Με λένε Τάκη - είμαι γκουρού, όταν γράφω σπάω μεγάλη πλάκα, δίχως να λέω τίποτα για πλάκα.

Οι απόψεις, εκτιμήσεις, αξιολογήσεις ή προβλέψεις, οι οποίες εκφράζονται σ αυτό το blog αποτελούν παλαβομάρες του χρήστη που γράφει με το nick Τάκης Μορφονιός και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών προϊόντων. Στο blog γίνονται συζητήσεις - εκτιμήσεις μεταξύ αγνώστων, οπότε οι αναγνώστες να μην λαμβάνετε τίποτα ως δεδομένο και αληθές.
Συνεπώς, ο,τιδήποτε γράφεται στο www.mitarola.blogspot.gr, δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση για αγορά ή πώληση αξιών ή προτροπή για πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης.

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

Παπουτσάνης

Σε αυτό το thread θα γίνονται συζητήσεις και σχόλια που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εταιρεία Παπουτσάνης. Σεβαστείτε τον κανόνα .... 


Παπουτσάνης (ΠΑΠ)
Πρόκειται για μια προβληματική εταιρεία όπου από τα χέρια των οικογενειών Δαυίδ - Λεβέντη το 2008 - 2009 αλλάζει ιδιοκτησιακό καθεστώς και τείνει να γίνει turn around story.

Συγκεκριμένα .... το 2008 η Παπουτσάνης είχε ζημιές 7,5 εκατ. ευρώ, το 2009 ζημιές 4,747 εκατ. ευρώ, το 2010, επίσης ζημιές 4,7 εκατ. ευρώ. Όμως ... εντός του 2008 πραγματοποιήθηκε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 36,06 εκατ.ευρώ.
Σκοπός της αύξησης αυτής ήταν:
• η αποπληρωμή δανείων του Ομίλου ύψους 25 εκατ. ευρώ
• ποσό ύψους 4 εκ. ευρώ διατέθηκε για την εξαγορά του μειοψηφικού πακέτου (49%) της Gageo. Μετά από αυτήν την εξαγορά η Plias ΑΒΕΕ κατέχει το 100% των μετοχών της Gageo A.B.E.E.
• ποσό
ύψους 7 εκ. ευρώ διατέθηκε στην υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος με σκοπό την καθετοποίηση της παραγωγής, μείωση του βιομηχανικού κόστους, αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων.

Το Οκτώβριο του 2010 ακολουθεί ..... Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, όπου εκδίδονται 38,547 εκατομμύρια νέες μετοχές προς 0,31 ευρώ η μία και εισρέουν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας 11,949 εκατ. ευρώ
Η εταιρεία έχει αλλάξει πλέον χέρια ....

Το 2007 η καθαρή θέση της Παπουτσάνης ήταν μόλις 864 χιλιάδες ευρώ .... με τον τραπεζικό δανεισμό να ανέρχεται στα 39 εκατ. ευρώ, στο ταμείο να υπάρχει μόνο 1 εκατ. ευρώ και τις ζημιές να τρέχουν. Χάρη όμως τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και της αναδιοργάνωσης της εταιρείας φθάσαμε το 2017 όπου .... η εταιρεία εμφάνισε κέρδη, μετά απο πάρα πολλά χρόνια, 420 χιλιάδες ευρώ, ο τραπεζικός δανεισμός στα 9,06 εκατ ευρώ και στο ταμείο να υπάρχουν 1,918 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία έχει εξυγιανθεί !!!

Ειδικότερα ο συντελεστής μόχλευσης των ιδίων κεφαλαίων απο το πτωχευτικό 97,22% του 2007 σήμερα βρίσκεται στο 28,51%

Στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις των 10.000 τ.μ. (με βασικές μονάδες παραγωγής σαπωνόμαζας, στερεού σαπουνιού, προϊόντων προσωπικής υγιεινής, καλλυντικά, ξενοδοχειακά amenities, πλαστικά μπουκάλια και καπάκια), παράγει για λογαριασμό της και για λογαριασμό τρίτων σαπούνια και καλλυντικά, απευθυνόμενη συγχρόνως με ανάλογα προϊόντα, όπως αφρόλουτρα, άλλα σαμπουάν και είδη καθαρισμού και ατομικής υγιεινής, σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και κρουαζιερόπλοια. Για ορισμένα από αυτά συνεργάζεται με την εταιρεία φυτικών καλλυντικών Κορρές. Τα επώνυμα προϊόντα της φέρουν τα εμπορικά σήματα «Καραβάκι», «Κορρές», «Πράσινα παραδοσιακά», «Aromatics», «Papoutsanis Family», «Glycerine», «Natura», «Olivia», «Papoutsanis Baby», «Papoutsanis Kids», «Skin Essentials», «Personelle Papoutsanis». Στον τομέα των επωνύμων προϊόντων (Olivia, Καραβάκι, Natura, Aromatics κ.λπ.) η εταιρεία σχεδιάζει την ενδυνάμωση των brands μέσω επαναλανσαρίσματος προϊόντων, εισαγωγής νέων κωδικών και τοποθέτησής τους σε νέα σημεία πώλησης.

Κατά το έτος 2017 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 20,775 εκατ. ευρώ έναντι 18,032 εκατ. το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 15,2%. Η σημαντική αυτή ανάπτυξη προήλθε τόσο από την αύξηση των πωλήσεων στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 8,1εκατ. ευρώ που αντιπροσωπεύει ποσοστό 39% του συνολικού
κύκλου εργασιών, έναντι 6,5 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης (36%).
Από το σύνολο του κύκλου εργασιών,το 25% περίπου αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ, το 34% πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, και το υπόλοιπο 41% παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις.

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται 17,908 εκατ ευρώ ήτοι 0,35 ευρώ.
Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε 0,01 ευρώ σανά μετοχή.
Με την τιμή στα 0,43 ευρώ έχουμε : Ρ/BV = 1,22 και P/E = 43  
Η αποτίμηση της μετοχής δείχνει απαιτητική .... όμως βρισκόμαστε μπροστά σε ένα turn around story, που ίσως αποδειχθεί και σε growth story.
                                                                                                       Η ανάλυση της Παπουτσάνης έγινε στις 21/03/2018

174 σχόλια:

 1. Η ανακοίνωση ... στις 2 Μαίου τα θέματα πο θα ψηφιστούν είναι<

  1. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 173.770,19€ με σκοπό την ακύρωση 560.549 ιδίων μετοχών της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  2. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 0,31€ σε 0,62€ ανά έκαστη κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή με συνένωση των παλαιών μετοχών (reverse split 2:1) και μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας από 50.236.820 σε 25.118.410 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 17.331.702,90€ με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών "από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 0,62€ σε 1,31€ ανά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  4. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών κατά 17.331.702,90€ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,31€ σε 0,62€ και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  5. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 251.184,10€ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,62€ σε 0,61€ ανά μετοχή με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πηγαίνει λοιπόν, όπως ήταν αναμενόμενο να μηδενίσει τις συσσωρευμένες ζημιές στα αποτελέσματα εις νέο ... σε πρώτη φάση θα σβήσει ζημιές 17,331 εκατ. ευρώ με συμψηφισμό με τις μετοχές υπέρ το άρτιο ... κατόπιν για να μηδενίσει τελείως και να μπορεί να δίνει μερίσματα, θα πρέπει να σβήσει άλλα 14 εκατ. (θέματα 3 και 4) .

   Συμφωνώ σε όλα και προφανώς στο reverse split ... αν θέλουν οι μέτοχοι να δουν τη μετοχή και διεθνή χαρτοφυλάκια θα πρέπει να ΜΗΝ έχει τιμή penny stock. Διαφωνώ, ίσως, στην επιστροφή κεφαλαίου 0,01 και θα ψήφιζα λευκό ... αλλά με αυτό θέλουν να δείξουν τη μελλοντική πολιτική που θα ακολουθήσουν (οπότε δείχνω κατανόηση) ... δηλαδή καλά αποτελέσματα, με κέρδη και ανάλογα μερίσματα.

   Όποιοι θέλουν penny stock να ψάξουν αλλού (ας πάρουν τη κολλάντζα τη ΣΑΤΟ) και να μας ξεφορτωθούν ... απο εδώ τέλος τα penny stock!!!

   Διαγραφή
 2. Αντιγραφή από το capital.
  Ανάπτυξη του κύκλου εργασιών κατά 26% πέτυχε το α' τρίμηνο του 2018 η Παπουτσάνης, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

  Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 ανήλθε σε 5,3 εκατ. Ευρώ έναντι 4,2 εκατ. Ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2017.

  Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται, σύμφωνα με την Παπουτσάνης, σε διεύρυνση των συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρείες, στην ανάπτυξη της κατηγορίας των ειδικών σαπωνομαζών στο εξωτερικό και στην ανάπτυξη της κατηγορίας των επωνύμων προϊόντων κυρίως λόγω αύξησης της διανομής τους.

  Οι εξαγωγές το πρώτο τρίμηνο του 2018 ανήλθαν σε 2,4 εκατ. Ευρώ, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 45% του κύκλου εργασιών του τριμήνου. Το 22% του κύκλου εργασιών αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων Παπουτσάνης στο εσωτερικό και εξωτερικό, το 26% πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, το 31% παραγωγές τρίτων και το υπόλοιπο 21% βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

  Με βάση τις νέες συνεργασίες που έχουν επιτευχθεί και τα πλάνα επέκτασης των προϊόντων της εταιρείας και υπό την προϋπόθεση διατήρησης της σχετικής σταθερότητας και ομαλότητας του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος, οι προοπτικές παραμένουν θετικές για το έτος, με προβλεπόμενη ανάπτυξη του κύκλου εργασιών τουλάχιστον στα επίπεδα της ανάπτυξης του κύκλου εργασιών που είχε επιτευχθεί το έτος 2017 και η οποία είχε ανέλθει σε 15%.

  Άγριες διαθέσεις οι καραβοκύρηδες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. οκ
  με 0,5 εκ κερδος το 2018 και 20 εκ κεφ/ση τωρα

  απλα δεν κοιτας αλλο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και τι θελατε να κανει? Να βγαλει 6 εκατ με το καλημερα?

   Διαγραφή
  2. οχι και 6 εκ
   με 2 εκ ειναι οκ
   αλλα για να βγαλει 2 τι τζιρο πρεπει να κανει ,
   εκτος αν δουλευουν με 20% καθαρο και τα κανει το 2020

   Διαγραφή
  3. Για να βγάλει 2 εκατ ευρώ καθαρά κέρδη θα πρέπει να ανεβάσει τα EBITDA στα 5 εκατ. Με αποσβέσεις 1,2 εκατ. και χρηματοοικονομικά έξοδα στα 600 χιλιάρικα τότε κέρδη προ φόρων στα 3 εκατ ευρώ .... οπότε θα βγουν τα 2 εκατ ευρώ καθαρά.
   Με το περιθώριο του μικτού κέρδους που δουλεύει για να βγάλει 5 εατ. ευρώ ΕΒΙΤΔΑ θα πρέπει να ανεβάσει τις πωλήσεις στα 45 με 50 εκατ. ευρώ ακατέβατα.

   Το κοντινό σενάριο .... με πωλήσεις στα 25 εκατ. ευρώ, τα EBITDA στα 2,5 εκατ. άρα κέρδη τα μετά φόρων φόρων maximum στα 700 χιλιάρικα

   Διαγραφή
  4. Οπότε για φέτος το ταβάνι είναι τα 700 χιλιάρικα ... οτιδήποτε πάνω απο 700 χιλιάρικα, δίχως λογιστικά κόλπα, θα είναι μεγάλη επιτυχία.

