι για να βοηθήσει την υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου. Και τούτο ενώ, προκειμένου να πετύχει στις μεταρρυθμίσεις που της ζητούνται, η Ελλάδα θα χρειαστεί μείζονα αλλαγή στην διαχείριση του Δημοσίου – αλλιώς, θα αποτύχει».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Μια παλιά αγαπημένη βλέπω να κατρακυλάει στο ταμπλό και να πλησιάζει όλο και πιο κοντά εκεί που την θέλω.

  Πούλησε ο Τάκαρος 70% ψηλότερα απο όσο είναι σήμερα και το έγραψε δημόσια, όταν όλοι σφάζονταν στα πόδια της αγαπημένης και περίμεναν κονόμες.

  Φευ!!!

  μπουχαχαχαχα
  Έλα στον παππού, ω ρε κοπελιά!!!!
  Άλλο ένα 20% πιο κάτω και θα πέσει παράλυτος και ο τελευταίος φαφλατάς που περίμενε να βγάλει λεφτά, κοντράροντας τον Τάκαρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ας πούμε ΕΛΚΑ ?

   Χ(ίππης μαρτυριάρης αλλά κι υπομονετικός...στο συγκριτικό test των τραπεζών πάει το τελευταίο)

   Διαγραφή
  2. Μην βιάζεστε κύριε hippy - θα σας ''γλυκάνω'' όταν έρθει η ώρα.
   Καθίστε να δούμε τι λένε οι άμπαλοι φιτσουλέοι, γιατί βλέπω πολλούς να περιμένουν στα χαμηλά να αγοράσουν χαρτούρα. Αυτό δεν είναι καλό!!!
   Όταν βλέπω φαφλατάδες να ανακαλύπτουν χαρτιά και να περιμένουν στα χαμηλά να πάρουν κομμάτια, τότε ένα πράμα μπορεί να σημαίνει. Ότι έχει πολύυυυυ κατω ακόμη. Το 20% λίγο είναι που λέω. Θα τους σαπίσουν στο ξύλο.

   Οπότε ο Τάκαρος περιμένει υπομονετικά στα μουγκά και αφήνει τις ''γλύκες΄΄ με το χαρτί στο μέλλον.

   Αν δεν τα πιάσατε τα υπονοούμενα , τότε τι γκουρούδες είστε???

   Διαγραφή
  3. Οι "επενδυτικοί σύμβουλοι" καθησυχάζουν τα παπούδια με τις "υβριδικές" μετοχές πως σύντομα, προς το Φθινόπωρο, θα πουλήσουν 0,90 και βάλε. Δεν μπορούν μα κανουν αλλιώς βέβαια διότι όταν υπήρξε η ζήτηση στο 50% της αξίας των υβριδικών ομολόγων (0,77 ευρώ/μετοχή κατ΄αντιστοιχίαν) τους συμβούλεψαν να διακρατήσουν. Να σκεφτούν να "χετζάρουν" με προθεσμιακά συμβόλαια παραείναι προχωρημένο για τους "συμβούλους".

   Επειδή κανένας δεν χαρίζει χρήμα μου φαίνεται λογικότερο να "σπάσει" το προηγούμενο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 0,555 ευρώ (10/7) και να κινηθεί στη ζώνη 0,50-0,55 για μερικές συνεδριάσεις (τουλάχιστον για 8-10) τεστάροντας το ψηλό 0,56 (εκεί έγιναν περίπου 400,000 σε ενδοσυνεδριακή δημοπρασία) μια δυο φορές προκειμένου να εξουθενώσει ψυχικά τους ασθενικούς.

   Εάν ήμουν το λόμπι έτσι θά΄κανα. Το οποίο είναι εδώ, μην γελιόμαστε. Ο δολοφόνος πάντα γυρίζει στον τόπο του εγκλήματος, αλλά τα λόμπυ μόνο όταν οι συνθήκες ωριμάσουν.

   Διαγραφή
  4. Εκτίμηση μου είναι αυτή βέβαια και όχι βεβαιότης.

   Δεν ξεχνώ το ιδιαίτερο ταλέντο της αγοράς, να με βγάζει μάπα. Εάν τα πράγματα κινηθούν αλλιώς πχ φηφιστεί αύριο το πολυνομοσχέδιο από 160 συν βουλευτές (λέμε και κανένα ανέκδοτο μην μας πούνε κρυόκωλους) μπορεί να δούμε θαύματα. Πολύ λιγώτερο πιθανό ενδεχόμενο, μακάρι να συμβεί.

   Ρευστότητα δόξα τω θεώ υπάρχει να το ακολουθήσουμε.

   Διαγραφή
  5. Δεν θελω αμφιβολιες φιλε Hippy

   Ο ΑρχιΚΟΥΡΟΥ ΜΥΤΟΓΚΑΣ μιλησε πριν 15 μερες

   0,50 το μαγικο νουμερο

   οποτε εμεις Βουρ απο τα 0.5070 - 0.5040 μη μας προλαβλυν οι αλλοι ΚΟΥΡΟΥΔΕΣ

   Aleko mou Sallam

   Διαγραφή
 30. Οι τιμες του χαλκου δεν λενε να ανακαμψουν, ομως, κε Τακη, ουτε και τα εργα δυστυχως, από οσο αντιλαμαβανομαι τουλαχιστον.
  Μερα καλη σε ολους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Καλημερα στο αγαπητο κοινο....προφανως κ. Τακη μας αναφερεστε στην ιντλοτ

  Πανος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. εγω παντως την εβζ την εδωσα στο 100% απο εδω που ειναι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διαβάστε τι λένε οι Καμμένοι ..........
   Ο κ. Καμμένος έκανε λόγο για «αδιαφανείς διαδικασίες» και κατηγόρησε την κυβέρνηση για «μυστική διαπραγμάτευση» με στόχο «το κλείσιμο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης την απόλυση εργαζομένων, την οικονομική καταστροφή των παραγωγών τεύτλων και την ενίσχυση των εισαγωγέων ζάχαρης από άλλες χώρες».

   Σύμφωνα με τον κ.Καμμένο, η κυβέρνηση δεν προσπαθεί να διασφαλίσει τη λειτουργία όλων των μονάδων και τις θέσεις εργασίας στην επιχείρηση, ενώ είπε ότι αρνείται να απαντήσει μετά από δυο μήνες στα ερωτήματα που τέθηκαν στη Βουλή από το κόμμα του.
   ----------------------------------------------------
   Διαβάστε τι λένε οι Συριζέοι. .....
   Να σταματήσει άμεσα το ξεπούλημα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ζητούν 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι με επικεφαλής την Ευαγγελία Αμμανατίδου Πασχαλίδου κατέθεσαν ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων στη Βουλή. Οι βουλευτές καταγγέλλουν ότι η πώληση της ΕΒΖ ΑΕ είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον και ότι το ξεπούλημά της επιχειρείται με σκανδαλώδη τρόπο.

   Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλουν, επίσης, ότι οι όροι πώλησης του διαγωνισμού πώλησης του Ομίλου δεν εξασφαλίζουν ούτε τη συνέχιση της παραγωγικής λειτουργίας της ζαχαροβιομηχανίας ούτε τις θέσεις των εργαζομένων.   Διαγραφή
  2. Ξυπνάτε βρεεεεεεεε άμπαλοι, άσχετοι, φαφλατάδες και πολυλογάδες.
   Ξυπνάτε βρεεεεεε κυνηγοί ψηφαλακίων.

   Η ΕΒΖ είναι φαλιμέντο - τέρμα. Τελεία και παύλα. Σιγά μην βρεθεί σοβαρός άνθρωπος να βάλει τα λεφτά του να πάρει τα ξεχαρβαλωμένα εργοστάσια της Ελλάδος - που έχουν να αναβαθμιστούν απο τον καιρό του Νώε, τότε της μεγάλης πλημμύρας.

   Βγείτε και πείτε την αλήθεια στον λαό. Ότι ΕΒΖ τέρμα!!! Λειτουργεί λάθος, έχει και τους συνδικάλες του κερατά να λένε τις κλασσικές ανοησίες τους.
   Προβληματική εταιρία - με 150 εκατ. στα δάνεια, πως είναι δυνατόν να παράξει κέρδη και να αναβαθμίσει τη λειτουργία της η βιομηχανία????

   Εεεεε πως????

   Ξυπνάτε και αφήστε τις κλασσικές μπούρδες και ανοησίες που λένε όλες οι αντιπολιτεύσεις στο ραγιά τον ΝεοΈλλην.
   Με αρνητικές ταμειακές ροές στα 60 εκατ. αθροιστικά για τα τελευταία 9 έτη που πας????? Δεν πας πουθενά!!!

   Όλα είναι ΛΑΘΟΣ στην ΕΒΖ - ξυπνάτε τραγιάααααααααα!!!! Διορθώστε τα ΛΑΘΗ και αφήστε τις μπούρδες περί ξεπουλημάτων.
   Ποιος να το πάρει το ζόμπι βρεεεεεεε???? Με 150 εκατ δάνεια, με όλους τους Ελληναράδες στην κεφάλα του, με τους τευτλοπαραγωγούς να θέλουν τα Bonus τους και με τα απαρχαιωμένα μηχανήματα???

   Ξυπνάτε βρεεεεεεε

   Διαγραφή
  3. Κύριοι και κύριες γκουρούδες.
   Στην ΕΒΖ αναφερόταν εχθές ο Τάκαρος. Ο κύριος Harry και ο κύριος μικρός το πήραν χαμπάρι με την πρώτη.

   Κάθε μέρα που περνάει η εταιρία χειροτερεύει όλο και περισσότερο.
   Ας πάψουν λοιπόν οι Συριζο-Καμμένοι να λένε ανοησίες, πως τάχα μου επιχειρείτε ξεπούλημα της ΕΒΖ και πως δήθεν τους ενδιαφέρουν οι εργαζόμενοι και οι δουλειές τους.
   ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΣΕ ΛΙΓΟ, στην ΕΒΖ. Μιλάμε για μεγάλο μπαχαλάδικο.

   Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Τα έκανε μαντάρα το κράτος, η ΑΤΕ, οι συνδικάλες του κερατά, οι Ελληναράδες εργαζόμενοι και οι τευτλοπαραγωγοί και βούλιαξαν την άλλοτε κραταιά βιομηχανία μας.

   Δεν περιγράφω άλλο τα πράγματα είναι πολύ χάλια.

   Διαγραφή
  4. Δηλαδή το κράτος θα πείραζε κανέναν να είχε 30% ας πούμε στον Καρέλια και να είχε η οικογένεια το 50% ή να είχε 30% στον Λούλη και 50% οι Λούληδες με το management στους ιδιώτες, το κράτος να εποπτεύει και τους συνδικάλες του κερατά να τους πετάξουν στον Καιάδα????

