Με λένε Τάκη - είμαι γκουρού, όταν γράφω σπάω μεγάλη πλάκα, δίχως να λέω τίποτα για πλάκα.

Οι απόψεις, εκτιμήσεις, αξιολογήσεις ή προβλέψεις, οι οποίες εκφράζονται σ αυτό το blog αποτελούν παλαβομάρες του χρήστη που γράφει με το nick Τάκης Μορφονιός και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών προϊόντων. Στο blog γίνονται συζητήσεις - εκτιμήσεις μεταξύ αγνώστων, οπότε οι αναγνώστες να μην λαμβάνετε τίποτα ως δεδομένο και αληθές.
Συνεπώς, ο,τιδήποτε γράφεται στο www.mitarola.blogspot.gr, δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση για αγορά ή πώληση αξιών ή προτροπή για πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης.

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Μινέρβα, Κορδέλλος,SPACE


Κορδέλλος
Η εταιρία το 2017 κατάφερε να πετύχει τη 2η συνεχόμενη κερδοφόρα χρήσης της μετά από τις 7 ζημιογόνες χρήσεις των ετών 2009 έως και 2015 όταν και είχε αθροιστικά  10,534 εκατ. ευρώ συνολικές ζημιές.
 Η εταιρία το 2017 πέτυχε καθαρά κέρδη 167 χιλιάδες ευρώ, έναντι 678 χιλιάδες το 2016. Η στασιμότητα της Ελληνικής οικονομίας,  το ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον και η παρατεταμένη ύφεση της Ελληνικής οικοδομής έχουν οδηγήσει τις εταιρίες του χαλυβουργικού κλάδου σε μεγάλη πτώση του κύκλου εργασιών τους.
Συγκεκριμένα η Κορδέλλος το 2017 παρουσίασε κύκλο εργασιών 43,301 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 15,33% έναντι των 37,545 εκατ. ευρώ του 2016 .... όμως κατά πολύ συρρικνωμένες σε σχέση με τις πωλήσεις των ετών 2006 - 2008 όταν κινούνταν σε νούμερα πάνω απο 70 εκατ. ευρώ με κορύφωση τα 84,741 εκατ. του 2008.

Τα EBITDA ανέρχονται σε 3,575 εκατ. ευρώ έναντι 3,32 εκατ. το 2016. Τα 3,5 εκατ. EBITDA με 500 χιλιάδες ευρώ σε αποσβέσεις και 2 εκατ το πολύ χρηματοοικονομικά κόστη οδηγούν τα προ φόρων κέρδη της εταιρίας σε πάνω απο 1 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη άνω των 700 χιλιάδων ευρώ (0,03 ευρώ ανά μετοχή). Το περιθώριο του EBITDA για το 2017, όπως και για το 2016 έφθασε πάνω από το 8% που θεωρείται υψηλή επίδοση για την εταιρία.
Τελικώς η εταιρία πέτυχε προ φόρων κέρδη 1,238 εκατ. ευρώ, έναντι 1,208 εκατ το 2016. Τα μειωμένα καθαρά κέρδη του 2017 οφείλονται σε αναβαλλόμενους φόρους.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας ανέρχονται σε 19,351 εκατ. ευρώ που αναλογούν σε 0,91 ευρώ ανά μετοχή. Σε σχέση με το 2008 τα ίδια κεφάλαια της Κορδέλλου είναι συρρικνωμένα κατά 10 εκατ ευρώ περίπου ως αποτέλεσμα των ζημιών που υπέστη η εταιρία τα έτη 2009-2015.
Ο τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε 28,437 εκατ ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα  είναι 3,552 εκατ ευρώ. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός είναι 24,89 εκατ. ευρώ και είναι σταθερός απο το 2009 που έφθανε τα 25,94 εκατ. ευρώ.


ΜΙΝΕΡΒΑ
Από το 2010 έχει περάσει σε ζημιογόνες χρήσεις. Το 2010 εμφάνισε ζημιές 1,562 εκατ ευρώ, το 2011 2,628 εκατ., το 2012 3,276 εκατ ... το 2016 παρουσίασε ζημιές 581 χιλιάδες ευρώ. Το 2017 εμφάνισε ζημιές 304 χιλιάδες ευρώ.
Συσσωρευμένες ζημιές τα τελευταία 8 χρόνια 15,784 εκατ ευρώ .... με συνέπεια τα ίδια κεφάλαια των 21 εκατ ευρώ του 2009 να έχουν κατέλθει στα 4,583 εκατ ευρώ που αντιστοιχούν σε 0,74 ευρώ ανά μετοχή.

Οι ταμειακές χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες, εξαιτίας των ζημιών, ήταν αδύναμες και μετά βίας μπόρεσε η εταιρεία, από το 2010 έως σήμερα, να εισπράξει 337 χιλιάδες ευρώ, συνολικά .
Η απουσία χρηματοροών και οι ζημιές καθιστούν αδύνατο την εταιρεία να μειώσει τον τραπεζικό δανεισμό της.
Ο τραπεζικός δανεισμός παραμένει σταθερός στα 15,598 εκατ ευρώ ... η εταιρεία αδυνατεί να τον αποπληρώσει. Άρα ή πρέπει να προβεί σε ΑΜΚ με σκοπό την εξόφληση των δανείων της ή θα πρέπει επειγόντως να επιστρέψει στην κερδοφορία.


Ο κύκλος εργασιών μειωμένος σε ποσοστό 50% σε σχέση με το 2008 και από 28,277 εκατ πωλήσεις το 2008 το 2017 έχουν κατέλθει σε 14,464 εκατ.
Η εταιρεία από το 2007 έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να μπει στη λιανική ανοίγοντας καταστήματα σε όλη τη χώρα. Σήμερα λειτουργούν 24 καταστήματα λιανικής σε όλη τη χώρα από 8 το 2008.
Τα μέχρι στιγμής δεδομένα της εταιρείας συνιστούν αποχή .... πλην όμως αξίζει να την παρακολουθούμε από μακρυά καθώς ίσως να γυρίσει σε κερδοφορία το 2018 ... οπότε η μετοχή στα 0,2 θα αρχίσει να αποκτά ενδιαφέρον. Ωστόσο τα πράγματα είναι ακόμη δύσκολα καθώς η εταιρία συνεχίζει την εφαρμογή της εκ περιτροπής εβδομαδιαίας τετραήμερης απασχόλησης για τους εργαζόμενους με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών τους, που είχε εφαρμοσθεί αρχικά τον Ιούνιο του 2010.


SPACE
H προηγούμενη ανάλυση .... εδώ ....
Η εταιρία SPACE, έχει καταφέρει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο (2009 - 2017) για τη χώρα να διατηρήσει τα μερίδια αγοράς της.
Μάλιστα το 2017 πέτυχε ρεκόρ πωλήσεων 59,658 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23,85% σε σχέση με τις πωλήσεις των 48,17 εκατ. ευρώ του 2016.

Tα μεικτά κέρδη της SPACE έκλεισαν στα 14,155 εκατ. ευρώ από 13,069 εκατ. το 2016. Με το περιθώριο του μικτού κέρδους να κινείται στο 23,73% από 27,13%.

Τα ΕΒΙΤDA της SPACE είναι σταθερά πάνω από τα 4 εκατ. ευρώ ... το 2017 έκλεισαν στα 4,838 εκατ. ευρώ από 4,313 εκατ. το 2016, αυξημένα κατά 12,17%. Διαχρονικά το περιθώριο του EBITDA που δουλεύει ο όμιλος είναι μεταξύ 8% και 9,83% (έτος 2013). Φέτος το περιθώριο του EΒΙΤDΑ κινήθηκε στο 8,11%. Άρα με πωλήσεις 59,658 εκατ ευρώ θα μπορούσε τα EBITDA να έφταναν στο μέγιστο των 6 εκατ. ευρώ. Επομένως, στην τελική γραμμή, θα μπορούσε η κερδοφορία να ήταν βελτιωμένη το μέγιστο άλλα 1,7 εκατ. ευρώ. Όμως επειδή η εταιρία πραγματοποιεί σύνθετα έργα και μπαίνει σε διάφορους διαγωνισμούς, αναγκάζεται να κάνει καλές προσφορές προκειμένου να πλειοδοτήσει.

Οι αποσβέσεις είναι σταθερές λίγο πάνω από το 1 εκατ. ευρώ .... ενώ τα χρηματοοικονομικά κόστη κινούνται πέριξ των 2 εκατ. ευρώ. Άρα με κύκλο εργασιών στα 60 εκατ. ευρώ η εταιρία μπορεί να εμφανίζει προ φόρων κέρδη απο 1,7 εκατ. ευρώ, έως maximum 3 εκατ. , αν πετύχει 10% στο περιθώριο του EBITDA.
Για το 2017 ανακοίνωσε προ φόρων κέρδη 1,652 εκατ. ευρώ, από 1,401 εκατ. το 2016. 
Τα προ φόρων κέρδη της SPACE, τα τελευταία 4 χρόνια, είναι σταθερά περισσότερα απο 600 χιλιάδες ευρώ ... 689 χιλιάδες ευρώ το 2013 .... 416 χιλιάδες ευρώ το 2014 (απομείωσε 418 χιλιάδες γιαυτό και φαίνονται λιγότερα τα προ φόρων κέρδη) .... 753 χιλιάδες το 2015 .... 1,401 εκατ. ευρώ το 2016.

Η εταιρία φαίνεται ότι είναι σταθερά κερδοφόρος και δεν υπήρξε χρονιά που να εμφανίσει ζημιογόνο αποτέλεσμα. Το 2017 ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,114 εκατ. ευρώ (0,17 ευρώ ανά μετοχή) από 0,9 εκατ. το 2016 (0,14 ευρώ ανά μετοχή), 0,827 εκατ το 2015 (0,13 ευρώ ανά μετοχή) και 0,765 εκατ το 2014 (0,12 ευρώ ανά μετοχή).

Τα τελευταία 13 χρόνια, απο το 2005 δηλαδή, οι συνολικές αποσβέσεις της εταιρίας είναι ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ = 12,04 εκατ. ευρώ .... τα καθαρά μετά φόρων κέρδη είναι ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ = 10,65 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές λειτουργικές χρηματοροές της, απο το 2015, είναι ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ = 23,946 εκατ. ευρώ. Άρα η εταιρία έχει άριστες χρηματοροές και εισπράττει τα κέρδη της.


Χάρη των πολύ καλών χρηματοροών της και με τη βοήθεια των 5 τελευταίων πολύ καλών χρήσεων της εταιρίας ... η διοίκηση προέβηκε άμεσα σε μείωση του δανεισμού της εταιρίας.
Ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρίας το 2017 έπεσε στα 17,495 εκατ (15,965 εκατ. ευρώ το 2016) , από 24,373 εκατ ευρώ που ήταν το 2010.

Στο ταμείο υπάρχουν 7,694 εκατ ευρώ, απο μόλις 1,959 εκατ. το 2010.
Ο τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε το 2017 στα 17,495 εκατ (το 2016 ο τραπεζικός δανεισμός ήταν 15,965 εκατ. και το ταμείο ήταν  7,465 εκατ) , λόγω του ότι η εταιρία διέθεσε το ποσόν του 1,003 εκατ ευρώ για την εξαγορά ποσοστού 17,21% της Ολλανδικής εταιρίας Web-IQ B.V.

Σύμφωνα με τη διοίκηση η συμμετοχή με 17,21% στο μετοχικό κεφάλαιο της ολλανδικής εταιρίας Web-IQ, δίνει στη SPACE HELLAS ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο χώρο των Big Data Analytics σε διεθνές επίπεδο και την εντάσσει ενεργά στο χώρο ανάπτυξης εφαρμογών για Real Time Web Intelligence. Ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των επενδύσεων για την παροχή υπηρεσιών cloud μέσω του τηλεπικοινωνιακού κόμβου της εταιρίας στην Φρανκφούρτη.

Η εταιρία Web-IQB.V., είναι Ολλανδική εταιρία τεχνολογίας η οποία δραστηριοποιείται στη διεθνή αγορά εξειδικευμένων εφαρμογών Web-Intelligence και Βig Data analyticsγια επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η Web-IQ, συνεργάζεται ενεργά με πολλές αρχές ασφαλείας σε παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση της on-line παιδικής κακοποίησης. Το συνολικό μετοχικό της κεφάλαιο της εταιρίας Web-IQ B.V αποτελείται από 232.412 μετοχές.


Κοιτώντας τους ισολογισμούς της SPACE, στην κερδοφορία ουσιαστικά συνεισφέρει η μητρική και η 100% θυγατρική της Space Hellas (Cyprus) Limited .
Η Εταιρεία Space Hellas (Cyprus) Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 8 Σεπτεμβρίου 2005 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην Χρυσορρογιατίσσης & Κολοκοτρώνη, Λεμεσός, 3040, Κύπρος. Το Αρχικό κεφάλαιο ήταν 34.200 ευρώ

Εως και τη χρήση 2009 η Space Hellas (Cyprus) δηλώνει ότι η κύρια δραστηριότητα της είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Από τη χρήση 2010 και κατόπιν οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και οι επενδύσεις σε ακίνητα. Τη ίδια χρονιά, το 2010 δηλαδή, πραγματοποιείται αγορά ακινήτων αξίας 1 εκατ. το 2010 και το 2011 500 χιλιάδων ευρώ.


Το 2014 και 2015 πωλούνται τα ακίνητα με συνολική ζημιά 620.517 ευρώ. Αποπληρώνεται ο τραπεζικός δανεισμός και από αυτή τη χρονιά αρχίζει η θυγατρική να δίνει μερίσματα από τα συσσωρευμένα κέρδη στην μητρική.

Τα ερωτήματα είναι εύλογα ... από ποιόν αγοράστηκαν αυτά τα ακίνητα, σε ποιόν πουλήθηκαν και πως γίνεται μέσα σε μόλις 3 με 4 χρόνια να καταγραφεί μια τόσο μεγάλη ζημιά ύψους 620.517 ευρώ σε συνολικό επενδυθέν κεφάλαιο 1,5 εκατ. ευρώ.

Στον επόμενο πίνακα στην 1η γραμμή φαίνονται τα προ φόρων κέρδη του ομίλου, στη 2η γραμμή τα προ φόρων της Κυπριακής θυγατρικής και στην 3η τα προ φόρων κέρδη αν δεν υπήρχε η θυγατρική.
Στον παρακάτω πίνακα στην 1η γραμμή φαίνονται τα προ φόρων κέρδη της μητρικής, στη 2η γραμμή τα μερίσματα που παίρνει η μητρική απο τη θυγατρική και εμφανίζονται ως έσοδα της μητρικής και στην 3η τα προ φόρων κέρδη της μητρικής αν δεν υπήρχε η θυγατρική.

Είναι προφανές ότι όποια κερδοφορία εμφανίζει ο όμιλος και η μητρική προκύπτει απο την Κυπριακή θυγατρική, που προφανέστατα έχει συσταθεί για να κάνει κάποιες τιμολογήσεις εκτός Ελλάδος ......
Η Κυπριακή θυγατρική δεν έχει ούτε περιουσιακά στοιχεία, ούτε αποθέματα, ούτε δανεισμό και σχεδόν καμιά υποχρέωση. Έχει συνολικές υποχρεώσεις 763 χιλιάδες, απαιτήσεις 485 χιλιάδες, ταμείο 651 χιλιάδες ευρώ και εμφανίζει ίδια κεφάλαια μόλις 525 χιλιάδες ευρώ.