   Διαγραφή
  5. ακριβως Οπως τα λετε κ.Τακη
   σε καλο δρομο το πανε το μαγαζι σιγα,σιγα

   η μετοχη γιατι ιπταται , ειναι αλλος λογος
   απλα μια προσοχη την θελει

   Διαγραφή
 4. Βέβαια την μερίδα του Λέοντος (62%) από μέρισμα θα την πάρουν οι δυο μεγαλομέτοχοι. Αυτοί έχουν το μαχαίρι έχουν και το πεπόνι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Καλά κινήθηκε σήμερα στο ταμπλό. Τάκαρε, τεχνικά και μόνο, την βλέπεις να σπάζει το 0,44 και να κινηθεί προς 0,55 με 0,60 ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Στο επιπεδο των 0.5 εχουν αλλαχθει πολλα κομματια την εποχη που αλλαζε χερια η εταιρεια .... πακετα επι πακετων. Οποτε ειναι κρισιμο και δυσκολο το επιπεδο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται 17,908 εκατ ευρώ ήτοι 0,35 ευρώ.
  Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε 0,01 ευρώ σανά μετοχή.
  Με την τιμή στα 0,43 ευρώ έχουμε : Ρ/BV = 1,22 και P/E = 43
  Η αποτίμηση της μετοχής δείχνει απαιτητική .... όμως βρισκόμαστε μπροστά σε ένα turn around story, που ίσως αποδειχθεί και σε growth story.ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΡΙΕ ΤΑΚΗ Ρ/Ε 43 ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΣ ΚΑΙ ΛΙΓΟ??ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ reverse split 2:1. Η ΜΕΤΟΧΗ ΕΚΑΝΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ.ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ REVERSE. ΘΕΩΡΩ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΝ LAVIPHARM ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΥΟ ΜΕΤΟΧΕΣ.ΕΙΔΙΚΑ Η ΠΡΩΤΗ ΕΙΧΕ ΚΕΡΔΟΙ 14 ΕΚΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ .ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΙΡΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μαλλον πλακα μου κανετε. Δεν εξηγειτε αλλιως ... μου λετε για το Ρ/Ε 43 του παπουτσανη και δεν μου λετε για το Ρ/Ε των ζομπι Λαβιφαρμ και Τζιρακιαν ουτε βεβαια κουβεντα για τα ιδια κεφαλαια τους που ειναι αρνητικα και οι συσσωρευμενες ζημιες να τρεχουν .... οταν απολολαθω θα σχολιασω τετοια ζομπι που ακομη ειναι στη χρηματαγορα ... οσο για τα κερδη του Λαβιδα λαθος κανετε αν νομιζετε οτι εχει κερδη.

   Κυριοι δεν ασχολουμαι με κανενα ζομπι ακομη και αν μου πουν οτι θα πανε 100 φορες πανω ... θελω τα βραδυα να κοιμαμαι ησυχος και οχι να σκιαζομαι.

   Διαγραφή
 8. Περίεργη ησυχία στο ΧΑ και αντίστοιχα στο φόρουμ. Με κάποια από τα καλά θεμελιώδη να μην έχουν αποτυπωθεί στις τιμές, κυρίως λόγω της γεωπολιτικής ανησυχίας. Κάπως έτσι μπορεί να κάνει τσούκου τσούκου μια καλή άνοδο.

  Όπως έλεγε και ο Charlie Munger αυτό που χρειάζεται είναι "Extreme patience combined with extreme decisiveness".

  Επίσης βλέπω ότι πολλοί τα χώνουν στον μ/μ. Μπορεί ο μ/μ να κάνει το παπαγαλάκι αλλά έχει δώσει και πάρα πολλές καλές ιδέες. Το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι ότι πάνε και αγοράζουν σαν τρελοί μια μετοχή αμέσως μετά από μια αναφορά του μ/μ περιμένοντας σύντομα να διπλώσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ασχετοι αμπαλοι φιτσουλεοι. Ουτε τι ειναι EBITDA ξερουν. Οι νικες δικες τους ... στις ηττες φταινε αλλοι και οχι η ασχετοσυνη τους.

   Διαγραφή
 9. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΥΡΙΕ ΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ. ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ ΜΟΥ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΤΖΑΡΑΚΙΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΒΙ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ--ΟΠΩΣ ΚΑΠΟΤΕ ΕΙΧΕ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ-- ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 891 ΧΙΛΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΩ ΣΥΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΗΜΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μαλιστα ... για πειτε μας για την ΑΜΚ του τζιρακιαν .... υπερ ποιου πανε οι νεες μετοχες? Και τι κεφαλαιοποιησαν?

   Λαβιδας και λαβιφαρμ game over
   Ειναι σαν να λεμε Παπουτσανης και ΔαυιοδοΛεβεντιδες.

   Μην πηγαινετε να συγκρινετε ανομοια πραγματα ...

   Διαγραφή
  2. ΑΠΑΝΤΩ ΔΙΟΤΙ ΜΕ ΡΩΤΗΣΑΤΕ.ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΖΑΡΑΚΙΑΝ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΝΕ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΖΑΡΑΚΙΑΝ.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΑΡΗ .ΑΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ ΔΙΩΡΘΩΣΤΕ ΜΕ. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΒΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΟΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΟΠΩΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ.ΑΛΛΑ ΚΑΤΙ ΣΑΝ ΤΗΝ ΦΡΙΓΚΟΓΚΛΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΕΕΙ ΤΗΣ .ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΜΩΣ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΩ ΜΕ ΑΛΛΟ ΜΥΝΗΜΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ.ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ

   Διαγραφή
  3. Παράκληση θερμή: Μην γράφετε με κεφαλαία.

   Διαγραφή
  4. ΟΚ ... θα σας κανω τη χαρη και θα σας αναλυσω τη Τζιρακιαν ... που απο οτι βλεπω ή δεν τα ξερετε καλα τα πραγματα ή δεν θελετε να πειτε ή με τεσταρετε. Σε νεο thread λοιπον .. θα περιμενετε υπομονετικα ποτε θα την αναλυσω.

   Καμια ΑΜΚ δεν εγινε τωρα ουτε τα ιδια κεφαλαια ηταν αρνητικα ... τουλαχιστον οχι ακομη

   Διαγραφή
  5. ο.κ σας ευχαριστω πολυ κυριε τακη .θα περιμενω την απαντηση σας.αποτα γραφομενα σας υποθετω οτι δεν ειναι και τοσο σαπακι η εταιρεια αφου δεν εχει αρνητικα κεφαλαια .περιμενω λοιπον

   Διαγραφή
  6. Οταν αντιλήφθηκα την άνοδο του Τζιρακιάν ρώτησα γνωστό που εργάζεται στη Τζιρακιάν (δεν πρόκειται για στέλεχος) για το αν έχει διαπιστώσει κάποια αύξηση στον όγκο παραγωγής τους πρώτους μήνες του 2018. Μου απάντησε εμφατικά αρνητικά. Απο την άλλη, το αντικείμενο της εταιρείας -έλαση προφίλ αλουμινίου, τα οποία με περαιτέρω επεξεργασία γίνονται κουφώματα- σχετίζεται με το πρόγραμμα "εξοικονόμηση κατ'οίκον 2". Ίσως αυτό να είναι μια πιθανή εξήγηση για τη κίνηση της μετοχής.

   Η εταιρεία έχει πολύ κακές επιδόσεις εδώ και χρόνια. Στο α εξάμηνο του 2017 επίσης πήγε άσχημα. Προσωπικά δεν θα άγγιζα.

   HALKI7

   Διαγραφή
 10. καλημέρα. κυριε τακη εμεις οι μικρομετοχοι πως μπορούμε να σας γνωρισουμε και απο κοντά; ισως για μια συνεργασία;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μην ζητάτε πράγματα που δεν υπάρχει λόγος να γίνουν.

   Διαγραφή
  2. Χαιρετώ παίδες.. η αλήθεια είναι κ γω θα ήθελα να γνωρίσω από κοντά το μορφονιο όχι για συνεργασία αλλά χαλαρα για κάνα ουζάκι κ μπλα μπλα..!!

   Διαγραφή
 11. το ξεφορτωμα στον παπουτσανη συνεχιζεται αλλα η μαριδα δεν τσιμπαει ευκολα. μεχρι το ριβερ οποιος αγοραζει πανω απο 0.40 ειναι μεγαλο κοροιδο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. QUUZ
   Ποια θα ειναι η τιμη του Παπουτσανη την ημερα που θα κανει το reverse?

   Αντε γκουρουδες να σας δω... ποιος θα πεσει πιο κοντα. Δωστε νουμερα!!!

   Διαγραφή
  2. Άμα το reverse είναι 2:1 τότε θέλει τουλάχιστον τα 0,50 για να χει νόημα. Οι ξένοι δεν αγοράζουν άμα έχει το 0 μπροστά. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι η αποτίμηση είναι δίκαιη προς απαιτητική, οπότε όποιος μπήκε μπήκε.

   Διαγραφή
  3. Εγω θα πω 0.50 που νομιζω οτι αγορασαν οι μεγαλομετοχοι

   Διαγραφή
  4. Κυριε Ελλην εσεις δεν θα συμμετασχετε στο QUIZ? Ελατε εκτεθειτε ... πειτε και εσεις μια τιμη.

   Διαγραφή
  5. 0.75€ για να έχει περιθώρια πτώσης μετά.

   Διαγραφή
  6. Κύριε Δρομέα δηλαδή 1,5 την ημέρα του reverse??

   Διαγραφή
  7. μα νομιζω οτι ειπα κυριε τακη σε προηγουμενο σχολιο. οτι οποιος αγοραζει την μετοχη του παππουτσανη πανω απο 0,40 ειναι κοροιδο.μεχρι το ριβερ μπορει και να την τρεξουν για να ξεφορτωσουν στην μαριδα. μετα το ριβερ μπορειτε κυριε τακη να μας δωσετε εσεις μια τιμη με βαση το αριθμο των νεων μετοχων .ελατε κυριε τακη εκτεθειτε

   Διαγραφή
  8. Νούμερο κύριε Έλλην να δώσετε ... κάτω απο το 0,4 είναι το 0,4 είναι και το 0,3 είναι και το 0,2 ....

   ΟΚ.
   Και εγώ λέω ότι θα είναι πάνω απο 0,4.

   Διαγραφή
  9. κυριε τακη μου ζητατε να δωσω νουμερα ενω προκειτε να γινει ριβερ.μα για ποιον με περασατε για τον μαντη καλχα??.γιατι δεν δινετε εσεις σιγκεκριμενα νουμερα για μετα το ριβερ ??εγω λεω ξανα οτι θα πεσει ξεφοτρωμα μεχρι το ριβερ. μετα το ριβερ θα κανει το τιναγμα της η μετοχη πριν το νεο της ξεφωρτωμα. αυτα βλεπω.τωρα επειδη ειστε σοβαρος μην ζητατε νουμερα γιατι θα σας ζητησω και εγω νουμερα για την τζιρακιαν που λετε οτι ειναι σαπακι

   Διαγραφή
  10. 0.75€ την ημέρα πριν την αποκοπή.

   Διαγραφή
  11. Κύριε 'Έλλην σοβαρευτείτε.
   Εγώ θα σας κάνω ολόκληρη ανάλυση για Τζιρακιάν και με εγκαλείτε εσείς για νούμερα??? Εσείς απο προχθές έχετε γράψει τόσα και δεν έχετε γράψει ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ.

   Για σας παρακαλώ ... εδώ δεν είναι Capital. Αν θέλετε να έχετε κάτι να κερδίσετε απο τις γνώσεις μου τότε συμμορφωθείτε διαφορετικά θα αρχίζω να σας αγνοώ.

   Διαγραφή
  12. Κύριε Δρομέα ... η πορεία του Παπουτσάνη στο ταμπλό θα πρέπει στο εφεξής να διακρίνετε απο σταθερότητα τιμών ... όχι έντονα σκαμπανεβάσματα, ούτε στα πάνω, ούτε στα κάτω. Αυτά θα δουν τα ξεβάκια όταν και όποτε έρθουν ...
   Προσωπικά την αποκλείω την τιμή στα 0,75. Αν περάσει με ευκολία το 0,5 τότε θα πουλήσει ο κάθε πικραμένος ...

   Διαγραφή
  13. Μέχρι στιγμής μια χαρά κινείται το χαρτί απ΄τα θεμελιώδη. Οι βασικοί μέτοχοι δείχνουν (κατά την γνώμη μου) να ενδιαφέρονται σοβαρά για την εταιρεία και όχι για την τιμή της μετοχής στο ταμπλό (και μπράβο τους). Η πρόσφατη συμπεριφορά των μετοχών μετά το reverse split είναι κακή καθώς απ΄τους μικρομετόχους πιθανολογείται ΑΜΚ. Προσωπικά λοιπόν θα ήθελα καλή συμπεριφορά ΜΕΤΑ το reverse split και όχι πριν. Οπότε πρέπει να υπάρχουν τα περιθώρια. Πιθανολογώ λοιπόν μια τιμή στα τρέχοντα επίπεδα δηλαδή 0,42-0,44.

   Διαγραφή
  14. Καλημέρα, πιστεύω ότι μια τιμή 0,52 έως 0,54 είναι εφικτή και θεμιτή από την διοίκηση της εταιρείας. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πρόγραμμα αγοράς ιδίων μέχρι της τιμής 0,60.