   Τώρα μην μου πείτε ότι οι συνδικάλες προασπίζουν τα συμφέροντα των εργαζομένων.
   μπουχαχαχαχα όποιος το πιστεύει αυτό είναι άσχετος και αντί να είναι στις χρηματαγορές μάχιμος να πάει σπίτι του να τρώει φρυγανιές βουτηγμένες σε τσαγάκι.

   Βρεεεεε άντε πηγαίνετε να ρωτήσετε τους εργαζόμενους του Λούλη και του Καρέλια τι γνώμη έχουν για τα αφεντικά τους.

   Την καλύτερη έχουν!!!!

   Αλλά εσείς θέλατε μοντέλα των ΘΑΘΑνδρέου, το ΛΑΟ στην εξουσία και τον συνδικάλα να αρμενίζει και να γκρεμίζει.
   Φάτε λοιπόν την φόλα εκεί στην ΕΒΖ για να μάθετε.
   Προσέξτε τώρα να προασπίσετε καλά τα συμφέροντα των εργαζομένων της ΕΒΖ.
   μπουχαχαχα
   Σιγά. μην σχίσετε κανένα καλσόν!!!

   Διαγραφή
 33. δασκαλε για ποια μετοχη εννοης και σε ποια τιμη θα αγορασουμε να βαλουμε 200κιλα μουστο Έλα στον παππού, ω ρε κοπελιά!!!!
  Άλλο ένα 20% πιο κάτω και θα πέσει παράλυτος και ο τελευταίος φαφλατάς που περίμενε να βγάλει λεφτά, κοντράροντας τον Τάκαρο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Μπαίνουν οι βάσεις για μεγάλου βαθμού αντίδραση,τύπου Β τουλάχιστον που θα καλύψει πέριξ του 50% της συνολικής πτώσης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κ. Τζο αν σας καταλαβαίνω καλά με αυτά τα Β περιμένετε στην συνέχεια και τα Γαμα?? Αν ισχύουν και οι διδαχές της Λ θα είναι πολύ ΓΑΜΑ αυτό!! Πάει το μπουλ μαρκετ δηλαδή?? Πιό πολύ σε Ασο-δύο πλακωτό θα μοιάζει τότε.

   Διαγραφή
  2. Κύριε Lorac αυτό είχα στο μυαλό μου όταν έγραψα το παραπάνω μήνυμα αλλά τη συνέχεια δεν την προεξοφλώ ακόμη(για το πολύ ΓΑΜΑ που γράφεται).Ας αρκεστούμε προς το παρόν ότι αρνείται ο ΓΔ πεισματικά να κλείσει κάτω απ'τις 800 μονάδες,δεν μπορεί να πρόκειται περί τυχαίου γεγονότος και το έχω αναφέρει ουκ ολίγες φορές στο μπλογκ.

   Και ο τζίρος σήμερα ήταν καλούτσικος και η ΔΕΗ σε μεγάλα κέφια,για να δούμε τι θα δούμε...

   Διαγραφή
 35. για την ελκα μιλαει φυσκικα ο Τακαρος κυριε Λουκα.εσεις θα επρεπε να το ξερετε σαν παλαιοτερος αναγνωστης του.(φιλικα παντα).ειναι στην αναρτηση σχετικα με το "αεπ ελλαδος".
  6 Ιανουαρίου 2013
  Τάκης Μορφονιός έγραψε:
  Άντε και επειδή τον συγχύσατε τον γκουρού, αύριο ο γκουρού χώνει τα υπόλοιπα καλώδια - σιγά μην περιμένει τα 2,5 - στο εξής, θα περιμένει να κλείσουν τα γκάπα γκούπα, στα 1,35 και 1,45 όπου τότε θα σκεφτεί αν πρέπει να τα ξαναπάρει πίσω. Πέφτουν διεθνώς και τα χαλκά!!!

  -------------------------------------
  Εσείς κοιτάτε τις ζημιές των ΕΛΚΑ.
  Δεν μπορείτε να κατανοήσετε ότι οι τιμές των χαλκών πέφτουν??
  Απο εκεί βγαίνουν οι ζημιές. Σας τα έγραφα απο 6 Ιανουαρίου 2013.

  Το 2013 θα είναι άσχημα τα αποτελέσματα. Μην το ψάχνετε.
  Το 2014 θα δούμε τι θα γίνει με τα αποτελέσματα καθώς θα ξεκινήσει η παραγωγή των υποβρυχίων καλωδίων. Εκεί να επικεντρωθείτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριοι γκουρούδες. Βάλτε λίγο την ευφυΐα και την παρατηρητικότητα σας να λειτουργήσου και μην προτρέχετε.

   Για ΕΛΚΑ έχω πει ότι στα 1,3 βγαίνουν οι πρώτες αγορές και στα 1,8 οι πρώτες πωλήσεις. Αυτό είναι το range. Τελευταία φορά το είχα γράψει στον κύριο ledesma και πήρε το ΟΚ για αγορά στα 1,3Χ. ΕΛπίζω να τα έδωσε πίσω στο 1,8 και τώρα να ξαναστήνει καραούλι.

   Όμως ο Τάκαρος έχει αρχίσει αλλού κάνει τα ''γλυκά'' μάτια.

   Διαγραφή
  2. τοτε ας με συγχωρεσει ο κυριος Λουκας,οπως κ εσυ δασκαλε για τη βιασυνη.οχι τιποτα αλλο ειναι κ απο τις αγαπημενες μου μετοχες η ελκα κ παρεσυρθη.αναμενω με ανυπομονησια τη γκουρουδια σου.

   Διαγραφή
  3. Εχω μπερδευτει λίγο κ.Μορφονιέ λέτε για αυτό της Θώδη http://www.youtube.com/watch?v=tWplIEMzZqg ή της Κελεκίδου??

   Διαγραφή
 36. Και σήμερα μόλις είδε το 7 μπροστά ο ΓΔ εκτινάχθηκε χε χε χε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και χθες το είδε...Δυό φορές κινήθηκε προς το 780. Θα μπορούσα να μιλήσω για επιτυχία αυτού που προ εβδομάδος έλεγε πως το "780 φαίνεται κοντύτερα από το 880" αλλά τέτοια δικαίωση δεν με αφορά. Αλλωστε δεν έχει σημασία πια, το θέμα είναι τι θα φέρει το μέλλον.

   Με την σχεδόν βεβαιότητα της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου νομίζω μέχρι και την Πέμπτη, μάλλον πάμε καλά. Από βδομάδα όμως και με τη μαλακία της εξυπηρέτησης-βολέματος δικών μας, έστω και άσχετων, δύσκολα να γλυτώσουμε τον κατήφορο.

   Τον λένε Γιάννη Γιαρέντη και ήταν «επι-δέξιος (γλύφτης)» του Σαχλαμάρα. Τώρα είναι πρόεδρος (όπως ο άλλος ο αρχισυνδικαλιστής τραυματιοφορέας σπουδαστής νυκτερινού λυκείου πρόεδρος της ΣΕΚΑΠ). Προσωπικά μου φαίνεται ορατό πια το 720-750 και τέλος πάντων παραλλάσω την παλιά ρήση "αγοράζουμε όταν δούμε την 4η αποκρατικοποίηση, 1η ο ΟΤΕ, 2η η ΔΕΣΦΑ).

   http://www.euro2day.gr/chameleon/139/list.html

   Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό είναι ο ορισμός του "έτσι δεν πάμε πουθενά".

   Διαγραφή
  2. Κύριε Ηλία δεν θα τα χαλάσουμε για 30-50 μονάδες,τι είναι άλλωστε ο κάβουρας και τι'ναι το ζουμί του.Αυτή η περιοχή του 720-800 έχει δοκιμασθεί με επιτυχία πολλάκις τους τελευταίους 10 μήνες,εάν διασπαζόταν πτωτικά θα σκεφτόμουν τα χειρότερα για την Ελλάδα και το ΧΑΑ.

   Διαγραφή
  3. Ακριβώς όπως τα λέτε είναι, εξακολουθώ να πιστεύω πως η "άλωση των χιλίων" ήλθε για να μείνει (προς το τέλος της χρονιάς). Εμείς εδώ άλλωστε αγοράζουμε μετοχές και όχι δείκτη.

   Ψαρεύοντας θωρηκτά λοιπόν. Γνωστά και άγνωστα (προς το παρόν).

   Διαγραφή
  4. Με τέτοιους ισχνούς τζίρους όπως των τελευταίων συνεδριάσεων,ήτο αναμενόμενη μια κατ'αρχάς αντίδραση.Θα ευχόμουν για να επικρατήσει το θετικό σενάριο,η αντίδραση να κρατήσει ως και τον Αύγουστο και να πάμε για το τελικό διορθωτικό ως τα τέλη Οκτώβρη-αρχάς Νοέμβρη και όχι πολύ χαμηλότερα απ'το 788 που έγραψε.

   Αν συμβεί αυτό το σκηνικό τότε έχουμε πολλές πιθανότητες να δούμε Αρμαγεδώνα ανόδου προς το τέλος τους έτους και το 2014,στα νούμερα του κυρίου Δαρείου.