Είναι γνωστό ότι η SPACE υπήρξε ζημιογόνος και αυτό φαίνεται από τα εξής :
1) τα αποθεματικά εις νέο ήταν αρνητικά και γιαυτό δεν έδινε μέρισμα. Το 2016 η μητρική εμφάνιζε συσσωρευμένες ζημιές 3,476 εκατ ευρώ και ο όμιλος 66 χιλιάδες απο 889 χιλιάδες ευρώ το 2015.
Πέρσι έγινε ανακατάταξη κονδυλίων (δεν επηρεάζονται τα ίδια κεφάλια) και γύρισαν σε θετικά 3,764 εκατ. ευρώ τα αποτελέσματα εις νέο .


2) παρόλο που τα τελευταία χρόνια είχε κερδοφορία, λόγω των συσσωρευμένων ζημιών παλαιότερων ετών δεν πλήρωνε φόρους έως και το 2015.


Τα ίδια κεφάλαια της Space είναι στα 14,668 εκατ. ευρώ , ήτοι 2,27 ευρώ ανά μετοχή ... ο τραπεζικός δανεισμός στα 17,495 εκατ ευρώ, στο ταμείο υπάρχουν 7,694 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές υποχρεώσεις φθάνουν στα 36,029 εκατ. ευρώ, με το κυκλοφορούν ενεργητικό στα 30,39 εκατ. ευρώ. Οι ενσώματες; ακινητοποιήσεις στα 16,319 εκατ. ευρώ.
Ερώτηση προς τη διοίκηση 


Η SPACE εμφανίζεται ως μέτοχoς στην MOBICS με ποσοστό 18,1% και στην Web με ποσοστό 17,21%
Πόσο αγοράστηκε η MOBICS?
Γιατί δεν ενοποιεί τις 2 εταιρίες? Τι είδους σχέση έχουν?

202 σχόλια:

 1. Άψογος κύριε Τάκη,όπως μας έχετε συνηθίσει. Καλή σας ημέρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καταπληκτική ανάλυση για τη SPACE. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τάκη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η space θα γραψει 10ε μεχρι το τελος του ετους. Equity activism η αιτια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλημέρα

  Κύριε Τάκη για την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ μπορείτε σας παρακαλώ να κάνετε μια ανάρτηση;

  NIKOLAS

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γενική συνελευση στο PPak και εκτακτο μερισμα λιγες μερες μετα απο το κανονικο.
  http://www.capital.gr/epixeiriseis/3298480/paperpack-egs-stis-10-7-gia-omologiako-daneio-kai-ektakto-merisma

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστουμε πολυ Κ. Τακη για τις νεες αναλυσεις!!! Ειστε οαση μεσα στα οικονομικα sites

   Διαγραφή
  2. Η ΠΠΑΚ δεν σταματά να μας εκπλήσσει θετικά. Και έκτακτο μέρισμα 0,20€ και ομολογιακό για αγορά νέων εγκαταστάσεων.
   Ετοιμάζεται για μεγαλύτερα πράγματα.

   Διαγραφή
 6. Κυριε Τακη για την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ τι λετε;

  NIKOLAS

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. http://mitarola.blogspot.com/2017/10/4-ebe-creta-farm-profile.html

   Διαγραφή
  2. ΒΑΜΕΝΟΣ καλησπέρα

   Ευχαριστώ για την απάντηση, την έχω διαβάσει
   Επιμένω όμως για μια επικαιροποιημένη ανάρτηση από τον κ. Τάκη διότι έκτοτε πολλά άλλαξαν νομίζω, ρυθμίσεις δανείων κλπ

   ΝΙΚΟΛΑΣ

   Διαγραφή
  3. να καταθέσω την άποψή μου για την Κρέτα μιας κ τυγχάνει να είμαι μέτοχος το τελευταίο εξάμηνο.

   Αυτά τα οποία έχουν γράφει στο παλιότερο Post είναι σεβαστά και η ανάλυση eiw b;auow. Αλλα αγαπητέ είναι το παρελθόν... για το λόγο αυτό είναι και η κεφαλ/ση της τώρα εδώ, ένω την εποχή του american dream success story ήταν στη.. στρατόσφαιρα σε τιμές άνω των 10 ευρώ!! Ως γνωστόν τα χρηματιστήρια λειτουργούν κατά κύριο λόγο προεξοφλητικά...και η επέκταση στο εξωτερικό δεν τους βγήκε, αυτό δεν αμφισβητείται!!
   η εταιρία το πάλεψε, κατέκτησε εκ νέου την πρώτη θέση στην εγχώρια αγορά (ενώ είχε υποχωρήσει στην 3η θέση όπως αναφέρει και το παραπάνω αρθρο) και εν τέλει αναδιοργανώθηκε δανειακά απο 4 τράπεζες (όπως ανακοινώθηκε εξάλλου). Αυτό σημαίνει ότι πλέον είναι θωρακισμένη για μια 5ετία τουλάχιστον, στο μέτωπο που ήταν και η "αχίλλειος φτέρνα" της, δηλ τις υψηλές δανειακές υποχρεώσεις και την εύρυθμη εξυπηρέτησήτους. Αυτό σημαίνει ότι ελέγχθηκε και κρίθηκε βιώσιμη και με προοπτικές.. Αναφέρω επίσης παραπάνω, ότι θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει γίνει έλεγχος και βιωσιμότητας από ανεξάρτητη εταιρία την οποία θα όρισαν οι τράπεζες απο κοινού προκειμένου να έχουν μια κοινή εικόνα στις διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση... (πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις..σκέψου τι συμβαίνει τώρα με την περίπτωση Κουτσολιούτσου, την ολιγωρία απο την Επιτροπή Κεφαλ/ράς και το ότι και στην περίπτωση αυτή τελικά ανατέθηκε σε ανεξάρτητη ελεγκτική, αν θυμάμαι καλά την ΕΥ, ο έλεγχος).

   Πλέον η εταιρία "έχει γίνει φύλλο και φτερό" και τελεί υπό την ομπρέλλα των δανειστών της, σε υποπολλαπλάσια αξία έναντι του παρελθόντος με ένα νέο στόρυ το οποίο ήδη απο τη χρήση 2017 έδειξε ότι βαίνει καλώς και έχει προοπτικές επιτυχίας... Οπότε αναμένουμε τα εξάμηνα...

   Διαγραφή
  4. Ευχαριστώ για την απάντηση

   ΝΙΚΟΛΑΣ

   Διαγραφή
  5. Με 8 εκατομμύρια ευρώ ίδια κεφάλαια και 150 εκατομμύρια υποχρεώσεις που να πάει ρε φίλε? Ας κάνει μια ΑΜΚ 80 εκατομμυρίων αφού τόσο πιστεύουν τα αφεντικά στην εταιρία και βλέπουμε.

   Διαγραφή
 7. Τακαρε μηπως εχεις δει κανα ονειρο για τη ιντκα ? Ξερω ξερω δε τον πολυγουσταρεις αλλα κ λογο r/s μηπως και...... ή μπαααααα....?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η αληθεια ειναι οτι με εχει ιντριγκαρει η περιπτωση της .... αλλα τωρα ειναι ο μηνας του ΜΟΥΝΤΙΑΛ οποτε οι χρηματαγορες μπορουν να περιμενουν

   Διαγραφή
  2. Ετσι ετσι απο παντου να τους τα παιρνεις... οκ θενκς καλα στοιχηματα λοιπον κ καλες βουτ(ι)ες..!!

   Διαγραφή
  3. Κύριε Τάκη καλημέρα.Σε σχόλιο σας την 14 Ιουνίου 2018 - 8:45 μ.μ λέτε ότι σας έχει ιντριγκάρει η περίπτωση της... εννοείται για την Ιντρακόμ;

   Διαγραφή
  4. ΣΕΡ ΤΑΚΑΡΕ αφου ειναι μηνας ΜΟΥΝΤΙΑΛ δωσε μας τα φωτα σου .εγω κανω μια προταση για γερο ταμειο για αρχη με τον αγωνα ΠΟΛΩΝΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ .προτεινω το διπλο της ΣΕΝΕΓΑΛΗΣ 3.30 αποδοση για να πανε ταμειο ακομα και οσοι δεν με γουσταρουν .προετεινω εαν θελεις να κανης μια ξεχωριστη ενοτητα να καταθετουμε αποψεις

   Διαγραφή
 8. Άσχετο με τα παραπάνω, τι γίνεται με την ΑΣΤΑΚ τις τελευταίες μέρες και έχει ανέβει τόσο πολύ χωρίς να υπάρχουν νέα. Εν τω μεταξύ υπάρχει κάποιος που αγοράζει πάντα μια μια τις μετοχές στο > 7 ευρώ από παλιά. Πάει να κάνει χειραγωγηση την μετοχή?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά η ΓΕΚΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε αποτελέσματα α τριμήνου '18 και εμφανίζει καθαρά κέρδη μειωμένα κατά 60%. Βέβαια στα δημοσιεύματα διαφημίζεται η αύξηση κύκλου εργασιών κατά 32%.

  Ή το κάνει για να τεζάρει εμάς τους μαριδαίους από το χαρτί ή μπροστά υπάρχει βράχος. Εντωμεταξύ τόσο σε αυτή όσο και στην ΤΕΝΕΡΓ ο δανεισμός αυξάνεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Για την ΤΕΝΕΡΓ κύριε Ευρωβλάχε.
  Πριν από αρκετούς μήνες ο κ. Τάκης είχε αναφέρει ότι δεν είναι φτηνή μετοχή.Υποθέτω ότι αυτό ισχύει και σήμερα. Έχω μετοχές ΤΕΝΕΡΓ με κέρδη.Δύο τα κριτήρια μου,η φροντίδα της από τον βασικό μέτοχο και ο κλάδος της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Με συγχωρειτε αλλά η ΤΕΝΕΡΓ μείωσε τον δανεισμό της και μάλιστα πολύ σε σχέση με Γεκ που τον αύξησε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΓΡΑΨΩ ΓΙΑ ΤΕΡΝΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ 8 ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΤΕΡΝΑ Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ 5 ΕΥΡΩ

   Διαγραφή
 12. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι κύριε Τάκη : μεταξύ ΚΟΡΔΕ και ΕΛΣΤΡ (στα παρόντα επίπεδα και για τις 2) νιώθω ότι έχετε μια μικρή προτίμηση στο Κορδελάκια, αν και τα νούμερα νομίζω δίνουν ένα μικρό προβάδισμα στην ΕΛΣΤΡ...
  Προσωπικά θα προτιμούσα μάλλον να αγοράσω ΕΛΣΤΡ στα 25 εκατομ. κεφαλαιοποίηση από τον ΚΟΡΔΕ στα 9,6 που είναι τώρα...Υπάρχει κάποιος λόγος να προτιμήσω ΚΟΡΔΕ εφόσον θέλω να μπω σε μια εκ των δύο εταιρειών του κλάδου σιδήρου - χάλυβα ;

  Γρηγόρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κυριε Γρηγορη εννοειται οτι μεταξυ των 2 στα σημερινα επιπεδα η επιλογη ειναι Ελαστρον. Κορδελλακια παιρνω κοντα στα 0.3 με 0.35

   Διαγραφή
  2. Για την ΕΛΣΤΡ (από τον ισολογισμό)

   Σημαντική βελτίωση σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ο οποίος ανήλθε σε € 90,4 εκ. από €
   75,2 εκ. πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 20%. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε € 13,3 εκ. ή 14,7%
   επί των πωλήσεων, έναντι € 11,6 εκ. ή 15,4% επί των πωλήσεων το 2016, ενώ τα αποτελέσματα προ
   φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν και ανήλθαν σε € 6,9 εκ. έναντι € 5,0 εκ. Τα αποτελέσματα προ
   φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν
   επίσης άνοδο και ανήλθαν σε κέρδη € 9,4 εκ. έναντι κερδών € 7,4 εκ., ενώ τέλος, τα αποτελέσματα
   πριν από φόρους ανήλθαν σε κέρδη € 3,1 εκ. έναντι κερδών € 2,3 εκ. πέρυσι. Σημειώνεται, ότι τα
   αποτελέσματα του ομίλου ενισχύθηκαν από μη επαναλαμβανόμενο κέρδος 1,2 εκ. € από την εξαγορά της συμμετοχής της εταιρείας BRITISH STEEL NEDERLAND INTERNATIONAL B.V. στην εταιρεία
   ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. καθώς επίσης και από μη επαναλαμβανόμενο
   κέρδος ποσού 1,6 εκ. λόγω επιμέτρησης των πάγιων περουσιακών στοιχείων της ίδιας εταιρίας στην
   εύλογη αξία.
   Αναφέρεται ότι λόγω αλλαγής στη μέθοδο ενοποίησης ορισμένων εταιρειών του ομίλου ως
   αποτέλεσμα επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης οι ενοποιηνένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου δεν
   είναι άμεσα συγκρίσιμες με αυτές της προηγούμενης χρήσης.

   Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου είναι στα 39εκ ευρώ και η κεφαλαιοποίηση στα 24εκ ευρώ. Κέρδη μετά από φόρους 2,4εκ ευρώ για το 2017 και 1,6εκ ευρώ για το 2016, το οποίο συνεπάγεται P/E 10 για το 2017 (μην ξεχνάμε όμως το μη επαναλαμβανόμενο έσοδο) και Ρ/Ε 15 για το 2016.

   Δείχνει να είναι ένα επιχειρούμενο turn around story...

   Διαγραφή
 13. ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΙΣΩΣ Η ΝΕΑ ΦΟΛΛΙ ΦΟΛΛΙ με τον κ. Αναστ. Καλλιτσάντση να υποστηρίζει πως «η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει φτάσει σε ένα σημείο που κινδυνεύει να αρχίσει να τρώει τις σάρκες της για να εξασφαλίσει μετρητά». Προσθέτει πως «προκειμένου να εξασφαλίσει ρευστότητα, ο όμιλος εξετάζει αυτή τη στιγμή την πώληση μίας επιτυχημένης δραστηριότητας, όπως η ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., σε μη ελκυστικές κατά τη γνώμη μου αποτιμήσεις, αντί να αναδιοργανώσει και να βελτιώσει το λειτουργικό μοντέλο της».ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟ ΕΝΩ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ 510 ΕΚΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ .επιτροπη κεφαλαιαγορας που εισαι οοοεεοο??? ΓΕΜΙΣΑΜΕ ΛΑΜΟΓΙΑ και εσυ ποπολο περιμενης να ανεβει το σαπιομαγαζο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είπαμε να κόψεις τους μπάφους?

