Με λένε Τάκη - είμαι γκουρού, όταν γράφω σπάω μεγάλη πλάκα, δίχως να λέω τίποτα για πλάκα.

Οι απόψεις, εκτιμήσεις, αξιολογήσεις ή προβλέψεις, οι οποίες εκφράζονται σ αυτό το blog αποτελούν παλαβομάρες του χρήστη που γράφει με το nick Τάκης Μορφονιός και δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών προϊόντων. Στο blog γίνονται συζητήσεις - εκτιμήσεις μεταξύ αγνώστων, οπότε οι αναγνώστες να μην λαμβάνετε τίποτα ως δεδομένο και αληθές.
Συνεπώς, ο,τιδήποτε γράφεται στο www.mitarola.blogspot.gr, δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση για αγορά ή πώληση αξιών ή προτροπή για πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης.

Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Με προσομοίωση την Εθνική (γνωστή και σαν ΛανΕΤΕ) μελετάμε Warrants - Ανακεφαλαιοποίησεις, ψάχνουμε τα ίδια κεφάλαια και καταλαβαίνουμε πως θα παίζουν στο ταμπλό οι ζομποτράπεζες.

Μέσα στον Ιούλιο του 2013 θα έχει ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση όλων των χρεοκοπημένων ζομποτραπεζών, του Ελληνικού πτωχευμένου κράτους και ευρύτερου Δημοσίου τομέα , των πτωχευμεύνων - αλλά ακόμη εχόντων μπόλικων ευρώ - πολιτών που είχαν μάθει στην ανεμελιά, στην θαλπωρή του Δημόσιου τομέα, στην αναξιοκρατία, στην μη ανταγωνιστικότητα και στα δανεικά.

Το μεγαλύτερο μέρος των παικτών της χρηματαγοράς μας, σκέφτεται αν πρέπει να συμμετέχει στις Α.Μ.Κ. για την ανακεφαλαιοποίηση των ζομποτραπεζών μας και προς τα που μπορεί να κινηθούν οι τιμές τους μελλοντικά.

Οι απαντήσεις σε αυτά τα καυτά ερωτήματα, δεν είναι απλές - αν και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, για κάποια πράγματα, το πεπρωμένο φυγείν αδύνατο. 
Για να μπορέσει κάποιος να δει το μέλλον των ζομποτραπεζών και να υποψιαστεί ποια μπορεί να είναι η πορεία τους στο χρηματιστηριακό ταμπλό, θα πρέπει να κατανοήσει τι είναι τα Warrants, σε ποιές τιμές έγιναν οι ΑΜΚ, πόσα είναι τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ίδια των ζομποτραπεζών και πως θα πάει (ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ) η πραγματική οικονομία στην αυριανή μέρα.

Αν η πραγματική οικονομία δεν ανακάμψει - τα κουφάρια των ζομποτραπεζών, δεν πρόκειται ποτέ να ανασηκωθούν απο τα μνήματα τους.

Αν η πραγματική οικονομία δεν παράγει, δεν πουλάει, δεν εξοφλεί τα χρέη της - οι ζομποτράπεζες θα κάνουν και άλλες αυξήσεις και ξανά αυξήσεις και δώστου να παίρνουν όλο και μεγαλύτερες απομειώσεις στις χορηγήσεις.
Αν η Ελλάδα δεν αλλάξει πλευρό και δεν στηθεί μια σωστή πραγματική οικονομία, στην ενδοχώρα, τότε να είστε βέβαιοι ότι οι ζομποτράπεζες θα κάνουν και άλλες αυξήσεις, έως ότου βρίσκουν χρηματοδοτές - διαφορετικά θα έχουμε είτε επιστροφή στο νόμισμα μας, είτε κούρεμα καταθέσεων.

Αυτός είναι ο πρώτος βασικός κανόνας για τον κάθε μελλοντικό εν δυνάμει αγοραστή τραπεζικών χαρτιών.

Ως προσομείωση παίρνουμε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Αναλόγως αντιμετωπίζουμε - σκεφτόμαστε και για τις άλλες.
 
Οι όροι αύξησης, της Εθνικής τραπέζης της Ελλάδος - συνοπτικά :
 • Reverse split µε αναλογία 10 παλαιές προς 1 νέα. Έτσι οι κοινές μετοχές από 1.226.601.200  μετατρέπονται σε 122.660.120
 • Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με τιµή διάθεσης 4,29 ευρώ ανά µετοχή µετά το reverse split (αντιστοιχεί σε τιµή €0,429 πριν την υλοποίηση του reverse split)
 • Για κάθε µία (1) υφιστάµενη κοινή µετοχή µετά το reverse split ο µέτοχος θα έχει δικαίωµα εγγραφής για 2,2 νέες µετοχές στην τιµή των €4,29 ανά µετοχή. 
 • Συνολικά θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου 2.274.125.874 μετοχές εκ των οποίων οι 272.960.373  μετοχές θα εκδοθούν υπέρ συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, ενώ οι υπόλοιπες υπέρ συμμετοχής του Τ.Χ.Σ.
 • Έτσι, µετά την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ο νέος συνολικός αριθµός κοινών µετοχών θα ανέρχεται σε 2.396.785.994, ενώ θα εισπραχθούν 9,756 δις ευρώ, προκειμένου να ανακεφαλαιοποιηθεί η τράπεζα καλύπτοντας τις κεφαλαιακές της ανάγκες. 

Για να θεωρηθεί πετυχημένη η Α.Μ.Κ. της Εθνικής θα πρέπει να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 800 εκατ. ευρώ απο τα  0,272960 Χ 4,29 = 1,17 δις ευρώ που ζητείται να καλύψουν οι ιδιώτες.
Εφόσον η ΑΜΚ πετύχει, τότε το Τ.Χ.Σ. θα εκδώσει 1 Warrant για κάθε 1 νέα μετοχή

Αν θεωρήσουμε ότι καλύπτεται πλήρως η ΑΜΚ και εκδοθούν 272,96 εκατ. νέες μετοχές - εισπράττοντας η Εθνική 1,17 δις ευρώ - τότε θα εκδοθούν 272,96 εκατ. Warrant και κάθε ένα απο αυτά θα δικαιούται, εφόσον θελήσει ο μέτοχος, να πάρει επιπλέον 2.001.165.501/272.960.373 = 7,331 νέες μετοχές, στην τιμή των 4,29 ευρώ. 

Δηλαδή αν κάποιος συμμετέχει στην Α.Μ.Κ. της Εθνικής και πάρει μια νέα μετοχή στην τιμή των 4,29 ευρώ, τότε - εφόσον καλυφθεί πλήρως η συμμετοχή των ιδιωτών - θα μπορεί να πάρει άλλες 7,331 επιπλέον μετοχές της Εθνικής αντί του ποσού 7,331 Χ 4,29 = 31,45 ευρώ. Καλείται δηλαδή ο ιδιώτης μέτοχος - εφόσον φυσικά το θελήσει - να δώσει 7,331 φορές περισσότερα λεφτά απο όσα έβαλε στην ΑΜΚ για να μπορέσει να βγάλει έξω το Τ.Χ.Σ. απο το μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής.

Η πλήρη κάλυψη της Α.Μ.Κ. δίνει στον κάτοχο 1 νέας μετοχής = 1 Warrant = το δικαίωμα να αγοράσει 7,331 μετοχές στην τιμή 4,29 ευρώ.

Αν δεν πετύχει η ΑΜΚ, συγκεντρωθούν δηλαδή λιγότερα απο 800 εκατ. ευρώ, τότε δεν θα εκδοθούν Warrants.


Τι είναι τα Warrants???
Tα warrants είναι τίτλοι που δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα να πληρώσει την τιμή εξάσκησης για να αποκτήσει μετοχές σε συγκεκριμένες ημερομηνίες στο μέλλον. 
 
Με άλλα λόγια, κάθε Warrant ενσωματώνει το δικαίωμα του κατόχου του να αγοράσει απο το Τ.Χ.Σ. , στην τιμή και κατά την περίοδο άσκησης, προκαθορισμένο αριθμό μετοχών.

Ο αριθμός των μετοχών που μπορεί να αγοράσει ο κάτοχος 1 Warrant δίνεται απο τον τύπο
(Α) / (Β)
όπου
Α = ο συνολικός αριθμός των νέων μετοχών που αναλαμβάνει το Τ.Χ.Σ.
Β = ο συνολικός αριθμός των μετοχών που αναλαμβάνουν οι ιδιώτες μέτοχοι που συμμετείχαν στην Α.Μ.Κ. 

H αξία των Warrants συνδέεται με την πιθανότητα η μετοχή να είναι πάνω από την τιμή εξάσκησης στις ημερομηνίες αυτές. Όταν λέμε τιμή εξάσκησης εννοούμε, κατά προσέγγιση, περίπου την τιμή της τελευταίας Α.Μ.Κ. στην οποία συμμετείχε το Τ.Χ.Σ. Στην περίπτωση της Εθνικής μιλάμε για τα 4,29 ευρώ. 

Όσο υψηλότερα είναι η τιμή της μετοχής, σε σχέση με την τιμή της Α.Μ.Κ. τόσο περισσότερο θα είναι κάποιος διατεθειμένος να πληρώσει για τα warrants, άρα τόσο πιο μεγάλη θα είναι η αξία τους. Αυτό συνεπάγεται και μεγαλύτερη προδιάθεση απο τον ιδιώτη μέτοχο να εξασκήσει τα επιπλέον δικαιώματα του αυξάνοντας τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας.

Η θεωρητικά δίκαια τιμή ενός warrant καθορίζεται από έναν μαθηματικό τύπο που λαμβάνει υπ όψιν στοιχεία όπως η τιμή της μετοχής, η τιμή εξάσκησης και η μεταβλητότητά της. Ο τύπος αυτός είναι το μοντέλο Black & Scholes . 
Όμως αυτός ο τύπος δεν πρέπει να ενδιαφέρει τον μέσο επενδυτή.

Όσο μεγαλύτερη είναι η αναμενόμενη διακύμανση της μετοχής τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η τιμή του warrant. Αυτό διότι όσο μεγαλύτερη είναι η ημερήσια αναμενόμενη κίνηση της μετοχής τόσο μεγαλύτερη είναι και η δυνατότητα για μελλοντικό κέρδος.
Μεγάλες κινήσεις της μετοχής δημιουργούν τη δυνατότητα για μεγάλες ανοδικές κινήσεις οπότε και μεγάλο κέρδος, αλλά και για μεγάλες πτωτικές κινήσεις, όπου η απώλεια περιορίζεται στο μηδέν.
Επομένως θα υπάρχει σημαντική μόχλευση, στο trading των warrants. Βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά είναι να μπορεί κανείς να κάνει πράξεις στα securities σε τιμές κοντά στις θεωρητικές τους και το bid-offer της αγοράς να είναι αρκετά μικρό ώστε το ''μέσα-έξω'' να μην κοστίσει τόσο ώστε να μηδενιστεί το περιθώριο κέρδους του κάθε παίκτη.

Αυτά όμως δεν πρέπει να απασχολούν τον μέσο επενδυτή.
Αυτό που πρέπει να μείνει στο μυαλό του μέσου επενδυτή, είναι ότι δεδομένου ότι η τιμή εξάσκησης θα είναι σταθερή όσο μεγαλύτερη θα είναι η τιμή της μετοχής, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η τιμή του warrant και φυσικά θα υπάρχουν μέτοχοι που θα θελήσουν να εξασκήσουν τα warrants τους.

Προσοχή!!!
Η τιμή του warrant μπορεί να πάει στο μηδέν εάν η πιθανότητα η μετοχή να είναι πάνω από την τιμή εξάσκησης είναι ΜΗΔΕΝΙΚΗ. Δηλαδή αν η μετοχή πέφτει, τότε η τιμή του Warrant θα μηδενίζεται και φυσικά ουδείς μέτοχος θα θέλει να εξασκήσει το Warrant του παίρνοντας τις επιπλέον μετοχές που δικαιούται.

Τι άλλο πρέπει να ξέρω 
1) Το Τ.Χ.Σ. δεν θα μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε πώληση των μετοχών του για τους πρώτους 36 μήνες (3 χρόνια) 

2) Τα Warrants θα δύνανται να ασκούνται κάθε 6 μήνες, με πρώτη ημερομηνία άσκησης, 6 μήνες μετά την έκδοση τους και τελευταία 54 μήνες (4,5 χρόνια) απο την έκδοση τους. Αν περάσουν 5 χρόνια τα Warrant που δεν εξασκήθηκαν καταργούνται και οι μετοχές που αντιστοιχούσαν σε αυτά, περνάν, οριστικά και αμετάκλητα, στο Τ.Χ.Σ. 

3) Για περίοδο 36 μηνών (3 έτη), απο την ημερομηνία έκδοσης των Warrants, το Τ.Χ.Σ. δεν θα μπορεί να μεταβιβάζει τις μετοχές που κατέχει, εκτός αν ασκηθούν Warrants απο τους κατόχους τους.

4) Μετά την παρέλευση 36 μηνών (και εδώ δώστε μεγάαααλη προσοχή) το Τ.Χ.Σ. θα μπορεί να μεταβιβάζει τις μετοχές που του ανήκουν, αφού όμως προηγουμένως γνωστοποιήσει στους κατόχους των Warrants τον αριθμό των μετοχών που θέλει να μεταβιβάσει και εφόσον καλέσει τους κατόχους των Warrants 30 ημερολογιακές μέρες πριν :
 • να αποκτήσουν τις προς μεταβίβαση μετοχές σε τιμή ίση με την κατώτερη από την τιμή άσκησης κάθε δικαιώματος αγοράς και την μέση χρηματιστηριακή τιμή των τελευταίων 50 ημερών 

Ίδια κεφάλαια Εθνικής τραπέζης
Με δεδομένο την Α.Μ.Κ. της Εθνικής τραπέζης, κατά 9,756 δισεκ. ευρώ, τότε τα ίδια της τραπέζης μετά την ανακεφαλαιοποίηση θα είναι :
 • ενοποιημένα ίδια 7,8 δις ευρώ - 3,25 ευρώ το κομμάτι
 • ίδια μητρικής 5,9 δις ευρώ - 2,45 ευρώ το κομμάτι

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ
τις προνομιούχες μετοχές που έχει εκδώσει η Εθνική τράπεζα υπέρ Ελληνικού Δημοσίου.

1,35 δισεκατ. ευρώ χρωστάει η Εθνική, τα οποία θα πρέπει να αποπληρώσει το 2014 - όμως μάλλον οι Ελληνικές τράπεζες θα λάβουν παράταση για άλλα 4 με 5 χρόνια, προκειμένου να επιστρέψουν τα ποσά στήριξης που έλαβαν απο το Ελληνικό κράτος.

Προσοχή γκουρουδέοι!!!
Τα 1,350 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνονται στα εποπτικά κεφάλαια και στα ίδια της τράπεζας, ωστόσο είναι λεφτά που δεν ανήκουν στην τράπεζα. Άρα κάποια στιγμή οι μέτοχοι της Πειραιώς θα κληθούν να  επιστρέψουν αυτά τα χρήματα ή να εκδώσουν μετοχές υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Παράλληλα θα ακυρώσει απο τα ίδια της 25 εκατ. μετοχές προνομιούχες (NBG - PA) που θα αποπληρώσει στους κατόχους  τους 12,5 δολάρια στο κομμάτι. Άρα πρέπει να αφαιρεθούν απο τα ίδια επιπλέον 240 εκατ. ευρώ.

Με αυτά τα δεδομένα - αν ληφθούν υπόψη - τα ίδια της Εθνικής είναι :
 • ενοποιημένα ίδια 6,2 δις ευρώ - 2,58 ευρώ το κομμάτι
 • ίδια μητρικής 4,3 δις ευρώ - 1,8 ευρώ το κομμάτι

Χορηγήσεις Εθνικής
66,5% του ενεργητικού της ενοποιημένης Εθνικής είναι χορηγήσεις και μόλις το 60% της μητρικής.
Επισφάλειες 7,9 δισεκατ. στο 10,18% - 6 δισεκατ. στο 11,53% οι επισφάλειες της μητρικής.
Απομειωμένα δάνεια 69,3 δισεκατ. ευρώ - 46,4 δισεκατ. η μητρική

Σύνθεση χαρτοφυλακίου χορηγήσεων : Καταναλωτικά στο 12%, Στεγαστικά στο 30%, δάνεια προς εταιρίες και δημόσιο στο 41%, πιστωτικές στο 9% και τέλος χορηγήσεις προς μικρές επιχειρήσεις 8%.
Τα ποσοστά που σας γράφω είναι επι των συνολικών χορηγήσεων.

