Με λένε Τάκη - είμαι γκουρού, όταν γράφω σπάω μεγάλη πλάκα, δίχως να λέω τίποτα για πλάκα.

Οι απόψεις, εκτιμήσεις, αξιολογήσεις ή προβλέψεις, οι οποίες εκφράζονται σ αυτό το blog αποτελούν παλαβομάρες του χρήστη που γράφει με το nick Τάκης Μορφονιός και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών προϊόντων. Στο blog γίνονται συζητήσεις - εκτιμήσεις μεταξύ αγνώστων, οπότε οι αναγνώστες να μην λαμβάνετε τίποτα ως δεδομένο και αληθές.
Συνεπώς, ο,τιδήποτε γράφεται στο www.mitarola.blogspot.gr, δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση για αγορά ή πώληση αξιών ή προτροπή για πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης.

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Πειραιώς (Το ανάγνωσμα Νο2) και το core tier 1 = παραμύθια για μικρά παιδάκια και ατζαμήδες, αλλά το πεπρωμένο φυγείν αδύνατο

Στις 29 Μαΐου 2013 η διοίκηση της τραπέζης Πειραιώς, υπό την ηγεσία του Μιχάλη Σάλλα, ανακοινώνει την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της τράπεζας και τους όρους βάσει των οποίων θα ανακεφαλαιοποιηθεί κατά 7,3 δισεκατ. ευρώ.

Οι όροι της αύξησης - συνοπτικά :
 • Reverse split µε αναλογία 10 παλαιές προς 1 νέα. Έτσι οι κοινές μετοχές από 1.143.326.564  μετατρέπονται σε 114.332.657
 • Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τιµή διάθεσης 1,70 ευρώ ανά µετοχή µετά το reverse split (αντιστοιχεί σε τιµή €0,170 πριν την υλοποίηση του reverse split)
 • Για κάθε µία (1) υφιστάµενη κοινή µετοχή µετά το reverse split ο µέτοχος θα έχει δικαίωµα εγγραφής για 35,680197 νέες µετοχές στην τιµή των €1,70 ανά µετοχή. 
 • Συνολικά θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου 4.958.235.292 νέες μετοχές. Έτσι, µετά την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ο νέος συνολικός αριθµός κοινών µετοχών θα ανέρχεται σε 5.072.567.949. 
 • Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, έχει συμφωνήσει με δύο διεθνή πιστωτικά ιδρύµατα συνολική επένδυση ύψους 570 εκατ. ευρώ, από την τρέχουσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου.


Το πονηρό σημείο της ΑΜΚ
Μετά το reverse απο τα 114,332 εκατ. μετοχών της Πειραιώς θα προκύψουν 
114,332 Χ 35,680197 = 4,079 δισεκατ. ΝΕΕΣ μετοχές 
και οι μέτοχοι αυτών καλούνται να βάλουν 
4,079 Χ 1,7 = 6,9 δισεκ. ευρώ

Ο διοίκηση της Πειραιώς, υπο την ηγεσία του Μιχ. Σάλλα όμως ανακοινώνει ότι θα εκδοθούν 4,958 δισεκατ. ΝΕΕΣ μετοχές.

Δηλαδή θα εκδοθούν 4,958 - 4,079 = 879 εκατ. μετοχές επιπλέον , που προφανώς θα πάνε στους στρατηγικούς επενδυτές. Και ποιοι είναι η στρατηγικοί επενδυτές??
Η μητρική της Millennium, BCP, που θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ της Πειραιώς με το ποσό των 400 εκατ. ευρώ, ενώ και η γαλλική Societe Generale έχει προχωρήσει σε ανάλογη συμφωνία με τον ελληνικό τραπεζικό όμιλο για την απορρόφηση της Γενικής Tράπεζας και θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ με το ποσό των 175 εκατ. ευρώ.

Σε τι τιμή μπαίνουν αυτοί στην ΑΜΚ????
Σε αυτό το σημείο δεν έχουν δοθεί διευκρινήσεις. 
Στην πραγματικότητα οι Γάλλοι της Societe Generale ανέλαβαν την υποχρέωση να  ανακεφαλαιοποιήσουν την Γενική, ενώ η BCP ανακεφαλαιοποίησε την Millenium κατά 400 εκατ. ευρώ.
Θα έπρεπε, η διοίκηση της Πειραιώς, με αφορμή και την ΑΜΚ της τράπεζας, να έχει ξεκαθαρίσει πόσες μετοχές παίρνουν οι στρατηγικοί επενδυτές, γιατί παίρνουν αυτές τις μετοχές και αν μπορούν άμεσα να τις εκποιήσουν.

Κατά το Τάκαρον ευαγγέλιο, όλα αυτά μοιάζουν με ψαλμωδίες αλλαξοκωλιών. Ανακεφαλαιοποιούν, τάχα μου, τις Millenium - Γενική οι ξένοι και μετά κυριολεκτικά χαρίζουν τις τράπεζες στην Πειραιώς. Οι στρατηγικοί επενδυτές, τάχα μου, σε αντάλλαγμα παίρνουν μετοχές της Πειραιώς.
Αυτό βέβαια δεν είναι κατ'ανάγκη κακό ... όμως η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει να φαίνεται και τίμια.

Θα έπρεπε να έχει χυθεί άπλετο φως και να μην υπάρχουν σκοτεινά σημεία τα οποία να χρήζουν διευκρινήσεων.

Το σίγουρο είναι ότι κατά την Α.Μ.Κ. της Πειραιώς στο 1,7  θα κληθούν να συμμετάσχουν οι παλαιοί μέτοχοι, με τη στήριξη και του Τ.Χ.Σ. - προκειμένου να την ανακεφαλαιοποίησουν.
Το ερώτημα που τίθεται είναι - τελικά με ποιανού τα λεφτά ανακεφαλαιοποιήθηκαν Γενική , Millenium αφού οι στρατηγικοί παίρνουν ως αντάλλαγμα μετοχές της Πειραιώς?? 
Μήπως οι παλαιοί μέτοχοι της Πειραιώς, εμμέσως, ανακεφαλαιοποιούν Γενική και Millenium??


Τα ίδια της Πειραιώς
Η Πειραιώς μετά την Α.Μ.Κ. θα έχει επιπλέον 7,3 δις ευρώ, ίδια κεφάλαια - όσα δηλαδή και τα λεφτά που θα εισπράξει απο την Α.Μ.Κ. -  και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της θα ανέρχεται σε 5,072 δισεκατ.

Τα ίδια της Πειραιώς θα παρουσιάζονται περισσότερα απο 8,6 δις (1,3 που εμφάνισε στο Α ΄τριμήνο του 2013 + 7,3 δις της ΑΜΚ) με τις μετοχές να ανέρχονται σε 5,072 δις. Δηλαδή κάθε μια μετοχή θα αξίζει, βάσει ιδίων, 1,70 ευρώ.

Αν πιστεύετε ότι τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας είναι 8,6 δις, τότε η τιμή της Α.Μ.Κ. στο 1,7 κρίνεται δίκαιη τιμή (Ρ/BV = 1)
Οι πομπαδόροι της Πειραιώς μιλούν για το μεγάλο hot Ελληνικό τραπεζικό story για κεφαλαιακή επάρκεια και core tier 1 στα 14,8% και τέτοια ακαταλαβίστικά.

Ωστόσο οι πομπαδόροι ξεχνούν να μας αναλύσουν τα 3 επίμαχα σημεία:

1) Τους όρους με τους οποίους θα συμμετάσχουν οι στρατηγικοί επενδυτές. Πόσες μετοχές της Πειραιώς θα τους δοθούν??  Τελικά θα βάλουν - που δεν θα βάλουν - φρέσκο χρήμα στην Α.Μ.Κ. της τράπεζας ή οι μετοχές που θα πάρουν θα είναι ευγενή χορηγία, προσφορά των παλαιών μετόχων της Πειραιώς, με σκοπό να ανακεφαλαιοποιηθούν Γενική και Millenium??

2) Δεν μας λένε, ότι το σύνολο του Ενεργητικού της τραπέζης είναι 86 δις με τις χορηγήσεις μετά απο προβλέψεις να φτάνουν στα 60,7 δις ευρώ. Δηλαδή το 70,6% του ενεργητικού της τράπεζας είναι οι χορηγήσεις μετά απο προβλέψεις.
Αν η τράπεζα απομειώσει ένα επιπλέον, μόλις, 10% των χορηγήσεων της τότε τα ίδια θα μειωθούν κατά 6 δις. Που σημαίνει ΑΝΤΙΟ ΖΩΗ, πάνε τα ίδια κεφάλαια της Πειραιώς. Θα ξαναμηδενίσουν!!!
 