   Διαγραφή
  2. Στο 5,2% ανήλθε το συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) της Amber Capital Management LP στην Ελλάκτωρ

   Διαγραφή
  3. Η Amber Capital LP είναι χορηγός αμοιβαίων κεφαλαίων, Χρησιμοποιεί στρατηγική με γνώμονα την εκδήλωση, η οποία επιδιώκει να επενδύσει σε εταιρείες που σήμερα ή η εταιρεία πιστεύει ότι θα είναι, με την επιφύλαξη αλλαγών στην εταιρική δομή ή έλεγχο, όπως προσφορές προσφορών, προσφορές δικαιωμάτων, συγχωνεύσεις, spin-offs, επιχειρησιακές αναδιαρθρώσεις, εταιρικές αναδιαρθρώσεις, ανακεφαλαιοποιήσεις, ή διαγωνισμούς μεσολάβησης.

   Διαγραφή
  4. τι ειδε ο κουτρας και μιλαει,μαλλον ειδε ενα μεγαλο πακετο "οχημα"
   με αρχη τους δρομους που μαζι με τον αβαξ φτανουν σε ποσοστα

   41% του αυτοκινητοδρομου αιγαιου
   90% τις αττικης οδου
   87% του μωρεα
   42% τις γεφυρας
   36% τις ολυμπιας

   μετα μπορουν να μπουν τα σκουπιδια στην κοζανη και στην ηλεια
   κτλ και εχει συνεχεια
   μιας και δεν υπαρχει κλαδος που να μην εχουμε συνεργειες

   Διαγραφή
  5. στην γ/σ θα βγει το χαρτι τις αττικης οδου
   με επιστοφη κεφαλαιου η μερισμα πανω απο τα 100 εκ
   για να ηρεμησουν τα πραγματα και να μην εχουμε πωληση του ανεμου

   μερισμα 2016 69,4 εκ
   ταμειο 181 εκ μειον (64+22 δανεια)

   Διαγραφή
  6. Κανε ονειρα καλοκαιρινης νυχτος.παρεπιπτοντος οσοι με ακουσαν πριν απο μερικες μερες και επαιξαν το διπλο της ΣΕΝΕΓΑΛΗΣ πηγαν γερο ταμειο.υπαρχει η σχετικη αναρτηση στις 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ωρα 11.27 πμ σε αυτην την ενοτητα.τωρα ας με βριζουν και ας με λοιδωρουν οσι θελουν δεν με πειραζει.δεν μπορω να δωσω αλλη προβλεψη αφου ο κυριος τακης δεν ανοιξε αναλογη ενοτητα και το σεβομαι αυτο.απο ολο το χρηματιστηριο οι εταιριες που αξιζουν ειναι το πολυ πεντε.για να προλαβω καποιους οχι ο τζακ δεν ειναι μεσα σε αυτες.ο τζακ ειναι τζοκερ. αλλα το τζοκερ δυσκολα καθεται.τωρα ο καθενας μπορει να ονειρευεται μερισματα και αποδοσεις απο φολλες, αβακες,ελλακτωρ,κορδελους,κρετες,λαπες,και πολλες πολλες φαππες.

   Διαγραφή
  7. Μπαφομέλ Ελλην πειράζει που ο Ελλάκτωρ γραφει +30% απο το 1.60€/???Βγήκες να γράψεις την μπαρούφα σου πάλι. Τζιρακιάν βρεεεεεε. Χαρτάρα.

   Διαγραφή
  8. στα 2,30 παιρνουν τα χαρτια απο τους χαρακες
   μεχρι να δουμε ποιος την εχει πιο μεγαλη.

   Διαγραφή
 14. Ναι αυτό ακριβώς εννοώ, στα σημερινά επίπεδα προτιμώ ΕΛΣΤΡ...Προφανώς αν μου δώσετε τον ΚΟΡΔΕ 30 με 35% χαμηλότερα από τη σημερινή τιμή θα τον προτιμήσω αλλά - εφόσον μιλάμε με όρους σύγκρισης των 2 εταιρειών του κλάδου - τότε θα έπρεπε να μιλάμε αντίστοιχα για αγορά ΕΛΣΤΡ στα 0.90 περίπου...

  Γρηγόρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Κύριε Τάκη,

  Άλλη μια φορά σας ερωτω μπορείτε να καταθέσετε μια επικαιροποιημενη αποψη άποψη για την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΝΙΚΟΛΑ κουρασες.
   Ο Τακαρος σου απαντησε αλλα εσυ επιμενεις.
   Μηπως νομιζεις οτι παταει ενα κουμπι και βγαινει αμεσως η επικαιροποιημενη αναλυση ?
   Γιατι δεν ρωτας τον χρηματιστη σου που ζει απο τις προμηθειες σου και να μας ποσταρεις μετα την απαντηση του ?

   Διαγραφή
  2. Ρε φίλε σου έγραψα πιο πάνω. Που πας ξεβρακωτος στα αγγουρια με 8 εκατομμύρια ίδια κεφάλαια και 150 εκατομμύρια υποχρεώσεις???Αν αγαπάνε την εταιρία τους οι ιδιοκτήτες να κάνουν ΑΜΚ τουλάχιστον 80 εκατομμυρίων ευρώ.

   Διαγραφή
  3. Πόσα?? ΑΜΚ τουλάχιστον 80 εκατομμυρία?? Οι Δομαζάκηδες υπήρξαν τζογαδόροι της συμφοράς. Κάψανε πολύ χρήμα την περίοδο 2000-2003 προσπαθώντας να παίξουν-στηρίξουν τη μετοχή τους. Ούτε 5 εκ. δεν μπορούν να βάλουν. Μόνο από τύχη (να φάει φλασιά ο μικρομέτοχος και ν΄αρχίσει να την προμοτάρει) θα μπορούσε να απεγκλωβιστεί ο συνάδελφος Νικόλας. Γενικότερα νομίζω πάντως ότι αυτός ο κύκλος ανόδου ολοκληρώθηκε (μεγάλα-μεσαία-μικρά). Πιθανότερο ενδεχόμενο μου φαίνεται μηρυκασμός σε αυτά τα επίπεδα (ή μικρή υποχώρηση) και αναμονή για τα Χριστούγεννα που αν συνδυαστεί με εκλογές κι έλευση φιλελεύθερης κυβέρνησης ακόμα καλύτερα.

   Διαγραφή
  4. Καλησπέρα

   Όπως ήδη έχω πει ακόμη ψάχνομαι στην λειτουργία του φόρουμ.

   Τώρα είδα, ενώ έχω ξαναμπεί, τις απαντήσεις φίλων και τους ευχαριστώ.

   Διαγραφή
  5. Καλημέρα.
   κ.hippy,όχι 5 εκ. δεν έχουν οι Δομαζάκηδες, αλλά φοβάμαι δεν έχουν ούτε 50000 euro για να πληρώσουν market maker για την μετοχή τους.Την έχουν κάνει κουρέλι,ή κάποιο λαμόγιο,για να μαζέψει χαρτιά,ή κάποιος μαριδαίος με 3000 euro χαρτοφυλάκιο.Εκτός και αν είναι και οι ίδιοι που κάνουν τη ζημιά,με 500 και 800 κομμάτια.Αμ τα μεταξωτά βρακιά θέλουν και επιδέξιους πoπούς!Τα roadshows τους μάραναν! Πού πας έρμε Καραμήτρο;

   Διαγραφή
 16. Καλημέρα

  Επειδή είμαι λίγο διάστημα στο φορουμ προσπαθώ να καταλάβω ακόμη και τη χρονική ροή των διαλόγων, αλλά

  1:απάντηση από τον κ. Τάκη δεν είδα
  2:Ο κ. Τάκης νομίζω δεν έχει ανάγκη *συμβουλους* που αφαιρούν απο το φόρουμ και δεν προσθέτουν, αν ενοχλεί η παρουσία ενός νέου χρήστη ας ειπωθεί, τις εξυπνάδες οι *σύμβουλοι* να τις κρατήσουν για λόγου τους

  Τελος δεν εχω χρηματιστή έχω *σύμβουλοι*, μικρομετοχους είμαι και λυπάμαι για εσας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μια διόρθωση στην τελευταία παράγραφο μου διότι ο καφές δεν είχε ακόμη λειτουργήσει και υπέπεσα σε σαρδάμ

   Ξαναγράφω λοιπόν
   Δεν έχω χρηματιστή *σύμβουλοι* μικρομετοχους είμαι.-

   Διαγραφή
 17. Ερώτηση προς κύριο Τάκη? Με την νιους τι έγινε το κέρδισε τελεσίδικα το ένα άρα φαίνεται να είχατε δίκιο που σας ιντριγκάρε και τα δάνεια σχεδόν μηδέν αξίζει τον κόπο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Δεν κέρδισε, "έχασε" μπορούμε να πούμε, καθώς το Διοικητικό Εφετείο ουσιαστικά υιοθέτησε τους ισχυρισμούς του Δημοσίου που αναγνώριζε οφειλή ύψους 7.6 εκατομμύρια ενώ η ΝΙΟΥΣ ζητούσε 8.77.
  Εξ' ου και η ΝΙΟΥΣ στράφηκε κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου ασκώντας αναίρεση ενώπιον του ΣτΕ, σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο του αιτούμενου ποσού.
  Η ανακοίνωση της ΝΙΟΥΣ λοιπόν αφορούσε την καταβολή της επίδικης απαίτησης από το Δημόσιο (προφανώς αυτό που αναγνώρισε η ΔοικΕφ 6329/2017 ως οφειλόμενο) και όχι τη δικαστική αναγνώριση η οποία είχε ήδη λάβει χώρα τη στιγμή της δημοσίευσης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του 2017 (βλ. σελ. 102).

  Γρηγόρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Και μόλις τώρα είδα ότι η ανακοίνωση της ΝΙΟΥΣ χαρακτηρίζει τη ΔοικΕφ 6329/2017 ως αμετάκλητη πράγμα το οποίο σημαίνει ή ότι κάνουν λάθος - καθώς από τη στιγμή που έχει ασκηθεί αναίρεση η απόφαση ΔΕΝ είναι αμετάκλητη - ή ότι παραιτήθηκαν από την ασκηθείσα, ενώπιον του ΣτΕ, αναίρεση και δεν το ξέρουμε, πράγμα που μοιάζει και πιο πιθανό αφού πλήρωσε το Δημόσιο, γιατί αλλιώς λογικά θα περίμενε την έκδοση και της απόφασης του ΣτΕ επί της υπόθεσης.

  Γρηγόρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. 1 ευρώ τα ψάρια + 20 μύρια σε δανεισμο = 20.000.001 ΕΥΡΏ
  Με αυτά παίρνουν 74,8% ΝΗΡ+82,6% ΣΕΛΟ + παρελκόμενα (π.χ συμμετοχή ΣΕΛΟ σε ΠΕΡΣΕΑ )
  not bad ίσως η αγορά περίμενε κάτι παραπάνω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Ο ΝΗΡΕΑΣ έφυγε στα 30εκ (10+20) 10 cents παίζοντας στο ταμπλο στα 25 cents, 77εκ ενώ ο ΣΕΛΟΝΤΑΣ έφυγε στο 1 συμβολικό ευρώ ενώ έπαιζε σήμερα στα 35εκ αποτίμηση. Τι να πω, περίμενα πολύ παραπάνω (30 σεντς για ΝΗΡΕΑ). Θα χυθεί θαλασσινό αίμα αύριο λογικά και τα λεγε ο κος Τάκης μακρυά από ψάρια αλλά δεν τον άκουσα.

  DonSar

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "Τη συμφωνία εξαγοράς, υπό την αίρεση της έγκρισης από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, του πλειοψηφικού μεριδίου μετοχών των Νηρέα και Σελόντα, ανακοίνωσε ο όμιλος Andromeda"


   Προσωπικά περίμενα μικρότερο τίμημα. Όμως για τους μικροεπενδυτές το θέμα είναι πότε ακριβώς θα γίνει η μεταβίβαση ώστε να αρχίσει να μετρά αντιστρόφως το 6μηνο της δημόσιας πρότασης...πχ εάν γινόταν αύριο τα χαρτιά θα πέταγαν 30% και θα μεθαύριο θα ολοκλήρωναν την πτήση.

   (πιθανολογώ ρυθμούς χελώνας-τουλάχιστον 3μηνο-αλλά πάλι δεν συντρέχει λόγος να βιαστείς να πουλήσεις)

   Διαγραφή
  2. Πωςβγαινει αυτο το +30%?....Εδω δίνουν μολις 10εκατ. για τον Νηρεα όταν η κεφαλαιοποιηση του στο χρηματιστηριο ειναι περίπου 70εκ.

   Διαγραφή
  3. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (Ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει ο νόμος)


   Νόμος 4514/2018 - Τροποποίηση του ν. 3461/2006

   Αρθρο 108. Τροποποίηση του ν. 3461/2006

   1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3461/2006 (Α΄ 106) αντικαθίσταται ως εξής:

   «1. Κάθε πρόσωπο, το οποίο αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό, κινητές αξίες και, λόγω της απόκτησης αυτής, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το πρόσωπο αυτό, άμεσα ή έμμεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό, υπερβαίνει το όριο του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας, υποχρεούται, εντός είκοσι (20) ημερών και, σε περίπτωση υποχρέωσης υποβολής έκθεσης αποτίμησης, σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 9, εντός τριάντα (30) ημερών από την απόκτηση αυτή, να απευθύνει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το σύνολο των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας καταβάλλοντας δίκαιο και εύλογο αντάλλαγμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 9.»

   2. Στο άρθρο 9 του ν. 3461/2006 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:
   «6. Εφόσον συντρέχει μία τουλάχιστον από τις κάτωθι αναφερόμενες περιπτώσεις, το εύλογο και δίκαιο αντάλλαγμα της παραγράφου 1 του άρθρου 7, όπως προσδιορίζεται κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται να υπολείπεται της τιμής ανά κινητή αξία, όπως αυτή προκύπτει από αποτίμηση των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης, επιλέγεται δε η μεγαλύτερη τιμή μεταξύ της τιμής που προσδιορίζεται κατά την παράγραφο 4 και της τιμής που προσδιορίζεται στην αποτίμηση, η οποία διενεργείται με επιμέλεια του προτείνοντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο:

   α) Εφόσον έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για χειραγώγηση επί των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης και η χειραγώγηση έλαβε χώρα εντός του χρονικού διαστήματος δεκαοκτώ (18) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση.

   β) Επί των κινητών αξιών, που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης, έχουν διενεργηθεί συναλλαγές σε λιγότερες από τα τρία πέμτα (3/5) των ημερών λειτουργίας της οικείας αγοράς ή οι συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί δεν υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των κινητών αξιών της υπό εξαγοράς εταιρείας, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση.

   Διαγραφή
  4. γ) Το εύλογο και δίκαιο αντάλλαγμα όπως προσδιορίζεται με τα κριτήρια της παραγράφου 4, υπολείπεται του ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των τελευταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του ν. 3556/2007, σε ενοποιημένη βάση, εφόσον καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
   Ο προτείνων υποχρεούται να περιλαμβάνει σχετική δήλωση περί της συνδρομής ή μη των ανωτέρω προϋποθέσεων στην έγγραφη ενημέρωσή του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 . Κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κατά την οποία ο προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση μέχρι τη δημοσιοποίηση της αποτίμησης, απαγορεύεται στον προτείνοντα να διενεργεί συναλλαγές σε μετοχές της υπό εξαγορά εταιρείας άμεσα ή έμμεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν.