   Διαγραφή
 12. χα χα που το είδες το ξεφόρτωμα στον παπουτσανη????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Καλησπέρα σας κύριε Τάκη.
  Γράψατε:
  "...που απο οτι βλεπω ή δεν τα ξερετε καλα τα πραγματα ή δεν θελετε να πειτε ή με τεσταρετε. Σε νεο thread λοιπον .. θα περιμενετε υπομονετικα ποτε θα την αναλυσω"

  Είστε αξία ανεκτίμητη,καλή συνέχεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 300.000 μετοχες αδεσποτες το πολυ ... με 0.2 και 1 ευρω οπου θελουν την πηγαινουν την μετοχη. Ευκολη η κουρσα ... καθονται πανω στην ΑΜΚ που υποτιθεται οτι θα γινει ... αλλα εχει γινει προ ετων .. τσιμπανε οτι η ΑΜΚ θα γινει στα 32 μην γνωριζοντας βασικες χρηματιστηριακες αρχες περι ΑΜΚ και προσαρμοσμενης τιμης και πεφτει το δολωμα ... ασχετους θα βρουν.

   Διαγραφή
  2. σωστα τα λες τακαρε οπου θελουν την πανε την μετοχη του τζιρακιαν . εγω το σεναριο που παιζω ειναι οτι ο ομιλος θα ενοποιησει ολεσ τις εταιρειες που εχει κατω απο την προφιλ.οποτε σε αυτην την περιπτωση αλλαζουν ολα τα δεδομεναγια την εταιρια και μειλαμε για τρελο ραλι που θα κανει σε αυτην την περιπτωση. ασε εμας τα κοροιδα τακαρε στον τζιρακιαν και κρατα εσυ τον παπουτσανη. να δω τι θα λες για τον παπουτσανη τον αλλο μηνα

   Διαγραφή
  3. Είστε προσβλητικός κύριε.

   Διαγραφή
  4. εσενα ποιος σου μειλησε?? ,δικηγορος του εισαι ??κρατα εσυ τον δρομεα σου και μην μειλας οταν δεν σε ρωτανε

   Διαγραφή
  5. Απο κάποιον αγράμματο δεν περίμενα κάτι καλύτερο. Μάθετε πρώτα να γράφετε σωστά την Ελληνική (που τρομάρα σας έχετε ψευδώνυμο Ελλην) και ελάτε πάλι πίσω με τον κηδεμόνα σας.

   Διαγραφή
  6. Κύριε Έλλην διαβάστε να μάθετε .... αν και ως μέτοχος εσείς θα έπρεπε να τα γνωρίζετε, όχι εγώ ... αλλά τέλος πάντων.

   1) Δεν πρόκειται να ενοποιήσει καμιά εταιρεία η Τζιρακιάν. Την μόνη εταιρεία που θα μπορούσε να ενοποιήσει ήταν η EUROPA, την οποία την αποτιμούσε μέσω της μεθόδου της καθαρής θέσης λόγω του ότι είχε μικρό ποσοστό 12,3% .... όμως και αυτήν τη συμμετοχή την πούλησε στην EUROPA. Λεφτά δεν πήρε ... συμψήφισαν δάνεια που είχαν δοθεί απο την Europa στην μητρική.
   Μάλιστα απο αυτή την αγοραπωλησία βγάλαν και ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ κέρδος ... που ενίσχυσε λογιστικά τα ίδια κεφάλαια.
   Άρα να ενοποιήσουν άλλη εταιρεία ... ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟ.
   Μπορούν όμως να βάλουν άλλη εταιρεία μέσω της μητρικής Τζιρακιάν ... αλλά αυτό σημαίνει ΑΜΚ και dilution στους παλαιούς μετόχους. Σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι ενοποίηση.

   2) Να προσέξετε και αυτό. Η ΑΜΚ που γίνετε τώρα στα 32 ... οπότε θα προσαρμοστεί και η τιμή στο ταμπλό αναλόγως όταν μπουν οι νέες μετοχές ... δεν γίνεται με φρέσκο χρήμα, αλλά με λεφτά που είχαν μπει κατά το παρελθόν απο τον μπαμπά πριν αποβιώσει και τη μαμά ... οπότε οι κληρονόμοι ουσιαστικά αποκτούν ποσοστά με ΛΕΦΤΑ ΑΛΛΩΝ.

   Τέλος 320.000 αδέσποτα .... εύκολο να τα διαχειριστείς στα 0,2 ευρώ, εύκολο στο 1 ευρώ .... δυσκολεύει όμως στα 2 ευρώ.

   Διαγραφή
  7. Και σταματάτε όταν θέλετε κάτι να γράψετε για τον Τζιρακιάν ή τη χρεωκοπημένη Λαβιφάρμ να βάζετε και άλλη εταιρεία (παπουτσάνη - Περσέα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο) με σκοπό να δημιουργήσετε εντυπώσεις.

   Τόσο δύσκολο είναι να μιλάτε ΜΟΝΟ ΓΙΑ Τζιρακιάν ή ΜΟΝΟ για ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ? Όλα στ μιξεράκι τα βάζετε και τα αλέθετε???

   ΑΣΧΕΤΟ
   Κύριε Δρομέα μην ανησυχείτε .... χρόνια τώρα έχω συνηθίσει και όχι μόνο Ιντερνετικά. Στο τέλος όμως ο καθένας , όταν πρόκειται για χρηματαγορές, παίρνει ότι του αξίζει .... κοιτώντας την τσέπη του.

   Διαγραφή
  8. συμφωνω απολυτα μαζι σας κυριε τακη σε οσα λετε.η ελπιδα ειναι οτι μεχρι να μπουν οι νεες μετοχες οι οποιες ειναι μονον 254000 τεμαχια η να γινει το dilution ,το χαρτι πρεπει λογικα να τρεξει για να παρουν οι βασικοι μετοχοι τα λεφτα τους πισω.ετσι νομιζω εγω τουλαχιστον .οσο για το αν δυσκολευει να παει στα 2 ευρω εγω νομιζω οτι μπορει να παει οσο ψηλα θελει.δεν επιθυμω να σχολιαζουμε πλεον το συγκεκριμενο χαρτι κυριε τακη. ασε να το κρατω εγω που ειμαι αλογομουρης . υ.γ δρομεα μην ασχολησε με αμορφωτους αλογομουρηδες διοτι θα ακουσεις τα καλαντα ανοιξιατικα

   Διαγραφή
  9. Πολυ ασχημα τα αποτελεσματα της Τζιρακιαν ... μεγαλες οι ζημιες και δεν βλεπω πουθενα turn around story. Με ebitda 100 χιλιαρικα, αποθεματα στα ταρταρα και ταμειο μολις 299 χιλιαδες που να βρει το απαραιτητο κεφαλαιο κινησης για το 2018? Καλο ειναι οσοι εχουν λιγο μυαλο στην κεφαλα τους να μελετησουν λιγο τον Ισολογισμο το 17 ... αλλο παιγνιο, αλλο θεμελιωδη.

   Διαγραφή
  10. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  11. Όπως σας έχω γράψει πιστεύω ότι ο Τζιρακιάν θα ισορροπήσει στα 2,5 ευρώ

   Διαγραφή
 14. Ξεφορτώνουμαι της κολάτζες που μας πλασάρει ο μορφονιός(παπουτσάνης,περσέας, δρομέας) και αγοράζουμε τράπεζες για να γίνουμαι με λεφτά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ετοιμαστειτε να σας ζητησουν λεφτα ... αρκετα λεφτα.

   Διαγραφή
  2. Αν παρετε nick θα σας παω κοντρα.
   Μια τραπεζικη μετοχη εσεις και μια μετοχη οποια θελω εγω. Θα μου πειτε ποια ημερομηνια θα ληγει ο διαγωνισμος μας και ποια ημερα θα μετρησουμε ως εκκινηση και θα σας παω κοντρα να σας παρω και την τελευταια σωβρακα.

   Διαγραφή
  3. Επειδή θα κιοτέψετε ...

   Σήμερα 18/04/2018
   ΑΛΦΑ 2,05
   ΕΤΕ 0,307
   ΕΥΡΩΒ 0,95
   ΠΕΙΡ 3,17

   και κολλάντζα Περσέας 0,82

   Διαγραφή
  4. κυριε τακη για τις τραπεζες εχετε δικιο αλλα για να προβλεψει καποιος τον περσεα πρεπει να ειναι μεσα στο μυαλο του κυριακου.εαν εσεις ειστε μεσα στο μυαλο του δωστε τιμη??πολυ γελιο θα εχει εαν ο περσεας καταληξει στον σελοντα μετα απο υποτιμητικη κερδοσκοπια.ο περσεας δεν ειναι κολατζα αλλα ειναι ακριβος σε αυτα τα επιπεδα

   Διαγραφή
  5. Στη Σελόντα δεν μπορεί να καταλήξει ο Περσέας.

   Διαγραφή
  6. Ακριβός είναι ο Περσέας στα 0,82 και φτηνές είναι η Λαβιφάρμ και ο Τζιρακιάν όταν που έχουν ξεχάσει τι είναι το κέρδος και οι χρηματοροές τους είναι στα τάρταρα??

   Είναι φανερό ότι δεν έχετε ανοίξει ποτέ Ισολογισμό να μελετήσετε. Το έχω ήδη ψιλιαστεί απο την περίπτωση του Τζιρακιάν.
   Εν πάσει περιπτώσει ... εγώ θα σας αναλύσω τον Τζιρακιάν όπως σας υποσχέθηκα ... αλλά και εσείς αν θέλετε να τα πάμε καλά θα προσέξετε πως σερφάρετε στο Ιστολόγιο μου.

   Εδώ δεν είναι Capital να πετάει ο καθείς ότι του κατέβει στην κεφάλα του και να νομίζει ότι έχει γράψει εξυπνάδες.

   Διαγραφή
  7. εαν σας προσβαλα σας ζητω συγνωμη .δεν νομιζω οτι εβρισα καποιον. εαν θελετε να μην ξαναγαψω εχετε τον λογο μου οτι θα το κανω.

   Διαγραφή
  8. Όχι κύριε Έλλην να γράφετε ό,τι θέλετε ... αλλά μην μου σερφάρετε στο Ιστολόγιο μου ότι τάχα μου εγώ θέλω να ξεφορτώσω Παπουτσάνιδες και Περσέες για να φορτώσω ΑΔΜΗΕ στα 1,1 και τέτοια πράγματα.

   Εγώ είμαι Τάκαρος ... δεν έχω ανάγκη να φορτώσω ούτε να ξεφορτώσω τίποτα.

   Οπότε μείνετε στο Ιστολόγιο γράφτε ότι θέλετε ... αλλά σεβαστείτε τον κόπο μου και τις γνώσεις μου. Εδώ δεν είναι Capital ... αλλά όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, όταν έχουν κάτι να πουν

   Διαγραφή
  9. ο.κ κυριε τακη και παλι σας ζητω συγνωμη .λυπαμαι που πηρατε προσωπικα το θεμα διοτι δεν αναφερομουν μονον στα δικα σας σχολια για τον ΑΔΜΗΕ.βεβαια οι τιμες που διδονταν στην ενοτητα του ΑΔΜΗΕ οδηγουσαν κατα την γνωμη μου σε λανθασμενα συμπερασματα για αυτο ισως ημουν καπως υπερβολικος .η δουλεια σας οντος ειναι αξιολογη και γιαυτο ειμαι εδω για να σας διαβαζω αν και σας ανακαλυψα τυχαια και προσφατα.απο εκει και περα ειπα την αποψη μου για τον παπουτσανη και τον περσεα. απο τον περσεα μαλιστα βγηκα προσφατα για τον λογο που ανεφερα. δεν σας υποχρεωσα να κανετε καμια αναλυση για το τζιρακιαν, και εαν θελετε αφου το θεωρειτε σαπακι σας προτεινω να μην ανοιξετε καθολου θεματικη ενοτητα.εγω απλα ζητησα την γνωμη σας για δυο εταιριες λαβι και τζιρακιαν που σε αυτην την φαση ναι οντος ειναι σαπακια και υπαρχει τεραστιο ρισκο να χασει καποιος τα λεφτα του μιας και ειναι υπο επιτηρηση.πηρα την γνωμη σας και για τις δυο εταιρειες και σας ευχαριστω πολυ και παλι .ομως δεν ειπα επισης ποτε οτι εσεις ξεφορτωνετε παπουτσανη.αναφερομουν στην αγορα που λογω του ριβερ που επακολουθει πιστευω οτι θα ξεφωρτωσει και εαν θελει να αγορασει καποιος την μετοχη του παπουτσανη θα ηταν καλυτερα να το κανει μετα το ριβερ. δεν ξερω γιατι το πηρατε προσωπικα και μου ζητατε να δωσω τιμες λες και ειμαι ο καλχας παρολο που πηρα το ονομαστικο ρισκο και εκτεθηκα να δωσω ειδη μια τιμη . σε καθε περιπτωση σας υποσχομαι να ειμαι περισσοτερο προσεκτικος στο μελλον και να γραφω λιγοτερα σχολια.

