Με λένε Τάκη - είμαι γκουρού, όταν γράφω σπάω μεγάλη πλάκα, δίχως να λέω τίποτα για πλάκα.

Οι απόψεις, εκτιμήσεις, αξιολογήσεις ή προβλέψεις, οι οποίες εκφράζονται σ αυτό το blog αποτελούν παλαβομάρες του χρήστη που γράφει με το nick Τάκης Μορφονιός και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών προϊόντων. Στο blog γίνονται συζητήσεις - εκτιμήσεις μεταξύ αγνώστων, οπότε οι αναγνώστες να μην λαμβάνετε τίποτα ως δεδομένο και αληθές.
Συνεπώς, ο,τιδήποτε γράφεται στο www.mitarola.blogspot.gr, δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση για αγορά ή πώληση αξιών ή προτροπή για πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης.

Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

ALPHA

Την Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 10.388.636.364 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών της Alpha Bank, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, οι οποίες εκδόθηκαν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, δια καταβολής μετρητών και εισφοράς εις είδος, που αποφασίσθηκε από την έκτακτη Γ.Σ. της 16ης Απριλίου.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης ανέρχεται σε 4.216.871.803 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.922.906.012 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 έκαστη και 200.000.000 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 4,70 έκαστη.

Στο ΤΧΣ ανήκουν  9.138.636.364 Κοινές Μετοχές δηλαδή το 83,66% του συνόλου των μετοχών.

Ο αριθμός των warrants διαμορφώνεται σε 1.233.503.482, ενώ το κάθε warrant ενσωματώνει δικαίωμα αγοράς 7,408683070 νέων μετοχών κυριότητας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς που αντιστοιχεί σε κάθε Warrant για την απόκτηση Νέων Μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ (η «Τιμή Άσκησης»), θα ισούται με Ευρώ 0,44, πλέον δεδουλευμένων τόκων με ετήσιο επιτόκιο 3% πλέον περιθωρίου επί του αριθμού των Νέων Μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει ο κάτοχος του Warrant κατά την άσκηση του δικαιώματός του. Σε περίπτωση εταιρικών πράξεων η Τιμή Άσκησης θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

Οι κάτοχοι warrants θα μπορούν κάθε εξάμηνο να εξασκούν τα δικαιώματα κτήσης μετοχών σε συγκεκριμένη τιμή. Τελευταία ημερομηνία άσκησης –και λήξης τους– ορίζεται η ημερομηνία που έπεται πενήντα τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους, ήτοι στις 10 Δεκεμβρίου 2017.

Βάσει χρονοδιαγράμματος οι μέτοχοι έχουν 4,5 χρόνια να... πάρουν πίσω την τράπεζα, σε επίπεδο μετοχικής σύνθεσης, αφού το management θα παραμείνει ιδιωτικό.


Η Τράπεζα ΑLPHA BANK σήμερα 

Τα ίδια της ΑΛΦΑ , μετά την ανακεφαλαιοποίηση της, παρουσιάζονται περισσότερα απο 8,2 δις  με τις μετοχές να ανέρχονται σε 10,9 δις. Δηλαδή κάθε μια μετοχή αξίζει, βάσει ιδίων, 0,75 ευρώ.
Αν πιστεύετε ότι τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας είναι 8,2 δις, τότε η μετοχή στα 0,44 κρίνεται φτηνά αποτιμημένη (Ρ/BV = 0,58) Ωστόσο απο τα ίδια της ΑΛΦΑ θα πρέπει να αφαιρέσουμε 940 εκατ. ευρώ, καθώς πρόκειται για τις προνομιούχες του Ελληνικού Δημοσίου και πρέπει αυτά τα 940 εκατ. να επιστραφούν ή να μετατραπούν σε κοινές μετοχές.

Συνεπώς τα ίδια της ΑΛΦΑ, κατόπιν αφαιρέσεως των προνομιούχων μετοχών, είναι περισσότερα απο 7,2 δις  με τις μετοχές να ανέρχονται σε 10,9 δις. Δηλαδή κάθε μια μετοχή αξίζει, βάσει ιδίων, 0,66 ευρώ.

Το 76% του ενεργητικού της ALPHA BANK είναι χορηγήσεις. Εκεί επικεντρωνόμαστε!!!!
Τα απομειωμένα Δάνεια ανέρχονται σε 54,761 δις ευρώ, επί συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων ύψους 59,938 δις ευρώ. 
Επισφάλειες 5,177 δις ευρώ  στο 8,63%.

Φαίνονται πως οι επισφάλειες είναι χαμηλές καθώς ποσό 4,886 δις ευρώ που αφορούσαν επισφάλειες της Εμπορικής τραπέζης δεν έχουν συμπεριληφθεί στις επισφάλειες της νέας ALPHA.
Έτσι με τις επισφάλειες των χορηγήσεων της Εμπορικής οι συνολικές επισφάλειες ανέρχονται σε 10,063 δις ευρώ επί συνόλου χορηγήσεων  64,824 δις ευρώ. Επισφάλειες δηλαδή στο 15,52%, εκ των οποίων:
 • 5,177 δις επισφάλειες στην παλιά ALPHA με απομειωμένες χορηγήσεις 39,798 δις ευρώ. Πρόβλεψη επισφαλειών στο 11,51% 
 • 4,886 δις επισφάλειες στην Εμπορική με απομειωμένες χορηγήσεις 14,963 δις ευρώ. Πρόβλεψη επισφαλειών στο 24,61%

Αν λοιπόν οι απομειώσεις της νέας ΑΛΦΑ φθάσουν στα 27% των χορηγήσεων απο 15,52% ή οι επισφάλειες της παλιάς ΑΛΦΑ (δίχως Εμπορική) ανέλθουν στο 26% των χορηγήσεων απο 11,51%, τότε η νέα ΑΛΦΑ θα μείνει με ίδια 1 δις, που θα τείνουν προς μηδενισμό.
Σήμερα η ΑΛΦΑ έχει ανακεφαλαιοποιηθεί καλά και θεωρείται θωρακισμένη με την ΑΜΚ που έγινε και την Εμπορική τράπεζα που απέκτησε. 

Το να ανεβάσει, η ΑΛΦΑ, τις επισφάλειες της στο 27% θεωρείται νούμερο εξωπραγματικό και θα συμβεί μόνο αν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ξεπεράσουν το 50% απο 30% που είναι σήμερα. Δηλαδή θα πρέπει να χειροτερεύσουν κατά πολύ τα νούμερα της Ελληνικής οικονομίας ή τέλος πάντων η Ελλάδα να βρεθεί σε ελεύθερη πτώση, απο κακούς πολιτικούς χειρισμούς, δίχως να υπάρχει κάποιος να την στηρίξει.
Τότε όλα μπορούν να συμβούν - μέχρι και κούρεμα των 42 δις. ευρώ των καταθέσεων, μπορεί να δούμε (εγώ το αποκλείω). Βέβαια αυτό για να συμβεί  η Ελλάδα δεν θα έχει αύριο και θα έχει μείνει δίχως κάποιον έτερο να την στηρίζει. Αυτό το σενάριο - κούρεμα καταθέσεων της ΑΛΦΑ - θεωρείται απο τον Τάκαρο εφιάλτης θερινής νυκτός που δεν θα συμβεί στα επόμενα  5 χρόνια στην ΑΛΦΑ - εκτός αν οι πολιτικοί κάνουν του κόσμου τις ανοησίες, ειδικά οι πολιτικοί της αντιπολιτεύσεως, που ως γνωστόν όλες οι αντιπολιτεύσεις λένε μπούρδες.

Άσχετο, αλλά το ξαναγράφω .... να μην ποντάρουν οι πολιτικοί ότι οι Ευρωπαίοι θα μας ανέχονται για πολύ καιρό ακόμη. Εδώ βρεεεεε τα Γαλλάκια έφυγαν απο την Εμπορική έχοντας χάσει πάνω απο 8 δις ευρώ. Ανακεφαλαιοποίησαν την Εμπορική βάζοντας μισό δις και στο τέλος την έδωσαν στην ΑΛΦΑ για 1 ευρώ. Ξυπνάτε βρεεεεεε και μην λέτε μπούρδες, πως τάχα μου η Ελλάδα μπορεί να εκβιάζει και να κάθονται σούζα οι ξένοι.

Επιστρέφουμε στην ΑΛΦΑ .....
Σύνθεση χαρτοφυλακίου χορηγήσεων : 
Καταναλωτικά στο 8,94%, Στεγαστικά 33,62%, δάνεια προς εταιρίες στο 52,82%, πιστωτικές στο 1,79%.
Τα ποσοστά που σας γράφω είναι επι των συνολικών χορηγήσεων.
Μια χαρά ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έφθασαν στα 19,5 δις ευρώ και ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>90 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 31/03/2013 σε 30,1% .

Ο δείκτης κάλυψης (οι απομειώσεις δηλαδή που έχει γίνει επι των μη εξυπηρετούμενων) των μη εξυπηρετούμενων δανείων άνω των 90 ημερών, διαμορφώθηκε σε 51,5%.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια την 31/12/2012 ανέρχονταν σε 11,678 δις ευρώ και σε αυτά είχε διενεργηθεί συνολική απομείωση ύψους 4,606 δις ευρώ. Επομένως η λογιστική τους αξία είναι 7,071 δις ευρώ , με τις εμπράγματες εξασφαλίσεις να είναι 9,232 δις ευρώ.
Μιλάμε για τα δάνεια της ΑΛΦΑ και σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται οι χορηγήσεις της Εμπορικής.

Ενήμερα είναι τα 28,449 δις ευρώ. Επομένως το 63,16% (απο 67,25% το 2011) των χορηγήσεων της ΑΛΦΑ δεν εμφάνιζαν κάποιο πρόβλημα την 31/12/2012

Όπως δηλαδή βλέπουμε οι χορηγήσεις της ALPHA είναι μια χαρά. Καμιά σχέση με αυτές της Πειραιώς όπου υπάρχει μεγάλη μαύρη τρύπα, που ανέρχεται σε διψήφια δις ευρώ.
Πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσεις το ....

Πειραιώς (Το ανάγνωσμα Νο2) και το core tier 1 = παραμύθια για μικρά παιδάκια και ατζαμήδες, αλλά το πεπρωμένο φυγείν αδύνατο

για να αντιληφθείς γιατί η μετοχή της ALPHA διαπραγματεύεται γύρω απο την τιμή της ΑΜΚ που έκανε την ανακεφαλαιοποίηση, ενώ της Πειραιώς βρίσκεται 44% χαμηλότερα της τιμής της δικής της ΑΜΚ.

Ωστόσο 4,933 δις ευρώ την 31/12/2012 βρίσκονταν σε καθυστέρηση, δίχως να έχουν απομειωθεί καθώς είχαν καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών.
Στα δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών η ΑΛΦΑ προχώρησε σε απομείωση ύψους 40%.
Αν το ίδιο πράξει και για τα δάνεια με καθυστέρηση που ακόμη δεν έχει απομειώσει, τότε θα ανεβάσει τις επισφάλειες κατά περίπου 2 δις ευρώ.

Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να αφαιρεθεί απο τα ίδια της ΑΛΦΑ.

Άρα τα ίδια της ΑΛΦΑ είναι περισσότερα απο 5,2 δις  με τις μετοχές να ανέρχονται σε 10,9 δις. Δηλαδή κάθε μια μετοχή αξίζει, βάσει ιδίων, 0,47 ευρώ.Αυτά βλέπουν και μετρούν οι αναλυτές των ΚΒW,  Eurobank Equities και ''κόβουν'' απο τα ίδια της ΑΛΦΑ τουλάχιστον 1 δις - το οποίο θα απομειωθεί σχεδόν στα σίγουρα.
Η KBW (Keefe, Bruyette and Woods) προβλέπει ότι τα κέρδη προ προβλέψεων της τράπεζας θα εμφανίσουν βελτίωση από το β' εξάμηνο του 2013 λόγω χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησης και συνεργιών από τη συγχώνευση με την Εμπορική.

Τιμή-στόχο στα 0,3 ευρώ, χαμηλότερα από την τρέχουσα που βρίσκεται στα 0,42€ δίνει για τον τίτλο της Alpha η KΒW σε έκθεσή της όπου δίνει σύσταση underperform για τη μετοχή.

Ο οίκος, στην έκθεσή του, υπογραμμίζει ότι το "μαξιλάρι" κεφαλαίων πάνω από τα ελάχιστα κύρια εποπτικά κεφάλαια του 9% είναι αρκετά για να απορροφηθούν οι μελλοντικές ζημιές, τις οποίες εκτιμά περίπου στο 1 δισ. έως και τη χρήση του 2014.

Η Eurobank Equities αναφέρει πως η Alpha Bank ολοκλήρωσε τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης με επιτυχία, αναθεωρώντας όμως τις προβλέψεις της για το 2013. Αναμένει προσαρμοσμένες ζημίες 1 δισ. ευρώ έναντι προηγούμενης εκτίμησης για ζημίες 732 εκατ. ευρώ. Η χρηματιστηριακή αναθεωρεί προς το χειρότερο τις προβλέψεις της για το 2014, περιμένοντας ζημίες 426,1 εκατ. ευρώ, 150 εκατ. ευρώ υψηλότερες σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση.


Οι Καταθέσεις ανέρχονται σε 42 δις ευρώ, δηλαδή το 61,6% των συνολικών υποχρεώσεων


Απο αυτήν την ανακεφαλαιοποίηση δεν επιτρέπεται το Τ.Χ.Σ. να χάσει ούτε ένα ευρώ. Ή θα πάρει πίσω τα λεφτά της ανακεφαλαιοποίησης ή δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Ανάλογη καλή εικόνα - ίσως και καλύτερη - υπάρχει και για τις χορηγήσεις της Eurobank. Η αγορά όμως το αγνοεί.

http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/prospectus/infopress/ALPHABANK_28052013.pdf

199 σχόλια:

 1. Η ΑLPΗΑ είναι μια καλή περίπτωση, για όποιον πιστεύει ότι η Ελλάδα κάπου εδώ ισορροπεί και είναι μακροπρόθεσμος. Αν πιστεύετε ότι η Ελλάδα κάπου εδώ σταθεροποιείται και δεν θα έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις απο τους πολιτικούς μας, που θα οδηγήσουν τη χώρα ξανά σε ελεύθερη πτώση, τότε η ΑΛΦΑ εκεί στα 0,35 πιθανόν να είδε τον πάτο της.

  Ο Τάκαρος είναι λίγο πιο αυστηρός στα νούμερα του και δεν ακολουθεί ακόμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κυριε Τακη γειας σας, καταθετω την εκτιμηση μου στο προσωπο σας (με την συμπαθητικη μυτουλα, απο την οποια δυσκολα ξεφευγει κατι, και οσο παιρναν τα χρονια αναπτυσσεται τοσο σε μηκος, οσο και σε οσφρηση), πινοντας ουζα στην υγεια σας .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. δασκαλε απο καρδιας συγχαρητηρια για την αναλυση σου για την αλφα και ενα μεγαλο ευχαριστω απο μενα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Και πάλι εξαιρετικός κύριε Τάκη.Κατανοητή,ειλικρινής και τεκμηριωμένη ταυτόχρονα η ανάλυση σας.
  Επειδή έγκαιρα έχω γράψει ότι μικρό ποσοστό του χαρτοφυλακίου μου αποτελεί η ΑΛΦΑ, λάθος κίνηση αν όχι εμμονή το πιθανότερο ,εκτίμησα ιδιαίτερα το κείμενο σας.
  Καλό σας Κυριακάτικο απόγευμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Συγχαρητηρια Κ.Τακη για ακομη μια εξαιρετικη αναλυση.Ευχομαι να σας εχει ο θεος καλα.
  Chris.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. κ. Τακη σας ευχαριστουμε πολύ για την εμπεριστατομένη αναλυση.
  Την τελευταια εβδομαδα υπήρξε μεγαλο ενδιαφερον απο αρκετους συμφορουμήτες για την EUROBANK εκτιμω οτι η τελευταια προταση σας μας δινει μια καλη εικονα και για αυτήν αν δεν κανω λάθος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καλησπέρα σε κύριο Τάκη και φίλους.
  Κύριε deltas kilo πράγματι η εικόνα της ΕΥΡΩΒ είναι καλή.Αυτό που όμως σήμερα είδα και δεν μου άρεσε ήταν η μεταβολή του χρονοδιαγράμματος.
  http://www.capital.gr/News.asp?id=1839273

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε spooky αυτά είναι παπαγαλιάσεις των ΜΜΕδων και κατευθυνόμενα δημοσιεύματα.
   Είδατε πουθενα κανείς να πει επίσημα ότι θα πουληθεί μέρος της EYΡΩΒ μέχρι τον Οκτώβριο???
   Μόνο οι παπαγαλίσκοι γράφαν τέτοια - οι ίδιοι που έβλεπαν να πουλάει η ΕΤΕ μετοχές της ΕΥΡΩΒ.
   Να μην δίνετε σημασία σε τέτοιες ανοησίες.
   Οι ίδιοι οι ΜΜΕδες δεν έγραφαν ότι πωλείται η ΕΒΖ άμεσα και εντός μηνός??? Απο τότε πέρασαν 2 χρόνια
   μπουχαχαχαχαχα

   Η πλάκα είναι ότι ο κύριος Πέτρος, μέχρι προχθές έγραφε ότι θα πωληθεί η ΕΥΡΩΒ και έβγαζε και τιμή για το 30%. Εχθές βρήκε ότι θα κάνει εκ νέου ΑΜΚ η ΕΥΡΩΒ και θα πωληθεί ακόμη πιο μετά.
   μπουχαχαχαχαχα

   ΜΜΕδες στο βωμό της αποκλειστικότητας και της πρωτιάς της είδησης γίνονται γραφικοί και μπουρδολόγοι.

   Να μην δίνετε σημασία σε τέτοια και να επικεντρώνεστε στα νούμερα.

   Διαγραφή
 8. Οι νεολαίοι αναλυτές των ΑΧΕ διαθέτουν γνώση, αλλά όχι χρηματιστηριακή πείρα. Ετσι πλατειάζουν, μπερδεύουν και μπερδεύονται.

  Απολύτως κατατοπιστική, "δωρική" παρουσιάση, ακριβώς σε ότι ενδιαφέρει περισσότερο τον επενδυτή. Να συμπληρώσω απλά μια κι αναφέρθηκε η Eurobank Equities ότι περιμένουν περίπου 200 εκ μικτά κέρδη το 2015 και 800 εκ. το 2016 για την ΑΛΦΑ.

  Ολα αυτά βέβαια υπό την προυπόθεση ότι οι προυπολογισμοί θα εφαρμοσθούν κανονικά, οι κυβερνητικοί πολιτικοί θα εφαρμόσουν τις εξυγιαντικές τομές που εμπεριέχονται στο μνημόνιο 2.

  Δύσκολο? Δεν θα διαφωνήσω.


  (Περίπου πέρσι τέτοιον καιρό είχα καταγράψει τα 42 από τα 63 άρθρα του μνημονίου ΙΙ -περίπου το 67%- με τα οποία συμφωνούσα απολύτως. Κάποια απ΄αυτά είναι τόσο προφανή που εμπίπτουν στα όρια της "κοινής" "λογικής". Δυστυχώς και τα δύο, όπως φάνηκε με την ΕΡΤ και τους δημοσίους περιττούς, απουσιάζουν στην χώρα.

  http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=3037482&pg=4&pid=3043726&orderdir=asc#post_3043726  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε hippy,θεωρώ αδιανόητο να ΜΗΝ κάνει 2 δις ακόμη απομειώσεις η ΑΛΦΑ. Εκεί να επικεντρωθείτε και όχι πόσα κέρδη μπορεί να βγάζει το 15 και το 16. Τράπεζες είναι - όσα κέρδη γουστάρουν μπορούν να εμφανίσουν.

   Στο Α΄τρίμηνο απομείωσε μισό δις απο τις χορηγήσεις. Την παίρνει να προχωρήσει σε άλλο ένα επιπλέον δις απομείωση εντός του 2013, καθώς είχε τα ''μουσαντένια'' 2,6 δις κέρδη απο την εξαγορά δώρο της Εμπορικής. Έτσι δεν θα πάρουν χαμπάρι οι περισσότεροι τι έγινε.

   Άσχετο.Όταν γράφετε μικτά κέρδη τι εννοείτε???
   Κέρδη απο τόκους και προμήθειες???

   Διαγραφή
  2. Τα 2 δισ. ειναι σιγουρα κε Τακη, αναλογως των συνθηκων μπορει και παραπανω, στα μουλοχτα.
   Η τιμη αγορας - για επενδυση στην Alpha, εννοω - για εμενα ειναι εδω και καιρο μεταξυ €0,30 και €0,38, απο το Δ τριμηνο 2013 και μετα, και παλι αναλογως των (μακροοικονομικων-πολιτικων) συνθηκων.
   Δεν θα μπω στον πειρασμο να χωθω νωριτερα, το εχω υποσχεθει στον εαυτο μου.
   Ασχετο (?).....μην ξεχνατε και την Blackrock, μαλλον απο Σεπτεμβρη.
   Και εξηγουμαι.....Θελω να δω εαν ''παρουν χαμπαρι'' τις ''αλχημειες'' που τους ετοιμαζουν οι τραπεζες με τα εξωφρενικα καλυμματα που θα τους παρουσιασουν. Ή μηπως ειναι στημενο με την ανοχη τους μιας και για την Blackrock δουλευουν ελεγκτικες που παιρνουν δουλειες απο τις τραπεζες (τις οποιες εξεταζουν ντε, για λογαριασμο της Blackrock τωρα)?.
   Πολυ καλο το αρθρο σας για αλλη μια φορα.
   Καλη εβδομαδα σε ολους.

   Υ.Γ. Κε Hippy χρονια σας πολλα, με υγεια.