Τα μη ληξιπρόθεσμα δάνεια και μη απομειωμένα ανέρχονται στο 60% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων (προ απομειώσεων). Το υπόλοιπο 40% των χορηγήσεων έχει τα προβλήματα του και δεν αποπληρώνονται κανονικά.

Τα ληξιπρόθεσμα και μη απομειωμένα ανέρχονται στο 8,7% των χορηγήσεων.

Αν η Εθνική ανεβάσει τις επισφάλειες στο 20% - που κατά Τάκαρον επιβάλλεται κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να απομειώσει άλλα 7,5 δισεκατ. ευρώ. Που σημαίνει ότι τα ίδια κεφάλαια της, με όποιον τρόπο και να τα υπολογίσετε - είτε ως core tier 1. ειτε ως ενοποιημένα, είτε κοιτώντας τα ίδια της μητρικής, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. Είναι αρνητικά και εφόσον αναγκαστεί η τράπεζα να αυξήσει τις επισφάλειες της τότε θα πρέπει να πάει σε μια νέα μεγάλη Α.Μ.Κ. για να ανακεφαλαιοποιηθεί εκ νέου.

Αν τώρα εσείς πιστεύετε ότι σε αυτή την Εθνική (όπως και στις άλλες ζομποτράπεζες) με αυτά τα ίδια, με αυτές τις προβληματικές χορηγήσεις - σε αυτό το Ελληνικό πτωχευμεύνο κράτος, των ΝεοΕλλήνων - που όλο θεωρίες είναι και αμπελοφιλοσοφούν για το ότι φταίνε οι Γερμανοί, ο Χουφτάλεν, ο Αρπάχτεν , η Μέρκελ και ο Σόιμπλε - μπορεί να υπάρξει σοβαρός και σώφρων επενδυτής να βάλει τα δικά του λεφτά και να επενδύσει στις ζομποτράπεζες βγάζοντας όξω το Τ.Χ.Σ. , τότε ο Τάκαρος είναι τρελός - που είναι - και έχει χάσει τα μυαλά του.
Μιλάμε για σήμερα - αύριο, αν αλλάξουμε πλευρό ως έθνος, το ξαναβλέπουμε το πράμα. 
Πάμε παρακάτω.

Που μπορεί να κινηθούν οι τιμές των τραπεζών?
Ένας χρηματιστηριακός κανόνας, λέει, όταν υπάρχει κερδοσκοπία παύει να υπάρχει λογική. Συνεπώς θα μπορούσε οι τιμές των τραπεζικών μετοχών να κινηθούν από το ΜΗΔΕΝ , εως το ΑΠΕΙΡΟ και ακόμη παρά πέρα. 
Όμως ένας άλλος χρηματιστηριακός κανόνας λέει, ''όταν εμφανίζονται πωλητές, τότε η κερδοσκοπία τελειώνει με βίαιο τρόπο''.

Στην περίπτωση των τραπεζών, υπάρχουν εν δυνάμει πρόθυμοι πωλητές και μάλιστα είναι πάααααααααααρα πολλοί. Όσο πιο ψηλά, πάνε οι τιμές των τραπεζικών μετοχών τόσο περισσότεροι μέτοχοι, κάτοχοι Warrants θα θελήσουν να τα εξασκήσουν. Όλες οι μετοχές που κατέχει το Τ.Χ.Σ (εξαιρείται η περίπτωση της Eurobank και της Αττικής)  είναι μετοχές που με την πρώτη ευκαιρία, θα πουληθούν.

Στην περίπτωση της Εθνικής μιλάμε για 2 δισεκατ. χαρτιά. Επομένως θεωρείται δεδομένο, ότι το ''πάνω'' των τραπεζικών μετοχών έχει περιορισμένα όρια, καθώς η κερδοσκοπία τελειώνει όταν βγαίνουν χαρτιά προς πώληση και στις τραπεζικές μετοχές υπάρχουν απεριόριστα πολλά χαρτιά που κατέχει το Τ.Χ.Σ.

Με την ίδια λογική και το ''κάτω''  θα πρέπει να έχει περιορισμένα όρια - αφού το παικτικό σενάριο θέλει οι τιμές των μετοχών να διαπραγματεύονται σε τιμές υψηλότερες των τιμών των ΑΜΚ , ώστε να δελεάζονται κάθε φορά μέτοχοι να εξασκούν τα Warrants και να εξαγοράζουν απο το Τ.Χ.Σ. τις μετοχές που διακρατεί.

Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει αυτός που πάει να ''παίξει'' αυτό το παιχνίδι να έχει περιθώρια να κερδοσκοπήσει με την ησυχία του.
Η λογική λέει ότι για τα 3 πρώτα χρόνια θα στηθεί παίγνιο γύρω απο τις τιμές των ΑΜΚ, μήπως κανένας καψερός ξεγελαστεί και εξασκήσει τα Warrants του.

Μετά τα 3 χρόνια το ΤΧΣ θα μπορεί να πωλεί τις μετοχές του σε τιμές ακόμη και κάτω απο τις τιμές των ΑΜΚ.

Η θεωρία λέει, ότι οι ιδιώτες κάποια στιγμή θα εξαγοράσουν τις μετοχές του ΤΧΣ. Αυτό όμως μπορεί να μην συμβεί και ποτέ - ειδικά αν η τράπεζα πάει κατά διαόλου. 

Κάτι ανάλογο έγινε και με το Ελληνικό Δημόσιο που  αναγκάσθηκε να πάρει προνομιούχες μετοχές των Ελληνικών ζομποτραπεζών - με σκοπό να τις στηρίξει κεφαλαιακά.
Είδατε εσείς να πήρε ποτέ το Ελληνικό Δημόσιο το μέρισμα του 10% που έπρεπε να πάρει ή μήπως οι ζομποτράπεζες θα επιστρέψουν τα λεφτά που δέχτηκαν ως στήριξη??
 


Αν η τράπεζα πάει κατά διαόλου, τότε η τιμή θα πέφτει και δεν θα επιστρέψει ποτέ στην τιμή της ΑΜΚ - όπως έγινε με ΤΤ, που πρώτος και μοναδικός προέβλεψα την κατάρρευση του - καθώς ουδείς με σώας τα φρένας δεν θα θέλει να αναλάβει το ρόλο του market maker σε μια τράπεζα που καταρρέει.

Γιαυτό κοιτάμε τις χορηγήσεις των Ελληνικών τραπεζών και πως πάει η πραγματική οικονομία. Άσχετο
κατά Τάκαρον Ευαγγέλιο πρέπει η Εθνική να απεμπλακεί με οποιοδήποτε κόστος απο την Finans και την φούσκα της Τουρκικής οικονομίας. Αυτός είναι ο λόγος που ο Τάκαρος κοιτάζει μόνο τα ίδια της μητρικής.

124 σχόλια:

 1. Μελετάτε σε βάθος και ερευνάτε τας γραφές.
  Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί και αφήστε τις θεωρίες συνωμοσίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κύριε Τάκη,ποιά θα είναι τα αρχικά σήματα της αλλαγής της νοοτροπίας του Νεοέλληνα;
  Έχει μεγάλη σημασία να γίνουν αντιληπτά πριν αρχίσουν οι κραυγές από τα media.Οι στατιστικές εύκολα παραποιούνταιαπό δημόσιες διοικήσεις σαν την δική μας,δεν έχω ιδιαίτερη εμπιστοσύνη σε ανακοινώσεις αγραμμάτων ανθρώπων.Καλησπέρα σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Νίκο είναι ρητορικό το ερώτημα σας???

   Διαγραφή
  2. Όχι,είναι πραγματικό κύριε Τάκη. Και για να γίνω ποιό συγκεκριμένος,εννοώ ενδείξεις αντιστροφής της τάσης καθίζησης της οικονομίας.Γιατί για μένα η οικονομία και η νοοτροπία της κοινωνίας συμβαδίζουν. Το ίδιο γράφετε τακτικά και εσείς. Ίσως η μείωση της ανεργίας; Τα επιδοτούμενα προγράμματα παραμορφώνουν την πραγματικότητα.Οι αποκρατικοποιήσεις ;Κουράστηκα να τις ακούω και να βλέπω νέους προέδρους στο ΤΑΙΠΕΔ.Η μείωση του αριθμού των ξενοίκιαστων καταστημάτων στις εμπορικές γειτονιές; Μα όσα ανοίγουν στο δήμο μου, καφετέριες γίνονται.Γιαυτό ζήτησα την γνώμη σας,αφού είναι φανερό ότι βλέπετε πιό καθαρά και σφαιρικά από μένα τουλάχιστον.

   Διαγραφή
  3. Όλα θα αρχίζουν να αλλάζουν όταν ο νεολαίος θα καταδέχεται να πηγαίνει για μεροκάματο των 15 και 20 ευρώ ή και λιφγότερο και αυτό στ μαύρα - δίχως να λέει φιλοσοφίες, φρου φρου και αρώματα και να μιλάει για δικαιώματα.

   Πρώτα ο κώλος του πρέπει να ιδρώσει, να δει τη γλύκα και μετά να μάθει να μιλάει για τα δικαιώματα του.
   Οι περισσότεροι παλαιοί - το κάναμε αυτό στα 18 μας, λίγο πάνω - λίγο κάτω. Καθόμασταν προσοχή, παίρναμε το μεροκάματο και δεν αντιμιλάγαμε στον εργοδότη, όσο περίεργος και αν ήταν.

   Αν και δεν νομίζω ότι είμαστε σε τέτοιο σημείο καμπής, εν τούτοις βλέπω περιπτώσεις νεολαίων που ήδη αρχίζουν - παράλληλα με τις σπουδές τους - να βγαίνουν για μεροκάματο, για να βοηθήσουν ή να μην επιβαρύνουν περισσότερο τους γονείς τους.

   Διαγραφή
  4. Στην παρούσα φάση για μένα δεν είναι σημαντικό να αναπτυχθούμε, αλλά να ισορροπήσουμε και να αλλάξουμε πλευρό.

   Διαγραφή
  5. Κύριε Τάκη υποκλίνομαι.Άμεση ένδειξη,χωρίς στατιστικές και δείκτες με περίεργα ονόματα και φτιασίδια.Έτσι είναι,αρχίζαμε το τρέξιμο από φοιτητές,έχοντας διδαχθεί από το παράδειγμα των γονιών μας.Να είστε καλά κύριε Τάκη.

   Διαγραφή
 3. Κύριε Τάκη πολύ χρήσιμα και χρηστικά τα όσα γράφετε,πολύς κόσμος θα σας ευγνωμονεί για πολλά χρόνια που εξηγείτε τόσο αναλυτικά τρόπους χρήσης των κεφαλαίων του.

  Κύριε Τάκη έχω μια εύλογη,νομίζω,απορία:οι ζομποτράπεζες αύξησαν ή θα αυξήσουν μέσω των αυξήσεων τις κεφαλαιοποιήσεις τους επί 20 και επί 30 φορές απ'τα χαμηλά του Απριλίου.Όμως ο κλαδικός τους δείκτης δεν προσαρμόστηκε ανάλογα και πρόκειται περί οφθαλμαπάτης το νούμερό του.Διότι δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται στις 194 μονάδες,ενώ για παράδειγμα η ΠΕΙΡ από 200 μύρια θ'αποτιμάται την ερχόμενη βδομάδα στα 9 δις(και τα αντίστοιχα νούμερα για τις υπόλοιπες).

  Πρόκειται,εκτός από οφθαλμαπάτη και για τεράστια στρέβλωση και θα'θελα την άποψή σας εάν θα'πρεπε η ΕΧΑΕ να προβεί άμεσα σε διορθωτική κίνηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Τζο μην κοιτάτε δείκτες και τέτοιες παπαριές που κοιτάνε όλοι οι άμπαλοι φιτσουλέοι.

   Σας απαντώ σε αυτό που ρωτάτε :
   1) Οι ζομποτράπεζες έχουν ήδη αυξήσει τις κεφαλαιοποιήσεις τους - όσες έχουν ήδη προχωρήσει στις ΑΜΚ (ΛανΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡαυλος του στρατηλάτη Τζένγκις Χαν) και έχουν συμπεριληφθεί όλες οι μετοχές και αυτές του Τ.Χ.Σ.

   2) Στον υπολογισμό όμως των δεικτών δεν λαμβάνεται υπόψη όλη η κεφαλαιοποίηση, αλλά ένα μέρος αυτής, ανάλογα με το συντελεστή στάθμισης.

   http://www.ase.gr/content/gr/Indices/Composition/Index_Stocks.asp?Index=136&Name=FTSE/%D7.%C1.-%D7.%C1.%CA.%20%D4%F1%E1%F0%E5%E6%E9%EA%FC%F2%20%C4%E5%DF%EA%F4%E7%F2&Date=07/06/2013

   http://www.ase.gr/content/gr/Indices/Composition/Index_Stocks.asp?Index=17&Name=%C3%E5%ED%E9%EA%FC%F2%20%C4%E5%DF%EA%F4%E7%F2%20%D4%E9%EC%FE%ED%20%D7.%C1.&Date=07/06/2013

   Προσέξτε πόσο χαμηλό συντελεστή στάθμισης έχουν οι ζομποτράπεζες.
   ΕΤΕ 17%
   ΑΛΦΑ 15%
   ΠΕΙΡ 11%

   Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατο κύριε Τζο - το ξέρουν αυτό οι αρχές. Το πιάνετε το υπονοούμενο έτσι???
   Οι τράπεζες επηρεάζουν περισσότερο τον δείκτη σε σχέση με τις κεφαλαιοποιήσεις που είχαν προ των Α.Μ.Κ. , αλλά όχι τόσο ώστε να τον στείλουν στα τάρταρα.

   Το τρυκ λέγεται συντελεστή στάθμισης - μελετήστε και σκεφτείτε το τρυκ, της πλασματικής κεφαλαιοποίησης, των τραπεζών.

   Νομίζω κύριε Τζο σας απάντησα - εκτός αν με ρωτάτε κατι άλλο και δεν σας εννόησα καλώς. Αν είναι έτσι να επανέλθετε να με ξαναρωτήσετε.

   Διαγραφή
 4. ΚΥΡΙΕ ΤΑΚΗ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΠΟ ΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΩΣΥΝΗ ΣΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΟΥ ΣΤΕΙΛΩ ΚΡΑΣΙ ΑΓΝΟ ΝΑ ΠΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΡΕΝΕΤΕ Η ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΤΑ ΔΩΣΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΛΑΣΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι σαν μου το έχετε στείλει το κρασί. Ήδη ευφραίνετε η καρδία μου.
   Σας ευχαριστώ κύριε Λουκά - να σας διορθώσω μόνο σε τούτο.

   Δεν λέω την αλήθεια - αλλά λέω αυτό που ο Τάκαρος βλέπει - δηλαδή βλέπω την αλήθεια μέσα απο τα δικά μου μάτια, που μπορεί και να λανθάνουν, κοινώς να κάνουν πουλάκια. Όποιος έχει κάτι διαφορετικό να πει να το καταθέσει.

   Εγώ έτσι βλέπω τα πράγματα - αυτές είναι οι ΑΛΗΘΕΙΕΣ κατά Τάκαρον ευαγγέλιο, όποιος έχει άλλα ευαγγέλια να μας τα ψάλλει.