   Διαγραφή
  10. Πάντως επειδή είμαι στη φάση που ψάχνω αλουμίνια για την οικοδομή οι εταιρείες Europa, Alumil, Εtem έχουν το καλύτερο όνομα. Βέβαια έχουν κακή χρηματοοικονομική θέση και η οικοδομή εξακολουθεί να βρίσκεται σε ύφεση.

   Διαγραφή
  11. Πρόσφατα έβαλα αλουμινια σε ανακαινιση στη Θεσσαλονικη κ. Hippy απο Βουλγαρία ήταν φυσικά

   Διαγραφή
  12. Κ. ΒΑΜΜΕΝΕ είμαστε περίπου της ίδιας φιλοσοφίας. Από την στιγμή δηλαδή που το κεφάλαιο μου δεν είναι άπειρο τα χρήματα που επενδύω σε μια εταιρεία τα στερώ από μια άλλη. Συνεπώς πρέπει να προσπαθήσω ο κλάδος της εταιρείας που τοποθετούμαι να έχει ενδιαφέρον, προοπτικές και όσο το δυνατόν μικρότερο ανταγωνισμό από εταιρείες φθηνού κόστους.

   Διαγραφή
  13. Ανώνυμος17 Απριλίου 2018 - 10:18 μ.μ.

   Ξεφορτώνουμαι της κολάτζες που μας πλασάρει ο μορφονιός(παπουτσάνης,περσέας, δρομέας) και αγοράζουμε τράπεζες για να γίνουμαι με λεφτά.
   --------------------------------------
   μπουχαχαχα
   Σας βλέπω να ζορίζεστε. Καλές οι πλάκες, αλλά με Τάκαρο δε τα βγάζετε πέρα.
   Θα είναι απο τις πιο εύκολες νίκες μου!!!

   Διαγραφή
  14. μπεεεεεεεεεεε γίδια ... μου γράφετε ως ανώνυμοι, λέτε χαζομάρες και έρχεστε μόνο και μόνο για να με πικάρετε, τάχα μου.
   ---------------------------------------------
   Τάκης Μορφονιός18 Απριλίου 2018 - 8:07 π.μ.

   Επειδή θα κιοτέψετε ...

   Σήμερα 18/04/2018
   ΑΛΦΑ 2,05 ---> 1,8 στις 26/5/2018
   ΕΤΕ 0,307 ---> 0,265 στις 26/5/2018
   ΕΥΡΩΒ 0,95 ---> 0,82 στις 26/5/2018
   ΠΕΙΡ 3,17 ---> 2,4 στις 26/5/2018 (η χειρότερη απο όλες μιλάμε για τη Folli follie των τραπεζών)

   και κολλάντζα Περσέας 0,82

   Διαγραφή
  15. μπεεεεε γιδια. Σας το ειπα ... θα ειναι απο τις ευκολοτερες νικες μου. Τολμησατε να ερθετε εδω μεσα και να με προκαλεσετε. Θα σας κονιορτοποιησω σε ολα τα χρηματιστηριακα επιπεδα ... ευκολακι καθως ειστε ασχετοι.

   Διαγραφή
  16. Οχι απλα σας ξεφτυλισα για αλλη μια φορα αλλα σας πηρα και την τελευταια σωβρακα ... τραβατε τωρα γιδια ασχετοι να αλλαξετε nicks και να μου ερθετε στο μελλον να σας ξαναφαπωσω με τα νεα ονοματα.

   μπεεεεεεέ γιδια ασχετοι ... θελετε να το παιξετε και γκουρουδες μπεεεεεε

   Διαγραφή
  17. Καλημέρα σας κύριε Τάκη.Αρκούμαι να πω:chapeau!
   Να είστε καλά.

   Διαγραφή
 15. Καλησπέρα σας! Η εταιρία έκανε το 2017 μια καλή χρονιά και το '18 μοιάζει κατάλληλο ώστε να προσθέσει + 10-15 % στα νούμερα της στο τέλος αυτής της χρήσης. Πέρα από την αύξηση αυτή των πωλήσεων βελτιώνεται και η ικανότητα της εταιρίας να τις μετατρέψει σε κέρδη.

  Χαρακτηριστικά η βελτίωση των ebitda ως ποσοστό των πωλήσεων ήταν το Β' εξάμηνο του 2017 στο 10,6% από το 8,2% του '16 .

  Σημαντικό ότι για τον δανεισμό των 9 εκατ. του 2017 πλήρωσε περίπου 5,6% επιτόκιο. Επομένως μια βελτίωση στο ή κοντά στο 4% στο άμεσο μέλλον θα βελτιώσει την τελική γραμμή κατά 100-140.000.

  Τα έξοδα δκσης έχουν περιθώριο βελτίωσης για αύξηση των καθαρών κερδών, αλλά αυτό δύσκολο να γίνει από το >60% των βασικών μετόχων. Το ίδιο περιθώριο βελτίωσης ισχύει για αμοιβές τρίτων και διάφορα έξοδα όπου μπορούν να προσθέσουν αρκετά στα τελικά καθαρά έσοδα.

  Ως γενικό σχόλιο, φέτος ενδιαφέρον χρονιά για ΠΑΠ γιατί από τη μέση του έτους και μετά μπορεί να επιχειρήσει μετοχική ενίσχυση και σίγουρα δεν θα είναι στα ή κοντά στα 0,35 των ιδίων, με ταβάνι όμως τα σημερινά 0,53 (κατά την ταπεινή μου άποψη)

  Στο καλύτερο δυνατό σενάριο με τα σημερινά δεδομένα να φτάσει φέτος τα 3 εκατ. ebitda.

  Τώρα που μπορεί να κάνει το RS? Συμφωνώ το πάνω δυσκολεύει, αλλά και το κάτω θα συναντήσει ενδιαφερόμενους αγοραστές. Σε κάθε περίπτωση το 0,35 (ιδία) αλλά και το 0,31 (ονομ. τιμή) είναι νούμερα που θα δυσκολευτεί να χάσει. Τουλάχιστον δεν θα τα χάσει από δικιά της υπαιτιότητα. Από πλευράς -τεχνικής- όντως το 0,40 μέχρι αρχές Μάϊου είναι πάνω σε γραμμή στήριξης και το 0,46 η αντίστοιχη αντίσταση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 3 εκατ EBITDA τα αποκλειω για φετος. Αν κανει τοσα ΕΒΙΤΔΑ τοτε θα εχει πωλησεις 30 εκατ και καθαρα κερδη πανω απο 1 εκατ.
   Για φετος κομματακι δυσκολο

   Διαγραφή
 16. Καλησπέρα θα γράψω και εγώ τις απόψεις μου πει παπ εάν μου επιτρέπετε, αρχικά όσον αφορά τις υψηλές απολαβές Γκατζαρου, Τασσοπουλου θεωρώ ότι η εξαγορά που έκαναν από Δαυίδ έγινε με δάνειο και λογικά επιθυμούν να το εξοφληθεί το γρηγορότερο δυνατό. Για την τιμή που θα γίνει το reverse spilt θα πόνταρα στο 0,50-0,52 άρα γύρω στο ευρώ μετά. Εκεί πολλοί μαρίδαιοί θα αποχωρήσουν και κάποιοι θεσμικοί με υπομονή και γνώση της εταιρίας και των προοπτικων της θα έχουν τη ευκαιρία να τοποθετηθούν λόγω αυξημένης εμπορευσιμοτητας. Η εταιρεία έχει αλλάξει επίπεδο τα προϊόντα της έχουν τοποθετηθεί σε καινούργιες αγορες και σημεία. Για τον φίλο hippy για αλουμίνια μονοeuropa επίσης πολύ καλά και τα pvc της kommerling που θα τα βρείτε επί της βουλιαγμένης στην εταιρία θερμοπλαστικη κατασκευαζονται στη καβαλα. Κύριε Τάκη και λοιποί φίλοι θα ήθελα μια άποψη για foodlink λόγω Κατσού-agrolink - συνεργασία με Παπαστράτος. Ευχαριστώ Αυγειας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν τη ξέρω τη foodlink ... κάντε μου και εσείς κανέναν ανάλογο σχολιασμό για foodlink μήπως και με ιντριγκάρετε να τη ψάξω. Έτσι σκέτα?? Δώστε μου κίνητρο κύριε Αυγεία!!!

   Διαγραφή
  2. Αρχικα ο λογος που μπηκε στο ρανταρ ηταν η συμμετοχη του κυριου Κατσου ,ο οποιος μολις πηρε το ρευστο στα χερια του απο την πωληση της εταιριας του ξεκινησε τοποθετησεις αρχικα σε LAMDA λογω ελληνικου και επειτα στην foodlink.
   θετικη εντυπωση αποκομισα επισης διαβαζωντας τα ονοματα των πελατων που συνεργαζεται η εταιρια προκειται για leaders στους τομεις που δραστηροποιουνται.
   Ωφελειται τα μεγιστα απο την μεγαλη επενδυση της παπαστρατος στην ελευσινα καθως η εταιρια foodink εχει αναλαβει την πωληση μεσω διαδικτυου του καινοτομου προιοντος iqos το οποιο θ παραγεται στο νεο εργοστασιο της παπαστρατος.
   ΤΟ Μanagement δειχνει ικανο ,αξιοπιστο ,σεβεται και ανταμοιβει τους εργαζομενους της εταιριας.Επενδυει στην αναβαθμιση του εξοπλισμου διαθετει απο τις πιο συχρονες εγκαταστασεις στον κλαδο της.
   OI βασικοι μετοχοι εβαλαν το χερι στην τσεπη οταν χρειαστηκε λογω Μαρινοπουλου,στηριξαν με αγορες μετοχων τις οποιες στην συνεχεια τις διεθεσαν δωρεαν στους εργαζομενους.
   ΜΕ το νεο εμπορευματικο κεντρο στο θριασιο θεωρω θα εχει ωφελη .
   Στα οικονομικα θα ηθελα σχολια απο μετρ του ειδους οπως ειστε εσεις ο κυριος Δρομεας,Ξενοφων,Παναγος και αλλοι εκλεκτοι.
   ΣΗΜΕΡΑ πιεστηκε λογω της εισαγωγης των νεων μετοχων απο την προσφατη αυξηση που εγινε στα 0,30 cents τιμη στο ταμπλο 0,48 .Ευχαριστω ΑΥΓΕΙΑΣ

   Διαγραφή
  3. Μαλλον Κυριε Τακαρε δεν σας εδωσα ουτε κινητρο ουτε σας ιντριγκαρα λιγακι ,παρολα αυτα στο ταμπλο δειχνει τα ξυπναει,σημερα επεσε σκουπισμα.Μου θυμιζει τον παπ οταν εκανα τις αγορες μου περιξ του 0,18.ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ τοτε ΚΑΡΑΚΑΟΥΛΑΚΗΣ τωρα δεν σκαπαζω πολλα απο θεμελιωδη για αυτο δινω μεγαλη προσοχη και βαση στα προσωπα που μανατζαρουν τις εταιριες .Παρολα αυτα παντα οι δικες σας αποψεις σας αλλα και των φιλων τις ομαδας ειναι παντα σεβαστες και χρησιμες .Τιμη στοχος τα 30 εκ κεφ σε 2-3 χρονια .Ευχαριστω ΑΥΓΕΙΑΣ

   Διαγραφή
  4. Πολλες ζημιες και στραβωνω. Θα την κοιταξω σε βαθος χρονου ...

   Διαγραφή
 17. Ευχαριστώ φίλε Αυγεία. Συμπτωματικά (καθ΄υπόδειξην του τεχνίτη) αυτήν την εταιρεία επέλεξα (σειρά 6000 και 6500)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παρακαλω Κυριε Ηλια ,οντως κανατε πολυ καλη επιλογη .Οι καλυτερες μετοχες που εχετε ειναι η ευγενεια και η σοφια που εισπρατουμε απο τα γραφομενα σας στην φιλοξενη γωνια του Κυριου Τακη , σας ευχομαι υγεια και καλα κερδη ΑΥΓΕΙΑΣ

   Διαγραφή
 18. Παντως αυτα δεν μου άρεσαν καθόλου...

  http://www.capital.gr/xrim-anakoinoseis/3287975/papoutsanis-polisi-150-000-metoxon-apo-k-georgio-gkatzaro

  http://www.capital.gr/xrim-anakoinoseis/3287977/papoutsanis-polisi-25-000-metoxon-apo-ka-mairi-iskalatian

  http://www.capital.gr/xrim-anakoinoseis/3288173/papoutsanis-polisi-150-000-metoxon-apo-ton-k-m-tasopoulo

  Ειδικά ο κ. Τασόπουλος πούλησε σχεδόν όλη του τη θέση που έιχε αγοράσει στο 0,1 στις 15/07/2016.

  thecoffeeroomboy

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα εβαζα στοιχημα οτι με την πρωτη ευκαιρια ... με μια καλουτσικη προταση εξαγορας απο καποιο ξενακι θα την εδιναν την εταιρια και θα εμεναν ως μανατζερς.

