Με λένε Τάκη - είμαι γκουρού, όταν γράφω σπάω μεγάλη πλάκα, δίχως να λέω τίποτα για πλάκα.

Οι απόψεις, εκτιμήσεις, αξιολογήσεις ή προβλέψεις, οι οποίες εκφράζονται σ αυτό το blog αποτελούν παλαβομάρες του χρήστη που γράφει με το nick Τάκης Μορφονιός και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών προϊόντων. Στο blog γίνονται συζητήσεις - εκτιμήσεις μεταξύ αγνώστων, οπότε οι αναγνώστες να μην λαμβάνετε τίποτα ως δεδομένο και αληθές.
Συνεπώς, ο,τιδήποτε γράφεται στο www.mitarola.blogspot.gr, δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση για αγορά ή πώληση αξιών ή προτροπή για πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης.

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Μινέρβα, Κορδέλλος,SPACE


Κορδέλλος
Η εταιρία το 2017 κατάφερε να πετύχει τη 2η συνεχόμενη κερδοφόρα χρήσης της μετά από τις 7 ζημιογόνες χρήσεις των ετών 2009 έως και 2015 όταν και είχε αθροιστικά  10,534 εκατ. ευρώ συνολικές ζημιές.
 Η εταιρία το 2017 πέτυχε καθαρά κέρδη 167 χιλιάδες ευρώ, έναντι 678 χιλιάδες το 2016. Η στασιμότητα της Ελληνικής οικονομίας,  το ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον και η παρατεταμένη ύφεση της Ελληνικής οικοδομής έχουν οδηγήσει τις εταιρίες του χαλυβουργικού κλάδου σε μεγάλη πτώση του κύκλου εργασιών τους.
Συγκεκριμένα η Κορδέλλος το 2017 παρουσίασε κύκλο εργασιών 43,301 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 15,33% έναντι των 37,545 εκατ. ευρώ του 2016 .... όμως κατά πολύ συρρικνωμένες σε σχέση με τις πωλήσεις των ετών 2006 - 2008 όταν κινούνταν σε νούμερα πάνω απο 70 εκατ. ευρώ με κορύφωση τα 84,741 εκατ. του 2008.

Τα EBITDA ανέρχονται σε 3,575 εκατ. ευρώ έναντι 3,32 εκατ. το 2016. Τα 3,5 εκατ. EBITDA με 500 χιλιάδες ευρώ σε αποσβέσεις και 2 εκατ το πολύ χρηματοοικονομικά κόστη οδηγούν τα προ φόρων κέρδη της εταιρίας σε πάνω απο 1 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη άνω των 700 χιλιάδων ευρώ (0,03 ευρώ ανά μετοχή). Το περιθώριο του EBITDA για το 2017, όπως και για το 2016 έφθασε πάνω από το 8% που θεωρείται υψηλή επίδοση για την εταιρία.
Τελικώς η εταιρία πέτυχε προ φόρων κέρδη 1,238 εκατ. ευρώ, έναντι 1,208 εκατ το 2016. Τα μειωμένα καθαρά κέρδη του 2017 οφείλονται σε αναβαλλόμενους φόρους.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας ανέρχονται σε 19,351 εκατ. ευρώ που αναλογούν σε 0,91 ευρώ ανά μετοχή. Σε σχέση με το 2008 τα ίδια κεφάλαια της Κορδέλλου είναι συρρικνωμένα κατά 10 εκατ ευρώ περίπου ως αποτέλεσμα των ζημιών που υπέστη η εταιρία τα έτη 2009-2015.
Ο τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε 28,437 εκατ ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα  είναι 3,552 εκατ ευρώ. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός είναι 24,89 εκατ. ευρώ και είναι σταθερός απο το 2009 που έφθανε τα 25,94 εκατ. ευρώ.


ΜΙΝΕΡΒΑ
Από το 2010 έχει περάσει σε ζημιογόνες χρήσεις. Το 2010 εμφάνισε ζημιές 1,562 εκατ ευρώ, το 2011 2,628 εκατ., το 2012 3,276 εκατ ... το 2016 παρουσίασε ζημιές 581 χιλιάδες ευρώ. Το 2017 εμφάνισε ζημιές 304 χιλιάδες ευρώ.
Συσσωρευμένες ζημιές τα τελευταία 8 χρόνια 15,784 εκατ ευρώ .... με συνέπεια τα ίδια κεφάλαια των 21 εκατ ευρώ του 2009 να έχουν κατέλθει στα 4,583 εκατ ευρώ που αντιστοιχούν σε 0,74 ευρώ ανά μετοχή.

Οι ταμειακές χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες, εξαιτίας των ζημιών, ήταν αδύναμες και μετά βίας μπόρεσε η εταιρεία, από το 2010 έως σήμερα, να εισπράξει 337 χιλιάδες ευρώ, συνολικά .
Η απουσία χρηματοροών και οι ζημιές καθιστούν αδύνατο την εταιρεία να μειώσει τον τραπεζικό δανεισμό της.
Ο τραπεζικός δανεισμός παραμένει σταθερός στα 15,598 εκατ ευρώ ... η εταιρεία αδυνατεί να τον αποπληρώσει. Άρα ή πρέπει να προβεί σε ΑΜΚ με σκοπό την εξόφληση των δανείων της ή θα πρέπει επειγόντως να επιστρέψει στην κερδοφορία.