   Διαγραφή
  3. Καλημέρα

   μικτά κέρδη-λάθος έκφραση. Λειτουργικά είναι το σωστό. Σε μια παρουσίαση που μας έκαναν τον Μάιο πριν την ΑΜΚ οι αναλυτές υπολόγιζαν πως θα "καούν" 1 δις προβληματικών δανείων. Ωστόσο προσωπικά μου αρέσει πολύ περισσότερο ο δικός σας, αυστηρότερος υπολογισμός κύριε Τάκη, κι αυτόν κρατώ για τον υπολογισμό P/BV. Να το ξαναγράψω. Ωριμη ανάλυση από έναν "παίχτη" που ξέρει και από ανάλυση και από αγορά.

   Ευχαριστώ κύριε Χρήστο.

   Διαγραφή
 9. Καλημέρα,
  με την ανάλυσή σας βγάλατε ένα λογικό εκτιμώμενο BV για την ΑΛΦΑ το 0.47.

  Με βάση αυτό θα πρέπει να παίζει η τιμή της στο 0.70*BV= 0.33 περίπου όπως παίζουν αρκετές Ευρωπαϊκές ή θεωρούμε ότι Ευρωπαϊκές έχουν πλασματικά BV και επομένως στην πραγματικότητα παίζουν BV>=1 άρα και η ΑΛΦΑ θα μπορούσε να πάει και ψηλότερα από το 0.47?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε zachmour δεν έβγαλα ένα λογικό PV, έβγαλα το πραγματικό ΒV, 5 δις χορηγήσεων είναι με καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών. Άρα αυτά τα δάνεια δεν είναι απομειωμένα. 20% να απομειωθούν τότε επιπλέον 1 δις απομειώσεις θα τις πάρει η ΑΛΦΑ. Θέλει δεν θέλει.
   Απο εμπράγματες εξασφαλίσεις είναι μια χαρά, το θέμα είναι αν πιάνουν στην αγορά οι εμπράγματες εξασφαλίσεις τις τιμές που έχει υπολογίσει η τράπεζα.

   Τέλος πάντων για εμένα 2 δις τρύπα την έχει η ΑΛΦΑ στις χορηγήσεις της - έχει και η Ελλάδα τα μαύρα της χάλια.

   Η ΑΛΦΑ μπορεί χρηματιστηριακά να πάει όπου θέλει. Όμως αυτά που γράφω, τα βλέπουν οι λεφτάδες και κορόιδα δεν είναι.
   Αν η ΑΛΦΑ έχει δει τον χρηματιστηριακό της πάτο - θα εξαρτηθεί απο την πραγματική οικονομία.

   Δείτε για παράδειγμα στην περίπτωση της ΕΥΡΩΒ (ανάλογα είναι και τα πράγματα για την ΑΛΦΑ) πως ήταν η κατάσταση τα τελευταία χρόνια

   Δάνεια ενήμερα :
   44,5 δις το 2010 (76% των συνολικών χορηγήσεων .... συνολικές απομειώσεις 2,3 δις
   34,7 δις το 2011 (67% των συνολικών χορηγήσεων .... συνολικές απομειώσεις 3,4 δις
   28,1 δις το 2012 (58% των συνολικών χορηγήσεων .... συνολικές απομειώσεις 4,7 δις
   Για το 2013 ακόμη χειρότερα τα πράγματα.

   Το πράμα βρωμάει μπαρούτι. Αν η Ελλάδα δεν σταθεροποιηθεί θα χειροτερέψει κατά πολύ η εικόνα των ζομποτραπεζών.

   Δείτε και αυτό για τις τράπεζες ζόμπι της Ευρώπης
   http://www.banksnews.gr/portal/home-page/124-top-story/20804-2013-07-16-14-07-07

   Αν δεν κόψει χρήμα η Γερμανία- όπως κάνει ο ελικοπτεράκιας, που κακώς τον κατηγορούν οι άμπαλοι φιτσουλέοι - τότε δεν θα υπάρχουν τράπεζες στην Ευρώπη ΜΕΘΑΥΡΙΟ.

   Διαγραφή
 10. https://www.youtube.com/watch?v=pSujHbm-rG8


  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΑΝΟΙ .......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όπως βλέπετε, απο προχθές, έχουμε αλλάξει τραγουδάκι .... πάνω δεξιά στο blog.
   Έφυγε ο ύμνος των ζομποτραπεζών.

   Διαγραφή
  2. Χωθηκαμε στη ΕΥΡΩΜΠΟΜΠΑ 0.607 σημερις ..
   Νανε καλα ο Χιππις με τη μυτη του

   εμενα ειναι φραμενη ....!

   Βρε Αρχι -ΚΟΥΡΟΥ Μυτογκα

   μπας βρε και χωθει ο Παππους στο Αεροπλανο του Σαμαρα για I LOVE ΑΜΕΡΙΚΑ ...??

   βρε οπου νανε ....και κατω απο τα φτερα δεν πειραζει ...

   ενα DEAL θελουμε να μας τρελλανει ουλους ο ΜΟΝΑΧΟΦΑΣ !!

   Μονο τοτες θα τον συνχωρεσουμε

   Εσυ με τη μεγαλη μυτη ησουνα και ενα μηνα στην οδο Λινκολιν του Μπρουκλιν και ακουγες

   Are you looking for me Madam ?

   Aleko ou Sallam !!

   Διαγραφή
  3. Η σκηνή είναι από ελληνική ταινία.

   Μέρα συννεφιασμένη, που και που πέφτει και καμμιά ψιχάλα. Δυό διαβάτες διασταυρώνονται στο δρόμο. Και οι δυό κρατούν ομπρέλλες, ο ένας κλειστή, ο άλλος ανοιχτή. Μόλις αλληλοπροσπερνόνται δυο τρία βήματα, σταματούν, στρέφουν για μια στιγμή και παρατηρούν ο ένας τον άλλο. Κατόπιν συνεχίζουν όμως αυτός που είχε ανοιχτή ομπρέλλα την κλείνει ενώ ο άλλος την ανοίγει.

   Έτσι κι εμείς φίλε Λάκη. Εσύ ψωνίζεις ΕΥΡΩΒ κι εγώ ΙΚΤΙΝΟ στο 1,40.


   1. Εκτιμάται ότι η Αλφα στο τέλος της χρόνιας θα έχει μια εμπράγματη/ενσώματη καθαρή θέση ύψους 6,4δις ευρώ, ενώ αντίθετα η Eurobank συνυπολογίζοντας και την ΑΜΚ για το ΤΤ, περί τα 4,3δις…οπότε δικαιολογείται νομίζω από αυτό και μόνο μια διαφορά αποτίμησης στις δύο τράπεζες.

   2. Επίσης στην τιμή των 1,2519 ευρώ η Eurobank αποτιμάται στα 6,85 δις ευρώ, περί τις 1,6 φορές την καθαρή θέση. Δηλαδή σε σημερινές τιμές ταμπλώ περίπου 0,8 BV. Συνεπώς είναι λογικό να περιμένουμε το Φθινόπωρο αγοραστές σε επίπεδα 0,78-0,82 max κατά τη γνώμη μου, καθώς στην τιμή κτήσης ούτε οι τουρκικές τράπεζες δεν παίζουν πια, πόσο μάλλον οι ελληνικές με τα προβλήματα που εξέθεσε κι ο κύριος Τάκης.

   Διαγραφή
 11. Η λύση της Φρανκφούρτης


  Ο κύριος Βαρουφάκης στις 17/7 σε άρθρο του μας παρουσίασε τη " λύση της Φρανκφούρτης"

  http://www.koutipandoras.gr/39929/%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81.html


  Σύμφωνα με αυτήν μερικοί γερμανοί τραπεζίτες προκρίνουνγια οριστική λύση του Ευρωπαικού προβλήματος την αποπομπή της Ελλάδας και Πορτογαλίας από την ζώνη του ευρώ με διαγραφή μεγάλου μέρους των οφειλών τους προς την Ευρώπη σαν "δώρο" εκπαραθύρωσης. Ταυτόχρονα χορήγηση τεράστιας ρευστότητας, 2 τρις ευρώ, προς το τραπεζικό σύστημα των υπολοίπων χωρών για να αντέξουν τους κλυδωνισμούς.

  Wishful thinkings θα μπορούσε να πει κάποιος. Τραπεζίτες είναι λεφτά για την πάρτη τους ψάχνουν (2 τρις καθόλου άσχημα). Άλλωστε κι κύριος Βαρουφάκης δεν το θεωρεί λιγώτερο πιθανό σενάριο. Το χαρακτηρίζει καταστροφικό και επιχειρηματολογεί εναντίον του.

  Από την άλλη όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ανήκουν στους χρηματοδότες των προεκλογικών αγώνων των κομμάτων εξουσίας (με τα δικά μας χρήματα βέβαια, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία). Επομένως είναι πιθανόν να βρίσκονται πρόθυμα αυτιά να τους ακούσουν.


  Με τη δική μου οπτική δύο πράγματα είναι απολύτως βέβαια. Το "κούρεμα" των δανείων και τα "προαπαιτούμενα" αυτού.

  Σαν "κούρεμα" μου φαίνεται πιθανότερο η μεταφορά των δανεικών 50 δις του ΤΧΣ από το εθνικό χρέος στον ESM (με ταυτόχρονη απώλεια τηςυψηλής ιδιοκτησίας των συστημικών τραπεζών φυσικά), η επιστροφή των κερδών των ομολόγων της ΕΚΤ από τις Ευρωπαικές τράπεζες και μια χρονική μεταφορά (ατόκως) των τοκοχρεολυσίων λήξεως 2015-2018 για 3-5 έτη. Σαν "προαπαιτούμενα" θα ήθελα την μείωση του δημοσίου τομέα και τον εξορθολογισμό του και τέλος. Οπως όλοι έτσι κι εγώ αισθάνομαι πως δεν αντέχω άλλη πίεση.

  Εάν αυτό που μου φαίνεται λογικότερο σενάριο επαληθευτεί, προφανώς η αγορά θα σκίσει. Όμως δεν είμαι 100% σίγουρος ότι θα γίνει έτσι. Τόσο λόγω "Φρανκφούρτης" αλλά και λόγω κυβερνητικής ατολμίας για οποιαδήποτε τομή στα συμφέροντα που τόσα χρόνια εξέθρεψαν. Συνεπώς καλό είναι να παίρνουμε τα μέτρα μας Πιθαμολογώ πως ένα από αυτά είναι επίσης οι μετοχικές τοποθετήσεις. Κυρίως φυσικά σε εξαγωγικές εταιρείες που θα πετάξουν πρώτες, αν και η εμπειρία της υποτίμησης του 1998 δείχνει πως όλο το "μαγαζί" θα ακολουθήσει.

  Κοντολογίς η λύση ΧΑ ΧΑ μου φαίνεται "παντός καιρού".

  Είμαι καλά γιατρέ μου?


  (εννοείται πως είμαστε υπομονετικοί και ψαρεύουμε ότι διαλέξαμε κοντά στις τιμές-στόχους)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο δαίμων της απροσεξίας που με ακολουθεί σταθερά πρόσθεσε "δεν" στην 4η παράγραφο, αλλιώνοντας το νόημα της και εκθέτοντας με δικαίως. Το σωστό είναι:


   Άλλωστε κι κύριος Βαρουφάκης το θεωρεί λιγώτερο πιθανό σενάριο.


   Mea culpa όπως είπε κι ο Αντρέας. Τα λατινικά όπως είδαμε και με τον Παπακωνσταντίνου παραμένουν σταθερά στη μόδα. Τι στην ευχή, αυτοί στο ΠΑΣΟΚ όλοι της Φιλοσοφικής είναι?

   Διαγραφή
  2. O Τάκαρος εξαρχής ήταν αντίθετος σε Βαρουφάκιες λύσεις, όπως κουρέματα. Επιτέλους αρχίζει σιγά σιγά ο Βαρουφάκης να αντιλαμβάνεται ότι τα κουρέματα, που τόσο πολύ είχε υποστηρίξει ότι ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ και δεν οδηγούν πουθενά.

   Εκεί έπρεπε να είναι η Ελληνική πλευρά, ξεκαθαρισμένη. Αλλά με Γιώργη Homo Habilis που πάς βρεεεεε, ταλαίπωρε λαέ???
   Καλά ο Γιώργης και η παρέα του χαμπάρι δεν πήρε απο που του ήρθαν οι φάπες. Δυστυχώς βλέπω και ο Αλέξιος να μην έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Λάθος συμβουλάτορες ακούει.

   Δεν πρέπει να κουρευτεί ούτε ένα ευρώ. Το χρέος όπως έχει.΄Το επιτόκιο μηδενικό και κάθε χρόνο να δίνουμε 5 δις απο την τσέπη του Ελληνικού δημοσίου για την αποπληρωμή του χρέους. Σε 50 χρόνια το πολύ το μηδενίσαμε - αν και θα συμβεί πολύ νωρίτερα.

   Έπρεπε απο την πρώτη στιγμή ο Γιώργης να πάρει μέτρα κατά του δημοσίου. Του κακού και σπάταλου δημοσίου, εννοώ. Έπρεπε να ισχύσει η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΟΚ - κάτι που ο Βαρουφάκης επίσης διαφωνούσε, τότε το 2009.
   Έπρεπε οι μισθοί του Δημοσίου να πέσουν με τη μία 30% και με τη μία και όξω να φύγουν το πολύ το 20% των δημοσίων υπαλλήλων και να κλείσουν κάτι παρασιτικοί δημόσιοι οργανισμοί της ΑΚΟΛΑΣΙΑΣ και τηε ρεμούλας.

   Ο Γιώργης όμως δεν ήθελε να πειράξει τους πελάτες.
   Κανονικά σήμερα - το έχω ξαναγράψει πολλές φορές - οι μισθοί και οι συντάξεις της Ελλάδος θα έπρεπε να είναι 30% χαμηλότερα των μισθών και συντάξεων του 1999. Χάσαμε μια δεκαετία με κολοβαρέματα και αμπελοφιλοσοφίας.

   Συμφωνώ με το Βαρουφάκη, στο γεγονός ότι βρήκαν οι Ελληναράδες ένα δυνατό νόμισμα με χαμηλό επιτόκιο και ξεσχίστηκαν στα δανεικά και αγύριστα.

   Το πρόβλημα όμως της Ελλάδος δεν είναι το νόμισμα, αλλά το Μυαλό των πολιτών της. Αν δεν στρώσουμε μυαλό θα πέσουν φάπες, πολλές φάπες. Η μπουρδολογία και η αμπελοφισλοσοφία κάποτε τελειώνουν!!!

   Διαγραφή
  3. Του το έγραψα και εκεί, το γράφω και εδώ πιο συνοπτικά (αν και πράγματι όπως σχολιάζει και ένας άλλος το άρθρο είναι περυσινό και σύμφωνα με αυτό θα μας πέταγαν έξω μετά τις Γαλλικές Προεδρικές).

   Είναι μεγάλη μπαρούφα αυτό που λένε πολλοί και μου κάνει εντύπωση το πως είναι δυνατόν να το λέει και ένας ας το πούμε διάσημος τύπου Βαρουφάκη ότι δηλαδή το χρέος μας παρά τα μέτρα και παρά το κούρεμα είναι ψηλότερα από ότι ήταν το 2009 άρα μαλακίες κάνουμε.

   Μιας και εδώ και είμαστε φουλ στους μαθηματικούς θα το πω επιστημονικά. Το 2009 το χρέος ανέβαινε, είχε πρώτη παράγωγο θετική καθώς και δεύτερη παράγωγο θετική (κοίλα προς τα πάνω). Είναι προφανές ότι σε μία τέτοια συνάρτηση είναι αδύνατο να μειωθεί η τιμή της από το ένα δευτερόλεπτο στο άλλο. Πρέπει πρώτα η δεύτερη παράγωγος να γίνει αρνητική μετά η παράγωγος (στην προκειμένη περίπτωση το έλλειμμα) και μετά θα αρχίσει να πέφτει και το χρέος. Όταν το 2010 είχαμε έλλειμμα κοντά στα 40δις στο χρόνο πώς θα ήταν ποτέ δυνατόν το 2011 να είχαμε (όσα μέτρα και να παίρναμε) μικρότερο χρέος? Το να είσαι στο ίδιο επίπεδο απόλυτο χρέους όσο ήσουν και στο 2010 είναι επιτυχία καθώς αν δεν είχες κάνει κάτι τώρα θα ήσουν 40δις το 2010 και 40δις το 2011 και 40 το 2012 και 20 δις το πρώτο εξάμηνο του 2013 140 δις παραπάνω από οτι ήσουν το 2009.

   Ο Βαρουφάκης γράφει ότι λέει με 40δις άτοκο δάνειο το 2010 θα είχε λυθεί το πρόβλημα της χώρας? Δηλαδή αν η ΕΕ μας είχε δώσει άτοκα το έλλειμμα του 2010 σύμφωνα με τον Βαρουφάκη θα είχαμε σωθεί. Και το έλλειμμα μετά του 2012 τι θα το κάναμε? του 2013? του 2014? κλπ κλπ

   Διαγραφή
  4. Για να λυθεί το πρόβλημα της χώρας, πρέπει να αλλάξει νοοτροπία η χώρα - πράγμα το οποίο ακόμη δεν συμβαίνει καθώς ρίχνουμε το φταίξιμο στους κακούς Γερμανούς.

   Ο Βαρούφακης τώρα πουλάει, όπως πούλαγε παλιότερα ο Ρουμπίνι, πριν απομυθοποιηθεί. Ας το χαρεί λοιπόν.

   Διαγραφή
  5. ΖΑΚ πολύ ωραίος!!!

   Σωστό νομίζω είναι τα γραφόμενα του καθενός να τα διαβάζουμε πάντα κριτικά, αλλά και καλοπροαίρετα. Νομίζω λοιπόν πως η πλήρης θέση του καθηγητή ήταν "χορήγηση άτοκου δανείου 40 δις ολίγων ετών" με παράλληλο κούρεμα του χρέους που ΤΟΤΕ όμως θα επιβάρυνε ΚΑΙ τις ξένες τράπεζες (κυρίως μάλιστα) ενώ αυτό του μνημονίου 2 σχεδόν ολοκληρωτικά τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα, ταμεία, δημόσιους φορείς κλπ.

   Φυσικά θα μπορούσε να υπάρξει ισοδύναμο αποτέλεσμα με την λύση του Κυρίου Τάκη, δηλαδή προσυμφωνημένη άτοκη αναστολή μερικών ετών εξόφλησης τοκοχρεωλυσίων. Σε κάθε περίπτωση θα είχαμε χρεοκοπία, υποβάθμιση από τους οίκους κλπ όπως έγινε, τουλάχιστον όμως μέρος της ζημιάς θα είχε διαχυθεί σε περισσότερους και δυνατότερους.

   Διαγραφή
  6. Κύριε hippy καμιά λύση δεν είναι εφσρμόσιμη, όταν ο λαός έχει κακομάθει και νομίζει ότι υπάρχουν μαγικές και άκοπες λύσεις.

   Διαγραφή
  7. Νομίζω ότι η καλύτερη λύση για το χρέος είναι αυτή που προκρίνει ο κύριος Τάκης και η μόνη που θα μπορούσε από ευρωπαικά κοινοβούλια κρατών όπως η Γερμανία.Σχεδόν μηδενικά επιτόκια και πιο πίσω η αποπληρωμή του,με σταθερές μικρές ετήσιες δόσεις για όσο καιρό δεν έχουμε ανάπτξη άνω του 3%.

   Εάν δούμε τέτοιο σκηνικό τότε το ΧΑΑ θα απογειωθεί αν και θα το'χει κάνει νωρίτερα.

   Διαγραφή
  8. Η Ελλάς είχε δημοσιονομικό πρόβλημα. Έπρεπε άμεσα να γίνει χειρουργική επέμβαση στο πρόβλημα.
   Δεν μπορώ να το γράψω απλούστερα όταν ένας λαός δεν θέλει να κοσκινίσει, δέκα χρόνια φάπες θα τρώει και θα του φταίει ότι το χέρι που του ρίχνει τις φάπες είναι μακρύ, αντί ο ίδιος να τραβηχτεί σε μεγαλύτερη απόσταση.

   Διαγραφή
  9. Συμωνώ απόλυτα μαζί σας κύριε Τάκη,εάν είχαν παρθεί τα κατάλληλα μέτρα το 2010 θα είχαμε βγει ήδη στον αφρό και θα γυρίζαμε σελίδα.Τώρα γίνεται πιο αργά,βασανιστικά θα έλεγα και αντιστοίχως τέτοιας υφής θα είναι και το γύρισμα της σελίδος.

   Διαγραφή
  10. Πριν από λίγο,στο κεντρικό θέμα της ιστοσελίδος του,ο Λεώ αναφέρει ως ημίμετρα τη μείωση του επιτοκίου και την παράταση του χρόνου απληρωμής του χρέους και ζητεί επιτακτικά κούρεμα με τη ψιλή,διαφορετικά γράφει θα χρεοκωπήσουμε.

   Μα και τα "ημίμετρα" χρεοκωπία θα συνιστήσουν Λέω,τι γράφει πάλι ο άνθρωπος...

   Διαγραφή
  11. Να μας πει για τις ΕΥΡΩΒ - που τάχα μου - πούλαγε η ΕΤΕ.
   Τον έχει πιάσει τώρα επιλεκτική αμνησία.

   Κύριε Τζο,όπως έχει πει και άλλες φορές - έχω πάψει να τον διαβάζω. Αερολογεί και δεν μου προσφέρει τίποτα. Τον κοιτάζω μόνο που και που , έτσι για να πιάνω κλίμα, καθώς είναι μέγας αντιδείκτης.

   Διαγραφή
  12. Θα επαναλάβω ότι ότι το 2010 δεν είχαμε μόνο ψηλό χρέος αλλά και ψηλό έλλειμμα.