   Διαγραφή
  2. για χαζους τους εχεις φιλε την διοικηση του παπουτσανη .ξεφορτωσαν πριν το ριβερ και εαν θελουν ξαναγοραζουν μετα το ριβερ. αν δεις μετα το ριβερ και οι διοικουντες του παπουτσανη και δεν ξαναγοραζουν τιποτε, τοτε δεν πιστευουν στην εταιρια τους και κλαφτα χαραλαμπε για τον παπουτσανη .γενικα πιστευω οτι θα γινει χοντρο παιχνιδι με σκαπμανευασματα στην πλατη των μικρομετοχων μεχρι να ισοροπησει καπου η μετοχη μετα το ριβερ

   Διαγραφή
  3. Το θεμα κυριε Ελλανιε ειναι το εξης . Ποιος αποδιδει το χαρακτηρισμο. Αν δηλαδη χαρσκτηριζω καποιον χαζο και εγω οντως ειμαι εξυπνος τοτε ο χαρακτηρισμος ειναι σωστος. Αν ομως εγω ειμαι χαζος τοτε ο χαρακτηρισμος ειναι λαθος και ο χαζος δεν ειναι χαζος αλλα εξυπνος.

   Η αγορα λοιπον στο συνολο της απαρτιζεται απο χαζους ... αρα οτι λενε οι πολλοι πρεπει να κανεις το αντιθετο.

   Διαγραφή
  4. συμφωνω τακαρε οτι οντος εγω ειμαι ο χαζος .εαν ημουν εξυπνος τωρα θα ημουν πλουσιος.και σιγουρα στην αγορα οι περισσοτεροι ειναι οι χαζοι για αυτο χανουν χρημα και το κερδιζουν οι λιγοι εξυπνοι.απο τις πολλες χαζομαρες ομως που εχω κανει και απο την πολυ χασουρα που εχω στο χρηματηστηριο κατι ψυχουλακια γνωσεων μου εμειναν.οταν βλεπω λοιπον την διοικιση και τα στελεχοι μιας εταιρειας να πουλανε μετοχες πριν το ριβερ που θα γινει, τι θελετε εσεις να υποθεσω για την μετοχη της εταιρειας?? ο παπουτσανης εμενα δεν με πειθει για την τιμη που εχει.αλλα ωφειλω να αναφερω απο το φιλοξενο βημα σας αυτα που εγω επαθα σε αναλογες περιπτωσεις μπας και καποιος επωφεληθει.το ιδιο εκανα και με την φολι .θελω επισης να σας προκαλεσω το ενδιαφερων και να κανουμε μια επικοδομητικη κουβεντα οπως καναμε και με τον περσεα που τελικα συμφωνησα μαζι σας και αγορασα και εγω μετοχες με την ρευστοτητα που ειχα.πειστε με λοιπον με επιχειρηματα οπως κανατε και με τον περσεα, γιατι αξιζει να αγορασει καποιος παπουτσανη. ειλικρινα σας λεω με ενδιαφερει.πιστευω οτι πρεπει να υπαρχουν γενικα αντιρησεις και εσεις εαν εχετε χρονο και οποτε μπορειτε να απαντατε.ολοι εδω σας αναγνωριζουμε για αυτο και θελουμε την αποψη σας. σας ζητω συγνωμη αν ο τροπος που ζητω κατι, γραφω τις αντιρησεις μου και εκφραζομαι γενικα ειναι καπως ομος. ομως ειλικρινα δεν εχω προθεση να προσβαλω ουτε εσας ουτε κανεναν αλλο.θεωρω απλως οτι η αληθεια πρεπει να λεγετε σκετα νετα .

   Διαγραφή
  5. Κυριε Ελλανιε ειμαι ξεκαθαρος .. στο ευρος 0.4 με 0.45 δεν αγοραζω ουτε ενα σαπουνακι. Τα επιπεδα αυτα ειναι απαιτητικα. Αν τα αποτελεσματα του 18 βελτιωθουν και αλλο το ξανασυζηταμε.
   Αν ειχαμε γνωριστει το καλοκαιρι του 17 σιγουρα θα σας ειχα πεισει να παρετε μεταξυ 0.22 με 0.25.

   Απλως αυτο που εγω λεω ειναι οτι τωρα που η εταιρια δειχνει να αλλαζει σελιδα και αρχιζει να φτιαχνει καλο ονομα ο ΠΑΠ και στη χρηματαγορα δεν ειναι προς το συμφερον να τα χαλασουν ολα οι μεγαλομετοχοι με παιχνιδακια στο χαρτι.
   Αν το κανουν κατι τετοιο τοτε ειναι σιγουρα ΒΛΑΚΕΣ με περικεφαλαια.

   Διαγραφή
  6. O.K κυριε τακη .γραψατε ομως και αυτο.<> εαν ξερετε κατι παρακαλω ενημερωστε μας.σε καθε περιπτωση περιμενω και εγω να δω τις εταιριες που θα παρουσιασετε προσεχως

   Διαγραφή
 19. Στρατηγική συνεργασία Παπουτσάνης-Windmill για τη διάθεση των προϊόντων OLIVIA στις Η.Π.Α !!!!!!!Bλεπω σε λιγο να κανει τρελα νουμερα η κάνω λάθος ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ LEFTERIS 10 Όταν οι μέτοχοι που είναι και μέλη του ΔΣ με τις αμοιβές που λαμβάνουν εξαφανίζουν τα κέρδη της πολύπαθης εισηγμένης
   Ουδείς μπορεί να αρνηθεί ότι η εταιρία μετά από πολλά χρόνια περιπετειών και ζημιών εμφανίζεται να έχει εισέλθει σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης.Ο λόγος για την Παπουτσάνης όπου οι αμοιβές ΔΣ και διευθυντικών στελεχών διαμορφώθηκε για το 2017 στα επίπεδα του 5% επί του κύκλου εργασιών της εταιρίας ή 1,01 εκ ευρώ.Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιθώριο καθαρού κέρδους της Παπουτσάνης ήταν μόλις 2% τη φετινή χρονιά ενώ το περιθώριο μεικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 28,1%Το εντυπωσιακό είναι ότι τα δύο τελευταία χρόνια οι διοικούντες ορισμένοι εκ των οποίων είναι και οι βασικοί μέτοχοι έλαβαν πάσης φύσεως αμοιβές ξεπέρασαν τα 2 εκ ευρώ ενώ ο τζίρος ήταν αθροιστικά λίγο πάνω από τα 38 εκ ευρώ και το κέρδος αθροιστικά 370 χιλιάδες ευρώ περίπου.
   Επισημαίνεται ότι η εκτόξευση των αμοιβών των διοικούντων ξεκίνησε το 2016 όπου αμοιβές ΔΣ και διευθυντικών στελεχών «απογειώθηκαν» στα 1,013 εκ Ευρώ από 411 χιλιάδες Ευρώ στην προηγούμενη χρήση και παρέμειναν στα ίδια επίπεδα και το 2017.Επισημαίνεται ότι με βάση τα περυσινά στοιχεία οι μηνιαίες απολαβές των κ.κ. Γεωργίου Γκάτζαρου και Μενέλου Τασόπουλου βασικών μετόχων με 62% της εταιρίας είναι 15.534 μεικτά. Θεωρητικά και οι δύο λαμβάνουν 435 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Όμως από τη Γενική Συνέλευση του περασμένου Σεπτεμβρίου προκύπτει ότι στο οκτάμηνο του 2017 κ. Γκάτζαρος είχε λάβει τέσσερις φορές έκτακτη αμοιβή συνολικού ύψους 74.433,76 ευρώ και ο Τασόπουλος 109.462,81.
   Δηλαδή μόνο από τα γνωστά μέχρι στιγμής οι δύο μέτοχοι έχουν λάβει περί τα 620.000 ευρώ. Τυχόν άλλες έκτακτες αμοιβές πιθανώς θα τις μάθουμε στην φετινή ετήσια τακτική συνέλευση κατά το Σεπτέμβρη.META ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΩ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΟ ΡΙΒΕΡ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΟΔΟΥ

   Διαγραφή
 20. Χαιρετώ την ομήγυρη και πρώτα απ όλους τον Τακαρο!Είμαι μαζί του από το 0.22 στα καραβάκια και στα μάρμαρα 1.10!!Respect στο δάσκαλο όχι μόνο για τις επιτυχίες του αλλά και για το ήθος του!Θα ήθελα την γνώμη του για τον όμιλο Περιστερη και ειδικά για Τέρνα Ενεργειακή!ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Την πιστευω την εταιρια ... τη τιμη εισαγωγης θα την πιασει ... θελει ομως υπομονη να ωριμασουν τα projects και να ολοκληρωθουν

   Διαγραφή
 21. Ευχαριστω θερμά σερ ΤΑΚΑΡΕ για την αμεσότητα και ότι έχω καλή θέση από περσυ στα 3.70.Όσο για υπομονή να φάνε κι κότες!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Πολλή ησυχία ... καλό αυτό. Φύγαν οι τρειντεράδες της συμφοράς.
  Αναμενόμενη η κίνηση του χαρτιού .... εστιάζουμε πλέον στα 6μηνιαία αποτελέσματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όπως βλέπετε κύριε Ελλάνιε ... μια χαρά κάθεται το χαρτάκι. Ήσυχο και μοιραίο. Τίποτα απο αυτά που φανταζόσασταν δεν έγινε. Τώρα μένει σε βααααααααάθος χρόνου να κάνει την πορεία του προς τα 3 ευρώ ..... και κάπου εκεί, όοοοοοταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, η εταιρία να αλλάξει χέρια. Έτσι το κόβω το πράμα ....
   Όμως μεεεεεεεεεεεεεεεέχρι τότε μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού θα είναι αυτοί οι μέτοχοι που δεν θα κουνηθούν απο το χαρτί. Οι υπόλοιποι θα τρέχουν απο εδώ και απο εκεί γιατί έτσι νομίζουν ότι είναι καλύτερα και πως βγάζουν περισσότερα .... τρειντεράδες της συμφοράς κύριε Ελλάνιε, δεν κάθονται ήσυχοι πουθενά γιατί είναι παικταράδες!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  2. "All of humanity’s problems stem from man’s inability to sit quietly in a room alone" Pascal

   Για την αντιγραφή Γρηγόρης

   Διαγραφή
  3. Μαλιστα κυριε Τακη.Με ξεγελασαν οι πωλησεις μετοχων που εκαναν τα μεγαλα κεφαλια της εταιρειας και νομιζα οτι το χαρτι θα κανει ενα πισωγυρισμα για να ξαναφορτωσουν αυτα που εδωσαν .ομολογω πως επεσα εξω. Οταν ομως λετε σε βαθος χρονου ενοειτε περαν της τριετιας φανταζομαι?? Οταν λετε οτι η εταιρεια θα εξαγοραστει το λετε εχοντας καποια πληροφορια η απλα ειναι η γνωμη σας ,και εαν ειναι τι σας κανει να το πιστευετε αυτο??Τωρα για να παει στα 3 ευρω νομιζω πρεπει τα κερδοι τουλαχιστον να τριπλασιαστουν .

   Διαγραφή
 23. Παπουτσάνης 6 μηνο

  http://athexgroup.gr/documents/10180/43442/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9D%CE%97%CE%A3%20%CE%91.%CE%92.%CE%95.%CE%95.++%282018%2C%CE%95%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%B1%2C-%29.pdf/24d500bb-9cde-47dd-a769-78e8d270df1c?version=1.0

  Πάρα πολύ καλός και ανεβαίνουμε.
  Επίσης διαφωνώ στο κομμάτι των αμοιβών της διοίκησης. Καλά κάνουν και τα παίρνουν .... όσοι διαφωνούν ή να μην αγοράσουν ποτέ τους μετοχές ή να πάνε στις συνελεύσεις και να φωνάζουν για τις παχυλές αμοιβές Γκάτζαρου και Τασσόπουλου.
  Αν πηγαίνουν καλά την εταιρεία και τη μετοχή ας πάρουν όσα γουστάρουν, μέχρι ενός λογικού πλαισίου και ακόμη είμαστε στα λογικά πλαίσια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με αυξημένες πωλήσεις κατά 20% περιμένουμε για το έτος πωλήσεις κοντά στα 25 εκατ. ευρώ ... με τα EBITDA αυξημένα κατά 30% και να κινηθούν μεταξύ 2,8 με 2,9 εκατ. ευρώ.
   Αποσβέσεις + χρηματοοικονομικά έξοδα = 1,7 με 1,9 αναμένουμε στη χρήση προ φόρων κέρδη γύρω στο 1 εκατ ευρώ

   Διαγραφή
  2. θέλει δουλειά ακόμα κ.Τάκη για να δικαιολογήσει την σημερινή τιμή του .Σας βλέπω να σχολιάζετε αρκετά καλό σημάδι για το μαγαζί .