   Διαγραφή
  2. καταπληκτικη και τεκμηριωμενη παρουσιαση.
   Κύριε τακη δικιο εχετε δεν εχει φανει καποιο φως στο σκοτεινο τουνελ της ελληνικης οικονομιας.Και σαφεστατα καμμια οικονομια δεν μπορει να σταθει στα ποδια της χωρις ισχυρο τραπεζικο συστημα ,οπως επισης και καμμια χρηματιστηριακη αναφλεξη δεν ειναι δυνατη με τις τραπεζες εξω.
   Ο κυκλος της υφεσης νομοτελιακα θα στρεψει καποια στιγμη,χρονικα δεν προβλεπω ακριβως τα τερμενα αλλα θα γινει.
   Ξαφνικα εκει που δεν θα το περιμενουν οι πολλοι θα δειτε παλι τις εκθεσεις των οικων για την Ελλαδα να κανουν στροφη 180 μοιρων (δικαιως ή αδικως)
   το χρηματιστηριακο παιγνιο να ειστε σιγουρος θα ανατροφοδοτηθει με νεο καυσιμο
   και κατα την αποψη μου το τχς δεν σωζει τις τραπεζες ??για την ψυχη της μανας του
   με τιμη gforce

   Διαγραφή
  3. ασχετο με το θεμα των τραπεζων αλλα το γραφω μια και εχει γινει μνεια και για γεβκα
   κανω μια ιστορικη αναδρομη

   Το λομπι μάζεψε συστηματικά το χαρτί όλο το 2006 μεχρι τον μαιο του 2007.Σε όλο αυτό το διαστημα η γέβκα εβρισκε αντίσταση στην τιμη των 0,88€.Εκει στίς 16/5/07 σπάει τα 0,88€ με τεράστιο όγκο για τα δεδομένα του χαρτιού 1.178.000 κομμάτια) και αρχίζει ανοδική πορεία μέχρι τα 2 ευρώ.Εκει σταθεροποιείται απο τον 6ο μέχρι τον 9ο και κάνει ήπια διανομή επι τρείς μήνες σε σαφώς καλή τιμή.Τα τελευταία χαρτιά και η έξοδος του λόμπι ήρθε στίς 27/9 /07 με άγριο τρόπο σηματοδοτώντας
   την πληρη καταρευση με απανωτα limit down.Tα συμπερασματα δικα σας
   παντως στην τιμη αυτη 0.32 εχει καλουτσικα θεμελιωδη

   gforce

   Διαγραφή
 5. Citigroup: Οι τέσσερις παράγοντες που θα επηρεάσουν τις αγορές παγκοσμίως και ανεξαιρέτως - Τι υποδηλώνουν οι μεγάλες και συνεχείς κινήσεις κεφαλαίων στην παγκόσμια σκακιέρα Τους τέσσερις παράγοντες που θα καθορίσουν τις αγορές παγκοσμίως εντοπίζει ο guru της αγοράς συναλλάγματος και αναλυτής στη Citigroup, Steven Englander, σε μία περίοδο μάλιστα που η αβεβαιότητα και η μεταβλητότητα έχουν προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες στις αγορές.


  Σύμφωνα με τον αναλυτή, παρατηρούνται σημαντικές μεταφορές κεφαλαίων κυρίως στις αγορές του γιεν, του δολαρίου και των αναδυόμενων οικονομιών, αφήνοντας σε εξαιρετικά ευάλωτη θέση την παγκόσμια αγορά.
  Τι πρόκειται να συμβεί; Τέσσερα είναι τα μεγάλα θέματα που θα επικρατήσουν:
  1) Η άφθονη ρευστότητα και χαμηλές αποδόσεις,
  2) Η απογοητευτική ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές
  3) Η αρχή της άρσης της χαλαρής νομισματικής πολιτικής και του QE στις ΗΠΑ
  4) Οι θέσεις
  Ο τελευταίος παράγοντας, η τοποθέτηση, αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές κάνουν σχεδόν ομοιόμορφα στοιχήματα, όπως το σορτάρισμα στο ιαπωνικό γεν, ή οι long θέσεις στο δολάριο ΗΠΑ, δημιουργώντας έτσι ένα περιβάλλον αγοράς επιρρεπές σε μεγάλες διακυμάνσεις.

  www.bankingnews.grΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ ΤΑΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Εγώ θα έλεγα να επικεντρωθείτε στην νομισματική πολιτική της FED - και αν θα συνεχίσει ο ΜΠΕΝ. Αν σφίξουν λίγο τα λουριά τότε μπορεί να πάνε σε μια διόρθωση οι δείκτες τους που να κρατήσει ακόμη και 2 χρόνια.

  Επικεντρώνουμε δηλαδή στο 3 και στο τι θα κάνει η Αμερική.

  Επίσης μεγάλο θέμα είναι και η Γαλλία. Ο Γαλλικός δείκτης αδυνατεί να ξεπεράσει τις 4.000 μονάδες. Μόλις φτάνει εκεί ζαλίζετε. 5 χρόνια η ίδια ιστορία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μία ερώτηση ακόμη κύριε Τάκη.Οι ζημιές της Αλουμίνιον της Ελλάδος,περίπου 19 εκατομύρια,πως σας φαίνονται;Παρόλη την ικανή κατά την άποψη μου διοίκηση του Ευάγγελου και τα αυξημένα έσοδα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν σας απάντησα εχθές - δεν μπόρεσα να βρω την οικονομική έκθεση του ΑΛΕΚάκι για το 2012.
   Δώστε μου κύριε Νίκο ένα link με την οικονομική έκθεση του 2012.

   Γενικά πάντως ο Βαγγέλας, έχει να λύσει κάποια θεματάκια. Δεν τον βλέπω να κάνει κίνηση άμεσα. Γιαυτό δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 6 ευρώ.

   Διαγραφή
  2. οπως δηλ. για ποια θεματακια ομιλεις αν θες να γινεις πιο συγκεκριμενος
   σειριος

   Διαγραφή
  3. Πέραν της ύφεσης της Ελληνικής οικονομίας και του αυξημένου κόστους των πρώτων υλών θα περιοριζόμουν να πω, ότι

   το πρόβλημα και η διένεξη που έχει προκύψει με τη ΔΕΗ, όπως και η καθυστέρηση - γραφειοκρατία των ΑΠΕ, πόσο τελικά θα εισπράττουν οι παραγωγοί και τι έκτακτους φόρους - που τελικά γίνονται μόνιμοι - θα πληρώνουν οι παραγωγοί, δεν βρίσκετε ότι είναι θεματάρες??

   Διαγραφή
 8. KYΡΙΕ ΤΑΚΗ ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΟΣΟ ΤΗΣ % Εγώ θα έλεγα να επικεντρωθείτε στην νομισματική πολιτική της FED - και αν θα συνεχίσει ο ΜΠΕΝ. Αν σφίξουν λίγο τα λουριά τότε μπορεί να πάνε σε μια διόρθωση οι δείκτες τους που να κρατήσει ακόμη και 2 χρόνια. Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΠΟΣΟ ΤΗΣ % ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. λυπαμαι λουκα αλλα στις ερωτησεις ποσο τις % θα διορθωσει δεν θα βρεις κανενα γκουρου να σου απαντησει ουτε καν ο τακης.ειναι σαν να ρωτας να σου πει τους αριθμους του τζοκερ αυριο
   αποψη μου
   gforce

   Διαγραφή
  2. Κύριε Λουκά, όταν ο Τάκαρος μιλάει για διόρθωση πάντα εννοεί για ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 15% με 20%. Διαφορετικά μιλάμε για συσσώρευση ή διανομή αν γουστάρετε.

   Όμως δεν έχω πει ακόμη για διόρθωση του SP - δεν έχω τέτοιες ενδείξεις, για έναν δείκτη που διαρκώς ανεβαίνει, νέα υψηλά και η FED ακολουθεί νομισματική χαλάρωση - ενώ ταυτόχρονα βελτιώνεται και η πραγματική οικονομία της Αμερικής.

   Διαγραφή
 9. Καλησπέρα,
  χωρίς να θεωρώ ότι η γνώμη μου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, απλά να πω ότι συμφωνώ με αυτά που λέει ο κύριος Τάκης, ειδικά για την τριετία, (πολύ βασικό αυτό) και για την πώληση της Φαϊνάνς στην Τουρκία. Σε "δεύτερο χρόνο", μετά την ολοκλήρωση της αύξησης δηλαδή, είναι πολύ πιθανό να το δούμε να συμβαίνει.

  Η οικονομία της Γείτονος έχει πάρει την «κατηφόρα» ήδη από πέρυσι (οικονομικά εννοώ), και ας λένε ότι θέλουνε διάφοροι για το "θαύμα". Αν σε αυτό προσθέσουμε και τις τρέχουσες εξελίξεις εν μέσω τουριστικής περιόδου, νομίζω ότι τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο. Παρ όλα αυτά υπάρχει χρόνος να προχωρήσει η Εθνική στην πώληση, και εκτιμώ ότι το έχουν στα υπ' όψιν τους, από διάφορα που διαβάζω "εδώ και εκεί" ίσως και για φέτος.

  Επίσης να τον συγχαρώ που παίρνει τόσο ξεκάθαρη θέση, εξηγώντας παράλληλα δύσκολες έννοιες (στρατηγικές) με απλά λόγια, ώστε να είναι κατανοητά από όλους, άρα και να μπορούν να τύχουν κριτικής. Θέλει αρκετή δύναμη να το κάνει κανείς αυτό, να κοντράρεται δηλαδή με την «κυρίαρχη» γραμμή, και αν περιμέναμε από τον τύπο, (που η πραγματική δουλειά του είναι αυτή, να ενημερώνει τον κόσμο σχετικά), στην καλύτερη περίπτωση θα αναμέναμε ακόμα «στο ακουστικό μας».
  Καλό βράδυ σε όλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Εξαιρετική Ανάλυση. Ευχαριστούμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Κ. Τάκη εξαιρετικός όπως πάντα. Ευχαριστούμε που μοιράζετε τις σκέψεις σας με εμάς.

  Κ. Τάκη επειδή στο παρελθόν έχετε πει ότι τα χρηματιστήρια εκτός από θεμελιώδη είναι και ψυχολογία και πρέπει να πιάνουμε και το κλίμα θα σας αναφέρω κάποιες σκέψεις που έκανα να μου πείτε την γνώμη σας... Τα περισσότερα είναι νούμερα που δώσατε, αλλά ο συλλογισμός μπορεί να είναι εντελώς λάθος! Anyway..!

  Μιλώντας με γνωστούς μου που τους ξέμειναν τράπεζες και σκέφτονται τώρα τις αυξήσεις, σχεδόν ΟΛΟΙ μου είπανε: "Έβαλα χρήματα στην αμκ της ΑΛΦΑ, πουλάω μάνες ΕΤΕ και με ότι λεφτά εξασκώ διακαιώματα όσα μπορέσω, ΠΕΙΡ μου ζήτησαν ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ νούμερα (έχουν φρικάρει όλοι με τα λεφτά που ζήτησε η ΠΕΙΡ) και δεν σκοπεύω να βάλω τίποτα να παν στο διάολο, εξάλλου λένε ότι δεν είναι καλή". Οι περισσότεροι όπως μου εξήγησαν τα συμπέραναν αυτά ύστερα από συζήτηση με τους χρηματιστές τους, γνωστούς τους κτλ κτλ. Λογικά μέχρι εδώ.

  Εδώ θα πιάσω την ΠΕΙΡ κ. Τάκη γιατί εκεί έκανα τους υπολογισμούς μου. Αν ισχύουν τα νούμερα που μοιράζεστε μαζί μας (που φυσικά και ισχύουν), ΓΙΑΤΙ το μεγαλύτερο ΖΟΜΠΙ-ΚΩΛΑΝΤΖΑ, που έχει την μεγαλύτερη ανάγκη από ΟΛΑ τα ζόμπι για ρευστό πήγε και τρόμαξε έτσι τους επενδυτές του ζητώντας ΟΛΑ τα χρήματα της ΑΜΚ; Είναι ηλίθιος ο Σάλλας και εμείς έξυπνοι; Γιατί θέλει να πετάξει ΤΩΡΑ και να τρομάξει όλους τους μικρούς; Θέλω να πω όταν έχεις ανάγκη χρήματα πας και είσαι ευγενικός και παρακαλάς, και ζητάς τα χρήματα λίγα λίγα μπας και μπορέσεις να σώσεις την κατάσταση. ΑΥΤΟΙ στην ΠΕΙΡ κάνανε ακριβώς τα αντίθετα λες και θέλανε να ξενερώσουν οι πάντες και να μην βάλουν ούτε ΕΥΡΩ.

  Στην ΠΕΙΡ λοιπόν είπαν θέλουμε όλα τα χρήματα και βλέπουμε πόσα warrants θα εκδοθούν. Αυτό βέβαια έστω και ψυχολογικά τρόμαξε τους μικρούς και ας μην σκαμπάζουν μία από θεμελιώδη.

  Ας δούμε λίγο τα νούμερα της αύξησης.

  Υπάρχουν: 114,332 μύρια μετοχές αυτή την στιγμή

  Θα εκδοθούν 4,958 δισ νέες μετοχές εκ των οποίων τα 879εκ. από ιδιωτική τοποθέτηση στα 0,455 ευρώ (400εκ. ευρώ) και οι υπόλοιπες στα 1,7 (6,9δισ ευρώ).

  Αυτοί για να μην κρατικοποιηθούνε αλλά και να μην αναγκαστούν να εκδώσουν cocos θέλουν το 12% των συνολικών κεφαλαίων που απαιτούνται δηλαδή γύρω στο 0,12*(6,9+0,4)=876 εκ. ευρώ.

  Και πάμε στα ωραία... Τα 400 τα έχουν από ιδιώτικη τοποθέτηση (τόχατε πει και σεις θα πετύχαινε η αύξηση χωρίς την ιδιωτική τοποθέτηση;;;) άρα θέλουν άλλα 476εκ. ευρώ. Έτσι σύνολο θα εκδοθούν 879εκ μετοχές από ιδιωτική τοποθέτηση + 476/1,7=280εκατομύρια μετοχές από αύξηση υφιστάμενων. Σύνολο 1,159 δις μετοχές καινούργιες μετοχές. Υπολογίζω επειδή ξενέρωσε ο μικρομέτοχος, θα βάλουν αυτοί το υπολοιπόμενο απαιτούμενο 12%, τάχουν τα λεφτά αφού ξεφόρτωσαν στα ψηλά (200-400% πάνω απότι είμαστε τώρα). Αν γίνει αυτό το σενάριο θα εκδοθούν 1,159 δισ warrands που θα αντιστοιχούν σε 3,799/1.159=3,278 νέες μετοχές. (ο συλλογισμός γίνεται με βάση ότι οι μετοχές της ιδιωτικής τοποθέτησης δικαιούνται και αυτές warrands αν και δεν είμαι σίγουρος).

  Τώρα κύριε Τάκη αν από καλοκαίρι και μετά έχουμε διάχυση του ΒΟΔΙ ΜΑΡΚΕΤ, πέστε μου είναι δύσκολο η ΠΕΙΡ να πάει στα 2 euro; Εδώ το 99 άλλες και άλλες κωλάντζες 10πλασίασαν..... Αυτό όμως θα σημαίνει ότι το warrand ( που το αντιλαμβάνομαι σαν την μετοχή μοχλευμένη) θα είναι κοντά στο 1 ευρώ!!!! Warrand που λόγω τις ιδιωτικής τοποθέτησης θα τα πάρουν σχεδόν τσάμπα και τα υπόλοιπο ποσό δεν είναι δύσκολο να βρεθεί αφού ξεφόρτωσαν στα ψηλά!!!! Προς το τέλος του bull (σε 2 έτη;;;) θα ξεφορτώσουν (Μιλάμε για απίστευτο κέρδος) αφού όλοι οι μικροί θα θεωρούν ότι κάναν λάθος που δεν συμμετείχαν και θα παν να πάρουν τα διαμάντια! Το θέμα είναι όμως ότι αυτή την φορά θα χάσουν το 100% του κεφαλαίου τους αφού όταν υπερισχύσουν τα θεμελιώδη και πέσει η τιμή κάτω από την αύξηση αυτά θα μηδενίσουν.....!!!