   Διαγραφή

  5. "η Amerra έκανε κίνηση, η οποία αποδείχθηκε καθοριστική: Δέχθηκε να επωμισθεί το σύνολο του κόστους (σ.σ. περίπου 30 εκατ. ευρώ, με βάση τις τότε αποτιμήσεις) των υποχρεωτικών δημόσιων προτάσεων σε Nηρεύς, Σελόντα και τη συνδεδεμένη με την τελευταία Περσεύς"

   http://www.euro2day.gr/chameleon/article-blog-chameleon/1616268/nhreys-selonta-poy-epikrathse-h-amerra-ths-diorasi.html

   Διαγραφή
  6. Εάν η μεταβίβαση γινόταν σήμερα η τιμή της ΔΠ θα ήταν για το μεν Νηρέα 0,3260 που έγραψε 1/2/2018 και για την ΣΕΛΟ 0.2390 που έγραψε 25/1. Στην Ελλάδα που επικρατεί "τα ζώα μου αργά" πιθανολογώ πως η μεταβίβαση θα γίνει μετά από 3-5 μήνες οπότε η τιμή θα είναι περίπου στα χθεσινά επίπεδα.

   Οι αγγλοσάξωνες λένε "put your money where your mouth is". Σε ότι με αφορά κατέβηκα πρωί πρωί στην ψαραγορά και ψώνισα αρκετά. Προς το τέλος του χρόνου θα μάθω εάν έκανα καλά.

   Διαγραφή
  7. ..... με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των τελευταίων δύο δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του ν. 3556/2007, σε ενοποιημένη βάση, εφόσον καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις..... Στις 31/12/2017 Η καθαρη θέση ήταν πάνω από 140εκατ...οπότε θα έπρεπε να πεις 140*0,8=112..όταν χθες ήταν μολις πάνω από 70εκ. η κεφαλαιοποιηση.

   Διαγραφή
  8. Νηρέας
   Διαβάζω για τους διθυράμβους του Νηρέα και τα σούπερ αποτελέσματα με τα μονοψήφια Ρ/Ε του 3, δίχως να είναι αντιληπτό στους περισσότερους ότι τα αποτελέσματα των εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας μπορούν να μοχλευθούν με τη βοήθεια των βιολογικών αποθεμάτων. Στην πραγματικότητα μπορούν να εμφανίσουν ότι αποτελέσματα θέλουν ..... σαν πως ξέρουν πόσα βιολογικά αποθέματα έχουν?
   Δεν ξεχνώ πως η ΣΟΥΠΕΡ ΔΙΑΣ απο εκεί που έσχιζε τους πάντες μόλις την πήρε ο Γεωργιανός, μέσω της Tethys Ocean, χρεοκόπησε σε μια νύχτα και μηδένισαν τα πάντα.

   αυτα γραφει ο κ μορφονιος για τα βιολογικα αποθεματα

   αυτα που θα ξαναμετρηθουν για να δουμε την καθαρη θεση του νηρεα το 2019
   και για να δουμε και τι ποσοστο θα εχει σε περιπτωση που
   θα εχουμε εισηγμενο νεο σχημα

   Διαγραφή
  9. Αγαπητέ κε hippy,

   έτσι όπως διαβάζω το Νόμο η τιμή της δημόσιας πρότασης θα είναι η υψηλότερη ανάμεσα στις εξής 2:
   1) Της μέσης τιμής του τελευταίου εξαμήνου από την χρονική στιγμή που ο προτείνων είχε τη νομική υποχρέωση υποβολής της δημόσιας πρότασης και
   2) Της τιμής που θα προκύψει από αποτίμηση από ανεξάρτητο εκτιμητή.

   Οπότε το μέγα ερώτημα: τι κάνει η μετοχή στο 0,18?

   Διαγραφή
  10. Κι ακόμα ένα ερώτημα: εκκίνηση του εξαμήνου από τις 20/6, οπότε και υπεγράφη η συμφωνία ή από τότε που θα πληρωθούν οι όροι για την ολοκλήρωση της συμφωνίας (μετά 9μήνου όπως γράφτηκε σε δημοσιεύματα με την απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού και ολοκλήρωση λογιστικού ελέγχου κι ελέγχου βιολογικών αποθεμάτων)?

   Διαγραφή
 22. Equity activism στην space εγραφα προ 10ημερου και τα αποτελεσματα στο ταμπλο..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Να ρωτήσω κάτι. Ο Περσέας μετά την εξαγορά ΣΕΛΟΝΤΑ συν το γεγονός ότι δεν θα πέσει κούρεμα στις υποχρεώσεις δεν θα έπρεπε να έχει γίνει πύραυλος?

  DonSar

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Εσεις ακομη περιμετε εκλογες το 2018 ;

  http://www.iefimerida.gr/news/425927/kammenos-o-tsipras-einai-o-kalyteros-prothypoyrgos-tis-metapoliteysis

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πάρε καμία παραπάνω ΔΕΗ αυτή την εβδομάδα. Εκλογές θα γίνουν 100% μέσα στο 2018 και το χαρτί θα γράψει επί 3 φέτος.

   Διαγραφή
  2. Εκλογες θα γινουν μια εβδομαδσ πριν την περικοπη των συνταξεων ... αν μπορουν να τις πανε ακομη λιγο πιο πισω τοτε βλεπω 2019.

   Διαγραφή
 25. Medicon: Πλήρης εξόφληση υποχρεώσεων προς την Eurobank (πάει κι αυτό)

  ...μένει η ανακοίνωση της συμφωνίας με την ΕΤΕ...

  http://www.capital.gr/xrim-anakoinoseis/3301129/medicon-pliris-exoflisi-upoxreoseon-pros-tin-eurobank

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Εγκρίθηκε η αναδιάρθρωση των συμμετοχών της Εταιρείας και εγκρίθηκε και χορηγήθηκε ειδική άδεια, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20 για την αγορά και πώληση συμμετοχών σε συνδεδεμένες εταιρείες, ως ακολούθως:
  (α) την πώληση στη μητρική εταιρεία INTRACOM HOLDINGS :
  -ποσοστού 37,61% στην εταιρεία INTRADEVELOPMENT
  -ποσοστού 80% στην εταιρεία K-WIND ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ (εκ του οποίου ποσοστό 30% ανήκει στην INTRAKAT και ποσοστό 50% ανήκει στην INTRAKAT INTERNATIONAL)
  -ποσοστού 50% στην εταιρεία INTRABLUE
  -ποσοστού 100% στην εταιρεία INTRAPOWER

  Ο ορισμός του τιμήματος αγοραπωλησίας των παραπάνω μετοχών θα γίνει με βάση την αποτίμησή τους από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών GRANT THORNTON

  (β) την αγορά από τη μητρική εταιρεία INTRACOM HOLDINGS :

  -ποσοστού 13,33% στην εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. η οποία έχει αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και τον κλάδο Λεύκτρο - Σπάρτη, καθώς και 66.862.010 Ομολογιών της εν λόγω εταιρείας,
  -ποσοστού 13,33% στην εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Σ.Ε.Α. που έχει αναλάβει τη διαχείριση των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) επί του προαναφερθέντος αυτοκινητόδρομου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και του κλάδου Λεύκτρο - Σπάρτη και
  - ποσοστού 3,43% στην εταιρεία H.E. & D. S.A. που δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας.


  o προεδρος ζητησε και τον Ολυμπιακο ,αλλα μετα ειδε οτι δεν
  τον ειχε η intrakat

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 1 fax,2 μηχανες καφε και 1 χαλι σε χρωμα καφε
   θα μεινουν στην intrakat και δεν θα πανε στην intracom

   Διαγραφή
  2. Χιούμορ vs Πίεσης 1-0...σωστός κι ωραίος

   Διαγραφή
  3. τι να κανoυμε κ hippy

   εδω ξεβρακωνουν ενα χαρτι απο ολες τις συμμετοχες
   με τιμες αγορας 2018

   by the way που λενε και οι φιλοι μας οι αγγλοι
   κανενας δημοσιογραφος δεν το πηρε χαμπαρι,ουτε και οι "φολιφολιδες"
   βλεπεις ειχαμε χθες χαμο απο Γ/Σ ,ολοκληρες 2.

   Διαγραφή
  4. οκ κατι θα μεινει ,ετσι πως το ειχανε γραψει
   το καταλαβα λαθος,αλλαξαν λιγο τον τιτλο

   α) την πώληση στη θυγατρική εταιρεία INTRAKAT :

   ποσοστού 13,33% στην εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. η οποία έχει αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και τον κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, καθώς και 66.862.010 Ομολογιών της εν λόγω εταιρείας
   ποσοστού 13,33% στην εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Σ.Ε.Α. που έχει αναλάβει τη διαχείριση των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) επί του προαναφερθέντος αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και του κλάδου Λεύκτρο – Σπάρτη, και
   ποσοστού 3,43% στην εταιρεία H.E. & D. S.A.

   Η αγοραπωλησία των παραπάνω μετοχών και ομολογιών θα γίνει στην τιμή αποτίμησής τους από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών OLYMPIA.

   Διαγραφή
 27. Ανεμολογικά δεδομένα.

  Μετά από το πρώτο πολύ δυνατό τρίμηνο (με capacity factor 30,36% έναντι 28,39% του μέσου όρου των ετών 2009-2017), ο Απρίλιος στο 20,84% έναντι του 17,66% πέρσι.

  http://prntscr.com/k0pu88

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. καλα εκει στο αβαξ

  εχουν 77 εκ μετοχες και κανουν αμκ 44 εκ μετοχες
  αναλογια 1 προς 1 δεν την λες,αλλα ουτε 1 προς 1

  απο την αλλη ο ιωαννου ειχε βαλει 20 εκ στην
  ακρη για μελλοντικη αμκ ,εδω βλεπω οτι το ποσον ειναι ακριβως

  τα ποσοστα στην γ/σ ηταν χωρις τα ποσοστα τις μητρικης
  διαβασα οτι ηταν κοντα στα 38% τα οποια
  τα βλεπω να ειναι κοντα στα τεμ τις αμκ

  αν υποψιαστω οτι θα γινει μεγαλο κολπο,θα σας το γραψω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Η άποψη του κ Τάκη για τον ΑΒΑΚΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Την άποψη του κ. Τάκη για τον ΑΒΑΚΑ την ξέρουμε, θα επαναδιατύπωνα λίγο το ερώτημα ρωτώντας την άποψη του κ. Τάκη - και όλων των καλών φίλων του blog - για την ΑΜΚ του ΑΒΑΚΑ και την βραχυπρόθεσμη - και σχετιζόμενη με την ΑΜΚ - πορεία της μετοχής...Υπάρχει δυνατότητα κερδοσκοπίας με λελογισμένο ρίσκο ;

   Και για κάτι πιο "θεμελιώδες" : κατά πόσο η ΑΜΚ αλλάζει ή μπορεί να αλλάξει τα (άσχημα) δεδομένα της εταιρείας ;

   Γρηγόρης

   Διαγραφή
  2. Ο κύριος Δαρείος επίσης, φίλος της μετοχής από παλιά και εξαίρετος χρήστης, θα μπορούσε να μας πει την άποψή του για το θέμα.

   Γρηγόρης

   Διαγραφή
  3. Γρηγορη το ιδιο πραγμα ρωταμε απλα ημουν πιο συνοπτικος.

   Διαγραφή
  4. Καμια κατασκευαστικη ειναι η αποψη μου απο παντα .... εκτος απο το Εκτερακι στα 0.5 με 0.6 max.

   Μην επαναλβανομαστε

   Διαγραφή
  5. Τάκη Θεέ μαζεύω ΔΕΗ με το τσουβάλι εδώ κάτω.

   Διαγραφή
  6. Ερχομενος ο Κυριάκος τον Δεκέμβρη μαζί με το αφεκτ του Ιανουαρίου θα μας την στείλουν πάνω από 4€.

   Διαγραφή
  7. Γεια σας κύριε Τάκη!
   Θα ήθελα παρακαλώ, την αποψή σας, για την μετοχή της inform Λύκος ή αν υπάρχει η δυνατότητα, να φτιάξετε ένα thread, για τον Λύκο.

   Σας ευχαριστώ!

   Διαγραφή
 30. Τα 20 μύρια επί της ουσίας δεν λύνουν τίποτα και ανεβάζουν πολύ των αριθμό των μετοχών.μου θυμίζουν τον Δαυίδ της frigoglas.εχει συμμετοχές αλλά από μάνατζμεντ άστα βραστα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το κονδύλιο «Πιστωτές ∆ιάφοροι»στον ισολογισμό 31.12.2017της Εταιρίας και του Ομίλου περιλαμβάνει ποσό€10.000.000το οποίοέχει κατατεθεί από βασικό μέτοχο σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας έναντι μελλοντικής αύξησης κεφαλαίου ή έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους €20εκατομμυρίων
   .Το αντίστοιχο ποσό στον ισολογισμό της Εταιρίας και του Ομίλου κατά
   τηνσυγκρίσιμη ημερομηνία 31.12.2016 ανερχότανσε €10.000.000.

   η αμκ ηταν υποχρεωση στους ορους του ομολογιακου που επρεπε να γινει απο το 2016 πριν 3 μηνες που εγινε παραταση του ομολογιακου κατα 2 χρονια με καλυτερο επιτοκιο θα εβαλαν ορο οι τραπεζες οτι πρεπει
   να γινει Η αμκ για να βγαινουν οι αριθμοδεικτες

   Διαγραφή
  2. Κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 36,256% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 28.155.154 μετοχές

   δηλαδη δεν πηρε μερος το 44% τις μητρικης,αρα καπου εδω οι δρομοι θα χωρισουν

   τα δικαιωματα τις μητρικης ,μαλλον θα πανε στον ιωαννου που εχει βαλει τα 10 εκ

   τωρα πως γινεται με το 80% των μετοχων στην βασικη ομαδα, με το 50% τις
   αμκ να ειναι απο πριν σε λογαριασμο ,να περιμενει την αμκ ολος ο κοσμος

   και τελικα το χαρτι να γραφει τιμη κατω απο την αμκ ειναι κατι που πρεπει
   να δουν εκει στην εταιρεια

   Διαγραφή
  3. Το υπουργικό συμβούλιο συμφώνησε να μετατρέψει μια συμφωνία για την ανάπτυξη ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στο Deir Ammar σε μια «μακροπρόθεσμη συμφωνία αγοράς ενέργειας» με την ελληνοκυπριακή εταιρεία JP Avax, η οποία κέρδισε το διαγωνισμό πριν από περισσότερα από τέσσερα χρόνια. Η νέα συμφωνία ισοδυναμεί με μια συμφωνία για τη δημιουργία μεταβιβάσεων (BOT).

   Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας BOT, η οποία λήγει σε 20 χρόνια, η κυβέρνηση θα αγοράσει ηλεκτρική ενέργεια στα 2,95 σεντ ανά Kilowatthour (Kwh). Ο κ. Cesar Abi Khalil, Υπουργός Ενέργειας και Υδάτων, δήλωσε: "Μειώσαμε το κόστος της σύμβασης μετά από διαπραγματεύσεις με την εταιρεία κάτω από 4,2 σεντ ανά Kwh." Η σύμβαση δεν έχει υπογραφεί ακόμα.

   Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής, ο οποίος θα κατασκευαστεί από την JP Avax, θα μετατεθεί στην κυβέρνηση στο τέλος της συμβατικής περιόδου.

   Η JP Avax είχε αναλάβει την κυβέρνηση σε διεθνή διαιτησία λόγω διαφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Ενέργειας και Νερού (MoEW) και του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το εάν ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας θα ήταν μέρος της σύμβασης. Το έργο έχει σταματήσει από τότε.

   Το Deir Ammar έχει σχεδιαστεί για να παράγει 540 megawatts (MW) ισχύος.

   Αυτο γιατι ρωτουσε ενας δημοσιογραφος για το εργο

   Διαγραφή
  4. Τα μετοχικά σχήματα των οικογενειών Ιωάννου και Παρασκευαΐδη στην Joannou & Paraskevaides (Overseas) Limited ανακοινώνουν την τοποθέτηση των κ.κ. Λεώνης Παρασκευαΐδου - Μαυρονικόλα και Ευθύβουλου Παρασκευαΐδη στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας από την 3η Ιουλίου 2018.


   Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των μετόχων, οι πιο πάνω διορισμοί έγιναν από το μετοχικό σχήμα της οικογένειας Παρασκευαΐδη αμέσως μετά την απομάκρυνση από τα καθήκοντά του του Ανδρέα Παπαθωμά, την ίδια ημέρα.

   Από τις 3 Ιουλίου 2018 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους ακόλουθους Διευθυντές και Αναπληρωτές Διευθυντές:

   Οικογένεια Ιωάννου
   Λεωνίδας (Δάκης) Στ. Ιωάννου
   Χρήστος Ιωάννου

   Οικογένεια Παρασκευαΐδη
   Λεώνη Παρασκευαΐδου Μαυρονικόλα
   Ευθύβουλος Παρασκευαΐδης

   Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύονται να συνεργαστούν στενά, βασισμένα στην κληρονομιά των ιδρυτών της εταιρείας, Στέλιου Ιωάννου και Γιώργου Παρασκευαΐδη, ώστε να αντιμετωπίσουν τις μακρόχρονες προκλήσεις της εταιρείας.

   Με δεδομένο το κοινό όραμα και αξίες των δύο οικογενειών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να εργαστεί για μια ενιαία εταιρεία εγκαταλείποντας τα προηγούμενα σχέδια για διάσπαση.

   Διαγραφή
  5. 1)Aμέσως μετά την απομάκρυνση από τα καθήκοντά του ..του Ανδρέα Παπαθωμά

   2)Με δεδομένο το κοινό όραμα και αξίες των δύο οικογενειών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να εργαστεί για μια ενιαία εταιρεία εγκαταλείποντας τα προηγούμενα σχέδια για διάσπαση.

   ΤΑ ΞΑΝΑΒΡΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΑΒΑΚΑ

   Διαγραφή
  6. https://inbusinessnews.reporter.com.cy/business/property/article/189564/marina-pafoy-sto-teliko-stadio-i-axiologsi-kai-i-katakyrosi

   Διαγραφή
 31. MENTI, κάποια πράγματα που έμαθα σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση που έγινε χθες 29/6:
  1) Κατέβασε πολύ τα δάνεια προς τράπεζες (με την αποπληρωμή της ΕΥΡΩΒ κι άλλες αποπληρωμές) στα 13,5-14 εκ. ευρώ σε σχέση με τα 19 εκ. του τέλους του 2017, ενώ το ταμείο έπεσε στα 2 εκ. από 4,5 εκ.
  2) Για τη συμφωνία με ΕΤΕ απομένουν μόνο οι υπογραφές, έχει ήδη αρχίσει να πληρώνει τόκους σύμφωνα με τη αναδιάρθρωση που της έγινε.
  3) Από 1,9 εκ. χρηματοοικονομικά έξοδα, εφ'όσον γίνει η ίδια συμφωνία που έγινε με ΑΛΦΑ-ΕΤΕ και με την ΠΕΙΡ, τότε θα πληρώνει 330 χιλ. το χρόνο (εξοικονόμηση 1,6 εκ.).
  4) Σχετικά με την ΠΕΙΡ, ενώ ήταν αυτή που είχε ξεκινήσει την όλη πρωτοβουλία για την αναδιάρθρωση των δανείων, είναι απίστευτα αργή και παρ'ότι η ΜΕΝΤΙ έχει κάνει ακριβώς ότι της έχει ζητήσει η ΠΕΙΡ, χρονοτριβεί χωρίς λόγο.
  5) Η ΠΕΙΡ ήταν εν τω μεταξύ η μόνη που δεν είχε καταγγείλει τα δάνεια (σε σχέση με τις άλλες 3), όπερ σημαίνει ότι εφ'όσον μπει και η υπογραφή από ΕΤΕ, τότε η εταιρία πληροί όλες τις νόμιμες προυποθέσεις για έξοδο από επιτήρηση. Η επιφύλαξη του ορκωτού δεν πρόκειται να υπάρχει πλέον στον ισολογισμό του εξαμήνου σε σχέση με τα δάνεια.
  6) Τα έξοδα διάθεσης και έρευνας έχουν ανέβει (παρ'ότι ο τζίρος είναι σταθερός) λόγω της νέας συνεργασίας με την Abbott (προσωπικό για να μάθει τα μηχανήματα, κ.α.) και λόγω του ότι στη συμφωνία με τη Siemens υπήρχε ειδική πρόβλεψη να παίρνει και μεταχειρισμένα μηχανήματα που δεν υπάρχει πλέον με Abbott (μείωση περιθωρίου).
  7) Άνοιξαν 2 νέα διαγνωστικά εργαστήρια σε Πετρούπολη και Κόκκινο Μύλο. Όλα τα εργαστήρια με εξαίρεση αυτό των Πατησίων είναι κερδοφόρα.
  8) Δίνεται έμφαση και στις εξαγωγές με νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που έθεσε σε λειτουργία η εταιρία.
  9) Από την χρήση 2019, γίνεται σκέψη και για επιστροφή κεφαλαίου ή μέρισμα.
  Αυτά τα ολίγα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Κύριε τακη η BOCH άρχισε κίνηση ανοδική,

  Είναι καιρός για ανάλυση¨?
  Μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη η κίνηση?

  Απο ότι ακούγετε αν ψηφήσουν την επόμενη βδομάδα τους νόμους για ΜΕΔ θα αποκτήσουν ξανα αξία τα μηδενισμένα collaterals και θα μειωθεί ο χρόνος είσπραξης που τώρα είναι σε μ.ο 7 χρόνια

  Μάριος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συγχαρητήρια στον οικοδεσπότη για την εκπληκτική πρόγνωση της πτώσης της μετοχής στο 1,5 ευρώ. ΝΓ

   Διαγραφή
  2. Κυριολεκτικά αναπήδηση, δεν έδωσε λίγο χρόνο για επιβίβαση, έμεινε ελάχιστα στο 1,60 και λίγο παραπάνω στο 1,85.

   Διαγραφή
  3. Ούτως ή άλλως εως 2000 ευρώ ήταν δυνατον να αγοραστουν .... καλα και αυτα. Φρεσκα κουλούρια ....

   Διαγραφή
  4. Μέχρι 30 Ιουνίου 2000 το δίμηνο από 1 Ιουλίου 4000 το δίμηνο νομιζω

   Διαγραφή
  5. Τσούκου τσούκου έφτασε στα 2,50 η BOCH (και είμαι άχαρτος). Αλλά και σε άλλες καλές μετοχές δεν έχω καταφέρει να πάρω χαρτιά γιατί με ισχνούς τζίρους τις έχουν ανεβάσει αρκετά πχ ΑΣΚΟ, ΜΟΤΟ, ΕΛΠΕ ( αυτή δεν έπιασε την τιμή στόχο που είχα βάλει).
   Και πιστεύω σαν κι εμένα θα ναι και πολλοί άλλοι που περιμένουν. Άρα δεν νομίζω να κάνουν κάποιο pullback σύντομα. Θα προσπαθήσουν να δελεάσουν για είσοδο σε μεγαλύτερες τιμές και μετά τυχόν γύρισμα.
   Τα μαρούλια πίσω στην κασέλα λοιπόν και εις άλλα με υγεία!

   Διαγραφή
 33. Ούτως η άλλως εγω αγορασμένος με πολύ μεγαλη θέση στο 2.85.

  Αλλα ειναι εντυπωσιακή η εκτίμηση του κυριου Τάκη και η ακρίβεια της προβλεψης.

  Καλα κέρδη σε όσους τον ακούσατε και αγοράστε καπου εκεί.

  Εγώ δυστυχώς ήμουν χωρίς ρευστότητα :)

  Μάριος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Κε Τάκη καλησπέρα. Ποια είναι η γνώμη σας για τον Καρέλια;Έπεσε κάτω από τα 250 ευρώ,αξίζει για μακροπρόθεμη επένδυση;Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Κων/νος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Κύριε Τάκη με την ΟΤΟΕΛ έχετε ασχοληθεί καθόλου;

  Έχω μικρή συμμετοχή εδώ και 4+ χρόνια και έχω γενικά καλή γνώμη για την εταιρεία , αλλά θα ήθελα και τη γνώμη σας. Ιδιαίτερα για το πώς τη βλέπετε σ' αυτή τη τιμή.

  Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Χαιρετώ παιδιά.. Άντε να γίνει κ ο τελικός Τακαρε να μας πεις κ για ετε σα ν άρχισε να σε τρώει η χερουκλα σου μου φαίνεται..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Κύριε Τάκη, εδώ και δύο μήνες διάβασα όλα τα άρθρα σας από το 2013. Έχω εντυπωσιαστεί από τις γνώσεις σας και τη σιγουριά σας. Αν μπορείτε θα ήθελα να μου απαντήσετε στα εξής: Είναι ώρα για τράπεζες ή μετά τις αυξήσεις κεφαλαίου το 2019 λογικά; Πιστεύετε ότι έχει και άλλο κάτω ο ΓΔ ή όχι; Εγώ θα ρίξω την γκουρουδιά μου και θα πω ότι κάπου εδώ γύρω στο 750 έχει κάνει βάση λόγω του ότι έχει στεγνώσει από τζίρο και μου θυμίζει το 2012 το καλοκαίρι και το 2016. Όλοι οι αναλυτές που διαβάζω τις ίδιες ανοησίες λένε. Πώς δεν θα ανεβεί χωρίς τζίρο και δεν φαίνεται πουθενα καμιά σοβαρή θετική είδηση να ταράξει την νηνεμία του ΧΑ. Μου μυρίζει αρχή νέας ανοδικής εποχής και ότι σκουπίζονται αρκετές μετοχές. Δεν ξέρω αν βγω σωστός. Θέλω πολύ την άποψή σας. Και μία τελευταία ερώτηση. Έχω διαβάσει την γνώμη σας για την Ολυμπιακή Τεχνική και συμφωνώ μαζί σας. Όμως εδώ και ενάμιση χρόνο έχει ανοδική πορεία η μετοχή και αφού πέρασε το 1 ευρώ που ήταν δύσκολο σημείο, έφτασε στα 2,60 περίπου και επέστρεψε γύρω από τα 2 ευρώ για 5 μήνες τώρα λες και κάνει νέα βάση και ετοιμάζεται για την επόμενη άνοδο. Μήπως κυοφορείται κάποιο νέο για πώληση; Σαν εταιρεία δεν μου λέει τίποτα, γιατί από κέρδη μηδέν τόσα χρονια. Αλλά μου δίνει μια σιγουριά η μετοχή ότι δεν θα πέσει και ότι σιγα σιγα θα φτάσει στα 5 ευρώ σε πρώτη φάση. Θέλω την γνώμη σας κύριε Τάκη. Σας ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε ότι αφορά τις ελληνικές τράπεζες δεν μπορώ να βρω κάποιο λόγο για να ανέβουν ... το ότι σταμστησαν να πέφτουν δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι ξεκίνησε η μεγάλη ανοδική τους κίνηση και όταν μιλάμε για ανοδική κίνηση προσωπικά δεν μιλάω ποτέ για ένα ποσοστό της τάξης του 10 με 20%. Άρα ... προς το παρόν τις αγνοω.

   Για την Τεχνική Ολυμπιακή ... έχω δηλώσει πολλάκις ότι κατασκευαστικές εταιρείες δεν αγοράζω στην Ελλάδα ... σε ότι αφορά την τεχνική Ολυμπιακή μία υψηλή λογιστική αξία δεν μου λέει τίποτα ... η εταιρεία είναι ζημιογόνος δεν παράγει κέρδη και ως εκ τούτου προσφέρεται μόνο ως παίγνιον χρηματιστηριακό.

   Διαγραφή
 38. Κυριε Τακη την αποψη σας για ΑΝΕΚ?ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με κολλατζες δεν ασχολουμαι. Ας παιξουν αλλοι ....

   Διαγραφή
  2. ωραιος, λακωνικος, ξεκαθαρος..ευχαριστω!

   Διαγραφή
  3. Kαλημέρα αγαπητέ Τάκαρε!
   Έχεις κάποια άποψη, για το Λύκο;
   Σε ευχαριστώ!

   Διαγραφή
 39. Καλημέρα σε όλους.Κύριε Τάκη ευχαριστώ για άλλη μία φορά για την τεράστια συμβολή σου στην αύξηση της χρηματικής μου θέσης.Αποφάσισα πριν από ένα χρόνο να σε ακούσω στην ανάλυσή σου για τον ΙΚΤΙΝΟ και αγόρασα αρκετές χιλιάδες κομμάτια(κάτω από 1,20).Αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχω αυξήσει το κεφάλαιό μου κατά 400% περίπου.Ρεφάρισα όλες τις χασούρες των προηγούμενων ετών,πριν σε γνωρίσω,και με το παραπάνω.Δεν φοβήθηκα όταν έπεσε για μία μέρα στο 3,80 και αποφάσισα να τις κρατήσω,μάλιστα σκέφτηκα να πάρω λίγες ακόμα,αλλά δεν το έκανα.Πήρα λίγα κομμάτια ΤΕΡΝΑ στο 4,92 εκείνη τη μέρα.Είμαι ένας πιστός οπαδός σου και πιστεύω ότι είσαι μακράν ο καλύτερος και ειλικρινέστερος χρηματηστηριακός αναλυτής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Κύριε Τάκη, ευχαριστώ για τις απαντήσεις σου και για τη βοήθειά σου ιδίως για τις τράπεζες, για το αν πρέπει σιγά σιγά ν`αρχίζω να τις κοιτάζω ή όχι. θα ήθελα και την γνώμη σου για τον ΓΔ που σε ρώτησα, αν δηλαδή κάνει βάση κάπου εδώ όπως πιστεύω και σταδιακά θ`αρχίσει ν`ανεβαίνει ή κάνω λάθος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Φαίνεται να αλλάζει η ημερομηνία των δημοτικών εκλογών και να ξαναγίνεται Μάιο μαζί με τις ευρωεκλογές.Θα έχουμε εθνικές εκλογές φέτος Οκτώβριο ή Νοέμβριο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Κυριε Τακη θα καταχραστω αλλη μια φορα τον συγκεκριμενο μιτο, θελω την αποψη σας για την μικρουλα Centric.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με Ροδολφους δεν ασχολουμαι ... ειναι αναξιοπιστοι, παραμυθατζιδες και παρτακιδες.