   Όταν λέτε μηδενικά επιτόκια, κούρεμα χρέους, αποπληρωμή όταν και αν θα αντιμετωπίζαμε το το ένα σκέλος. Και πάλι δεν πρέπει να ξεχνάτε και γι αυτό το πρώτο σκέλος ότι από τα 300δις χρέος που είχαμε υπάρχει μία μικρή μικρούτσικη εμπλοκή ότι τα μισά τα είχαμε εμείς είτε σαν τράπεζες, είτε σαν ασφαλιστικά ταμεία. Άρα μηδενικά επιτόκια σημαίνει ότι από εκεί που βγάζαμε λεφτά από την τσέπη μας και πήγαιναν στην άλλη τσέπη θα σταματούσαμε να το κάνουμε και η μία τσέπη θα χαιρόταν και η άλλη θα γκρίνιαζε ότι έχει ξαφνικό έλλειμμα.

   Για μένα το βασικό είναι το δεύτερο σκέλος του προβλήματος: το Έλλειμμα. Με 15% έλλειμμα όσα χρέη και να σου έσβηναν, όσους τόκους και να σου χάριζαν εσύ δε σώζεσαι. Το 2010 είχαμε μία κοινωνία που είχε μάθει να ζει τρώγοντας 40δις ευρώ (ή 4000 ευρώ το άτομο το χρόνο) παραπάνω από όσα έβγαζε. Άρα και με όλα τα χρέη δώρο χρειαζόμασταν μέτρα αξίας 30δις (βγάζω 10 δις που θα ήταν τόκοι για τους ξένους) ετησίως για να μπορούμε να σταθούμε. Ενδεικτικά λέω ότι το χαράτσι της ΔΕΗ που μας έχει γαμ..ει όλους φέρνει έσοδα 3δις το χρόνο. Χρειαζόμασταν δηλαδή μέτρα ισοδύναμα με 10 χαράτσια ή ισοδύναμα με ολόκληρη τη μισθοδοσία των Δ.Υ.

   Αυτοί λοιπόν που λένε ότι με ένα κούρεμα το 2010 καθαρίζαμε λένε παπαριές. Ο μόνος τρόπος να καθαρίζαμε χωρίς πόνο ήταν να μας χαρίζανε 300δις το 2010 και να υπογράφανε και ένα συμβόλαιο ότι για τα ωραία μας τα μάτια και επειδή τους πηδάμε τις γυναίκες το καλοκαίρι θα μας δίνουν και 40δις δώρο κάθε χρόνο για να πληρώνουμε το έλλειμμά μας.

   Και να δείτε που και αυτό να γινόταν πάλι θα έβγαιναν οι αριστεροί να γκρινιάξουν γιατί έτσι όπως θα ήταν το συμβόλαιο θα σήμαινε ότι έπρεπε να κρατάμε το έλλειμμα σταθερό στα 40δις και επομένως δεν θα μπορούσαν να ζητήσουν αυξήσεις!

   Διαγραφή
  13. Εγώ ψηφίζω τον Φωτόπουλο για πρωθυπουργό. Θα την περάσουμε ζωή και κότα.
   μπουχαχαχαχα

   Διαγραφή
  14. Με τον Σταματόπουλο φυσικά υπουργό Οικονομικών.
   Θα φάμε με χρυσά κουτάλια.

   Διαγραφή
  15. Ζακ αναμφισβήτητα είσαι σωστός, κριτικά σκεπτόμενος, γι αυτό άλλωστε και σε διαλέξαμε για φίλο μας.

   Από την άλλη όμως στα πλαίσια ενός διαλόγου αστιάζουμε πότε στη μια, πότε στην άλλη, πότε στην τρίτη πλευρά του θέματος κ.ο.κ.

   Μια κι ανέφερες σωστά και το πρόβλημα του ελλείματος, τα μηδενικά πρωτογενή ελλείματα έπρεπε να ήταν ο στόχος. Όχι όμως με τον άτσαλο τρόπο που έγιναν. Η μείωση των δημοσίων εξόδων για μισθούς και συντάξεις έπρεπε (και πρέπει) να γίνει από πάνω προς τα κάτω. Ο ανώτατος μισθός (των γεν. γραμματέων υπουργείων ?) να κατέβει να συναντήσει τον επόμενο μεγαλύτερο, οι δυό μαζί τον 3ο μεγαλύτερο, οι τρεις μαζί τον 4ο κλπ. Ταυτόχρονα ΜΙΑ σύνταξη, max στο 80% του εν ενεργεία. Οοολα αυτά έως ότου ισοσκελισθούν έσοδα-έξοδα (οk, το είπε ο Βαρουφάκης, είμαι επηρεασμένος, τον εκτιμώ εξαιρετικά). Για κανένα λόγο δεν ελλατώνω τις χαμηλές αποδοχές.

   Τι πετυχαίνω μ΄αυτό? Αυξάνω την κυκλοφορία του χρήματος. Οι χοντρόμισθοι αποταμιεύουν το περίσσιο χρήμα ή το σπαταλούν σε επίδειξη σπιτιών, αυτοκινήτων, ταξιδιών στο εξωτερικό. Αντίθετα ο μικρός καταναλώνει το σύνολο των αποδοχών του πληρώνοντας τον αντίστοιχο ΦΠΑ και λιπαίνοντας το σύνολο των μικρομάγαζων .

   Με τις κυβερνητικές μαλακίες που έκαναν, στέγνωσαν την οικονομία αυξάνοντας το κονδύλι για επιδόματα ανεργίας, αντί να διατηρήσουν τις δημόσιες επενδύσεις με επιδόματα εργασίας.

   Νομίζω τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά, είναι ιστορία. Σημασία έχει τι κάνουμε τώρα. Ωστόσο έχουν τη σημασία τους καθώς δείχνουν προς τα που πρέπει να κινηθούμε για να βγούμε απ΄την κινούμενη άμμο.

   Διαγραφή
  16. Κύριε Τάκη καλησπέρα σε εσάς και την ωραία παρέα.
   Κάνοντας τον δικηγόρο του διαβόλου, δηλαδή του μέσου Έλληνα, θα πώ ότι η οργή του προέρχεται κατά μεγάλο ποσοστό από την διαχείριση της Κρίσης από τους πολιτικούς.
   Ο Ελληνάρας σαφώς και ήθελε να συνεχίσει η παραμύθα του φτηνού δανεισμού και της αέναης άκοπης «ανάπτυξης» (γελάμε ή κλαίμε εδώ; δεν ξέρω...), αλλά και οι κυβερνώντες με την διαπίστωση της Κρίσης έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να τα κάνουν χειρότερα όλα.
   Αυτή τη στιγμή έχουμε ΣΥΡΙΖΑ σίγουρη επόμενη κυβέρνηση, και ΧΑ πιθανή αντιπολίτευση, με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ να συνεργάζονται κυβερνητικά.
   Αν το 2009 είχαν συνεργαστεί ΤΟΤΕ, θα είχε προλάβει ο κόσμος να κοιτάξει αλλού;
   Αν το 2009 είχαν παραδεχτεί ότι αυτή η συνεχής πλειοδοσία παροχών δεν βγάζει πουθενά και ότι έπρεπε άμεσα να προχωρήσουν σε μέτρα, δεν θα είχε ακολουθήσει ο λαός;

   Πολύς κόσμος είναι εξοργισμένος, και καλά κάνει, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, δηλαδή την συνεχή αναβλητικότητα των λύσεων που θα επανέφεραν μια σταθερότητα στα δημόσια οικονομικά. Και αυτή η αναβλητικότητα μεγεθύνει το πρόβλημα συνεχώς.

   grthanasis

   Διαγραφή
  17. Ώστε έτσι κύριε Θανάση. Θύμωσε ο Έλλην πολίτης και θα βγάλει ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση και ΧΑ αξιωματική αντιπολίτευση.
   Σαν να μου λέτε εξοργίστηκα που έχασα τα κεφάλαια μου απο την ΜΙΓ και την ΙΝΤΚΑ και για να ρεφάρω έβαλα ότι μου περίσσεψε σε ΔΙΟΝ και ΕΥΡΟΜ.

   μπουχαχαχα
   Θύμωσε ο Ελληναράς!!! Ξύδι να πιει και να του περάσει.

   Στα σοβαρά. Έλεγα λοιπόν στο marketzone που έκλεισε, ότι ο Ελληναράς δεν το πήρε το μάθημα του.
   Αν λοιπόν τα πράγματα γίνουν έτσι όπως εσείς τα περιγράφετε, τότε θα δικαιωθώ για άλλη μια φορά.
   Η αλήθεια είναι ότι τούτη την ώρα και εγώ πιστεύω, ότι ο Ελληναράς δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί. Έτσι ψάχνει τις ΔΙΟΝ και ΕΥΡΟΜ, για να ψωνίσει απο σβέρκο. Γιαυτό θα πέσουν και άλλες φάπες, πολλές φάπες.

   Όμως δεν είναι του παρόντος να κρίνω, πόσες φάπες θα πέσουν και αν ο Ελληνάρας έχει ελπίδα να σωθεί. Όταν προκηρυχθούν εκλογές θα τοποθετηθώ επι του θέματος.

   Διαγραφή
 12. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Πάντως η πορεία της μετοχής της ΕΥΡΩΒ δικαιώνει και τον οικοδεσπότη μας και τον monsieur Δαρείο που διορατικά έχτισε θέση με μέσο όρο στα 0.59.
  Το τελευταίο διάστημα έχει καλύτερη πορεία και από την ΑΛΦΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Τόσα δις πήραν οι ζομποτράπεζες απ'τους πτωχοεπενδυτές,τους ξεβράκωσαν στη κυριολεξία και όμως συνεχίζουν την ενασχόλησή τους στο ΧΑΑ με δαύτες σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.

  Μετά περιμένουμε σοβαρή και διαρκείας κίνηση στο ΧΑΑ.Του Αγίου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. μπουχαχαχαχα
   τι ωραία που τα λέτε κύριε Τζο.
   Ζω και περιμένω πως και πως, για την ημέρα, που θα βρίζουν οι ξεβρακωμένοι πτωχοεπενδυτές μας το σύστημα και θα πάψουν να ασχολούνται με τις ζομποτράπεζες μας.

   Να ξέρετε όμως - δεν είναι μακρυά αυτή η μέρα. Ήδη βλέπω σχεδόν τους μισούς απο τους ξεβρακωμένους πτωχοεπενδυτές να βρίζουν το σύστημα. Ο βασικός λόγος είναι ότι έχασαν του κόσμου τα λεφτά απο τις τράπεζες. Τους ήρθε και η κατραπακιά απο τις μειώσεις των μισθών και έδεσε το γλυκό.

   Τώρα μένει να ολοκληρωθεί το καΛό και να μην ασχολούνται και οι υπόλοιποι μισοί και αυτό γίνεται μόνο με έναν τρόπο, ΜΑΚΡΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΖΟΜΠΟΤΡΑΠΕΖΩΝ, μερικών ετών, στα χαμηλά ή στα σχεδόν χαμηλά

   Διαγραφή
  2. Εμ έτσι ακριβώς θα γίνει κύριε Τάκη και όταν θα φθάσουν οι συναλλαγές των ζόμπι να αφορούν όχι παραπάνω απ'το 20-30% του συνολικού τζίρου του ΧΑΑ,θα είναι τότε για δάγκωμα.

   Για να μην όμως πάρει η μπόρα και το υπόλοιπο ΧΑΑ και συσσωρεύουμε όλοι μαζί καμιά 4ετία όπως το 1993,θα πρέπει απ'το 2014 να αρχίζουν να βγαίνουν μεγάλα και σημαντικά projects στη πραγματική οικονομία που θα ωθήσουν τις μετοχές τους.Αν δούνε οι πτωχοεπενδυτές ότι το χρήμα βγαίνει απ'αλλού θα στραφούν εκεί,διαφορετικά θα βράζωμεν στο ζουμί μας.


   Υ.Γ Η ΔΙΟΝ ανακοίνωσε ΑΜΚ με reverse split και ο Ρούμπας που έχει το 6,50% δήλωσε ότι θα συμμετάσχει μερικώς στην αύξηση.Ίσα ρε κουβαρντάδες χα χα χα

   Διαγραφή
  3. Όποιος τη νύχτα περπατεί, στα λημέρια των Ρουμπέων, μόνο λάσπες και σχατά πατεί!!!
   Καλά και μέρα να περπατεί, σχατά και λάσπες πάλι θα πατεί.
   μπουχαχαχαχα μα πως τα γράφω ο γκουρού.

   Αυτή η ΔΙΟΝ είναι χειρότερη απο τις ζομποτράπεζες. Πηγάδι δίχως πάτο. Μετά τα Μ.Ο.Δ. πήρε σειρά η ΑΜΚ.
   Τι να κάνει τα 4 μιλιούνια το Διονικάκι??? Θα βρεθούν, άραγε, κορόιδα να τα βάλουν??

   Εμπρός στον ένδοξο δρόμο που χάραξε η Νουτρίαρτ!!

   Διαγραφή
  4. μπουχαχαχαχα κύριε Τζο, διαβάστε τι λένε οι Ρουμπέοι.

   Μετά το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών θα γίνουν σειρά επαφών με σειρά επενδυτών προκειμένου οι τελευταίοι να συμμετάσχουν στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Dionic.
   «Είναι πολύ σημαντικό, μονόδρομος θα έλεγα, να καλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της έκδοσης, προκειμένου η εταιρεία να αναδιαρθρώσει τις τραπεζικές της υποχρεώσεις και να αναπτύξει καλύτερα τις εργασίες της» δήλωσε κατά τη χθεσινή γενική συνέλευση ο πρόεδρος της εισηγμένης κ. Θωμάς Ρούμπας.

   http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1119255/dionic-kroyseis-se-ependytes-enopsei-amk.html

   ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΔΙΦΡΑΓΚΑ

   Διαγραφή
 14. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΤΥΧΑΙΑ ΜΠΗΚΑ ΣΤΟ ΣΑΙΤ.ΤΙ ΝΑ ΠΩ!!!!!!!!!ΧΙΛΙΑ ΜΠΡΑΒΟ!!!!ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΣΑΙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΑ!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τυχαία μπορεί να μπήκατε, κανονίστε να μου γίνετε μόνιμος θαμώνας και να μου ρίχνετε και τα γκουρουδικά σας,

   Διαγραφή
  2. NA EIΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΩ ΜΟΝΙΜΟΣ ΘΑΜΩΝΑΣ.ΚΑΛΟ ΒΡΑΔΥ.

   Διαγραφή
 15. Aμ τι τυχη και τουτη

  Ουλοι οι ΚΟΥΡΟΥΔΕΣ εμαζοχτηκανε κατω απο τη στεγη του Μοναδικου ΑρχιΚΟΥΡΟΥ ΜΥΤΟΓΚΑ..

  Μεχρι και ο φιλος μου το ΜΥΑΛΟ παραστακουλιζη [ παρακολουθει κρυφα στα [ [Κρητικα ]

  ο δε ΚΡΑ-ΚΡΑ ΒΑNKER Sef μεταμεσονυκτιως παιρνει τη δοση του απο το Mirarola-expert.gr

  αμ αυτο δεν ειναι sait ...........ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΚΕΤΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ .....

  χχχμμμμμμμμμμ ΟΥΛΑ ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ....και το Τζατζικι ΔΩΡΕΑΝ.....


  χχχχμμμμμμμμμ Aleko mou SALLAM !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όλη η αγορά κύριε Λάκη μου παρακολουθεί. Όλη η αγορά.

   Διαγραφή
  2. Καλησπέρα κ.Τάκη και στην αγαπητή παρέα σας,

   Έχετε δίκιο στο ότι η αγορά παρακολουθεί, απλά άλλοι το παραδέχονται και άλλοι όχι.

   Εάν έχετε λίγο χρόνο, θα ήθελα την άποψη σας για τον Δρομέα σε αυτά τα επίπεδα.

   Σημ. Αυτό το blogger είναι λίγο μυστήριο στην λειτουργία του (ή εγώ είμαι λίγο εκτός κοινωνικών δικτύων)

   Διαγραφή
  3. Madam Marianthi τα έχει πει ο Monsieur Takis για ΔΡΟΜΕΑ (εγω προσωπικά πήρα κάτι λίγα στο 0.59€ απλά για να τον παρακολουθώ και τρώω ξύλο ακόμα).

   Ετσι όπως το είδα εγώ τις τελευταίες ημέρες, δεν θα έμπλεκα διότι οσο ευκολα το ανεβασαν ακόμα πιο εύκολα το τσακισαν. Κρίμα δεν είναι να μπείτε σε ταλαιπωρια???

   Διαγραφή
  4. Κύριε Δαρείε,

   Σας ευχαριστώ για την απάντηση και ναι έχω παρακολουθήσει την παλαιότερη τοποθέτηση του κ. Τάκη σχετικά.
   Η αμαρτία μου είναι ότι ενώ τοποθετήθηκα στα 0,33, με έπιασε απληστία (;) μάλλον και δεν τα έδωσα στο 0,60 ενώ θα μπορούσα. Λάθος μου...

   Πάντως, μου κάνει έκπληξη ότι μπήκατε σε αυτές τις τιμές, συνήθως έχετε πολύ χαμηλές τιμές κτήσης.

   Διαγραφή
  5. 2000 κομμάτια Madam....Ψίχουλα και όπως είχα γράψει απλά για να τον παρακολουθώ.

   Φυσικά και είδα τι έγινε με το τσάκισμα....Είστε τυχερή που τα πήρατε στο 0.33€.Τουλάχιστον δεν είσθε χαμενη.

   Διαγραφή
  6. Πλέον θα τοποθετηθώ εκεί ΜΟΝΟ αν τον δω κάτω απο 0.30€ και με όγκους (ώστε να μπω γερά).

   Αν δεν γίνει απλά θα μείνω με αυτά τα 2000 κομματάκια όσο πάει.Εξάλλου την εταιρία δεν την γνωρίζω καθόλου (σε αντιθεση με τις άλλες που είμαι μέσα που ξερω και τι σώβρακα φοράνε όπως θα έλεγε και ο Monsieur Takis).

   Διαγραφή
  7. Μάλιστα κ. Δαρείε, σας καταλαβαίνω.

   Για να πω την αλήθεια κι εγώ την περίμενα να ανεβεί πολύ αργότερα (χρονικά) και όχι με αυτούς τους ρυθμούς, οπότε τώρα είμαι σε δίλημμα...

   Διαγραφή
  8. Χάσαμε και τον monsieur Louis που ειχε αγοράσει στα χαμηλά και πούλησε στο .51€...

   Από οσο την μελέτησα πάντως αυτες τις ημέρες, η προσφατη άνοδος δείχνει χείρα βοηθειας σε καποιον εγκλωβισμένο με αρκετά κομμάτια....Λέω εγώ τωρα...

   Διαγραφή
  9. Ελάτε τώρα κυρία Μαριάνθη. Μια χαρά είστε με τον Δρομέα στα 0,33.
   Τώρα αν τον ξαναδείτε εκεί κάτω, μάλλον ευκαιρία για αγορές θα είναι.
   Τίποτα ανησυχητικό δεν βλέπω. Αυτοί που ασχολούνται με την μετοχή, σοβαροί είναι και μακροπρόθεσμους τους κόβω.

   Για την συγκεκριμένη δεν μπορώ να γράψω άλλα - έχω γράψει όμως αρκετά στο πρόσφατο παρελθόν. Και νούμερα έχω αναφέρει.
   Αν δεν τα βρίσκετε τότε να τα ξαναποστάρω.

   Διαγραφή
  10. Σας ευχαριστώ κ. Τάκη.

   Σε γενικές γραμμές θυμάμαι τα σχόλια σας, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να βρω το συγκεκριμένο post που ψάχνω. Εάν δεν σας κάνει κόπο ...

   Διαγραφή
  11. Το σχόλιο μου είναι ότι, εφόσον η εταιρία αυξήσει τους τζίρους της και ασχοληθεί περισσότερο με την λιανική με φτηνότερες σειρές, τότε ο Τάκαρος θα την δει πολύυυυ ζεστά και τότε θα γράψει τα 2,ΧΧ ευρώ.

   Πότε θα γίνουν και αν γίνουν αυτά, εγώ δεν ξέρω - δεν είμαι και Ελλιοτίσιαν να τα ξέρω όλα και να προβλέπω τι θα γίνει ακόμη και στην άλλη ζωή.

   Απλώς λέω τι πρέπει να γίνει για να έχει και ουσία η άνοδος.
   Πάντως τα παιδιά που ασχολούνται μαζί του, είναι σοβαρά και έχουν μακροπρόθεσμη διάθεση. Το θέμα είναι και εταιρία να βοηθήσει και να αναπτυχθεί!!!

   Διαγραφή
 16. Monsieur Takis ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ:

  Την απόφασή του να αποχωρήσει από τη θέση του προέδρου της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ανακοίνωσε ο Νίκος Φωτόπουλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Δαρείε πώς τα πετάτε έτσι κάτι τέτοια...?Κυκλοφορούν και καρδιοπαθείς Συριζαίοι,θα μας μείνει κανείς από τη συγκίνηση:)

   Σε ποια περιφέρεια κατεβαίνει βουλευτής,το ανακοίνωσε ή ακόμη...?

   Διαγραφή
  2. ΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΑ.

   Για Β΄Αθήνας τον κόβω...

   Διαγραφή
  3. Μμμμμ... Άδωνις εναντίον Φωτόπουλου,τρέχω από τώρα να προμηθευθώ ποπ κορν:)

   Διαγραφή
  4. Τωρα που λέτε για τον Αδωνι τον βλέπω ολίγο κομμένο, αδυνατισμένο και χλωμό τελευταία....

   Διαγραφή
  5. Τρέχει όλη τη μέρα,έχει και γυναικάρα δίπλα του(ας με συγχωρήσουν οι φίλες του blog,που έχουν αποστασιοποιηθεί τώρα τελευταία),έχει ρέψει ο κακομοίρης:)

   Διαγραφή
  6. εδώ είναι οι κυρίες, παρακολουθούν και μελετούν.

   είναι δυνατόν να χάνουν τέτοιες γκουρουδιές?

   Διαγραφή
  7. Κυρία zara, τώρα που σας βρήκα, πάρτε να το διαβάσετε αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι.

   ΕΛΤΟΝ: Σε ποιες χώρες κοιτάζει τώρα για εξαγορές
   http://www.euro2day.gr/specials/interviews/article/1118636/elton-se-poies-hores-koitazei-tora-gia-exagores.html


   Θυμίζω και αυτά που έγραφα προ 5 μηνου για το ΕΛΤΟΝ.