  Λέω αρλούμπες κ. Τάκη ή είναι σωστός ο συλλογισμός;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θέλω να καταλήξω ξενερώσαν τους μικρούς γιατί όσοι λιγότεροι μπούνε τόσα περισσότερα warrands θα εκδοθούν (τα warrands Θέλουν) και αν παιχτεί το σενάριο άκρατη κερδοσκοπία μιλάμε ότι θα βγάλουν ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

   Διαγραφή
  2. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Πειραιώς θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ.
   Όσο για τους μικρούς ποιός τους κλάνει!!

   Θα σας απαντήσω για τα warrants και για το παίγνιο, αργότερα.

   Διαγραφή
 12. Καλησπέρα κ.Τάκη πολύ ωραία ανάλυση και ευχαριστούμε που την μοιράζεστε με τους ιντερνικους σας φίλους.Θέλω να σας θέσω κάποια ερωτήματα και κάποιες σκέψεις.Μπορεί λόγω και της ώρας που τα γράφω να είναι και αμπελοφιλοσοφίες ,οπότε δεν είναι υποχρεωτική η απάντηση/σχολιασμός σας.

  Πρώτον ερώτημα...γράφετε οτι {Όμως αυτός ο τύπος δεν πρέπει να ενδιαφέρει τον μέσο επενδυτή.} και σας ρωτώ λοιπόν αφου εμείς είμαστε the Greeks γιατί να μην μας ενδιαφέρει έστω να δούμε τί είναι αυτό το μαραφέτι και τί μεταβλητές περιλαμβάνει ή έστω απο τί εξαρτάται??? Δεν μιλάω να καθήσουμε βραδιάτικα να λύνουμε εξισώσεις αλλά έστω μια ματιά πιστεύω αξίζει. Για να το κάνω πιό πικάντικο κ.Τακη αυτός ο Black & Scholes τα πάει καλά με μερισματούχες μτχ ???(πχ τυχαίο PA) Επίσης σαν call option που περίπου είναι θα επηρεάζεται η τιμή του με short κινήσεις??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εγώ θα συμβούλευα τον μέσο επενδυτή

   1) Να μην παρακολουθεί την τιμή των Warrants και να τα γράψει αυτά στα παπάρια του

   2) Αν θέλει οπωσδήποτε κάποιον τύπο, να ακολουθεί - τότε να αφήσει τα πολλά, πολλά και τα κολπατζίδικα και να κοιτάζει τον ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΟ που δίνεται μέσω της εξίσωσης

   Τιμή Warrants = (Α-Β)Χ Γ

   όπου Α = η τιμή της μετοχής στο ταπλό
   Β = η τιμή εξάσκησης του Warrant
   Γ = ο αριθμός των μετοχών που δικαιούται μέσω 1 Warrant

   όλα τα υπόλοιπα είναι κολπάκια για να κάνουν τον μέσο επενδυτή - παίκτη και να τον εγκλωβίζουν.

   Διαγραφή
 13. Συνεχίζω ελπίζω να μην κουράζω ..γράφετε {Αν η Εθνική ανεβάσει τις επισφάλειες στο 20% - που κατά Τάκαρον επιβάλλεται κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να απομειώσει άλλα 7,5 δισεκατ. ευρώ}

  και ρωτώ γιατί να μην ανεβάσει τις επισφάλειες στο 20% (υποθέτω οτι το 20 είναι ορθόν επειδή το αναφέρατε) για τα δάνεια της μητρικής και μόνο και να διατηρεί το περίπου 10% για τους υπόλοιπους εκτός Ελλάδος? Ετσι αν δεν κάνω λάθος σβήνει άλλη μια 4αρα δις . Οπότε άννν ποτέ πουλήσει την φινας και ανάλογα το τίμημα να καλύψει μεγάλο (εώς και όλο) ποσοστό απο αυτήν την χασούρα
  Να προσθέσω εδώ οτι και εγώ συμφωνώ στην άμεση πώληση ΟΛΟΥ του ποσοστού της. Όχι μισές δουλειές ,διατήρηση στρατηγικών ποσοστών και άλλα τέτοια περίεργα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ουφφ συνεχίζω . Απο τον ισολογισμό της για τρίμηνο13 διαιρώ δάνεια προς καταθέσεις (46.373.01 δια 42.155.07 ) ισον 1,10 για μητρική μιλάω μόνο. Σε άλλη τυχαία συστημική είναι 1,28-34 και σε άλλη τυχαία πάλι είναι 1,16++

  ΑΝ τώρα αποφάσιζαν στην ετεκούλα να πάνε το ποσοστό τους κάπου ανάμεσα αυτό θα επιδρούσε θετικά ή αρνητικά για την τράπεζα??? Πριν με ρωτήσετε πώς θα το έκανε αυτό πείτε μου οι άλλοι πως το κάναν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η Εθνική κύριε lorac έχει περισσότερες καταθέσεις έναντι των άλλων συστημικών, επειδή απλά ΕΙΝΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ και την εμπιστεύεται πολύ περισσότεροο Έλληνας έναντι των άλλων.
   Για να ανεβάσει τον δείκτη Χορηγήσεις / δάνεια θα πρέπει να δώσει δάνεια - αλλά με τι θα δώσει δάνεια??? Με πορδές???

   Εγώ είμαι αντίθετος στο να δίνουν οι τράπεζες δάνεια σε κάθε Έλληνα μπαμπουίνο.
   Θες στεγαστικό????
   Μάλιστα!!! Ρίξε εσύ που ζητάς το δάνειο το 70% και εγώ μετά θα σε δανείσω με το υπόλοιπο 30%.
   Στην Ελλάδα μέχρι και ο τελευταίος μπαμπουίνος πήρε στεγαστικό, χρηματοδοτούμενο με 110% και μετά έπαιρνε κατασκευαστικά, καταναλωτικά, εορτοδάνεια, διακοποδάνεια και δανειοδάνεια.

   Τώρα τους φταίνε οι τράπεζες που του τα έδιναν και οι μισθοί που τάχα μου έπεσαν. Μιλάω για τους υπερδανεισμένους και όχι για μερικές περιπτώσεις δανειοληπτών που έχουν δίκαια παράπονα.

   Διαγραφή
  2. κ.Τακη τότε οι "άλλοι" πως το κάναν ?? Πιό μάγκες είναι αυτοί .Αν θέλετε λοιπόν να κάνουμε συγκρίσεις p/bv core tier και ιδία-μελλοντικές απομειώσεις τότε θα πρέπει να συγκρίνουμε ή τα ίδια μεγέθη ή αναλογικά τα ίδια νούμερα. Ξέρετε δάνεια είναι και επιχειρηματικά που πχ μπορεί να δώσει η ετεκούλα . Αυτά σας τα γράφω για χάρην συζήτησης και μόνο , γιατί χρηματηριστιακά είμαι Αλφα φαν,όποτε ασχολούμε με τράπεζες . Υπάρχουν δυο αναπάντητες ερωτήσεις ,αφού βλέπω οτι απαντάτε πάντα. Η μια είναι πού ειναι πιό κοντά η τιμη των ελπε στο 7,5 ή στο 6 Η άλλη έχει να κάνει με σαπούνια.Ευχαριστώ πάντως για τις απαντήσεις σας ΑΝΝΝ και διαφωνώ πολύ σ'αυτο που έχει να κάνει με το ερώτημα του κ.Νικου

   Διαγραφή
 15. Και για να κλείσω την μεταμεσονύχτια επίσκεψη μου ας δώσω και εγώ μια απάντηση στον φίλο παραπάνω που αναρωτιέται {Κύριε Τάκη,ποιά θα είναι τα αρχικά σήματα της αλλαγής της νοοτροπίας του Νεοέλληνα;}

  Οταν λοιπόν φίλε μου αυτοί οι πραγματικά υπεύθυνοι για τον απόλυτο διασυρμό μας Οι 50αρηδες 60αρηδες επαναστάτες του ζιβάγκου και της λαμογιάς αντί να κοιτάνε πως θα τα φορτώσουν όλα στις επόμενες γενειές και σταματήσουν να μας κουνάν το δάκτυλο .Οταν πάψουν να μας λένε πόσο καλά τα κάναν αυτοί παλιότερα Οταν έρθουν και πούνε μάγκες απο το 100% των υπερφουσκομένων συντάξεων μας παρτε το 80% για να μπορεί το κράτος να επιδοτήσει θέσεις εργασίας για τους νέους που πάνω απο τους μισούς είναι άνεργοι και οι υπόλοιποι πάκιστοαμειβόμενοι. ΕΕΕ τότε κάτι θα έχουμε να συζητήσουμε μέχρι τότες Καληνύχτα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ασφαλώς και φταίει η προηγούμενη γενιά - πέρα των όσων γράφετε - που έμαθε την νεολαία στον καφέ, στην ξάπλα και στην φιλοσοφία.

   Διαγραφή
 16. ΚΥΡΙΕ ΤΑΚΗ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΤΙΜΗ Ο SP500 ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΕΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΗΘΙΝΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΟΥ SP500 ΓΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Καλημέρα σε όλους,

  εδώ http://www.mediafire.com/download/1mov08hl2x9ucjd/warrant.xls είναι μια εφαρογή excel από τον καθηγητή Damodaran σχετικά με την αποτίμηση ενός warrant. Για όποιον τυχόν ενδιαφέρεται μιας και το ανέφερε ο φίλος Lorac, αλλά και το είχα υποσχεθεί παλαιότερα σε έναν άλλο φίλο του Blog.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. http://people.stern.nyu.edu/ADAMODAR/New_Home_Page/spreadsh.htm

   Καλημέρα ,ευχαριστούμε κ.Μανο για το info .Με αναζήτηση στο όνομα βρήκα και αυτήν την σελίδα με άλλα ενδιαφέροντα downloads Τελικά μεγάλη ανακάλυψη το ιντερνετ

   Διαγραφή
  2. Παρακαλώ κύριε Lorac. Ο συγκεκριμένος έχει και βιβλία στο site και σημειώσεις που διδιάσκει στο Stern. Αξίζει να τα δείτε όλα. Ειδικά τις σημειώσεις του ΜΒΑ.

   Διαγραφή
 18. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΚΥΡΙΕ ΤΑΚΗ ΓΙΑ SP500 OTAN ΔEITE ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΟΥ SP500 ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΘΑ ΨΗΣΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΡΝΙ ΜΕ ΔΕΚΑ ΚΙΛΑ ΚΡΑΣΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Κύριε Τάκη από την Καθημερινή ενημερώθηκα για τα αποτελέσματα της ΑΛΕΚ
  στην διεύθυνση:

  http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_06/06/2013_503046

  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και καλή Κυριακή να έχετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Κύριε Τάκη,απαντώ εδώ για να μην ανεβοκατεβαίνουμε,δεν αναφέρομαι στις σταθμίσεις των ζομποτραπεζών στους δείκτες που συμμετέχουν και που όντως μειώθηκαν πολύ αλλά στον κλαδικό τους δείκτη τον ΔΤΡ.

  Ο εν λόγω έπεσε απ'τις 7.801 το Νοέμβριο του '07 στις 85 τον περασμένο Μάρτιο.Κάποιοι σχολιάζουν ότι είναι λογικό με τέτοια γιγαντιαία πτώση να πάει ο ΔΤΡ στις 500 για παράδειγμα(ούτε καν στο 23,6% της συνολικής πτώσης),με συνέπεια να γίνουν μεγάλα τραπεζικά ράλυ(θυμίζω,στις 194 μονάδες το κλείσιμο της περασμένης Παρασκευής).

  Είναι όμως δυνατόν οι μετοχές που απαρτίζουν έναν δείκτη να έχουν μεγαλώσει σε κεφαλαιοποίηση 20 και 30 φορές απ'τα χαμηλά τους και ο δείκτης να τιμολογείται ωσάν να μην έχει συμβεί αυτό?Υπάρχει τεράστια στρέβλωση...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Τζο δεν θα ήταν ποτέ δυνατό οι ΑΜΚ να αυξάνουν τους δείκτες.
   Δεν βλέπω καμιά στρέβλωση - αλλά γενικά ο Τάκαρος δεν βλέπει κανένα δείκτη και τους πετάω στο καλάθι των αποβλήτων.

   Διαγραφή
 21. 28 Μαιου ρωτουσα τον μέγιστο γκουρού κύριο Τάκη αν ο ΔΡΟΜΕΑΣ έχει τρεχάλα (στο 0.35€ τότε). Απάντηση:

  Τάκης Μορφονιός28 Μαΐου 2013 - 10:37 μ.μ.

  Θα βγάλει και άλλες ανακοινώσεις, όπως για Neoset. Ακόμη όμως ο Τάκαρος απέχει.

  Σήμερα διαβάσαμε την ανακοίνωση.....Γιαυτό μιλαμε για ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΚΟΥΡΟΥ.

  Και ελπίζω να γκρεμοτσακιστεί όντως ώστε να πάρω και άλλες.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το πρόβλημα του Δρομέα είναι οι πωλήσεις. Μπορεί να κλείνει δουλειές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτές προκύπτουν απο διαγωνισμούς - οπότε και το περιθώριο κέρδους συρρικνώνεται για να κερδίσει τον διαγωνισμό. Συν ότι τα προϊόντα του Δρομέα είναι πολύυυυ ποιοτικά και απευθύνονται για Γερμανικούς και ποιοτικούς κώλους. Εδώ στην Ελλάδα, δεν πουλάει τίποτα. Εδώ ο Ελληνικός κώλος θέλει ψευτοδουλειά, που να ΦΑΙΝΕΤΑΙ ποιοτική. Πρέπει οπωσδήποτε να μπει στην λιανική - δηλαδή τα ΙΚΕΑ με τις φτηνοκατασκευές είναι καλύτερα???
   Τρέχει ο Έλληνας να ψωνίσει ΙΚΕΑ. Σιγά το προιόν.

   Να έχει, λοιπόν ο Δρομέας, τα ποιοτικά του προίΟντα - αλλά να βγάλει και άλλες σειρές, φτηνοδουλειές για τον κάθε Έλληνα που γουστάρει φτήνιες.
   Είμαι περίεργος πως η συνεργασία με τη Neoset θα λειτουργήσει και αν βοηθήσει την εταιρεία να μπει στην λιανική. Ήταν καλή κίνηση!!

   Όποιος νομίζει ότι ο Δρομέας θα καταφέρει να στείλει τον τζίρο του στα ύψη σε μερικά χρόνια - τότε είναι τσάμπα, ειδικά κάτω απο τα 0,3.
   Όμως το σήμερα, δείχνει πανάθλιες ταμειακές χρηματοροές - λόγω πεσμένων πωλήσεων - όπου με αυτές ούτε ένα ευρώ δάνειο δεν μπορεί να αποπληρώσει και θα του δημιουργήσουν μεγάλα μελλοντικά προβλήματα.

   Αντί όμως να παίζει κάποιος το hot story της ζομποτράπεζας Πειραιώς - που λέει ο κυρ Λεωτσάκος - καλύτερα να παίζει το hot story του Δρομέα.

   Ο Τάκαρος όπως έχω πει αρκετές φορές, ακόμη απέχει.
   Θέλει να δει την εταιρία να μπαίνει γερά στην λιανική και να φτιάχνει ταμειακές ροές - όπως ακριβώς έκανε το ΘΩΡΗΚΤΟ πριν 3 χρόνια.

   Διαγραφή
  2. Εχετε απόλυτο δικιο και δεν το είχα σκεφτεί κάν. Πάντως μου έκανε εντυπωση το χθεσινό deal....Ισως θα έπρεπε να υπάρχει μια πιο αναλυτική ανακοίνωσει στο τι ακριβώς περιλαμβάνει η συμφωνία και πως θα λειτουργησει αυτή....

   Διαγραφή
  3. Ξέρω ξέρω - εσείς είστε large τύποι και προτιμάτε το χαρτί του μεγάλου στρατηλάτη Τζένγκις Χαν - έχει και εμπορευσιμότητα για να βρίσκετε και δίοδο εύκολης εξόδου, να κάνετε και τα stop loss σας με την άνεση σας.
   μπουχουχουχου

   Μυαλό μερικοί δεν βάζετε. Αυτό το ξέρει ο Τζένγκις Χαν και γιαυτό θα σας ξεσχίσει απο παντού. Και στο ταμπλό και στα Warrants και στο τέλος θα σας βάζει να παίρνετε και άλλες μετοχές. Έχει και τους κΡΑ ΚΡΑ δες του να του πομπάρουν το χαρτί.