Ο κύκλος εργασιών μειωμένος σε ποσοστό 50% σε σχέση με το 2008 και από 28,277 εκατ πωλήσεις το 2008 το 2017 έχουν κατέλθει σε 14,464 εκατ.
Η εταιρεία από το 2007 έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να μπει στη λιανική ανοίγοντας καταστήματα σε όλη τη χώρα. Σήμερα λειτουργούν 24 καταστήματα λιανικής σε όλη τη χώρα από 8 το 2008.
Τα μέχρι στιγμής δεδομένα της εταιρείας συνιστούν αποχή .... πλην όμως αξίζει να την παρακολουθούμε από μακρυά καθώς ίσως να γυρίσει σε κερδοφορία το 2018 ... οπότε η μετοχή στα 0,2 θα αρχίσει να αποκτά ενδιαφέρον. Ωστόσο τα πράγματα είναι ακόμη δύσκολα καθώς η εταιρία συνεχίζει την εφαρμογή της εκ περιτροπής εβδομαδιαίας τετραήμερης απασχόλησης για τους εργαζόμενους με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών τους, που είχε εφαρμοσθεί αρχικά τον Ιούνιο του 2010.


SPACE
H προηγούμενη ανάλυση .... εδώ ....
Η εταιρία SPACE, έχει καταφέρει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο (2009 - 2017) για τη χώρα να διατηρήσει τα μερίδια αγοράς της.
Μάλιστα το 2017 πέτυχε ρεκόρ πωλήσεων 59,658 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23,85% σε σχέση με τις πωλήσεις των 48,17 εκατ. ευρώ του 2016.

Tα μεικτά κέρδη της SPACE έκλεισαν στα 14,155 εκατ. ευρώ από 13,069 εκατ. το 2016. Με το περιθώριο του μικτού κέρδους να κινείται στο 23,73% από 27,13%.

Τα ΕΒΙΤDA της SPACE είναι σταθερά πάνω από τα 4 εκατ. ευρώ ... το 2017 έκλεισαν στα 4,838 εκατ. ευρώ από 4,313 εκατ. το 2016, αυξημένα κατά 12,17%. Διαχρονικά το περιθώριο του EBITDA που δουλεύει ο όμιλος είναι μεταξύ 8% και 9,83% (έτος 2013). Φέτος το περιθώριο του EΒΙΤDΑ κινήθηκε στο 8,11%. Άρα με πωλήσεις 59,658 εκατ ευρώ θα μπορούσε τα EBITDA να έφταναν στο μέγιστο των 6 εκατ. ευρώ. Επομένως, στην τελική γραμμή, θα μπορούσε η κερδοφορία να ήταν βελτιωμένη το μέγιστο άλλα 1,7 εκατ. ευρώ. Όμως επειδή η εταιρία πραγματοποιεί σύνθετα έργα και μπαίνει σε διάφορους διαγωνισμούς, αναγκάζεται να κάνει καλές προσφορές προκειμένου να πλειοδοτήσει.

Οι αποσβέσεις είναι σταθερές λίγο πάνω από το 1 εκατ. ευρώ .... ενώ τα χρηματοοικονομικά κόστη κινούνται πέριξ των 2 εκατ. ευρώ. Άρα με κύκλο εργασιών στα 60 εκατ. ευρώ η εταιρία μπορεί να εμφανίζει προ φόρων κέρδη απο 1,7 εκατ. ευρώ, έως maximum 3 εκατ. , αν πετύχει 10% στο περιθώριο του EBITDA.
Για το 2017 ανακοίνωσε προ φόρων κέρδη 1,652 εκατ. ευρώ, από 1,401 εκατ. το 2016. 
Τα προ φόρων κέρδη της SPACE, τα τελευταία 4 χρόνια, είναι σταθερά περισσότερα απο 600 χιλιάδες ευρώ ... 689 χιλιάδες ευρώ το 2013 .... 416 χιλιάδες ευρώ το 2014 (απομείωσε 418 χιλιάδες γιαυτό και φαίνονται λιγότερα τα προ φόρων κέρδη) .... 753 χιλιάδες το 2015 .... 1,401 εκατ. ευρώ το 2016.

Η εταιρία φαίνεται ότι είναι σταθερά κερδοφόρος και δεν υπήρξε χρονιά που να εμφανίσει ζημιογόνο αποτέλεσμα. Το 2017 ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,114 εκατ. ευρώ (0,17 ευρώ ανά μετοχή) από 0,9 εκατ. το 2016 (0,14 ευρώ ανά μετοχή), 0,827 εκατ το 2015 (0,13 ευρώ ανά μετοχή) και 0,765 εκατ το 2014 (0,12 ευρώ ανά μετοχή).

Τα τελευταία 13 χρόνια, απο το 2005 δηλαδή, οι συνολικές αποσβέσεις της εταιρίας είναι ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ = 12,04 εκατ. ευρώ .... τα καθαρά μετά φόρων κέρδη είναι ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ = 10,65 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές λειτουργικές χρηματοροές της, απο το 2015, είναι ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ = 23,946 εκατ. ευρώ. Άρα η εταιρία έχει άριστες χρηματοροές και εισπράττει τα κέρδη της.