   Διαγραφή
 37. Κάτι για τη ΕΥΡΩΒ που πολυσυζητείτε:για την εξαγορά του ΤΤ,η ΕΥΡΩΒ θα εκδώσει νέες μετοχές κατ'ελάχιστον 1,4 δις και φαντάζομαι ότι εκεί οφείλεται η σημερινή πίεση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Ένα ευρύτερο σχέδιο της τράπεζας Πειραιώς για την Geniki bank που θα μετεξελιχθεί σε βραχίονα αναδιάρθρωσης δανείων και επενδυτικών επιλογών αποκαλύπτει το www.bankingnews.gr.
  Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, τον Οκτώβριο η Πειραιώς σχεδιάζει μεγάλη αύξηση κεφαλαίου στην Geniki bank που διαθέτει 2,7 δισεκ. ενεργητικό.  Την αύξηση θα καλύψουν οι ιδιώτες θεσμικοί επενδυτές οι οποίοι θα μπορούσαν να διαθέτουν και το management.
  Η Πειραιώς που ελέγχει το 100% της Geniki bank θα βρεθεί με 20% με 25%.
  Η Πειραιώς δεν έχει ταμπού και στους σχεδιασμούς περιλαμβάνεται και η παραχώρηση του management στους ιδιώτες επενδυτές που θα αναλάβουν να καλύψουν την σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου.
  Γιατί υλοποιούνται οι κινήσεις αυτές;
  Πρωτίστως για να μπορέσει η Geniki να διαδραματίσει τον ρόλο της ως η τράπεζα ειδικού σκοπού που θα αναλαμβάνει αναδιαρθρώσεις δανείων.
  Ταυτόχρονα αποδεικνύει τους σχεδιασμούς της τράπεζας Πειραιώς, που μπορεί να απογαλακτίζεται από την Geniki καθώς το ποσοστό από 100% θα υποχωρήσει στο 25% αλλά ουσιαστικά θέλει να ενισχύσει την ιδιωτική πρωτοβουλία και συμμετοχή για την επίτευξη του στόχου που είναι ο νέος αναθεωρημένος ρόλος της Geniki bank.
  Η Geniki bank της Πειραιώς θα λειτουργεί ως τράπεζα ειδικού σκοπού όχι για να διαχειρίζεται ως bad bank προβληματικά δάνεια αλλά να συμβάλλει στην αναδιάρθρωση δανείων του συνόλου της οικονομίας και να προτείνει επενδυτικές επιλογές.
  Επικρατεί μια πλάνη για τον ρόλο που η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς έχει αναθέσει στην Geniki bank.
  Επικρατεί μια άποψη ότι η Geniki bank θα λειτουργεί ως μια bad bank που θα διαχειρίζεται τα προβληματικά χαρτοφυλάκια του ομίλου Πειραιώς.
  Αυτό είναι λάθος.
  Η Geniki bank θα μετεξελιχθεί σε μια τράπεζα με ειδικά χαρακτηριστικά που θα είναι προσανατολισμένη στην αναδιάρθρωση δανείων όχι μόνο του ομίλου αλλά και οποιαδήποτε τράπεζας ενώ θα λειτουργεί και ως επενδυτική τράπεζα.
  Στόχος είναι η Geniki bank να αποτινάξει το παρελθόν της και να μετεξελιχτεί ένα εργαλείο για το σύνολο του κλάδου και της οικονομίας.
  Ας δώσουμε ένα παράδειγμα.
  Ένα κοινοπρακτικό δάνειο μια εταιρίας στο οποίο συμμετέχουν Πειραιώς, Alpha και Eurobank θα μπορούσε η Geniki bank να αποτελεί τον μηχανισμό διαχείρισης αυτού του κοινοπρακτικού δανείου για όφελος τόσο της εταιρίας που αναδιαρθρώνει το δάνειο της όσο και των εμπλεκομένων τραπεζών.
  Ας δώσουμε ένα άλλο παράδειγμα.
  Ο κλάδος π.χ. της ναυτιλίας, παραμένει διαχρονικά στο επίκεντρο.
  Η Geniki bank θα μπορούσε να λειτουργήσει ως επενδυτικό εργαλείο προτείνοντας επιλογές, εναλλακτικές λύσεις ώστε εταιρίες του κλάδου ναυτιλίας να συνάψουν δάνεια ή να ακολουθήσουν μια επενδυτική κατεύθυνση.
  Η Geniki bank θα συμβάλλει στην αναδιάρθρωση δανείων και ταυτόχρονα θα λειτουργεί ως επενδυτική τράπεζα.

  Πέτρος Λεωτσάκος
  www.bankingnews.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και η ερώτηση είναι

   -Γιατί κάποιος για "κάψει" τα λεφτά του βρε Λεώ μπαίνοντας στην ΑΜΚ της Geniki "ώστε να διαδραματίσει τον ρόλο της σαν τράπεζα ειδικού σκοπού που θα αναλαμβάνει αναδιαρθρώσεις δανείων?"

   -Δεν μπορεί να τα φάει μόνος του με τίποτα μανάρια στην Κούβα να του μείνει και η ανάμνηση?

   -Πόσο ιθαγενείς μας παιρνάς ρε Πέτρο? Προφανώς κρίνεις απ΄τον εαυτό σου.

   Διαγραφή
  2. http://lobbystasgr.blogspot.gr/2013/07/blog-post_929.html

   Κ. Hippy έβαλα το λινκ για το κους κους Δεν γνωρίζω πάνω στο θέμα , αλλά δεν μου φαίνεται και παράλογη σκέψη γενικότερα να βάλουν αυτοί οι κάποιοι όμοιοι τους τα λεφτά. Το γιατί ίσως να είναι αμπελοφιλοσοφία .

   Διαγραφή
  3. Δυστυχώς δεν έχω καμιά σχέση με τον "ψύχραιμο κερδοσκόπο" που θά΄θελα να είμαι. Ιδιαίτερα όμως τούτο το καλοκαίρι έχω δύο "τσιμπήματα" που με συγκρατούν και με κάνουν καχύποπτο.

   1) Τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών θα ακολουθήσουν οι ρυθμίσεις δανείων. Ολοι το ξέρουμε αυτό. Τι προυποθέσεις-εγγυήσεις θα ζητήσουν οι τράπεζες? Μόνο από τους δανειολήπτες ή κι απ΄το κράτος στο οποίο ανήκουν ΟΛΕΣ? Πως θα παρουσιασθεί η διαδικασία από τα ΜΜΕ που στην τελική θα διαμορφώσουν την ψυχολογία των μαριδαίων?

   2) Πολλοί "διαβασμένοι" φίλοι μου πιθανολογούν εκλογές το Φθινόπωρο. Μου φαίνεται παράλογο, ιδιαίτερα αφού σε λίγους μήνες τον Μάη του 2014 θα έχουμε δημοτικές και ευρωπαικές. Σαν μάχιμος παίχτης όμως δεν μπορώ να το προσπεράσω αδιάφορα καθώς ξέρουμε τις καταστρεπτικές-βραχυπρόθεσμα-συνέπειες στην αγορά.

   Γι αυτό σφίγγω τα μετρητά κι αρνούμαι να πιστέψω τους Πέτρους. Αλλωστε η αγορά πάντα δείχνει τα θωρηκτά (πλην των γνωστών παρατηρώ με ενδιαφέρον τη διαφοροποίηση της ΜΠΕΛΑς απ΄τις άλλες 25αρες. Κάτι πρέπει να κρύβει, προς το παρόν δεν ξέρω δεν ακουμπώ).

   Διαγραφή
  4. Κύριε hippy, είπαμε παίζει μπάλα ο καράφλας, όπως και στην ΕΧΑΕ.

   http://www.euro2day.gr/news/market/article/1117220/poy-entopizei-o-mobius-efkairies-sthn-ellada.html

   Είναι και θωρηκτό ο Βακάκης

   Διαγραφή
 39. Μόνο με νομοθετική ρύθμιση μπορεί να παραχωρηθεί το management στην Eurobank αν τελικώς πωληθεί το 25% με 30% της τράπεζας στο πλαίσιο ιδιωτικοποίησης.
  Με αφορμή ρεπορτάζ που παρουσίασε το www.bankingnews.gr για τους τρόπους αποκρατικοποίησης της Eurobank μέσω placement 25% με 30% ή μέσω αύξησης κεφαλαίου με παραίτηση του παλαιού μετόχου δηλαδή του ΤΧΣ λάβαμε από αρμόδιες αρχές και αξιόπιστες πηγές ενδιαφέρουσες επισημάνσεις.  1)Με βάση τον νόμο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών το management παραχωρείται μόνο όταν οι ιδιώτες αποκτήσουν το 51% μιας κρατικής τράπεζας.
  Στην Eurobank το ΤΧΣ ελέγχει το 98% και με βάση τους σχεδιασμούς στόχος είναι να πωληθεί το 25% με 30% μέσω placement.
  Σε αυτή την περίπτωση για να παραχωρηθεί το management θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, ώστε ο νέος στρατηγικός επενδυτής π.χ. του 30% να αποκτήσει και το management.
  2)Στο ερώτημα ιδιωτικοποίηση με placement ή αύξηση κεφαλαίου η απάντηση είναι η εξής.
  Η Τρόικα επιθυμεί η σταδιακή πώληση μετοχών της Eurobank να υλοποιηθεί με placement ώστε το ΤΧΣ να πάρει μέρος της επένδυσης της πίσω, υπολογίζεται ότι θα ανακτήσει το Ταμείο 800 εκατ με 1 δισεκ. ευρώ για το 25% με 30% της Eurobank.
  Με την αύξηση κεφαλαίου που θα καλύψει ο νέος στρατηγικός επενδυτής, τα κεφάλαια της Eurobank θα ενισχυθούν αλλά το ΤΧΣ θα υποστεί dilution χωρίς να πάρει πίσω τίποτε από την επένδυση που πραγματοποίησε.
  3)Με βάση τους σχεδιασμούς το placement προκρίνεται ως λύση μεν αλλά η ουσία είναι ότι η Eurobank υλοποίησε αμκ στην τιμή των 1,54 ευρώ και η τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή έχει υποχωρήσει 60% χαμηλότερα από την τιμή της αμκ.
  Ως εκ τούτου δεν μπορεί να υλοποιηθεί placement σε τιμή ανάλογη της αμκ αλλά μόνο με μεγάλο discount.
  Το ίδιο ακριβώς ισχύει και στην περίπτωση που θα υλοποιηθεί αύξηση κεφαλαίου.
  Είναι λογικό ο νέος στρατηγικός επενδυτής να πληρώσει premium στο τίμημα που θα καταβάλλει π.χ. στο placement για το control management που όμως είθισται να κινείται κοντά στο +30% με +35% επί της τότε χρηματιστηριακής τιμής.
  4)Η Eurobank με τις εξαγορές του ΤΤ και της Proton bank μπορεί να βελτίωσε την ρευστότητα αλλά οριακά βελτίωσε και τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
  Στα νέα stress tests η Εθνική και η Eurobank επειδή εμφανίζουν οριακούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1 κυρίως θα υποχρεωθούν να πωλήσουν assets, ειδάλλως κινδυνεύουν να μην τα περάσουν.
  Στην Eurobank αξιόλογο τίμημα θα μπορούσε να προκύψει από την πώληση της Eurobank ασφαλιστικής μια υγιούς και κερδοφόρας ασφαλιστικής και αν δεν φθάσουν τα κεφάλαια θα μπορούσε να πωληθεί και η Bank post ή Post Bank στην Βουλγαρία ή Ρουμανία.