   Σπάσαν δηλαδής οι Ελτον Τζονιδες πολυετή συσσώρευση 5ετίας για να κωλώσουν εδώ χάμω???
   Δεν θα ήθελαν να γλείψουν, τουλάχιστον, τα 1,5????

   Οι ΕΛΤΟΝ Τζόνιδες απο πάντα τους ενδιέφερε η μετοχή να κρατιέται σε κάποια επίπεδα και να υπάρχει στοιχειώδη εμπορευσιμότητα.
   Για πολλά χρόνια ειδικός διαπραγματευτής ήταν η Artion - λήξη συνεργασίας Δεκ. 2008.
   Μετά ανέλαβε η Κύκλος από Φεβρουάριο 2009 εως Φεβρουάριο 2012 - οπότε λήγει η συνεργασία. Και στις δύο προηγούμενες συνεργασίες η μετοχή δεν μπόρεσε να κάνει κάτι το ιδιαίτερο και έτσι συσσώρευε μεταξύ 0,4 και 1 ευρώ για πολλάααααα χρόνια.

   Όμως απο Σεπτέμβριο 2012 αναλαμβάνει ειδικός διαπραγματευτής η BETA και BINGO!!!!!
   Η μετοχή απο τα τέλη Νοεμβρίου ανασταίνεται.
   Τυχαίο?????????? Μπορεί!!!
   Δηλαδής ο κυρ Μάνος δεν έχει πελατάρες και υψηλές γνωριμίες για να προχωρήσει roadshows και deals για μια εισηγμένη που τα αξίζει?????
   Εδώ βρεεεεε γκουρούδες είχαν μαζέψει το Ιλυδάκι και είχαν στρώσει έτοιμες δουλειές στον κυρ Βασίλη - πριννννν, όταν ήταν στο φτερωτό άλογο ντεεεε.

   Αυτά απο παρασκήνιο. Μπούρδες λες Τάκαρε θα πουν οι μυρουδιάδες.
   Το χαρτί όμως έχει όγκους - είναι δεδομένο ότι κάποιοι σκαλίζουν και δεν θα σταματήσουν εδώ.

   Πάμε στα νούμερα.
   Τα προικιά της ΕΛΤΟΝ αξίζουν 39 παρα κάτι μιλιούνια – στο ταμπλό η κεφαλαιοποίηση λέει 30,5 μιλιούνια και η τιμή 1,14 ευρώ το τεμάχιο.
   Η εταιρία κερδοφόρος. Όλα τα τελευταία χρόνια ήταν κερδοφόρος. Ότι πρέπει δηλαδής για ξενάκια που ψάχνουν Ελληνικές εταιρίες με P/BV κάτω του 1 και να έχουν κερδοφορία ακόμη και στα δύσκολα μνημονιακά χρόνια.
   Για να καταλάβετε κυρία zara γιατί πράμα μιλάμε.
   Κανονικά η μετοχή θα πρέπει να πάει στα 1,65 για να παίξει με P/E 15 όπως παίζει ο Κορρές που λέγαμε με τον κύριο Θανάση, αλλά ο Κορρές με τα κέρδη του 2008, ενώ ο ΕΛΤΟΝ Τζόνις με τα φετινά κέρδη.
   Ή να πάει στα 2,8 για να παίξει με διπλάσιο BV όπως παίζει ο Κορρές που λέγαμε.

   Στα αρνητικά. Απο χρηματοροές είμαστε χάλια.
   Τα καθαρά κέρδη της τελευταίας οκταετίας είναι αθροιστικά 18 μιλιούνια.
   Αλλά από χρηματοροές δραστηριότητας εισπράχτηκαν μόνο 4,6 μιλιούνια και φύγαν για χρηματοοικονομικά έξοδα 6,8 μιλιούνια. Αθροιστικά όλα αυτά - την τελευταία οκταετία.
   Αντί να μπουν στα ταμεία της ΕΛΤΟΝ τα 18 μιλιούνα κέρδη – βγήκαν 2,2 μιλιούνια.
   Που είναι τα κέρδη οεοοοοο????

   Πήγαν στην ανάπτυξη της εταιρίας. ΟΚ. Θα μου άρεσε αυτό αν μιλούσαμε σε άλλους καιρούς. Τώρα οι καιροί είναι στριμώκωλοι και υφεσιακοί. Θα ήταν καλύτερα να τσέπωνε και τίποτις.

   Δεν νομίζει ο Τάκαρος ότι ξεκίνησαν να ανεβάζουν όγκους να διασπάσουν το 1 ευρώ και να τελειώσει εδώ το παραμύθι. Θεωρώ ότι θα κοιτάξει τουλάχιστον το 1,5 - δηλαδή να γράψει στο ταμπλό 1,4Χ. Εκεί αν ήμουν αγορασμένος στα 0,8 θα έβγαζα τα μισά και θα καθόμουν να δω και το υπόλοιπο έργο.

   Όχι δεν θα αγόραζα ποτέ υψηλότερα μετοχή. Εκτός αν το αρχικό στρατηγικό μου πλάνο έλεγε αγορές στα 0,8 - όπως η κυρία zara - και μετά ξανα αγορές στα 1,1.
   Αλλά είναι λάθος αυτό. Μόνο στα κάτω αγοράζουμε - αρκεί να ξέρουμε τι αγοράζουμε που το αγοράζουμε και γιατί το αγοράζουμε.

   Διαγραφή
  8. Καλημέρα κύριε Μορφωνιέ και σας ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση της ΕΛΤΟΝ.
   Παραμένω με τα κομματάκια(!) που μου έχουν απομείνει, τα οποία είναι στο πράσινο όταν όλα τρώνε χαστουκάκια και γίνονται "πρασινότερα" όταν και τα υπόλοιπα πάνε καλά.
   Με ΕΛΤΟΝ και ΕΥΠΙΚ πάμε καλά, με κάτι άλλες παίζουμε αλλά έχω μπλέξει και με δύο τρελές που δεν βλέπω προκοπή. Βέβαια, δεν το'ξερα? Τα ήθελα και τα έπαθα :-)

   Διαγραφή
  9. Ονοματίστε τις τρελές και όλο και κάτι τρελό θα έχω να γράψω.

   Διαγραφή
  10. Καλημέρα κυρία zara.Αν δεν γίνομαι αδιάκριτος,ποιες είναι οι 2 τρελές που βρεθήκατε μπλεγμένη?

   Κατά τα άλλα το πράσινο στο ΧΑΑ συνεχίζεται,ο Ιούλιος αν και δροσερός κλιματολογικά φαίνεται ζεστός χρηματιστηριακά.

   Διαγραφή
  11. αμ που αλλου ?

   Στου ΚΟΚΑΛΙ-ΑΡΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ χωθηκε και αντε να ξεμπερδευει !

   αμ της ειπαν ....Η ΤΑΝ η ΕΠΙ ΤΑΣ ....!

   και επελεξε το ΤΑΝ ...
   αμ δεν εφταιγε κανεις


   Lallak-is o Μαρτηριαρης.... Ο ΚΟΥΡΟΥ ΤΩΝ ΠΥΡΑΜΙΔΩΝ !

   Διαγραφή
  12. xaxaxa! ο σύντεκνος ξέρει πολλά!

   ΜΙΓα και Ιντκα βέβαια, υπάρχει τίποτα "τρελότερο"?

   και τώρα θα κάνω άλλη μια "κουφή" ερώτηση

   Ο Μαθιός υπάρχει ακόμα στο ταμπλό?

   Διαγραφή
  13. Υπάρχουν τρελότερα κυρία zara.
   ΔΙΟΝ και EΥΡΟΜ

   Η ΜΙΓ έγινε για έναν και μόνο λόγο. Να ξεφορτώσουν οι ΔασκαλοποΘεοδωροπουλοΠαναγοπουλέοι σε τρελές τιμές τις εταιρίες τους στους ξυπόλητους Άραβες και στους μικρούς Έλληνες που πίστεψαν στον Βγενό.
   Ο Βγενό ξέρει την τέχνη να πουλάει φτηνά και να αγοράζει πανάκριβα. Δεν μπορώ να βρω με ποιόν τρόπο αυτή η εταιρία, ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ, κακήν κακώς. Έσκασε και η φούσκα του Ρέστη που όλα τα εξαγόραζε, τώρα ποιοι μένουν???

   Ο μόνος που πούλησε σε λογική τιμή ήταν ο Παναγόπουλος. Διορατικός παίκτης. Είδε έγκαιρα τι ερχόταν!!!

   Διαγραφή
 17. Καλησπέρα κ από μένα στην όμορφη παρέα
  Η ακίνητη περιουσία που έχουν οι τράπεζες κ είναι αναπόσπαστο τμήμα των ιδίων κεφαλαίων τους, σε τι τιμές άραγε είναι περασμένες στις καταστάσεις??
  δεν το ξέρω το θέμα καθόλου πως έχει εξελιχθεί τα τελ. χρόνια, απ' ότι θυμάμαι από τα παλαιά, η Εθνική και η Εμπορική είχαν πολλά ιδιόκτητα ακίνητα καθώς κ το ΤΤ... αλλά δεν πέρνω κ όρκο
  Αυτό σε συνάρτηση με το φουντάρισμα των τιμών των ακινήτων που ακόμα δεν έχει τελειώσει ίσως οδηγήσει πιο χαμηλά τις κεφ/σεις τους.
  2 ακόμη σκέψεις για να μην κουράζω
  1) ο ΟΛΘ, μου φαίνεται ότι θέλει να γίνει Καρέλιας στη θέση του Καρέλια...μοιράζει αύριο κ το μέρισμα, καθαρό 1,125 ευρώ/μτχ... κ ας μην κάνει πράξη... έτσι είναι όμως τα θωρηκτά
  2) με αυτήν την Αιολική μεταξύ 0,90-1,00 ευρώ αξίζει να ασχοληθεί κάποιος ή να περιμένουμε να πάει πρώτα στο 1,45 κ μετά????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Κύριε Τάκη επηρεασμένος από την ανάλυση της ΕΛΤΟΝ ζητώ χάρη

  Πρόκειται για τις ταμειακές της εταιρείας S&B (ΑΡΒΑ) που ενδιαφέρεται για έκδοση 7ετούς ομολόγου. Μου φαίνονται πολύ καλές, αλλά το δικό σας "σκανάρισμα" είναι αλλιώς. Εχετε άποψη?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θωρηκτό κύριε hippy. Καλά σας φαίνονται οι χρηματοροές της ΑΡΒΑ, ότι είναι καλές. Εγώ λέω ότι είναι ακόμη καλύτερες απο ότι σας φαίνονται. Εισπράττει όλα τα κέρδη.

   Διαγραφή
 19. θα συμφωνησω οτι οποιαδηποτε προβλεψη στα δανεια των τραπεζων εχει να κανει με το στοιχημα της σταθεροποιησης της οικονομιας ,η οποια χωρις μειωση της ανεργιας παει περιπατο.Αν η αλφα χρειαστει 40% προβλεψεις για τα δανεια κατω των 90 ημερ παιζοντας στη λογιστικη της αξια κατι το οποιο με βρισκει συμφωνο, τοτε με την ιδια λογικη η Ευρομπανκ για την οποια βλεπω οτι αρεσκεσαι θα ξεμεινει απο κεφαλαια γι αυτο αλλωστε την εδωσαν και το ΤΤ. Πιστευω να ειδες οτι εχει 8 δισ δανεια σε καθυστερηση κατω των 90 ημερων οπου το 70% περιπου ειναι επιχειρηματικα π.χ.των μμε κλπ σαπακιων και καταναλωτικα, με εξασφαλιση 60% τα πρωτα και καθολου τα δευτερα ητοι δηλ χαμενα εντελως.
  Ακομα και μετα την ανακεφαλοποιηση η ευρωβ ουσιαστικα δεν αξιζει τιποτα. Κυριοι τα κερδη των τραπεζων οταν και οποτε ερθουν θα ειναι απο χρηματοοικονομικες πραξεις οπως εκαναν τα αλλα ζομπι περα απ τον Ατλαντικο.Αλλωστε τι ειναι οταν οι συνθηκες σταθεροποιηθουν να ριξουν 3-4 δισ στο ΧΑ και να το κανουν αερος εδαφους και το αναποδο.
  σειριος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όχι ακόμη κύριε Σείριε - δεν είναι η ώρα να αναλύσω την ΕΥΡΩΒ.
   Θα σχολιάσω μόνο τούτο, σε ότι μου γράφετε.

   1) 40% απομείωσε η ΑΛΦΑ τις χορηγήσεις με καθυστέρηση > 90 ημερών.
   40% θα απομειώσει και τις χορηγήσεις με καθυστέρηση < 90 ημερών και θα τις στείλει σε τέτοιο νούμερο, ώστε να υπερκαλύπτονται απο τις εμπράγματες εξασφαλίσεις.

   2)Λέτε '' η Ευρομπανκ θα ξεμείνει απο κεφάλαια γι αυτο άλλωστε της έδωσαν και το ΤΤ.''
   Σας απαντώ και η ΑΛΦΑ θα ξέμενε απο κεφάλαια γιαυτό της έδωσαν την Εμπορική.

   Στα υπόλοιπα που μου γράφετε - δεν έχω λόγους να διαφωνήσω μαζί σας.

   Διαγραφή
  2. Σωστα, για το 2)μονο που υπαρχει μια πολυ μικρη αλλα ουσιαστικη διαφορα, καταλαβαινετε νομιζω τι θελω να πω.
   Ασ περιμενουμε τι θα πει και ο μαυρος βραχος κρατωντας παντα μικρο καλαθι
   σειριος

   Διαγραφή
  3. Όχι δεν καταλαβαίνω.
   Ποια είναι η μικρή, αλλά ουσιαστική διαφορα?

   Διαγραφή
 20. κυριε τακη ποια η αποψη σας για την εταιρια του τιτανα ,ειναι απο τις μετοχες που κρατησε επιπεδα με αξιοπρεπεια κατα την διαρκεια της κρισης.
  Βεβαια οι δραστηριοτητες του τιτανα αφορουν την ελλαδα την αιγυπτο και ΗΠΑ με την πρωτη να εχει πεθανει,την δευτερη να αμφανιζει προβληματα λογω πολιτικων αναταραχων και μενουν μονο οι ΗΠΑ να σωσουν την παρτιδα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Εκείνος ο κακομοίρης ο ΧΑΙΔΕ έγραψε χθες νέο ιστορικό χαμηλό και δεν του φαινότανε.Σκάρτα 3 μύρια πλέον η κεφαλαιοποίησή του,σε κλάδο βέβαια που δεν έχει να πει και πολλά πράγματα προς το παρόν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Τζο.
   Αυτόν σκεφτόμουν σήμερα και τον συζήταγα με έναν συνεργάτη μου.
   Η αγορά κοιτάζει αλλού. Πάντα αλλήθωρη η αγορά.
   Με 9,5 εκατ. στο ταμείο, 20 εκατ. συνολικές υποχρεώσεις και στο 12% της ΒV η αγορά δεν είναι μονο αλλήθωρη - είναι και τυφλή.

   Το κακό είναι ότι δεν υπάρχουν πωλητές να στρώσουν κανένα χιλιάρικο να αρπάξουμε.
   20% το free float.
   Βρεεεε λέτε να κάνει καμιά Δ.Π????

   Διαγραφή
  2. Κοιτούσα και ξανακοιτούσα τον ισολογισμό του μπας και δεν είχα δει κάτι σημαντικό αλλά φευ,ουδέν συνταρακτικόν.Έχει και ονομαστική αξία 1.20 παρακαλώ...

   Διαγραφή
  3. Η ονομαστική κύριε Τζο τι μας νοιάζει????

   Διαγραφή
  4. Για την περίπτωση να υπάρξει ΔΠ,δεν γνωρίζω καλά τη νομοθεσία και αν μπορεί να γίνει δημόσια πρόταση κάτω της ονομαστικής.

   Διαγραφή
 22. Κύριε Τάκη, υποθέτω ξέρετε ότι περιμένουμε πώς και πώς μια αντίστοιχη ανάλυση για την Εθνική Τράπεζα, έτσι;

  grthanasis

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Θανάση την έχω αναλύσει, ελαφρώς, την ΛανΕΤΕ στο thread

   ''Με προσομοίωση την Εθνική (γνωστή και σαν ΛανΕΤΕ) μελετάμε Warrants - Ανακεφαλαιοποίησεις, ψάχνουμε τα ίδια κεφάλαια και καταλαβαίνουμε πως θα παίζουν στο ταμπλό οι ζομποτράπεζες. ''

   Δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο, επι του παρόντος. Είναι ακριβή!!!
   Η ΛανΕΤΕ δεν πήρε κανένα δωράκι,όπως οι άλλες 3 συστημικές. Η ΛανΕΤΕ θα απορροφήσει όποια απο τις τρεις δεν τα καταφέρουν. Αλλά να μην βιαζόμαστε.

   Διαγραφή
 23. κυριε τακη με τους λαμαριναδες στον ασπροπυργο
  ειχαμε καμμια βελτιωση στις ταμειακες ροες
  η μετοχη ξαναγυριζει με μικρους ογκους στα 0.60

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Χατηαβάτη καταρχήν μια διευκρίνηση. Όταν παλιότερα αναφερόταν ο Τάκαρος για το λαμαρινάδικο απο τον Ασπρόπυργο που σχίζει, μιλούσε για την ΜΕΒΑCO. Νομίζω ότι όλοι το κατάλαβαν.
   Αυτά προς διευκρίνηση.

   Εσείς όμως μιλάτε για τους Καλπίνιδες.
   Θα επαναλάβω όσα έγραφα προ ολίγων μηνών στον Κύριο Πρωτομάστορα - που τον έχασα και ας ήταν μια αδυναμία μου - στο market zone που έκλεισε.
   ====================================================
   Όχι δεν αυξάνονται οι απαιτήσεις - ίσα ίσα μειώνονται.
   Και ο δανεισμός είναι υπερβολικά μικρός για το μέγεθος της. Δείτε λίγο και το ταμείο της.

   Αν μια χαλυβουργική επιβιώσει στην Ελλάδα του σήμερα - στην Ελλάδα που η οικοδομική δραστηριότητα μηδενίζει και έργα δεν γίνονται, αυτή είναι η Έλαστρον.
   Κέρδη δεν πρόκειται να βγάλει σε αυτό το περιβάλλον. Με πτώση πωλήσεων στο 60% με 70% απο τις καλές εποχές της - δεν είναι δυνατόν να βγάλει κέρδη και δεν θα βγάλει που να χτυπιέται κάτω το καλπινέικο. Εδώ είναι θέμα επιβίωσης και ποιος ανταγωνιστής θα κηδεύσει τον άλλο.

   Πάντως η Ελαστρον θα ζήσει και θα βασιλέψει.

   Τώρα για το παιχνιδάκι που λέτε. Αν ξέρετε κάτι ορμάτε - αλλά ποιος θα στήσει το παιχνίδι και για ποιόν λόγο?? Δεν νομίζω ότι οι Καλπίνιδες έχουν τέτοια σχέδια αυτή την εποχή. Αλλά μπορεί να είμαι ανημέρωτος.
   Το παιχνιδάκι το κάναν το 2007 και ξεφορτώσαν τον Μιχαηλίδη που τους τα έπρηζε και φορτώσαν τα χαρτιά στα γνωστά κορόιδα, τους άμπαλους φιτσουλέους που όταν βλέπουν κίνηση τρέχουν απο πίσω μην χάσουν τα κελεπούρια.

   Αν φτιάξει η κατάσταση της Ελλάδας και γυρίσει σε κέρδη - δεν προβλέπεται άμεσα κάτι τέτοιο - απο εδώ που είναι σήμερα τουλάχιστον θα πενταπλασιάσει. Αλλά μέχρι τότε τα ξαναλέμε.

   Διαγραφή
 24. Καλημερα κυριε Τακη. Τα ταμεια ειναι γνωστο οτι εχουν καταστραφει με τη λαμογιοδιαχειριση του Δημοσιου. Μηπως ερχεται η ωρα της ιδιωτικης ασφαλισης ως διεξοδου? Επιτελους να δοθει η δυνατοτητα σε ελευθερους επαγγελματιες να μην ασφαλιζονται υποχρεωτικα σε ταμεια του ΟΑΕΕ. Βλεπετε να εχει μελλον ο ασφαλιστικος κλαδος και περαιτερω στορυ εταιρειες οπως ΕΥΠΙΚ που εχει και ελαχιστο δανεισμο, καλο ταμειο και βγαζει κερδη ακομη και μεσα στην κριση?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Gerry για ποια δημόσια ταμεία μιλάτε??? Δεν υπήρχαν ποτέ δημόσια ταμεία και δεν μας φταίει η λαμογιοδιαχείριση τους. Τα δημόσια ταμεία της Ελλάδος ήταν ανέκαθεν πτωχευμένα και δεν είχαν ποτέ ανταποδοτικό χαρακτήρα. Πλήρωναν οι νεώτεροι για να παίρνουν συντάξεις οι γεροντότεροι.

   Να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Όλα στην Ελλάδα δουλεύουν στην τύχη και στο πόδι. Έτσι και τα δημόσια ταμεία.
   Αντίθετα τα δημόσια ταμεία της Ισλανδίας - που τόσο πολύ θαυμάζει τελευταία ο κάθε άμπαλος Ελληναράς - φαλίρισαν. Μιλάμε για τεράστια ταμεία. 11,5 δις διαχειριζόντουσαν - το 80% το ΑΕΠ της Ισλανδίας, δηλαδή.
   Αυτά βάρεσαν λουκέτο και όχι της Ελλάδος.

   Άσχετο, αλλά μιας και αναφέρθηκα στην Ισλανδία.
   Η Ελλάδα απο ανέκαθεν ήταν ελλειμματική - αντίθετα η Ισλανδία είχε πλεόνασμα στα Δημόσια Έσοδα. Όμως αυτό έχει πάψει απο το 2009 και τα νούμερα της χειροτερεύουν σε όλα τα επίπεδα.