Χάρη των πολύ καλών χρηματοροών της και με τη βοήθεια των 5 τελευταίων πολύ καλών χρήσεων της εταιρίας ... η διοίκηση προέβηκε άμεσα σε μείωση του δανεισμού της εταιρίας.
Ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρίας το 2017 έπεσε στα 17,495 εκατ (15,965 εκατ. ευρώ το 2016) , από 24,373 εκατ ευρώ που ήταν το 2010.

Στο ταμείο υπάρχουν 7,694 εκατ ευρώ, απο μόλις 1,959 εκατ. το 2010.
Ο τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε το 2017 στα 17,495 εκατ (το 2016 ο τραπεζικός δανεισμός ήταν 15,965 εκατ. και το ταμείο ήταν  7,465 εκατ) , λόγω του ότι η εταιρία διέθεσε το ποσόν του 1,003 εκατ ευρώ για την εξαγορά ποσοστού 17,21% της Ολλανδικής εταιρίας Web-IQ B.V.

Σύμφωνα με τη διοίκηση η συμμετοχή με 17,21% στο μετοχικό κεφάλαιο της ολλανδικής εταιρίας Web-IQ, δίνει στη SPACE HELLAS ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο χώρο των Big Data Analytics σε διεθνές επίπεδο και την εντάσσει ενεργά στο χώρο ανάπτυξης εφαρμογών για Real Time Web Intelligence. Ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των επενδύσεων για την παροχή υπηρεσιών cloud μέσω του τηλεπικοινωνιακού κόμβου της εταιρίας στην Φρανκφούρτη.

Η εταιρία Web-IQB.V., είναι Ολλανδική εταιρία τεχνολογίας η οποία δραστηριοποιείται στη διεθνή αγορά εξειδικευμένων εφαρμογών Web-Intelligence και Βig Data analyticsγια επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η Web-IQ, συνεργάζεται ενεργά με πολλές αρχές ασφαλείας σε παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση της on-line παιδικής κακοποίησης. Το συνολικό μετοχικό της κεφάλαιο της εταιρίας Web-IQ B.V αποτελείται από 232.412 μετοχές.


Κοιτώντας τους ισολογισμούς της SPACE, στην κερδοφορία ουσιαστικά συνεισφέρει η μητρική και η 100% θυγατρική της Space Hellas (Cyprus) Limited .
Η Εταιρεία Space Hellas (Cyprus) Limited συστάθηκε στην Κύπρο στις 8 Σεπτεμβρίου 2005 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην Χρυσορρογιατίσσης & Κολοκοτρώνη, Λεμεσός, 3040, Κύπρος. Το Αρχικό κεφάλαιο ήταν 34.200 ευρώ

Εως και τη χρήση 2009 η Space Hellas (Cyprus) δηλώνει ότι η κύρια δραστηριότητα της είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Από τη χρήση 2010 και κατόπιν οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και οι επενδύσεις σε ακίνητα. Τη ίδια χρονιά, το 2010 δηλαδή, πραγματοποιείται αγορά ακινήτων αξίας 1 εκατ. το 2010 και το 2011 500 χιλιάδων ευρώ.


Το 2014 και 2015 πωλούνται τα ακίνητα με συνολική ζημιά 620.517 ευρώ. Αποπληρώνεται ο τραπεζικός δανεισμός και από αυτή τη χρονιά αρχίζει η θυγατρική να δίνει μερίσματα από τα συσσωρευμένα κέρδη στην μητρική.

Τα ερωτήματα είναι εύλογα ... από ποιόν αγοράστηκαν αυτά τα ακίνητα, σε ποιόν πουλήθηκαν και πως γίνεται μέσα σε μόλις 3 με 4 χρόνια να καταγραφεί μια τόσο μεγάλη ζημιά ύψους 620.517 ευρώ σε συνολικό επενδυθέν κεφάλαιο 1,5 εκατ. ευρώ.

Στον επόμενο πίνακα στην 1η γραμμή φαίνονται τα προ φόρων κέρδη του ομίλου, στη 2η γραμμή τα προ φόρων της Κυπριακής θυγατρικής και στην 3η τα προ φόρων κέρδη αν δεν υπήρχε η θυγατρική.
Στον παρακάτω πίνακα στην 1η γραμμή φαίνονται τα προ φόρων κέρδη της μητρικής, στη 2η γραμμή τα μερίσματα που παίρνει η μητρική απο τη θυγατρική και εμφανίζονται ως έσοδα της μητρικής και στην 3η τα προ φόρων κέρδη της μητρικής αν δεν υπήρχε η θυγατρική.

Είναι προφανές ότι όποια κερδοφορία εμφανίζει ο όμιλος και η μητρική προκύπτει απο την Κυπριακή θυγατρική, που προφανέστατα έχει συσταθεί για να κάνει κάποιες τιμολογήσεις εκτός Ελλάδος ......
Η Κυπριακή θυγατρική δεν έχει ούτε περιουσιακά στοιχεία, ούτε αποθέματα, ούτε δανεισμό και σχεδόν καμιά υποχρέωση. Έχει συνολικές υποχρεώσεις 763 χιλιάδες, απαιτήσεις 485 χιλιάδες, ταμείο 651 χιλιάδες ευρώ και εμφανίζει ίδια κεφάλαια μόλις 525 χιλιάδες ευρώ.