  Το συμπέρασμα

  Το placement προωθεί ως μοντέλο ιδιωτικοποίησης για την Eurobank η Τρόικα αλλά μια αύξηση κεφαλαίου θα θωράκιζε πλήρως την τράπεζα.
  Όμως ανεξαρτήτως του μοντέλου ιδιωτικοποίησης η τιμή του placement ή της αμκ θα είναι χαμηλότερη της τιμή της αμκ που υλοποίησε το ΤΧΣ κυρίως γιατί στα 1,54 ευρώ η κεφαλαιοποίηση της Eurobank διαμορφώνει P/BV σε ακραία υπερτιμημένα επίπεδα.

  www.bankingnews.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. καλησπερα κυριε Τακη καλησπερα κυριοι
  εχετε καποια εικονα για τον Κορρε ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Γιάννη ποιος Κορρες????
   Μόνο κάτω απο το 1 ευρώ θα μπορούσε να κινήσει το ενδιαφέρον ενός Τάκαρου.

   Ο ΚΟΡΡΕΣ είναι μια μικρή εταιρία που μέσω δανεισμού 37,5 εκατ. και δύο ΑΜΚ των 21 εκατ. ευρώ προσπαθεί να αναπτυχθεί - αλλά ακόμη στην προσπάθεια παραμένει και η μετοχή στην ακρίβεια.

   Ερώτηση 1η
   Ποιοι και πόσοι μπορεί να είναι οι ανόητοι να μπαίνουν στην 1η ΑΜΚ δίνοντας 11,5 εκατ. ευρώ, να παίρνουν το 20% του Κορρε όταν τα ίδια του ήταν 6,5 εκατ.!!!!!!!
   Βρεεεεεεε πάτε καλά????? Μπαίνετε σε μια μετοχή σε μια τιμή τριπλάσια των ιδίων και σας δίνουν μόνο το 20%. Δηλαδή τι προσδοκάτε βρεεεεε?

   Ερώτηση 2η
   Ξανακάνει η εταιρία 2η ΑΜΚ και ζητάει 9,5 εκατ. και εσείς ακολουθείτε σε τιμή 2,5 φορές τα ίδια??? Δηλαδή τι ξαναπροσδοκάτε??? Κέρδη??? Απο που και ως που και πότε.
   Μέχρι πρότινος έβγαζε κάτι κουτσουλιές και τα παρουσίαζε για κέρδη. Τώρα δεν έχει ούτε κέρδη.

   Προσοχή γκουρουδέοι
   21 εκατ. ευρώ πήρε απο 2 ΑΜΚ - για να κάνει τι ????
   Να μας λέει ότι σήμερα έχει ίδια 22,8 εκατ.???
   Βρε δεν πάμε καλά!!!

   Και απο δάνεια??? Στο κάργα φορτωμένη. 37,5 μιλιούνια στο δάνειο.
   Εμμμμ έτσι ξέρουν όλοι να έχουν Α.Ε. και να τις αναπτύσσουν με other people money.

   Διαγραφή
  2. Κε Τακη, γυρω στο Πασχα ειχαμε την ιδια συζητηση με ενα φιλο, ο οποιος καιγονταν να μπει στην εν λογω μετοχη.....δεν κρατιοταν.
   Του ελεγα λιγο πολυ οτι λετε παραπανω,.......... μολις του τηλεφωνησα και του ειπα να σας διαβασει σημερα.....χα χα χα χα........συμφωνω απολυτα μαζι σας.
   Καλημερα σε ολους και καλη δυναμη.

   Διαγραφή
  3. Κύριε Χρήστο έχω μεγάλη απορία, το γιατί καιγόταν ο φίλος σας. Τι του έταξαν από το κελεπούρι τον ΚΟΡΡΕ ή τι νόμιζε ο ίδιος ότι έβλεπε???

   Η μετοχή είναι πανάκριβη.
   Σε όρους ΒV - που εσχάτως έχει ανακαλύψει ο Λεώ και παπαγαλίζει τις ζομποτράπεζες του - παίζει ο ΚΟΡΡΕΣ σε διπλάσια τιμή.
   Κέρδη έπαψε να βγάζει - αν δεν είχε τις σχετικά καλές ταμειακές ροές, θα ήμουν ακόμη πιο αρνητικός.
   Οι χρηματοροές του απο λειτουργικές δραστηριότητες είναι αθροιστικά τα τελευταία 9 χρόνια κοντά στα 20 εκατ. ευρώ. Αν αφαιρέσουμε απο αυτές τα τοκοχρεολύσια τότε στα ταμεία της εταιρίας έχουν τα τελευταία 9 χρόνια εισρέυσει 5,5 εκατ. ευρώ. Είναι πολλά τα δάνεια, βλέπετε!!!

   5,5 εκατ. ευρώ συνολικά οι ταμειακές εισροές τα τελευταία 9 χρόνια, δηλαδή κατά μέσο όρο 610 χιλιάδες ευρώ εισρέουν καθαρά κάθε χρόνο στα ταμεία του ΚΟΡΡΕ. Άρα πόσα χρόνια χρειάζονται για να αποπληρωθούν τα 37,5 εκατ. σε δάνεια του ΚΟΡΡΕ???
   Μια ολόκληρη ζωή. Κοντά 61 χρόνια.

   Αφήστε καλύτερα να την πομπάρουν οι ΜΜΕδες και οι χρηματιστηριακές - για τον Τάκαρο είναι ο ορισμός του πανάκριβου.

   Διαγραφή
  4. Να πείτε του φίλου σας κύριε Χρήστο αν τόσο πολύ έχει τρελαθεί με τον ΚΟΡΡΕ, τότε να ψαχτεί περισσότερο με τον Σαράντη. Είναι και θωρηκτός - παντός καιρού.

   Βέβαια στα 2 ευρώ όταν τον σχολίαζε ο Τάκαρος ήταν τσάμπα, αλλά οι γκουρούδες αγόραζαν ζομποτράπεζες.
   --------------------------------------------------------------
   (Πριν 1,5 χρονο , στο marketzone)
   Πάμε να δούμε λίγο Σαράντη που υπάρχει και θεματάκι.
   Στου Σαράντη το μαγαζί, που είναι και μαγαζί γωνία, στήθηκε ωραία δουλειά πριν 2 χρόνια. Μπήκαν μέσα οι μαγκίτες και οι κοντοί με το μουστάκι, αυτοί που τελικά δεν μπήκαν στο ΠΡΟτόνι ντεεεεεε, ξεβρακώσαν τους πωλητές σε αυτά και λίγο ψηλότερα επίπεδα και στη συνέχεια βρήκαν τους φραγκάτους ξένους και τους πακετάραν τα πακέτα. Οι όγκοι μαρτυρούσαν τις κινήσεις τους.

   Η μετοχή επανέρχεται στα χαμηλά και είναι αφημένη στην ελεύθερη αγορά. Μαζεμένη του κερατά, αλλά υπάρχουν και ποσοστά που δυσανασχετούν και δε γουστάρουν κάποιες λογικές τις διοίκησης . Υπάρχουν καμιά 15ρια μεγαλοστελέχη που θέλουν τσαμπουκαλίδικα να πάρουν stock options -λήξης 2013 και 2014 - στα 2,5 , 3 και 3,5.
   Κάποιοι όμως κοντράρουν και υπάρχει θέμα. Ή θα πρέπει να φύγουν ή θα πρέπει να κινήσουν το χαρτί αρκετά ψηλότερα απο τα 3,5 τα επόμενα 3 χρόνια - εκτός αν δεν θέλουν stocks.

   Πάρτε τη ψηφοφορία της τελευταίας Γ.Σ. όπου τελικά σε επαναληπτική πέρασαν και τα δικαιώματα προαίρεσης.
   http://morfonios.files.wordpress.com/2011/07/sarantis.png?w=614&h=428

   Διαγραφή
  5. Όντως, κύριε Τάκη, τον Κορρέ τον παρακολουθούσα μια ζωή και δεν τον βρήκα ποτέ σε καλή τιμή.
   Είναι μια εταιρεία που μπορεί να αναπτυχθεί, υπάρχει το potential που λένε στα Ελληνικά, αλλά δείχνει μπλοκαρισμένη - τουλάχιστον αυτό βλέπω στα προϊόντα τους που τα παρακολουθώ στα φαρμακεία και στα markets.
   All in all, όπως τα λέτε, ακριβή και μόνο οι ίδιοι βγάζουν κέρδος ενώ οι επενδυτές μένουν με την ελπίδα στο χέρι.

   grthanasis

   Διαγραφή
  6. Κε Τακη, να σας πω οτι ειναι φαρμακοποιος ο φιλος, σε μεγαλη επαρχιακη πολη, με καλο τζιρο στα προιοντα της εν λογω εταιριας. Ειχε τρελαθει προφανως απο το μπλα μπλα και την πλυση εγκεφαλου που του ειχαν κανει σχετικα με την ποιοτητα των προιοντων τους και το potential της εταιριας, που λεει και ο φιλος Θανασης παραπανω.
   Οπως οι γιατροι ετσι και οι φαρμακοποιοι ειναι σχετικα σκραπες οσον αφορα τα (χρηματο)οικονομικα, οποτε δικαιολογημενος ειναι.
   Η ουσια ειναι οτι την γλυτωσε τοτε, αν θυμαμαι καλα ηταν γυρω στα €3,5 τοτε η τιμη της.
   Το ιδιο (την γλυτωσε) και ο φιλος μου γιατρος, οπως ειχα γραψει, με την ΕΤΕ και την ΑΜΚ, πριν λιγο καιρο.
   Καλη μερα σε ολους και καλη δυναμη.

   Διαγραφή
  7. Για να στηρίζουμε λίγο τις ελληνικές επιχειρήσεις να πούμε μία καλή κουβέντα για τα προϊόντα του Κορρέ τα οποία όσα έχουμε δοκιμάσει οικογενειακώς είναι εξαιρετικά και σε καλές τιμές.

   Αυτό προφανώς δε σημαίνει ότι η μετοχή είναι προς αγορά. Όπως λέει ο κύριος Τάκης είναι απορίας άξιο πως έχει διατηρηθεί η τιμή της πάντα σε πολύ ακριβά επίπεδα.

   Είναι πάντως μία καλή επιχειρηματική προσπάθεια και μακάρι να πάει καλά (άσχετα που εμείς δεν θα ανακατευτούμε μετοχικά!)

   Διαγραφή
  8. ρε παιδια πολυ καλος ο κορρες .Να πατε να αγοράσετε καμμιά κρεμουλα για τις γυναικες σας.... μεχρι εκεί

   Διαγραφή
  9. Βρε εσείς καλά τα λέτε για τον ΚΟΡΡΕ, αλλά εγώ βλέπω τον δανεισμό να ξεφεύγει και η εταιρία να μην έχει καλές ταμειακές ροές για να τον ελέγξει.