   Διαγραφή
  4. Εγω εχω μόνο ΔΡΟΜΕΑ και ΟΤΟΕΛ. Δεν εχω ακουμπήσει τραπεζες ποτέ.

   Διαγραφή
 22. Χοντρές οι σημερινές σφαλιάρες και έπονται νέες.Μαζί με τα χλωρά θα ψιλοκαούν και τα ξερά και πάμε για ΓΔ με 8 μπροστά.Με αφορμή την αρνητική(?)εξέλιξη στη ΔΕΠΑ,με τον χαμό των ζομποτράπεζων από αύριο και έχει ο Θεός.Υπομονή,νηστεία και προσευχή:)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. FTSE25
  To 330 δεν αντεξε ..να δουμε με αυτο το κλιμα που εχει διαμορφωθει στο ΧΑ που θα βρουμε "στασιδι" Θα ψαξουμε στο απλο 200αρη η θα φτασουμε μεχρι την ανοδικη γραμμη τασης Χ απο τον περσινο Ιουνιο? .Ηδη στο ημερησιο ειμαστε καθαρα σορτ και για να σκεφτουμε λονγκ θα περιμενουμε ενα υψηλο φρακταλ πανω απο το 350 και στην συνεχεια διασπαση αυτου ..μεχρι τοτε καθε αντιδραση θα ειναι ευκαιρια για σορτ .Η ταση οπως ειμαστε τωρα αλλαζει παλι πανω απο το 359 http://tostekitougatou.blogspot.gr/2013/06/ftse25_10.html ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ ΚΥΡΙΕ ΤΑΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Λουκά, όπως είπα και στον κύριο Τζο - ο Τάκαρος δεν παρακολουθεί κανέναν δείκτη. Λίγο ΔΓ κοιτάζω, έτσι για να έχουμε να λέμε. Οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω.

   Όμως σας λέω ότι οι τιμές των τραπεζών θα παίζουν γύρω απο τις τιμές των ΑΜΚ. Θα ξεκινάνε απο χαμηλότερα και θα ανεβαίνουν πολύ υψηλότερα. Τον πρώτο καιρό τουλάχιστον.

   Όπως έγω γράψει εδώ και πολύυυυ καιρό, ουδείς σοβαρός βάζει τα λεφτά του στις ζομποτράπεζες - Έλληνες και ξένοι.
   Οι μόνοι που τα βάζουν, τον τελευταίο 1 μήνα, είναι κάτι κερδοσκοπικά funds - είναι τα ίδια έπαιξαν τα Ελληνικά ομόλογα, τους τελευταίους 6 μήνες - και αυτά για να κινηθούν θέλουν περιθώρια για να κερδοσκοπήσουν.

   Ήδη όπως βλέπετε όλες οι ζομποτράπεζες τις πιάσαν τις ΑΜΚ τους. Σε λίγο θα αρχίσουν τις κούρσες - απο ποιό επίπεδο????
   Έλα μου ντε! Απο ποιό???

   Διαγραφή
  2. Καλημέρα,
   αν και διαφωνώ με το ότι οι Τράπεζες θα παίζουν από λίγο κάτω έως πολύ πάνω από την τιμή των ΑΜΚ (θεωρώ ότι σύντομα θα τις βλέπουν από μακρυά - από την κάτω μεριά) σκέφτομαι ότι σήμερα σε ένα πιθανό -10% του τραπεζικού δείκτη μήπως είναι καλή στιγμή για ένα μικρό trade. Τι λέτε?

   Για την ΚΥΠΡ ισχύει αυτό που κάπου διάβασα χθες ότι μηδένισε επίσημα και οριστικά?

   Διαγραφή
  3. Όταν λέω πολύ πάνω εννοώ ένα +20% της τιμής της Α.Μ.Κ - άντε βία 30 με 40% για να εξασκήσουν κάποιοι warrants στο τέλος των εξαμήνων.
   Απο κάτω μπορεί να παίζουν στα ίδια νούμερα - για να μπορεί κάποιος fund - market maker να κερδοσκοπήσει με την άνεση του.

   Αν όμως φύγουν πολύ πιο κάτω του 40% - ΜΙΛΑΩ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ - τότε θα σημάνει αντίο ζωή, όπως έγινε με ΤΤ και Κυπρισκές τράπεζες.

   Διαγραφή
 24. Ορίστε άρχισε η μαντζουνολογία.
  1warrant 1,45E=7,40 μετοχές.
  Μου ζητάνε να καταβάλω 0,20Ε σε δικαίωμα για ν αγοράσω μελλοντικά μια μετοχή 0,44
  (0,44+0,20=0,64) και γιατί να μη την αγοράσω απευθείας απ την σποτ 0,49;
  Το νου σας γκουρούδες τοίχο-τοίχο,καταγής-καταγής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Έγραφα πριν από μόλις 4 συνεδριάσεις:

  ΠΟΙΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣ αγοράζει ΕΥΡΩΒ και

  "Άρα καλά λέω ότι η ΑΜΚ είναι στα 0.154€ που σημαίνει ότι όσοι αγοράζουν σήμερα στα 0.42 θα χάσουν εν μία νυκτί του Ιουνίου άντε του Ιουλίου 65% περίπου?"

  Τελικά φαίνεται ότι δεν τα χάσουν εν μία νυκτί που έλεγα αλλά λίγο πιο σταδιακά... Ο ορίζοντας όμως δεν αλλάζει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. To 2004 η Ευρωβ είχε ίδια 2 με 3 δις ευρώ με την Ελλάδα στα πάνω της, να τρέχει στο φουλ.
   Η Πειραιώς, τότε, είχε κάτι λιγότερο απο την ΕΥΡΩΒ. Με το ζόρι 2 δις.

   Σήμερα με τόσα προβλήματα δεν έχουν καμιά λογική να έχουν αξία 5 και 8 δις.

   Ο κυρ Λεωτσάκος, σήμερα τα ξέχασε τα 8 δις της Πειραιώς που μας έλεγε ότι τάχα μου αξίζει. Μιλάει τώρα για 5 δις. Θα κατέβει και άλλο.
   Αχ αχαχαχαχ Πέτρο κακό παιδάκι. Ντα ντα!!! 5 δις το σαπακόχαρτο. Γιατί???
   Επειδή της έδωσαν μερικά ζόμπι και τα ξύπνησαν απο τα μνήματα τους για να τα σώσει το Ελληνικό δημόσιο μην καταρρεύσουν αλά Κύπρο??

   Γιατί κυρ Πέτρο μας θα πρέπει η Πειραιώς του 2013 να έχει μεγαλύτερη αξία από την Πειραιώς του 2004???

   Επειδή είναι sexy hot story??? μπουχαχαχαχα μα που τα βρίσκουν αυτά και τα γράφουν??
   Για hot story δεν ξέρω, αλλά sex story σίγουρα είναι!!

   Διαγραφή
 26. Το γράψαμε το 8 μπροστά,από δω και κάτω όποιος δεν αγοράζει καλύτερα ν'ασχοληθεί με άλλο άθλημα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κάνετε και πλάκες κύριε Ζαχαρία:)

   Διαγραφή
  2. Σε ποιόν κλάδο να αγοράσω κύριε Τζο; Για να μην ζητήσω και όνομα μετοχής. Χωρίς καμία διάθεση πλάκας.

   Διαγραφή
  3. Κύριε Νίκο αν θέλετε για γρήγορο trading,μου αρέσει η ΑΛΦΑ όπως έγραψες και ο κύριος Ανάθεμας πιο κάτω.Αν θέλετε για διακράτηση,μετοχές Θωρηκτά που δίνουν και μέρισμα ή μετοχές που στο α΄τρλιμηνο του 2013 παρουσίασαν βελτίωση μεγεθών.

   Διαγραφή
  4. Συμφωνούμε και σήμερα κύριε Τζο. Ευχάριστο αυτό και επωφελές.Βλέπω την ΟΤΟΕΛ να ανθίσταται στα κύματα ως παλαιό θωρηκτό μεγάλης δύναμης.Ίσως παίζει ρόλο και το RS που ανακοίνωσε και η επιστροφή κεφαλαίου,αν και εγώ θα προτιμούσα αντ΄αυτών των κινήσεων μια καλή μείωση δανεισμού.Δεν είμαι όμως παρά ένας ασήμαντος μικρομέτοχος και ίσως και λίγο άσχετος τελικά.Ποιός ξέρει.

   Διαγραφή
  5. tzo και εγω βγηκα για ψωνια σημερα και προτιμησα την αλφα
   και απο τα θωρηκτα για διακρατηση τραπεζα ελλαδος αφου βγηκε το 12. μροστα που περιμενα
   gforce

   Διαγραφή
  6. 2,2 δις ίδια έγραφε η ΑΛΦΑ το 2005. Σήμερα γιατί θα πρέπει να αξίζει περισσότερα??
   Έλα μου ντεεεεε.

   Όπως πολύ εγκαίρως έγραφα - όλες έκαναν νούμερα κάτω από τις ΑΜΚ. Με αιφνιδίασαν μόνο ως προς το χρόνο.
   Δεν καταλαβαίνω γιατί βιάζεστε με τον κυρ Κωστόπουλο.
   Αν αύριο ξεκινήσει ή γράψει ένα -15% με -20% στην παρούσα συγκυρία μηδενίζει το ρίσκο. Οπότε μπορεί να παιχτεί, ότι σε βάθος 6 μηνών το αργότερο, πως μπορεί να δώσει τιμή πάνω απο την ΑΜΚ.

   Διαγραφή
  7. εξυπνη προσεγγιση κυριε τακη σεβομαι την γνωμη σας αλλα αν κανει και ενα αλλο 15% κατω θα συμπληρωσω τις αγορες μου και αυριο
   gforce

   Διαγραφή
  8. Πιθανό, αυτήν την ώρα, να μην πιάσει το νούμερο που εγώ βάζω - αλλά κύριε gforce εγώ έχω πει εδώ και πολύ καιρό για 0,29 - 0,32

   Σας θυμίζω το ποστάρισμα

   Τάκης Μορφονιός 28 Μαΐου 2013 - 10:29 μ.μ.

   Κύριε Λουκά. Η ΑΛΦΑ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση απο την Πειραιώς.
   Έχει πολύ καλύτερο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων. Πήρε και την πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη Εμπορική στην οποία οι Γάλλοι είχαν εγγράψει και πολύ μεγάλες επισφάλειες.

   Όμως για ΣΟΒΑΡΗ επένδυση και όχι για τζόγο, τον Τάκαρο θα του άρεσε να δει ένα νούμερα σαν 0,29 με 0,32. Εκεί θα το ξανασκεφτόμουν. Αλλά νομίζω ότι γύρο απο τα 0,3 το ρίσκο για την ΑΛΦΑ - που σίγουρα θα υπάρχει και αύριο - μηδενίζει.

   Διαγραφή
 27. Γεια χαρά γκουρούδες, anathema εδώ!

  Λοιπόν, πάω τις γκουρουδιές ένα επίπεδο παραπέρα. Δεν δίνω μόνο τιμές και στόχους, δίνω και ώρα. Χρονοδιάγραμμα, ρε παιδί μου.

  Εξηγούμαι:
  Στα μέσα Μαΐου όταν όλοι οι τραπεζόπληκτοι πανηγύριζαν για τις εκρηκτικές κούρσες των ζόμπι ο ανάθεμας, ήρεμος όπως πάντα, παρακολουθούσε νηφάλια. Δεν ασχολούμαι με το ότι οι θιασώτες του τραπεζικού κλάδου έχουν χάσει περιουσίες τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι γνωστό σε όλους. Μετά από τόσες φάπες, ήρθε η κούρσα του Μάη. Και; Λεφτά έβγαλαν μόνο κάτι μάγκες. Ο μέσος μαριδαίος ή πούλησε πολύ νωρίς στις αρχές της κούρσας ή δεν πούλησε ποτέ και τώρα ψάχνει να δει τι θα κάνει τα δικαιώματα που του έμειναν αμανάτι..

  Έλεγα σε αυτό το blog τότε:
  "Για τις τράπεζες είχαμε ανοίξει την κουβέντα στο mz.
  Παρά την εκρηκτική άνοδο δεν μπορώ να μπω - θα χάσω τον ύπνο μου!
  Η αγορά είναι κερδοσκοπία - ήταν δεδομένο ότι θα έκαναν κίνηση κάποια στιγμή.
  Την κάνουν τώρα, νωρίτερα απ' ότι περίμενα.
  Τέσπα, δεν αλλάζει τίποτα στο σκεπτικό μου: θέλω να ολοκληρωθεί η αύξηση της ΑΛΦΑ,
  να παρακολουθήσω πως κινήθηκε η μετοχή σε κάθε φάση της.
  Όσο διαπραγματεύονται τα δικαιώματα και πως θα πάνε αυτά (συνήθως κάνουν U),
  πως θα πάει εν αναμονή εισόδου των νέων και πως θα συμπεριφερθεί
  με την είσοδο των νέων χαρτιών.
  Αν μου κάνει κούκου τότε ένα σημείο εισόδου θα είναι το μεσημέρι της εισόδου
  των νέων, δεδομένου ότι θα έχει φάει την πίεση τις αμέσως προηγούμενες μέρες.
  Μόνο αν κινηθεί όπως θέλω χωρίς να έχει ξεφύγει ωστόσο στην στρατόσφαιρα
  θα την σκεφτόμουν."

  Και τι έγινε; Από την επόμενη Δευτέρα εκείνου του μηνύματος ξεκίνησε η επιστροφή στις προ κούρσας τιμές. Η ΑΛΦΑ ολοκλήρωσε επιτυχώς την ΑΜΚ της, τα δικαιώματα της συμπεριφέρθηκαν καλύτερα από οποιασδήποτε άλλης, έφαγε την πίεση ακριβώς όπως αναμενόταν και σήμερα μπήκαν οι νέες. Ε, πήρα ρε παιδιά Άλφες στο 0.40. Πήρα από το ταμπλό 4 λεπτά πιο κάτω από την τιμή της αύξησης, ούτε δεσμευμένα κεφάλαια, ούτε δικαιώματα και warrants και λοιπά φανταστικά, ούτε υπολογισμοί και μαθηματικές εξισώσεις. Κινήθηκε ακριβώς όπως περίμενα, μου έκανε κούκου στο 0.40, τέλος!

  Anathema κύριοι, γκουρουδιές με χρονοδιάγραμμα!

  Για να σοβαρευτώ λίγο τώρα. Η αγορά στεγνώνει με τις αλλεπάλληλες ΑΜΚ αλλά αυτό το ξέραμε. Στο εξής κάθε εξάμηνο θα ζούμε την ημέρα της μαρμότας. Μπαίνουν του ΤΧΣ, μπαίνουν όλες; τι κάνουμε τώρα; θεωρητικές τιμές κτλ. Καινούρια πράγματα...

  Το καλό σενάριο είναι οι τραπεζικές να παίζουν πάνω από την τιμή της ΑΜΚ και να ανεβαίνουν σε βάθος χρόνου ανάλογα και με τον υπολογισμένο τόκο - αυτό προϋποθέτει ότι θα είναι σε θέση να παρουσιάζουν κέρδη στα επόμενα τρίμηνα, χμμμ!
  Το κακό σενάριο λέει να απομακρύνονται όλο και πιο πολύ από τις τιμές ΑΜΚ λόγω επισφαλειών κτλ. Αυτό θα είναι το game over! Θα χρίζουν συνεχώς κεφαλαιακής ενίσχυσης, μαύρες τρύπες θα ανοίγουν κάθε τόσο και τα capital buffers που μας λένε δε θα φτάνουν ούτε για ζήτω.

  Τα πρώτα δείγματα δεν είναι καλά. ΕΤΕ και ΠΕΙΡ χωρίς να έχουν καν μπει οι νέες κινούνται αρκετά κάτω από τις τιμές ΑΜΚ. Ευτυχώς είναι και οι τελευταίες συστημικές για να ξεμπερδεύουμε με αυτή τη φάση.