   Διαγραφή
  2. Για ΕΥΠΙΚ έχω εκφράσει την πεποίθηση ότι την τιμή της τελευταίας της ΑΜΚ θα την δει.
   Τώρα πρέπει να συσσωρεύσει μέχρι να μην έχουν χαρτιά όλοι αυτοί οι φαφλατάδες που γράφουν ολη μέρα και τη συζητούν στα δημόσια fora. Αυτοί είδαν φως και μπήκαν. Όταν έγραφε ο Τάκαρος στα 0,45 δεν έμπαιναν γιατί έλεγαν δεν κάνει κομμάτια.

   Αν πάει πάνω απο τα 2 τότε καλό θα ήταν όσοι είναι αγορασμένοι στα 0,4 με 0,5 να βγάλουν τα μισά.

   Διαγραφή
 25. Κύριε Τάκη αν είναι δυνατόν μπορείτε να μου θυμίσετε την τιμή της ΑΜΚ και πότε έγινε αυτή????? Ευχαριστώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε leftos ήταν Ιούνιος του 2007 όταν και εισήρθε στο μετοχικό της κεφάλαιο μέσω αυξήσεως η ΠΕΙΡ με 2.24 ανά μετοχή.Επειδή όμως πλέον κουμάντο στις ζομποτράπεζες κάνει το ΤΧΣ,δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί.Μπορεί να θελήσει να αποχωρήσει και μάλιστα σε οποιαδήποτε τρέχουσα τιμή,κανείς δεν γνωρίζει.Αν συμβεί όμως κάτι τέτοιο,τότε ετοιμαστείτε για απογειώσεις πολύ πέραν των 2 ευρώ.

   Διαγραφή
 26. Καλησπερα.Κυριε Τακη θα ηθελα να σε ρωτησω πως βλεπεις την πορεια τις αττικης το επομενο διαστημα.Εχω φορτωθει αρκετα κοματια στο 0,267 και απο τοτε την εχει παρει η κατω βολτα.....Ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα έχω γράψει για την Αττικής αναλυτικότατα.
   Στην τιμή τη σημερινή υπάρχει μεγάλο ρίσκο.
   Ξαναμελετήστε ότι έχω γράψει για Αττικής και επικεντρώστε στο παρακάτω
   ===================================

   Η Αττικής όταν ολοκληρώσει την ΑΜΚ θα έχει 700 εκατ. χαρτιά και ίδια 282 εκατ. αν επιστρέψει τα 100 που οφείλει στο Ελληνικό δημόσιο θα έχει ίδια 182. Αξία 0,26 ευρώ ανά μετοχή. (προ εξαμήνου όταν ο Τάκαρος έκανε τους ίδιους υπολογισμούς, στο marketzone που έκλεισε, ήταν 0,34 ευρώ ανά μετοχή).
   Αν προχωρήσει και στα ΜΟΔ θα εκδώσει άλλα 666 μιλιούνια χαρτιά για να αυξήσει τα ίδια κατά 200. Με 1 δις 366 μιλιούνια χαρτιά, τα ίδια θα βγαίνουν 382 μιλιούνια. 0,28 ανά μετοχή η αξία της μετοχής (προ εξαμήνου όταν ο Τάκαρος έκανε τους ίδιους υπολογισμούς, στο marketzone που έκλεισε, ήταν 0,32 ευρώ ανά μετοχή).
   Μιλάμε πάντα για μετά την ΑΜΚ, εφόσον υλοποιηθεί επιτυχώς και αφού γίνει το reverse - δεν μιλάμε για τα σημερινά νούμερα του ταμπλό, αλλά για τα αυριανά.

   Όμως οι παίκτες και οι πομπαδόροι της Αττικής θα υπολογίζουν στα ίδια και τα 100 μιλιούνια που χρωστάει στο Ελληνικό δημόσιο και θα τη βγάζουν την αξία της τράπεζας εσφαλμένα, περίπου, στα 0,40
   =====================================
   Διαβάστε ξανά το thread

   http://mitarola.blogspot.gr/2013/06/100.html

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστω πολυ.

   Διαγραφή
 27. Πολύ ησυχία. Όλοι για μπάνιο είστε, από το πρωί?
  Ζακ υβ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Κ.Τακη το ονομα μου ειναι Χριστινα.....τη σελιδα σας την βρηκα τυχαια και πραγματικα εχω κολλησει εδω και λιγες εβδομαδες.....ειναι η πρωτη φορα που διαβαζω αναλυσεις και σχολια και το χαιρομαι.Καποτε ειχα βγαλει λιγα χρηματα απο την ΕΤΕ,τις καλες εποχες, απο τοτε εχασα ποιο πολλα παλι με ΕΤΕ και ΑΣΤΑΚ.Απο τοτε φοβομουνα να ξαναπαιξω καθως πολλες γνωσεις δεν εχω.Να ειστε καλα.Τωρα μαθαινω :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Madam Christina bonjour.

   Το Χρηματιστήριο δεν είναι καζίνο οπότε δεν "παίζουμε".Επενδύουμε.Συγνώμη για την παρέμβαση αλλά έχει τεράστια σημασία η κατανόηση του τι εργαλείο είναι το Χρηματιστήριο.

   Φιλικα πάντα...

   Διαγραφή
  2. Εχετε απολυτο δικαιο και ευχαριστω για την παρεμβαση :)

   Διαγραφή
  3. Κ.Δαρειε...."επενδυουμε"???/...χαχαχαχαχα....μαλιστα...μαλλον εσεις πρεπει να κατανοηστε ξανα τι εργαλειο ειναι το χρηματιστηριο...ιδιως στο ελλαντα..
   υγ--σορι για την παρεμβαση...

   Διαγραφή
  4. Monsieur Anonimos είναι σίγουρος όιτ ειστε παλαιός στο άθλημα....

   Από την εποχή της Θεσσαλικής και της Ιπποτούρ...

   Καλό βράδι σας ευχομαι και ονειρα γλυκά.

   Διαγραφή
  5. Monsieur Δαρείε, πάλι για Σεπτέμβρη - Οκτώβρη πάει η ιστορία για επανεκκίνηση των έργων. Δηλαδή καθυστερούν πάλι να δουν οι κατασκευαστικές το χρώμα του χρήματος.
   Βλέπω ότι συνεχίζεται το θεάρεστο έργο των κρατικών "Σοβιέτ" που έχουν "γραμμένο" τον ιδιωτικό τομέα. Πού πήγαν οι εξαγγελίες Σαμαρά ότι θα πλήρωνε τους κατασκευαστές και τις ιδιωτικές κλινικές?

   Διαγραφή
  6. Monsieur Gerry βλέπετε ότι δεν έχω αναφερθει ΠΟΤΕ στα συγκεκριμένα έργα και στην επανέναρξη...Οπως έχω αναφέρει αρκετές φορές ΑΛΛΟΥ είναι το ζουμι τουλάχιστον για το δικό μου θωρηκτό (η ΓΕΚΤΕΡΝΑ ας πούμε ασχολείται με τραίνα πια)....

   Σιγά μην περίμεναν την επανέναρξη οι κατασκευαστες....Τα διόδια που ειπράτουν μια χαρά είναι....

   Διαγραφή
  7. Monsieur Δαρείε..με ολο τον σεβασμο..αν ακομα εχετε στην μνημη σας τα αλογακια και τα θεσσαλικα "διαμαντια"..μαλλον καποιος αλλος εχει καει..επενδυση και χαχανουλης ειναι 2 εννοιες εκ διαμετρου αντιθετες...

   Οποιος θεωρει οτι "επενδυει" πρωτα ειναι επικινδυνος για τον εαυτο του και μετα για τους αλλους..

   Διαγραφή
  8. Monsieur Δαρείε, όπως πάντα τεκμηριωμένες οι απόψεις σας.
   Το κατασκευαστικό θωρηκτό σας δεν έχει ακολουθήσει την πρόσφατη κίνηση του ΓΔ, δίνει την εντύπωση ότι συσσωρεύει, πιθανότατα γιατί τα σύνθετα έργα στα οποία προσβλέπει έχουν πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
   Νομίζω όμως ότι και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ είναι πολυσχιδής όμιλος, με πολλές και σημαντικές δραστηριότητες.
   Και οι δύο είναι κατασκευαστικές που έχουν σαφέστατα μεγάλες προοπτικές, με το αγκάθι πάντα του υψηλού δανεισμού.

   Διαγραφή
  9. Monsieur Gerry το θωρηκτό δεν έχει ακολουθήσει όμως ούτε στην πτώση από τις 1.100 και πλέον μονάδες.Εξ'ου και θωρηκτό.

   Οι όγκοι πλέον είναι σχεδόν μηδενικοι. Σκουπίδια και LNG είναι το μέλλον του.Ειδικά στο δεύτερο έχουμε ΠΟΛΛΑ να δούμε ακόμα.

   Διαγραφή
  10. Εάν παρακολουθούσατε το marketzone που έχει κλείσει θα είχατε δει ότι τα δύο θωρηκτά μου έχουν ήδη αρκετές αρκετά καλές αποδόσεις.

   Το ένα δε πήρε και γερο μέρισμα (22% βάση της τιμής αγοράς του).

   Αρα η υπομονή ΠΑΝΤΑ αναμείβεται.

   Διαγραφή
  11. Εν αντιθέσει με την υπομονή των σορτάκηδων στο Αμέρικα που τείνει να εξαντληθεί,όπως και αυτά τα ρημαδιασμένα τα λεφτά της Μονόπολυ...

   Διαγραφή
  12. Καλά, εκεί κύριε Tzo τους πήραν και τα σώβρακα!

   Διαγραφή
  13. Κύριε ανώνυμε, σχετικά με το μήνυμα σας - στις 26 Ιουλίου 2013 - 9:04 μ.μ

   απαντώ.
   Τα πράγματα είναι απλά.

   Όποιος κερδίζει απο τις χρηματαγορές, τότε λέμε ότι επενδύει, ενώ όποιος
   χάνει στις χρηματαγορές, τότε λέμε ότι τζόγαρε και έχασε - οπότε να πιει και να ξεχάσει.

   Διαλέξτε εσείς αν επενδύετε ή αν τζογάρετε.

   Διαγραφή
 29. Και εγώ, τα ίδια Χριστίνα. Ο τακαρος κι οι φίλοι του μας ανοιγουν τα μάτια...... εμάς τα γατάκια
  Ζακ υβ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Απεχώρησα τις τρεις τελευταίες μέρες από την ΟΤΟΕΛ με ένα καλό για πεντάμηνη επένδυση κέρδος. Κύριε Τάκη πόσο δίκιο έχετε,η ΟΤΟΕΛ δεν έχει και δεν ακολουθεί τάση.Κάποια από τα χρήματα αυτά πήγαν χθες σε αύξηση θέσης στην ΔΕΗ,τα υπόλοιπα θα συμπληρώσουν τον λογαριασμό ενός πενθημέρου διακοπών.Αλήθεια γιατί χαθήκατε όλοι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εγώ δεν θα έβγαινα.

   Αντίθετα η ΔΕΗ δεν θα πρέπει να ξανακολλήσει στα 8.

   Διαγραφή
 31. Καλησπέρα το 1,80 που είχα πεί για ινλοτ είναι στο 1,76 σήμερα ελέω πτωτικής φοράς. Εύχομαι καλή συνέχεια στους πιστούς του χαρτιού μου επιτρέπετε να αποχωρίσω εγώ σήμερα.Είναι και παρασκευή χεχεχε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Καλημερα.Τακη την Σιδενορ πως την βλεπεις για αγορα σε αυτα τα επιπεδα που εναι τωρα?Ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΙΔΕΝΟΡ εφόσον με ρωτάτε ....

   Πρόκειται για έναν εξαγωγικό όμιλο με τις πωλήσεις εκτός Ελλάδος να πλησιάζουν το 80%.
   Κανονικά θα επρόκειτο για θωρηκτό και για μια επιλογή Τάκαρου με τέτοιο εξαγωγικό προσανατολισμό πουέχει - πλην όμως ο όμιλος στηρίζεται κατά πολύ στην οικοδομική δραστηριότητα της Ελλάδας - έτσι ο Τάκαρος απέχει, αλλά παρακολουθεί, όπως κάνει με όλες τις εταιρίες που έχουν σχέση άμεση ή έμμεση με οικοδομή.

   Η δραστηριότητα της χαλυβουργίας έχει εξελιχθεί σε βαρίδι λόγω της κατάρρευσης της οικοδομής και της εκτίναξης του ενεργειακού κόστους. Η αγορά χάλυβα έχει καταρρεύσει με συνολική μείωση 85% από τα προ κρίσης επίπεδα.

   Για να καταλάβετε τι έχει γίνει.
   Οι πωλήσεις του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ στην Ελλάδα ξεπερνούσαν το 2006 τα 600 εκατ. , ενώ το 2012 ξεπερνούν μόλις τα 211 εκατ.
   Μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή!!!
   Και όμως οι συνολικές ενοποιημένες πωλήσεις της ΣΙΔΕΝΟΡ είναι σήμερα στα ίδια πάνω κάτω νούμερα με αυτά του 2006 και 2007.

   Η ΣΙΔΕΝΟΡ έβγαλε πωλήσεις προς το εξωτερικό για να μπορέσει να καλύψει τις κατά 400 εκατ. ευρώ λιγότερες πωλήσεις στην Ελλάδα.
   Αυτή η έλλειψη εγχώριων παραγγελιών ανάγκασε τη Σιδενόρ να στραφεί σε δαπανηρές εξαγωγές προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί τα δύο εργοστάσιά της. Τα κόστη μεταφοράς είναι μεγάλα και προκειμένου να πάρει πωλήσεις προς το εξωτερικό δεν έχει μετακυλίσει τα κόστη στους πελάτες της.

   Γενικά ο χάλυβας στην Ελλάδα θα αργήσει να πάρει τα πάνω του. Όλες οι χαλυβουργικές γράφουν ζημιές και βαράνε μύγες. Χειρότερη από όλες είναι η ΣΙΔΜΑ, θυγατρική της ΣΙΔΕ και φαβορί (η ΣΙΔΜΑ) να είναι η πρώτη που θα βάλει λουκέτο απο τις χαλυβουργικές.

   Επιστρέφουμε στη ΣΙΔΕΝΟΡ.
   Τα EBITDA απο εκεί που ξεπερνούσαν με άνεση τα 100 εκατ. , σήμερα με το ζόρι φτάνουν τα 30 εκατ. Οι αποσβέσεις της ΣΙΔΕΝΟΡ - σαν μεγάλη βιομηχανική που είναι - είναι τεράστιες, φτάνουν τα 60 εκατ.
   Με την υπάρχουσα κατάσταση η ΣΙΔΕΝΟΡ είναι καταδικασμένη να βγάζει ζημιές στον αιώνα των αιώνων ΑΜΗΝ.
   Οι ταμειακές ροές του ομίλου είναι πολύ καλές. Μπορεί να εξυπηρετεί τον δανεισμό του και να αποπληρώνει δάνεια, όμως τα ίδια της ΣΙΔΕΝΟΡ θα μειώνονται διαρκώς.

   Ότι υγιές υπάρχει στον όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ είναι τα Σωληνουργία Κορίνθου που οι πωλήσεις τους είναι το 1/5 των πωλήσεων ολόκληρου του ομίλου.
   Όλοι οι υπόλοιποι τομείς είναι για τα μπάζα. Χάλια.

   Έτσι η διοίκηση της Σιδενόρ αποφάσισε να μεταβιβάσει τον κλάδο της χαλυβουργίας στη ΔΕΠΑΛ. Βέβαια στους ισολογισμούς της ΣΙΔΕΝΟΡ δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, καθώς η ΔΕΠΑΛ είναι θυγατρική 100% της ΣΙΔΕΝΟΡ.
   Με αυτή την κίνηση όλη η χαλυβουργική δραστηριότητα μεταφέρετε στην ΔΕΠΑΛ.
   Συνολικά μετά την εισφορά του βιομηχανικού της κλάδου η Σίδενορ ΑΕ θα έχει ενεργητικό 193,8 εκατ. ευρώ αντί 544 εκατ. ευρώ πριν και υποχρεώσεις μόλις 9,8 εκατ. ευρώ αντί 317 εκατ. ευρώ πριν, ενώ οι πωλήσεις της θα περιοριστούν δραστικά.
   Βέβαια στους Ισολογισμούς - το ξαναλέω - δεν θα αλλάξει τίποτα, καθώς η ΔΕΠΑΛ ενοποιείται πλήρως.

   Για εμένα μόνο κάτω απο το 1 ευρώ αξίζει κάποιος να πάρει το ρίσκο με τη ΣΙΔΕ και πάλι, μπορεί να αξίζει. Εφόσον η ΣΙΔΕΝΟΡ ξαναβγάλει κέρδη, τότε με τα σημερινά νούμερα θα μπορούσε να γράψει τα 4 ευρώ το πολύυυυυυυυ.

   Όμως αν κάποιος θέλει να παίξει χαλυβουργικές, νομίζω ότι προτιμότερη είναι η Ελλαστρον , ενώ αν κάποιος θέλει να παίξει ΣΙΔΕΝΟΡ προτιμότερο είναι να βρεί τη ΣΩΛΚ σε μια καλή τιμή και να μπεί.

   Διαγραφή
  2. Η ΕΛΒΑΛ είναι χίλιες φορές προτιμότερη απο τη ΣΙΔΕΝΟΡ, εαν μιλάμε για όμιλο Στασινόπουλο.
   Στο 1 ευρώ ήταν πραγματικό δώρο - για την ΕΛΒΑΛ μιλάμε.

   Διαγραφή
  3. Καλημερα.Τακη σε ευχαριστω πολυ για την αναλυση!Να εισαι ΚΑΛΑ!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
 33. Καλημέρα Τάκαρε! Ενα το ερώτημα: Θα ξαναδουμε τις 780-800 μον. ΓΔ μέσα στον Αύγουστο???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα κύριε champo.Για μένα ένα είναι το ερώτημα:θα ξαναπάει 0.50-0.60 η ΕΥΠΙΚ να ξαναχουφτώσω μπόλικα τεμάχια...? Θα ξαναπάει η ΔΕΗ 3-4 ευρώ να της ξηγήσουμε το όνειρο...? Θα ξαναδούμε ΣΩΛΚ στο 1 ευρώ να πει τον Δεσπότη Παναγιώτη...? Αυτά και άλλα είναι τα ερωτήματα,ο ΓΔ μπορεί να πάει και στις 400 μονάδες,να ξαναπάνε τα χαρτιά εκεί που θα θέλαμε είναι το ζητούμενο.Εκτός και αν είσθε παραγωγάς,εκεί πάω πάσο.

   Διαγραφή
  2. Είτε εναλλακτικά, για να συμπληρώσω τον κύριο Τζο επειδή είναι γνωστή η συμπάθεια των συμμετεχόντων στις εξαγωγικές, θα ξαναπλησιάσει ο ΙΚΤΙΝΟΣ στο ευρώ, η ΕΛΒΑΛ ομοίως, τα ΠΛΑΚΡ το 4ευρο, η ΦΛΕΞΟ τα 2,50???

   Αχ Φολί-Φολί, το διαζύγιο με πίκρανε πολύ.

   Διαγραφή
  3. tzo & hippy, οπως αναφερεις ΄΄ονειρο΄΄ βλεπω αυτες τις τιμες και εγω στον υπνο μου, μα στον ξυπνο μου βλεπω την ΔΕΗ 7,24! ΕΧΑΕ 6,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,20 ΒΙΟΧΚ4,23 ΜΥΤΙΛ 4,31
   Επειδη στις τεχν. αναλυσεις γραφουν πολλοι γκουρουδες (Γατος,Λοκρος ..)οτι η πλαγια κινηση εκτονωνετε με κινηση ανοδικη , θα ηθελα να σας ρωτησω τι προβλεπετε να παιξει τον αυγουστο! Θα δουμε τον ΓΔ ξανα πλησιον 800 μον???
   Στο ερωτημα σου tzo, παιζει να δεις τις τιμες αυτες με σεναριο εκλογων ,το οποιο δεν το βλεπω ,συνεπως δεν...

   Διαγραφή
 34. ΚΥΡΙΕ hippy θα ηθελα να σας παρακαλεσω λογω της εμπειριας σας και των γνωσεων σας αν ερχοταν ενας φιλο σας και σας ρωτουσε θελω να αγορασω 4 εως 5 μετοχες για επενδυση να βαλω 5000 ευρω για καθε αγορα μετοχης μεχρι 1000 ευρω τι θα του προτεινατε ευχαριστω πολυ και οποιος αλλος θελει λεει την αποψη του και μετα απο 3χρονια 27/07/2016 να δουμε ποιος ειχε κανει την πιο κερδοφορα προβλεψη ευχαριστω πολυ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν θα σας δώσω χαρτιά κύριε Λουκά - αυτά θα τα βρείτε και θα τα επιλέξετε μέσα απο τα σχόλια μου και τις αναλύσεις.

   Όμως να θυμάστε ότι βασικός κανόνας των χρηματαγορών είναι :
   αυτό που ανεβαίνει, αυτό συνεχίζει να ανεβαίνει και αυτό επιλέγω, γιατί θα ανέβει και άλλο. Είναι αυτό που λένε οι ατζαμήδες, κάτσε πάνω στο κύμα και οι άμπαλοι φιτσουλέοι το λένε ακολούθα την τάση. Μόνο οι πραγματικοί γνώστες ξέρουν και αντιλαμβάνονται το γιατί συμβαίνει αυτό!!

   Διαγραφή
 35. Κύριε Λουκά δεν θα τολμούσα να εκπροσωπήσω τον κύριο hippy,όμως επιτρέψτε μου να ερωτήσω.Πότε θα γίνει η υποθετική αγορά;Την Δευτέρα ή κάποια άλλη στιγμή; Θα ακολουθήσουν ενδιάμεσες κινήσεις αγοροπωλησιών στις ίδιες μετοχές ή θα πρέπει να προσομοιάζω στην αξιότιμη κυρία,συνάδελφο και φίλη μου Κατερίνα η οποία αγόρασε αμοιβαίο blue chips όπως αρέσκεται να λέει το 2001 και περιμένει την ανάκαμψη;Και γιατί τα τρία χρόνια;Ο χρονικός ορίζοντας πως καθορίστηκε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. βρε αντε να ριξω μια ΚΟΥΡΟΥΔΙΑ .......τωρα που ημουν ακομα νεος !!