   Διαγραφή
  10. κυριοι τις ευχαριστιες μου για τις μεστες κουβεντες σχετικα με Κορρε

   Διαγραφή
 41. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι γκουρούδες.Δεν ξέρω για εσάς αλλά προσωπικά την ευχαριστήθηκα και τη σημερινή συνεδρίαση.Τα καθαρόαιμα σε καλό ανοδικό τέμπο και οι ζομποτράπεζες στην ακρούλα τους,να μην τις πατήσουν οι Αστραχάνηδες.

  Θα ζεσταθεί και η τσεπούλα μεθαύριο καθ'ότι μπαίνει το παραδάκι απ'το ασφαλιστικό Θωρηκτό και αναμένωμεν τον Σεπτέμβρη για το έτερο το κατιτίς του.

  Αισιοδοξείτε,το 7 μπροστά να μην μας ξανάβρει:)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Κύριε Τάκη καλησπέρα.Σαν νέος αναγνώστης σας θέλω να σας συγχαρώ για τη προσπάθεια που κάνετε,αλλα κ για τις αξιόλογες απόψεις των περισσοτέρων που γράφουν σ αυτό το ιστολόγιο. Με τη σειρά μου λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω ποια η αποψή σας για την εταιρεία "κουεστ".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Νίκο μιλάμε για εταιρία θωρηκτό - αν μάλιστα ήταν εξαγωγική θα την πομπάριζα με δίχως έλεος.

   Προσέξτε τώρα. Η εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα - η ύφεση πενταετής, οι δουλειές δεν πάνε καλά και όμως αυτή ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙ!!

   40 εκατ. ευρώ στο ταμείο!!!!
   Θεέ και κύριε , 40 μιλιούνια στο ταμείο!!! Κοντά 1 ευρώ ανά μετοχή - 0,83 για την ακρίβεια, στο ταμείο!!!
   Καλύπτει όλες τις δανειακές της υποχρεώσεις - 27 μιλιούνια μόνο!!.
   Τι να λέμε τώρα. 3,5 ευρώ η μετοχή αξίζει και τόσο να μην αξίζει τα 3 ευρώ σίγουρα τα αξίζει.

   Έχει ACS (κερδοφόρος) , έχει APPLE κερδοφόρος - έχει και λίγο ΑΠΕ, έχει και πληροφορική με τις δουλειές να μην πηγαίνουν καλά.
   Μάγκας όμως ο Φέσσας. Ξεφόρτωσε την Q Τέλεκομ όταν έπρεπε και έκανε την ΚΟΥΕΣ θωρηκτό!!. Όχι σαν τον Αθανασούλη που δεν έδινε την Αλτεκ Τελεκομ. Φάτην τώρα Αθανασούλη.

   Στο θέμα μας!!!
   Η ΚΟΥΕΣ θα έπρεπε να παίζει τουλάχιστον στα 2 ευρώ, να μην πω 3 και σας τρομάξω. Αλλά οι παικταράδες προτιμούν ζομποτράπεζες που κάνουν και όγκους και μπορούν να μπαινοβγαίνουν σαν large παίκτες που είναι.
   Σε αυτά τα νούμερα οι μακροπρόθεσμοι παίκτες τσιμπολογάνε ΚΟΥΕΣ και κοιμούνται ήσυχοι. Αργά ή γρήγορα, άγνωστο το πότε, θα κάνουν και το ''παιχνίδι'' τους τα παιδιά της ΚΟΥΕΣ και θα τα δει τα 4 ή 5 ευρώ. Το πότε άγνωστο!!! Μπορεί και σε 5 χρόνια.
   Καραμαζεμένο και το χαρτί.

   Το χειρότερο σενάριο να κάνει Δ.Π. ο Θόδωρος και να βγάλει την μετοχή απο το ταμπλό σε καμιά εξευτελιστική τιμή, 1,2 με 1,5.

   Διαγραφή
 43. Κύριε Τζο41 η κάποιος άλλος φίλος γνωρίζει αν πέραν του μερίσματος η ΕΥΠΙΚ τον Σεπτέμβριος κάνει επιστροφή κεφαλαίου??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε leftos δεν το γνωρίζω,πέρα από φήμες που είχα ακούσει προ διμήνου.Μακάρι...

   Διαγραφή
 44. ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑ ΣΤΟ ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ Το haircut στις καταθέσεις, μπορεί να μην σχετιστεί με τις τράπεζες αλλά να αποτελέσει συνεισφορά της ελληνικής κοινωνίας στην μείωση του χρέους Το νέο haircut στο ελληνικό χρέος διαψεύδεται μεν αλλά μετά βεβαιότητας θα υλοποιηθεί μετά τις Γερμανικές εκλογές.
  Με αφορμή την επίσκεψη του Γερμανού υπουργού Οικονομικών στην Ελλάδα θα τεθεί για μια ακόμη φορά το θέμα της αντιμετώπισης τους χρέους που αντικειμενικά είναι μη διαχειρίσιμο.  Για να καταστεί βιώσιμο το χρέος χρειάζεται νέο haircut 30% με 35% ή όφελος 70 δισεκ μόνο με αυτό τον τρόπο.
  Η Ελλάδα οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε νέο οικονομικό αδιέξοδο.
  Το χρέος ήδη βρίσκεται στα 317,8 δισεκ. ευρώ και αν η Ελλάδα λάβει νέο δάνειο γέφυρα 20 δισεκ. τότε θα εκτιναχθεί το χρέος στα 330 δισεκ.
  Δηλαδή το ελληνικό χρέος θα βρεθεί σύντομα σε επίπεδα υψηλότερα από τα επίπεδα που ήταν προ του PSI+.
  Η εξέλιξη αυτή δεν είναι μόνο δραματική, αποδεικνύει ότι απέτυχε η προσπάθεια μείωσης του χρέους, απέτυχε παταγωδώς το PSI+.
  Το χρέος θα καταστεί βιώσιμο μόνο αν υπάρξει haircut 30% με 35% στο χρέος του επίσημου τομέα δίνοντας ένα όφελος στην Ελλάδα κοντά στα 70 δισεκ. ευρώ.
  Ταυτόχρονα να μεταφερθούν τα κεφάλαια που αφορούν την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δηλαδή τα 50 δισεκ. ή μέρος των 50 δισεκ. στον ESM στον μόνιμο μηχανισμό στήριξης.
  Με τα μέτρα αυτά το χρέος καθίσταται βιώσιμο.
  Ωστόσο αν η Ευρώπη αποδεχθεί να προσφέρει στην Ελλάδα μια τόσο γενναία προσφορά….το ερώτημα είναι τι θα ζητήσει ως αντιστάθμισμα;
  Θα ζητήσει haircut στις καταθέσεις ανεξαρτήτως ποσού;
  Η Γερμανία παραμονές των εκλογών της τον Σεπτέμβριο σε καμία περίπτωση δεν θα θέλει να βάλει στην πολιτική ατζέντα θέμα που θα πλήξει τον Γερμανό και ευρωπαίο φορολογούμενο πολίτη.
  Μετά της γερμανικές εκλογές θα ανοίξει ξεκάθαρα το θέμα «πως το ελληνικό χρέος θα καταστεί βιώσιμο».
  Ωστόσο αν προχωρήσει το haircut στο χρέος και οι φορολογούμενοι πολίτες υποστούν ζημίες, εξέλιξη πιθανή, θα πρέπει να προετοιμάζονται και οι έλληνες καταθέτες να υποστούν ζημίες εξέλιξη ακόμη πιθανότερη.
  Όσοι πιστέψουν ότι η Γερμανία και η Ευρώπη θα κάνει ένα μεγάλο δώρο στην Ελλάδα χωρίς αιματηρές θυσίες των ελλήνων αυταπατώνται bankingnews.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. ΧΑ: Πώς "διαβάζουν" την αγορά 7 χρηματιστές
  του Θανάση Σταυρόπουλου
  Πού αποδίδουν επτά παράγοντες της αγοράς τη σημαντική υποχώρηση του Γενικού Δείκτη από τα υψηλά του Μαΐου. Τι θέλει η αγορά για να επιστρέψει σε θετικό βηματισμό και ανεκτό όγκο συναλλαγών. Προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη τάση. http://www.euro2day.gr/news/market/article/1117528/ha-pos-diavazoyn-thn-agora-7-hrhmatistes.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Καλημέρα γκουρούδες.Έπεσε χθες βράδυ και επισήμως στη Βουλή το παρακράτος του δημοσίου και έστω και ανεπαίσθητα αγγίχθηκε το σιδηρούν παραπέτασμα των τελευταίων 40 ετών.

  Έχουμε βέβαια πολύ δρόμο ακόμη μέχρι να συνηδειτοποιήσουν(ή καλύτερα να συντριβούν ιδεολογικά αφού ξέρουν πολύ καλά τι υποστηρίζουν οι γυμνοσάλιαγκες της αριστεράς)ότι η χώρα αλλάζει.
  Ο Ανδρέας δεν ζει πια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παίρνω αμπάριζα από την πρώτη παράγραφο του κυρίου Τζο για να απαντήσω στις ΜΠΟΥΡΔΕΣ του Λεώ.

   Φυσικά και θα ζητήσουν ανταλλάγματα οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι ευρωπαίοι για να συνηγορήσουν σε επιβάρυνση των φορολογουμένων τους. Δικαίως άλλωστε. Ομως προαπαιτούμενο ΔΕΝ είναι μικρέ ανόητε Πέτρο να "κουρευτεί" ο καταθέτης, αλλά να πάψει το -αμημένο κράτος των ακατοίκητων κυβερνητικών κεφαλιών ΝΑ ΓΕΝΝΑΕΙ ΧΡΕΗ. Κι ο ευκολότερος τρόπος είναι όποιος ΔΥ δεν χρειάζεται, είτε γιατί είναι ο ίδιος τεμπέλης είτε γιατί η υπηρεσία του είναι περιττή (τυχαίο παράδειγμα οι σχολικοί φύλακες) να πάψει να επιβαρύνει το χρέος. Τόσο απλά Πέτρο μας.


   (στους καιρούς των παχουλών αγελάδων κάποιοι σκέφτηκαν για όσους έχαναν την δουλειά τους λόγω πτώσευσης της επιχείρησης και ήταν κοντά στην σύνταξη-Κλωστήρια Ναούσης, Elite, κλπ) να τους πάρουν στα σχολεία "τάχα" σαν φύλακες. Στη συνέχεια οι δημοτικοί νταβανζήδες-συγνώμη άρχοντες-είχαν καλύτερη ιδέα. Διόρησαν σαν φύλακες τους συγγενείς τους. Δεν έκαναν ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ. Απολύτως λογικό καθώς στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν δούλευαν ώρες που το σχολείο ήταν κλειστό, αλλά το πρωί που εφημέρευαν και οι καθηγητές. Αραζαν σ΄ένα δωματιάκι με το τρανζιστορ ή την ΤV και απλά κάθε μισάωρο έβγαιναν μια βόλτα για να ξεμουδιάσουν. Τώρα κάποιοι τους παρουσιάζουν σαν το κύτταρο του σχολείο. Τι να πω? Ας κάνω πως το πιστεύω. Μπεεεε...)