  Το θέμα είναι ότι έχουμε στο ταμπλό το 1 δέκατο μόνο των συνολικών μετοχών στα ζόμπι. Μετά από 4 εξάμηνα θα μπορούμε να πούμε με σχετική ασφάλεια που πάει το πράγμα. 2 χρόνια όμως είναι πολύς καιρός. Θα έχουν γίνει τα πάντα - γερμανικές εκλογές, κούρεμα επίσημου τομέα κτλ. Προεξοφλητικά και μόνο κινούμαστε.
  Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε, που έλεγε και μια ψυχή!

  Χαιρετώ γκουρούδες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. 1,5 δις τα ίδια της Πειραιώς το 2005 1,2 το 2004
  Σήμερα που σχίζει η τραπεζάρα - μας λένε ότι πρέπει να είναι 8 δις τα ίδια ή άντε το πολύ 5 δις τα ίδια.

  Γιατίιιιιι??????
  Κατέκτησε τα Βαλκάνια και δεν το πήραμε χαμπάρι????

  Φαίνεται όταν καταρρέεις και πτωχεύεις, σαν κράτος, σαν οντότητα, τα ίδια σου αυξάνονται.

  μπουχαχαχαχα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Καλησπέρα κύριοι . Με μιά γρήγορη ματιά ο ΓΔ χάνοντας το 970-980 πήγε καρφί στο 890-900 Εδώ πλέον χρειάζεται κάτι πολύ παραπάνω απο το βγάλσιμο της κυπρ απο τους δείκτες και την διαπραγμάτευσης του Πειραυλου για να πάει παρακάτω και με κλείσιμο κιόλας.
  Βέβαια η αγορά πέφτει και είναι ρίσκο αγορά εδώ ,θέλει γρηγοράδα (χιχιχι) Οπότε για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές ας δούν πρώτα αν η μετοχή που τους γυαλίζει έφτασε πρώτα στο αντίστοιχο 890-900 (200αρης) και μετά ας αποφασίσουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. ΚΥΡΙΕ ΤΑΚΗ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΤΙΜΗ ΘΑ ΑΓΟΡΑΖΑΜΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΕΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΤΗΣ ΧΑΣΟΥΡΑΣ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα σε όλους
   Κύριε Λουκά γιατί δεν κάνετε πρώτα την ίδια ακριβώς ερώτηση στον broker της χρηματιστηριακής που συνεργάζεστε και ο οποίος πληρώνεται απο τις προμήθειές σας και έχει υποχρέωση να απαντήσει ?
   Ανεβάστε μετά και την απάντησή του να την διαβάσουμε και μεις.
   Και κάτι ακόμα,με ολο το θάρρος.Σε κανένα σοβαρό blog δεν επιτρέπουν το ποστάρισμα με κεφαλαία.θεωρείται αγένεια,σαν κάποιος δηλαδή να σου μιλάει κανονικά και συ να του φωνάζεις δυνατά.
   Καλή συνέχεια

   Διαγραφή
  2. Κύριε Λουκά δεν είναι χαρτί αυτό για εσάς. Σας κόβω για γρήγορο παίκτη και αυτοί θα σας ξετινάξουν. Δεν θα αναφερθώ σε νούμερα - ειδικά για αυτή την μετοχή ούτε ένα νούμερο.

   Περιοριστείτε μόνο στο τι ζητά να δει ο Τάκαρος απο την εταιρεία - αύξηση τζίρου, χρηματοροές. Τα υπόλοιπα θα είναι εύκολα.

   Διαγραφή
  3. Κύριε spooky δεν είναι το μοναδικό blog που συμβαίνει αυτό (και δεν μιλώ για τα κεφαλαία) από τον εν λόγω κύριο,το οποίο κατ' εμέ είναι άκρως ενοχλητικό!!!

   Διαγραφή
  4. Κύριε Harry, απ οτι έχω παρατηρήσει στα διάφορα sites που περιδιαβαίνω τα σοβαρά αποτρέπουν την χρήση κεφαλαίων καθώς και greeklish.
   Αποψή μου είναι οτι στον φιλόξενο αυτό χώρο διαβάζουμε ενδιαφέροντα θέματα ,που δεν τα βρίσκουμε αλλού και μπορούμε να ποστάρουμε χωρίς μάλιστα έγκριση τα σχόλιά μας.Εχουμε χρέος λοιπόν,εφόσον είμαστε καλόπιστοι, να κρατήσουμε ενα καλό επίπεδο συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων,για λόγους ευγενείας βέβαια,αλλά για το κοινό όφελος.

   Διαγραφή
 31. EΓΩ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΚΑΛΑ ΓΙΑΥΤΟ ΓΡΑΦΩ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΑΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Και επειδή μου αρέσει να πηγαίνω κόντρα τον κυρ Πέτρο.
  Η ΛανΕΤΕ πρέπει, ΑΞΙΖΕΙ και θα αξίζει πολύυυυυ περισσότερα απο ότι η Πειραιώς - ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΜΗΝ

  Αυτά τα core tier 1, P/BV, επάρκειες, ρευστότητες και τέτοιες μπούρδες τα πετάω στο καλάθι των αχρήστων.

  Να φύγει μόνο απο την Τουρκία!!! Κουράστηκα να το γράφω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Τάκης Μορφονιός11 Ιουνίου 2013 - 5:39 μ.μ.

  Κύριε Λουκά δεν είναι χαρτί αυτό για εσάς. Σας κόβω για γρήγορο παίκτη και αυτοί θα σας ξετινάξουν. Δεν θα αναφερθώ σε νούμερα - ειδικά για αυτή την μετοχή ούτε ένα νούμερο.

  Περιοριστείτε μόνο στο τι ζητά να δει ο Τάκαρος απο την εταιρεία - αύξηση τζίρου, χρηματοροές. Τα υπόλοιπα θα είναι εύκολα.
  ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΥΤΕ ΑΡΓΟΣ ΕΙΜΑΙ ΜΠΑΤΗΡΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΤΑ ΠΗΡΑΝΕ ΤΑ ΦΡΑΓΚΑ ΚΥΡΙΕ ΤΑΚΗ ΟΥΤΕ ΚΡΑΣΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΩ ΝΑ ΒΑΛΩ ΤΟΝ ΣΕΜΠΤΕΒΡΗ ΑΠΛΑ ΡΩΤΑΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πατήστε και εσείς κύριε Λουκά το Caps Lock να λήξει εδώ το θέμα με τα κεφαλαία.

   Σας το ζητώ ως προσωπική χάρη.

   Διαγραφή
 34. Αυτό κι αν είναι ΚΑΡΑBULL νέο,το κλείσιμο της ΕΡΤ.Του άντρου δηλαδή της λαμογιάς,του κομματικού σωλήνα και της αριστεροθολοκουλτούρας που κυβερνούσε αυτό τον τόπο απ'το '80 και μετά...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. KARABULL θα είναι όταν για να περασει από την βουλή θα πρέπει να το ψηφίσει και η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ......Λέω εγώ τώρα.....ΜΠΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
 35. Με 120 ψήφους νομίζω περνάει,δεν χρειάζεται κανείς άλλος και ούτε περιμένω από κανέναν άλλο τίποτε.Θα μου κάνει ευχάριστη έκπληξη αν συνηγορήσει ο οιοσδήποτε άλλος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Ναι με 120 περνάει σε περίπτωση αποχής των 2 συγκηβερνώντων
  Το θέμα είναι σε περίπτωση καταψήφισης απο την μεριά των 2 όπως προείπα.
  Τότε θα χρειαστεί υπερψήφιση από τους ''νεοναζιστές''.....
  Και εκεί θα αρχίσουν τα γλέντια, αν και είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες καταψήφισης από τους 2....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Εχω μια απορία κύριε Τάκη:

  Γιατί ούτε ένα νούμερο για ΔΡΟΜΕΑ????

  Τι σας φοβίζει???

  Το super Θωρηκτό σας που πάει σφαίρα, εχετε δώσει νούμερα εδώ και πολυυυυυυ καιρό.Εξάλλου η αξία σας ο γκουρού είναι αναγνωρισμένη όποτε και έξω να πέσετε δεν τρέχει κάτι...

  Εγω έχω πάρει κάτι ψηλά στο 0.35€ και δεν θα με χάλαγε να πάρω και άλλα αν δω ξα΄να αυτά τα νούμερα. Αν δε δω χαμηλότερα απλά θα παίρνω περισσότερα κάθε φορά.

  Νούμερο κύριε Τάκη και ας μην κάστει ποτέ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Σπύρο δεν θέλω να γράψω νούμερα για ένα στέκι που γνωρίζω μέχρι τι χρώμα βρακιών φοράνε όλοι τους.

   Όμως θυμάστε καλά. Απο τα παλιά στο marketzone που έκλεισε ΟΠΩΣ η ΕΡΤ (ακούσαμε και ένα καλό νέο), έχω γράψει νούμερα.
   Είχα πει για το 0,2Χ - όποιος δεν έχει πρόβημα να περιμένει και δεν φοβάται τα χειρότερα - και είχα πει ότι αν γίνουν αυτά που εγώ ζητώ - πωλήσεις και χρηματοροές - τότε θα δούμε το 2,ΧΧ στο ταμπλό, σε πρώτη φάση.

   Όμως σας θυμίζω - εγώ ακόμη απέχω. Είναι περίεργο καράβι ο Τάκαρος - θωρηκτό καράβι - και θέλω να δω αυτά που εγώ θέλω να δω.

   Διαγραφή
  2. Με καλύψατε πλήρως.

   Οσο για το χρώμα των βρακιών είμαι σίγουρος καθώς αποδείξατε την γνωση σας 12 ημέρες πριν με το θέμα NEOSET που έσκασε...χθες.

   Διαγραφή
  3. Το νου σας όμως σε αυτά που έγραψα.
   Είναι hot story ο Δρομέας και όχι η Πειραιώς των 8 δις που λέει ο κυρ Πέτρος και των 5 που έγραψε σήμερα.

   Hot story αν συμβούν αυτά που ζητώ. Ο Δρομέας, έτσιιιι??? Όχι η Πειραιώς - αυτή είναι SEX STORY!!

   Η συμφωνία με Νεοσετ και κάτι συμφωνίες με Βαράγκη, Αραβίες δείχνουν ότι η εταιρεία κάνει καλές κινήσεις. Προσπαθεί να κάνει ανοίγματα. Συμμάζεψε και τα δάνεια της, με κάτι ομολογιακά. Μένει να μπει γερά στη λιανική ΚΑΙ με φτηνοδουλειές.

   Αυτά να κοιτάτε και όχι αν τρέχει στο ταμπλό το χαρτί.

   Για νούμερα μην με φέρνετε σε δύσκολη θέση.

   Διαγραφή
 38. Βεβαια θυμάμαι στο marketzone που έκλεισε είχατε δώσει νουμεράκι (με τρόπο) όταν δείτε το 2 μπροστά (0.2...φυσικά)...Το έγραψε πρόσφατα για λίγο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Μακάρι κύριε alex να μην ψηφίσουν οι 2 αόρατοι συνοδοιπόροι,να πάμε σε εκλογές όπου θα πάρει πλέον 45% ο Σαμαράς και θα ξεβρωμίσουμε για τα επόμενα 30 τουλάχιστον χρόνια.

  Τώρα που το σκέφτομαι,καλή ιδέα η μη ψήφος τους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. κυριε τακη υπαρχει προβλημα στην αναγνωση των μυνηματων στο blog σας
  πρεπει καποιος να πηγαινει πανω κατω για να διαβασει τα νεα μηνυματα
  δεν ποσταρονται με σειρα αλλα ανακατωμενα καλο θα ηταν για καθε ξεχωριστο θεμα που ανοιγετε να εμφανιζονται τα μηνυματα με χρονικη σειρα και τα τελευταια να εμφανιζονται στην κορυφη της σελιδος
  αναγραφονται και στα πλαγια της σελιδος αλλα ειναι δυσκολο να τα αναγνωσει καποιος
  gforce

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ποστάρονται ανακατεμένα κύριε gforce γιατί ορισμένα είναι απαντήσεις σε συγκεκριμένα μηνύματα. Γιαυτό εμφανίζονται και με μαύρο φόντο.

   Δεν είναι δυσλειτουργία του Ιστολογίου - απλώς ο κώδικας ανάγνωσης των μηνυμάτων δεν μας οδηγεί κατευθείαν πάνω στο μήνυμα. Έτσι ψάχνουμε να βρούμε το μήνυμα


   Αν κάποιος κύριος - κυρία έχει κάποιο καλύτερο gadget που να λειτουργεί σωστά και να μας στέλνει κατευθείαν πάνω στο μήνυμα - ας μου το δώσει

   Διαγραφή
 41. Η Πειραιώς των 1,5 δις ιδίων το 2004 - σήμερα που πτώχευσε η Ελλάδα, φαλίρισαν οι ζομποτράπεζες, Κυπριακές και Ελληνικές, σήμερα που μπαίνει το ΤΧΣ να σώσει τη συστημική Πειραιώς και την ανακεφαλαιοποιεί, σήμερα που τα δάνεια σε καθυστέρηση (άνω των 90 ημερών) είναι άνω του 30%, σήμερα λοιπόν κάποιοι στα 8 δις την βαφτίζουν hot story.

  Μάλιστα.
  Εγώ λέω Sex story

  Τρελός είμαι μην μου δίνεται σημασία.
  Όμως πείτε μου.
  Αν το 2004 η Πειραιώς είχε μια λογιστική αξία 1,5 δις - σήμερα πόσα πρέπει να αξίζει??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. http://thatsblogging.blogspot.gr/2013/04/beautiful-recent-comments-widget-for-blogger.html

  Δοκιμάστε αυτό που δίνει εδώ κύριε Τάκη μήπως κάνει δουλειά. Δεν μπορώ να σας στείλω τον html κώδικα επειδή δε με αφήνει o blogger μέσω σχολίου. Αν είναι το ίδιο που χρησιμοποιεί ο τύπος στο blog του, τότε στέλνει κατευθείαν στο σχόλιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Bingoooooooo!!!

   Ευχαριστώ κύριε.

   Τώρα γκουρούδες πατάτε πάνω στο nikc - στα σχόλια που φαίνονται αριστερά - και μετά απο λίγο σας βγάζει πάνω στο σχόλιο. Δεν χρειάζεται πλέον να ψάχνουμε που έγινε το σχόλιο.

   Για δοκιμάστε το.

   Κύριε Gforce τώρα είναι ΕΝΤΑΞΕΙ???

   Διαγραφή
 43. υπαρχει και αυτο
  http://www.mybloggertricks.gr/2012/04/widget-recent-comments-widget-with.html
  gforce
  πολυ καλυτερα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. το δοκίμασα σαφεστατη βελτιωση
  gforce

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Με γεια το νέο μηχάνημα κύριε Τάκη,να'ναι καλά ο κύριος gforce.

  Το ένα το Θωρηκτό δεν πέφτει με τίποτε,πάλι σήμερα ζωγράφισε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Κύριε Τζο, έχω την εντύπωση ότι ήταν ενήμεροι οι "συνοδοιπόροι", και απλά κάνουν για άλλη μια φορά το "κορόιδο" με "λεονταρισμούς". Αφήστε που αυτά που κάνουν από την αρχή (συμμετέχουμε αλλά όχι με κομματικά στελέχη, ψηφίζουμε προϋπολογισμό, αλλά όχι μνημόνιο κλπ, κλπ ) κάνουν τα πράγματα χειρότερα για αυτούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Κύριε Μάνο έχετε δίκιο,αφού όπως δείχνουν τα πράγματα τους νοιάζει μόνο η θεσούλα τους και όχι το καλό της πατρίδος.Ευτυχώς ο Σαμαράς έχει δυνατότερους συμμάχους,την τρόικα,αν και είναι αλήθεια ότι και εμένα πολλές φορές δεν μου αρέσει αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν πριν τρία χρόνια είχαν γίνει άμεσα τέτοιες κινήσεις εξυγίανσης της δημόσιας διοίκησης,γιατί παρά τα αντίθετα σήμερα θρυλούμενα η ΕΡΤ δημόσια διοίκηση ήταν, μάλλον θα είχαμε αποφύγει τα πολυάριθμα μνημόνια και την πραγματικά τρομακτική ανεργία στον ιδιωτικό τομέα.Και ξεχνούν οι θρηνούντες σήμερα τις λίστες με τους αργόμισθους δημοσιογράφους,τους εργαζόμενους και σε ιδιωτικά ΜΜΕ ή ακόμη και σε άλλες περίεργες κρατικές υπηρεσίες, που οι ίδιοι απεκάλυψαν πριν λίγα έτη.Θα συμφωνήσω με τους κυρίους Τζο και Μάνο και βέβαια με τον κύριο Τάκη.Τι να κάνουμε,η αλήθεια πρέπει να λέγεται.