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστω και παλι!καλη εβδομαδα να εχουμε..

   Διαγραφή
 43. Ας κάνει πρώτα reverse spleet με πάνω από 100000000 εκατομμύρια μετοχές τι να λέμε πολυεθνική είναι που είχε πει ο κύριος Τάκης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Καλησπέρα, παρακολουθώ αρκετό καιρό την σελίδα σας αλλά πρώτη φορά μπήκα σε διαδικασία να ρωτήσω κάτι. Θα ήθελα την γνώμη σας για την frigoglass,αρκετό καιρό στάσιμη σε αυτές τις τιμές και όταν πάει για παρακάτω βγαίνουν λίγα κομμάτια. Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παγια αρχη μου ... σε εταιρειες με σρνητικα ιδια κεφαλαια δεν ΤΖΟΓΑΡΩ

   Διαγραφή
 45. Καλημέρα, ευχαριστώ ήσουν σαφέστατος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. http://www.worldenergynews.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1/item/24171-apogeiwnontai-ta-c02-%E2%80%93-aparaithto-to-hedging-gia-thn-deh-%E2%80%93-oi-lignitikes-se-red-alert-gia-ta-adi

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Μορφονιέ ακόμα και εσύ συνεχίζεις να γράφεις στον μίτο του ΠΕΡΣΕΑ που έχει 265 σχόλια άρα δεν μπορούμε να διαβάσουμε ΤΙ ΓΡΑΦΕΙΣ μιας και βλέπουμε μόνο τα 200 απ αυτά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κατέβα στο τέλος των σχολίων και πάτα εκεί που λέει -φόρτωση περισσότερων-

   Διαγραφή
  2. Σιγά γιατρέ μη χάσουμε καμιά κουρεία του μπαρμπέρη στο thread του Περσέα .. εκεί μέσα όλο παπαριές γράφονται. Οπότε δεν έχουμε και τίποτα να χάσουμε από αυτά που γράφοντσι εκεί μέσα. Το θέμα είναι το εξής ... να Περσεα ανοίξουμε καινούργιο thread ή όχι? Να αφήσουμε το τρέιντερακο της συμφοράς να βρασει στο ζουμί του?

   Διαγραφή
  3. Μόνο τα θεμελιώδη μετράνε όλα τα υπόλοιπα που γράφει ειναι παπαριες!!!! Ήρθε τώρα ο τρειντερακος να μας μάθει τον Περσέα ... ας του πει κάποιος παλαιός ότι ο τάκαρος τον έχει δωσει σπό 3 και 4 σεντς ... μπεεεεεεε

   Διαγραφή
  4. Επικεντρωνόμαστε στα αποτελέσματα εξαμήνου τα πάντα εκεί θα δείξουν ... θέλουμε η δουλειά η καλή που γίνεται να συνεχιστεί και αν είναι δυνατόν οι απαιτήσεις να πέσουν κι άλλο. Οι Δημόσιες προτάσεις και τα γρήγορα ράλι είναι για τους Χασουριδες δεν μας αφορούν. ΜΟΝΟ ΝΟΥΜΕΡΑ ΚΟΙΤΑΜΑΙ.

   Διαγραφή
 48. "Ανώνυμος20 Ιουλίου 2018 - 10:06 π.μ.
  Κατέβα στο τέλος των σχολίων και πάτα εκεί που λέει -φόρτωση περισσότερων-"


  Είσαι μεγάλος μάστορας. Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παρακαλώ,στα 200 σχόλια γίνεται φόρτωση και σταματούν πλέον στα 300.

   Διαγραφή
  2. Ερωτηση προς όλους ... να αφήσουμε το thread να κλείσει η να κάνουμε νεο thread??

   Διαγραφή
  3. Μπορούμε να γράφουμε σ΄ένα thread γενικού ενδιαφέροντος και να γίνει ένα πάλι για τον Περσέα αργότερα που θα υπάρχουν περισσότερα νέα.Επειδή το διάστημα για τα πιο ουσιώδη της μετοχής αργεί, συνέχεια θα γεμίζονται thread με τον ίδιο τρόπο ενδιάμεσα.
   ΠΕΖΟΠΟΡΟΣ.

   Διαγραφή
  4. Άποψη μου να περιμένουμε και το 6μηνο του Περσέα πριν ανοιχτεί νέο thread

   DonSar

   Διαγραφή
  5. Και εγώ έτσι λέω για περσέα ... ούτως ή άλλως το χαρτί έχει πάρει πλέον το δρόμο του.
   Φοβούμαι όμως μην έρχεται ο καψερός τρειντεράς, που γράφει με 300000345803 nicks αυτός που έχει την προϊστορική εμπειρία, απο το 2016, πρώην χασαούρης του Νηρέα και νυν εγκλωβισμένος στον Περσεα και μας κάνει λαμπόγυαλο τα υπόλοιπα threads γράφοντας τις αερολογίες του.

   Οπότε ΔΕΝ ανοίγουμε άλλο threads Περσέα εως νεωτέρας απο αποφάσεως.

   Διαγραφή
 49. ΤΖΩΡΤΖΗΣ (ΠΡΏΗΝ ΔΡΟΜΈΑΣ)20 Ιουλίου 2018 - 6:17 μ.μ.

  Δρομέας: Ακυρώθηκε διαγωνισμός για σύμβαση με το γερμανικό δημόσιο

  Όπως πρόβλεψα. Και τώρα περιμένω να πάρω τα κομμάτια που είχα πουλήσει, κάτω από 0.20€.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΤΖΩΡΤΖΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΔΡΟΜΕΑΣ)20 Ιουλίου 2018 - 8:38 μ.μ.

   ΤΖΩΡΤΖΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΔΡΟΜΕΑΣ)5 Ιουλίου 2018 - 8:05 π.μ.
   Για τα 40.000 ερμάρια του Γερμανικού Στράτου λέτε. Δεν μου αρέσει η καθυστέρηση. Η ένσταση έπρεπε να είχε γίνει δεκτή η να απορριφθεί εδώ και 1.5 μήνα καθώς ήδη εκκρεμεί από τον Φεβρουάριο. Ίσως να έγινε δεκτή και να ανακοινωθεί με ένα καλύτερο από το περσινό 6μηνο ώστε να μετριαστουν οι εντυπώσεις. Σε κάθε περίπτωση κάτω από 0.20 αν κάνει όγκους αγοράζω. Υπόψη ότι δεν μπορεί κάποιος να αγοράσει η πουλήσει πάνω από 10.000 τεμάχια ανά εντολή λόγω εμπορευσιμοτητας. Γιαυτό και το κάθε παιχνίδι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο.

   Διαγραφή
  2. Κύριε Τζώρτζη,θα παρακαλούσα να μην εξαφανίζεστε άπο το Blog.Οι απόψεις σας είναι ενδιαφέρουσες.

   Διαγραφή
  3. Οι Γερμανοί τραβήξανε το αυτί στον κυρ Θανάση γιατί πήγε να βγάλει πολλά απο τα γραφεία τα ηλεκτρικά. Θα την πάρει την δουλειά αλλά με μειωμένο κέρδος.

   Διαγραφή
  4. Δεν νομίζω. Εξάλλου μέχρι σήμερα σε ότι διαγωνισμό διεθνή κατεβαίνει έχει μικρά περιθώρια κέρδους. Σε κάθε περίπτωση με ενδιαφέρει η επερχόμενη πίεση στο χαρτί καθώς οι προσπάθεια να κρατηθεί στο 0.24€ ήταν στημένη με 5 τεμάχια ώστε να υπάρχει περιθώριο χωσιματος την ερχόμενη εβδομάδα.

   Διαγραφή
  5. ΤΖΩΡΤΖΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΔΡΟΜΕΑΣ)21 Ιουλίου 2018 - 5:51 μ.μ.

   Βλέπω μαζεύτηκαν πολλοί πάλι στο χαρτί και αυτό με ανησυχεί. Θα έρθουν και οι καταστάσεις σε λίγο. Γιατρέ μου και εσείς??? Πάντως συμφωνώ σε αυτό που γράψατε περί περιθώριο κέρδους αλλά και στο θέμα του παιχνιδιού με την προσπάθεια να κρατηθεί η τιμή με ελάχιστα κομμάτια.

   Διαγραφή
  6. ΤΖΩΡΤΖΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΔΡΟΜΕΑΣ)21 Ιουλίου 2018 - 5:53 μ.μ.

   * εννοούσα θα έρθουν και οι καταδρομεις.

   Διαγραφή
  7. Βασικά κωλοχαρτο είναι αλλά κάποια στιγμή θα την κάνει την αναπηδηση. Αυτό πάμε να πετύχουμε. Αλλιώς είναι για τα μπάζα μετοχή και εταιρία.

   Διαγραφή
  8. Καλησπέρα , δύσκολο να πλησιάσουν πλέον οι καταδρομείς στον Δρομέα εγώ δεν περιμένω να πέσει και πολύ από εβδομάδα γιατί έχει βρομίσει η πιάτσα ότι θα βγάλει καλά αποτελέσματα και αν βγουν κομμάτια για πούλημα θα σκουπιστούν με τρόπο.

   Διαγραφή
  9. Όταν η πιάτσα βρωμιζει με κάτι συνήθως γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Το χαρτί κάποια στιγμή θα κάνει παιχνίδι είτε με κακά είτε με καλά αποτελέσματα. Πρώτα όμως θέλουμε ένα γερό χωσε να δίωξουμε τους αλγομουριδες.

   Διαγραφή
  10. Ξεχνάς το χώσιμο που έφαγε από τα 0,32 στα 0,21 το θέμα είναι να βγάλει πρόθυμους πωλητές και όχι 10 και 20 τεμάχια για να μπορείς να αγοράσεις.

   Διαγραφή
  11. Δευτέρα κοντή γιορτή.....

   Διαγραφή
 50. κ.Τάκη έχετε άποψη για την εταιρία LOGICOM στο ΧΑΚ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Κύριε Τάκη τι γνώμη έχετε για την δημόσια προσφορά που έχει η CNL CAPITAL για την εισαγωγή στο ΧΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Μάλλον είναι ρεκόρ από το 1993 και δώθε.Πέρασε μία ώρα από την έναρξη για να φτάσει ο τζίρος του χαα το 1 εκ.
  ΠΕΖΟΠΟΡΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Κύριε Τάκη, μία ερώτηση για την profile. Ανακοίνωσε αγορά ιδίων μετοχών 1.000.000, δηλαδή περίπου το 9% του μετοχικού κεφαλαίου της μέχρι τον Μάιο του 2020. Υπάρχει περίπτωση να την κρατήσει για ένα ή δύο χρόνια στάσιμη τη μετοχή γύρω στο 1,20 έως 1,40 που παίζει εδώ και 3 μήνες; Ήδη έχει αγοράσει 250.000 περίπου μετοχές από Φεβρουάριο και η μετοχή από το φθινόπωρο του 2017 διπλασίασε.Την πιστεύω πολύ την εταιρεία και βλέπω ότι βελτιώνει συνέχεια τα μεγέθη της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Καταρχήν αν πιστεύετε πολύ την εταιρεία όπως γράφετε τοτε δεν θα επρεπε να δίνετε καμιά σημασία στην αγορά ιδίων μετοχών ούτε και αν η μετοχή μείνει στάσιμη για πολύ καιρό σε αυτά τα επίπεδα

  Σε ότι αφορά την αγορά ιδίων μετοχών .. Γενικά η αγορά ιδίων μετοχών πιστεύω ότι είναι μία διαδικασία που δείχνει αδυναμία και δεν μου αρέσει πολυ περισσοτερο όταν γίνεται στα υψηλά επίπεδα τιμών της μετοχής όπως αυτό συμβαίνει τώρα με την profile. Γενικά κατα το παρελθόν έχει αποδειχτει ότι οι αγορές ιδίων μετοχών όταν γίνονται στα υψηλά επίπεδα των τιμών μιας μετοχής έχει ένα και μόνο σκοπο ... το ξεφόρτωμα και κατοπιν η διοικηση προβαινει στην ακυρωση των ιδιων ενω το σωστο ειναι να γινουν placement οι ιδιες μετοχες ... δεν υπονοώ ότι κάτι τέτοιο γίνεται αυτή τη στιγμή με την profile ... απλώς αναφέρω ένα γεγονός που έχει παρατηρηθεί πολλάκις στο παρελθόν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα ήθέλα, να ευχαριστήσω πολύ τον Κύριο Τάκη, που απάντησε στην ερώτησή μου, για την Inform Λύκος.
   Κύριε Τάκη, είστε πάντα, η φωνή της γνώσης, της σοβαρότητας και της λογικής.
   Να είστε καλά!

   Διαγραφή
 55. Τι εννοείτε ξεφόρτωμα; 'Οτι κάποιος από μέσα πουλάει; Και ποιος αγοράζει τις ίδιες μετοχές; Η εταιρια η ίδια; Ή εννοείτε ότι με την ανακοίνωση της αγοράς ιδίων, αρχίζουν και τσιμπάνε οι μαριδαίοι και αγοράζουν και αυτοί, πιστεύοντας στην άνοδο της μετοχής, με αποτέλεσμα να ξεφορτώνει άνετα αυτός που θέλει να πουλήσει; Αν γίνεται αυτό στην profile δεν έχω κάποιο πρόβλημα να το παραδεχτώ, αλλά επειδή δεν κάνει μεγάλους όγκους καθημερινά μου φαίνεται λίγο παράξενο για αυτή την εταιρεία. Πάντως το είχε ξανακάνει αυτό κάπου το 2010 έως 2012 και ήταν χαμηλά η μετοχή τότε. Μετά μέχρι το 2014 ανέβηκε 100%-150% περίπου. Ίσως όμως κάνω λάθος. Για αυτό ζήτησα τη γνώμη σου.Επίσης ήδη έχει προβεί στην αγορά του 25% των ιδίων που ανακοίνωσε. Άρα νομίζω με επιφύλαξη ότι δεν κοροιδεύει η εταιρία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Οριστε για Cenrtic που με ρωταγατε και για Ροδολφους που απαντουσα ...

  http://www.ereportaz.gr/apokleistiko-ekdotes-egkefaloi-se-egklimatiki-organosi-2/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. με βγαλατε απο περιπετειες εφοσον σας ακουσα.δεν μπλεκω με το χαρτι, ας παει οπου θελει!
   Πάλι ευστοχος κυριε Τακη , ευχαριστω!!