Προσέξτε τώρα τι γίνεται με τις χορηγήσεις του ομίλου Πειραιώς. Μιλάμε για τις αρχικές χορηγήσεις των 71,9 δις, στις οποίες έχει γίνει συνολική απομείωση 11,18 δις ευρώ.
 • 31 δις ευρώ μόνο είναι οι χορηγήσεις που δεν έχουν καθυστέρηση και οι δανειολήπτες αποπληρώνουν κανονικά τα δάνεια τους.
 • 40,8 δις ευρώ είναι τα δάνεια με καθυστέρηση, όπου 22,9 δις είναι οι χορηγήσεις με καθυστέρηση για τις οποίες όμως δεν έχει διενεργηθεί απομείωση και 17,9 είναι οι χορηγήσεις στις οποίες έγινε απομείωση.
Τα Δάνεια σε καθυστέρηση δίχως απομείωση των 22,9 δις ευρώ βρίσκονται
 • Σε καθυστέρηση 1 - 90 ημέρες  τα 14,4 δις ευρώ
 • Σε καθυστέρηση 91 - 180 ημέρες 2,4 δις ευρώ
 • Σε καθυστέρηση > 180 ημέρες   6,1 δις ευρώΤο πράμα λοιπόν με τις χορηγήσεις βρωμάει μπαρούτι. Μόλις το 43,1% των χορηγήσεων αποπληρώνεται χωρίς πρόβλημα.

Χορηγήσεις 71,9 δις ευρώ
Απομείωση 4,2 δις + 7 δις των τραπεζών που εξαγοράστηκαν = 11,2 δις
Απομείωση χορηγήσεων 15,74%

Τα δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών - αυτά που χαρακτηρίζονται δηλαδή μη εξυπηρετούμενα - ξεπερνούν το 30% των χορηγήσεων.
 

Αν προσέξετε τους πίνακες του άρθρου, θα αντιληφθείτε ότι για σύνολο προβληματικών χορηγήσεων ονομαστικής αξίας 40,8 δις ευρώ, έχουν γίνει συνολικές απομειώσεις 11,18 δις ευρώ, κατεβάζοντας έτσι την αξία αυτών των χορηγήσεων σε 29,62 δις ευρώ. Η εύλογη αξία των εμπράγματων εξασφαλίσεων είναι 18,7 δις ευρώ. Δηλαδή, αν αυτά τα δάνεια δεν αποπληρωθούν ποτέ, θα πρέπει η Πειραιώς να απομειώσει περίπου άλλα 11 δις.  Στην χειρότερη γιαυτήν περίπτωση.

3) Ξεχνούν να αναφέρουν τις προνομιούχες μετοχές που έχει η Πειραιώς και δεν μιλούν για τα φράγκα που χρωστάει στο Ελληνικό Δημόσιο.

750 εκατ. ευρώ   χρωστάει η Πειραιώς, τα οποία θα πρέπει να αποπληρώσει το 2014 - όμως μάλλον οι Ελληνικές τράπεζες θα λάβουν παράταση για άλλα 4 με 5 χρόνια, προκειμένου να επιστρέψουν τα ποσά στήριξης που έλαβαν απο το Ελληνικό κράτος.

Προσοχή γκουρουδέοι!!!
Τα 750 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνονται στα εποπτικά κεφάλαια και στα ίδια της τράπεζας, ωστόσο είναι λεφτά που δεν ανήκουν στην τράπεζα. Άρα κάποια στιγμή οι μέτοχοι της Πειραιώς θα κληθούν να  επιστρέψουν αυτά τα χρήματα ή να εκδώσουν μετοχές υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Σήμερα, πριν την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, οι προνομιούχες μετοχές αποτελούν πάνω απο το 10% του δείκτη ΕΒΑ Core Tier 1 σε όλες τις συστημικές τράπεζες. Πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλό ποσό - ωστόσο οι πομπαδόροι της Πειραιώς το ξεχνάνε αυτό - όπως και τις προβληματικές χορηγήσεις της τράπεζας - και μιλάνε για Core Tier στο 14,8%, επειδή έτσι αναφέρει η διοίκηση της Πειραιώς στα ενημερωτικά της δελτία.

Το γεγονός είναι ότι οι προνομιούχες μετοχές αναγνωρίζονται στο δείκτη Core Tier 1. Για μερικά χρόνια ακόμη διευκολύνει τον σχεδιασμό για παράταση των προνομιούχων εως το 2018, 2019, τουλάχιστον.

Όπως και να έχει τα  750 εκατ. ευρω πρέπει να αφαιρεθούν απο τα ίδια της Πειραιώς.
Τα οποία με αυτήν την αφαίρεση - και μόνο με αυτήν - πέφτουν απο τα  8,6 δις στα 7,85 δις ευρώ.

Κατά Τάκαρον η μετοχή κρίνεται πανάκριβη σε όλα τα επίπεδα τιμών. Ας μας πείσει η διοίκηση στο ενημερωτικό της ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ας ρίξει άπλετο φως σε όλες τις γκρίζες ζώνες.

Συνεχίζεται .... μετά την ανακοίνωση του ενημερωτικού δελτίου για την ΑΜΚ.

67 σχόλια:

 1. Προσέξτε γκουρούδες!!!!!!!!

  Άλλο trade και βραχυπρόθεσμες κινήσεις και άλλο επένδυση.
  Μην τα μπερδεύετε αυτά. Εξάλλου για τα βραχυπρόθεσμα ο Τάκαρος εκτέθηκε, χθες και προχθές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κύριε Τάκη ΙΝΤΚΑ,ντιν νταν,ντιν νταν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εγώ την πόβλεψη μου κύριε Καραευθυμίου την έχω κάνει.
   Να το θυμάστε αυτό - σε βάθος χρόνου.

   Διαγραφή
  2. Κύριε καραευθυμίου σας χάσαμε.
   Πως πάνε τα κουδουνίσματα της ΙΝΤΚΑ???
   Απο τα 0,48 στα 0,38???

   Λοιπόν τα ξαναγράφω προς εμπέδωση.
   1) οι διαγραμματιστές δεν μπορούν να προβλέψουν το παραμικρό. Μόνο να κοιτάνε διαγράμματα και να διαβάζουν ότι αυτοί γουστάρουν. Σαν έναν πίνακα αφηρημένης τέχνης που ο κάθε κριτικός βλέπει ότι γουστάρει.

   2) Η ΙΝΤΚΑ είναι για τα μπάζα. Κάθε επόμενη χρονιά θα είναι χειρότερη απο την προηγούμενη, καθώς ο Κόκκαλης είτε κοιμάται, είτε βαρέθηκε, είτε ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΛΕΟΝ.
   Μην παρασύρεστε απο μερικούς ΜΜΕδες που τον πομπάρουν, τόσο αυτόν όσο και το ζόμπι την ΙΝΤΚΑ

   Διαγραφή
 3. Κύριε Τάκη δείξτε κατανόηση καθώς παρεμβάλλω θέμα άσχετο με την ανάλυση σας αλλά επίκαιρο αυτές τις μέρες


  ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ (από ΖΖ)

  Εχεις 1000 μετοχές της ναυαρχίδας...τι μπορείς να κάνεις???

  (εκτός απ΄το να κατεβάζεις καντήλια εννοείται)

  Τις πουλάς στα 4,92 ευρώ/μετοχή (αυτή τη στιγμή) και εισπράττεις 4920 ευρώ. Στη συνέχεια αγοράζεις 455 δικαιώματα με 1,12 το ένα δηλαδή συνολικά 510 ευρώ. Τα εξασκείς με 4,29 ευρώ πληρώνοντας 455 χ 2,2 = 1001 μετοχές χ 4,29 = 4294 ευρώ.

  Πλήρωσες λοιπόν 4294 + 510 = 4804 ευρώ δλδ κέρδισες 100 σκληρά ευρά.

  Αποπάτησε ο Πολύδωρος που ήτο στα πόδια γρήγορος θα μου πεις, ιδιαίτερα αν υπολογίσουμε και τις προμήθειες (αν και τις έβαλα στρογγυλεύοντας το ποσό)

  Ναι αλλά......βιαστικέ δικαστή μου πουλώντας τις μάνες κι αγοράζοντας θυγατέρες μέσω ΕΤΕΔ παίρνεις ταυτόχρονα ΔΩΡΕΑΝ και ίσο αριθμό warrants που ίσως μελλοντικά σε βγάλουν στον αφρό.

  Καλύτερα τώρα??

  (υπεύθυνος για την αντιγραφή Χίππης)

  *********************************************************************************************

  Εξακολουθεί να παίζει η ιδέα εγγραφής σε αδιάθετες μετοχές ΕΤΕ με (ή χωρίς) ταυτόχρονη πώληση ADR στις ΗΠΑ που έχω ποστάρει στους ΜΟΝΟΛΟΓΟΥΣ της υπόλοιπης παρέας του Marketzone.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ελεύθερα κύριε hippy. Ελεύθερα.

   Εγώ όμως επιμένω. Μακρυά απο τις ΑΜΚ. Άλλο trade, άλλο επένδυση.

   Θα πάρουμε μετοχές, όταν είναι η στιγμή - όπως λέω και πιο κάτω, στον κύριο Δαρίο.

   Διαγραφή
 4. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η τράπεζα προσφέρει το ποσό των $12,5 ανά ADS, καθαρό στον πωλητή σε μετρητά, μετά την αφαίρεση οποιασδήποτε επιβλητέας παρακράτησης φόρου και χωρίς τόκο, μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε άλλων επιβλητέων τελών και φόρων, για τα ADSs που έχουν προσφερθεί εγκύρως.


  Bonjour Monsieur Takis. Κάθεστε πάνω στα φράγκα απο σήμερα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νομίζω κύριε Δαρίε ότι 4 με 4,5 φορές τα λεφτά για κάποιον που αγόρασε στα 3 δολ. πριν 1,5 χρόνο και ένα +75%, για όποιον διάβασε Τάκαρο, προ εξαμήνου, που μίλησε πρώτη φορά για NBG PA , στα φανερά, είναι καλά!!