   Διαγραφή
  2. Συμπληρώνω τα γραφόμενα του hippy που δεν μασάει τα λόγια του.
   Οι σχολικοί φύλακες α) Δεν εργάζονταν Σαββατοκύριακα,τις μέρες δηλαδή που γίνονται οι πολλές καταστροφές στα σχολεία.β) Ακόμη και αν υπήρχαν 2 βάρδιες, μετά τις 10.30 μμ το κτίριο ήταν αφύλακτο και το φοβερότερο γ) Είχαν εξασφαλίσει από τον δήμο το δικαίωμα να μην επισκέπτονται τα σημεία του κτιρίου που θεωρούσαν υψηλού κινδύνου -εκεί που οι μπαχαλάκηδες σπάζουν και οι χρήστες χτυπάνε την ένεση.Έτσι έμεναν στο δωμάτιο τους από το απόγευμα και μετά.
   Όσο για το απαραίτητο των υπαρχόντων σχολικών φυλάκων .Ο δήμος Περιστερίου εδώ και ενάμισυ χρόονο τους κατάργησε και τους μετέταξε σε άλλες υπηρεσίες του,τότε που σταμάτησαν οι συμβασιούχοι να θεωρούνται μόνιμοι και άδειασαν κάποιες καρέκλες στο κεντρικό δημαρχείο.

   Διαγραφή
 47. Monsiuer Batiris bonjour...

  Επειδή δεν βλεπω κάποιον αλλον να παρεμβαίνει παρακαλώ μην ποστάρετε σεντονια ολόκληρα από άρθρα (ειδικά του Κρά Κρα που δεν μας απασχολεί η γνώμη του). Είναι κρίμα να γεμίζουν οι αριθμοί των σχολίων με αναπαραγωγή αρθρων που είμαι βεβαιως ότι αν θέλει καποιος μπορει να τα διαβάζει κατευθείαν από την πηγή.

  Merci

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Νέο θετικό κλείσιμο και με ντεμαράζ στην τελευταία ώρα,δείγμα ότι δεν πρόκειται για ξεφόρτωμα.Και κλάμα οι θιασώτες των νέων χαμηλών...

  Στο Αμέρικα ante portas οι 1700 μονάδες,εκεί να δείτε κλάματα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. μπουχαχαχα
   οι γκουρούδες έβλεπαν κορυφές στα 1660 για τον SP και βίαιες πτώσεις,
   Φάτε την τώρα και εσείς.

   Βρεεεε εσείς. Πάρτε το χαμπάρι είστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης, σιγά μην μπορείτε να βρείτε τα μεγάααααλα γυρίσματα των χρηματαγορών. Θα λέτε ότι θα φάνε μεγάααααλη πτώση τα ξενάκια μια ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΖΩΗ για να το πετύχετε μετά απο 400 χρόνια και να πείτε ότι δικαιωθήκατε.

   Φάτε την τώρα και μόκο!!!
   Σιγά βρεεεε μην βρείτε τις μεγάλες αλλαγές τάσεων μέσα απο διαγράμματα. Σιγά μην σχίσετε κανένα καλσόν.

   Διαγραφή
 49. Έχει κανείς άποψη για την ΑΛΦΑ που διαπραγματεύεται στην Αμερική με κωδικό ALBKY,τι αναλογίες υπάρχουν σε σχέση με τη μετοχή της στο ΧΑΑ?Δηλαδή είναι 1 μετοχή ΧΑΑ για 2 στην Αμερική.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Τζο
   1 μετοχή ΑΛΦΑ = 4 ALBKY

   Τώρα 1 ALBKY = 0,22 δολ.
   Άρα 0,22 Χ 4 = 0,88 / 1,3 (ισοτιμία ευρώ, δολ) = 0,67 ευρώ
   Πρόκειται για μια καλή περίπτωση arbitrage

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ κύριε Τάκη.Στο διάγραμμα της εν Ελλάδι ΑΛΦΑ βλέπω το 0.67 να παίζει,άλλωστε είναι η μόνη τράπεζα που βρίσκεται πάνω απ'την τιμή της αύξησης και η μόνη που έχει δώσει λεφτά στους επενδυτές πριν,κατά τη διάρκεια και μετά την αύξηση.

   Διαγραφή
  3. χαχαχα κύριε Τζο τώρα βλέπω , εσείς ασχολείστε με τράπεζες. Τις άφησε ο Τάκαρος - τις πιάσατε εσείς.

   Για έναν περίεργο και ανεξήγητο λόγο η αγορά ΝΟΜΙΖΕΙ ότι η ΑΛΦΑ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση απο τις άλλες ΖΟΜΠΟΤΡΑΠΕΖΕΣ, γιαυτό της δίνει ένα Premium έναντι των άλλων.
   ΟΚ,δεν είναι και Πειραιώς η ΑΛΦΑ, αλλά δεν είναι και η Super τράπεζα.

   Η αγορά λανθάνει με αυτά που νομίζει και αργά ή γρήγορα τίποτα δεν θα μπορέσει να μείνει κρυφό κάτω απο τον ήλιο.
   Η ΑΛΦΑ πρέπει να έχει περίπου ίδια χρηματιστηριακή αξία με την ΕΥΡΩΒ. Η ΛανΕΤΕ λίγο περισσότερο και η Πειραιώς αρκετά πιο κάτω.

   Καθίστε να μπούνε όλα τα κομμάτια απο τις ανακεφαλαιοποιήσεις και τις συγχωνεύσεις των ζομποτραπεζών και τότε θα δούμε αν η αγορά αποτιμά σωστά ή αν κάνει ένα μικρό λάθος - όπως λέω εγώ.

   Διαγραφή
  4. Σα δεν ντρέπεστε λίγο κύριε Τάκη,μια φορά και εγώ ανέφερα μια τράπεζα και αμέσως να με κατατάξετε στο κλαμπ με τις τρελές:)

   Περί Μόμπιους ένα σχόλιο σας παρακαλώ,μιας και ασχολείσθε κατά καιρούς με τους ξένους γκουρού.Είναι σόι τύπος ή ξεκούτιανε εντελώς τώρα στα γεράματα?

   Διαγραφή
  5. Γιατί το λέτε κύριε Τζο ότι ξεκούτιανε στα γεράματα???
   Μια χαρά είναι ο καράφλας και τα Templetons είναι απο τα καλύτερα του είδους τους.

   Βέβαια καμιά φορά αλλιώς τα παρουσιάζουν τα ΜΜΕ και αλλιώς τα λέει ο Γιουλ Μπρίνερ.
   Όμως για πείτε. Τι είδατε και δεν σας κολλάει???

   Διαγραφή
  6. Aπό τη μία κύριε Τάκη αγοράζει ΜΠΕΛΑ και ΕΧΑΕ στα 7 και 6 ευρώ αντίστοιχα και απ'την άλλη λέει ότι δεν έχει βρει ακόμη καλές αποτιμήσεις εταιρειών στην Ελλάδα που τον ενδιαφέρει πολύ.

   Αυτόν τον σατανά τον θυμάμαι απ'το 1997,τότε που οργίασε στο ΧΑΑ ως και ότε αναδυόμενη αγορά.Παίζει να μας δουλεύει ο σιτεμένος ομορφάντρας και να ψαρεύει ενόψει Νοεμβρίου?

   Διαγραφή
  7. Όχι κύριε Τζο.

   Μπελα και ΕΧΑΕ τα έχει σηκώσει απο τα χαμηλά, στα πολύ χαμηλά τους πήρε τα μεγάλα ποσοστά.
   Ίσα με 50% χαμηλότερα θα είναι οι τιμές κτήσης του.

   Διαγραφή
  8. Κύριε Τάκη δεν είναι έτσι,τουλάχιστον στα ΕΧΑΕ.Κάθησα και έψαξα όλες τις ανακοινώσεις του σιτεμένου ομορφάνδρα από πολύ παλιά και βρήκα ότι μάλιστα στα χαμηλά του 2012 ο εν λόγω πουλούσε,δεν αγόραζε.Μάλιστα το βασικό ποσοστό του το κατέχει πολύ πριν το 2009 και άρα το μέσο κόστος κτήσης του θα είναι πολύ υψηλό και σίγουρα αρκετά υψηλότερο του σημερινού.

   Στη δε ΜΠΕΛΑ τα μισά τα έχει με τιμή κτήσης γύρω στο 4.50 και τα υπόλοιπα από πριν το 2007.

   Διαγραφή
  9. Όταν είσαι large παίκτης κύριε Τζο ξεκινάς και αγοράζεις απο ψηλότερα και γεμίζεις σε όλη την πτώση των χαρτιών. Πως αλλιώς θα μπορούσε να έχει το 10% στην ΜΠΕΛΑ και το 5% στα ΕΧΑΕ???

   Στους πάτους των ΕΧΑΕ και ΜΠΕΛΑ αγόραζε ο καράφλας, μετά σήκωσε και τις μετοχές. Απο τα μερίσματα μόνο που έχει πάρει απο τα 2 αυτά θωρηκτά είναι σίγουρο ότι έχει πολύ χαμηλή τιμή κτήσης - ίσως χαμηλότερα απο εκεί που εγώ τον υπολογίζω.

   Διαγραφή
 50. Kλείδωσε πρωί-πρωί το έτερο Θωρηκτό,τι γούστα είναι αυτά κυρίες και κύριοι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. βρε αντε - αντε ειναι το καταστημα χωριανοι !!!

  αφου ταπαμε πριν ενα μηνα ...

  χχχχμμμμμ ανημερα Προφητη Ηλια διασπαμε τον ΚΜΟ 17800 εργασιμων και μαπινουμε σε διετη επιπλεον τροχεια

  χχχχμμ εκει ΠΡΟΣΟΧΗ λιγο γιατι ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ και ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΝ και αστεροειδεις

  ΠΛΑΣΜΑΤΑ...!!