Είναι γνωστό ότι η SPACE υπήρξε ζημιογόνος και αυτό φαίνεται από τα εξής :
1) τα αποθεματικά εις νέο ήταν αρνητικά και γιαυτό δεν έδινε μέρισμα. Το 2016 η μητρική εμφάνιζε συσσωρευμένες ζημιές 3,476 εκατ ευρώ και ο όμιλος 66 χιλιάδες απο 889 χιλιάδες ευρώ το 2015.
Πέρσι έγινε ανακατάταξη κονδυλίων (δεν επηρεάζονται τα ίδια κεφάλια) και γύρισαν σε θετικά 3,764 εκατ. ευρώ τα αποτελέσματα εις νέο .


2) παρόλο που τα τελευταία χρόνια είχε κερδοφορία, λόγω των συσσωρευμένων ζημιών παλαιότερων ετών δεν πλήρωνε φόρους έως και το 2015.


Τα ίδια κεφάλαια της Space είναι στα 14,668 εκατ. ευρώ , ήτοι 2,27 ευρώ ανά μετοχή ... ο τραπεζικός δανεισμός στα 17,495 εκατ ευρώ, στο ταμείο υπάρχουν 7,694 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές υποχρεώσεις φθάνουν στα 36,029 εκατ. ευρώ, με το κυκλοφορούν ενεργητικό στα 30,39 εκατ. ευρώ. Οι ενσώματες; ακινητοποιήσεις στα 16,319 εκατ. ευρώ.
Ερώτηση προς τη διοίκηση 


Η SPACE εμφανίζεται ως μέτοχoς στην MOBICS με ποσοστό 18,1% και στην Web με ποσοστό 17,21%
Πόσο αγοράστηκε η MOBICS?
Γιατί δεν ενοποιεί τις 2 εταιρίες? Τι είδους σχέση έχουν?

48 σχόλια:

 1. Άψογος κύριε Τάκη,όπως μας έχετε συνηθίσει. Καλή σας ημέρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καταπληκτική ανάλυση για τη SPACE. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τάκη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η space θα γραψει 10ε μεχρι το τελος του ετους. Equity activism η αιτια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλημέρα

  Κύριε Τάκη για την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ μπορείτε σας παρακαλώ να κάνετε μια ανάρτηση;

  NIKOLAS

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γενική συνελευση στο PPak και εκτακτο μερισμα λιγες μερες μετα απο το κανονικο.
  http://www.capital.gr/epixeiriseis/3298480/paperpack-egs-stis-10-7-gia-omologiako-daneio-kai-ektakto-merisma

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστουμε πολυ Κ. Τακη για τις νεες αναλυσεις!!! Ειστε οαση μεσα στα οικονομικα sites

   Διαγραφή
  2. Η ΠΠΑΚ δεν σταματά να μας εκπλήσσει θετικά. Και έκτακτο μέρισμα 0,20€ και ομολογιακό για αγορά νέων εγκαταστάσεων.
   Ετοιμάζεται για μεγαλύτερα πράγματα.

   Διαγραφή
 6. Κυριε Τακη για την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ τι λετε;

  NIKOLAS

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. http://mitarola.blogspot.com/2017/10/4-ebe-creta-farm-profile.html

   Διαγραφή
  2. ΒΑΜΕΝΟΣ καλησπέρα

   Ευχαριστώ για την απάντηση, την έχω διαβάσει
   Επιμένω όμως για μια επικαιροποιημένη ανάρτηση από τον κ. Τάκη διότι έκτοτε πολλά άλλαξαν νομίζω, ρυθμίσεις δανείων κλπ

   ΝΙΚΟΛΑΣ

   Διαγραφή
  3. να καταθέσω την άποψή μου για την Κρέτα μιας κ τυγχάνει να είμαι μέτοχος το τελευταίο εξάμηνο.

   Αυτά τα οποία έχουν γράφει στο παλιότερο Post είναι σεβαστά και η ανάλυση eiw b;auow. Αλλα αγαπητέ είναι το παρελθόν... για το λόγο αυτό είναι και η κεφαλ/ση της τώρα εδώ, ένω την εποχή του american dream success story ήταν στη.. στρατόσφαιρα σε τιμές άνω των 10 ευρώ!! Ως γνωστόν τα χρηματιστήρια λειτουργούν κατά κύριο λόγο προεξοφλητικά...και η επέκταση στο εξωτερικό δεν τους βγήκε, αυτό δεν αμφισβητείται!!
   η εταιρία το πάλεψε, κατέκτησε εκ νέου την πρώτη θέση στην εγχώρια αγορά (ενώ είχε υποχωρήσει στην 3η θέση όπως αναφέρει και το παραπάνω αρθρο) και εν τέλει αναδιοργανώθηκε δανειακά απο 4 τράπεζες (όπως ανακοινώθηκε εξάλλου). Αυτό σημαίνει ότι πλέον είναι θωρακισμένη για μια 5ετία τουλάχιστον, στο μέτωπο που ήταν και η "αχίλλειος φτέρνα" της, δηλ τις υψηλές δανειακές υποχρεώσεις και την εύρυθμη εξυπηρέτησήτους. Αυτό σημαίνει ότι ελέγχθηκε και κρίθηκε βιώσιμη και με προοπτικές.. Αναφέρω επίσης παραπάνω, ότι θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει γίνει έλεγχος και βιωσιμότητας από ανεξάρτητη εταιρία την οποία θα όρισαν οι τράπεζες απο κοινού προκειμένου να έχουν μια κοινή εικόνα στις διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση... (πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις..σκέψου τι συμβαίνει τώρα με την περίπτωση Κουτσολιούτσου, την ολιγωρία απο την Επιτροπή Κεφαλ/ράς και το ότι και στην περίπτωση αυτή τελικά ανατέθηκε σε ανεξάρτητη ελεγκτική, αν θυμάμαι καλά την ΕΥ, ο έλεγχος).