   Ευχαριστούμε όσους μας φόρτωναν τα λαχταριστά χαρτάκια που τα μαζεύαμε γλυκά, γλυκά.

   Το ίδιο θα κάνει ο Τάκαρος και για κάποιες ζομποτράπεζες, όταν θα έρθει η ώρα τους. Όχι ακόμη. Θα έρθει και αυτή η στιγμή για στρατηγική τοποθέτηση Τάκαρου. Μόνο που τότε δεν θα υπάρχουν φαν των τραπεζομπόχαρτων, αλλά κάτι τρελοί Τάκαροι που θα σαρώνουν τις προσφορές.

   Διαγραφή
 5. PikRAAAAAAAAAAAAAAAAA... Μόλις 5500 $ διαφυγόντα κέρδη σε 2 μήνες...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. αιντες και oλιγο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ Αγριο Sex ...

  Μαστορις...... με price Roc κοντα στο μηδεν ενα 1.72 κανει για κλεισιμο

  Μαστοριαααααααααααααααααααααα ....... ο..ιιιιιιιιι παιζουμε .....  Red Bull θα πίνω σήμερα

  Red Bull μέχρι να γκώσω

  μπας μου φυτρώσουνε φτερά

  να ρθώ να σε ανταμώσω

  ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ  Aleko mou sallam

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Λάκη.
   Τον σχίσαμε τον κυρ Κυριακίδη - και που να δείτε στο επόμενο τρίμηνο, τι σκόνη θα φάει.

   Διαγραφή
 7. Όσες από τις συστημικές παραμείνουν "ιδιωτικές" θα λέγονται έτσι μόνο κατ΄όνομα μια και το ΤΧΣ (δηλαδή εμείς οι φορολογούμενοι) θα έχουμε την συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών.

  Οι κάθε λογής Σαλιάρηδες όταν κλέβουν εκ του ασφαλούς τους υπόλοιπους μετόχους πουλώντας ψηλά κι αγοράζοντας 3πλάσιο αριθμό μετοχών χαμηλά παραβιάζοντας το όριο του 12% ουσιαστικά από το υπερβάλλον, κλέβουν τις μετοχές του ΤΧΣ, δηλαδή τους φόρους μου.

  Πέρα απ΄την αγανάκτηση των παλαιών μετόχων, εμένα σαν υπεξαίρεση μου μοιάζει. Νομίζω είναι θέμα της δικαιοσύνης. Η οποία όμως στην Ελλάδα πάει απίστευτα αργά.

  "Η δικαιοσύνη, όπως και τα φίδια, τους ξυπόλητους δαγκώνουν" διάβασα κάπου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Νομίζω οτι αυτη η αναρτηση ειναι μεν για εθνικη αλλα εχει ενδιαφερον

  http://lobbystasgr.blogspot.gr/2013/05/blog-post_9724.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Καλησπέρα σε όλους.
  Κύριε Τάκη αν οι Γάλλοι και οι Πορτογάλοι πάρουν τις μετοχές στο δωρεάν,τότε άξιος ο σανός που μας τάισαν τόσους μήνες οι αντικειμενικοί οικονομικοί συντάκτες. Έλεγα και εγώ,τι Γαλατική ευγένεια και αρχοντιά επιδεικνύουν αυτοί οι Κύριοι,τι διάολο, γιατί είμαι δύσπιστος εγώ ο τραχύς και ακαλλιέργητος απόγονος ποιμένων!Έτσι μπράβο,επιβεβαιώστε τις υποψίες των αδαών σαν και μένα.
  Φίλε Ηλία,θα το εξομολογηθώ.Από όλες τις τράπεζες,Κύπρου,Πειραιώς, ακόμη και την Γενική έχω κέρδη.Από την ναυαρχίδα που δεν την ακουμπούσα με τίποτα την πάτησα.Στην ερώτηση γιατί παλληκάρι μου την έπαθες έτσι,η απάντηση είναι απλή.Συμβουλή εξαίρετου φίλου και χρηματιστή το 2008,ύστερα από 20 συναπτά έτη στον ναό.Όλοι κάνουμε λάθη και καλή είναιη εμπιστοσύνη στον συνάνθρωπο μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Νίκο εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι Γάλλοι και Πορτογάλοι ανακεφαλαιοποίησαν Γενική και Millenium. Βλέπω τις τράπεζες να δίνονται στην Πειραιώς, έναντι συμβολικού τιμήματος. Στο τέλος όμως Γάλλοι και Πορτογάλοι θα εμφανιστούν στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς.

   Αν αυτά δεν είναι ψαλμωδίες αλλαξοκωλιών τότε ποιες είναι οι αλλαξοκωλιές??
   Μπήκαν λέει οι στρατηγικοί στην Πειραιώς!!!!
   μπουχουχουχου

   Ελάτε τώρα κύριε Νίκο. Δώσαν μερικές ζομποτράπεζες στην Πειραιώς, για έναν και μόνον λόγο. Ο αρχισάπακας, να Φαίνεται σκέτο - ΣΑΠΑΚΑΣ!!

   Διαγραφή
 10. Κύριε Τζοοοοοο , κύριε lorac που είστε.
  Τι λέγαμε για την τύχη μας και που, και πότε να την δοκιμάσουμε.

  Πάρτε τις σημερινές αποδόσεις των ζομπόχαρτων.

  ---------------------------------------------------------------
  Θα δοκίμαζα την τύχη μου, με την ανακοίνωση της ΑΜΚ της Πειραιώς - λίγο πριν, λίγο μετά και εφόσον είχε ξεκινήσει η διαπραγμάτευση της ΕΤΕ.
  Εκεί πρέπει να συντονιστεί κάποιος. Να παίξουν μαζί και οι 2 γάιδαροι.
  Διαγραφή
  Τάκης Μορφονιός 29 Μαΐου 2013 - 10:37 π.μ.

  Και λίγο πάνω απο το ψυχολογικό όριο των 1000 μονάδων (1010 με 1020) - που ποντάρω ότι σε αυτή την φάση θα αντέξει!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. κυριε τακη συγχαρητηρια πραγματικα οσο δυσκολο ειναι να βρεις μετοχες διαμαντακια μεσα στην σαβουρα τοσο δυσκολο ειναι να πετυχεις ενα τοσο καλο χρηματιστηριακο blog σαν του κυριου τακη.Συμφωνω ο καλυτερος χρηματιστηριακος αντιδείκτης ειναι του γνωστου μανιατη κρα -κρα
  απο τις τραπεζικες μετοχες αφησα μονο ετε (βασιστηκα στον αντιδεικτη που προαναφερω) και περιμενω και μερικες αλλες κατα την αποστραγγγιση που γινεται λογω αμκ
  ΕΛΛ κατω απο 13 ειναι λουκουμι η λαμδα δεν μου αρεσει
  αλλα σιγουρα ικτινος ,κατι ψιλα απο λιμανια και τσιμπησα και κατι γεβκα διαβαζοντας κατι αναλυσεις του καταπληκτικου κικου που τον χασαμε λογω κλεισιματος του marketzone

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για ΓΕΒΚΑ τα νούμερα της είναι αυτά που είχα αναφερθεί στο market zone που έκλεισε.
   Αν είστε παλιός αναγνώστης του Τάκαρου - τα ξέρετε. Διαφορετικά, να τα ανασύρω απο το αρχείο μου και να σας τα ποστάρω.

   Διαγραφή
  2. ευχαριστω πολυ κυριε τακη
   αν δεν σας ειναι δυσκολο παρακαλω ανασυρατε το ποστ αυτο

   Διαγραφή
  3. Δυστυχώς δεν μπορώ να το ανασύρω, καθώς το marketzone έκλεισε και το αντίγραφο που μας βγάλανε, απο ότι βλέπω δεν λειτουργεί σωστά και δεν μου εμφανίζει όλο το thread του Τάκαρου.

   Όμως σας λέω - αν σας αρέσει η εταιρία, τότε το ρίσκο αξίζει να το πάρετε στα 0,2 με 0,3. Πάνω απο 0,4 με 0,5 δεν μπορεί να πάει. Στο μέλλον όλα αλλάζουν.

   Αυτά τα νούμερα είχε γράψει ο Τάκαρος, πολύ νωρίς και πολύ εγκαίρως.

   Αν κάποιος κύριος ή κυρία έχει τα ποσταρίσματα του Τάκαρου που αφορούσαν τη ΓΕΒΚΑ, ας τα ποστάρει.

   Διαγραφή
 12. Καλησπέρα σας τελικά χρειάστηκε το 970-980 και όχι το ψυχολογικό όριο των 1000 Αυτό δείχνει ότι η αγορά συνεχίζει κ παίζει τα τεχνικά σημεία κ όχι τα ψυχολογικά όπως εδώ κ καιρό Ισως είναι λόγω αυτών που συμμετέχουν που τεχνικά μπαινοβγαίνουν από της μετοχές Για τα τραπεζικά εκτός της σταθερά αγαπημένης αλφα , μετά από καιρό έρχεται η ετεκουλα να ότι ορίσει ανάστημα Η πειρ και λίγα λέει το πόστ του Μορφονιου Βέβαια τέτοια τεχνικά γυρίσματα δίνουν ωραία είσοδο κ στα αλλά χαρτάκια κ καλό σημείο για στοπ Για την ώρα λοιπόν άντεξε το 970-80 ελπίζω όμως να μην ξανά χρειαστεί άμεσα να δοκιμαστεί γιατί τότε μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε το 900 Lorac

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η αγορά είναι για πάνω - γιαυτό δείχνουν πως σπάνε τα ψυχολογικά.
   Γενικά όμως, δεν πρέπει να αγοράζουν οι παίκτες στις στηρίξεις - ούτε να πουλούν στις αντιστάσεις. Οι παίκτες θα πρέπει να αγοράζουν και να πουλούν σε δικά τους νούμερα και όχι σε αυτά που τα βλέπουν όλοι.