   Διαγραφή
 57. Ωραία κύριε Τάκη η ανάλυση για τον κορδελλακια σήμερα φαίνεται να ζωηρευει αρχίζει θεμελιωδώς να έχει ενδιαφέρον σε αυτές τις τιμές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πρέπει να συνεκτιμήσουμε και το επόμενο

   https://www.mikrometoxos.gr/ti-symbainei-sta-endotepa-ths-afoi-kopdelloy-oi-mazikes-paraitiseis-kai-to-exit-tis-ceo-elenis-prokalesan-aisthisi/

   δεν μπορεί η πτωτική κινηση απο το 0.5 να είναι τυχαία ....

   Διαγραφή
  2. Εγώ πάντως τσίμπησα Κορδελάκια σήμερα. Σιγά μην περιμένω τον Δρομέα.

   Διαγραφή
 58. Και εγώ τσίμπησα μερικά σήμερα αν δούμε και παρακάτω καλά θα είναι για δρομέα ούτε που τον ξέρω τον κύριο σε αυτές τις τιμές στα δέκα λεπτά ίσως μετά από περίσκεψη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εμένα πάντως αυτή η ενδοοικογενειακή κόντρα με τα Κορδελλάκια δεν μου αρέσει. Κατεβάζω τον πήχη κάτω απο τα 0,3 .... εκεί θα περιμένω, αν έρθουν στα 0,2Χ και με όγκο ... αν έρθουν, αν δεν έρθουν νααααααααα!!!

   Διαγραφή
  2. Σιγά μην πάει ο άλλος στα 10 λεπτά .... έχουν στηθεί κάτι ξόβεργες εδώ γύρω και μαζεύουν πουλάκια !!! Είναι και του Τάκαρου κάποιες απο αυτές.

   Διαγραφή
  3. Ο Τάκης δεν ασχολείται με ψοφίμια, κάτι βλέπει στον βρωμέα και δεν μας λέει.

   Διαγραφή
 59. Profile 1
  Η Profile Software είναι εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2003.
  To 2002 γίνεται δημόσια εγγραφή 1.568.240 νέων μετοχών στην τιμή των 3,2 και ξεκινάει η διαπραγμάτευση των 7.835.000 συνολικών μετοχών ... κατόπιν, το 2006, δόθηκαν στις 2 μετοχές 1 δωρεάν και έτσι η αναπροσαρμοσμένη τιμή εισαγωγής είναι 2,13 ευρώ.

  Πρόκειται για μια εταιρεία ανάπτυξης λύσεων λογισμικού για το διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, τον ευρύτερο επιχειρηματικό κλάδο καθώς και τον δημόσιο τομέα. Η εταιρεία έχει διεθνή παρουσία σε 35 χώρες στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή-Ασία, Αμερική και Αφρική

  Οι πωλήσεις της το 2017 έφτασαν στα 11,556 εκατ ευρώ αυξημένες κατά 24,36% σε σχέση με τις πωλήσεις του 2016 που ήταν 9,292 εκατ ευρώ και κατά 22,83% σε σχέση με τις πωλήσεις των 9,408 εκατ. του 2015 .... ωστόσο οι πωλήσεις της Profile είναι συρρικνωμένες κατά 30,53% σε σύγκριση με το 2007 όταν είχε επιτευχθεί ρεκόρ πωλήσεων στα 16,635 εκατ. ευρώ με το αμέσως επόμενο ρεκόρ να είναι τα 16,542 εκατ. ευρώ του 2008.

  Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην προσφάτως εξαγοραζόμενη εταιρεία Login SA, και συνείσεφερε κατά 1,522 εκατ. ευρώ στο κύκλο εργασιών του Ομίλου και 230 χιλιάδες ευρώ στα μετά φόρων κέρδη του Ομίλου.

  Το κόστος της εξαγοράς της Γαλλικής εταιρίας Login υπολογίζετε απο 2,5 εως 3 εκατ. ευρώ.
  Ειδικότερα η αγορά του 78,35% των μετοχών της LOGIN S.A. πραγματοποιήθηκε άμεσα έναντι ποσού 548.450 ευρώ, ενώ για το υπόλοιπο 21,65% συμφωνήθηκε στο συμβόλαιο εξαγοράς δικαίωμα αγοράς έναντι ποσού 663.550 ευρώ.
  α) Στο συμβατικό τίμημα δεν συνυπολογίζονται τα συνδεόμενα με την εξαγορά κόστη που ανέρχονται σε περίπου € 200 χιλ. τα οποία περιλαμβάνονται στα έξοδα Διοίκησης της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων.
  (β) Στο συμβατικό τίμημα δεν συνυπολογίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Login SA κατά € 210 χιλ., που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2017 και που καλύφθηκε αποκλειστικά από την Profile Systems & Software (Cyprus) Ltd.
  (γ) Στο συμβατικό τίμημα δεν συνυπολογίζονται δαπάνες αναδιάρθρωσης.

  H Login ιδρύθηκε το 1988 και με αιχμή το προϊόν Acumen / AcumenNet, ειδικεύεται σε χρηματοοικονομικό λογισμικό front-office, trading, risk management και middle office που απευθύνεται σε διαχειριστές διαθεσίμων Τραπεζών (Bank Treasury Departments), για μία πολύ ευρεία γκάμα χρηματοοικονομικών προϊόντων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Forex operations, χρηματιστηριακά και εξωχρηματιστηριακά (OTC) παράγωγα προϊόντα και προϊόντα Κεφαλαιαγοράς, ενώ περιλαμβάνει και λειτουργίες back-office.

  Τα ίδια κεφάλαια της Login ανέρχονται σε μόλις 525 χιλιάδες ευρώ .... σύνολο ενεργητικού 2,558 εκατ. ευρώ με συνολικές υποχρεώσεις 2,033 εκατ. ευρώ. Μηδενικός τραπεζικός δανεισμό. Για την εξαγορά της Login δόθηκαν 687 χιλιάδες ευρώ περισσότερα των ιδίων κεφαλαίων που πλέον λογίζονται στον Ισολογισμό της Profile ως υπεραξία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Profile 2
   Απο το 2007 οι συνολικές πωλήσεις της Profile έχουν μειωθεί κατά 30,5% ..... όμως οι πωλήσεις των χρηματοοικονομικών λύσεων, έχουν παραμείνει σταθερές στα 9,851 εκατ. ευρώ απο 8,7 εκατ. το 2008.

   Αντίθετα οι πωλήσεις επιχειρηματικών λύσεων έχουν καταβαραθρωθεί στα 1,7 εκατ. ευρώ, απο 7,9 εκατ. ευρώ το 2008.

   Είναι προφανές ότι ο όμιλος έχει στραφεί κυρίως προς τον χρηματοοικονομικό τομέα και διαβλέποντας εγκαίρως την ύφεση της Ελλάδος, που συνοδεύτηκε με την πτώχευση της .... φρόντισε να επεκτείνει τις δραστηριότητες του στο εξωτερικό.

   Έτσι, απο το 2006 και κατόπιν η εταιρεία απέκτησε διεθνή παρουσία, με γραφεία στη Γενεύη, στο Ντουμπάι, στο Λονδίνο, στη Σιγκαπούρη και στη Λευκωσία.

   Έχει λοιπόν δημιουργήσει σημαντικές συνεργασίες με πελάτες σε σημαντικά χρηματοοικονομικά κέντρα ανά τον κόσμο όπως Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σιγκαπούρη.


   Ενώ λοιπόν οι πωλήσεις του ομίλου Profile είναι συρρικνωμένες κατά 30,5% σε σχέση με το 2007 όταν ο όμιλος είχε πετύχει ρεκόρ κερδοφορίας (2,028 εκατ. καθαρά κέρδη και EBITDA 4,1 εκατ. ευρώ), θα περίμενε κάποιος να έχει διαλυθεί η εταιρία.

   Η διοίκηση Στασινόπουλου όμως κατάφερε να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου απο 5,362 εκατ. το 2007 σε 3,614 το 2017. Οπότε τα EBITDA του ομίλου σταθεροποιήθηκαν απο το 2013 και κατόπιν πάνω απο τα 2,8 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά φόρων να είναι περισσότερα από 600 χιλιάδες ευρώ (0,05 ευρώ ανά μετοχή).


   Τα EBITDA του 2017 ανέρχονται σε 3,93 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 39,8% σε σχέση με τα 2,81 εκατ. ευρώ EBITDA του 2016. Παρόλο όμως που τα EBITDA του 2017 συγκρίνονται με αυτά του 2007 όταν και είχαμε ρεκόρ στα EBITDA 4,1 εκατ. ευρώ .... οι σχετικά υψηλές αποσβέσεις των 2 εκατ. ευρώ (1,26 εκατ. το 2007) στέλνουν τα καθαρά κέρδη, για το 2017, στα 1,023 εκατ ευρώ, ήτοι 0,09 ευρώ ανά μετοχή, ενώ το 2007 τα καθαρά κέρδη ανέρχονταν σε 2,028 εκατ ευρώ (0,17 ευρώ ανά μετοχή)


   Σήμερα τα ίδια κεφάλαια είναι στα 18,231 εκατ. ευρώ (1,54 ευρώ ανά μετοχή) απο 15,07 εκατ. το 2008.

   Στο ταμείο υπάρχουν 6,1 εκατ. ευρώ με τον τραπεζικό δανεισμό στα 5,216 εκατ. ευρώ .... ουσιαστικά λοιπόν ο τραπεζικός δανεισμός είναι ανύπαρκτος.

   Επίσης υπάρχουν και άλλα 6,984 εκατ. ευρώ σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις .... δηλαδή ο όμιλος έχει άμεσα 5,216+6,984 = 12,2 εκατ. ευρώ ...που αντιστοιχούν σε 1 ευρώ ανά μετοχή ... αν μάλιστα αποπλήρωνε το δανεισμό του τότε θα περίσσευαν στον όμιλο περίπου 7 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 0,59 ευρώ ανά μετοχή!!!!

   ....................................................................
   Η ανάλυση της Profile έγινε στις 28/7/2018 με τιμή στο ταμπλό1,315

   Διαγραφή
  2. Τάκη πώς σχολιάζεις ότι στο χαρτάκι γίνονται κάθε μέρα αγορές ιδίων μετοχών και τους έχουν στεγνώσει όλους(τους πήραν τα χαρτιά μεταξύ 1,18-1,42)... Επίσης ηγετικό ρόλο παίζει και Θοδωρής Κρίντας πρώην στέλεχος επενδύσεων της τράπεζας Αττικής!

   Διαγραφή
  3. Τάκη διάβασα το σχόλιό σου για ίδιες μετοχές άρα καλύφθηκα!!!!!!!!!!1

   Διαγραφή
 60. Για Foodlink που με έχετε ρωτήσει ....
  Αυτή τη στιγμή είναι ο ορισμός του ακριβού, με ίδια κεφάλαια που πέφτουν εξαιτίας των ζημιών.

  Ίσως θυμίζει Παπουτσάνη προ 5ετίας όταν και έμπαιναν στην εταιρία Γκατζαρός και Τασσοπουλος. Ας στρώσει η εταιρία και βλέπουμε ....

  Προς το παρόν (μέχρι να έρθει και η ανάλυση) αυτό ......

  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή 3 εκατ. ευρώ και είσοδος στην εταιρία οικογένειας Κάτσου

  Στις 19 Ιανουαρίου 2018 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3,001 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 10,005 εκατ. μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης 0,30 ευρώ. Η αύξηση υλοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2018 επιτυχώς με ποσοστό κάλυψης 100%, ενώ η ζήτηση υπερκαλύφθηκε κατά 1,65 φορές.


  Παράλληλα με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μεταβιβάστηκε το 25% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. στην εταιρεία DYNAPLUS HOLDINGS LTD συμφερόντων της Οικογένειας Κάτσου.

  Ειδικότερα :

  Η Leyenda Investments Ltd, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον κ. Βασίλειο Καρακουλάκη (Πρόεδρος Δ.Σ. της Foodlink) μεταβίβασε στην Dynaplus Holdings Ltd, 2.918.348 μετοχές έναντι τιμήματος 2.000.000 ευρώ.
  Η A.Mamalis Investments Ltd, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον κ. Αχιλλέα Μάμαλη (Διευθύνων Σύμβουλος της Foodlink) μεταβίβασε στην Dynaplus Holdings Ltd, το σύνολο του 2,46% των μετοχών που κατείχε, ήτοι 328.783 μετοχές και δικαιώματα ψήφου έναντι τιμήματος 225.377 ευρώ με αποτέλεσμα να παύει να κατέχει δικαιώματα ψήφου στην εταιρεία. Ο κ. Αχιλλέας Μάμαλης του Παύλου, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, μεταβίβασε στην Dynaplus Holdings Ltd, 2.589.565 μετοχές έναντι τιμήματος 1.774.623 ευρώ. Αποτέλεσμα της ανωτέρω συναλλαγής είναι ο κ. Μάμαλης να κατέχει ποσοστό 12,10% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 1.614.778 μετοχές και δικαιώματα ψήφου.

  Συνολικά η Dynaplus Holdings Ltd, απέκτησε ως αποτέλεσμα των ανωτέρω συναλλαγών 5.836.696 μετοχές και δικαιώματα ψήφου έναντι συνολικού τιμήματος 4.000.000 ευρώ .... δηλαδή μπήκε στην Foodlink και πήρε συνολικό ποσοστό 25% έναντι τιμήματος 0,685 ευρώ ανά μετοχή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και τα ίδια κεφάλαια στα 0,33 ευρώ ανά μετοχή μετά και με τα λεφτά της τελευταίας ΑΜΚ.
   Τρεχάτε τώρα ποδαράκια μου ..... στην καλύτερη περίπτωση πρόκειται για Παπουτσάνη προ 5 ετών, άντε να είναι λιγότερος ο χρόνος γιατί δεν θα έχουμε τώρα ΤσιπροΚαμενοΛαφαζανοΜπαρουφακιδες να έρθουν στην εξουσία.

   Διαγραφή
  2. Αρα ο κατσος στην ουσια εβαλε πλατη στα οικονομικα ανοιγματα της εταιρια λογω ζημιων απο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ δεν μπηκε λογω προοπτικων...Σας ευχαριστω για τις απαντησεις ,καλο υπολοιπο καλοκαιριου να εχετε.ΑΥΓΕΙΑΣ

   Διαγραφή
  3. O Κάτσος μπορεί (και πρέπει) να κοιτάει και λίγο πιο μακρυά .... και εξάλλου έχει μόλις το 25%!!!

   Διαγραφή
 61. Κυριε Τακη μια τοποθετηση σας για Ιασω και για τον μικρο Ακριτα θα την εκτιμουσα πολυ!Ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για τον Ακριτα λενε οτι ανοιγουν οι δουλειες του ... ομως αρνητικα ιδια κεφαλαια!! Αν δε φτιαξουν τα νουμερα δεν ειναι για εμενα.
   Για Ιασω εχω αναφερθει αναλυτικοτατα και την παιξαμε περσι τετοια εποχη κοντρα στο Ιατρικο .. κουμαντο κανουν οι συνεργαζομενοι γιατροι οχι ο CEO.

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστω πολυ για την αμεση απαντηση!!

   Διαγραφή
 62. Μήπως νέα Space είναι η ΛΑΝΑΚΑΜ και αντί Κάτσος ονομάζεται Κωνσταντακόπουλος!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απο τη SPACE αποχώρησε ο Δροσινός και δεν μπήκε κανένας .... μας έχετε μπερδέψει λίγο. Και τα νούμερα της SPACE δικαιολογούσαν άνοδο απο τα 1,2 εώς τουλάχιστον τα 3,5 .... της Λανακάμ τα νούμερα τι δικαιολογούν???