   Διαγραφή
  3. Κύριε Βαμμένε οι τύποι Γκατζαρος και Τασσοπουλος ξέρουν απο χρηματαγορές ... δεν πρόκειται ποτέ να σας αφήσουν να δείτε χαμηλά P/E και μετά να μπείτε. Αυτά ξεχάστε τα για το συγκεκριμένο χαρτί.

   Διαγραφή
 24. Νομίζω κύριε Τάκη ότι με τα αποτελέσματα εξαμήνου τα 0.80 δεν είναι ασχημη τιμή. Χτίζω θεσούλα και σας ευχαριστώ που μου ανοίξατε τα μάτια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Άρη η θεσούλα έπρεπε να είχε ανοιχτεί στα 0,2 με 0,26 προ reverse δηλαδή στα 0,4 με 0,5 μετά reverse. Τώρα συντήρηση!!

   Διαγραφή
  2. Δεν υπήρχε διαθέσιμη ρευστότητα τότε Κύριε Τάκη. Όπως και να έχει εγώ σας ευχαριστώ .

   Διαγραφή
  3. Παρά το σεβασμό κ. Τάκη μου θα διαφωνήσω. Αν ένα χαρτί έχει χ λόγους για άνοδο (κυρίως καλά θεμελιώδη) όλες οι τιμές εισόδου είναι νομίζω καλές. Χθες κατά τις τελευταίες 2 ώρες συναλλαγών πουλούσαν 8156 κομμάτια στο 0,80...Ρευστότητα στο χαρτοφυλάκιο υπήρχε, εκτίμηση στο γκουρού ομοίως ψώνισα τα μισά στην δημοπρασία στις 5.00...τι δηλαδή, όλοι αντάμα κι ο ψωριάρης χώρια? Στην τελική ομάδα είμαστε.

   Διαγραφή
  4. Καλά εννοείται ότι όλες οι τιμές εισόδου ΔΕΝ είναι καλές....Δεν χρειάζεται καν ανάλυση αυτό, τόσο αυτονόητη είναι η ανωτέρω φράση...
   Για οποιαδήποτε εταιρεία, όσο εκπληκτική και αν είναι, όσο άψογα θεμελιώδη και αν έχει, όσο καλό management και να έχει, σε όποιο περιβάλλον και αν επιχειρεί, όσες προοπτικές ανάπτυξης και να έχει προφανώς και δεν σημαίνει ότι όλες οι τιμές εισόδου είναι καλές...
   Δεν μιλάω, προφανώς, ειδικά για τον ΠΑΠ και τα 0.8 (προσωπικά έχω θέση στο χαρτί με ΜΤΚ στα 0.2636 προ reverse) αλλά γενικά...Δεν θα απέκλεια καθόλου στο μέλλον να ξαναγοράσω κι άλλα στα 0.8 ή και υψηλότερα, αλλά σίγουρα όχι σε οποιαδήποτε τιμή!
   Θα δούμε πως πάει, θα κρίνουμε με την ησυχία μας και αν μας αρέσει η εξέλιξη της εταιρείας (και ΟΧΙ της μετοχής) και μας κάνουν οι προσφερόμενες τιμές ξαναγοράζουμε...

   Γρηγόρης

   Διαγραφή
  5. "Αν ένα χαρτί έχει χ λόγους για άνοδο (κυρίως καλά θεμελιώδη)....όλες οι τιμές εισόδου είναι νομίζω καλές"

   Καλό είναι να διαβάζουμε προσεκτικά πριν αμολήσουμε την (βαρυσήμαντη) παρόλα μας κ. Γρηγόρη...αλλιώς εκτίθεστε, αδικείτε τον εαυτό σας και όχι τον συνομιλητή σας. "Μελετάτε τας γραφάς" όπως λέει και το ευαγγέλιο...

   Διαγραφή
  6. Οι τιμές πάντα παίζουν ρόλο κύριε hippy .... εγώ δεν μπορώ να αγοράσω σε νούμερα που είναι απαιτητικά ακόμη και αν πρόκειται για μετοχή που μελλοντικά την πιστεύω. Ας μου έδειχναν οι διοικούντες (ακόμη και με απαιτητικά νούμερα) ότι την θέλουν ψηλότερα απο το 0,8 και θα ακολουθούσα ... τώρα όμως όχι.

   Διαγραφή
  7. Κύριε Τάκη απαντώ με ειλικρίνεια

   Η Αφορμή για την (καθυστερημένη ??) είσοδο στην εταιρεία ήσαν οι δικές σας επισημάνσεις για τα θεμελιώδη της καθώς και η εκτίμηση φίλου του οποίου το επενδυτικό ένστικτο εμπιστεύομαι.

   ΤΑ Αίτια όμως ήσαν 1) η σταθερή μου προτίμηση σε εταιρείες που αγαπούν και στηρίζουν οι βασικοί μέτοχοι (ΤΕΝΕΡΓΑ, ΓΡΙΒ, ΟΤΟΕΛ, ΑΡΑΙΓ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ κλπ) 2) το καλό managment 3) η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς της απ΄τις άλλες εταιρείες που βυθίστηκαν μετά το reverse split (αναγνωρίζω βέβαια ότι σε αυτό βοήθησε η μικρή εμπορευσιμότητα).

   Κατά τα λοιπά για την τιμή εισόδου σε μια μετοχή έχω άλλη άποψη από εσάς και δεν προτίθεμαι να την αλλάξω. Παλιός γάιδαρος-καινούργια περπατησιά δύσκολο να γίνει. Το έχω ξαναγράψει στο μπλογκ.

   Έχω πέντε μετοχές στο χαρτοφυλάκιο που η μια πάει καταπληκτικά (πχ ΙΚΤΙΝ), η δεύτερη καλά (πχ ΤΕΝΕΡΓ), οι άλλες δυο καλούτσικα (πχ ΑΣΚΟ, ΟΤΕ) και στην 5η χάνω (πχ ΕΛΛΑΚΤ, τράπεζες). Τι κάνω? Πουλάω κατά το δυνατόν έγκαιρα (στο -10% max) την ζημιογόνα και με το ρευστό αγοράζω κάποια απ΄τις δυο πρώτες. Γιατί εάν περιμένω και χάσει το 50% της αξίας της τότε απαιτείται άνοδος 100% για να βγω στεγνός.

   (πάντως δεν πήρα δα και καμμιά μεγάλη θέση ώστε να αξίζει συζήτησης...μόλις το 0,5% του χαρτοφυλακίου)

   Διαγραφή
  8. Μα κύριε hippy αν θυμάμαι καλά είχατε μπει στον σαπούνια πέρσι τέτοια περίοδο αρκετά χαμηλά ... έτσι νομίζω ότι είχατε γράψει.
   Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτά τα μικρά χαρτιά δεν είναι για μπες βγες ... μπαίνεις και κάαααθεσαι ή δεν γουστάρεις και βγαίνεις και δεν ξαναμπαίνεις εκτός αν κάνουν κανένα πολύ γερό κάτω .... διαφορετικά εγκυμονεί ο κίνδυνος του stop loss για όσους το χρησιμοποιούν και άντε να βγεις απο τέτοια χαρτιά .... αυτά ήθελα να επισημάνω περισσότερο για άλλους αναγνώστες και όχι τόσο για εσας.

   Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα επίπεδα θα τα παίζει για τουλάχιστον 6 μήνες μ 1 έτος ....

   Διαγραφή
  9. Για πιό λόγο κάπιοι μεγαλομέτοχοι θέλουν να κρατούν της μετοχές τους σε χαμηλά επίπεδα και δεν της αφήνουν να ανέβουν?

   Διαγραφή
  10. Σωστά θυμάστε...μπήκα-χάρη σ΄εσάς-στα 0,20 παλαιάς κοπής που λέει κι ο ταλαντούχος φίλος μας κ. Lorac και βγήκα (νωρίς) στα 0,25 με μικρό-όπως αποδείχθηκε-κέρδος 25% έχοντας όμως μια ευχάριστη ανάμνηση. Να ένας επιπλέον λόγος που είπα να ξαναδοκιμάσω.

   Ως προς το χρόνο παραμονής στα παρόντα επίπεδα πιθανολογώ πως-ακόμα μια φορά-θα έχετε επιτυχημένη πρόβλεψη. Προσθέτω απλά ότι επειδή σε 5 μήνες έχουμε January effect, σε 7 ετήσια αποτελέσματα και σε 8 πιθανή εξαγγελία εθνικών εκλογών ελπίζω στην συντομότερη απ΄τις χρονικές επιλογές που δώσατε.

   Διαγραφή
 25. Kseroume pote o PAP tha dosei tin epistrofh kefalaiou 0,01 poy exoun proanaggeilei edo k polu kairo ? euxaristo ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Προς κύριο hippy θα διαφωνήσω στο για όλες τις τιμές παράδειγμα άλλο reds 0,80 και άλλο 1,40 και πόσα κομμάτια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "Οι γνώμες είναι σαν τις μύτες...καθένας έχει κι από μία" θα λέγαμε παραφράζοντας την γνωστή ατάκα του επιθεωρητή Κάλαχαν.

   Κάν΄τε όμως μια προσπάθεια να καταλάβετε...δεν γενικεύουμε, δεν μιλάμε θεωρητικά, μιλάμε πρακτικά. Εάν ΣΗΜΕΡΑ πιθανολογείτε ότι η μετοχή μιας εταιρείας έχει στόχο 50% πάνω σε time frame πχ ενός έτους εσείς δεν θα την αγοράσετε επειδή πέρσι κόστιζε μισά λεφτά αλλά εσείς ΔΕΝ την προσέξατε??? Εάν δικαιωθεί η νέα σας άποψη και η μετοχή κινηθεί όντως ανοδικά ποιον έχετε τιμωρείσει με αυτην την συμπεριφορά?

   Με την δική σας λογική ΚΑΜΙΑ ελπιδοφόρα μικρή δεν είναι για αγορά διότι στο σύνολο τους έχουν ήδη αυξήσει την κεφαλαιοποίηση.

   (πέραν των θεμελιωδών κάτι που μου έκανε κλικ στον ΠΑΠ είναι ότι μετα το rs δεν έκανε την συνηθισμένη κίνηση-πτώση-αλλά κινήθηκε αντίθετα στο κύμα)

   Διαγραφή
 27. Τακαρε κάνατε αυτές τις ημέρες κάποιο μπάσιμο για γρήγορο trading στην (λαν)ετε ,οπως είχατε κάνει στο πρόσφατο παρελθόν .spy eye

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είμαι αρκετά μεγάλος πλέον για trading ... φρυγανίτσες, τσαγάκι και χρατσα χρούτσα μασουλάμε σιγά σιγά ...

   Διαγραφή
  2. Αυτό το κουσούρι δεν κόβεται κ Τάκη
   χα χα απλώς δεν τα γράφετε εδώ μέσα......
   spy eye

   Διαγραφή
 28. πάντως σας βγάζω το καπέλο.οταν είχατε πεί (προτού γίνει) ότι η ετε πρέπει να ξεφορτωθεί επειγόντως την τουρκική.Ε ναι αυτός είναι γκουρού
  spy eye

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν έπρεπε ποτέ να πάρει τη Finans η ΕΤΕ.

   Διαγραφή
  2. Ήταν τα χρόνια που το συγκοινωνούντο δοχείο είχε ροή από τα αριστερά προς τα δεξιά. Πάντως καλό μνημονικό ο ανώνυμος Και εγώ διάβαζα πρόσφατα εκείνα τα σχόλια για το PE της αλφα και τις 2-3 προϋποθέσεις.