   Είμαι σίγουρος ότι οι νοήμονες αντιλαμβάνονται τον Τάκαρο τι θέλει να πει.

   Διαγραφή
 13. Καλησπερίζω την ομήγυρις.Εδώωωωωωωωωωω είμαι κύριε Τάκη,το πιάσατε επ'ακριβώς το γύρισμα,είσθε σε αχαλίνωτη φόρμα.

  Όπως το είπατε,trading στις ζομποτράπεζες μέχρι να τελειώσουν οι αυξήσεις και μετά sky is the limit χεχεχε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΚΥΡΙΕ ΤΑΚΗ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ Όπως αποκάλυψε το Euro2day τα ταμεία μπορούν θεωρητικά να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αλλά δεν δικαιούνται warrants λόγω της δέσμευσης που έχει αναλάβει η Ελλάδα απέναντι στην τρόικα. Για τον λόγο αυτό τα περισσότερα από αυτά αποφάσισαν να πουλήσουν τα δικαιώματά τους και να αγοράσουν με το αντίτιμο μετοχές Εθνικής, ίσης αξίας, ώστε να περιορίσουν, όσο μπορούν, το dilution. Μια γεύση της στρατηγικής αυτής πήρε η αγορά χθες καθώς την ώρα που γκρεμιζόταν το δικαίωμα η τιμή της μετοχής παραδόξως ανέβαινε." ΤΙΜΗ 0,10 ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Κ. Λουκά το δικαίωμα της αλφα όσο καιρό διαπραγματεύοταν είχε τιμές που αν πρόσθετες και το 1,9χ0,44 το σύνολο ανα μετοχή ήταν πολύυυυυυ παραπάνω απο την τιμή της σποτ αποκομμένης. Βέβαια περιείχε και τα γαραντζ μέσα του επομένως όποιος αγόραζε δικαίωμα αλφα έπρεπε να προσθέσει και τις 7,33χ0,44 και μετα να βγάλει το συνολικό μέσο όρο αγοράς μτχ που έβγαινε καπου στο 0,51 προς το τέλος της διαδικασίας . Στην ετε που πουλάνε ταμεια δεν πουλάνε ταμεία ,μπαίνουν εφοπλιστες δεν μπαίνουν εφοπλιστες κτλ κτλ ΗΔΗ αγοράζοντας δικαίωμα 0,80 και 2,2χ4,29 έχεις μο 4,70 περίπου με τις προμήθειες και δώρο τα γαραντζ. Εδώ βέβαια το σημείο προβληματισμού είναι η σποτ τιμή (ψηλότερη) που σε σαγηνεύει να την ανταλλάξεις με δικαιώματα!! Ετσι λοιπόν αγορά στην σποτ στο παλιό 0,43 και πώληση στο 0,50+ έδινε ένα καλό μεροκάματο όπως και ανταλλαγή μάνας με νέες πέρνοντας ένα - 50 σεντς στο μέσο όρο για όσους έχουν τάμα να διακρατούν ετε στο χαρτοφυλάκιο τους βρέξει χιονίσει !! Σκέψου τώρα σκηνικό τα ταμεία να αγοράζουν σποτ και να πουλάνε δικαιώματα και τους υπόλοιπους να πουλάνε σποτ και να παίρνουν δικαιώματα και στη μέση οι πειραιόπληκτοι traderαδες που πάνε να ρεφάρουν την διαδρομή 0,70-0,17 Αύτά τα σκηνικά ούτε οι αρχαίοι κωμικοί δεν τα στήναν !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χαρά στο κουράγιο σας κύριε lorac που κάνετε τέτοιους υπολογισμούς.
   Όταν σβήσουν τα φώτα - ΟΛΕΣ ΒΟΥΤΑ θα φάνε.

   Οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιούνται για να πάψουν να είναι ζομποτράπεζες - όμως τα λεφτά που ζητάνε δεν θα τους φτάσουν. Θα χρειαστούν και άλλα. Εκεί θα πέσει το μεγάλο κλάμα.

   Διαγραφή
  2. Όταν σβήσουν τα φώτα - ΟΛΕΣ ΒΟΥΤΑ θα φάνε.

   Τα είπαμε?? Να μην πω ότι δεν τα είπαμε??

   Διαγραφή
 16. ΠΕΙΡ
  Το διαγραμμα της μετοχης ειναι "τρομακτικο" για τον μικρομετοχο που πιστεψε οτι η αμκ θα του προσεφερε αναλογα κερδη με αυτα της ΑΛΦΑ .Τραβηγμα της μετοχης απο τα 17 λεπτα σχεδον κοντα στα 72 λεπτα και μετα κατάρρευση κοντα παλι στα 17 λεπτα με πολλους εγκλωβισμενους και μαλιστα λιγο πριν την αμκ .Εδω νομιζω οτι εγινε ενα "εγκλημα" σε βαρος του μικρομετοχου και ειναι μια απαντηση γιατι δεν ασχοληθηκα και δεν ασχολουμαι με τραπεζες τοσο καιρο .
  Αυτη την στιγμη δεν πιστευω να υπαρχει καποιος "μικρος" που να θελει να αγορασει ΠΕΙΡ και να μπει στην αμκ ..γιατι να το κανει ??  Καποιος που εχει τωρα (η θα αγορασει)πχ 1000 μετοχες ,μετα το reverse split θα εχει 100 μετοχες
  και αν υπολογισουμε οτι η αμκ θελει 1,7 ευρω για καθε μια νεα μετοχη ..υποθετω οτι μετα το Reverse η τιμη της μετοχης θα ειναι στο 1,7 ευρω (αρα θα παει κοντα στα 0,17 πριν )
  Με την αποκοπη θα εχει 100 μετοχες και 100 δικαιωματα .
  Με καθε δικαιωμα θα μπορει να αγορασει 35,68 μετοχες πληρωνοντας 1,7 ευρω ανα μετοχη
  Αν Θελησει να μπει στην αμκ και με τα 100 δικαιωματα θα πληρωσει 3568χ1,7=6065 ευρω !!!
  και θα εχει 3668 μετοχες και θα παρει και τα λεγομενα warrants (ενα warrant για καθε μετοχη)που θα τα χρησιμοποιησει στο μελλον να παρει μετοχες .Τα ποσα αυτα ειναι πολλαπλασια για καποιον που τωρα εχει περισσοτερες μετοχες ...Για την φιλη που με ρωτησε τι να κανει με την ΠΕΙΡ ,γιαυτο παρουσιαζω και τον τροπο αμκ ,ειλικρινα τι να απαντησω ..με 20000 μετοχες που εχει τωρα ,μετα το Reverse split θα εχει 2000μετοχες και 2000 δικαιωματα ..αρα αν μπει στην αμκ πρεπει να βαλει το χερι βαθια στην τσεπη 2000χ35,68χ1,7=121312 ..ναι σωστα διαβασατε εκατον εικοσι μια χιλιαδες ευρω!!!!!!!!!!!!!!!!! ΕΙΝΑΙ η ΔΕΝ ειναι η σφαγη του μικρου απο τον κυρ Μιχάλη!!
  Αρα θα τις παρουν τα δικαιωματα τσαμπα ,γιατι δεν πιστευω οτι μετα την αποκοπη θα τρεξουν πολλοι να αγορασουν δικαιωματα .
  Τεχνικα δεν εχω να πω τιποτε τωρα λιγες μερες πριν την αποκοπη ..οποια αντιδραση την θεωρω ευκαιρια για ξεφορτωμα της μετοχης ..προσωπικη αποψη και οχι προταση

  ΥΓ το τι θα κανουν οι μεγαλομετοχοι και τι παιχνιδι παιζουν , ειναι αλλη ιστορια και δε με νοιαζει ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα σε όλους.
   Φίλε Λουκά ο κύριος Παντελής (spand) τα είπε ολα και δεν χρειάζεται να προσθέσει κανείς κάτι.
   Αυτό που ξέχασες εσυ είναι να αναφέρεις την πηγή.

   Διαγραφή
  2. Οντως φίλε Λουκά ο Παντελής κάνει φοβερή δουλειά και τουλάχιστον θα έπρεπε να αναφερθεί . Να διαβάζουν και κάποιον άλλο όχι μόνο μπανκονέο

   Διαγραφή
  3. Ο Τάκαρος πάλι κύριε Λουκά, δεν αντιλαμβάνεται ΔΥΟ πράγματα :

   1) Προς τι οι επενδυτές να διακρατούν τραπεζικές μετοχές, αν δεν έχουν σκοπό και χρήμα για να μπουν στις ΑΜΚ τους.

   2) Ποιός ο λόγος κάποιος να έχει τραπεζική μετοχή σήμερα, όταν ακόμη και σε αυτές τις τιμές είναι πανάκριβες.