   Πλέον η εταιρία "έχει γίνει φύλλο και φτερό" και τελεί υπό την ομπρέλλα των δανειστών της, σε υποπολλαπλάσια αξία έναντι του παρελθόντος με ένα νέο στόρυ το οποίο ήδη απο τη χρήση 2017 έδειξε ότι βαίνει καλώς και έχει προοπτικές επιτυχίας... Οπότε αναμένουμε τα εξάμηνα...

   Διαγραφή
  4. Ευχαριστώ για την απάντηση

   ΝΙΚΟΛΑΣ

   Διαγραφή
  5. Με 8 εκατομμύρια ευρώ ίδια κεφάλαια και 150 εκατομμύρια υποχρεώσεις που να πάει ρε φίλε? Ας κάνει μια ΑΜΚ 80 εκατομμυρίων αφού τόσο πιστεύουν τα αφεντικά στην εταιρία και βλέπουμε.

   Διαγραφή
 7. Τακαρε μηπως εχεις δει κανα ονειρο για τη ιντκα ? Ξερω ξερω δε τον πολυγουσταρεις αλλα κ λογο r/s μηπως και...... ή μπαααααα....?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η αληθεια ειναι οτι με εχει ιντριγκαρει η περιπτωση της .... αλλα τωρα ειναι ο μηνας του ΜΟΥΝΤΙΑΛ οποτε οι χρηματαγορες μπορουν να περιμενουν

   Διαγραφή
  2. Ετσι ετσι απο παντου να τους τα παιρνεις... οκ θενκς καλα στοιχηματα λοιπον κ καλες βουτ(ι)ες..!!

   Διαγραφή
  3. Κύριε Τάκη καλημέρα.Σε σχόλιο σας την 14 Ιουνίου 2018 - 8:45 μ.μ λέτε ότι σας έχει ιντριγκάρει η περίπτωση της... εννοείται για την Ιντρακόμ;

   Διαγραφή
  4. ΣΕΡ ΤΑΚΑΡΕ αφου ειναι μηνας ΜΟΥΝΤΙΑΛ δωσε μας τα φωτα σου .εγω κανω μια προταση για γερο ταμειο για αρχη με τον αγωνα ΠΟΛΩΝΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ .προτεινω το διπλο της ΣΕΝΕΓΑΛΗΣ 3.30 αποδοση για να πανε ταμειο ακομα και οσοι δεν με γουσταρουν .προετεινω εαν θελεις να κανης μια ξεχωριστη ενοτητα να καταθετουμε αποψεις

   Διαγραφή
 8. Άσχετο με τα παραπάνω, τι γίνεται με την ΑΣΤΑΚ τις τελευταίες μέρες και έχει ανέβει τόσο πολύ χωρίς να υπάρχουν νέα. Εν τω μεταξύ υπάρχει κάποιος που αγοράζει πάντα μια μια τις μετοχές στο > 7 ευρώ από παλιά. Πάει να κάνει χειραγωγηση την μετοχή?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά η ΓΕΚΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε αποτελέσματα α τριμήνου '18 και εμφανίζει καθαρά κέρδη μειωμένα κατά 60%. Βέβαια στα δημοσιεύματα διαφημίζεται η αύξηση κύκλου εργασιών κατά 32%.

  Ή το κάνει για να τεζάρει εμάς τους μαριδαίους από το χαρτί ή μπροστά υπάρχει βράχος. Εντωμεταξύ τόσο σε αυτή όσο και στην ΤΕΝΕΡΓ ο δανεισμός αυξάνεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Για την ΤΕΝΕΡΓ κύριε Ευρωβλάχε.
  Πριν από αρκετούς μήνες ο κ. Τάκης είχε αναφέρει ότι δεν είναι φτηνή μετοχή.Υποθέτω ότι αυτό ισχύει και σήμερα. Έχω μετοχές ΤΕΝΕΡΓ με κέρδη.Δύο τα κριτήρια μου,η φροντίδα της από τον βασικό μέτοχο και ο κλάδος της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Με συγχωρειτε αλλά η ΤΕΝΕΡΓ μείωσε τον δανεισμό της και μάλιστα πολύ σε σχέση με Γεκ που τον αύξησε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΓΡΑΨΩ ΓΙΑ ΤΕΡΝΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ 8 ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΤΕΡΝΑ Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ 5 ΕΥΡΩ