   Διαγραφή
 29. Παπουτσάνης: Στις 6 Σεπτεμβρίου η ΓΣ για stock option plan.Δηλαδη δεν φτανει που ο κυρ μενελαος τρωει τα πενιχρα κερδοι της εταιρειας ειπρατοντας τους τεραστιους μισθους του τωρα θελει να μοιρασει και μετοχες σε προνομιακη τιμη --ποιος ξερει ποσες αραγε---στο προσωπικο. Ελα ρε μεγαλε ποιος εισαι ο μπιλ ο τρομερος??? Σαπουνια ρε πουλας και αυτα με το ζορι, με μηδανινο ποσοστο κερδους και τεραστιο ανταγωνισμο.Κατα τα αλλα το ποπολλον περιμενει στο βιλαπαγκο ανοδο.χαχαχαχα,Ετσι εξηγηται ΣΕΡ ΤΑΚΗ γιατι δεν εφαγε βουτια το χαρτι μετα το ριβερ.Το κραταει ο κυρ μενελαος για να δωσει το στοκ των μρτοχων στην ωραια ελενη, η οποια πως και πως περιμενει να πουλησει τις μετοχες απο το στοκ στο ποπολον του βιλαπαγκο .Οταν θα πουλησει η ελενιτσα το στοκ της να δειτε βουτια που θα φαει το χαρτι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Ελλάνιε βουτιές βλέπετε εκεί που δεν υπάρχουν ... τα 250.000 εχθές τα είδατε που τα αλλάξανε χέρια. Το ταμπλό και ο τρόπος που κινούνται άλλα δείχνουν .... νομίζω ότι θα διαψευστείτε πάλι.

   Η εταιρία χάρη στον Μενέλαο τον τρομερό υπάρχει και γύρισε απο την κόλαση ... όσα το πάνε καλά το γράμμα εμείς μούγκα ... για τα stock στους υπαλλήλους θα συμφωνήσω. Αλλά να δούμε τους όρους ... αν θέλουν stock σε ευνοϊκή τιμή (τη συζητάμε και αυτή) ΝΑΙ να πάρουν αλλά με χρονικό περιορισμό στην πώληση ... ας πούμε 3 χρόνια. Τότε ούτε εκεί θα έχω πρόβλημα.

   Διαγραφή
  2. Αλλά για να δω στις 6 του Σεπτέμβρη όλοι όσοι γκρινιάζουν στα Ιντερνετ θα είναι στη ΓΣ να τα πούνε και απο κοντά ή τσάμπα μάγκες κλασσικοί Ελληναράδες του καναπέ και της αμπελοφιλοσοφίας???

   Διαγραφή
 30. Παπ εξαιρετικός.Ειδικά στις ΗΠΑ.
  Πήρα το κεφάλαιο μου πίσω εδώ και καιρό και έχω αφήσει μέσα τα κέρδη.
  Μετά το σπλι περίμενα κάποια καλή πτώση αλλά προς έκπληξη μου κρατιέται σε ενα μικρό επίπεδο τιμών{0.75-0.9}
  Δεν περίμενα κατάρρευση αλλά περίμενα μεγαλύτερο επίπεδο διόρθωσης.
  Πραγματικά η εταιρία έχει εξαιρετικές προοπτικές και την πιστεύω.
  Σταδιακά θα βελτιώσει πολύ την εικόνα της{τις πωλήσεις της και τα κέρδη} και στο εσωτερικό.
  Απλά υπομονή.[να ξανα τοποθετήσω το κεφάλαιο μου]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Tι κανουμε αγοραζουμε κυριε τακη στο 0,80 ???? H ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ??? ΠΑΝΤΟΣ ΤΟ 0,80 ΚΡΑΤΆΕΙ !!! ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΎΡΑΥΛΟΣ ????? Ευχαριστώ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Εγώ απλά να εκφράσω τον μέγιστο θαυμασμό μου στην διοίκηση του Παπουτσάνη που για ακόμα μια φορά τα τελευταία χρόνια στηρίζει τα Παιδικά Χωρία SOS που τόσο το έχουν ανάγκη και που δεν "ακούγονται" όπως το Χαμόγελο του Παιδιού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. εκανε και η μυγα κολο και θελει να δωσει και στοκ στην ονομαστικη αξια.η ιστορια εχει δειξει οτι συνηθως αυτοι που παιρνουν το στο το πωλουν αν η μετοχη ειναι πανω απο την τιμη του στοκ.μετα το ξεφωρτωμα του στοκ συνηθως η τιμη πεφτει και κατω απο την που δωθηκε το στοκ.η τιμη που θα δωθει το στοκ ειναι 0.61 λεπτα .αρα φανταστητε ποσο κατω θα ριξει το χαρτι ο κυρ μενελαος για να το ξαναμαζεψει.ΑΣΧΕΤΟ .ΓΙΑΤΡΕ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΟΥΛΗΣΤΕ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΕΡΣΕΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΗΛΙΘΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στους καλούς καιρούς βέβαια όταν ο μεγαλομέτοχος είχε στόχους και πίστευε στην δυναμική της εταιρείας του γινόντουσαν και άλλα κόλπα. Αναφέρομαι στον μακαρίτη ξιφομάχο ΒΓΕΝΟ που το 2006 έδωσε stock options της ΜΑΡΦΙΝ ΒΑΝΚ στα 11 όταν το χαρτί στο ταμπλό έγραφε 7,5 (κι έφτασε 48 στο peak). Άλλες, ανέμελες εποχές...(προ ΜΙΓ)

   Διαγραφή
  2. κυριε Ελλανιε .. σε ολα οσα διαφωνουσατε με τον τακαρο θα δικαιωθω. Ειδικα στον σαπουνια θα σας παρω οχι μονο τη σωβρακα αλλα και το σκαλπ!!!

   Διαγραφή
  3. Κε Τάκη είναι η 2η μτχ που παρακολουθώ εξαιτίας σας, την πρώτη την γνωρίζετε (εκεί είχα θέση και πριν, χωρίς να παραγνωρίζω ότι με βοηθήσατε τα μέγιστα στην κατανόηση του χαρτιού και της κατάστασης γενικότερα)και βλέπω πολλά καλά στοιχεία τα οποία βέβαια έχετε προ καιρού επισημάνει. Αν διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα για αρκετό χρονικό διάστημα θα την τιμήσω δεόντως
   Λάρις
   Συγχαρητήρια και πάλι για τις επιλογές σας και

   Διαγραφή
  4. Κυριε Τακη ειχα πει να μην ξαναγραψω αλλα με προκαλεις.ξεχνας φαινετε οτι ειχες δηλωσει για τον παπουτσανη προ ριβερ στο 0.45 δηλαδη σε σημερινες τιμες 0.90 οτι σε αυτη την τιμη δεν θα αγοραζες ουτε σαπουνακι ,και συστηνες συντηρηση .δεν ξερω λοιπον τι θα κανει ο παπουτσανης αλλα εσυ ουτε τιμη στοχο ειχες δωσει για την εταιρια ουτε και χρονικο οριζοντα.ομως ειχες δωσει ομως τιμη στοχου 6 ΕΥΡΩ για την θεια την ΔΕΗ και με χρονικο οριζοντα νομιζω τελους του 2018 .Σε αυτη σου την προβλεψη ΣΕΡ επεσες εντελως ΟΞΩ και οσοι σε ακουσαν ψαχνουν ακομη οχι τα βρακια τους αλλα τον πατο τους,συγνωμη τον πατο της θειας της δεη ηθελα να πω.Τελος παρολες τις νυξεις που σου εγιναν απο τους φουκαραδες που σε ακουσαν ακομα δεν εχεις αξιωθει να τους απαντησεις και να εκφερεις οχι μια συμβουλη αλλα ουτε μια συγνωμη προς ολους αυτους που εχασαν οριστικα τα λεφτα τους .διοτι η θεια δεη δεν προκειτε να δει το 6ευρω ποτε των ποτων .Λυπαμαι που δεν θα μπορω να σας απαντω το μελλον αλλα πρεπει σαν μεγας γκουρου να παραδεχτητε καποια στιγμη και την αστοχια σας .

   Διαγραφή
  5. κυριε Ελλανιε ξερω πολυ καλα τι γραφω , τι λεω και πως το λεω ... λυπαμαι αλλα ειστε πανασχετος και γραφικος. Τραβατε τωρα στον Τζιρακιαν σας και καντε επιτελους μουγκα στην στρουγκα ολοι εσεις οι πεφωτισμενοι γκουρουδες της συμφορας ...

   Διαγραφή
  6. Καλημέρα και καλό μήνα κε Τάκη.

   Διαγραφή
  7. γεια σας κυριε Βασιλη. Οπως βλεπετε τα τρολια μυαλο δε βαζουν με τιποτα ....

   Διαγραφή
  8. Πάει η ρήτρα εμπιστευτικότητας.Τώρα όπου να 'ναι θα γίνει και η καταγγελία της σύμβαση

   Διαγραφή
 34. Συνέχιση του ρυθμού ανάπτυξης στις πωλήσεις της, με παράλληλη διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA προέβλεψε για το 2019 η εταιρεία Παπουτσάνης, στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΧΑ για τις εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης.
  Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εισηγμένης Μενέλαο Τασόπουλο, για φέτος αναμένεται αύξηση πωλήσεων γύρω στο 20%, ενώ αντίστοιχο -μεταξύ του +15% και του +20%- είναι και το προβλεπόμενο ποσοστό ανόδου για το επόμενο έτος.

  Επίσης, την επόμενη χρονιά αναμένεται και η διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA, καθώς μεταξύ άλλων:
  α) Θα φανούν τα αποτελέσματα από επενδύσεις που έγιναν και είχαν ως στόχο τον περιορισμό του κόστους.
  β) Μεγάλο ποσοστό των λαδιών (πρώτη ύλη για σαπούνια) που θα χρησιμοποιηθεί το 2019 έχει ήδη κλειστεί σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
  Παράλληλα, ο κ. Τασόπουλος αναφέρθηκε σε σχέδια επέκτασης της εταιρείας σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται, αναφέροντας ενδεικτικά, μεταξύ άλλων:

  Η Νο1 εταιρεία παραγωγής σαπουνιών στην Ευρώπη υπέβαλε αίτηση πτώχευσης και έχουν ξεκινήσει συζητήσεις της Παπουτσάνης με κάποιους πελάτες της, για τυχόν μεταφορά της παραγωγής τους στην Ελλάδα. Τυχόν ανάληψη τέτοιων εργασιών δεν έχει συνεκτιμηθεί στην προαναφερθείσα πρόβλεψη αύξησης των πωλήσεων.

  Λανσαρίστηκε η σειρά προϊόντων της εταιρείας για την περιποίηση μαλλιών. Η διοίκηση είναι ευχαριστημένη από τα μέχρι τώρα δείγματα, είναι αισιόδοξη για το συγκεκριμένο εγχείρημα και αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει η παραγωγή και έως το τέλος του έτους τα προϊόντα να είναι τοποθετημένα στα περισσότερα super markets.
  Κατά τα αμέσως επόμενα χρόνια, δεν είναι προγραμματισμένη μέχρι τώρα η υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων, καθώς οι σημερινές εγκαταστάσεις μπορούν να «σηκώσουν» πολύ υψηλότερα επίπεδα πωλήσεων.
  Μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης υπάρχουν στα προϊόντα σαπωνόμαζας.
  Γίνεται προσπάθεια έτσι ώστε η αύξηση των πωλήσεων να γίνει με όσο το δυνατόν μικρότερη άνοδο του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης.
  Το εργοστάσιο της Παπουτσάνης συγκαταλέγεται σε ένα από τα πλέον σύγχρονα της Ευρώπης, με την εταιρεία να είναι η τρίτη σε μέγεθος ευρωπαϊκή βιομηχανία στον κλάδο της.


  https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1642730/papoytsanhs-vlepei-anaptyxh-kai-to-2019.html

  Γρηγόρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανάλογο άρθρο και από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. ...Μεγάλες ευκαιρίες, ωστόσο, διαβλέπει η εταιρεία για την παρασκευή προϊόντων για λογαριασμό τρίτων (τόσο μπάρες σαπουνιού όσο και σαπωνόμαζα) μετά την κατάθεση αίτησης για πτώχευση του μεγαλύτερου παραγωγού σαπουνιών στην Ευρώπη. Ιδιαίτερη ώθηση αναμένεται να δώσει στην εταιρεία η σύναψη εκ νέου συνεργασίας με την Johnson & Johnson -καθώς γίνονται κάποιες συζητήσεις- η οποία είχε διακοπεί το 2014 με την πολυεθνική να βρίσκει συνεργάτη στην Τουρκία, και κόστισε στην «Παπουτσάνης» περίπου 4 εκατ. ευρώ".
   Κάποιο σχόλιο κ. Τάκη? Αξίζει κάποιος να ανοίξει σε αυτά τα επίπεδα μια μικρή θέση στην μετοχή.
   Γιώργος Τ.
   http://www.kathimerini.gr/990274/article/oikonomia/epixeirhseis/h-papoytsanhs-mpainei-sthn-agora-twn-sampoyan

   Διαγραφή
  2. Το ερώτημά μου απαντήθηκε από σχόλιο σας στις 17 Αυγούστου 2018 - 8:44 μ.μ. κ. Τάκη. Απλώς ψάχνω τον 2ο Ικτίνο. Βέβαια εκεί περίμενα 10 χρόνια. Και ξαφνικά έχω μέχρι στιγμής απόδοση +800%. Ο ΠΑΠ, μαζί με ΔΕΗ και ΑΛΦΑ είναι στο στόχαστρο μου. Νομίζω κατά τον Μάρτιο 2019 θα ξεκινήσει «τροχοδρόμηση» για την απογείωση.
   Γιώργος Τ.