   Θα μου πείτε ότι κάποιοι θα πρέπει να πάρουν τον άχαρο ρόλο να διακρατούν τις ζομποτράπεζες - για να τις πουλήσουν, με ζημιές βέβαια, στους Τάκαρους, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου.

   Σε όλες τις ΑΜΚ των τραπεζών το δικαίωμα θα γκρεμιστεί - το ίδιο θα γίνει και με Άττικης και με την Πειραιώς.

   Διαγραφή
  4. Προς εμπέδωση το προηγούμενο μήνυμα

   Τάκης Μορφονιός2 Ιουνίου 2013 - 11:15 μ.μ.

   Ο Τάκαρος πάλι κύριε Λουκά, δεν αντιλαμβάνεται ΔΥΟ πράγματα :

   1) Προς τι οι επενδυτές να διακρατούν τραπεζικές μετοχές, αν δεν έχουν σκοπό και χρήμα για να μπουν στις ΑΜΚ τους.

   2) Ποιός ο λόγος κάποιος να έχει τραπεζική μετοχή σήμερα, όταν ακόμη και σε αυτές τις τιμές είναι πανάκριβες.

   Θα μου πείτε ότι κάποιοι θα πρέπει να πάρουν τον άχαρο ρόλο να διακρατούν τις ζομποτράπεζες - για να τις πουλήσουν, με ζημιές βέβαια, στους Τάκαρους, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου.

   Σε όλες τις ΑΜΚ των τραπεζών το δικαίωμα θα γκρεμιστεί - το ίδιο θα γίνει και με Άττικης και με την Πειραιώς.

   Διαγραφή
 17. ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΣΥΓΝΩΜΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Εάν υποθέσουμε πως η Πειραιώς την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν την διακοπή για το reverse split κλείνει στα 19 λεπτά. Συνεπώς όταν ξεκινήσει η ΑΜΚ η τιμή της θα είναι:

  (35,68 νέες μετοχές χ 1,70 + 1 παλαιά χ 1,90) / 36,68 = 1,7055 συνεπώς 1,71 (στρογγυλεμένο)

  Το υπόλοιπο 0,19 θα αντιστοιχεί στο ΠΕΙΡΔ, που θα ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση ταυτόχρονα με την αχόρταγη μαμά του.

  Ρευστό ΔΕΝ υπάρχει, άρα η ελαχιστοποίηση του ΠΕΙΡΔ είναι μονόδρομος.


  Δεν έχω καταλάβει η Σαλλοπατσαβούρα να έχει θιασώτες στο fun club του κυρίου Τάκη, αλλά εάν σε κάποιον ξέμεινε (και δεν θέλει να πάρει την ζημιά), θεωρώ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ενέργεια την καρατόμηση του 90-95% της θέσης του-κατά προτίμησην πριν την αποκοπή ή την 1η ημέρα επαναδιαπραγμάτευσης. Χρησιμοποιόντας την συγκεκριμένη ρευστότητα μπορεί να αγοράσει 12% περισσότερες μετοχές από την ΑΜΚ αποκτώντας ταυτόχρονα ΔΩΡΕΑΝ αντίστοιχη ποσότητα warrants που δεν έχουν οι μαμάδες.

  Να το ξαναγράψω αναφέρομαι σε όποιον δεν θέλει να εγγράψει σήμερα τη ζημιά. Εγώ, εάν είχα, θα ακολουθούσα την άποψη του κυρίου Τάκη για προσωρινό διαζύγιο.

  ΑΣΧΕΤΟ-ΣΧΕΤΙΚΟ

  Κάποια golden boys στις χρημ/κές, καλοί αναλυτές αλλά χωρίς την πεζοδρομιακή πείρα της αγοράς, με προσομειώσεις στα μοντέλλα τους υπολογίζουν πως εάν η ΠΕΙΡ "κρατήσει" τα 1,70 το warrant της θ΄αξίζει περίπου 0,90 ευρώ. Δεν έχω τη γνώση να αξιολογήσω την ορθότητα του συλλογισμού τους, αυτός όμως είναι ένας πρόσθετος λόγος που αξίζει (εάν σώνει και καλά θέλω τραπεζικές) να προτιμώ τις θυγατέρες στέλνοντας τις μαμάδες για χορό στο Ζάλογγο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα τα σαρώσει τα δικαιώματα, όλαααααα, ο Ρώσος μεγιστάνας, λένε οι γκουρούδες του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
   Αν δω τέτοιο κορόιδο να αγοράζει τη ζομποτράπεζα με τρύπα 11 δις και να πετάει τα λεφτά τους στον Καιάδα θα ξεραθώ στα γέλια.

   μπουχουχου
   Είχαμε τους ξυπόλητους Άραβες που αγοράζαν Lehman και Citi, τώρα έχουμε και Ρώσους μεγιστάνες να σαρώνουν Πειραιώς.

   Διαγραφή
 19. Και βγήκαν οι γκουρούδες κύριε hippy, της εφημερίδας ΚΕΦΑΛΑΙΟ και γράφουν τις μπούρδες τους. Φυσικά ουδείς υπογράφει αυτές τις μπούρδες.
  Αν υπάρχει γκουρούδες κάποιος που υπογράφει αυτές τις μπούρδες σας παρακαλώ να μου γράψετε το ονοματεπώνυμο του, να ξέρουμε προς τα που θα ρίχνουμε τα φάσκελα.

  Διαβάστε μπούρδες!!!!

  Όσα συνέβησαν τους προηγούμενους μήνες στο τραπεζικό στερέωμα αναδεικνύουν το Μιχάλη Σάλλα ως τον αναμφισβήτητο «παίκτη». Χειρίστηκε καταστάσεις που κινούνται επί ξυρού ακμής και κατόρθωσε να υλοποιήσει το όραμά του σε πείσμα όσων είχαν καταδικάσει την ελληνική οικονομία, τις ελληνικές τράπεζες, αλλά και την Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα. Τόλμησε να πάρει πρωτοβουλίες που τρόμαζαν τους ανταγωνιστές του και δικαιώθηκε.

  Ο Μιχάλης Σάλλας μοιάζει σα να πέταξε το manual της διοίκησης μιας τράπεζας. Εμπιστεύτηκε τη διαίσθησή του και τους συνεργάτες του. Έκανε, τελικά, αυτό που απαιτεί μια περίοδος κρίσης. Έκανε αυτό που όλοι αναφέρουν σε κάθε περίσταση αλλά στην πραγματικότητα διστάζουν να υλοποιήσουν. Έκανε την κρίση ευκαιρία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Εμφανίστηκαν και Ρώσοι μεγιστάνες που τους προξενεύουν το κελεπούρι.

  Βρε τι άλλο θα διαβάσουμε!!!!

  Κατά τα άλλα ο Μιχαλάκης τόλμησε και δικαιώθηκε.
  Έτσι λένε!!!
  μπουχουχουχουχου

  Βρεεεεε με ποιανού τα λεφτά ο Μιχαλάκης εξαγόρασε τα κελεπούρια τα Κυπριακά, τις ΑΤΕ, τις Γενικές και τον σάπακα της Millenium???

  Μήπως με του ΤΧΣ???
  Τόλμησε ο Μιχαλάκης - λένε!!!

  Τιμή στόχος 0,5 σε 2 χρόνια το πολύ απο σήμερα - μετά την ΑΜΚ έτσιιιιι??? Μιλάμε για μετά ΑΜΚ και τα reverse!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Δεν μας έφτανε ο Μιαχαλάκης ο ΜαΣάλλας, είχαμε στους γκαλάκτικαλς και τον άλλο τον Μιχαλάκη - τον Μαίλλη ντεεεεεεε - να μας αναλύει Ελλάδες και Ιρλανδίες, τις ομοιότητες και τις διαφορές.

  Μάλιστα!!!
  Αφού φούνταρε το ΔΙΚΟ του το μαγαζάκι, το υπερχρέωσε και το έκανε μεγαλύτερο ζόμπι ακόμη απο τις ζομποτράπεζες, τώρα αναλύει την διεθνή οικονομία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΕΩΣ α) 114.332.657 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», νέας ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 3,00 , που προέκυψαν από το Reverse Split των μετοχών της, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 1.143.326.564 κοινών ονομαστικών μετοχών της τράπεζας. Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της τράπεζας ορίστηκε η 5η Ιουνίου 2013. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 7η Ιουνίου 2013. Επίσης η Επιτροπή ενημερώθηκε για την ακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της τράπεζας από ευρώ 3,00 σε ευρώ 0,30. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών με τελική νέα ονομαστική αξία εκάστης ευρώ 0,30 ορίστηκε η 11η Ιουνίου 2013.

  β) 114.332.657 δικαιωμάτων προτίμησης της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και τα οποία προσφέρονται υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 35,680197 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης μετοχής ευρώ 1,70 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η 5η Ιουνίου 2013. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 7ης Ιουνίου 2013. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 11η Ιουνίου 2013 έως και την 25η Ιουνίου 2013, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 11η Ιουνίου 2013 έως και την 18η Ιουνίου 2013.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έεεεεεεεεεερχεται ο Ρώσος μεγιστάνας.
   Έεεεερχεται να τα σαρώσει όλααααααα.