   Διαγραφή
  2. Πριν τρία χρόνια (και κάτι μήνες) έλεγα αυτό κ. Νίκο. Και συνεχίζω να πιστεύω ότι έτσι πρέπει να κινηθούμε, όχι γιατί μου αρέσει το φιλελεύθερο, κλασικό ή δεν ξέρω και εγώ πως θα ονόμαζαν το μοντέλο που περιγράφω, ή ότι το θεωρώ "σωστό", (μάλλον τα κεϋνσιανά μου αρέσουν περισσότερο αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση), αλλά γιατί μέσα στην Ευρωζώνη όπως αυτή είναι δομημένη, αλλά και για την οικονομία της Ελλάδος, αυτό νομίζω ότι ταιριάζει για την ώρα καλύτερα. Αργότερα αν υπάρξει πολιτική ενοποίηση και κοινό ΥΠΟΙΚ (πολύ βασικό αυτό), τότε συζητάμε για άλλο μοντέλο βασισμένο και στις κρατικές δαπάνες, αλλά με άλλο τρόπο, όχι των «κολλητών», «κουμπάρων» κλπ.

   "Τον τελευταίο καιρό ακούμε συνέχεια ότι τα έσοδα του δημοσίου είναι πολύ μικρότερα από τα έξοδα, ότι η χώρα είναι σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό, και ότι θα χρειαστεί όλοι να κάνουμε θυσίες για επανέλθουμε σε μια φάση βιώσιμης ανάπτυξης. Με δεδομένο λοιπόν ότι τα έσοδα του δημοσίου από την φορολογία είναι κατά πολύ μικρότερα από τα έξοδα, είναι προφανές ότι η μόνη λύση σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε είναι η μείωση του δημοσίου τομέα, και αυτό θα μας επιβάλλουν οι όποιοι δανειστές μας, κάτι το οποίο έχει ήδη αρχίσει να γίνεται ξεκάθαρο τις τελευταίες μέρες.

   Προσωπικά θα προτιμούσα να έχει ξεκινήσει ήδη η προσαρμογή και να μην χρειαστεί να μας την «επιβάλλουν», έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ήπια. Αυτό γιατί όσο περνάει ο καιρός, τόσο και τα μέτρα που θα πρέπει να παρθούν θα γίνονται ποιό σκληρά. Στο σημείο αυτό όμως θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι σίγουρα υπάρχουν πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν, αλλά και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας κοντά στην σύνταξη, για τους οποίους σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί κάποια ιδιαίτερη μέριμνα, όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν. Άρα ο όποιος εξορθολογισμός του Δημοσίου Τομέα επιχειρηθεί θα πρέπει να γίνει με σοβαρό σχεδιασμό και με γνώμονα και την συνοχή του κοινωνικού ιστού. Ένας «αναίμακτος» σχετικά τρόπος να προχωρήσει η μείωση του δημοσίου τομέα, είναι η πώληση δημοσίων επιχειρήσεων. Έτσι θα έχει επιτευχθεί ένας διττός στόχος, δηλαδή και μείωση του κράτους αλλά και εισροή χρημάτων στα ταμεία για την μείωση του χρέους. Η άλλη εναλλακτική είναι το κλείσιμο ή η συρρίκνωση ζημιογόνων επιχειρήσεων, κάτι το οποίο προωθεί η κυβέρνηση και με τον Καλλικράτη. Αυτό όμως θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας η οποία μπορεί και να ξεπεράσει το 20% όπως είπε ο καθηγητής Καρακίτσος από το Κέϊμπριτζ πολύ σωστά πριν μερικές μέρες, κάτι το οποίο το βλέπουμε να συμβαίνει σε γειτονικές μας χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία. Εαν αυτό τελικά επαληθευτεί, θα δημιουργήσει ίσως τις συνθήκες για την βελτίωση των περισσοτέρων δεικτών της οικονομίας σε κάποιο βαθμό, εκτός ίσως από τον πιο σημαντικό, το δείκτη της ανεργίας .

   Πέρα όμως από το μισθολογικό και λειτουργικό κόστος του Δημοσίου Τομέα, ένα μεγάλο μέρος των εξόδων που έχει και θα συνεχίσει να έχει το κράτος στο μέλλον σε μεγάλο βαθμό, είναι το κόστος του δανεισμού. Για το λόγο αυτό η όποια αναδιάρθρωση της οικονομίας, πρέπει να έχει σαν βασικό στόχο και την μείωση των επιτοκίων δανεισμού, παράλληλα με την μείωση των δανειακών αναγκών που θα προέλθει από τον εξορθολογισμό της λειτουργίας, αλλά και της μείωσης του Δημόσιου Τομέα. Επειδή αυτό όμως (μείωση επιτοκίων δανεισμού), δεν έρχεται με συζητήσεις περί «κακών κερδοσκόπων», οι οποίοι όμως θα γίνουν πολύ καλοί μόλις μας δανείσουν και αναλάβουν και μερικές από τις επερχόμενες αποκρατικοποιήσεις, πρέπει να μειωθεί το Δημόσιο. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές κατά πάσα πιθανότητα έχουν ήδη ληφθεί συγκεκριμένες αποφάσεις προκειμένου να μας δοθεί κάποιου είδους βοήθεια, ώστε να αποφύγουμε σαν χώρα τα χειρότερα. Άρα τα όποια δάνεια χρειάζεται άμεσα το κράτος για να αποπληρωθούν προηγούμενες υποχρεώσεις, αλλά και να χρηματοδοτηθούν οι τρέχουσες ανάγκες του, μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι έχουν εξασφαλιστεί, εκτός απροόπτου φυσικά.

   Διαγραφή
  3. Δεδομένου λοιπόν ότι θα υπάρξει μια σχετική χαλάρωση από την αποφυγή μιας πιθανής στάσης πληρωμών, και αφού προχωρήσουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς αυτά τα πολύ βασικά που περιγράφονται παραπάνω, το επόμενο βήμα πρέπει να είναι και η μείωση των φορολογικών συντελεστών σταδιακά για τις επιχειρήσεις, αλλά και η μείωση της γραφειοκρατίας, προκειμένου να έρθουν χρήματα από το εξωτερικό σε παραγωγικούς τομείς της χώρας. Αυτήν την πολιτική οι οικονομολόγοι το ονομάζουν «οικονομικά της προσφοράς», όπως ίσως θα γνωρίζουν οι τυχόν αναγνώστες του παρόντος. Με τον τρόπο αυτόν μειώνεται ένα πιθανό «crowding out effect», και ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει πρωτοβουλία και δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, με τα όποια καλά και κακά η μεγάλη προσφορά εργασίας που θα δημιουργηθεί μπορεί να έχει στην αρχή τουλάχιστον, αλλά και σε πιο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Φυσικά, όπως γίνεται αντιληπτό, μια τέτοια οικονομική πολιτική θα δημιουργήσει αναπόφευκτα προβλήματα ανεργίας κυκλικού αλλά και διαρθρωτικού τύπου, καθώς και η περεταίρω παγίωση και επέκταση των ελαστικών μορφών εργασίας (κλασσικό μοντέλο), όπως πιθανόν υπονοεί ο καθηγητής Καρακίτσος στα άρθρα του που έχουν δημοσιευθεί τις τελευταίες μέρες. Στην περίπτωση όμως αυτή το όποιο βάρος θα έχει κατανεμηθεί ποιο δίκαια, δεδομένου ότι θα υπάρχει μικρότερο δημόσιο για να συντηρήσει ο ιδιωτικός τομέας.

   Οι επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν θα πρέπει να είναι σε προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια και τα τρόφιμα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι αυτά που εισάγονται περισσότερο από όλα, και δεύτερον και ίσως σημαντικότερο, διότι αυτά τα δύο δίνουν σε μια χώρα σχετική ανεξαρτησία. Στο σκέλος των τροφίμων η βιολογική γεωργία είναι ένα πεδίο στο οποίο η Ελλάδα μπορεί να διαπρέψει, το ίδιο και η κτηνοτροφία, εφ όσον λυθεί το πρόβλημα του ζευγαρώματος (οικογενειακή κατάσταση των εργαζομένων) ιδιαίτερα δε όσον αφορά στο δεύτερο δηλαδή την κτηνοτροφία. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει με στοχευμένες πολιτικές από την κυβέρνηση αν και σίγουρα θα απαιτήσει χρόνο και εκπαίδευση, αλλά και γενικότερη αναδιάρθρωση της υπαίθρου. Στην Κρήτη από όπου και κατάγομαι επιχειρούν και τα δύο (καλλιέργειες, κτηνοτροφία) με αρκετή επιτυχία, παρά το γεγονός ότι η όποια προσπάθεια δεν γίνεται και με τα πιο σύγχρονα μέσα, ιδιαίτερα όσον αφορά την οργάνωση.

   Όσον αφορά το δεύτερο, η λύση από ότι λένε οι γνώστες του αντικειμένου είναι η πυρηνική ενέργεια, την οποία πρέπει να υιοθετήσει η χώρα μας χωρίς φόβο και πάθος, αλλά σε συνδυασμό και με την αιολική και ηλιακή ενέργεια, προκειμένου να μειωθούν οι όποιες παρενέργειες προκύψουν από απόβλητα κλπ., και ας χάσουμε λίγο σε κέρδος, θα κερδίσουμε σε ποιότητα ζωής εμείς και τα παιδιά μας. Τέλος η ανάπτυξη του τουρισμού είναι κάτι που σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει, και το οποίο θα βοηθήσει και στην «εξαγωγή» των άλλων δύο προϊόντων. Η στόχευση θα πρέπει να είναι σε μεγάλο βαθμό στον λεγόμενο εναλλακτικό τουρισμό, ο οποίος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Ο λόγος είναι και πάλι απλός. Η μέση ηλικία ενός ανθρώπου έχει ανέβει για ευνόητους λόγους και πλέον κάποιος γύρω στα 45 θεωρείται μεσήλικας, ο οποίος όμως σύμφωνα με το νέο πρότυπο ζωής που λανσάρεται, είναι (σχετικά) υγιής, γυμνάζεται, έχει ενδιαφέροντα για τη φύση, την ιστορία κλπ. Όλα αυτά η Ελλάδα τα έχει σε μεγάλο βαθμό και μπορεί να τα αξιοποιήσει, αν και εφ’ όσον φυσικά παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις.

   Διαγραφή
  4. Και κάτι ακόμα που προβάλεται σαν επιχείρημα ενάντια σε αυτά που προτείνονται παραπάνω στο σκέλος των επενδύσεων. Υπάρχει η άποψη, σίγουρα όχι αδικαιολόγητα, που υποστιρίζει ότι το «ακριβό» ευρώ είναι εμπόδιο στην όποια τέτοια προσπάθεια κάνει η χώρα όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, ιδιαίτερα δε στην «αιχμή του δόρατος» της παραπάνω πρότασης, δηλαδή του τουρισμού. Η απάντηση στον παραπάνω προβληματισμό όμως ίσως να είναι σχετικά απλή. Αυτό γιατί το «ακριβό» ευρώ δεν είναι απαραίτητο ότι θα αποτρέψει κάποιον να καταναλώσει ένα Ελληνικό προϊόν, αν μέσα στο μυαλό του έχει εντυπωθεί κατ’ αρχήν, η εκτίμηση για αυτό κάθε αυτό το προϊόν. Άλλωστε εμείς οι Έλληνες το ξέρουμε αυτό πολύ καλά, αν πάρουμε ως παράδειγμα τις BMW και Mercedes που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

   Συμπερασματικά θα μπορούσε κάποιος να πεί, ότι ή αποφασίζουμε και αναβαθμίζουμε τις όποιες υπηρεσίες και προϊόντα μπορούμε να παρέχουμε, στο βαθμό που μπορούμε και ταυτόχρονα μειώνουμε κράτος και στη συνέχεια φορολογία, προκειμένου να προκαλέσουμε ξένες επενδύσεις μελλοντικά, ή αλλιώς το μέλλον δεν θα είναι το ιδανικότερο για την Ελλάδα."

   Μεγάλο το post, συγνώμη αν κούρασα.

   Διαγραφή
 48. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που του αρέσει το γεγονός ότι χρειάστηκε να έρθει η Τρόικα για να γίνουν τα αυτονόητα, αλλά και πάλι με το ζόρι γίνονται ελάχιστα, και όχι αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε. Αυτό που εγώ κρατώ από την όλη ιστορία, είναι μια δημοσκόπηση που είδα πριν λίγο καιρό στο MEGA που περίπου το 40% αυτών που θα ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ, έλεγαν ότι λίγο πολύ τα ίδια θα έκανε, αν έπαιρνε την εξουσία.

  Χαρακτηριστική μάλιστα ήταν η σημερινή στιχομυθία μεταξύ δημοσιογράφου της ΕΡΤ και του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σκουρλέτη, ο οποίος όταν ρωτήθηκε τι θα κάνει η Αξιωματική αντιπολίτευση σχετικά, αρκέστηκε να πει ότι θα προσπαθήσει να μην κλείσει η ΕΡΤ. Όταν όμως η δημοσιογράφος τον ρώτησε πως θα το κάνουν, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα για να μην κλείσει η ΕΡΤ, εκείνος αρκέστηκε να απαντήσει ότι απλά θα προσπαθήσει να διατηρήσει το Δημόσιο χαρακτήρα της, θα την αναπτύξουν κλπ κλπ. Η έκφραση της δημοσιογράφου σε αυτήν την απάντηση του κ. Σκουρλέτη, και το ύφος της απάντησης που του έδωσε, είναι για εμένα η πεμπτουσία, του πως βλέπει ο πολίτης το υπάρχον πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα.

  Αυτό μαζί με το 35% ποσοστό αποχής, μου δείχνει της απέχθεια των ανθρώπων προς το πολιτικό σύστημα, και λίγες ελπίδες μου δίνει να πιστέψω ότι υπάρχει εμπιστοσύνη προς κάποιο πολιτικό φορέα ότι θα προχωρήσει σε αλλαγές γιατί πιστεύει σε αυτές και γιατί είναι επιβεβλημένες εκ των πραγμάτων (παγκοσμιοποίηση), για το καλό της Ελλάδας, και όχι για το καλό των εκάστοτε ψηφοφόρων του. Χώρια το πρόβλημα αντιπροσώπευσης που δημιουργείται στο κοινοβούλιο από την αποχή αυτών των ανθρώπων, ή αν θέλετε την μη ύπαρξη φορέα ικανού να τους εκφράσει ικανοποιητικά. Μακάρι να κάνω λάθος σε αυτά που λέω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Υ-ΠΟ-ΒΑΘ-ΜΙ-ΣΗ Υ-ΠΟ-ΒΑΘ-ΜΙ-ΣΗ

  Κύριε Τάκη εγένετο το θέλημά σας:) Ε ρε μανούλα μου τι έχει να γίνει από δω και πέρα,θα χαθεί το τόπι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Καλησπέρα

  όπως είδαμε σήμερα παρά το ότι η ΑΛΦΑ έκανε πράξεις πολύ κάτω από το όριο 0,44 της ΑΜΚ το warrant ήταν σταθερά θετικό κι έδωσε ικανοποιητικό κλείσιμο.