   Διαγραφή
  3. εγω κυριε Γιωργο δεν δινω ουτε λεπι σαπουνακι. Αυτο μπορω μονο να πω ....

   Για τραπεζες μη βιαστειτε ... υπομονη εχουν φαπες ακομη να φανε.

   Διαγραφή
  4. Ευχαριστώ κ. Τάκη. Ούτως ή άλλως, ότι κινήσεις θα κάνω στις τράπεζες (ΑΛΦΑ) θα είναι με την προκήρυξη των εκλογών και εφόσον έχει διαφανεί τι θα γίνει με τη νέα ανακεφαλαιοποίηση τους το 2019 καθώς η Πειραιώς έχει το μεγάλο πρόβλημα και ακολουθεί η Eurobank. Εφόσον φύγει το τσίρκο που μας κυβερνά (για να δούμε θα φύγει ή ο «σοφός» λαός αποφασίσει διαφορετικά - σενάριο με πιθανότητα 70% για ήττα ΣΥΡΙΖΑ- άρα καλό να κρατάμε αρκετή ρευστότητα) και υπάρχει αυτοδύναμη νέα κυβέρνηση ΝΔ η οποία να «σπάσει αυγά», τότε ΔΕΗ και ΑΛΦΑ θα έχουν μεγάλο περιθώριο ανόδου (σε βάθος χρόνου). Το θέμα είναι ότι αυτό περιμένουν και πολλοί άλλοι επενδυτές και παίχτες στο Χ.Α. άρα όταν κάτι περιμένουν πολλοί, συνήθως δεν γίνεται στον χρόνο ή στην ένταση που έχει προβλεφθεί. Οψόμεθα.
   Ευχαριστώντας εκ των προτέρων για το χρόνο σας, θα ήθελα να μου πείτε αν έχει πάρει κάτι το αυτί σας για ΔΑΙΟ, το οποίο έχω από τις εποχές που έπαιζε ο συγχωρεμένος ο Λαναράς στο χαρτί (να είναι καλά στον άλλο κόσμο καθώς με ΚΛΩΝΚ έως το 2000 που ασχολούμουν «παιχτικά» έβγαλα πολύ καλά χρήματα). Θεμελιωδώς, ο ΔΑΙΟΣ θέλει ακόμη δουλειά ενώ τεχνικώς δείχνει ότι συσσωρεύει από το 2016, βέβαια με αστείους όγκους (έχει μπετονάρει στο 2,8 και ο Αστ. Δάιος έχει το 77,45%). Εκεί χάνω σχεδόν 50%. Για να τη βγάλει από το Χ.Α. με ΔΠ θέλει 9,5 εκατ. σε αυτή την τιμή. Στο 6μηνο 2018 είχε μικρή αύξηση τζίρου, ίδιο EBITDA και μείωση ζημιών (λόγω ξενοδοχείων το β’ εξάμηνο είναι το καλό). Το 2017 είχε καθ. Κέρδη 2 εκατ. (P/E 21). http://www.daiosplastics.com/el/financial-reports/. Το δίλλημα είναι, ρίχνω αλλού τα χρήματα για να αποδώσουν, η περιμένω για το θαύμα και έχουμε κανά turn around story? Από την άλλη, αν τα είχα σε καμιά ζομποτράπεζα θα είχα χάσει το 99% και θα είχα +0,5% σε περίπτωση προθεσμιακής.
   Και πάλι ευχαριστώ.
   Γιώργος Τ.

   Διαγραφή
 35. Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" από την εταιρία - Μέλος "ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ" και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την Δευτέρα 19η Νοεμβρίου 2018.

  Ενα βήμα ακόμη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Δύο νέες «ξενοδοχειακές» σειρές περιποίησης δημιουργεί η Παπουτσάνης

  https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1649947/dyo-nees-xenodoheiakes-seires-peripoihshs-dhmioyrg.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Καλημέρα σερ Τακαρε και ΚΑΛΟ ΜΉΝΑ!Το σαπουνακι το παει άριστα.1000Μπραβο σας.Ειμαι μαζί σας καθόλου ευκαταφρόνητη ποσότητα σαπουνακι απο την αρχή και εξ αιτίας σας φυσικά.ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑ!Σας είχα ρωτήσει προ θέρους ΓΙΑ Τέρνα ενεργειακή.Εμενετε στην άποψη σας οτι θα πιάσει την τιμή εισαγωγής σε βάθος χρόνου?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ισως ειναι απο τα πιο μαζεμενα χαρτια της Ελληνικης χρηματαγορας ... ανεβαινει για πλακα ... θελω να προσεξετε οτι τον ταχα μου ογκο τον εκανε στο τελευταιο ημιωρο ... εδω σε βαθος χρονου θα εχουμε πολυ μεγαλες ανοδικες συγκινησεις Ο Μενελαος θα τους παρει το σκαλπ. Καθοοοοοοομαστε και περιμενουμε ... οι μεγαλες αποδοσεις ετσι χτιζονται ...

   Διαγραφή
  2. Δηλ με Τάκη άρχισαν αγορές οι θεσμικοί?
   Λαρις

   Διαγραφή
 38. ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΘΕΡΜΌΤΑΤΑ ΣΕΡ!Ο ΔΑΊΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ...ΕΥΘΎΝΕΤΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Pisteueis polu sto managment ston k.Menelao ser Takis...k grafeis "pos isos einai apo ta pio mazemena xartia" 8eleis na gineis ligo pio safeis ean mporeis ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Κε Τάκη καλησπέρα.
  θα ήθελα ένα σχόλιο, αν ο Τσουκαρίδης αποκτά ξανά ενδιαφέρον και αν θεωρείται το ενδεκάμηνο του ικτίνου ικανοποιητικό

  Ευχαριστώ
  Λάρις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Σερ Τακαρε Καλημέρα!Θα ήθελα αν όχι μια ανάλυση την γνώμη σας για τον Άνεμο.Μεγαλη κινητικότητα τις τελευταίες εβδομάδες εδώ στα χαμηλά (εννοώ από την διόρθωση των 2.15!Τι θέλει να μας πει ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΘΕΡΜΆ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ειχα πει αγορες στα 0.7 ... τωρα ειμαστε στη φαση διακρατηση και βλεπουμε ....

   Διαγραφή
 42. Θέλει να μας πει ότι πάει για απορρόφηση από την μαμά ΕΛΛΑΚΤΩΡ και αυτό προφανώς ΔΕΝ αρέσει στην αγορά.

  Γρηγόρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Πολύ χλωμό ΣΕΝΆΡΙΟ φίλε μου ξεχνά το!Άλλο θέλει να μας πει. ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αν γινει κατι τετοιο τοτε χαιρεταμε ... σιγα μην αρεσει στην αγορα.

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ Σερ!Το ΣΕΝΆΡΙΟ απορρόφησης ΔΕΝ παίζει σ αυτή την φάση.Γνωμη μου και όχι μόνο.Τωρα σημασία αν είναι φθηνός Η ακριβός σ αυτά τα επίπεδα.Και ΜΕΤΑΞΎ Τενεργ στα 6 ποιόν θα επιλεγατε για εισαγωγή τωρα?

   Διαγραφή
  3. τιποτα δεν θα επελεγα σε αυτα τα επιπεδα ... αν κατι ομως επρεπε να διαλεξω θα ηταν η κουρτινα με την Τενεργα απο πισω.

   Διαγραφή
  4. Ευχαριστώ Σερ Τακαρε!Respect!!!

   Διαγραφή
 44. Καλημερα σε ολους τους φιλους-ες και στον εξαιρετικο μας οικοδεσποτη. Σας παρακολουθω καθημερινα απλως οπως ξερετε δεν κανω trading κ δεν εχω κατι για να γραψω. Συνεχιζω το ταξιδι με φλεξο, ικτινο, ασκο, περσεα και παπακι. Θα προσθεσω ακομα κανα 2 απο αυτες που συζηταμε εδω στο μπλογκ.
  Χτες στο παπακι αλλαξε χερια το 7,5% απο το free float. Υπολογισα οτι θα εχει και η θυγατερα καμια 100κ. μετοχες κ τις αφαιρεσα. Να δουμε μηπως εχουμε τπτ καλο εδω....
  Καλο Σαβ/κο!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Αγαπητέ Τάκη έθεσα ερώτημα ποιες εισηγμένες με χρέη αλλά πωλήσεις μεγαλύτερες από αυτά μπορεί να κάνουν την έκπληξη παραγωγικές εταιρείες εννοώ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Ηρθε η Ωρα για να ξεκινήσει το ταξίδι του το καραβάκι.........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για πού να ξεκινήσει το ταξίδι με 25εκ. κεφ/ση και κέρδη στο α' εξάμηνο 0,38 εκ.?
   Ηδη έχει κάνει μεγάλη άνοδο από τα χαμηλά του και έχει προεξοφλήσει κερδοφορία ούτε κι εγώ ξέρω πόσων ετών. Υπάρχουν πολύ πιο υποτιμημένες μετοχές αυτή τη στιγμή στο ΧΑΑ κύριε Άρη.

   Διαγραφή
  2. Κύριε Gerry,την καλύτερη απάντηση στο ερώτημα σας, την έχει δώσει ο Κύριος Τάκης !!!
   Τάκης Μορφονιός3 Αυγούστου 2018 - 11:39 π.μ.
   Κύριε Βαμμένε οι τύποι Γκατζαρος και Τασσοπουλος ξέρουν απο χρηματαγορές ... δεν πρόκειται ποτέ να σας αφήσουν να δείτε χαμηλά P/E και μετά να μπείτε. Αυτά ξεχάστε τα για το συγκεκριμένο χαρτί.

   Διαγραφή
  3. Στον κλάδο συνηθίζονται τα υψηλά Ρ/Ε...θυμόμαστε με τι αποτίμηση διαπραγματευόταν και πουλήθηκε ο ΚΟΡΡΕΣ

   Διαγραφή
  4. Τότε σε ποια τιμή πρέπει να πωληθούν τα ΕΛΠΕ (αν το πάμε έτσι) και πώς είναι δυνατόν να διαπραγματεύεται ο ΜΥΤΙΛ με βαθύτατα μονοψήφιο p/e, ο ΙΚΤΙΝ το ίδιο κλπ κλπ και θα πάμε να αγοράσουμε τώρααααα μετά από τέτοιο ράλι μια εταιρεία με p/e 40!

   Διαγραφή
  5. Κύριε Gerry θα έρθει η ώρα και για τα ΕΛΠΕ και για τον ΜΥΤΙΛ και για τον ΙΚΤΙΝ.Θα το δείτε.Στο σκεπτικό μου για τον ΠΑΠ μην ξεχνάτε οτι είναι απο τα πιο μαζεμένα χαρτιά του Χρηματιστηρίου.Πήγε σε μια συνεδρίαση σχεδον στο 1,10 (+25%) και η πρόσφορα χαρτιών ήταν ελάχιστη!!!!!Πολλες φορές στα χρηματιστήρια προηγούνται οι κούρσες και μετά απο καιρό ερχεται το Ρ/Ε και βρίσκει και συμβαδίζει με την τιμή.Νομίζω οτι σε μια τέτοια φάση είναι ο ΠΑΠ αυτή την στιγμή,αυτό εκτιμώ.Το αν θα αγοράσετε είναι καθαρά δικό σας θέμα,απλά την εκτίμησή μου εξέφρασα και τίποτα άλλο.

   Διαγραφή
 47. Νέος Captain CEO στο καραβάκι!Καλά ταξίδια και ο νοών...Μιχάλης Παναγής

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Πρόσεχε τι γράφεις.
Αν δεν είσαι καλό παιδάκι θα σε κάνω ντα ντα!!!