   Διαγραφή
  2. κυριε τακη εχω μετοχες ετε αγορασμενες 1,40 προ rs
   Υπαρχει κανενα φως εστω και με μακρυνο οριζοντα 5 ετων
   γιατι δεν παει η καρδια μου να πουλησω με τετοια χασουρα

   Διαγραφή
  3. οχι ακομα αλλα μαλλον θα ασκησω τα δικαιωματα
   το ξερω για τα αρνητικα κεφαλαια,ισως και η τουρκικη finasbank να επηρεαστει αν η περιοδος αναταραχων επεκταθει χρονικα
   αλλα τα ζομποχαρτα εχουν εγκλωβισει πολυ κοσμο που το stoploss δεν ειναι στις τακτικες τους

   Διαγραφή
  4. Σε αντίθεση με ότι γράφουν όλοι οι παπαγάλοι εγώ λέω ότι τη Finans πρέπει να την πουλήσει εδώ και τώρα!!1 Όχι λόγω ταραχών, αλλά λόγω ότι η Τουρκία είναι μια φούσκα που θα σκάσει σύντομα, αλλά και διότι απο την Τούρκικη τράπεζα, δεν πρόκειται ποτέ να φέρει η Εθνική στην Ελλάδα ευρώ.

   Τα έχω γράψει αυτά στο market zone που έκλεισε, αλλά δυστυχώς δεν μπορω να ανακαλέσω τα αρχεία μου.

   Υπάρχει κάποιος γκουρού που έχει σε αντίγραφο όλο το thread toy Τάκαρου και να λειτουργούν όλες οι σελίδες του??

   Διαγραφή
  5. Τώρα σε αυτό που με ρωτάτε!!! Αν, δηλαδή, η ΛανΕΤΕ ξαναδεί τα νούμερα που μου γράφετε σε βάθος 5ετίας.

   Η απάντηση είναι ότι δεν ξέρω.
   Αυτό όμως που ξέρω με σιγουριά είναι προς τα που κυλάει ΣΗΜΕΡΑ το ποτάμι και κυλάει ανάποδα απο την ανοδική κατεύθυνση.
   Οι τράπεζες τώρα ανακεφαλαιοποιούνται για να σβήσουν την τρύπα των χορηγήσεων και των κουρεμένων ομολόγων.

   Να διαβάσετε την επόμενη ανάλυση μου - την τράπεζα Αττικής και θα καταλάβετε τι υπονοώ.

   Μόλις ανακεφαλαιοποιηθούν οι ζομποτράπεζες θα συνεχίζουν να σβήνουν χορηγήσεις και να απομείωνουν ίδια κεφάλαια.
   Θα χρειαστούν άλλη μια μεγάλη Α.Μ.Κ. - σε 1 με 2 χρόνια, το βλέπω.

   Εγώ βλέπω που πάει το ποτάμι, όταν αναστρέψει η ροή του ποταμού, τότε θα είμαι απο τους πρώτους που θα το πάρω χαμπάρι. Τώρα όμως βλέπω DOWN.

   Διαγραφή
 23. Σήμερα μάλιστα η ζομποτράπεζα κατοχύρωσε τα κέρδη της περασμένης Παρασκευής χοχοχο

  Αρνητική εντύπωση έκανε σήμερα στους τραπεζο-traders η καθίζηση και της ΑΛΦΑ,διότι την είχαν ως πρότυπο συμπεριφοράς και για τις άλλες 2.Καλά εκεί μπορεί να γίνεται και trading,άλλωστε δεν μπορώ να φαντασθώ να τις πηγαίνουν όλες σπρώχνοντας από τόσο νωρίς,θα'χει μέλλον το παίγνιο ως το φινάλε των αυξήσεων.

  Έχει πάντως ενδιαφέρον να παρακολουθείς την συμπεριφορά τους από δω και πέρα,με ποπ κορν και πορτοκαλάδα Λουξ(τιμάμε τα ελληνικά προιόντα)...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Έκανε την κρίση ευκαιρία ο Μιχαλάκης!

  Για βάλτε το διάγραμμα της Πειραιώς την τελευταία 10ετία. Έχει μηδενίσει τα πάντα όλα. Έχει κεφαλαιοποίηση 200εκ όταν μόνο οι ΑΜΚ του τα τελευταία 5 χρόνια ήταν πάνω από 3δις.

  Πραγματικά οι μέτοχοι της Πειραιώς πρέπει να είναι υπερήφανοι για τη διοίκησή του. Γράφουν αποδόσεις -99,999% την τελευταία 5ετία σταθμισμένα πάντα γιατί αν βάλει κανείς τα χρήματα που έχουν βάλει αν έχουν ακολουθήσει όλες τις ΑΜΚ γράφουν αποδόσεις -3000%!!

  Και αν πράγματι υπήρχε Ρώσος μεγιστάνας πάλι μαλάκες θα έπρεπε να νιώθουν οι μέτοχοι που έχουν χάσει τα πάντα και υποτίθεται ότι θα έρθει κάποιος να τα σαρώσει όλα στο απόλυτο μηδέν.

  Σαν να έχει πάρει κανείς δάνειο 500.000 ευρώ για να αγοράσει ένα σπίτι και τώρα που ακόμα πληρώνει τις δόσεις του δανείου να του λένε ότι πρέπει να νιώθει χαρούμενος στην πιθανότητα να υπάρχει ένας αγοραστής που θα σκάσει ένα ολόκληρο ευρώ για να του το πάρει... Τέτοια υπερηφάνια και χαρά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Καλησπέρα σε όλους.Πως σχολιάζετε το μάλλον ασύνηθες 8,25% της ΜΟΗ σήμερα;Γύρισμα ή επίκειται σημαντική ανακοίνωση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ένας στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα (δεν θυμάμαι ποιος είναι) έχει φαγωθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες ότι επίκειται μεγάλη ανακοίνωση από τη ΜΟΗ στο χώρο (αν θυμάμαι καλά) της λιανικής των καυσίμων...

   Διαγραφή
  2. Ζαχαρία ευχαριστώ, αν ισχύει κάτι τέτοιο πρέπει να γνωστοποιηθεί σύντομα.Καιείχες δίκιο,θα αργήσει να διπλώσει η ΟΤΟΕΛ,όμορφη όμως η συμπεριφορά της τις δύσκολες μέρες.

   Διαγραφή
  3. Μια χαρά πάει η ΟΤΟΕΛ...

   Ένας Δημήτρης Παφίλας είναι αυτός που λέει συνέχεια για τη ΜΟΗ και το deal της.

   Διαγραφή
 26. Καλησπέρα κ από μένα στην όμορφη παρέα
  Αν είσαι Ρώσος κ τα έχεις πολλά τα ευρά, δεν σε νοιάζει ούτε να σου τα κουρέψουν, όπως έγινε στην Κύπρο, ούτε να αγοράσεις ολόκληρη την Πειραιώτικη ζομποτράπεζα
  Εμείς, που έχουμε αρχίσει κ μετράμε κ τα φραγκοδίφραγκα δεν μας παίρνει να φάμε κ άλλη ήττα...
  Εγώ, αυτές τις δύσκολες μέρες, έχω βρει ένα καναλάκι σε 2 μετοχούλες... ΕΛΛΑΚΤΩΡ κ ΣΩΛΚ στο 2,02 (αγορά)... 2,22(πώληση).... παίρνω το κερδάκι μου κ το στοκάρω στις βασικές μου θέσεις (ΕΛΛ-ΟΛΘ)
  ΄Εκανα κ σεφτέ στον ΟΛΠ...10 μέρες ξύλο μου φάνηκε πολύ.... τέλος πάντων
  Περιμένω να ακούσω καμιά γκουρουδιά αλλά φαίνεται ότι ακόμη μελετάτε τα αποτελέσματα τριμήνου......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Μου στάλθηκε μόλις τώρα στο email μου, απο έναν καλό συνεργάτη, για να με ενημερώσει.

  Κάποιος με το nick gforce πόσταρε στον κύρ Πέτρο Λεωτσάκο, ένα μέρος της ανάλυσης μου για Πειραιώς - αυτό που αφορά τις ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ της ζομποτράπεζας - και του απαντά ο κυρ Πέτρος!!!
  ---------------------------------------------------------------
  gforce απάντηση στο blog του Τάκη

  έχω γράψει ότι η δίκαιη αποτίμηση είναι 8 δισεκ ή 7,5 με 8 δισεκ.

  αν δούμε την Πειραιώς 10 δισκ θα είναι υπερτιμημένη ξεκάθαρα χωρίς περιστροφές

  βλέπω δίκαιο P/BV στον κλάδο 0,8 δεν ασπάζομαι ακόμη το 0,9 και σε καμία περίπτωση πάνω από 1
  --------------------------------------------
  Δηλαδή κύριε Λεωτσάκο ΑΥΤΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΣ??????????

  Μίλησα εγώ για δίκαιο BV????????

  Ο Τάκαρος λέει ότι, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒV και το στοιχειοθετώ και εσείς μου γράφετε κύριε Πέτρο για δίκαιο BV????

  Και τι σημαίνει δίκαιο BV????
  Επειδή τάχα άλλες ευρωπαικές τράπεζες έχουν P/BV στο 0,2 και ταυτόχρονα έχουν ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ στα ύψη, σε σχέση με τις ζομποτράπεζες μας, σημαίνει ότι είναι και καλύτερες ή ότι τάχα μου αδικούνται?????