  Τι συμπεραίνουμε απ΄αυτό?

  Οτι στο warrant εκτός από την αξία της διαφοράς ανάμεσα σε τρέχουσα τιμή και τιμή εξάσκησης, εμπεριέχεται και μια χρονική αξία (time value) και μάλιστα πολύ σημαντική (κατά τους παίχτες που το αγοράζουν). Αυτό με οδηγεί στο λογικό συμπέρασμα ότι ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΝΕΝΑ ή ΕΛΑΧΙΣΤΑ θα ασκηθούν (τουλάχιστον μέχρι την λήξη της 3ετίας) καθώς όποιος τα ασκήσει χάνει ακριβώς αυτό. Το time value.

  Μόνο από τους βασικούς μετόχους θα μπορούσαμε να δούμε εξάσκηση, κι αυτό μου μοιάζει δύσκολο με το τζογαδόρικο παρελθόν τους.

  Κατά τα λοιπά μετά από τόσο ξύλο είναι λογικό το ΧΑΑ να δώσει μια αντίδραση αλλά ως εκεί. Οι ξένες αγορές μοιάζουν αδύναμες, άλλωστε οφείλουν διόρθωση κι ανασύνταξη, η ΕΡΤ δεν απαντά στις γκέλλες των αποκρατικοποιήσεων (προβληματική κι αυτή του ΟΠΑΠ), προσωπικά απέχω. Ωστόσο εύχομαι καλή τύχη στους επιμένοντες γενναίους.

  Εδώ είναι η αγορά, από Οκτώβριο με το καλό κι εν όψι Jannuary effect όλο και κάτι θα βρούμε να ψωνίσουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Γαμώτο...Δεν πρόλαβα να γράψω για τα πιθανά προβλήματα στην αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ, ήρθε κι η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ.

  Αναμένεται λοιπόν πιθανότατα νέο ραπόρτο με ημερομηνίες εξαγωγής ΟΠΑΠ, ΟΤΕ από τους δείκτες της. Δύσκολες μέρες για τις δυο εταιρείες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Μου αποδίδω τα εύσημα (αφού κανείς άλλος δεν το κάνει!!!). Ήμουν ο μόνος που έλεγα ξεκάθαρα και χωρίς ναι μεν αλλά ότι πρόκειται περί τεραστίας μαλακίας η αγορά ΕΥΡΩΒ στο 0.42 και ότι εντός ολίγων ημερών θα γράψουν οι αγοραστές απώλειες της τάξης του 65% και να που σε 5 συνεδριάσεις ήδη οι απώλειες ξεπερνούν το 50%.

  Θα τολμήσω να πω ότι άλλα 20-25% κάτω από εδώ θα τα γράψει λίαν συντόμως

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Ζαχαρία δεν είσθε δίκαιος,μαζί το συζητάγαμε και λέγαμε ότι αργά ή γρήγορα(θυμάμαι να γράφω ότι ίσως να γινόταν η αύξηση μετά τη λήξη των παραγώγων του Ιουνίου)το ΣΜΕ έδειχνε τον δρόμο προς την τιμή της αυξήσεως τουλάχιστον.

   Διαγραφή
  2. Το ρεσιτάλ ολοκληρώθηκε. Χθες στις 12.22 και με τιμή ΕΥΡΩΒ 0.21 μιλούσα για άλλα 25% κάτω.
   Σήμερα βλέπω ΕΥΡΩΒ σε προσαρμοσμένη τιμή 0.155. δηλαδή 26% σε λιγότερο από 22 ώρες!

   Η πρόβλεψη που είχα κάνει προ 5 συνεδριάσεων με την ΕΥΡΩΒ στο 0.42 ότι μία μέρα του Ιουνίου θα ανοίξει στο 0.17 και θα έχουν χάσει 65% όσοι αγόραζαν τότε επαληθεύτηκε επακριβώς.

   Το ερώτημα ωστόσο παραμένει: Πώς διάολο υπήρχαν άνθρωποι που αγόραζαν ΕΥΡΩΒ στο 0.42???????????

   Διαγραφή
  3. Και εφιστώ την προσοχή σε όσους θα την βρουν γοητευτική στα 0.155 ότι όταν με το καλό μπουν οι μετοχές από το reverse split και το ΤΧΣ (Εδώ θυμίζω δεν έχει warrants οπότε διαπραγματεύονται και του ΤΧΣ οι μετοχές όπως λέει η ανακοίνωση) θα είναι 3,9δις μετοχές * 1,55 € = 6δις κεφαλαιοποίηση το διαμάντι αυτό.

   Το 85% των μετοχών που έχει η ΕΤΕ θα αντιστοιχεί πλέον μόλις στο 1,2% των συνολικών μετοχών...

   Διαγραφή
  4. Καλημέρα Ζακ Μοναχοφαγά

   αφού συγχαρώ το φίλο μου αρχισυντάκτη να του υπενθυμίσω ότι στη σχετική του ερώτηση προς τον κύριο Τάκη εκείνος είχε επισυνάψει την (προ εβδομάδος) άποψη-πρόβλεψη Χίππη για τιμή στόχο 0,10 ευρώ και προτροπή για σχετικό διαγωνισμό. Συνεπώς δεν είσαι μόνος.

   Δεν ήταν και σπουδαία γκουρουδιά βέβαια (η δική μου). Μπακαλίστικα στηρίχθηκα στην παραδοχή του ΤΧΣ ότι στο τέλος του 5ετούς προγράμματος τραπεζικής ανακεφαλαιοποίησης θα έχει επανακτήσει τα 35 από τα 50 δις που θά΄χει δαπανήσει δηλαδή θα "κάψει" περί το 30%. Φυσικά σε άλλο τραπεζικό ίδρυμα περισσότερα (ΑΤΕ, ΤΤ) και σε άλλο λιγώτερα (ΑΛΦΑ). Εφαρμόζουμε λοιπόν ακριβώς αυτό, το 70%, στην τιμή συμμετοχής στην ΑΜΚ κάθε τράπεζας και απολύτως χοντρικά έχουμε μια πρώτη τιμή στόχο.

   Προσωπικά βέβαια, μια κι εδώ είναι Βαλκάνια δεν είναι παίξε γέλασε, πιθανότερο μου φαίνεται η ζημιά του ΤΧΣ (δηλαδή των σατράπικα φορολογουμένων της χώρας μας από την κυβέρνηση κατοχής) να φτάσει το 50%. Ωστόσο εξακολουθεί να μου κάνει "κλικ" κερδοσκοπικά η ΕΥΡΩΒ (στα 10 λεπτά και κάτω) καθώς μου φαίνεται λογικότερο, όσο κι αν πρόκειται για others people money, ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΧΣ να προτιμήσει να την προικοδοτήσει και πουλήσει αξιοπρεπώς, παρά να την παραδώσει τζάμπα στην ναυαρχίδα όπως λέει ο Λεωτσάκος.

   Φιλικά και με πολύ εκτίμηση, Χ(ίππης)

   Διαγραφή
  5. Ωχ!!

   Καλημέρα Ζακ Μαχαραγιά ήθελα να γράψω αλλά ξέρεις τώρα...γλώσσα λανθάουσα!!!!

   Χα χα χα...

   Κάλή συνέχεια φιλαράκια.

   (Ως προς την αγορά, αφού ολοκληρωθεί με το καλό κι αύξηση της Πειραιώς, ανακοινώσει κι ο ψυχοβγάλτης Μπερνάκε πως οι αγορές ομολόγων "θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί" (ή κάπως έτσι για να φανεί αποφασιστικός) θα ξεκινήσει το "χώνεμα" ώστε να ξεχωρίσει η αξία απ΄την σκαρταδούρα, από Ιούλιο με το καλό. Επειδή η πρώτη σκέψη είναι συχνά η καλύτερη, ελπίζω να τιθασσεύσω τον κερδοκόπο μέσα μου και να περιμένω ως τον Οκτώβριο, όπως είναι φρονιμότερο, που θά΄χει καθαρίσει ο ορίζοντας. Ειναι στατιστικά καλύτερη εποχή για αγορές, θά΄ναι κι οι εκλογές της Αγγελικής πίσω πια)

   Διαγραφή
  6. Κοίτα η γκουρουδιά είχε να κάνει με πολύ συγκεκριμένο ποσοστό και σε τελείως βραχύ χρονικό διάστημα. Είπα -65% σε 15-20 ημέρες. Και είπα ποιος ΜΑΛΑΚΑΣ αγοράζει όταν σε 15 μέρες θα έχει χάσει 65%. Άλλο αυτό και άλλο ότι κάποια στιγμή και αν πάει στο 0.10 θα έχει ενδιαφέρον.

   Στη μία περίπτωση στο τέλος Ιουνίου θα μπορούσε να εμφανιστεί κάποιος και να πει: Τι λες ρε ΜΑΛΑΚΑ zachmour ποιο 65% κάτω? Η μετοχή είναι ας πούμε στα 0.50 € (ή 5 ευρώ προσαρμοσμένα) και εσύ είσαι ο ΜΑΛΑΚΑΣ που έλεγες τέτοιες παπαριές. Δε θα μπορούσε να πει το ίδιο σε σένα γιατί δεν θα αποκλείετο κάποια στιγμή να πάει και 0.10 στο μέλλον.

   Όπως και να έχει το 0.10 που λες είναι μία κοντινή τιμή πλέον όπου πάλι όμως η ΕΥΡΩΒ θα αποτιμάται 3,9δις... Δεν τα λες και λίγα

   Διαγραφή
  7. Ζακ μου αρέσει πολύ ότι μιλάς με θεμελιώδη. Όμως τα 10 λεπτά τα έλεγα (για θυμίσου) με την ΕΥΡΩΒ στο μισό ευρώ. Τώρα και με τις ξένες αγορές σε διόρθωση θα έλεγα "πρώτη αγορά max 10%" ή εναλλακτικά την ημέρα που θα ανοίξει με την μία στο μείον 30% λόγω φήμης-είδησης.

   Διαβάζοντας την πολύ καλή ανάλυση του φίλου Μάνου να προσθέσω ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην ελάφρυνση του χρέους που απαιτεί το ΔΝΤ μετά τις εκλογές της Αγγελικής και παραβλέπουμε τα νέα μέτρα των 11 περίπου δις που απαιτούνται την 2ετία 2015-16. Πεντακάθαρα φαίνεται στη σκέψη μου πως απο απαιτούμενα θα γίνουν προ-απαιτούμενα για να πάρουμε τάχα την ελάφρυνση.

   Στατιστικά, βλέποντας τη συμπεριφορά των Γερμανών και των ανυπόληπτων κυβερνώντων, υπάρχει περίπτωση να τα γλυτώσουμε? ΟΧΙ!!

   Είναι παράλογο να υποθέσω ότι θα είναι πιθανότατα οριζόντια? ΟΧΙ!!

   Τι επιπτώσεις θα υπάρξουν στην αγορά στην οποία να θυμίσω εκκρεμεί ακόμα η διευκρινιστική με το φόρο υπεραξίας αγοροπωλησίας μετοχών (όπου υπάρχουν κέρδη) ΑΓΝΟΩΝΤΑΣ κ ΜΗΝ ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΝΤΑΣ τυχών ζημιές? Θεωρητικά ισχύει από 1/1/2013 άσχετα που δεν εφαρμόζεται προς το παρόν.

   Κάποιες φορές σκέφτομαι πόσο ανόητος πρέπει να είμαι ώστε να ελπίζω πως θα "φωτιστεί" και θα πράξει το σωστό ο πιτσαδόρος γκόμενος της Βίσση, που σε όποιο υπουργείο πήγε έδωσε επίδομα στο προσωπικό, άνοιξε τα σύνορα σε όλους αδιακρίτως, μας εγκλώβισε στο Σκοπιανό, έριξε την κυβέρνηση του, παραμύθιασε (όπως όλοι) τους ψηφορόρους με το Ζάπειο 1, 2, 3 κλπ, έφαγε εκεί που αποπατούσε.

   "Ο σώζων εαυτώ σωθήτω" σκέφτομαι.

   "Αι σιχτίρ", απαντώ.

   Διαγραφή
 53. συγχαρητηρια φιλε zachmour για ευρωβ πες μου μια μετοχη που θα ανεβη το επομενο διαστημα 6 μηνες να δουμε εαν εχεισ επιτυχια στην προβλεψη σου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Κύριε Μπατήρη είμαι πολύ προσεκτικός στο τι γράφω. Για την ΕΥΡΩΒ μιλούσα για ΑΠΟΛΥΤΗ βεβαιότητα. Για άνοδο με απόλυτη βεβαιότητα δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω. Είχα πει για τη ΔΕΗ η οποία μια χαρά πάει. Θα σας πω την ΚΛΕΜ για την οποία είμαι βέβαιος ότι θα ανέβει αλλά δεν μπορώ να σας δώσω χρονικό ορίζοντα. Μπορεί να είναι φέτος, μπορεί του χρόνου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Καλησπέρα βλέπω εκει στην K B W διαβάζουν μορφονιό!!!
  http://www.euro2day.gr/news/market/article/1106715/alpha-sta-03-h-timh-stohos-apo-kbw.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. ΓΚΟΥΡΟΥΔΕς σας κάνω ένα φλασ-μπακ απο το κρύο του χειμώνα στο γλυκό καλοκαιράκι που μας πέρασε. Το κάνω με αφορμή την πρώτη εξάσκηση warrants της αλφα και την επερχόμενη της ετε.Στην πειρ δεν νομιζω ουτε καν βιβλιο να ανοίξουν που να μπουν στα έξοδα εκτύπωσης τέτοιους καιρούς.
  Καταρχας κ.Τζο τα σέβη μου για εκείνο το ποστάρισμα όταν γράφαμε το 800 μπροστά και όλα τα έσκιαζε φοβέρα (θα ευλογίσω και τα γένια μου που σας ακολούθησα περίπου 50' πιό μετά χιχιχι) Επίσης κ Μορφονιέ τα σέβη μου για τον απλό ελληνικό τρόπο που περιγράψατε τα warrants και την λογική τους. Κύριοι γκουρούδες σας έγραψα κάποιες παρατηρήσεις για το αντίστοιχο της αλφα Είδαμε όλοι και τα νούμερα απο την πρώτη εξάσκηση οπότε θέλω νας σας θέσω ενα γιορτινό κουιζ
  Μήπως αυτό που έγραφε ο οικοδεσπότης μας για μέτα τα 3 πρώτα χρόνια ...(( Μετά την παρέλευση 36 μηνών (και εδώ δώστε μεγάαααλη προσοχή) )) ...έφτασε τελικά πιό νωρίς και άρα να περιμένουμε με το νέο έτος να γίνει του γουαράντ??
  Να γράψω και την άποψη μου >> ανταλλαγή warrant με μετοχές και συνέχεια πακετάρισμα και μετατροπή warrant σε μετοχή σε χαμηλότερη τιμή απο τις τωρινές γνωστές εξαμηνιαίες Βέβαια αυτό κοστίζει στο τχσ ,αλλά έτσι ξεμπερδεύει πιό γρήγορα το θέμα . Επίσης μπορεί να χάνεις εδώ αλλά να κερδίσεις απο αλλού που δεν φαίνεται ακόμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Reverse split η Εθνικαρα και στην πιθανή αυριανή πίεση θα φορτώσω και το άλλο γαιδουρι και θα παμε μέχρι τέλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φορτωσα μέχρι πάνω Εθνικαρα σήμερα κάτω από 26 λεπτάκια. Μέχρι τέλους θα πάω μαζί της.

   Διαγραφή

Να θυμάσαι πάντα ότι είσαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης !!! Να μην είσαι ζουλιάρης και φθονερός τύπος και αν το σχόλιο σου είναι μόνο για να με πικάρεις ... τότε να γνωρίζεις ότι είσαι μέτριος και άσχετος και αν πιστεύεις ότι μπορείς να είσαι καλύτερος μου άνοιξε το δικό σου Ιστολόγιο για να μας το αποδείξεις ντεεεε!!!! Όχι μόνο φρου φρου και παρλαπίπες ...

Γιαυτό πάρε μόνο το "ματάκι" σου και δρόμο 😂😂