  Ο άνθρωπος εις τα νιάτα του κάνει μα δε λογιάζει
  σαν έρθει ο νούς στην κεφαλή ούλα τα λογαριάζει.


  Aleko mou Sallam

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Χα χα χα κύριε Λουκά λυπάμαι αλλά για 3ετή διακράτηση ρωτάτε τον πλέον αδαή. Δεν νομίζω να υπήρξε "χαρτί" (και όχι μετοχή) που να κράτησα περισσότερο από 6 μήνες. Συνεπώς σε τρέχουσες τιμές θα διάλεγα από τα χαρτιά άλλων πχ ΕΥΠΙΚ, ΙΚΤΙΝ, ΦΛΕΞΟ, ΠΛΑΚΡ, ΜΕΒΑ με την προσθήκη ΕΥΡΩΒ (όμως περί τα 0,48 ευρώ δλδ P/BV<=0) ή κάποιο άλλο τραπεζικό (σκέφτομαι ας πούμε ότι στο παρελθόν θεωρήσαμε θετικό γεγονός την μετάταξη του ΧΑΑ από τις αναπτυγμένες στις αναπτυσσόμενες αγορές. Η πρώτη σε στάθμιση ελληνική εταιρεία των funds που ενεργοποιούνται σε αυτές είναι θαρρώ η ναυαρχίδα κι ας μην την συμπαθούμε εδώ).

  Ωστόσο για να μην θεωρηθεί πως αποφεύγω, θεωρώ πως τα ΟΕΔ με ορίζοντα 3ετίας θα έχουν συνολική απόδοση (τιμή + κουπόνι) πλησίον του 100% από τις παρούσες τιμές και σε περίπτωση διαγωνισμού αυτή θα ήταν η επιλογή μου ελπίζοντας όχι στη νίκη αλλά σε μια τιμητική θέση στη 10αδα. Αυτή είναι άλλωστε η μοναδική από καιρό "σεντουκιασμένη" επιλογή μου καταχωρημένη τόσο στο marketzone όσο κι εδώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με σαφώς κοντινότερο ορίζοντα (σκοπεύοντας όμως και σε πολύ λιγώτερα κέρδη max 20%) προσωπικά ποντάρισα λίγο στα ΕΛΠΕ και ίσως συνεχίσω.

   Οι λόγοι είναι πως έχει μπροστά ένα μικρό μέρισμα 2%, την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ, καθώς και την δική του επίσης.

   Διαγραφή
 38. κυριε hippy επειδή βλεπω εκ της φωτογραφιας του προφιλ σας οτι το κουρεμα δεν σας εχει επηρεασει
  σας ερωτω και παρακαλω απαντηστε μου
  ναι πολυ καλη η επενδυση σε οεδ με 48 μοναδες βασης που διαπραγματευονται τωρα....
  αλλα σε περιπτωση κουρεματος (ξανα) τι γινεται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μονίμως η ίδια ερώτηση που όσες φορές και να την απαντήσεις (ξανα)τίθεται ολόιδια.

   Τα πάντα μπορούν να συμβούν, σε όλες τις επενδύσεις αναλαμβάνεις ρίσκο κύριε χατζηαβάτη. Το ξέρετε και το ξέρω. Ιδιαίτερα στην μετά Κυπριακή πτώχευση εποχή. Στην εποχή του "bail in". Το μόνο λοιπόν που μπορώ να απαντήσω είναι γιατί εγώ τα διάλεξα.

   1)Τα νέα "κουρεμένα" ΟΕΔ ακολουθούν το αγγλικό δίκαιο που σημαίνει πως απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία (άνω του 66,67%) για να συμφωνήσει. Ίσως δεν το ξέρετε αλλά ορισμένα από τα παλιά, κουρεμένα πια ομόλογα (ανάμεσα τους δυστυχώς μια μικρή έκδοση υπό την ΑΛΦΑ τράπεζα στην οποία συμμετείχα ) επειδή ακολουθούσαν αυτό το δίκαιο χρειάστηκε η "προδοτική" για τους πελάτες συμφωνία της αλητοπλειοψηφίας Κωστόπουλου για να κουρευτούν (ποιός ξέρει με τι ανταλλάγματα κάτω απ΄το τραπέζι). Εκτιμώ ότι σήμερα είναι αδύνατο να βρούν συμμάχους στα funds που τα διακρατούν.

   2) Μου φαίνεται λογικότερο αυτός που διαπράττει μια ληστεία, εάν έχει το ίδιο ρίσκο να διαλέξει την πλουσιότερη λεία. Στην Ελλάδα των 300 δις ομολόγων και 160 δις καταθέσεων προτιμήθηκαν τα ΟΕΔ. Στην Κύπρο των σκάρτα 6 δις ομολόγων προτιμήθηκαν οι καταθέσεις. Εάν το πρόβλημα επανακύψει στη χώρα μας εσείς τι λέτε θα στοχεύσουν στα 32 δις δυσκολοκούρευτα ομόλογα ή στα 170 δις των καταθέσεων άραγε?

   (Για να μην υπάρχουν σκιές απαντώ: Κανένα από τα δύο. Θα ψαλλιδιστεί το διακρατικό χρέος. Τελεία και παύλα)

   3) Πιθανολογώ-ελπίζω πως μετά τις εκλογές των Φριτς, περί το 2ο τρίμηνο του 2014 (και την αγορά πάνω από τις 1000 μον) θα γίνει προσπάθεια η Ελλάδα με πρωτογενές πλεόνασμα για 2η συνεχόμενη χρονιά να βγεί στις αγορές. Συμβολική μικρή έκδοση αλλά Πορτογαλία, με 2ετή ομόλογα και με αγοραστή (κάτω απ΄το τραπέζι) την ΕΚΤ. Για να γίνει αυτό τα spreads πρέπει να είναι κάτω απ΄τις 600 μονάδες.

   4) Kερδοσκοπικά έχω σημαντικά μεγαλύτερη επιτοκιακή απόδοση από τις προθεσμιακές καταθέσεις (η λιγώτερο ελκυστική για μένα επένδυση σε σχέση με το ρίσκο που αναλαμβάνoυν τα κεφάλαια μου). Αναφέρομαι στο Grexit και την υποτίμηση θα φέρει. Ελάχιστα πιθανό ενδεχόμενο αλλά όχι μηδενικό (για μένα). Στο 42% της τιμής τους που βρίσκεις σήμερα τα μακρινής λήξης (μετά το 2032) απόδοση 4,75% που αυξάνεται σε 7,2% τον Φλεβάρη του 2015 και 8,6% από το 2020.

   ΄Ετσι τα μέτρησα και τα επέλεξα. Καλύτερη επένδυση όμως για τον καθένα είναι αυτή που δεν του ενοχλεί τον νυχτερινό ύπνο. Και σταθερή πεποίθηση του γράφοντος πως η καλύτερη επένδυση για όλους είναι η φιλία. Αυτή που προσπαθεί να σπείρει ο Κύριος Τάκης και οι συμμετέχοντες και η οποία θα προστατέψει όσους με αιτιολογημένες ή μη προτάσεις εκτίθενται από τους ξερόλες "εξυπνάκηδες" άλλων ιστολογίων.

   (ειλικρινά κύριε χατζιαβάτη ή άλλος φίλος, εάν κάπου σφάλλω ή βλέπετε κάτι που δεν βλέπω, επισημάνεται το...καλό θα μου κάνετε)

   Διαγραφή
  2. ευχαριστω κυριε hippy.Απάντηση πλήρως τεκμηριωμένη.Για μενα πολυ βασικη αρχή για καποιον που επενδυει είναι η διασπορά.Μεσα στο καλαθι μου εκτος απο μετοχες κα
   εχω επιλεξει και επενδυση σε ποσοστο 15% σε οεδ αλλα μεσω αμοιβαιου κεφαλαιου.

   Διαγραφή
 39. κυριε hippy συγχαρητηρια για την αποψη σας για τα ομολογα ερωτηση μηπως ασχολειστε με τον sp500 θα ηθελα την αναλυση σας -αποψη σας - σας ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στο παρελθόν στου κυρίου Τάκη είχε τεθεί η ερώτηση "που θα πάει ο χρυσός". Η δική απάντηση ήταν " Αγνοώ. Φαντάζομαι όπου θέλει η Goldman Sachs". Παθητική, "εξυπνακίστικη" απάντηση θα πει κάποιος. Απολογούμαι λοιπόν.

   Αρχικά στην παγκοσμιοποίηση τα πάντα όλα επαφίονταν στην προσφορά και στην ζήτηση. Θεωρητικά δεν θα χρειαζόταν καμία κρατική παρέμβαση διότι τα πάντα θα αυτορυθμιζόντουσαν. Μισή αλήθεια, ίσως και λιγώτερο από μισή.

   Έχω την άποψη πως οι επικεφαλής των SDP ( Super Duper Traders) δηλαδή FED, ΒοΕ , BoJ, ΕΚΤ δρομολογούν το χρήμα στην παγκόσμια οικονομία βάση πολιτικών αποφάσεων. Είδαμε πρόσφατα το ιαπωνικό ράλλυ μετά την απόφαση "καταρακτώδους" χορήγησης ρευστότητος από την BoJ. Αρχικά ευνοούνται οι κολλητοί συνεργάτες επενδυτικές τράπεζες GS, JPM, Deutsche Bank etc, στη συνέχεια οι αντίστοιχες εμπορικές και σχετικά μικρό (προς το παρόν) μέρος αυτών καταλήγει στην βιομηχανία ώστε να ελπίζει η απασχόληση. Ζητούμενο είναι το σύνολο των πιστώσεων να διοχετευτούν εκεί, αδύνατον με τις σημερινές διασυνδέσεις, πιθανολογώ όμως πως η ενίσχυση του είναι μονόδρομος.

   Μου φαίνεται λοιπόν σωστότερο ότι στο χρηματιστήριο πρέπει να μην ακολουθώ την καρδιά μου, αλλά κάπως τη λογική μου και πολύ περισσότερο τους SDP and partners διότι τα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΝΤΑΙ. Συνεπώς είναι δύσκολο να τους καταλάβεις. Το θέμα για μένα είναι απλώς να παρακολουθείς προσεκτικά, να προσπαθείς να δεις την κίνηση τους και να ακολουθήσεις.

   Με βάση αυτό το σκεπτικό νομίζω πως για τον S&P ήρθε η ώρα της ζύμωσης στα παρόντα ή λίγο κατώτερα επίπεδα. Η αγορά των ομολόγων (την οποία θεωρώ περισσότερο αποτελεσματική έναντι αυτής των μετοχών κυρίως λόγω πολλαπλάσιας ρευστότητος) δείχνει πεπεισμένη πως νέο πακκέτο ποσοτικής χαλάρωσης αντίστοιχο των προηγουμένων δεν θα υπάρξει. Άσχετα με τις δηλώσεις Μπερνάκε, οι τιμές σταθερά πέφτουν, οι αποδόσεις αυξάνονται. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον μου φαίνεται λογική τουλάχιστον η ζύμωση και προσωπικά κρίνω φρονιμότερο να περιμένω.

   Διαγραφή
  2. σας ευχαριστω πολυ κυριε hippy για την απαντηση σας για sp500

   Διαγραφή
  3. Κύριε Λουκά.
   Είναι δυνατόν το 80% και άνω των αναλυτών να προβλέπουν κατάρρευση των χρηματιστηριακών δεικτών Ντάου Τζόνιδες Σπήδες και Ντάξιδες και να δικαιωθούν??
   Το βέβαιο είναι ένα. Ότι δεν πρόκειται να πάνε κάτω και όσο κόβεται χρήμα η ΑΝΟΔΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

   Άντε και στα δικά μας!!! Κάποια πουλάκια περιμένουν ευρά. Νέα ευρά, φρέσκα απο την πρέσα.

   Για Χρυσάφια τα έχω γράψει. Τα 1000 δολ δεν θα τα δει ο Ρουμπίνης ο άσχετος, ότι και να γράφει ο άμπαλος. Γύρω απο τα 1390 το πολύ θα το γυροφέρνουν και θα τα παίρνουν απο τους Longs και Shorts που είναι και πολύ φανατίλες , λέμε, στα πιστεύω τους.

   Η οικονομία της Αμερικής, ότι και να γράφουν οι άσχετοι διαδικτυακοί γκουρούδες πάει καλά, πολύυυυ καλά.

   Διαγραφή
 40. κυριε τακη κυριε hippy θα ηθελα την αποψη σας και οποιος αλλος θελη λεει την γνωμη του το αρθρο αυτο http://www.capital.gr/News.asp?id=1843184 μαζι με τα σχολια ο αρθρογραφος πιστευει οτι το δολαριο και οι αμερικανικες μετοχες θα ενισχ υθουν σεβαστη αποψη τωρα περναμε στα σχολια και τις αντιθετες αποψεις Α σχολιο υποθετική ανάλυση.δεν βασίζεται σε κανένα πραγματικό σστοιχείο.οι ΗΠΑ ετοιμάζοντε να τυπώσουν περι τα δεκα τρίς(!) δολλάρια για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα χρέους που έχουν.η Φέντ είναι αναγκασμένη να κρατήσει τα επιτόκια χαμηλά,αλ΄λιώς η Αμερικάνικη οικονομία θα καταρρέυση σαν χάρτινος πύργος.οι δυο αυτοί παράγοντες σε συνδυασμο με τη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης στις αναδυόμενες οικονομίες που θα τις αναγκάσει και αυτές να κρατήσουν χαμηλά τα επιτόκια,σημαίνουν δύο πράγματα.κατάρρευση του δολλαριου αφού πια θα είναι καλό μόνο για να τυλίγεις ρέγγες και ενίσχυση του Ευρω τους επόμενους μήνες.Αυτό συμφέρει όλους.ενισχύει την ανάπτυξη στην Αμερική μειώνει το χρέος των ευρωπαιων και τους δίνει φτηνη ενεργεια που θα βοηθησει στην ανάπτυξη με αποτέλεσμα την αύξηση των επιτοκίων του Ευρω και ενίσχυση του νομίσματος.Η ενίσχυση του δολλαρίου όπως ισχυρίζεται ο αρθρογράφος θα σημάνει κατάρρευση της παγκόσμιας οικονομία.Πράγμα που φυσικα δεν επιθυμεί κανείς... Αν η ανάλυση επαληθευθεί έχει ένα πολύ λεπτό σημεία. Την ζημιά που προβλέπει στα ομόλογα. Σε ομόλογα είναι το μεγαλύτερο μέρος της αποταμίευσης των baby boomers στην Αμερική, οι οποίοι έχουν αρχίσει σταδιακά να βγαίνουν σε σύνταξη, και συμβάλλουν κατά πολύ μεγάλο μέρος στην εσωτερική ζήτηση των ΗΠΑ.

  Μια πτώση στην αποταμίευση τους, θα συμβάλει αρνητικά στην κατανάλωση τους. Η εξέλιξη του ισοζυγίου των ΗΠΑ θα μπορέσει να καλύψει την διαφορά Οι ΗΠΑ γνωρίζουν ότι αν δοκιμάσουν θεραπεία αλα Γιουρόπα για να βελτιώσουν τα δημοσιονομικά τους, θα καταλήξουν με έκρηξη ανεργίας, μείωση ανταγωνιστικότητας και μισθών και χειροτέρευση των δημοσιονομικών. Μόνο οι τρελοί δεν μπορούν να δουν τις ΗΠΑ ως πιο ασφαλείς οικονομικά από την Ευρώπη ή τις υπόλοιπες ηπείρους. Η Αυστραλία πλέον είναι πολύ δεμένη με την Κίνα.

  Αλλά ως πότε θα κοροϊδεύονται οι χώρες και οι εταιρείες ανά τον κόσμο, ότι τα αστρονομικά χρέη που έχουν συμμαζέψει και τα οποία είναι δεκαπλάσια από τα χρήματα που κυκλοφορούν θα αποπληρωθούν, ιδίως όσο η Ευρώπη συντηρεί την κρίση και ζητά τα δανεικά να αποπληρώνονται σε τυπωμένο χαρτάκι και μάλιστα με πιθανότητα 100% (zero risk premium); Το 2008 έγινε ένα κακό καλό. Άνοιξε μια μικρή τρυπίτσα στο τεράστιο αερόστατο που αποτελεί το απατηλό, παγκόσμιο, σύγχρονο τραπεζικό σύστημα. Οι άθλιοι κυβερνώντες ανά τον κόσμο την έκλεισαν. Αλλά δεν μπορείς να περιμένεις ότι τα χρέη θα αναχρηματοδοτούνται εσαεί. Όταν σκάσει τελείως το αερόστατο, τότε το δολλάριο δεν νομίζω να έχει καμία σημασία.

  Όσο για τις ΗΠΑ, ασφαλώς και τι άλλο μπορούν να εξάγουν από το δολλάριο; Φρόντισαν να στείλουν όλη την παραγωγή απ' έξω και μετά γκρινιάζουν ότι έχουν μεγάλη ανεργία. Και αναπόφευκτα, το χαρτάκι της καινοτομίας δεν θα παίζει για πολύ ακόμη. Τότε θα πέσει πολύ γέλιο, γιατί είτε δασμούς θα πρέπει να επαναφέρουν να κάνουν συμφέρουσα την εγχώρια παραγωγή είτε να μειώσουν δραστικά τους μισθούς και τους φόρους. Πράγματα που δεν κάνεις σε μια δημοκρατική, καπιταλιστική χώρα. Η μέρα που θα σκάσει το ως άνω τραπεζικό αερόστατο θα μπορούσε να αποτελέσει μια φρίκη για όλους, καθώς θα εξανεμιστούν νομοτελειακά τα πάντα. Μισθοί, φόροι, καταθέσεις, περιθώρια κέρδους, κύκλοι εργασιών, κτλ. Ένα νέο συμβόλαιο θα πρέπει να υπογραφεί

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. SER, ΤΑΚΑΡΕ!!! Η αγορα (θεωρω) εχει ηδη ξεκινησει ανοδο. (10%)απο 790 μον. Θα μπορουσατε να σχολιασετε αυτη την ανοδικη κινηση η οποια συνοδευτικε με μικρο τζιρο (πονηρο) κατα ποσο δυνατε να συνεχισει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν βλέπω εκλογές άμεσα κύριε champo με επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ και αξιωματική αντιπολίτευση την Χ.Α. (που το έχει σίγουρο ο κύριος Θανάσης) - τουλάχιστον για το 2013.
   Οπότε οι τσαμπουκάδες μπορούν να περιμένουν, όπως και οι πτώσεις του ΓΔ κάτω απο 800, που δεν βρίσκω κανένα λόγο να συμβεί - ειδικά όταν η αγορά αποτιμάται φθηνά.

   Καλά έχετε παρατηρήσει. Η άνοδος είναι στα μουλωχτά και αυτό είναι καλό. Να πιαστούν όλοι οι γκουρούδες ξανά με κατεβασμένες τις βράκες τους.

   Διαγραφή
  2. δασκαλε συγχαρητηρια για την απαντηση Η άνοδος είναι στα μουλωχτά και αυτό είναι καλό. Να πιαστούν όλοι οι γκουρούδες ξανά με κατεβασμένες τις βράκες τους

   Διαγραφή
 42. Στο 1ο τριμ.13 η Αλφα έγραψε ... Ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου (505.282)... και συνολικά κέρδη πριν το φόρο (φόρος????) 2.403.880 σε εκατ.ευρώ. Αν αφαιρέσω την αρνητική υπεραξία της Εμπ (2.632 δις ευρώ) για το 1ο τριμ έχω 230εκατ απώλεια για 500+ απομείωση .Ακούεται λίγο μπακαλίστικο ξέρω!!
  Αν λοιπόν κάνω αποδεκτή την υπόθεση για 2δις απομείωσης και την μπακαλίστικη λογική μου τότε σίγουρα πρέπει να αφαιρέσω 1 δις απο τα κεφάλαια της τράπεζας. Αυτό βέβαια αν τα έγραφε όλα φέτος στις επόμενες 3 καταστάσεις της. Με τις πρακτικές των τραπεζών σίγουρα μπορεί μεγάλο ποσοστό απο τις επισφάλειες να γραφτούν το πρώτο εξάμηνο του 14.
  Επομένως για P/Bv=1 αφαιρούμε ( ?? ) το 940αρι των προνομιούχων και σίγουρα 1 δις για μελλοντικές πιστολιές και απο το νούμερο που βγαίνει υπολογίζει ο καθένας ως ποσοστό το discount που θέλει να αγοράσει.
  Για μένα αυτά τα νούμερα πάνω κάτω είναι τιμολογημένα στην τιμή της αύξησης που θα μπορούσε να είναι και ελαφρώς ψηλότερη στα 0,47 ,όπως σας είχα ξαναγράψει παλιότερα. Σε (σφοδρή ) αντίθεση με τις Πειρ και ετε που οι τιμές τις αύξησης ήταν πολύ υψηλές. Δηλαδή η Αλφα δεν είναι στο 0,58 του bv ,αλλά κοντά στο μελλοντικό 0,8 bv στην καλύτερη απο τις χειρότερες περιπτώσεις. Γιατί πάντα υπάρχει και η χειρότερη αν όλα πάνε στραβά με τα προγράμματα που τρέχουν στην χώρα μας. Για τους Αλφα-φαν προσοχή θα πρέπει να δωθεί και στα νούμερα απο το εξωτερικό , στη σχέση τόκων εσόδων-εξόδων (πρέπει να βελτιωθούν) και στο έσοδο.. Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 191,970 εκατ και στο κατα πόσο θα είναι μόνιμα ή συνεχόμενα τέτοια νούμερα (ή θετικά νούμερα γενικά :-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστοί οι υπολογισμοί και το σκεπτικό σας κύριε lorac. Αρκεί κάπου εδώ η Ελλάδα να σταθεροποιηθεί.
   Δεν θα σβήσει με τη μια 2 δις η ΑΛΦΑ, αλλά σιγά σιγά.