   Διαγραφή
 12. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι κύριε Τάκη : μεταξύ ΚΟΡΔΕ και ΕΛΣΤΡ (στα παρόντα επίπεδα και για τις 2) νιώθω ότι έχετε μια μικρή προτίμηση στο Κορδελάκια, αν και τα νούμερα νομίζω δίνουν ένα μικρό προβάδισμα στην ΕΛΣΤΡ...
  Προσωπικά θα προτιμούσα μάλλον να αγοράσω ΕΛΣΤΡ στα 25 εκατομ. κεφαλαιοποίηση από τον ΚΟΡΔΕ στα 9,6 που είναι τώρα...Υπάρχει κάποιος λόγος να προτιμήσω ΚΟΡΔΕ εφόσον θέλω να μπω σε μια εκ των δύο εταιρειών του κλάδου σιδήρου - χάλυβα ;

  Γρηγόρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κυριε Γρηγορη εννοειται οτι μεταξυ των 2 στα σημερινα επιπεδα η επιλογη ειναι Ελαστρον. Κορδελλακια παιρνω κοντα στα 0.3 με 0.35

   Διαγραφή
  2. Για την ΕΛΣΤΡ (από τον ισολογισμό)

   Σημαντική βελτίωση σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ο οποίος ανήλθε σε € 90,4 εκ. από €
   75,2 εκ. πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 20%. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε € 13,3 εκ. ή 14,7%
   επί των πωλήσεων, έναντι € 11,6 εκ. ή 15,4% επί των πωλήσεων το 2016, ενώ τα αποτελέσματα προ
   φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν και ανήλθαν σε € 6,9 εκ. έναντι € 5,0 εκ. Τα αποτελέσματα προ
   φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν
   επίσης άνοδο και ανήλθαν σε κέρδη € 9,4 εκ. έναντι κερδών € 7,4 εκ., ενώ τέλος, τα αποτελέσματα
   πριν από φόρους ανήλθαν σε κέρδη € 3,1 εκ. έναντι κερδών € 2,3 εκ. πέρυσι. Σημειώνεται, ότι τα
   αποτελέσματα του ομίλου ενισχύθηκαν από μη επαναλαμβανόμενο κέρδος 1,2 εκ. € από την εξαγορά της συμμετοχής της εταιρείας BRITISH STEEL NEDERLAND INTERNATIONAL B.V. στην εταιρεία
   ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. καθώς επίσης και από μη επαναλαμβανόμενο
   κέρδος ποσού 1,6 εκ. λόγω επιμέτρησης των πάγιων περουσιακών στοιχείων της ίδιας εταιρίας στην
   εύλογη αξία.
   Αναφέρεται ότι λόγω αλλαγής στη μέθοδο ενοποίησης ορισμένων εταιρειών του ομίλου ως
   αποτέλεσμα επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης οι ενοποιηνένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου δεν
   είναι άμεσα συγκρίσιμες με αυτές της προηγούμενης χρήσης.

   Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου είναι στα 39εκ ευρώ και η κεφαλαιοποίηση στα 24εκ ευρώ. Κέρδη μετά από φόρους 2,4εκ ευρώ για το 2017 και 1,6εκ ευρώ για το 2016, το οποίο συνεπάγεται P/E 10 για το 2017 (μην ξεχνάμε όμως το μη επαναλαμβανόμενο έσοδο) και Ρ/Ε 15 για το 2016.

   Δείχνει να είναι ένα επιχειρούμενο turn around story...

   Διαγραφή
 13. ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΙΣΩΣ Η ΝΕΑ ΦΟΛΛΙ ΦΟΛΛΙ με τον κ. Αναστ. Καλλιτσάντση να υποστηρίζει πως «η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει φτάσει σε ένα σημείο που κινδυνεύει να αρχίσει να τρώει τις σάρκες της για να εξασφαλίσει μετρητά». Προσθέτει πως «προκειμένου να εξασφαλίσει ρευστότητα, ο όμιλος εξετάζει αυτή τη στιγμή την πώληση μίας επιτυχημένης δραστηριότητας, όπως η ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., σε μη ελκυστικές κατά τη γνώμη μου αποτιμήσεις, αντί να αναδιοργανώσει και να βελτιώσει το λειτουργικό μοντέλο της».ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟ ΕΝΩ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ 510 ΕΚΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ .επιτροπη κεφαλαιαγορας που εισαι οοοεεοο??? ΓΕΜΙΣΑΜΕ ΛΑΜΟΓΙΑ και εσυ ποπολο περιμενης να ανεβει το σαπιομαγαζο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είπαμε να κόψεις τους μπάφους?

   Διαγραφή
  2. Στο 5,2% ανήλθε το συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) της Amber Capital Management LP στην Ελλάκτωρ

   Διαγραφή
  3. Η Amber Capital LP είναι χορηγός αμοιβαίων κεφαλαίων, Χρησιμοποιεί στρατηγική με γνώμονα την εκδήλωση, η οποία επιδιώκει να επενδύσει σε εταιρείες που σήμερα ή η εταιρεία πιστεύει ότι θα είναι, με την επιφύλαξη αλλαγών στην εταιρική δομή ή έλεγχο, όπως προσφορές προσφορών, προσφορές δικαιωμάτων, συγχωνεύσεις, spin-offs, επιχειρησιακές αναδιαρθρώσεις, εταιρικές αναδιαρθρώσεις, ανακεφαλαιοποιήσεις, ή διαγωνισμούς μεσολάβησης.