  Τι λογικές είναι αυτές κύριε Λεωτσάκο????

  ''Ανοίξτε'' μας το Ενεργητικό της Πειραιώς, της ΛανΕΤΕ και της Credit Agricole και ΑΝΑΛΎΣΤΕ ΤΟ ΜΑΣ, αν μπορείτε και αφήστε τα core tier 1 και τα δίκαια BV!!

  Εγώ αυτό ανταπαντώ κύριε Πέτρο μας στην απάντηση σας.

  Μετά τιμής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. κυριε τακη εγω εγραψα το σχολιο αυτο στο bankingnews (αναφεροντας φυσικα την πηγη )
  Το σχολιο αυτο κατεβηκε σε 5 λεπτα απο την αναγραφη του post και εξαφανισθει.
  ο λεωτσακος εγραψε την παραπανω απαντηση που αναφερετε.
  και αλλος σχολιαστης αναφερει

  ΠΛ δεν απαντησες στo ερωτημα μου......

  Απο τη μια λες οτι η ΠΕΙΡ θα ειναι χοτ στορυ χρηματιστηριακα,αλλα απο την αλλη λες οτι δικαιη κεφαλαιοποιηση ειναι τα 8 δις ευρω....Που μεταφραζεται τιμη στο ταμπλο 1,60 μετα την ΑΜΚ και το RS....Για ποιο χρηματιστηριακο στορυ τοτε μιλας αφου με οποιαδηποτε τιμη πανω απο 1,60 θα ειναι υπερτιμημενη???......Και φυσικα αυτο το "προβλημα" με τις υψηλες κεφαλαιοποιησεις,που τονιζω και εγω προσωπικα εδω και μηνες, ισχυει για ολες τις τραπεζες μετα τις ΑΜΚ...

  με τιμη gforce

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τον Πέτρο θα μπορούσα να του καταλογίσω πολλά, ποτέ όμως ότι κάνει χρηματιστηριακά παιγνίδια και πολύ περισσότερο ότι κατεβάζει σχόλια.

   Σας το υπογράφω αυτό. Αποκλείεται να έσβησε ποστάρισμα ο κύριος Λεωτσάκος.
   ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ!!
   Είμαι σίγουρος γιαυτό που σας γράφω.

   Διαγραφή
 29. Προς τους πομπαδόρους της Πειραιώς, που έχετε φαγωθεί για το μεγάλο κελεπούρι, ενώ θάβεται την ΛανΕΤΕ, πως τάχα μου έχει book value 2 και πρέπει να πέσει 60%, ενώ η Πειραιώς με κεφαλαιοποίηση 8 δις αποτιμάται δίκαια, στα 1,7.

  Ερώτηση λοιπόν προς τους πομπαδόρους,

  Το πράμα με τις χορηγήσεις της Πειραιώς βρωμάει μπαρούτι. Μόλις το 43,1% των χορηγήσεων αποπληρώνεται χωρίς πρόβλημα, ενώ για την Εθνική το 60%.

  Προσέξτε γκουρουδέοι μιλάμε για χορηγήσεις γύρω στα 70 δις για καθέναν απο τους 2 τραπεζικούς ομίλους.

  Στην Πειραιώς οι μη ληξιπρόθεσμες χορηγήσεις είναι 31 δις σε σύνολο 72 δις (προ απομειώσεων), ενώ στην ΛανΕΤΕ οι μη ληξιπρόθεσμες χορηγήσεις είναι 45,9 δις σε σύνολο 77 δις (προ απομειώσεων).

  Μιλάμε για 15 δις ευρώ παραπάνω που δεν αποπληρώνονται κανονικά, στην Πειραιώς.
  Προσέξτε γκουρουδέοι - όσοι γκουρουδέοι τέλος πάντων διαβάζετε Τάκαρο - ΜΗΝ ΤΣΙΜΠΑΤΕ, περί δίκαιων αποτιμήσεων στα 8 δις η κεφαλαιοποίηση της ΠΕιραιώς.
  ΕΙΝΑΙ ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΑΥΤΑ!!!!!

  2 δις και πολλά τις είναι - να μην πω ΜΗΔΕΝ και μείνετε στον τόπο απο κανένα καρδιακό επεισόδιο. Οι χορηγήσεις της Πειρ είναι ένα μάτσο χάλια - μου θυμίζει ΤΤ, τότε όταν προέβλεψα ότι ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΦΡΑΓΚΟ!!! Θα το θυμάστε οι παλιοί αναγνώστες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Κύριε Τακαρε

  Είμαι ένας άμπαλος και φιτσουλέος όπως λέτε και εσείς που ήθελα να το παίξω έξυπνος και αγόρασα μετοχές ΛανΕτε. Που πήγα και έμπλεξα ο τρελός να μη πω καμία άλλη κουβέντα δηλαδή. Η πλάκα είναι ότι νόμιζα ότι το κατείχα το άθλημα γιατί ο βλάκας διάβαζα capital τους άλλους άμπαλους και έλεγα ότι εγώ γνωρίζω περισσότερα από αυτόυς άρα θα κερδίσω χαχαχαχαχα . Μέχρι μου διάβασα εσάς και μου πέσανε τα μούτρα. Τέλος παντων τα λάθη είναι για να γίνοντε τι να κάνουμε. Θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση αν σας χαρίζανε 1000 μετοχές αυτή τη στιγμή της Ετε(λέω σας χαρίζανε γιατί προφανώς δεν θα αγοράζατε) τις θα τις κάνατε?
  1Θα τις πουλούσατε και θα αγοράζατε άλλη μετοχή
  2θα τις πουλούσατε και θα μπαίνατε στην αύξηση
  3θα μπαίνατε στην αυξηση και θα πουλούσατε τις μετοχές μετά γιατί η αύξηση θα πετύχαινε
  Η τελος πάντων κάποιο άλλο σενάριο

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  Ο άμπαλος ο φιτσουλέος που ήθελα και χρηματιστήρια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απο τα γραφόμενα σας, φαίνεται πως είστε παλαιός αναγνώστης του Τάκαρου, οπότε δεν δικαιολογήστε να πέσετε σε τέτοιο ατόπημα και να αγοράσατε τράπεζες για να τις ανακεφαλαιοποίησετε με τα δικά σας λεφτά.
   Εφόσον διαβάζατε απο παλαιότερα Τάκαρο, γνωρίζατε ότι δεν έπρεπε να μείνετε με χαρτιά ζομποτραπεζών κατά τη διάρκεια των ΑΜΚ.

   Έλεγε ο Τάκαρος στο marketzone που έκλεισε - μακρυά από τράπεζες.

   Στο ερώτημα σας, απαντώ ότι αν μου χαρίζαν 1000 ΛανΕΤΕ, τότε θα είχα 1000 Χ 4,67 = 4670 ευρώ τα οποία φυσικά, αφού μου τα χάρισαν, είναι λεφτά που μου ανήκουν, άρα πρέπει να σκέφτομαι γιαυτά και να τους φέρομαι όπως και με τα άλλα μου λεφτά που δεν μου τα χάρισαν.

   Εσείς ξέρετε τι θα έκανα με τα 1000 ΛανΕΤΕ, αλλά εγώ δεν θα σας δώσω σύσταση αγοράς ή πώλησης. Τέτοια πράγματα διαδικτυακά δεν κάνω. Άλλο γκουρουδιές, άλλο σύσταση αγοράς ή πώλησης.
   Θα σας πω μόνο ότι είναι προτιμότερο να πουλήσετε τις 1000 ΕΤΕ και να αγοράσετε 455 δικαιώματα για να πάρετε 1001 ΕΤΕ απο την ΑΜΚ και να σας περισσέψουν και 255 ευρώ στην πανταλόνα σας να τα κάνετε ότι θέλετε.

   Για ΛανΕΤΕ θα έγραφα ότι κάτω απο τα 3 ευρώ θα σκέφτομαι και θα ψάχνω αν πρέπει!! Αν κάποιος πιστεύει ότι οι επισφάλειες της θα φτάσουν στο 20%, τότε δεν αγοράζει σε κανένα νούμερο ΛανΕΤΕ. Σήμερα έχει επισφάλειες λίγο πάνω απο το 10% και έχει χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων πολύ καλύτερο απο Πειραιώς που είναι για τα μπάζα.
   Αν πουλήσει τη Finans θα βλέπω πιο ζεστά την ΛανΕΤΕ!!!

   Δώστε τη Finans σε κανένα ξυπόλητο - κορόιδο Άραβα βρεεεεεεεεε!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
 31. Για να βοηθήσω λίγο περισσότερο, για να σκεφτείτε ορθότερα - λέω επιπλέον και το εξής γκουρουδικό.

  Οι τιμές των ΑΜΚ των τραπεζών θα αποτελούν ταβάνι(εξαιρώ την Eurobank, που δεν έχω ακόμη σκεφθεί τι θα γίνει λόγω 100% συμμετοχής του Τ.Χ.Σ.)για την επόμενη 5ετία, καθώς σε αυτές τις τιμές θα μπορεί να αγοράζει ο ιδιώτης απο το ΤΧΣ τις μετοχές του - με κάποια επιπλέον προσαύξηση ανά έτος.
  Ή κάπου γύρω απο αυτά τα νούμερα θα στήνεται το παίγνιο.