   Ωστόσο αν σβήσει για το 2013 άλλο 1 δις ίδια (εγώ λέω πως θα το κάνει) απο απομειώσεις , τότε μπορεί να την δούμε στα νούμερα των 0,28 - 0,32 που έχω πει. Εκεί θα πρέπει να δούμε αν η Ελληνική οικονομία σταθεροποιείται και φυσικά αν οι γκουρούδες συνεχίζουν να γράφουν και να πομπάρουν ΑΛΦΑ.

   Αν γράφουν όλοι οι γκουρούδες του ντουνιά για ΑΛΦΑ, τότε δεν πρόκειται να ανέβει η μετοχή.

   Διαγραφή
 43. Επειδή το τελευταίο καιρό διαβάζω πολλούς φίλους του μπλογκ ,αλλά και αλλού να ρωτάνε πιά μετοχή να αγοράσω ,αν θα ξαναπάει ο δείκτης 470,0999 μονάδες κτλ κτλ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα.
  Εστω οτι έχεις 3 φάρμες με γουρούνια με p/bv=1=1000 euro για την καθε μία. Ξεσπάει μετά βαριά ασθένεια για τα ζώα. Οι επενδυτές στέλνουν το p/bv στο 0,2 με το φόβο οτι θα χαθούν τα γουρούνια και απο τις 3 φάρμες λόγω της ασθένειας Στη συνέχεια όντως χάνονται όλα τα γουρούνια απο τις 2 φαρμες και μένει μόνο η τρίτη ανέπαφη ή με μικρές απώλειες.Οι 2 πρώτες φαρμες χρεοκοπούν. Η 3η φαρμα την γλύτωσε λόγω οτι προέβλεψε το πρόβλημα ή ανταποκρίθηκε σε αυτό και κατάφερε να επιβιώσει. Η φάρμα αυτή τιμολογήται στο 0,8-1 της αξίας που είχε πρίν την αρρώστεια. ΕΙΝΑΙ αυτή η δίκαιη τιμή πλέον?????
  Θα πρέπει οι επενδυτές να ξαναπεριμένουν τιμές p/bv 0,2-0,3 για να αγοράσουν ??
  Tι θα πρέπει να προσδοκά ένας που αγοράζει αυτή την φάρμα πλέον ???

  Εωτήματα που βοηθάνε να μην αγοράζουμε γουρούνι στο σακί ;)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι χρηματαγορές είναι υπόθεση, κατά σειρά σημαντικότητας ....
   1) Χρηματοροές
   2) Μελλοντικό P/E - να αυγατίζουν τα κέρδη στο μέλλον δηλαδή.
   3) Και να έχει αφεντικό η φάρμα. Δίχως αφεντικό η φάρμα είναι στο έλεος των λύκων και της αγοράς, δηλαδή τα πάντα θα αφεθούν στην τύχη.

   Το BV της φάρμας είναι πολύ πιο σύνθετο θέμα.
   Τον Τάκαρο τον ενδιαφέρει τα γελάδια να γεννάνε να πληθαίνουν, να παράγουν γάλα άφθονο και να υπάρχει βοσκός να προστατεύει τα ζα.

   Διαγραφή
  2. Το 2) και κυρίως το 3) είναι που με επηρεάζουν αρνητικά κι έχει αρχίσει να μου ξυνίζει η ΔΕΗ κύριε Τάκη.

   -Αφήνουμε στην άκρη την "τζάμπα" πρώτη ύλη, τους γερμανούς της RWE και ρίχνουμε το βάρος στον εισαγώμενο υγροποιημένο αέριο του Βαρδή-Μυτιλ-Κοπελ. Νέο πεδίο δόξης λαμπρό για τους αγαπητικούς. Τους επιδοτούμε κιόλας από το ΕΤΜΕΑΡ.

   -Πουλά το φθηνώτερο ρεύμα σ΄όλη την Ευρώπη αλλά υπερδιπλασιάζονται οι χρεώσεις με τις εισπράξεις τρίτων.

   -Παίρνει πίσω τις αυξήσεις του 2013 (αν και μνημονιακές) για να αντέξει ο καταναλωτής το μόνιμο (?) παλτό του ΕΕΤΗΔΕ και τις επικείμενες τεράστιες αυξήσεις του τέλους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

   -Δεν έχει αφεντικό η φάρμα. Οοοολα αυτά, το σπάσιμο στα 3 και λοιπές μπουρδολογίες εμένα μου φαίνονται πως πετάνε την καυτή πατάτα στους επόμενους.

   Επειδή κάτι γράφτηκε για σπάσιμο του 8ευρου. Μπορεί, μια και έχει μεγάλη συμμετοχή στο ΓΔ να την τραβήξουν και δαύτη, αλλά από κέρδη δύσκολο. Την έχω σβύσει απ΄τις επιλογές μου.

   Διαγραφή
  3. ΔΕΗ
   12 ευρώ ακατέβατα κύριε hippy. Όσο βλέπω άμπαλους γκουρούδες να λένε ότι η ΔΕΗ είναι ακριβή επειδή τάχα μου έκανε κούρσα 600% απο τα χαμηλά της ή να επικαλούνται ότι δήθεν ο κόσμος δεν πληρώνει επειδή δεν έχει μια, τόσο πιο σίγουρο είναι το 12 να μην πω 15 και τρομάξω.

   Καταρχήν να διευκρινίσω ότι όταν έγραφα για αφεντικό δεν εννοούσα τον ιδιοκτήτη, αλλά τους market makers και απο τούτους έχει η ΔΕΗ μπόλικους - οι οποίοι δεν πιστεύω να φαντάζεστε ότι έχουν μαζέψει το χαρτί δίχως πρόσκληση του ιδιοκτήτη.

   Τώρα για τα κέρδη που λέτε. Μόνο να σταματά να απομειώνει απαιτήσεις απο τους πελάτες, τα κέρδη θα εκτιναχθούν. Που να ορθολογήσει τα κόστη της και τις πωλήσεις. Η μετά Φωτόπουλων εποχή, σίγουρα θα είναι καλύτερη.
   Απο απομειώσεις έχει πάρει πρόβλεψη το 50% των απαιτήσεων.

   Θεέ και κύριε!!!! Συνολικές απομειώσεις 1 δις ευρώ!!!!!!
   Και η χρηματιστηριακή αξία είναι μόνο 1,5 δις!!!!

   Βρεεεεε καθίστε καλά γκουρούδεοι των fora και μην γράφετε για ακριβή μετοχή και για τον κόσμο που δεν πληρώνει και τέτοια ωραία.

   Ωστόσο ένας Τάκαρος θα την ξαναμετρήσει στα 8 - βλέπω και κόσμο ανυπόμονο που έχει μπει στα χαμηλά της ΔΕΗ και βιάζεται να φύγει για να πάει , λένε, να κάνει άλλα κούρσα. Βρεεεε που να πάτε βρεεεε.

   Διαγραφή
  4. κ. Τάκη αν επρεπε να επιλέξει καποιος αναμεσα στην ΔΕΗ και στην EUROBANK πια θεωρητε οτι ειναι η καλιτερη;
   Μιλάμε φυσικά για ενα μικρο χαρτοφυλάκειο που δεν μπορει να παρει και τις δυο λόγω προμηθειων.

   Διαγραφή
  5. Κύριε Δέλτα έχει περάσει ο καιρός που ο Τάκαρος πρότεινε διαδικτυακά φόρα παρτίδα.
   Τώρα οι γκουρούδες του Τάκαρου, γνωστοί και ως Τακαρόπληκτοι έχουν μάθει να ξεχωρίζουν τη βρώμα απο την καθαριότητα.
   Ομως ακόμη ΔΕΝ είμαι θετικός για ζομποτράπεζες - παρόλο που είναι πιθανόν να έχουμε δει τραπεζικό πάτο.

   Αλλά αφού επιμένετε και με ρωτάτε.
   Απαντήστε μου εσείς κύριε Δέλτα!!!
   1,7 δις αξίζει το 100% της ΔΕΗ
   2,4 δις αξίζει το 100% της ΕΥΡΩΒ χωρίς τις μετοχές που θα μπούν απο ΤΤ.
   Εσείς αν ήσασταν σε ένα ερημονήσι και η χρηματαγορά του νησιού είχε μόνο 2 εισηγμένες, τη ΔΕΗ και τη ΕΥΡΩΒ, τι θα προτιμούσατε???
   Να δώσετε 1,7 δις για τη ΔΕΗ ή 2,4 δις για ΕΥΡΩΒ???

   Διαγραφή
  6. Μαλλον τη ΔΕΗ ,χωρις τραπεζα μπορω χωρις ΔΕΗ οχι

   Διαγραφή
  7. Δεν μπορεί κύριε Δέλτα η ΔΕΗ να αξίζει λιγότερα απο οποιαδήποτε ζομποτράπεζα, που πουλάει ΑΕΡΑ ΚΟΠΑΝΙΣΤΟ και παράγει ΤΙΠΟΤΑ. Βέβαια θέλουμε μια ΔΕΗ δίχως τους τεμπελχανάδες συνδικάλες του κερατά που κατάφεραν να χρεοκοπήσουν μια ολόκληρη χώρα - στην ΔΕΗ και στις τράπεζες θα κολλήσουν???

   Διαγραφή
  8. τωρα κυριε τακη αυτοι οι συνδικαλες με τα μουσια-- που καψαν την χωρα-- βρηκαν τον
   αρχηγο τους τον αλεξιο αλλα δεν εχουν καταλαβει οτι τελος τα διφραγκα

   Διαγραφή
  9. κ. Τάκη σας ευχαριστω πολύ για ολα οσα μοιραζεστε μαζι μας, να ειστε καλά.

   Διαγραφή
  10. Κύριοι Δέλτα και Χατζηαβάτη, βασικά εγώ θα ήθελα για πρωθυπουργό αυτής της χώρας κάτι τύπους σαν τους Βακάκιδες, τους Καρέλιδες, τους Γκινοσάτιδες ή τους Γεράρδους. Αλλά σιγά μην κάτσουν σοβαροί άνθρωποι να ασχοληθούν με το σκουπιδαριό της Ελλάδος και όλους τους κακομαθημένους πολίτες της.

   Μιας όμως και ήρθε η κουβέντα στον Αλέξιο, να πω ότι οι Στρατούλιδες, οι Γλέζοι, οι Παπαδημούλιδες και κάτι τέτοια τυπάκια μπορούν να λένε ότι θέλουν. Σαν πως λογαριασμό θα πληρώσουν???? Αν κάτι πάει στραβά θα την κάνουν με ελαφριά πηδηματάκια όπως την έκαναν και τα συντρόφια του Γιώργη του Homo Habilis. Όμως ο Αλέξιος είναι ο ΑΡΧΗΓΟΣ και πρέπει να προσέχει τι λέει και τι υπόσχεται στον λαό - διότι βλέπω να του πετάνε την καυτή πατάτα, αν κάτι δεν πάει καλά και αν αυτός κάνει ότι λέει σήμερα βλέπω έναν εξεγερμένο λαό αυτόν να λιντσάρει στο τέλος και όχι τις Σακοράφες, τους Φωτόπουλους και όλους τους συνδικάλες του κερατά.

   Πρόσεχε Αλέξιε!!!! και ξύπνα επιτέλους!!!

   Τέρμα οι πολιτικές μπαρούφες για σήμερα.

   Διαγραφή
 44. Καλή σας μέρα κύριοι Τάκη και hippy. Η ΔΕΗ μου στοιχίζει 0,866 euro το τεμάχιο,καλά να είναι η εταιρεία και τα αφεντικά της με την έννοια του κυρίου Τάκη.Σε βάθος χρόνου είναι πολύ καλή μετοχή,θέλει όμως τις κινήσεις της,όπως όλα τα χαρτιά άλλωστε.Την αγαπάω από την πρώτη της δημόσια εγγραφή το 2001 που έδωσε 200 κομάτια στα 12,32euro. Με βοηθάτε και οι δύο με τις γνώμες σας και όχι μόνο για την ΔΕΗ βέβαια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. "Απο απομειώσεις έχει πάρει πρόβλεψη το 50% των απαιτήσεων. Συνολικές απομειώσεις 1 δις ευρώ!!!!!!Και η χρηματιστηριακή αξία είναι μόνο 1,5 δις!!!!"


  Οφείλω να ομολογήσω πως δεν του είχα δώσει την προσοχή που έπρεπε. Ευχαριστώ κύριε Τάκη. Είσαι ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ. Καλή η σημερινή συνεδρίαση. Ας μου επιτραπεί λόγω ευθυμίας να παρεκτραπώ.


  - Γιατί ένας 60αρης ενδιάμεσα από 2 ερωτικές συνευρέσεις ιδρώνει;

  (Επειδή μεσολαβεί το καλοκαίρι…)


  - Η δουλειά δεν είναι ντροπή, είναι παρελθόν…


  - Όταν πεθαίνει ο άνεργος πάει στη Γη της Αγγελίας.


  - Δεν είναι κακό να είσαι μέτριος – αρκεί να είσαι καφές.


  -Όταν ανεβαίνω ζυγαριά σκέφτομαι : "ηρέμησε είσαι 70% νερό"


  - Βλήματα έχουμε πολλά, αν είχαμε και κανόνια θα ήμασταν υπερδύναμη.


  - Μέτρησα τα λάθη μου.
  - Και;
  - Πάλι λάθος μου βγαίνουν…


  -Κλείνω τα μάτια μου στη δουλειά και προσεύχομαι για το καλό της ανθρωπότητας. Οι άλλοι νομίζουν ότι κοιμάμαι, αν είναι δυνατόν.


  - Ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται… Εκτός από την Ελλάδα που και οι δύο χαίρονται από το 1974 μέχρι σήμερα…


  -Όταν έχετε νεύρα με κάποιον μετρήστε μέχρι το 10 από μέσα σας. Μετά σκάστε του μια στα δόντια. Θα χει χαλαρώσει και δε θα την περιμένει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις

  1. "Γιατί ένας 60αρης ενδιάμεσα από 2 ερωτικές συνευρέσεις ιδρώνει;
   (Επειδή μεσολαβεί το καλοκαίρι…"

   Δεν αφορά τους πτυχιούχους της φυσικομαθηματικής που έκλεισαν αισίως τα εξήντα και περιπλέον!Για να ξέρουμε τι λέμε.

   Διαγραφή
  2. Εννοείται...Πάντα μάχιμοι!!!

   Διαγραφή
 46. Και όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία εξωτερικώς,ανεβαίνει και το μαγαζί 90 μοναδούλες αισίως πάνω απ'το χαμηλό του Ιουλίου.Καλά το πάει προς το παρόν,η αντίδραση συνεχίζεται.

  Εν τω μεταξύ είδα στον τύπο τις τελευταίες ημέρες δεύτερο δημοσίευμα,στο οποίο έλεγε ότι οι τράπεζες καλούνται να πωλήσουν τις μη τραπεζικές τους θυγατρικές και ειδικά τις ασφαλιστικές.Είδα μάλιστα στον ΛΕΩ να αποτιμά την αξία της ΑΓΡΑΣ περί τα 150 μύρια με 457 μύρια ενεργητικό και 33,5 μύρια ίδια κεφάλαια.

  Το Θωρηκτό δηλαδή που έχει λίγο παραπάνω απ'το 60% της ΑΓΡΑΣ σε ενεργητικό(295) και ίδια κεφάλαια περισσότερα(53 μύρια),πόσο θα'πρεπε να κοστολογείται δηλαδή...? Τέλος πάντων,Λεωτσάκειοι υπολογισμοί είναι αυτοί,τ'αφήνω προς το παρόν.

  Πάντως δεν διάβασα κουβέντα για τη συμμετοχή της ΠΕΙΡ στο μετοχικό κεφάλαιο του Θωρηκτού...

  Είδα πάνω δεξιά,στο blog του Ρουμπίνια που έχει βάλει ο κύριος Τάκης,τον κύριο καθηγητή να επιμένει για τα 1000$ στον χρυσό.Απροπό,σήμερα υπάρχουν ενδιαφέρουσες δηλώσεις και του Φαμπέρ και του Ροτζερίδη για τις αμερικάνικες αγορές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Τζο και ο Κρομμύδας καλά τα πήγε. Σε τέτοιο περιβάλλον και αυτός ζημιές δεν βγάζει με τίποτα. Πάρε κάτω όλα τα κόστη του - κόστη διοίκησης, διάθεσης και να πάλι κέρδη ο μάγκας.
   Δεν είναι για 0,3 θα έπρεπε να ήταν παραπάνω στο ταμπλό.

   Διαγραφή
  2. μια και ανεφερες το κρομμυδα κυριε τακη ναι εχει εστω και μικρα κερδη το σημαντικοτερο ομως ειναι οτι μειωνει καθε χρονο τον δεικτη δανειακης μοχλευσης και τωρα ειναι στο 0.23
   και τα λιγα φωτοβολταικα που εβαλε στις στεγες των εγκαταστασεων του ειναι με ιδια κεφαλαια
   εγω παρει κατι κομματια για να την παρακολουθω.

   Διαγραφή
  3. Καλά τα πήγε αλλά πάλι μείωσε τα αποθέματα και λέει ότι μόνο εάν και εφ'όσον ξεκινήσουν τα μεγάλα οδικά έργα μέσα στο έτος μπορεί να δει λίγο φως.Άμυνα και πάλι άμυνα και καλά κάνει εδώ που τα λέμε,αργεί ακόμη το χοντρό πακέτο των υπογείων έργων.Με το πάσο μας,κρείττον σιγάν...

   Διαγραφή
  4. Κύριοι συμμαζεύει την εταιρία του για να αντέξει την ύφεση της Ελλάδος.
   Μακάρι να μπορούσε να κάνει και η Ελλάδα κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνει ο Κρομμύδας.
   Θα γυρίσει και ο τροχός, θα έρθουν κάποια στιγμή και τα κέρδη - έ, τότε θα μπορούν άνετα να στείλουν την μετοχή, σε πρώτη φάση όσα και τα ίδια της.

   Διαγραφή
 47. Καλησπέρα σε κύριο Τάκη και φίλους.
  Για μια ακόμη φορά να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο!! Το γράφατε και το ξαναγράφατε στο € 1,80,αλλά δεν αγόρασα.
  http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/11
  21244/plaisio-afxhsh-66-sta-kerdh-6mhnoy.html
  Η ποινή θα πρέπει να είναι ισόβια,λόγω ανήκεστης ηλιθιότητας,που έλεγε και μια ψυχή ( the one and only !!).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. μπουχαχαχαχα κύριε spooky εσείς απαλλάσσεστε που δεν πήρατε στα 1,8.
   Αυτοί που δεν απαλλάσσονται είναι όσοι ΤΟΤΕ, στα 1,8,ισχυρίζονταν ότι η εταιρεία θα περάσει δύσκολες ώρες και θα έχει πτώση πωλήσεων και ζημιογόνες χρήσεις.

   Αλλά είπαμε οι γκουρούδες του διαδικτύου μπορούν να λένε ότι θέλουν. Άσχετοι, φαφλατάδες και προπάντων ΑΤΖΑΜΗΔΕΣ.

   Ο Γεράρδος τώρα γελάει μαζί τους. Θωρηκτό κύριε spokky τι να λέμε τώρα.

   Διαγραφή
  2. οι ευκαιριες περυσι τον ιουνιο που το πλαισιο ηταν 1.8 ηταν πολλες .Οι καλες εταιριες που ειχαν παρασυρθει στην δινη του κυκλωνα ηταν πολλες γιατι η δεη που ειχε 2 ευρώ τι ηταν αν δεν ηταν η σουπερ ευκαιρια Οσοι μονο τα χωσαν σε τραπεζες κλαινε τα λεφτα τους

   Διαγραφή
  3. Με την ευκαιρία να ξαναδιαβιάσουμε τι έλεγε ο Τάκαρος προ εξαμήνου, σε μια ανάλυση του, όταν ο κύριος αναθεμα είχε αναφερθεί με κολακευτικά λόγια για το Πλαίσιο.
   ==========================================================================
   Πάμε στο Πλαίσιο μια απο τις μεγάλες αγαπημένες του κύριου ανάθεμα και του Τάκαρου.

   Τι θωρηκτό είναι αυτό!! Τι εταιριάρα!!! Μα τι άπιαστος CEO είναι ο κυρ Γεράρδος.

   Χρηματοροές τελευταίας οκταετίας.
   Αθροιστικά ----- ταμειακές ροές απο δραστηριότητα = 87,9 μιλιούνια.
   ταμειακές χρηματοοικονομικές εκροές = 12,6 μιλιούνια

   Μπήκαν στα ταμεία της εταιρίας κάτι περισσότερο απο 75 μιλιούνια.
   Εκπληκτικό νούμερο!!!
   Δηλαδή κατά μέσο όρο βάζει ο Γεράρδος στο ταμείο του 9,4 μιλιούνια το χρόνο!!!!

   Μπορείτε να το φανταστείτε το νούμερο????
   Στα 5 ευρούδια η μετοχή = κεφαλαιοποίηση 104 μιλιούνια.
   Σε 10 χρόνια με αυτές τις χρηματοροές έχεις πάρει όλη την κεφαλαιοποίηση πίσω.

   Ίδια = 65,5 μιλιούνια
   Ταμείο = 45,4 μιλιούνια.

   Ποιός???? Ποιός???? Ποιός???
   Ο Γεράρδος ο ΘΕΟΣ!!!!
   καθίστε εσείς τώρα όλοι οι άμπαλοι φιτσουλέοι να ξεψειρίζεται την μαιμού και να πουλάτε αμπελοφιλοσοφίες και να μας λέτε για τις Βουλγαρίες που θα πάνε σε εκλογές, επειδή ο λαός επαναστάτησε.
   Ναι, ναι. Τώρα - μετά τις εκλογές δηλαδή - ο Βούλγαρος θα φάει με χρυσά κουτάλια LOL LOL.
   Βρε πως τα λέτε. Θα κατουρηθώ απο τα γέλια.