   Διαγραφή
  2. Η Λάνακαμ κάποια ακίνητα έχει και σχεδόν ανύπαρκτο κύκλο εργασιών.Πρέπει να διακινδυνεύει κάποιος αν σε κάθε χρονιά θα έχει τζίρο πάνω από 2εκ ή κάτω από 2εκ και θα είναι σε επιτήρηση η όχι.
   ΠΕΖΟΠΟΡΟΣ.

   Διαγραφή
  3. Προφανώς ο ανώνυμος βλέπει "οχήματα" και άλλα γλαφυρα. Δεν γνωρίζει μάλλον ότι πλέον σου κάνουν τεμεναδες να κάνεις νέα εισαγωγή.

   Διαγραφή
 63. Καλησπέρα σε όλους.Κύριε Τάκη έχω 5350 μετοχές ΕΚΤΕΡ με μέση τιμή κτήσης 0.90.Οι αγορές είναι σε βάθος 7ετίας.(Όπως έχω πει ξανά έχω υπομονή.Θυμάμαι ένα σχόλιο που κάνατε ότι σε τιμές κάτω από 0.90 είναι άξια αγοράς.Η κίνηση που κάνει τελευταία έχει βάση ή είναι απλά άλλο ένα ξεπέταγμα;Βεβαίως δεν είμαι χαμένος αλλά και κερδισμένος δεν το λες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αδιαμφισβήτητα πρόκειται για την καλύτερη κατασκευαστική ... την αγοράζεις ΩΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και κοιμάσαι ήσυχος. Όμως στα 0,9 δεν θα την ψώνιζα ... στα 0,5 με 0,6 max αν ήθελαν. Βέβαια ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΟΥΛΑΓΑ στα επίπεδα που είστε ούτε και πολύυυυυ παραπάνω.
   Είναι η μόνη κατασκευαστική που θα ψώνιζα ...

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.Παραμένω ώς έχει.

   Διαγραφή
  3. Η εταιρία προσπαθεί να τρέξει το ακίνητο της Πάρου, αλλά σκοντάφτει στο δημοτικό συμβούλιο της Πάρου. Ζήτησε να εξεταστεί το αίτημα εκ νέου και ήταν να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο της 12/6/18 αλλά ούτε διαύγεια βρίσκω κάτι, ούτε και στο ιστολόγιο του δήμου...Από την εταιρία αναφέρουν ότι προσπαθούν....

   Διαγραφή
  4. Σας ευχαριστώ κύριε Βασίλη.Η εταιρία είναι σοβαρή και μετρημένη.Σκέφτεται σαν εμένα."Άπλωνε τα χέρια σου μέχρι εκεί που φτάνεις."

   Διαγραφή
 64. Οι αγορές έγιναν σε βάθος 7ετίας έπρεπε να γράψω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Γκουρού του Περσέα που είσαι βρεεεεεεεεε?? Εσύ με την προιστορική εμπειρία απο το 2016 και με τα 131342422103 nicks ... το threads σου γέμισε. Σου επιτρέπω όμως να κάνεις έως 2 σχόλια την ημέρα, συνολικά όμως ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ NICK σου, σε όποιο thread είναι ελεύθερο απο σχόλια .... δεν θέλω να σε χάσω απο πελάτη!!!!

  Έλα βρεεεεεε ... γράφε τα ίδια και τα ίδια. Δεν μπορώ μακρυά σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πιτσιρικαρία Nick Cave με την προιστορική εμπειρία απο το μακρυνό 2016, άνθρωπε με τα 1240324234 nicks .... τους κανόνες στο Ιστολόγιο μου του βάζω εγώ.
   Σου επέτρεψα να κάνεις max μέχρι 2 σχόλια σε όποιο Thread γουστάρεις ... τι δεν καταλαβαίνεις???

   Σου έσβησα όλα σου τα σχόλια ΕΚΤΟΣ απο ΔΥΟ ... τυχαία έσβησα όσα έσβησα. Απο αύριο ότι παραπάνω σχόλιο κάνεις πέραν του 2 θα διαγράφεται και αν τα γράφεις στο thread του Περσέα, που έχει γεμίσει με σχόλια, θα στα διαγράφω όλα.

   Μα καλά πόσο IQ έχεις???

   Διαγραφή
  2. ΕΊΝΑΙ ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΆ που διαγράφω σχόλια αναγνωστών ... αλλά εσύ έχεις ξεπεράσει όλα τα όρια. Πίθηκας να ήσουν θα καταλάβαινες!! Αλλά φεύ ....

   Διαγραφή
  3. Θέλεις να γράψεις όλες αυτές τις βλακείες που γράφεις? Γράφτες ... αλλά μάζεψε της σε ένα σχόλιο, άντε 2 το πολύ .... δεν θα μου γεμίσεις όλα τα σχόλια με τις δικές σου παρλαπίπες. Μάζεψε όλες τις παρλαπίπες σου σε ένα σχόλιο!!!
   ΤΙ ΔΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙς BREEEEEE???

   OK ... Καταλαβαίνουμε το πόνο σου .... σε έχουν δαγκάσει αλλά εδώ θα ακολουθείς τους δικούς μου κανόνες ... σε συμμεριζόμαστε και σου συμπαραστεκόμαστε. Αλλά μέχρι εκεί ... δεν θα σε ανεχτώ άλλο. Σεβάσου τους κανόνες .... ειδάλλως πιτσιρίκο πάρε δρόμο.

   Διαγραφή
  4. Γιαυτο είσαι άπαιχτος και παραμένεις ο μέγιστος γκουρού τόσα χρόνια Τάκαρε. Μια βαθιά υποκλιση από εμένα.

   Διαγραφή
  5. Γιατρέ κάτι τέτοιους τους κάνω μια μπουκίτσα ... σαν τον άλλο που πέρσι έβγαζε τον κόσμο απο το θηρίο τον Ικτίνο και έλεγε για ΣΑΤΟ που μόνο κάτω πάει, ότι εύκολα θα κάνει το 100% ενώ στο θωρηκτό κοροϊδεύει ο παππούς. Πάρε τώρα τη μαλαπέρδα του παππού που είναι 5,86 μέτρα μακρυά και κάνε μόκο ...

   Αυτό τώρα το παιδαρέλι, ο Νικόλας ο Σπηλιάς, λέει στον κόσμο για FF και ΜΙΓ ... απο εκεί και μόνο καταλαβαίνεις για τι άσχετο μιλάμε και για πόσο μεγάλος τρειντεράς της συμφοράς είναι.
   Παρόλα αυτά εγώ όλους θέλω να τους διαβάζω .... ακόμη και τους βλαμμένους. Γιατί αυτοί μου δείχνουν τη τάση και καταλαβαίνω πολλά για την αγορά και για τα χαρτιά της!!! Όμως να σέβονται τους κανόνες του Ιστολογίου και τους υπόλοιπους αναγνώστες ... εδώ δεν είναι Capital και δεν θα κυκλοφορούν ελεύθερα όλα τα βλαμμένα και χρεοκοπημένα αμούστακα παιδαρέλια.

   Διαγραφή
  6. Τακαρε λες για το Φειδια που μας ελεγε για τη ΣΑΤΟ και οτι ο Ικτινος δεν θα κανει τιποτα.Που τον θυμηθηκες αυτον τωρα βρε θηριο? Που να δεις τι εγραφε αυτος ο Φειδιας οταν εσυ ειχες κατεβασει ρολλα στο μαγαζι σου. Τι τραβηξε μαζι του ο κυρ Ηλιας (hippy) δεν λεγεται.

   Διαγραφή
  7. Απο αύριο ό,τι γράφει ο Νικόλας ο Σπηλιάς ή Τζίμης Πανούσης ή Α1Β2ασιλόπουλος ή ότι άλλο νικ κατεβάσει ο εγκέφαλος του ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ. Δεν είναι ένας απλός ζουλιάρης και φθονερός τύπος είναι ο ορισμός του κακεντρεχή ... δεν είναι ένας απλός ψεύτης είναι ΦΑΝΤΑΣΙΟΠΛΗΚΤΟΣ .... διότι ο ψεύτης έχει και κάποιο μυαλό, ο φαντασιόπληκτος δεν έχει δράμι μυαλού.

   Απο που και ως που βρεεεεεε ο Τάκαρος είναι φορτωμένος με FF?? Είσαι άσχετος και επικίνδυνος ....σε έσωσα ΜΙΑ ΦΟΡΑ όταν μου ζήταγαν την IP σου για τα περαιτέρω .... να αποδείξεις δηλαδή τους ισχυρισμούς που έλεγες γι κάποιους ότι είναι λαμόγια, αλλά τέρμα. Δεν θα κάνω τον αστυνόμο του τέλειου βλάκα.

   GAME OVER .... λυπάμαι και χασούρης και μόνος σου!!!

   Διαγραφή
  8. Κύριοι δεν έχω ούτε Αττικής .... δεν είναι ακόμη ώρα για Ελληνικές τράπεζες. Μου γυάλισε ΜΙΑ, σας την έγραψα, .... έδωσα και την τιμή!!! Αυτή παρακολουθούμε για να δούμε τι θα γίνει με τις δικές μας .... θέλουν ακόμη καθάρισμα οι δικές μας.

   Διαγραφή
  9. Κύριε ανώνυμε ο κύριος Φειδίας είχε τακτ, είχε και μια εμπειρία ... άλλο αν το timing τον εξέθεσε. Συμβαίνουν αυτά. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κακομαθημένο παιδαρέλι ... που δεν ξέρει που πέφτει το γραφείο του Αντύπα και πάει στα καμαρίνια να βρει τον τραγουδιστή ... καμιά σχέση με τον κύριο Φειδία!!

   Διαγραφή
  10. Απο αύριο κύριοι παρακαλώ μην ασχολείστε με τον καψερό ... μην του απαντάτε. Μόλις βλέπω σχόλια του θα τα διαγράφω και τέλος. Αφήστε το παιδαρέλι μόνο του ...

   Διαγραφή
  11. Ζητώ συγνώμη που θα σβηστούν και κάποια σχόλια άλλων κυρίων ... αλλά αν το σχόλιο του βλάκα είναι το πρώτο θα τα πάρει μπάλα ολα. Θα προσπαθήσω να μην σβήσω σχόλια δικά σας αν ήταν ουσιώδη ακόμη και αν πρέπει να αφήσω να υπάρχει κάποιο σχόλιο του ΄έμπειρου'' πιτσιρίκου απο το προϊστορικό 2016 ... δυστυχώς έτσι πρέπει να γίνει. Να τον εξαφανίσομε ... η Ελλάδα χρεοκόπησε γιατί άφησαν οι ικανοί να παίζουν μπάλα όλοι αυτοί οι άχρηστοι, μέτριοι και μπαχαλάκιδες.

   Διαγραφή
 66. Καλημέρα κύριε Τάκη έχει στόχο κατασκευαστήικη ο Ευάγγελος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Καλησπέρα κύριε Τάκη.Εκφράζω για άλλη μια φορά την εκτίμηση μου για τις αναλύσεις σας αλλά και τον τρόπο διαχείρισης του mitrola.blogspot.com Μπορεί πριν από χρόνια να κοντράρατε με τον Σπάρτη αλλά υποθέτω ότι σήμερα θα σας διαβάζει και θα χαμογελά ικανοποιημένος από όλα αυτά που προσφέρετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. Μήπως κάτι καλό χτίζεται στον ΠΡΟΦ???????? το λέω διότι ότι χαρτιά έσπρωξα μέχρι το 1,445 μου τα πήραν για πλάκα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. Καλημέρα κύριε Τάκη. Με έκανες και γέλασα με αυτόν τον ανόητο...με τον τρόπο που τα λες. Εγώ νομίζω ότι όποιος έχει κακία και ζήλεια δεν διορθώνεται. Όσο του δίνεις ευκαιρίες τόσο εκμεταλλεύεται την καλοσύνη...γενικά στη ζωή μιλάω. Άρα, όχι πολύ αέρα σε όλους αυτούς τους εξυπνάκηδες, που τους αφήνουμε καθημερινά και μας κάνουν μπάχαλο τη χώρα και τη ζωή μας και δεν σέβονται τίποτα. Όσον αφορά τον ΓΔ κι εγώ σε είχα ρωτήσει και είχα πει την άποψή μου. Νομίζω ότι περιμένεις κάτι να δεις με αυτούς τους ηλίθιους συριζαίους που έχουμε μπλέξει...Πάντως σε ευχαριστώ πολύ για τις προηγούμενες απαντήσεις σου...Με βοήθησες πολύ και πραγματικά κοιμάμαι ήσυχος τα βράδια, γιατί αυτό είναι το κυριότερο τελικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για την περίπτωση του ΓΔ το τελευταίο τρίμηνο δεν φταίνε οι Συριζέοι ... αλλά οι Κουτσουλούτσοι ... οπότε υπομονή ... η αγορά θα ξεχάσει και θα προχωρήσει παρακάτω.

   Διαγραφή
  2. Εδώ είσαι λάθος Τάκαρε. Το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ο Πρόεδρος της. Ο Κουτσολιούτσος καλά έκανε ότι έκανε αφού το θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Χρηματιστηριακής Αγοράς είναι διάτρητο αλλά πολύ περισσότερο το όργανο διοικείται ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ από κομματικούς φίλους και όχι απο σοβαρά πρόσωπα ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ.

   Διαγραφή
  3. ΟΚ Γιατρέ διορθώνω
   Για την περίπτωση του ΓΔ το τελευταίο τρίμηνο δεν φταίνε οι Συριζέοι ... αλλά η περίπτωση της FF... οπότε υπομονή ... η αγορά θα ξεχάσει και θα προχωρήσει παρακάτω. Ό,τι αξίζει να ανέβει θα ανέβει και ότι είναι να πέσει θα το φάει το μαύρο το σκοτάδι.

   Διαγραφή
  4. By the way, το Αλεξάκη βρήκε να βάλει στην επιτροπή ελέγχου βρε? Καμία ελπίδα.

   Διαγραφή
 70. Σωστός κύριε Τάκη ότι είναι να ανέβει θα ανέβει αλλά πιθανόν πριν να δώσουν καλές ευκαιρίες αγορών πιθανόν λόγω διεθνούς κλιματος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Η ΕΚΤΕΡ μετά από την συσσώρευση που έκανε με μεγάλους όγκους για τα δεδομένα της,έσπασε το ''φράγμα'' του 1,10 και δείχνει απελευθερωμένη.Με συγκρατημένη αισιοδοξία,ευελπιστώ σε μια ικανοποιητική απόδοση της τάξης του 40-50 τοις εκατό από τα τωρινά επίπεδα και βλέπουμε.Ο κύριος Τάκης και όποιος άλλος κύριος θα ήθελε να σχολιάσει για την Εταιρία είναι καλοδεχούμενος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Πρόσεχε τι γράφεις.
Αν δεν είσαι καλό παιδάκι θα σε κάνω ντα ντα!!!