   Διαγραφή
  4. τι ειδε ο κουτρας και μιλαει,μαλλον ειδε ενα μεγαλο πακετο "οχημα"
   με αρχη τους δρομους που μαζι με τον αβαξ φτανουν σε ποσοστα

   41% του αυτοκινητοδρομου αιγαιου
   90% τις αττικης οδου
   87% του μωρεα
   42% τις γεφυρας
   36% τις ολυμπιας

   μετα μπορουν να μπουν τα σκουπιδια στην κοζανη και στην ηλεια
   κτλ και εχει συνεχεια
   μιας και δεν υπαρχει κλαδος που να μην εχουμε συνεργειες

   Διαγραφή
  5. στην γ/σ θα βγει το χαρτι τις αττικης οδου
   με επιστοφη κεφαλαιου η μερισμα πανω απο τα 100 εκ
   για να ηρεμησουν τα πραγματα και να μην εχουμε πωληση του ανεμου

   μερισμα 2016 69,4 εκ
   ταμειο 181 εκ μειον (64+22 δανεια)

   Διαγραφή
  6. Κανε ονειρα καλοκαιρινης νυχτος.παρεπιπτοντος οσοι με ακουσαν πριν απο μερικες μερες και επαιξαν το διπλο της ΣΕΝΕΓΑΛΗΣ πηγαν γερο ταμειο.υπαρχει η σχετικη αναρτηση στις 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ωρα 11.27 πμ σε αυτην την ενοτητα.τωρα ας με βριζουν και ας με λοιδωρουν οσι θελουν δεν με πειραζει.δεν μπορω να δωσω αλλη προβλεψη αφου ο κυριος τακης δεν ανοιξε αναλογη ενοτητα και το σεβομαι αυτο.απο ολο το χρηματιστηριο οι εταιριες που αξιζουν ειναι το πολυ πεντε.για να προλαβω καποιους οχι ο τζακ δεν ειναι μεσα σε αυτες.ο τζακ ειναι τζοκερ. αλλα το τζοκερ δυσκολα καθεται.τωρα ο καθενας μπορει να ονειρευεται μερισματα και αποδοσεις απο φολλες, αβακες,ελλακτωρ,κορδελους,κρετες,λαπες,και πολλες πολλες φαππες.

   Διαγραφή
  7. Μπαφομέλ Ελλην πειράζει που ο Ελλάκτωρ γραφει +30% απο το 1.60€/???Βγήκες να γράψεις την μπαρούφα σου πάλι. Τζιρακιάν βρεεεεεε. Χαρτάρα.

   Διαγραφή
  8. στα 2,30 παιρνουν τα χαρτια απο τους χαρακες
   μεχρι να δουμε ποιος την εχει πιο μεγαλη.

   Διαγραφή
 14. Ναι αυτό ακριβώς εννοώ, στα σημερινά επίπεδα προτιμώ ΕΛΣΤΡ...Προφανώς αν μου δώσετε τον ΚΟΡΔΕ 30 με 35% χαμηλότερα από τη σημερινή τιμή θα τον προτιμήσω αλλά - εφόσον μιλάμε με όρους σύγκρισης των 2 εταιρειών του κλάδου - τότε θα έπρεπε να μιλάμε αντίστοιχα για αγορά ΕΛΣΤΡ στα 0.90 περίπου...

  Γρηγόρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Κύριε Τάκη,

  Άλλη μια φορά σας ερωτω μπορείτε να καταθέσετε μια επικαιροποιημενη αποψη άποψη για την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΝΙΚΟΛΑ κουρασες.
   Ο Τακαρος σου απαντησε αλλα εσυ επιμενεις.
   Μηπως νομιζεις οτι παταει ενα κουμπι και βγαινει αμεσως η επικαιροποιημενη αναλυση ?
   Γιατι δεν ρωτας τον χρηματιστη σου που ζει απο τις προμηθειες σου και να μας ποσταρεις μετα την απαντηση του ?

   Διαγραφή
  2. Ρε φίλε σου έγραψα πιο πάνω. Που πας ξεβρακωτος στα αγγουρια με 8 εκατομμύρια ίδια κεφάλαια και 150 εκατομμύρια υποχρεώσεις???Αν αγαπάνε την εταιρία τους οι ιδιοκτήτες να κάνουν ΑΜΚ τουλάχιστον 80 εκατομμυρίων ευρώ.

   Διαγραφή
  3. Πόσα?? ΑΜΚ τουλάχιστον 80 εκατομμυρία?? Οι Δομαζάκηδες υπήρξαν τζογαδόροι της συμφοράς. Κάψανε πολύ χρήμα την περίοδο 2000-2003 προσπαθώντας να παίξουν-στηρίξουν τη μετοχή τους. Ούτε 5 εκ. δεν μπορούν να βάλουν. Μόνο από τύχη (να φάει φλασιά ο μικρομέτοχος και ν΄αρχίσει να την προμοτάρει) θα μπορούσε να απεγκλωβιστεί ο συνάδελφος Νικόλας. Γενικότερα νομίζω πάντως ότι αυτός ο κύκλος ανόδου ολοκληρώθηκε (μεγάλα-μεσαία-μικρά). Πιθανότερο ενδεχόμενο μου φαίνεται μηρυκασμός σε αυτά τα επίπεδα (ή μικρή υποχώρηση) και αναμονή για τα Χριστούγεννα που αν συνδυαστεί με εκλογές κι έλευση φιλελεύθερης κυβέρνησης ακόμα καλύτερα.