   Στο θέμα μας ΠΛΑΙΣΙΟ
   Κέρδη 2012 κάτι περισσότερο απο 10 μιλιούνια.
   Φαίνονται ανεβασμένα σε σχέση με πέρσι, γιατί πέρσι πήρε ο Γεράρδος κάτι φοβερές και τρομερές επισφάλειες. Το 1/3 των απαιτήσεων έβαλε σε επισφάλειες.

   Μα καλά πόσοι άμπαλοι πρέπει να κυκλοφοράνε ανάμεσα μας και να πουλάνε ΠΛΑΙΣΙΟ στα 1,6 και 2 ευρώ.
   Δεν έχει εμπορευσιμότητα. μπουχαχαχα Εσείς λοιπόν να αγοράζετε ΛανΕΤΕ και λοιπές τραπεζικοζομποκολάντζες που έχουν εμπορευσιμότητα.

   Μου έλεγε ο άλλος ο ατζαμής - αρχές 2012, πέρσι ντεεεεεε - ότι η ύφεση θα βυθίσει τον Γεράρδο και θα πάθει ζημιές. Του απαντούσα - είσαι ατζαμής και άμπαλος φιτσουλέος. Να κάτσεις σπίτι σου και να πίνεις τσαγάκια και να τσαλαβουτάς μέσα τα παξιμαδάκια σου. Για χρηματαγορές δεν κάνεις. ΌΞΩΩΩΩΩ λέμε τώρα.

   Όμως η ευκαιρία χάθηκε στα 2 ευρώ και 1,6. Τώρα το πουλάκι πέταξε.
   Τις μετοχές τις κλέβουμε απο τους άμπαλους όταν πρέπει και όταν εμείς θέλουμε - έτσι ακριβώς θα κάνουν οι Τάκαροι με τα τραπεζικόζομπόχαρτα όταν έρθει η ώρα. Τώρα οι άμπαλοι είναι μέσα και αμπελοφιλοσοφούν περί ανέμων και υδάτων.

   Διαγραφή
  4. Σωστά κύριε χατζηαβατης - η ΔΕΗ κάτω απο τα 2 ευρώ ήταν Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!!
   Όσοι λοιπόν πήραν σε αυτά τα νούμερα, να κάτσουν στα αυγά τους - για τους υπόλοιπους δεν γνωρίζω.

   Διαγραφή
  5. Πω πω τι έκανε αυτός ο Γεράρδος κύριε spooky!!!
   36 εκατ. όλες οι υποχρεώσεις του 37,7 εκατ. αυτός στο ταμείο του.
   35% κάτω οι πωλήσεις απο το 2008 που έκανε ρεκόρ, πάνω τα κέρδη του κατά 51%. - Ρεκόρ!!!! Έσπασε όλα τα κοντέρ ο άνθρωπος!!!
   Παίζει με Ρ/Ε εξαμήνου 20 και με αναμενόμενο Ρ/Ε έτους μονοψήφιο, πολύ κάτω απο το 10.

   Διαγραφή
 48. Καλησπέρα είχε ένα αφιέρωμα σήμερα σε 16 εισηγμένες http://www.euro2day.gr/specials/topics/article/1119505/eishgmenes-16-periptoseis-poy-xehorizoyn.html

  Θα ήθελα την άποψη σας για το Νο6 που είναι και στο 0,75 bv

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μια χαρά!!!
   Αλλά στα 1,6 με 2 που έπαιζε ήταν καλύτερα.
   Βασικά αυτός θέλει ένα split - ξέρετε τώρα κύριε lorac. Οι παικταράδες όταν βλέπουν μετοχή με τιμή 4,5 την θεωρούν ακριβή, όταν βλέπουν τιμή penny stock τότε νομίζουν ότι το μαγαζί είναι τσάμπα.

   Αν δείτε λοιπόν αυτήν την εξαγωγική εταιρία να κάνει split τότε θα κάνει κούρσες μεγάλες.

   Διαγραφή
 49. χαιρετω τους φιλους...μια απο τις προθεσμιακες μου καταθεσεις εβγαλε αποτελεσματα(εχαε)..πολυ καλα τα αποτελεσματα..θωρηκτο που λες κ εσυ φιλε τακη..δεν με ενδιαφερει τι θα κανει η τιμη της μετα τα αποτελεσματα διοτι την εχω σαν καταθεση..απλα θα εχει ενδιαφερον να την παρατηρησουμε για διδακτικους λογους..τα δεδομενα εχουν ως εξης..
  1)ο φαλακρας ανεβασε τα ποσοστα του..περιπου σε τιμες 30τοις εκατο πιο κατω απο εδω
  2)η τιμη της μετοχης ανεβηκε αρκετα πριν βγουν τα αποτελεσματα
  3)τα κερδη ειναι εκτακτα αρα δεν πρεπει να υπολογιζουμε την κεφαλαιοποίηση με τα κερδη εξαμηνου..
  4)πολλούς ακούω οτι μετα τα αποτελεσματα θα γινει πυραυλος
  5)και καποιους άλλους οτι ανεβηκε διοτι η αγορα προεξοφλουσε τα αποτελεσματα και τωρα θα πεσει..
  Η δικια μου εκτιμηση ειναι οτι ισως παει μεχρι τα 6,5-7 για παραπανω δεν ειναι..και αν παει παραπανω ισως σκεφτω οτι θα ειναι καλα να σπασω την προθεσμιακη..να πεσει δεν το πιστευω..
  Πανάγος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με το μαγαζί μας στις 1000 μονάδες τότε κύριε Πανάγο η κορυφή της ΕΧΑΕ θα είναι τα 6,5 με 7 ή λίγο παραπάνω.
   Όσο όμως περισσότερο θα πάει ο δείκτης τόσο ακόμη περισσότερο θα ανέβει η ΕΧΑΕ.
   Αν η κορύφωση της Bull market της Ελλάδος έχει ύψος σαν τον Όλυμπο, τότε η κορυφή της ΕΧΑΕ θα είναι τόσο ψηλά σαν του Έβερεστ και ας ξεκίνησαν ΕΧΑΕ και ΓΔ απο το ίδιο υψόμετρο. Σας τα γράφω παραστατικά για να καταλάβετε τι σχέση έχει η ΕΧΑΕ με το Γενικό Δείκτη και με τη χρηματαγορά μας.

   Διαγραφή
  2. ακριβως ετσι..ο εκπληκτικος kikou απο το marketzone ειχε βαλει στην αναλυση για εχαε ενα γραφημα που εδειχνε αυτο που εσεις περιγραφετε..
   Παναγος

   Διαγραφή
 50. Η πλάκα είναι ότι οι Ελληνάρες τώρα θυμήθηκαν τις Γερμανικές αποζημιώσεις.
  μπουχαχαχα
  Τελικά τίποτα δεν έχουν καταλάβει οι ιθαγενείς τι έχει γίνει.

  Βρε έχουμε και κάτι ξεχασμένες αποζημιώσεις απο το Δαρείο, τότε τα 490 Π.Χ έκαψαν τα σπαρτά στο Μαραθώνα και τα πλοία τους που βούλιαξαν στη Σαλαμίνα δημιούργησαν πλημμύρα με αποτέλεσμα να πνιγούν οι καλλιέργειες των Αρχαίων Ελλήνων. Αυτές τις αποζημιώσεις δεν θα τις διεκδικήσουμε???
  Άντε να τώρα μην θυμηθώ κάτι αποζημιώσεις που μας χρωστάνε οι Δωριείς με την κάθοδο τους στην Ελλάδα και τα πάρω στην κράνα.

  Μια ημέρα ραγιάς, μια ζωή ραγιάς!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. KΥΡΙΕ ΤΑΚΗ ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΒΑΣΗ ΠΟΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ WARRANT?

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Αποστόλη.
   Το 1 warrant για παράδειγμα της ΑΛΦΑ, ενσωματώνει δικαίωμα αγοράς 7,4 μετοχών στην τιμή των 0,44.
   Το warrant της ΑΛΦΑ έκλεισε στα 1,04. Δηλαδή για κάθε μια μετοχή της ΑΛΦΑ ισούται με 1,04/7,4 = 0,14 ευρώ ανά μετοχή.

   Ένας δηλαδή που αγοράζει ένα warrant ΑΛΦΑ αποκτά το δικαίωμα να αγοράσει 7,4 μετοχές στην τιμή των 0,44 ευρώ καταβάλλοντας ουσιαστικά 0,44 + 0,14 = 0,58 ευρώ για κάθε μια μετοχή.
   Αν εξασκήσει το warrant του ουσιαστικά θα αγοράσει την μετοχή, κατά 17% ακριβότερα απο τα 0,495 ευρώ που έκλεισε εχθές.

   Αυτά τα 0,14 ευρώ, τα παραπάνω, αποτελούν το time value - καθώς μπορεί να εξασκήσει τα warrant του μέσα στα επόμενα 4,5 χρόνια. Άρα προεξοφλεί ότι μέσα στα επόμενα 4,5 χρόνια θα βρει την μετοχή ψηλότερα απο τα 0,58 ευρώ.

   Όσο θα περνάει ο καιρός το time value θα φθίνει και θα προσεγγίζει το μηδέν.
   Κατά τη γνώμη μου - μην ψάχνεται για τύπους και πως βγαίνουν οι τιμές των options (call και put).
   Δείτε τα πράγματα απλά - δηλαδή αν η μετοχή αξίζει αυτής της αποτίμησης ή όχι.

   Αν είστε επενδυτής και νομιζετε ότι η μετοχή είναι φθηνή θα αγοράσετε την μετοχή και θα περιμένετε. Αν είστε παίκτης και θέλετε λίγο κερδοσκοπία και τζόγο, τότε θα πάρετε τόσα warrants τόσα ευρώ, όσο θα ήταν το stop loss σας.

   Με τα options και τα warrants - αποκτά κάποιο το δικαίωμα να αγοράσει την μετοχή σε συγκεκριμένο χρόνο.

   Διαγραφή
 53. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

  ΔΗΛ ΚΥΡΙΕ ΤΑΚΗ AN KATAΛΑΒΑ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΦΕΡΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ WARRANT ALFA ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ¨:

  Χ= ΤΙΜΗ wARRANT
  ψ= ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ

  (Χ/7,4)+0,44 < Ψ

  και για να το γενικευσω:

  Τιμή Άσκησης warrant ανα μετοχη κ=
  Αριθμος μετοχων που αντιστοιχούν σε 1 warrant μ=
  Αξια warrant χ=
  Αξια μετοχησ ψ=

  (χ/μ ) + κ < ψ

  Συγνωμη εαν σας ζαλιζω αλλα το φυσικο του ΑΠΘ μας αφησε κουσουρια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ακριβώς. Επειδή ο Τάκαρος δεν είναι τόσο large παίκτης να μην του φτάνουν οι μετοχές των ζομποτραπεζών που διαπραγματεύονται στο ταμπλό, αν έρθει η ώρα την μετοχή θα αγοράσω και θα περιμέεεεεεεενω.
   Τα warrants τα παίρνουν οι παίκτες και όσοι θέλουν να παίξουν το stop loss του 10%, όπως έχω εξηγήσει σε άλλα σχόλια μου.

   Διαγραφή
 55. και ολα αυτα γιατι προσπαθω να καταλαβω την μεταβλητοτητα . εχω κανει και ενα xls αλλα δεν ξερω πωσ να σασ το στειλω να μου πειτε την γνωμη σασ

  Σας ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. H τιμή εκκίνησης των warrants καθορίστηκε βάσει του μοντέλου Cox-Ross-Rubinstein (CRR).

   http://www.athex.gr/content/gr/ann.asp?AnnID=167101
   Πατάμε το Excel calculator και βλέπουμε πως καθορίζονται οι τιμές εκκίνησης βάζοντας τις κατάλληλες παραμέτρους.
   Στη συνέχεια τα warrants διαπραγματεύονται σαν μετοχές

   http://www.naftemporiki.gr/finance/warrants

   Η γνώμη μου είναι μην πολυδίνεται σημασία σε αυτά

   Διαγραφή
 56. ΔΕΝ ΜΙΛΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

  ΣΤΙΡΙΧΘΗΚΑ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΠΟΤΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙΣ ΤΑ WARRANT H METOXES ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΠΛΟ

  ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΠΕΚΤΕΙΝΩ :

  ΣΕ ΜΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΟ WARRANT
  KAI NA EINAI ΣΥΜΦΑΙΡΟΥΣΑ Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Απαντήσεις
  1. Πρέπει να προσπαθήσετε να μου στείλετε ότι θέλετε, ΔΗΜΟΣΙΑ, μέσω αυτού του Ιστολογίου.

   Διαγραφή
 58. ΚΥΡΙΕ ΤΑΚΗ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ

  ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ . ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ WARRANT ΤΗΣ ΠΕΙΡΕΩΣ ή ΑΚΟΜΑ ΕΧΕΙ ΚΡΥΟ?????????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα σας, μήπως θέλατε να γράψετε κάτι άλλο αντί για πειρ-αυλος? είναι και το θέμα της αλφα εδώ :)
   http://www.capital.gr/xa/comp_chart.asp?symbols=%D0%C5%C9%D1+%C5%D4%C5+%C1%CB%D6%C1&datespan=12%2F2%2F2012&startdate=&enddate=

   Διαγραφή
  2. Δεν μπορώ να καταλάβω τις εμμονές σας με τα warrants.
   Δηλαδή τόσο large παίκτες είστε και δεν σας φτάνουν οι απλές οι μετοχές?

   Για ΑΛΦΑ που λέει ο κύριος Lorac - πράγματι ήταν η καλύτερη, όμως εγώ θα επιμείνω σε αυτό που γράφω στην ανάλυση μου.
   Συνοψίζω τα πιο ουσιώδη.

   Τα ίδια της ΑΛΦΑ , μετά την ανακεφαλαιοποίηση της, παρουσιάζονται περισσότερα απο 8,2 δις με τις μετοχές να ανέρχονται σε 10,9 δις. Δηλαδή κάθε μια μετοχή αξίζει, βάσει ιδίων, 0,75 ευρώ.
   Αν πιστεύετε ότι τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας είναι 8,2 δις, τότε η μετοχή στα 0,44 κρίνεται φτηνά αποτιμημένη (Ρ/BV = 0,58) Ωστόσο απο τα ίδια της ΑΛΦΑ θα πρέπει να αφαιρέσουμε 940 εκατ. ευρώ, καθώς πρόκειται για τις προνομιούχες του Ελληνικού Δημοσίου και πρέπει αυτά τα 940 εκατ. να επιστραφούν ή να μετατραπούν σε κοινές μετοχές.

   Συνεπώς τα ίδια της ΑΛΦΑ, κατόπιν αφαιρέσεως των προνομιούχων μετοχών, είναι περισσότερα απο 7,2 δις με τις μετοχές να ανέρχονται σε 10,9 δις. Δηλαδή κάθε μια μετοχή αξίζει, βάσει ιδίων, 0,66 ευρώ.

   Ωστόσο 4,933 δις ευρώ την 31/12/2012 βρίσκονταν σε καθυστέρηση, δίχως να έχουν απομειωθεί καθώς είχαν καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών.
   Στα δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών η ΑΛΦΑ προχώρησε σε απομείωση ύψους 40%.
   Αν το ίδιο πράξει και για τα δάνεια με καθυστέρηση που ακόμη δεν έχει απομειώσει, τότε θα ανεβάσει τις επισφάλειες κατά περίπου 2 δις ευρώ.

   Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να αφαιρεθεί απο τα ίδια της ΑΛΦΑ.

   Άρα τα ίδια της ΑΛΦΑ είναι περισσότερα απο 5,2 δις με τις μετοχές να ανέρχονται σε 10,9 δις. Δηλαδή κάθε μια μετοχή αξίζει, βάσει ιδίων, 0,47 ευρώ.

   Απο αυτήν την ανακεφαλαιοποίηση δεν επιτρέπεται το Τ.Χ.Σ. να χάσει ούτε ένα ευρώ. Ή θα πάρει πίσω τα λεφτά της ανακεφαλαιοποίησης ή δεν θα υπάρχει Ελλάδα.

   Διαγραφή
  3. update 30/9/2013 ιδία 7,857 δις μείον προνομιούχες 950 εκατ. Αρα 0,632 ανα μετοχή.
   ( χαχα τις αφαιρούμε τελικά αυτές κ.Τάκη???) +(να δώ ποιός θα τις θυμάται όταν έρθει η ώρα να πληρωθούν!!)

   Με τον ρυθμό που καίει λίπος ανα τρίμηνο ( περίπου 500 εκατ. προβλέψεις) σήμερα (q1 2014) υποθέτω θα είναι κάπου στα 0,58χχ ανα μετοχή.

   Για γουαραντΖ λοιπόν η πολύ σωστή ιδέα του οικοδεσπότη μας για 10% stoploss κεφαλαίου σας δίνει μικρή έκθεση αν όλα πάνε στραβά ,αλλά ικανοποιητική αν ισορροπήσει η κατάσταση. Επίσης εγώ στις κινήσεις μου λαμβάνω υπόψην και το χρήμα που θα χρειαστώ να βάλω αν έρθει ξαφνική αλλαγή στο τρόπο εξάσκησης τους. Δηλαδή warrants x 7,4 x 0,4576 = χρήμα που είμαι διατεθειμένος να σκάσω για τα μάτια της αλφα.

   Διαγραφή
  4. Μην παιδεύεστε με τους υπολογισμούς κύριε lorac. Τα έχω κάνει όλα και τα έχω αποτιμήσει.

   Για προσέξτε τι γράφω στην ανάλυση μου .....
   Ωστόσο 4,933 δις ευρώ την 31/12/2012 βρίσκονταν σε καθυστέρηση, δίχως να έχουν απομειωθεί καθώς είχαν καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών.
   Στα δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών η ΑΛΦΑ προχώρησε σε απομείωση ύψους 40%.
   Αν το ίδιο πράξει και για τα δάνεια με καθυστέρηση που ακόμη δεν έχει απομειώσει, τότε θα ανεβάσει τις επισφάλειες κατά περίπου 2 δις ευρώ.

   Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να αφαιρεθεί απο τα ίδια της ΑΛΦΑ.

   Άρα τα ίδια της ΑΛΦΑ είναι περισσότερα απο 5,2 δις με τις μετοχές να ανέρχονται σε 10,9 δις. Δηλαδή κάθε μια μετοχή αξίζει, βάσει ιδίων, 0,47 ευρώ.

   Διαγραφή
 59. Τα χρόνια πέρασαν ,ελπίζω ευχάριστα για όλους σας, για να έρθουμε στις παρυφές του χειμώνα του 2015 και να ασχολούμαστε με μία ακόμα ΑΜΚ στις μπάνκιες γενικότερα και στην ΑΛΦΑ ειδικότερα.
  Δύο επισημάνσεις πριν συνεχίσω είναι α. Τώρα που σας γράφω δεν είναι ακόμα οριστικό και τετελεσμένο γεγονός η αμκ και β. Άλλη μια φορά που βγαίνουν ταυτόχρονα για κεφάλαια και οι 4 χάριτες μαζί.

  Σας βάζω ορισμένα link για χάρη αρχείου πιο πολύ να μην τα ψάχνετε αργότερα άμα ξανακάνουν αμκ σε 1-2 χρόνια όπως μας έγραψε σήμερα στο ραπόρτο της η S&P. Πρώτο βάζω την παρουσίαση για τα αποτελέσματα q3 2015 για να έχουμε τα τελευταία δεδομένα όπως τα εκδίδει η τράπεζα για τα οικονομικά της δεδομένα. Δεύτερο link είναι τα stress test που έγιναν και με βάση τα οποία η τράπεζες οδηγήθηκαν στις νέες αμκ-2015.
  1ο link http://www.alpha.gr/files/investorrelations/9M2015ResultsPresentation.pdf
  2o link https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/aggregatereportonthecomprehensiveassessmentexsum201510.en.pdf

  Με βάση αυτά λοιπόν αποφασίστηκε η νέα αμκ2015 αρχικού ποσού 2,740 δις ευρώ, η οποία σουλουπώθηκε κάπου στα 2,560 δις χωρίς την συμμετοχή τελικά του ΤΧΣ μιας και το ποσό καλύφτηκε από ιδιωτικές τοποθετήσεις μέσω book building και LME δηλαδή από μετατροπή ομολόγων σε μετοχές στην τιμή 0,04 ευρώ. Επίσης αποφασίστηκε reverse split στις παλιές μετοχές 1-50.
  Εδώ είναι και οι λεπτομέρειες για την αμκ από την ίδια την τράπεζα http://www.alpha.gr/files/investorrelations/presentation_10112015en.pdf

  Εν αναμονή λοιπόν των τελικών αποτελεσμάτων και με βάση αυτά τα δεδομένα έχουμε σύνολο νέων μετοχών 12769 δια 50 ίσον 255,4 και 2,560 δια 2 ευρώ 1,280 δις μτχ Νέο σύνολο 1.535,4 με κεφάλαια 9.134 ( από τα οποία τα 3,429 ή 38% είναι dtc) που θα αντιστοιχούν σε κοντά 6 ευρώ ανά νέα μετοχή tangible Book Value.

  Θυμίζω από το q3-2015 NPE TOTAL 31.0 (50.0%) 22.6 NPL PLUS 6.2 FNPL<90dpd plus 2.2 ind.impaired GROSSLOAN 62.100 Q3 cet-1 12.5% ή 6580 (full loaded 11.8% 6200). Κέρδη ppi στα 870εκατ.

  Τέλος για να την θυμόμαστε πώς ήταν πριν το reverse βάζω και ενα διαγραμματάκι της περιόδου.
  https://www.tradingview.com/x/RHMiXhMp/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. κυριε


   Lorac το μονο που μπορω να πω εγω είναι ότι εισαι ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟ-ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ-

   Διαγραφή

Πρόσεχε τι γράφεις.
Αν δεν είσαι καλό παιδάκι θα σε κάνω ντα ντα!!!