  Aleko mou SALLAM

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. 1)Κατ΄αρχήν να παρατηρήσω πως ο κύριος Τζο έχει κάνει μεγάλη πρόοδο απ΄όταν ξεκίνησε να γράφει στου κυρίου Τάκη και μπράβο (μην παρεξηγηθώ ότι κρίνω, "ξερόλας" κλπ...απλά 38 χρόνια στην τάξη το δασκαλίκι και η παρατήρηση στην εξέλιξη των νεολαίων μου ΄ρχει γίνει δέρμα). Αλλωστε μπορώ να αιτιολογήσω την παρατήρηση αυτή.

  2)Το αυτονόητο. Κύριε Τάκη είσαι και πολύ διαβασμένος και γάτος.

  3)Ως προς την έννοια "Θωρηκτό". Εγώ το εκλαμβάνω ως κάτι σχεδόν αβύθιστο. Από αυτή την άποψη αυτό που έχει τεράστια-κρυφή στους πολλούς-αξία στα 0,60, έχει λιγώτερη (κρυφή επαναλαμβάνω) στα 1,60 κι ελάχιστη ή μηδενική στα 2,60. Εκτός κι αν μέσω εξαγορών έχει τη δυνατότητα να πολλαπλασιάσει τζίρους και κέρδη. Νομίζω πάντα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να μην ερωτευόμαστε τα χαρτιά μας. Σταθερά παρακολουθούμε "κριτικά" και τις κινήσεις της διοίκησης.

  Ακριβώς αντίθετα ένα χθεσινό υπερεκτιμημένο χαρτί και συνεπώς ευκολοβύθιστο (πχ citi στα 50$) υπό προυποθέσεις μπορεί να γίνει θωρηκτό (citi στο 1$).

  Κυνηγοί θωρηκτών λοιπόν...καλή δουλειά με μέλλον αυτήν την περίοδο στην Ελλάδα...άλλοι ψάχνουν πεταλούδες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Ηλία μην γράφετε τέτοια γιατί κοκκινίζω,ακόμα την αλφαβήτα μαθαίνω αν και όσα να μάθεις σ'αυτό το παίγνιο δεν φθάνουν ποτέ.

   Τα Θωρηκτά δεν έχουν τιμή,είναι ανεκτίμητα πολλές φορές και συνήθως 4 φορές απ'τα χαμηλά είναι απλά το ξεκίνημά τους.Ο ανοδικός κύκλος δεν ολοκληρώνεται με 300-400% άνοδο,θέλει χρόνια και χιλιάδες τοις εκατό κίνηση για να ωριμάσει.

   Διαγραφή
  2. κ. Τζο ασχολήστε με το Χαα απο τα χρόνια του πρώτου Ευρωμπασκετ ή απλά μελετάτε εκείνα τα χρόνια??
   Πάντως αν το "Β" σας φτάσει μέχρι το 1020 τότε οπτικά ένα γύρισμα προς τα χαμηλά των 780 θα είχε πολύυυυυ ενδιαφέρον.

   Σήμερα πάντως για τους "Β" πρέπει να κρατηθούν στο κλείσιμο κοντινές τιμές λίγο πιό κάτω απο εδώ και να σκουπιστούν οι 3ήμεροι.

   Διαγραφή
  3. Κύριε Lorac είμαι της γενιάς της χαμένης Ολυμπιάδος,το 1991(έχω φάει δηλαδή στη μάπα την 4ετή συσσώρευση του τότε ΓΔ ως το 1997),τα παλαιότερα απλά τα μελέτησα.Για το Β,καθήστε πρώτα να δούμε αν πρόκειται για τέτοιο πράγμα,το 1020 θα ήτο ονειρεμένο επίπεδο και ακόμα πιο ονειρεμένο ως επιστρέφων ο ΓΔ να δει το 780.

   Ουσιαστικά θα επρόκειτο για μια ωραία 3μηνη-4μηνη συσσώρευση μέχρι να έρθει ο 6ος στόλος με το χρήμα,εκεί κατά το Νοέμβρη.Προς το παρόν η ρευστότητα είναι είδος εν ανεπαρκεία στο ΧΑΑ.

   Διαγραφή
  4. Κ. Τζο εγώ είμαι της γενιάς αφτερ-λεεμαν οπότε σας θεωρώ τυχερό προλάβατε και 3-4 bull market . Ρώτησα γιατί ενώ και εγώ βλέπω τις ιστορικές τιμές για να βρώ ψυχολογικά σημεία και συμπεριφορές γενικότερα πιστεύω οτι κάθε γενιά έχει το παίξιμο της που πάντα θέλει να το κάνει διαφορετικά . Για το 1020 ήταν απλά αναφορά απο άλλο μπλογκ που πέτυχα τυχαία. ΑΝ και όπως σας έγραψα δεν το θεωρώ απίθανο ειδικά αν πρίν τον Νοεμ. και τις αλλάγες που θα ισχύσουν κάνουν ένα εκφοβιστικό γύρισμα για να φτιάξουν (και να διασπάσουν ίσως) ενα σχηματισμό http://stockcharts.com/school/doku.php?st=head+shoylders&id=chart_school:chart_analysis:chart_patterns:head_and_shoulders_t

   Διαγραφή
 53. αμ ... 1.60 ειχε και το 1976 [ 545 δραχμες !!!!!!!!! ] οταν επαιζε μπαλα ο Παππους στον Βυζαντα Μεγαρων ...

  ακομα 1.60 θα εχει ???????????????????

  Γερασαμε να περιμενουμε την Ωριμανση του ΒΑΡΕΛΙΟΥ ....

  εν το μεταξυ ....εχωμε πεταξει ταπες στο σημαδι.........ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ

  Βαγγελη το φαι σου ....πρεπει να μεγαλωσεις ....ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΔΙ ..

  Aleko mou...... Siesta εσυ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. δασκαλε θελω το σχολιο σου και οποιος αλλος θελει λεει την γνωμη του
  Δυσοίωνο το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας - Το 87% των αναλυτών αναμένει ένα κραχ μέχρι το τέλος του επόμενου έτους - Οι 10 απειλές που θα οδηγήσουν σε νέα σφοδρή κρίση μετά από μόλις 6 χρόνια
  19/07/13 - 11:43
  Εκτύπωση
  E-mail
  Δυσοίωνο βλέπουν το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας οι απανταχού αναλυτές, με το 87% να αναμένει ένα κραχ μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.


  Σύμφωνα με δημοσκόπηση του MarketWatch, οι φόβοι για την παγκόσμια οικονομία ολοένα και αυξάνονται, με τους αναλυτές να βλέπουν "φούσκες" παντού. Το 2014 θα βιώσουμε ένα μεγάλο κραχ, αναφέρει η πλειονότητα εξ αυτών.
  Ποιες όμως είναι οι μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια οικονομία; Σύμφωνα με τους αναλυτές 10 είναι οι απειλές που επικρέμμονται στην παγκόσμια οικονομία:
  1. Φούσκα χωρίς όνομα
  Σύμφωνα με τους αναλυτές οι τρεις μεγάλες φούσκες της τελευταίας 30ετίας τροφοδοτήθηκαν από την πολιτική της Fed. Η ασιατική στις αρχές του '90, η τεχνολογική (dot-com) στα τέλη του '90, και η χρηματοπιστωτική το 2008.
  Πλέον, η πολιτική της Fed δημιουργεί και μια νέα φούσκα η οποία πιθανότατα θα σκάσει είτε στα ομόλογα είτε στις μετοχές. Κανείς ακόμη δεν το γνωρίζει, γι' αυτο και είναι "χωρίς όνομα" ακόμη.
  2. Το πρόγραμμα νομισματικής χαλάρωσης (QE) της Fed Δεν είναι λίγοι που θεωρούν ότι η σταδιακή απόσυρση του προγράμματος νομισματικής χαλάρωσης της Fed θα προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις αγορές, με κίνδυνο ένα γενικευμένο κραχ.
  3. Η οικονομία ήδη οδεύει προς το κραχ
  Μπορεί η αμερικανική οικονομία να αναπτύσσεται, όμως ο ρυθμός συρρικνώνεται συνεχώς. Τι θα γίνει το 2014 που δεν θα υπάρχει στήριξη από την Κεντρική Τράπεζα, αναρωτιούνται οι αναλυτές.
  4. Μέταλλα
  Σύμφωνα με το πάντα έγκυρο GoldSeek.com, υπάρχουν πολλές αναλύσεις που προειδοποιούν: απομένει πολύ λίγος χρόνος μέχρι να κλείσει το 'παράθυρο εξόδου'. Πλησιάζει η ώρα του κραχ στην αγορά των μετάλλων.
  5. Ομόλογα
  Ο "βασιλιάς των ομολόγων" Bill Gross της Pimco προειδοποιεί: Το QE της Fed πρέπει να σταματήσει. Τρισεκατομμύρια φθηνού χρήματος έχουν οδηγήσει σε πλαστά επίπεδα τις τιμές των εμπορευμάτων. Η διόρθωση θα έρθει βίαια.
  6. Ο κύκλος της bull market στη Wall Street ολοκληρώνεται.
  Ήδη μετράμε τον 5ο χρόνο μιας τυπικής 4ετούς bull market. Σύντομα θα γίνει αντιληπτό από την αγορά...
  7. Οι πολιτικές εξελίξεις "υπόσχονται" μια 2ετία μεταβλητότητας Η επόμενη διετία θα χαρακτηριστεί από πολιτικές εξελίξεις, εκλογές και διαμάχες στην εφαρμογή των οικονομικών πολιτικών. Με άλλα λόγια ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας και νευρικότητας στις αγορές ξεκινά...
  8. Ανεργία
  Τα υψηλά επίπεδα ανεργίας τόσο στις ΗΠΑ, όσο περισσότερο στην Ευρώπη θέτουν σε κίνδυνο τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως και τα ομόλογα τους και τους τίτλους που εκδίδουν.
  9. Ψυχολογία
  Την τελευταία διετία οι επενδυτές απλά αρνούνται να δουν τα προειδοποιητικά σημάδια που οι οικονομικοί δείκτες εμφανίζουν. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η "σύγκρουση" με την αλλαγή του κλίματος θα είναι όλο και πιο σφοδρή.
  10. Οι οικονομολόγοι σκοτώνουν την οικονομία Δεν είναι λίγοι οι επιφανείς οικονομολόγοι που προτρέπουν τις ηγεσίες και τους επενδυτές να ακολουθήσουν λανθασμένες θεωρίες. Αυτή η εξέλιξη οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην κατάρρευση, αφού η πιθανότητα αλλαγής της οικονομικής πολιτικής γίνεται όλο και πιο μηδενική.

  www.bankingnews.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να μην διαβάζετε και να μην δίνετε σημασία κύριε Λουκά σε τέτοιες παπαριές.
   Σιγά μην κάποιος απο αυτούς βρήκε ποτέ τα ΚΡΑΧ.