  Αν η τιμή κάποιας τραπεζομετοχής αρχίζει να φεύγει πολύ κάτω απο την τιμή της ΑΜΚ, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα για την ίδια την τράπεζα. ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΛΟΥΚΕΤΟ δηλαδή, όπως έγινε με το ΤΤ που είχα εγκαίρως προειδοποιήσει ότι είναι καραφορτωμένο με ομόλογα και έγραφα ότι ένα κούρεμα θα φάνει απο την πτώση της τιμής του ΤΤ που θα στείλει το χαρτί στο ΜΗΔΕΝ.

  Εσείς, θα μου πείτε βάσει αυτού του σκεπτικού, ότι ΘΑ ΤΡΕΞΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΜΠΟΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΗ ΜΕΤΟΧΟ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΧΣ.


  ίσως αξίζει να ανοίξουμε ένα νέο thread με αναλύσεις τέτοιου επιπέδου.
  Όχι τώρα εδώ κοντά, λίγο πιο πίσω. Έχω τους λόγους μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Κύριε Τάκη διακρίνω από τα γραφόμενά σας (και τα σημερινά και τα προ λίγων ημερών) ότι τείνετε να έχετε μία λιγότερη αρνητική στάση απέναντι στην ΕΥΡΩΒ σε σχέση με τις ΕΤΕ, ΠΕΙΡ και χωρίς να έχω κάποιο άμεσο ενδιαφέρον αλλά από απλή περιέργεια δεν καταλαβαίνω το γιατί. Λέτε ας πούμε ότι οι άλλες θα έχουν ταβάνι την τιμή της ΑΜΚ γιατί ο ιδιώτης θα μπορεί να πάρει από το ΤΧΣ μετοχές στην τιμή αυτή ενώ ας πούμε για την ΕΥΡΩΒ λέτε ότι δεν το έχετε σίγουρο. Είναι δυνατόν σε 3 τράπεζες που αποφάσισαν έστω και γιαλαντζί ιδιώτες να βάλουν το 10% της ΑΜΚ σε μία τιμή να είναι σε καλύτερη μοίρα από μία τράπεζα που δεν θέλησε κανείς να βάλει ευρώ (μήτε εργαζόμενοι, μήτε παλιοί μέτοχοι. Ακόμα και ο Λάτσης προτίμησε να κάνει αυτήν τη λούμπα με την ΕΤΕ και να έχει ΕΤΕ παρά ΕΥΡΩΒ). Χώρια που το επιχείρημα που λέτε για τις άλλες ισχύει ακόμα περισσότερο για την ΕΥΡΩΒ. Αν ένας ιδιώτης θέλει μπορεί να πάρει και το 100% της τράπεζας από το ΤΧΣ στην τιμή της ΑΜΚ.

  Στα δικά μου μάτια ΑΝ υπάρχει διαφοροποίηση της ΕΥΡΩΒ από τις άλλες (ΑΝ λέω) μπορεί να υπάρχει μόνο επί τα χείρω.

  Αν πάλι κάνω λάθος στην εντύπωση ότι είστε ένα κλικ λιγότερο αρνητικός για την ΕΥΡΩΒ τότε συμφωνούμε και συγγνώμη για την παρέμβαση...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν την ξεχωρίζω κύριε zachmour ως καλύτερη τράπεζα απο τα άλλα τα ζομπόχαρτα - αν και ουσιαστικά θα εξυγιανθεί τάχιστα σε σχέση με τις άλλες, αφου θα συμμετάσχει εξ'ολοκλήρου το Τ.Χ.Σ. Οι άλλες ζομποτράπεζες θα κάνουν διάφορα κόλπα και αρκετές αλλαξοκωλιές.

   Την αναφορά την κάνω για παικτικούς λόγους, ακόμη όμως επιφυλάσσομαι.
   Οι παικτικοί λόγοι είναι :
   1) ότι 552,9 εκατ. μετοχές μετά το reverse θα γίνουν 55,2 εκατ. που μόνο το 8,4 εκατ. δεν θα ανήκουν στην Εθνική. Άρα τα 8,4 εκατ. μετοχές μπορούν να στρώσουν παιχνίδι και να κάνουν παπάδες στο ταμπλό.
   2) Το ΤΧΣ θα θελήσει να πουλήσει κάποια στιγμή την τράπεζα, άρα θα έχει σοβαρούς λόγους να κρατηθεί η τιμή σε καλά επίπεδα. Εννοείται ότι θα πρέπει και η τράπεζα να βελτιώσει τις επιδόσεις της.

   Οι επιφυλάξεις
   1) Τι θα κάνει η Εθνική με τα 46,8 εκατ. ευρώ
   2) Αυτοί που έχουν τα 8,4 εκατ. ευρώ πιαστήκαν Βλάκες και μείναν με τα χαρτιά στο χέρι ή έχουν το ΟΚ των υψηλόβαθμων?
   3) Το ΤΧΣ εγκρίνει να γίνει παίγνιο??

   Συνοπτικά, αυτά είναι ένα μέρος σκέψεων όσων έχω μέσα στην κεφάλα μου.

   Διαγραφή
 33. Όπως σας έγραψε κύριε zachmour και ο κύριος hippy, όταν υπάρχει κερδοσκοπία, παύει να υπάρχει λογική. Έφερε και ωραίο παράδειγμα ο κυρ hippy, ΤΗΝ ΗΛΙΟΦΙΝ.

  Ο Κουτσουλιέρης την έφαγε την πόρτα του Χατζηιωάννου στην κεφάλα??
  Θυμάμαι καλά κύριε hippy???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Καλησπέρα σε όλους.

  Βάζω εδώ ένα μικρό αρχείο με τις τράπεζες, σε περίπτωση που φανεί χρήσιμο http://www.mediafire.com/file/d11ppfh3wefdg2q/GBanks2017.xlsx

  Κατά τη γνώμη μου από μια πρώτη ματιά, η Eurobank φαίνεται να έχει κάνει κάποια σοβαρά βήματα και αν μια τράπεζα δεν χρειαστεί κεφάλαια, αυτή το πιθανότερο να είναι η ALPHA.

  Όσο για την ΠΕΙΡΑΙΩΣ (αγαπημένη και του οικοδεσπότη μας), θα χρειαστεί μάλλον βοήθεια, εκτός αν υπάρξει άλλου είδους εξέλιξη, με έξωθεν παρεμβάσεις, όπως διάβασα «στα πεταχτά», σε site που ασχολείται ιδιαίτερα με τα τραπεζικά θέματα.

  Γενικά η εικόνα που μου δίνει η κατάσταση, χωρίς να το έχω ψάξει και πάρα πολύ, είναι ότι όλοι πάμε περίπου μαζί, (ένας λίγο καλύτερα από τους δύο επόμενους) και… ένας χώρια.

  Κάτι τελευταίο που μου έχει κάνει εντύπωση, είναι ότι η Πειραιώς, και συγκεκριμένα για την περίοδο 2002 – 2013 που είχα δει παλιότερα, (ξανάνοιξα τους φακέλους και το θυμήθηκα τώρα), έδειχνε να «απολαμβάνει» ιδιαίτερης εμπιστοσύνης να το πω έτσι από την αγορά. Ήταν δηλαδή μάλλον λίγο υπερτιμημένη σε σχέση με τις υπόλοιπες. Δεν ξέρω που μπορεί να οφείλεται αυτό, και αν υπάρχουν ενδείξεις ότι ισχύει ακόμη.

  Τέλος, επειδή το αλάθητο το έχει ο Πάπας, αν κάποιος φίλος βρεις κάτι που δεν «κολλάει», ή έχει διαφορετική γνώμη, ας το αναφέρει να το δω.

  Εύχομαι καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους, με πολλά κέρδη και κυρίως καλή υγεία για να τα χαρούμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Καλημέρα και καλό χειμώνα σε όλους.
  Ελπίζω να φανεί ενδιαφέρον, ειδικά τώρα που οι αγορές μας εμπιστεύονται (λέμε τώρα) και το χθεσινό ήταν «κερδοσκοπία» (ξαναλέμε τώρα), αφού όλα πάνε καλά…

  http://www.mediafire.com/file/3ur3kjdegmnowri/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC+%CE%91%CE%BD%CE%B5%CF%80%CF%84%CF%85%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD+%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD+%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82+2007_%CE%91%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82+2018.xlsx

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. κυριε Μανο μας σας χασαμε ... μη μας ξεχνατε.

   Διαγραφή
  2. Καλημέρα κύριε Τάκη,

   δεν σας ξεχνάω, σας διαβάζω όλους στο blog όσο μπορώ, απλά δεν έχω κάτι να πω, οπότε προτιμώ να παρκολουθώ απλά.

   Διαγραφή
  3. ειστε παντα ευπροσδεκτος ... ξερετε ποσο σας εκτιμω.

   Διαγραφή

Να θυμάσαι πάντα ότι είσαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης !!! Να μην είσαι ζουλιάρης και φθονερός τύπος και αν το σχόλιο σου είναι μόνο για να με πικάρεις ... τότε να γνωρίζεις ότι είσαι μέτριος και άσχετος και αν πιστεύεις ότι μπορείς να είσαι καλύτερος μου άνοιξε το δικό σου Ιστολόγιο για να μας το αποδείξεις ντεεεε!!!! Όχι μόνο φρου φρου και παρλαπίπες ...

Γιαυτό πάρε μόνο το "ματάκι" σου και δρόμο 😂😂