   Διαγραφή
  4. Καλησπέρα

   Όπως ήδη έχω πει ακόμη ψάχνομαι στην λειτουργία του φόρουμ.

   Τώρα είδα, ενώ έχω ξαναμπεί, τις απαντήσεις φίλων και τους ευχαριστώ.

   Διαγραφή
 16. Καλημέρα

  Επειδή είμαι λίγο διάστημα στο φορουμ προσπαθώ να καταλάβω ακόμη και τη χρονική ροή των διαλόγων, αλλά

  1:απάντηση από τον κ. Τάκη δεν είδα
  2:Ο κ. Τάκης νομίζω δεν έχει ανάγκη *συμβουλους* που αφαιρούν απο το φόρουμ και δεν προσθέτουν, αν ενοχλεί η παρουσία ενός νέου χρήστη ας ειπωθεί, τις εξυπνάδες οι *σύμβουλοι* να τις κρατήσουν για λόγου τους

  Τελος δεν εχω χρηματιστή έχω *σύμβουλοι*, μικρομετοχους είμαι και λυπάμαι για εσας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μια διόρθωση στην τελευταία παράγραφο μου διότι ο καφές δεν είχε ακόμη λειτουργήσει και υπέπεσα σε σαρδάμ

   Ξαναγράφω λοιπόν
   Δεν έχω χρηματιστή *σύμβουλοι* μικρομετοχους είμαι.-

   Διαγραφή
 17. Ερώτηση προς κύριο Τάκη? Με την νιους τι έγινε το κέρδισε τελεσίδικα το ένα άρα φαίνεται να είχατε δίκιο που σας ιντριγκάρε και τα δάνεια σχεδόν μηδέν αξίζει τον κόπο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Δεν κέρδισε, "έχασε" μπορούμε να πούμε, καθώς το Διοικητικό Εφετείο ουσιαστικά υιοθέτησε τους ισχυρισμούς του Δημοσίου που αναγνώριζε οφειλή ύψους 7.6 εκατομμύρια ενώ η ΝΙΟΥΣ ζητούσε 8.77.
  Εξ' ου και η ΝΙΟΥΣ στράφηκε κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου ασκώντας αναίρεση ενώπιον του ΣτΕ, σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο του αιτούμενου ποσού.
  Η ανακοίνωση της ΝΙΟΥΣ λοιπόν αφορούσε την καταβολή της επίδικης απαίτησης από το Δημόσιο (προφανώς αυτό που αναγνώρισε η ΔοικΕφ 6329/2017 ως οφειλόμενο) και όχι τη δικαστική αναγνώριση η οποία είχε ήδη λάβει χώρα τη στιγμή της δημοσίευσης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του 2017 (βλ. σελ. 102).

  Γρηγόρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Και μόλις τώρα είδα ότι η ανακοίνωση της ΝΙΟΥΣ χαρακτηρίζει τη ΔοικΕφ 6329/2017 ως αμετάκλητη πράγμα το οποίο σημαίνει ή ότι κάνουν λάθος - καθώς από τη στιγμή που έχει ασκηθεί αναίρεση η απόφαση ΔΕΝ είναι αμετάκλητη - ή ότι παραιτήθηκαν από την ασκηθείσα, ενώπιον του ΣτΕ, αναίρεση και δεν το ξέρουμε, πράγμα που μοιάζει και πιο πιθανό αφού πλήρωσε το Δημόσιο, γιατί αλλιώς λογικά θα περίμενε την έκδοση και της απόφασης του ΣτΕ επί της υπόθεσης.

  Γρηγόρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. 1 ευρώ τα ψάρια + 20 μύρια σε δανεισμο = 20.000.001 ΕΥΡΏ
  Με αυτά παίρνουν 74,8% ΝΗΡ+82,6% ΣΕΛΟ + παρελκόμενα (π.χ συμμετοχή ΣΕΛΟ σε ΠΕΡΣΕΑ )
  not bad ίσως η αγορά περίμενε κάτι παραπάνω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Ο ΝΗΡΕΑΣ έφυγε στα 30εκ (10+20) 10 cents παίζοντας στο ταμπλο στα 25 cents, 77εκ ενώ ο ΣΕΛΟΝΤΑΣ έφυγε στο 1 συμβολικό ευρώ ενώ έπαιζε σήμερα στα 35εκ αποτίμηση. Τι να πω, περίμενα πολύ παραπάνω (30 σεντς για ΝΗΡΕΑ). Θα χυθεί θαλασσινό αίμα αύριο λογικά και τα λεγε ο κος Τάκης μακρυά από ψάρια αλλά δεν τον άκουσα.

  DonSar

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Πρόσεχε τι γράφεις.
Αν δεν είσαι καλό παιδάκι θα σε κάνω ντα ντα!!!