   Εδώ η άλλη η Societe Generale - εδώ και 3 χρόνια, όλο κραχ προβλέπει, βγαίνει με προβλέψεις δυσοίωνες και δίνει τιμές στόχους για Αμερικές, DAXιδες και CAC 50% τουλάχιστον πιο κάτω και όλο τρώνε φάπες οι αναλυτές της.
   Μην δίνετε σημασία σε μπουρδολόγους που δεν μπορούνε να χωρίσουν 2 γαιδάρων άχυρα.

   Διαγραφή

 55. Τώρα το σημερινό του Ικτίνου πως θα το χαρακτήριζε κάποιος?

  Σαν κάποιος αντικρυστής να έβαλε λάθος τιμή στο άνοιγμα. Μια και είμαστε κάμποσες "παλιοσειρές" μου θύμισε πρώτη μέρα της ΤΕΛΚΟ.

  Κύριε Τζο δεν αλλάζω άποψη (μόνο για τον εαυτό μου φυσικά). Η "μετοχή θωρηκτό", δηλαδή η περίπου αβύθιστη, κατά τη γνώμη μου εξαρτάται από την τρέχουσα και κυρίως την κρυφή στους πολλούς μελλοντική κερδοφορία της, αλλά και από την διαδρομή που έχει κάνει η αποτίμηση της στο ταμπλώ.

  Επηρεασμένος και από τον οικοδεσπότη και περιμένοντας συγκριτικό τέστ (άλλωστε κοντεύουμε το max των 200 σχολίων εδώ) στο κλείσιμο ξαναμπήκα ελαφρά στην EUROBOMB.

  -ΑΛΦΑ (+ ΕΜΠ)=> κεφαλαιοποίηση περίπου 4,9 δις.

  -ΕΥΡΩΒ (+ΤΤ)=> κεφαλαιοποίηση (5,208 δις μετοχές χ 0,606) περίπου 3,16 δις δηλαδή 50% κάτω (και δώρο η ΠΡΟΤΟΝ)

  (υπολογίζω 1,418 δις μετοχών του ΤΤ με τιμή 0,48 που βγαίνει στο "κατ΄ελάχιστον" του ΤΧΣ για τα 681 εκατ. ευρώ που "εισέπραξε". Αυτό επίσης μας δίνει μέση τιμή κόστους του ΤΧΣ 1,2519 ευρώ/μετοχή. Δεν πιστεύω πως θα μπορέσει να πουλήσει τόσο ψηλά, αλλά δείχνει ένα μπούσουλα πώλησης εκ μέρους του χωρίς ζημιά )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα σε κύριο Τάκη και φίλους
   Κύριε Hippy θεωρώ κι εγω την Eurobomb την πιο καλή περίπτωση απο τις τράπεζες,την χρονική αυτή στιγμή.Γι αυτό και έχω τοποθετηθεί με μ.ο. € 0,58 ,λίγο μετά τον κύριο Δαρείο.Θα είμαι υπομονετικός και ελπίζω να τα δώσω λίγο πάνω απο το € 1.
   Είναι η πιο βατή περίπτωση, αφού την καθαρίσει και την σενιάρει το ΤΧΣ ,να την δώσει το φθινόπωρο.Ενδιαφερόμενοι υπάρχουν ηδη.
   Δείτε κι αυτό:
   http://www.reporter.gr/Eidhseis/Epicheirhseis/Trapezes/item/226170-Oi-mechri-twra-mnhsthres-ths-Eurobank

   Διαγραφή
  2. "Οσες χιλιαδες μπαλωθιες
   στην Κρητη εχουν παιξει
   τοσες χαρες αμετριτες
   η μοιρα να σου πεψει!"


   Πολυχρονος Αγαπητε Ηλια

   Διαγραφή
  3. Κύριε spooky και την ΑΛΦΑ να κοιτάτε. Είναι το ίδιο καλή περίπτωση - αν και η ΕΥΡΩΒ είναι καλύτερη εδώ κάτω που την έχουν στείλει. Αν πιστεύετε ότι η Ελλάδα κάπου εδώ σταθεροποιείται και δεν θα έχουμε εκπλήξεις απο τους πολιτικούς μας, που θα οδηγήσουν τη χώρα ξανά σε ελεύθερη πτώση, τότε η ΑΛΦΑ εκεί στα 0,35 πιθανόν να είδε τον πάτο της.

   Τεσπα ο Τάκαρος είναι λίγο πιο αυστηρός στα νούμερα του, αλλά εδώ που είναι η ΑΛΦΑ αν η Ελλάδα δεν αυτοκτονήσει νομίζω ότι δεν θα χάσει ένας μακροπρόθεσμος.

   Διαγραφή
 56. Χρόνια Πολλά στον κύριο Ηλία(hippy)και σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα.Σημαντική γιορτή σήμερα,του Προφήτη Ηλία μεγάλη η χάρη του.

  Καλά μπάνια να'χετε και με ρέγουλα οι οινοποσίες το καλοκαίρι αν και δροσερό ως τώρα:)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χρόνια πολλά κι από μένα στον φίλο Ηλία!

   grthanasis

   Διαγραφή
 57. Ηλία hippy και νοσταλγέ της εκπαίδευσης,σου εύχομαι χρόνια πολλά.Να είσαι πάντα γερός,δημιουργικός και κερδισμένος.Ας έχεις μόνο χαρές στην καθημερινότητα σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Hippy Ηλία χρόνια πολλά, καλά, ευτυχισμένα και με υγεία.
   Πάντα να είστε γερός και δυνατός σαν τα ψηλά βουνά και να μας προσφέρετε τα πολύτιμα σχόλιά σας και τις γνώσεις σας.

   Μουτζούρα, όχι τόσο Μαύρη πλέον, αλλά κάπως ξασπρισμένη με τη συνδρομή του κ. Τάκαρου και των φίλων του.

   Διαγραφή
 58. Κύριε Hippy χρόνια πολλά και καλά ,με υγεία.
  Εύχομαι τα καλύτερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Χρόνια Πολλά στον κύριο Ηλία(hippy) ,σου εύχομαι χρόνια πολλά κερδισμένος.δημιουργικός kai πάντα γερός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Monsieur Hippy εύχομαι τα καλύτερα και πάντα με γεμάτες τσέπες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. κ. HIPPY χρονια πολλά και καλη τυχη (το κυριοτερο καθως εις τον τιτανικο υγεια ειχανε ,τύχη δεν ειχανε).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα

   παιδιά σας ευχαριστώ πολύ κι αντεύχομαι τα καλύτερα. Υγιείς, αισιόδοξοι, κεφάτοι να είστε εδώ να μου ξαναευχηθείτε του χρόνου με το καλό.

   Διαγραφή
  2. Χρόνια σας πολλά με καλή υγεία κύριε hippy.

   Εντός 5 λεπτών θα έρθει και το δωράκι σας. Το ΤΤ ήθελα να αναρτήσω, αλλά άλλαξα γνώμη.

   Διαγραφή
 62. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τάκη...κι εγώ σας εύχομαι καλές διακοπές (ελπίζω να τις έχετε μπροστά σας), βαθειά ξεκούραση και μόνιμα επιτυχίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε hippy χρόνια σας πολλά και καλά. Το ίδιο και σε όσους γιόρταζαν αλλά είναι ανώνυμοι ακόμα.
   Δυστηχως δεν έχω αναλύσεις σαν του Μορφονιού να κάνω δώρο ,οπότε σας στέλνω μουσικά δώρα. http://www.youtube.com/watch?v=8dHUfy_YBps

   Διαγραφή
 63. Γκουρουδες!!!!!!

  Καλησπερες και καλα μπανια για οσους δεν εχουν φυγει ακομα!!!!

  Δεν σας ξεχασα καθολου...Παρακολουθω αλλα δεν εχει αλλαξει κατι απο την τελευτεα εμφανιση μου...

  ΤΟ ΘΕΙΟ ΒΡΕΦΟΣ δεν το αφηνουνε ουτε στο νοσοκομειο να μπει!!!!Ολο με κρυωματακια την βγαζει....

  Επαναλαμβανω ολα τα αγορια ειναι εδω..(δυστυχως τα κοριτσια ειναι λιγα σε αυτους τους κυκλους..)

  Μεγαλη ειδηση η παρακατω!!!

  HSBC: Στροφή κεφαλαίων στην ελληνική αγορά.....
  Μιλαμε για αρκουδιαρηδες του κερατα σε σχεση με Ελλαδα....τωρα ειναι 4 γιαπακια σε παρτυ στη Μυκονο....
  22 του Μηνα θα γεμισει απο δαυτους το νησι...ξερουν αυτοι...

  Μεγαλη ειδηση....Αποσυρουν απο Ρωσια κατι ψιλα και θα βαλουν Ελλαδα...

  Το Παρτυ δεν εχει αρχισει ακομα εχουμε μελλον....

  Στα δικα μας δεν εχει αλλαξει τιποτα.....ολα καλα....

  Σας ευχομαι καλο υπολοιπο καλοκαιριου...

  ΥΓ Λακη εγω κατα τις 19 θαμαι στα μερη σας.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Αβέρωφ
   Πράγματι!! Μεγάλη είδηση η HSBC να εντάσσει την Ελλάδα στο χαρτοφυλάκιο των αναδυόμενων αγορών με στάθμιση 1,5%. Και η HSBC δεν είναι Goldman να μπλοφάρει. Ότι λέει το εννοεί.

   Διαγραφή
  2. Οπως γράφτηκε η είδηση πέρα απο την ένταξη στο δείκτη της αναφέρει και μιά εκτίμηση για 6 μετοχές που θα μπουν στο δείκτη MSCI Emerging Markets . Εγώ τώρα γιατί θυμάμαι αρχικά οτι γράφαν για 8 μετοχές και μάλιστα δεν συμπεριλαμβάναν την μία τράπεζα αλλά κουνια-μπέλα και δακτυλίδια??

   Διαγραφή
 64. δεν καταλαβαίνω τίποτα απο οσα λέτε....παω να τρελαθώ. θελω να καταλάβω τι γίνεται....Βοηθήστε .... χρειάζομαι επειγόντως έναν μπουσουλα με τα βασικά της οικονομιας....για να καταλαβω τι γινεται....please help ....οποια βοηθεια είναι ευπρόσδεκτη !!!! παρακαλώ όχι σχολια που δεν βοηθόυν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Πρόσεχε τι γράφεις.
Αν δεν είσαι καλό παιδάκι θα σε κάνω ντα ντα!!!